Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2021.01.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 706
A bizottság neve Ásványolajtermékek, kenőanyagok és rokon termékek
A bizottság tevékenységi területe Ásványolajok, ásványolaj-alapú, biológiai vagy szintetikus eredetű gépjármű-hajtóanyagok, adalékok, fűtő- és tüzelőolajok, kenőanyagok, hidraulikus munkafolyadékok, villamos szigetelőolajok, valamint paraffinok, előírásainak, mintavételének, vizsgálati módszereinek, osztályozásának szabványosítása
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 1043:2014

A n-hexán és egyéb, legfeljebb 140 °C végforráspontú szénhidrogén-elegyek benzol- és aromásszénhidrogén-tartalmának meghatározása gázkromatográfiás módszerrel

MSZ 1044:2013

Speciális benzinek követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ 10577:2001

Motorhajtóanyagok foszfortartalmának meghatározása. Hullámhossz-diszperziós röntgenfluoreszcenciás spektrometria

MSZ 10869:2005

Repülőbenzinek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 10870:2012

Gázturbinás légi járművek hajtóanyaga. JET-A1. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 10871:2013

Petróleum. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 10874:1995

Motorhajtó anyagok ólomtartalmának meghatározása röntgenfluoreszcencia-spektrometriával

MSZ 10875:2012

Gázturbinás légi járművek hajtóanyagai. A szilárd szennyező anyagok meghatározása laboratóriumi szűréssel

MSZ 10876:2012

Gázturbinás légi járművek hajtóanyagai. A vízelváló képesség meghatározása hordozható szeparométerrel

MSZ 10879:2002

Folyékony ásványolajtermékek. A lobbanáspont meghatározása Tag szerinti zárt tégelyes módszerrel

MSZ 10892:2012

Gázturbinás légi járművek hajtóanyagai. A termikus oxidációs stabilitás meghatározása

MSZ 11714:1969

Kenőolajok vizsgálata. Kenőolajok párolgási veszteségének meghatározása Noack szerint

MSZ 11715:2014

Tü 5/20 jelű tüzelőolajok követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ 11717:2014

Erőművi tüzelőolaj (ETO). Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 11721:1964

Ásványolajtermékek zavarosodási és dermedéspontjának meghatározása

MSZ 11723-3:1967

Ásványolajtermékek vizsgálata. Vízben oldható sav- és lúgtartalom kimutatása

MSZ 11726:1987

Paraffinok és cerezinek. Dermedéspont meghatározása forgatott hőmérős módszerrel

MSZ 11728:2011

Ásványolajok, ásványolajtermékek és adalékaik mechanikai szennyeződésének meghatározása

MSZ 11746:1977

Turbinaolaj gőzemulziós számának meghatározása

MSZ 11790-1:1988

Emulziós hűtő-kenő olajok vizsgálata. Emulziók stabilitásának meghatározása

MSZ 11790-2:1988

Emulziós hűtő-kenő olajok vizsgálata. Emulziók habzási hajlamának meghatározása

MSZ 11790-3:1988

Emulziós hűtő-kenő olajok vizsgálata. Emulziók savval leválasztható olajtartalmának és megbonthatóságának meghatározása

MSZ 11790-4:1988

Emulziós hűtő-kenő olajok vizsgálata. Emulziók korróziós hatásának vizsgálata

MSZ 11794:2002

Ásványolajtermékek. A nitrogéntartalom meghatározása oxidatív égetéssel és kemilumineszcenciás vagy elektrokémiai detektálással

MSZ 11795:2002

Folyékony ásványolajtermékek. A klórtartalom meghatározása hullámhossz-diszperziós röntgenfluoreszcencia-spektrometriás módszerrel

MSZ 11796:2002

Ásványolajtermékek. A fluortartalom meghatározása Wickbold szerinti égetéses módszerrel

