Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2021.01.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 909
A bizottság neve Szilárd biomassza eredetű és újrahasznosítható energiahordozók követelményei és azok vizsgálata
A bizottság tevékenységi területe Szilárd, biológiai eredetű, mező- és erdőgazdasági, növény-feldolgozási és élelmiszer-ipari maradékok, illetve szilárd, éghető, nem veszélyes hulladékok, valamint az ezekből készült szilárd tüzelőanyagok (biopellet, biobrikett, tömörített, éghető, újrahasznosítható anyagok stb.) mintavételének, vizsgálatának és követelményeinek szabványosítása, valamint energetikai célokra való használhatóságának meghatározása, különös tekintettel a környezeti hatásokra.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ EN 15234-1:2011

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 15234-2:2012

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 2. rész: Fapelletek nem ipari használatra

MSZ EN 15234-3:2012

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 3. rész: Fabrikettek nem ipari használatra

MSZ EN 15234-4:2012

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 4. rész: Faforgácsok nem ipari használatra

MSZ EN 15234-5:2012

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 5. rész: Tűzifa nem ipari használatra

MSZ EN 15234-6:2012

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 6. rész: Nem fából készült pelletek nem ipari használatra

MSZ EN 15357:2011

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Terminológia, meghatározások és leírások

MSZ EN 15358:2011

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Minőségirányítási rendszerek. A szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok előállításának egyedi alkalmazási követelményei

MSZ EN 15359:2012

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Jellemzés és osztályok

MSZ EN 15400:2011

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. A fűtőérték meghatározása

MSZ EN 15402:2011

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Az illóanyag-tartalom meghatározása

MSZ EN 15403:2011

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. A hamutartalom meghatározása

MSZ EN 15407:2011

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Módszerek a szén- (C-), a hidrogén- (H-) és a nitrogén- (N-) tartalom meghatározására

MSZ EN 15408:2011

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Módszerek a kén- (S-), a klór- (Cl-), a fluor- (F-) és a bróm- (Br-) tartalom meghatározására

MSZ EN 15410:2012

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Módszerek a főkomponens kémiai elemek (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) mennyiségének meghatározására

MSZ EN 15411:2012

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Módszerek a nyomelemek (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V és Zn) mennyiségének meghatározására

MSZ EN 15413:2012

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Módszerek a vizsgálati minta elkészítésére a laboratóriumi mintából

MSZ EN 15414-3:2011

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. A nedvességtartalom meghatározása szárítószekrényes módszerrel. 3. rész: Nedvesség az általános analitikai mintában

MSZ EN 15415-1:2012

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. A részecskeméret-eloszlás meghatározása. 1. rész: A kisméretű részecskék szitálásának módszere

MSZ EN 15415-2:2012

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. A részecskeméret-eloszlás meghatározása. 2. rész: A nagyméretű részecskék legnagyobb leképezett hosszúságának meghatározása (kézi módszer)

MSZ EN 15415-3:2012

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. A részecskeméret-eloszlás meghatározása. 3. rész: Képelemzési módszer nagyméretű részecskékhez

MSZ EN 15440:2011

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Módszerek a biomassza-tartalom meghatározására

MSZ EN 15442:2011

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Mintavételi módszerek

MSZ EN 15443:2011

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Módszerek a laboratóriumi minta előkészítésére

MSZ EN 15590:2012

Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Az aktuális aerob mikrobiális aktivitás meghatározása valós dinamikai respirációs indexszel

MSZ EN 16214-1:2012+A1:2020

Bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók előállításának fenntarthatósági kritériumai. Alapelvek, kritériumok, mutatószámok és igazolások. 1. rész: Terminológia

MSZ EN 16214-3:2012+A1:2017

Bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók előállításának fenntarthatósági kritériumai. Alapelvek, kritériumok, mutatószámok és igazolások. 3. rész: A természetvédelemre vonatkozó biodiverzitási és környezetvédelmi szempontok

