Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2020.09.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 819
A bizottság neve Informatika
A bizottság tevékenységi területe Az informatikai rendszerek előírása, tervezése és fejlesztése, valamint az információ fogadásával, megjelenítésével, folyamatával , biztonságával, átvitelével, cseréjével, előállításával, kezelésével, szervezésével, tárolásával és kinyerésével kapcsolatos eszközök.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 7794-3:1992

Számítástechnikai billentyűzetek. Billentyűzet a grafikus karakterek magyar referenciakészletéhez

MSZ 7795-3:1992

Számítástechnikai karakterkódok. A grafikus karakterek magyar referenciakészlete

MSZ EN 12323:2005

AIDC-technika. Jelképrendszer-követelmények. Code 16K

MSZ EN 13710:2011

Európai rendszerezési szabályok. A latin, a görög, a cirill, a grúz és az örmény betűs írás jeleinek rendszerezése

MSZ EN 14603:2005

Informatika. Alfanumerikus glyph képkészlet OCR-B optikai karakter felismeréséhez. A nyomtatott képek formái és méretei

MSZ EN 1556:2001

Vonalkódolás. Fogalommeghatározások

MSZ EN 1573:2016

Vonalkód. Ágazatközi szállítási címke

MSZ EN 15943:2011

Tananyagkicserélési formátum (CEF). Adatmodell

MSZ EN 15981:2011

Európai diákmozgás. Teljesítési információ (EuroLMAI)

MSZ EN 15982:2012

Tanulási lehetőségek leíró adatai (MLO). Hirdetés

MSZ EN 16425:2014

Egyszerű megjelenítési csatolófelület

MSZ EN 1649:2004

AIDC-technika. A vonalkódjelképek leolvasását befolyásoló működési feltételek

MSZ EN 16570:2014

Informatika. Az RFID értesítése. Az RFID-alkalmazási rendszer kezelője által nyújtott információjelzés és kiegészítő információk

MSZ EN 16571:2014

Informatika. RFID személyi adatvédelem hatásértékelési eljárása

MSZ EN 16656:2014

Informatika. Az eszközkezelés rádiófrekvenciás azonosítása. RFID-jelölés (ISO/IEC 29160:2012, módosítva)

MSZ EN 17071:2019

Informatika. Automatikus azonosítási és adatgyűjtési technikák. Elektronikus azonosító tábla

MSZ EN 17099:2020

Informatika. Halászati és akvakultúra-termékek. Az elosztóegységek és raklapok címkézésére vonatkozó követelmények a halászati és az akvakultúra-termékek kereskedelmében

MSZ EN 1922:1998

Információtechnika. Karakterkészlet és kódolás telexszolgálatokkal való együttműködés számára

MSZ EN 606:2004

Vonalkódolás. Acéltermékek szállítási és kezelési címkéi

MSZ EN ISO 11172-1:1999

Informatika. Mozgóképek és a velük kapcsolatos hangjelek kódolása digitális tárolóközegekben, legfeljebb 1,5 Mbit/s-on. 1. rész: Rendszerek (ISO/IEC 11172-1:1993)

MSZ EN ISO 11172-2:1999

Informatika. Mozgóképek és a velük kapcsolatos hangjelek kódolása digitális tárolóközegekben, legfeljebb 1,5 Mbit/s-on. 2. rész: Kép (ISO/IEC 11172-2:1993)

MSZ EN ISO 11172-3:1999

Informatika. Mozgóképek és a velük kapcsolatos hangjelek kódolása digitális tárolóközegekben, legfeljebb 1,5 Mbit/s-on. 3. rész: Hang (ISO/IEC 11172-3:1993)

MSZ EN ISO 11544:1999

Informatika. Kép- és hanginformációk kódolt ábrázolása. Progresszív, kétszintű képtömörítés (ISO/IEC 11544:1993)

MSZ EN ISO 15423:2011

Információtechnika. Az automatikus azonosítás és adatfogadás technikája. Vonalkódolvasók és dekódolók működésvizsgálata (ISO/IEC 15423:2009)

MSZ EN ISO 19762-1:2013

Információtechnológia. Az automatikus azonosítási és adatrögzítési (AIDC) módszerek. Harmonizált szakszótár. 1. rész: AIDC-vel kapcsolatos általános szakkifejezések (ISO/IEC 19762-1:2008)

MSZ EN ISO 19762-3:2013

Információtechnológia. Az automatikus azonosítási és adatrögzítési (AIDC) módszerek. Harmonizált szakszótár. 2. rész: Rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)