MSZ 11797:2002

Erőművi könnyű tüzelőolaj. Az arzéntartalom meghatározása atomabszorpciós (hidridtechnikás) módszerrel

MSZ 11798:2002

Ásványolajtermékek. A nehézfémtartalom (kadmium, kobalt, króm, nikkel, ólom, vanádium) meghatározása atomabszorpciós, ICP- és hullámhossz-diszperziós röntgenfluoreszcencia-spektrometriás módszerekkel

MSZ 13102:1986

Kenőolajok habzási jellemzőinek meghatározása

MSZ 13152:1980

Kenőolajok korróziógátló tulajdonságainak meghatározása

MSZ 13242:1981

Technikai vazelin

MSZ 13243:1979

Cerezin

MSZ 14724:1955

Engler-féle viszkoziméter és használata

MSZ 15967:1979

Ásványolajtermékek nyílttéri lobbanáspontjának meghatározása Marcusson szerint

MSZ 15969:2012

Orto-xilol, petrolkémiai. Követelmények és vizsgálat módszerek

MSZ 15972:1979

Ásványolajparaffin és cerezin penetrációjának meghatározása tűvel

MSZ 15973:1977

Motorhajtóanyag merkaptán- és kén-hidrogén-kötésben lévő kéntartalmának meghatározása potenciometriás titrálással

MSZ 1623:2013

Lakkbenzin. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 1643:2011

Benzol, ipari. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 1644:2011

Toluol, ipari. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 1645:2011

Xilolelegy, ipari. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 1647:2012

Ipari aromás szénhidrogének és rokon termékek desztillációs vizsgálata

MSZ 1665:2013

Maleinsavanhidrid, ipari. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 19954:1971

Ásványolajtermékek vizsgálata. Égésmeleg és fűtőérték meghatározása

MSZ 2042:2012

Fűtőolajok. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 2043:2013

Aromásanyag-mentesített lakkbenzin. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 2044:1986

Ipari olajok levegőelváló képességének meghatározása

MSZ 2046:1986

Sugárhajtómű-üzemanyagok naftalinszénhidrogén-tartalmának meghatározása spektrofotometriás módszerrel

MSZ 2047:1986

Repülőgép-üzemanyagok. A kristályosodás kezdeti hőmérsékletének és a kristályosodási pontnak a meghatározása

MSZ 2050:1987

Sugárhajtómű-üzemanyagok vízzel való kölcsönhatásának meghatározása

MSZ 2051:1988

Ásványolajtermékek semlegesítési számának meghatározása potenciometriás titrálással

MSZ 2055:1987

Sugárhajtómű-üzemanyag, RT-jelű

MSZ 2055:1987/1M:1989

Sugárhajtómű-üzemanyag, RT-jelű

MSZ 22320:2011

A legfeljebb 200 °C végforrpontú aromás elegyek szénhidrogén szennyezőinek meghatározása gázkromatográfiás módszerrel

MSZ 22321:1999

Aromás szénhidrogénelegyek aromás szénhidrogén-összetevőinek meghatározása gázkromatográfiás módszerrel

MSZ 22323:2013

Ásványolajtermékek. Az aromás szénhidrogének meghatározása kis aromástartalmú lakkbenzinekben. Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) módszer, UV-detektálással

MSZ 3278:1953

Viszkozitás mérése konzisztométerrel

MSZ 3330:1979

Ásványolajparaffinok olajtartalmának meghatározása

MSZ 459:2019

Ásványolajok és ásványolajtermékek aszfalténtartalmának meghatározása n-heptánnal

MSZ 7210:1999

Paraffinok UV-abszorpciójának meghatározása

MSZ 931:2016

Ásványolajtermékekben, valamint egyéb, ásványolaj-feldolgozás során keletkező szerves és szervetlen anyagokban nyomokban előforduló fémek mennyiségének meghatározása hamvasztás után ICP-OES módszerrel