MSZ EN 16214-4:2013+A1:2020

Bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók előállításának fenntarthatósági kritériumai. Alapelvek, kritériumok, mutatószámok és igazolások. 4. rész: Az üvegházhatású gázok emissziómérlegének számítási módszerei életciklus-elemzéssel

MSZ EN 1860-1:2013+A1:2017

Készülékek, szilárd tüzelőanyagok és gyújtósok grillezéshez. 1. rész: Szilárd tüzelőanyagú grillezők. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN ISO 14780:2017

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Minta-előkészítés (ISO 14780:2017)

MSZ EN ISO 14780:2017/A1:2020

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Minta-előkészítés. 1. módosítás (ISO 14780:2017/Amd 1:2019)

MSZ EN ISO 16559:2014

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Terminológia, fogalommeghatározások és kulcsszavak (ISO 16559:2014)

MSZ EN ISO 16948:2015

Szilárd biohajtóanyagok. Az összes szén-, hidrogén- és nitrogéntartalom meghatározása (ISO 16948:2015)

MSZ EN ISO 16967:2015

Szilárd biohajtóanyagok. A fő elemek meghatározása. Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na és Ti (ISO 16967:2015)

MSZ EN ISO 16968:2015

Szilárd biohajtóanyagok. A kis mennyiségben előforduló elemek meghatározása (ISO 16968:2015)

MSZ EN ISO 16993:2016

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Az elemzési eredmények átszámítása egyik állapotról egy másikra (ISO 16993:2016)

MSZ EN ISO 16994:2017

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Az összes kén- és klórtartalom meghatározása (ISO 16994:2016)

MSZ EN ISO 16995:2015

Szilárd biohajtóanyagok. A vízben oldható klorid-, nátrium- és káliumtartalom meghatározása (ISO 16995:2015)

MSZ EN ISO 17225-1:2014

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 1. rész: Általános követelmények (ISO 17225-1:2014)

MSZ EN ISO 17225-2:2014

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 2. rész: Fapelletek osztályozása (ISO 17225-2:2014)

MSZ EN ISO 17225-3:2014

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 3. rész: Fabrikettek osztályozása (ISO 17225-3:2014)

MSZ EN ISO 17225-4:2014

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 4. rész: Faforgácsok osztályozása (ISO 17225-4:2014)

MSZ EN ISO 17225-5:2014

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 5. rész: A tűzifa osztályozása (ISO 17225-5:2014)

MSZ EN ISO 17225-6:2014

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 6. rész: Nem fából készült pelletek osztályozása (ISO 17225-6:2014)

MSZ EN ISO 17225-7:2014

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 7. rész: Nem fából készült brikettek osztályozása (ISO 17225-7:2014)

MSZ EN ISO 17827-1:2016

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Nem préselt tüzelőanyagok részecskeméret-eloszlásának meghatározása. 1. rész: Oszcillálórosta-módszer 3,15 mm és annál nagyobb lyukméretű szitasorozattal (ISO 17827-1:2016)

MSZ EN ISO 17827-2:2016

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Nem préselt tüzelőanyagok részecskeméret-eloszlásának meghatározása. 2. rész: Vibrálórosta-módszer 3,15 mm és annál kisebb lyukméretű szitasorozattal (ISO 17827-2:2016)

MSZ EN ISO 17828:2016

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A térfogatsűrűség meghatározása (ISO 17828:2015)

MSZ EN ISO 17829:2016

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A pelletek hosszúságának és átmérőjének meghatározása (ISO 17829:2015)

MSZ EN ISO 17830:2016

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A pelletforgácsok részecskeméret-eloszlása (ISO 17830:2016)

MSZ EN ISO 17831-1:2016

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A pelletek és a brikettek mechanikai tartósságának meghatározása. 1. rész: Pelletek (ISO 17831-1:2015)