MSZ EN ISO/IEC 15408-1:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai. 1. rész: Bevezetés és általános modell (ISO/IEC 15408-1:2009, 2014. 01. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN ISO/IEC 15408-2:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai. 2. rész: A biztonság funkcionális követelményei (ISO/IEC 15408-2:2008, 2011. 06. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO/IEC 15408-3:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai. 3. rész: A biztonság garanciális követelményei (ISO/IEC 15408-3:2008, 2011. 06. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO/IEC 15416:2003

Információtechnika. Az automatikus azonosítás és adatfogadás technikája. A vonalkódnyomtatás minőségvizsgálatának előírása. Lineáris jelképek (ISO/IEC 15416:2000)

MSZ EN ISO/IEC 15419:2010

Informatika. Az automatikus azonosítás és adatfogadás technikái. A vonalkód digitális leképezésének és nyomtatásának teljesítőképességi vizsgálatai (ISO/IEC 15419:2009)

MSZ EN ISO/IEC 15421:2003

Információtechnika. Az automatikus azonosítás és adatfogadás technikája. Vonalkód-mesterminta vizsgálati előírása (ISO/IEC 15421:2000)

MSZ EN ISO/IEC 15426-2:2006

Információtechnika. Az automatikus azonosítás és adatfogadás technikája. A vonalkód-ellenőrző megfelelőségének előírása. 2. rész: Kétdimenziós jelképek (ISO/IEC 15426-2:2005)

MSZ EN ISO/IEC 15438:2010

Informatika. Az automatikus azonosítás és adatfogadás technikái. PDF417 vonalkód-jelképrendszer előírásai (ISO/IEC 15438:2006)

MSZ EN ISO/IEC 18045:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai biztonságértékelés módszertana (ISO/IEC 18045:2008, 2014. 01. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN ISO/IEC 19788-1:2013

Informatika. Tanulás, oktatás és képzés. Tanulási erőforrások metaadatai. 1. rész: Keretrendszer (ISO/IEC 19788-1:2011)

MSZ EN ISO/IEC 19788-2:2013

Informatika. Tanulás, oktatás és képzés. Tanulási erőforrások metaadatai. 2. rész: A Dublin Core elemei (ISO/IEC 19788-2:2011)

MSZ EN ISO/IEC 19788-3:2014

Informatika. Tanulás, oktatás és képzés. A tanulási források metaadatai. 3. rész: Alapvető alkalmazási profil (ISO/IEC 19788-3:2011)

MSZ EN ISO/IEC 19788-5:2014

Informatika. Tanulás, oktatás és képzés. Tanulási erőforrások metaadatai. 5. rész: Oktatási elemek (ISO/IEC 19788-5:2012)

MSZ EN ISO/IEC 19790:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Kriptográfiai modulok biztonsági követelményei (ISO/IEC 19790:2012, 2015. 12. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN ISO/IEC 19796-1:2009

Informatika. Tanulás, oktatás és képzés. Minőségirányítás, minőségbiztosítás és a minőség mérőszámai. 1. rész: Általános megközelítés (ISO/IEC 19796-1:2005)

MSZ EN ISO/IEC 27000:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Áttekintés és szakszótár (ISO/IEC 27000:2018)

MSZ EN ISO/IEC 27002:2017

Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató az információbiztonsági kontrollokhoz/intézkedésekhez (ISO/IEC 27002:2013, tartalmazza a 2014. évi 1. és a 2015. évi 2. helyesbítést)

MSZ EN ISO/IEC 27011:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató az ISO/IEC 27002 alapú információbiztonsági kontrollokhoz a távközlési szervezetek számára (ISO/IEC 27011:2016)

MSZ EN ISO/IEC 27018:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató a PII-feldolgozóként eljáró, nyilvános felhőkben tárolt, személyazonosításra alkalmas információk (PII) védelmére (ISO/IEC 27018:2019)

MSZ EN ISO/IEC 27019:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonsági kontrollok az energiaszolgáltató ipar számára (ISO/IEC 27019:2017, 2019. augusztusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO/IEC 27037:2016

Informatika. Biztonságtechnika. Útmutató a digitális bizonyítékok azonosításához, összegyűjtéséhez, megszerzéséhez és megőrzéséhez (ISO/IEC 27037:2012)

MSZ EN ISO/IEC 27038:2016

Informatika. Biztonságtechnika. A digitális szerkesztés előírása (ISO/IEC 27038:2014)

MSZ EN ISO/IEC 27040:2016

Informatika. Biztonságtechnika. Háttértárak biztonsága (ISO/IEC 27040:2015)