MSZ 970:1984

Ásványolajtermékek. A nem kormozó láng magasságának meghatározása

MSZ CR 13838:2000

Dízelgépjármű-hajtóanyag. A szűrhetőség meghatározása. AGELFI-módszer

MSZ CR 13839:2000

Ásványolajtermékek. Az aromás jelleg meghatározása. ^13ˇ C mágneses magrezonancia-spektroszkópia (NMR)

MSZ CR 13840:2000

Ásványolajtermékek. A policiklusos aromás szénhidrogének meghatározása. Ultraibolya (UV) spektrometriás módszer

MSZ CR 262:2000

A benzin illékonysága

MSZ EN 116:2016

Dízelmotor-hajtóanyagok és háztartási tüzelőolajok. A hidegszűrhetőségi határhőmérséklet meghatározása. Fokozatos hűtőfürdős módszer

MSZ EN 12177:1999

Folyékony ásványolajtermékek. Ólmozatlan benzin. A benzoltartalom meghatározása gázkromatográfiás módszerrel

MSZ EN 12634:2000

Ásványolajtermékek és kenőanyagok. A savszám meghatározása. Potenciometrikus titrálás nemvizes közegben

MSZ EN 12662:2014

Folyékony ásványolajtermékek. Az összes szennyező anyag meghatározása középpárlatokban, dízelmotor-hajtóanyagokban és zsírsav-metil-észterekben

MSZ EN 12766-1:2000

Ásványolajtermékek és használt olajok. A poliklórozott bifenilek (PCB) meghatározása. 1. rész: A PCB és a rokon vegyületek elválasztása és meghatározása gázkromatográfiás (GC) módszerrel, elektronbefogásos detektor (ECD) alkalmazásával

MSZ EN 12766-2:2001

Ásványolajtermékek és használt olajok. A PCB-k és rokon vegyületek meghatározása. 2. rész: A poliklórozott-bifenil(PCB)-tartalom kiszámítása

MSZ EN 12766-3:2005

Ásványolajtermékek és használt olajok. A PCB-k és rokon termékek meghatározása. 3. rész: Poliklórozott terfenilek (PCT) és poliklórozott benzil-toluolok (PCBT) kimutatása és mennyiségi meghatározása gázkromatográfiával (GC), elektronbefogásos detektálással (ECD)

MSZ EN 12916:2019

Ásványolajtermékek. Középpárlatokban lévő aromás szénhidrogének meghatározása. Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer, törésmutató-detektorral

MSZ EN 13016-1:2018

Folyékony ásványolajtermékek. Gőznyomás. 1. rész: A levegővel telített gőznyomás (ASVP) és a számított szárazgőznyomás-egyenérték (DVPE) meghatározása

MSZ EN 13016-2:2007

Folyékony ásványolajtermékek. Gőznyomás. 2. rész: Az abszolút gőznyomás (AVP) meghatározása 40 °C és 100 °C között

MSZ EN 13016-3:2018

Folyékony ásványolajtermékek. Gőznyomás. 3. rész: A gőznyomás és a számított szárazgőznyomás-egyenérték (DVPE) meghatározása (háromszoros kiterjesztéses módszer)

MSZ EN 13131:2000

Folyékony ásványolajtermékek. A nikkel- és a vanádiumtartalom meghatározása. Atomabszorpciós spektrometriás módszer

MSZ EN 13132:2000

Folyékony ásványolajtermékek. Ólmozatlan motorbenzin. Az oxigéntartalmú szerves vegyületek és az összes szerves kötésben lévő oxigéntartalom gázkromatográfiás meghatározása oszlopváltásos technikával

MSZ EN 13723:2002

Ásványolajtermékek. A kis ólomtartalom meghatározása motorbenzinekből. Hullámhossz-diszperziós, röntgenfluoreszcenciás spektrometria (XRF)

MSZ EN 14077:2004

Ásványolajtermékek. A szerves halogéntartalom meghatározása. Oxidatív mikrocoulombmetriás módszer