MSZ EN ISO 17831-2:2016

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A pelletek és a brikettek mechanikai tartósságának meghatározása. 2. rész: Brikettek (ISO 17831-2:2015)

MSZ EN ISO 18122:2016

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A hamutartalom meghatározása (ISO 18122:2015)

MSZ EN ISO 18123:2016

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Az illóanyag-tartalom meghatározása (ISO 18123:2015)

MSZ EN ISO 18125:2017

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A fűtőérték meghatározása (ISO 18125:2017)

MSZ EN ISO 18134-1:2016

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A nedvességtartalom meghatározása. Szárítószekrényes módszer. 1. rész: Összes nedvességtartalom. Referencia-módszer (ISO 18134-1:2015)

MSZ EN ISO 18134-2:2017

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A nedvességtartalom meghatározása. Szárítószekrényes módszer. 2. rész: Összes nedvességtartalom. Egyszerűsített módszer (ISO 18134-2:2017)

MSZ EN ISO 18134-3:2016

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A nedvességtartalom meghatározása. Szárítószekrényes módszer. 3. rész: Az általános elemzési minta nedvességtartalma (ISO 18134-3:2015)

MSZ EN ISO 18135:2017

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Mintavétel (ISO 18135:2017)

MSZ EN ISO 18846:2017

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A pelletek kisméretű részecsketartalmának meghatározása (ISO 18846:2016)

MSZ EN ISO 18847:2017

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A pelletek és a brikettek részecskesűrűségének meghatározása (ISO 18847:2016)

MSZ EN ISO 19743:2017

Szilárd bio-tüzelőanyagok Idegenanyag-tartalom meghatározása, 3,15 mm-nél nagyobb, nehéz idegen anyagra vonatkozóan (ISO 19743:2017)

MSZ EN ISO 20023:2019

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Szilárd biotüzelőanyag-pelletek biztonsága. A fapellet biztonságos kezelése és tárolása lakossági és egyéb kis léptékű alkalmazásokban (ISO 20023:2018)

MSZ EN ISO 20024:2020

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A kereskedelemben és az iparban használt szilárd biotüzelőanyag-pelletek biztonságos kezelése és tárolása (ISO 20024:2020)

MSZ EN ISO 20049-1:2020

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Pelletált bio-tüzelőanyagok önmelegedésének meghatározása. 1. rész: Izotermikus kalorimetria (ISO 20049-1:2020)

MSZ EN ISO 21404:2020

Szilárd bio-tüzelőanyagok. A hamu olvadási viselkedésének meghatározása (ISO 21404:2020)

MSZ EN ISO 21945:2020

Szilárd bio-tüzelőanyagok. Kis mennyiségű mintán végzett egyszerűsített mintavételi módszer (ISO 21945:2020)

Elnök Keresztényi István
Elnök munkahelye MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Elnökhelyettes
Elnökhelyettes munkahelye
Titkár Czimer Gáborné

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 343Visszanyert szilárd tüzelőanyagokSolid Recovered Fuels
CEN/TC 281Szilárd tüzelésű szabadtéri grillkészülékekAppliances, solid fuels and firelighters for barbecuing
CEN/TC 335Szilárd bioüzemanyagokSolid biofuels
CEN/TC 317Szénből pirolízissel nyert termékekDerivatives from coal pyrolysis

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
ISO/TC 300Visszanyert szilárd tüzelőanyagokSolid recovered fuels
ISO/TC 238Szilárd bioüzemanyagokSolid biofuels

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
AgrárminisztériumBibók Zsuzsanna
Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi GyáraBocskay Balázs
Magyar Cement-, Beton- és Mészipari SzövetségMagyar Andrea
Magyar vas- és Acélipari Egyesülés, Kohászati Szabványosítási KözpontSolymosi Szilvia
MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.Keresztényi István
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs KözpontBácskai István
Nemzeti Fejlesztési MinisztériumPalotai Zoltán
Pannon EgyetemDr. Domokos Endre