MSZ EN ISO/IEC 27041:2016

Informatika. Biztonságtechnika. Útmutató az incidenskivizsgálási módszer alkalmasságának és megfelelőségének biztosításához (ISO/IEC 27041:2015)

MSZ EN ISO/IEC 27042:2017

Informatika. Biztonságtechnika. Útmutató a digitális bizonyítékok elemzéséhez és értelmezéséhez (ISO/IEC 27042:2015)

MSZ EN ISO/IEC 27043:2016

Informatika. Biztonságtechnika. Incidenskivizsgálási elvek és folyamatok (ISO/IEC 27043:2015)

MSZ EN ISO/IEC 29134:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Irányelvek az adatvédelmi hatásvizsgálathoz (ISO/IEC 29134:2017)

MSZ EN ISO/IEC 29147:2020

Informatika. Biztonságtechnika. A biztonsági sérülékenység feltárása (ISO/IEC 29147:2018)

MSZ EN ISO/IEC 30111:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Sérülékenységkezelési folyamatok (ISO/IEC 30111:2019)

MSZ EN ISO/IEC 30121:2016

Informatika. A digitális törvényszék kockázati keretrendszerének irányítása (ISO/IEC 30121:2015)

MSZ ETSI TS 101 456:2006

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Minősített tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó szabályzatok követelményei

MSZ ETSI TS 102 042:2006

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Nyilvános kulcs tanúsítványát kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó szabályzatok követelményei

MSZ ISO 2110:1991

Interfészek. 25 pólusú csatlakozó adat-végberendezés (DTE) és adatáramköri végberendezés (DCE) közötti DTE-DCE interfész számára

MSZ ISO 4902:1992

Interfészek. 37 pólusú csatlakozó adat-végberendezés (DTE) és adatáramköri végberendezés (DCE) közötti DTE-DCE interfész számára

MSZ ISO 4903:1992

Interfészek. 15 pólusú csatlakozó adat-végberendezés (DTE) és adatáramköri végberendezés (DCE) közötti DTE-DCE interfész számára

MSZ ISO 7498-1:1995

Információfeldolgozó rendszerek. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Referenciamodell. 1. rész: Alapmodell

MSZ ISO 7498-2:1994

Információfeldolgozó rendszerek. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Referenciamodell. 2. rész: Biztonsági architektúra

MSZ ISO 7498-4:1994

Információfeldolgozó rendszerek. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Referenciamodell. 4. rész: Menedzselési keretrendszer

MSZ ISO 8439:1994

Nyomtatványok tervezése. Kialakítási követelmények

MSZ ISO/IEC 10149:2009

Informatika. Adatcsere csak olvasható, 120 mm-es optikai adatlemezeken (CD-ROM)

MSZ ISO/IEC 10646:2018

Informatika. Egyetemes kódolású karakterkészlet (UCS)

MSZ ISO/IEC 13490-1:2009

Informatika. Csak olvasható és egyszer írható, információcseréhez használt, kompaktlemezes adathordozók kötet- és fájlszerkezete. 1. rész: Általános követelmények

MSZ ISO/IEC 15418:2019

Informatika. Automatikus azonosítási és adatgyűjtési technikák. GS1 adattartalom-azonosítók és ASC MH10 adatazonosítók és karbantartásuk

MSZ ISO/IEC 15420:2015

Informatika. Automatikus azonosítás és adatgyűjtés-technikák. EAN/UPC vonalkód-jelképrendszer előírásai

MSZ ISO/IEC 15816:2005

Informatika. Biztonságtechnika. A hozzáférés-ellenőrzés biztonsági információobjektumai

MSZ ISO/IEC 15945:2002

Informatika. Biztonságtechnika. Ajánlás/nemzetközi szabvány bizalmi harmadik fél (TTP) digitális aláírások alkalmazását támogató szolgáltatásaira

MSZ ISO/IEC 20000-1:2019

Informatika. Szolgáltatásmenedzsment. 1. rész: A szolgáltatásirányítási rendszer követelményei

MSZ ISO/IEC 27001:2014

Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények

MSZ ISO/IEC 27006:2017

Informatika. Biztonságtechnika. Követelmények információbiztonsági irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző szervezetekre

MSZ ISO/IEC 646:2009

Informatika. ISO 7 bites kódolású karakterkészlet információcseréhez

MSZ ISO/IEC 8859-1:2009

Informatika. 8 bites egybájtos kódolású grafikus karakterkészletek. 1. rész: 1-es számú latin ábécé