MSZ EN 14078:2014

Folyékony ásványolajtermékek. A zsírsav-metil-észter- (FAME-) tartalom meghatározása középpárlatokban. Infravörös-spektrometriás módszer

MSZ EN 14214:2012+A2:2019

Folyékony ásványolajtermékek. Zsírsav-metil-észterek (FAME) dízelmotor-hajtóanyagként és fűtési célra. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14274:2013

Gépjármű-hajtóanyagok. A motorbenzin és a dízelgázolaj minőségének értékelése. A hajtóanyag-minőség folyamatos ellenőrzési rendszere (FQMS)

MSZ EN 14275:2013

Gépjármű-hajtóanyagok. A motorbenzin és a dízelgázolaj minőségének értékelése. Mintavétel kis- és nagykereskedelmi kiszolgálóhelyeken

MSZ EN 14331:2004

Folyékony ásványolajtermékek. A középpárlatokban lévő zsírsav-metil-észterek (FAME) elválasztása és jellemzői. Folyadékkromatográfiás (LC)/gázkromatográfiás (GC) módszer

MSZ EN 14538:2006

Zsír- és olajszármazékok. Zsírsav-metil-észter (FAME). A Ca-, K-, Mg- és Na-tartalom optikai emissziós spektrumanalízises meghatározása induktív csatolású plazmával (ICP OES)

MSZ EN 14832:2006

Ásványolaj- és rokon termékek. A tűzálló foszfát-észter folyadékok oxidációs stabilitásának és korrozivitásának meghatározása

MSZ EN 14833:2006

Ásványolaj- és rokon termékek. A tűzálló foszfát-észter folyadékok hidrolitikus stabilitásának meghatározása

MSZ EN 15195:2015

Folyékony ásványolajtermékek. Középpárlat-hajtóanyagok gyulladási késleltetésének és származtatott cetánszámának (DCN) meghatározása állandó térfogatú kamrában való égetéssel

MSZ EN 15199-1:2007

Ásványolajtermékek. A forrásponteloszlás meghatározása gázkromatográfiás módszerrel. 1. rész: Középdesztillátumok és bázisolajok

MSZ EN 15199-2:2007

Ásványolajtermékek. A forrásponteloszlás meghatározása gázkromatográfiás módszerrel. 2. rész: Nehézpárlatok és maradék fűtőolajok

MSZ EN 15199-3:2008

Ásványolajtermékek. A forrásponteloszlás meghatározása gázkromatográfiás módszerrel. 3. rész: Kőolaj

MSZ EN 15199-4:2016

Ásványolajtermékek. A forrásponttartomány meghatározása gázkromatográfiás módszerrel. 4. rész: Könnyű kőolajfrakciók

MSZ EN 15293:2019

Gépjármű-hajtóanyagok. Etanol (E85) gépjármű-hajtóanyag. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15376:2015

Gépjármű-hajtóanyagok. Etanol mint motorbenzin-keverőkomponens. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15470:2017

Cseppfolyósított szénhidrogéngázok (LPG). Az oldott maradékok meghatározása. Magas hőmérsékletű gázkromatográfiás módszer

MSZ EN 15471:2017

Cseppfolyósított szénhidrogéngázok (LPG). Az oldott maradékok meghatározása. Magas hőmérsékletű gravimetriás módszer

MSZ EN 15484:2007

Etanol, mint motorbenzin-keverőkomponens. A szervetlen klorid meghatározása. Potenciometriás módszer

MSZ EN 15485:2007

Etanol, mint motorbenzin-keverőkomponens. A kéntartalom meghatározása. Hullámhossz-diszperziós röntgenfluoreszcenciás spektrometria

MSZ EN 15486:2007

Etanol, mint motorbenzin-keverőkomponens. A kéntartalom meghatározása. Ultraibolya-fluoreszcenciás módszer