MSZ ISO/IEC 8859-2:2009

Informatika. 8 bites egybájtos kódolású grafikus karakterkészletek. 2. rész: 2-es számú latin ábécé

Elnök Krauth Péter
Elnök munkahelye itSMF Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Közhasznú Egyesület
Elnökhelyettes
Elnökhelyettes munkahelye
Titkár Nagy Gábor

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 353Oktatási, képzési információs és kommunikációs technológiákInformation and Communication Technologies for Learning, Education and Training
CEN/TC 225Vonalkód (AIDC-technológiák)AIDC technologies
CEN/TC 365Internetes szűrőkProject Committee - Internet Filtering

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
ISO/IEC JTC 1/SC 40Informatikaszolgáltatás irányítás és informatikairányításIT Service Management and IT Governance
ISO/IEC JTC 1/SC 41A "dolgok internete" és a kapcsolódó technológiákInternet of Things and related technologies
ISO/IEC JTC 1/SC 42Mesterséges intelligenciaArtificial Intelligence
ISO/IEC JTC 1/SC 36Informatika tanulás, oktatás és képzés számáraInformation technology for learning, education and training
ISO/IEC JTC 1/SC 2KódkészletekCoded character sets
ISO/IEC JTC 1/SC 6Rendszerek közötti távközlés és információcsereTelecommunications and information exchange between systems
ISO/IEC JTC 1/SC 7Szoftverek és rendszerek tervezéseSoftware and systems engineering
ISO/IEC JTC 1/SC 22Programnyelvek, környezetük és rendszerszoftver-interfészeikProgramming languages, their environments and system software interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 23Digitálisan rögzített média információcseréhez és -tároláshozDigitally Recorded Media for Information Interchange and Storage
ISO/IEC JTC 1/SC 24Számítógépi grafika és képfeldolgozás és környezeti adatok ábrázolásaComputer graphics, image processing and environmental data representation
ISO/IEC JTC 1/SC 27IT-biztonsági technikákIT security techniques
ISO/IEC JTC 1/SC 28IrodagépekOffice equipment
ISO/IEC JTC 1/SC 29Hang,- kép-, multimédia és hipermédia-információ kódolásaCoding of audio, picture, multimedia and hypermedia information
ISO/IEC JTC 1/SC 31Önműködő azonosító és adatfogadási technikákAutomatic identification and data capture techniques
ISO/IEC JTC 1/SC 32Adatkezelés és adatcsereData management and interchange
ISO/IEC JTC 1/SC 34Leíró- és kezelőnyelvekDocument description and processing languages
ISO/IEC JTC 1/SC 35Felhasználói interfészekUser interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 38Felhő alapú számítástechnika és elosztott platformokCloud Computing and Distributed Platforms
ISO/IEC JTC 1/SC 37BiometriaBiometrics
ISO/IEC JTC 1/SC 25Információtechnikai készülékek összekapcsolásaInterconnection of information technology equipment
ISO/TC 154Kereskedelmi, ipari és adminisztrációs eljárások, adatkezelések, dokumentációkProcesses, data elements and documents in commerce, industry and administration
ISO/IEC JTC 1/SC 39Az információtechnológia fenntarthatóságaSustainability for and by Information Technology
ISO/IEC JTC 1InformatikaInformation technology

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
AUTOMED- Autogéntechnikai Egészségügyi Műszergyártó és Szolgáltató Kft.Endrődy Károly
Baranyai Kéményseprők IpartestületeSzilágyi László
BelügyminisztériumSolt Illés
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemDr. Hosszú Gábor
CCLab Kft.Hornyák Gábor
CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft.Serbán Dániel
ELECTROMÜLLERMüller Ferenc
Gamma Digital Szoftverház Kft.Nyerges Tamás
GS1 Magyarország Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelően Közhasznú Nonprofit Zrt.Bócsi Zsolt
Holografika Hologramelőállító Fejlesztő és Forgalmazó Kft.Balogh Tibor
itSMF Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Közhasznú EgyesületKrauth Péter
Magyar Építész KamaraRumi Tamás
MiniszterelnökségOláh Sándor
MULTI-LINGUA Kft.Demeczky Jenő
Nemzeti Fejlesztési MinisztériumIványi Olivér
Óbudai EgyetemDr. Novothny Ferenc
POLYSYS Kft.Polyák Ferenc
RC Invest Vagyonkezelői Zártkörűen Működő RészvénytársaságRumi Tamás
SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft.Urbán Gábor
SZENZOR Gazdaságmérnöki Kft.Móricz Pál
TVT Vagyonvédelmi Zrt.Kirják Tibor