MSZ EN 15487:2007

Etanol, mint motorbenzin-keverőkomponens. A foszfortartalom meghatározása. Ammónium-molibdenátos spektrometriás módszer

MSZ EN 15488:2007

Etanol, mint motorbenzin-keverőkomponens. A réztartalom meghatározása. Grafitkemencés atomabszopciós spektrometria

MSZ EN 15489:2007

Etanol, mint motorbenzin-keverőkomponens. A víztartalom meghatározása. Karl Fischer-féle coulombmetriás titrálás

MSZ EN 15490:2007

Etanol, mint motorbenzin-keverőkomponens. A pHe meghatározása

MSZ EN 15491:2007

Etanol, mint motorbenzin-keverőkomponens. Az összes savasság meghatározása. Színindikátoros titrálás

MSZ EN 15492:2012

Etanol mint motorbenzin-keverőkomponens. A szervetlen klorid- és szulfáttartalom meghatározása. Ionkromatográfiás módszer

MSZ EN 15553:2007

Ásványolajtermékek és rokon anyagok. A szénhidrogéntípusok meghatározása. Fluoreszcensindikátoros-adszorpciós módszer

MSZ EN 15691:2009

Etanol mint motorbenzin-keverőkomponens. A száraz maradék (nem illékony anyag) meghatározása. Gravimetrikus módszer

MSZ EN 15692:2009

Etanol mint motorbenzin keverőkomponens. A víztartalom meghatározása. Karl Fischer-féle potenciometriás titrálásos módszer

MSZ EN 15721:2015

Etanol mint motorbenzin keverőkomponens. A nagyobb szénatomszámú alkoholok, a metanol és egyéb szennyezők meghatározása. Gázkromatográfiás módszer

MSZ EN 15751:2014

Gépjármű-hajtóanyagok. Zsírsav-metil-észter (FAME) hajtóanyag és dízelgépjármű-hajtóanyaggal alkotott elegyei. Az oxidációs stabilitás meghatározása gyorsított oxidációs módszerrel

MSZ EN 15769:2009

Etanol mint motorbenzin keverőkomponens. A külső megjelenés meghatározása. Vizuális módszer

MSZ EN 15779:2009+A1:2014

Ásványolajtermékek, zsír- és olajszármazékok. Zsírsav-metil-észterek (FAME) dízelmotorokhoz. A többszörösen telítetlen (>= 4 kettős kötésű) zsírsav (PUFA) metil-észterek gázkromatográfiás meghatározása

MSZ EN 15837:2010

Etanol mint motorbenzin keverőkomponens. A foszfor-, a réz- és a kéntartalom meghatározása. Induktív csatolású plazma sugárforrású, optikai emissziós spektrometriás (ICP OES) közvetlen módszer

MSZ EN 15938:2011

Gépjármű-hajtóanyagok. Az etanol mint keverőkomponens és az etanol (E85) mint gépjármű-hajtóanyag. Az elektromos vezetőképesség meghatározása

MSZ EN 15940:2016+A1:2018+AC:2020

Gépjármű-hajtóanyagok. Szintézissel vagy hidrogénezéssel előállított paraffinos dízelmotor-hajtóanyag. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15944:2011

Folyékony ásványolajtermékek. A nikkel- és a vanádiumtartalom meghatározása. Induktív csatolású plazmagerjesztésű optikai emissziós spektrometriás (ICP OES) módszer

MSZ EN 15984:2018

Ásványolajipar és termékei. A kőolaj-finomítói fűtőgáz összetételének meghatározása, valamint a széntartalom és a hőérték kiszámítása. Gázkromatográfiás módszer

MSZ EN 1601:2018

Folyékony ásványolajtermékek. Az ólmozatlan motorbenzinben lévő szerves oxigenátvegyületek és az összes, szerves kötésben lévő oxigéntartalom meghatározása. Gázkromatográfiás (O-FID) módszer

MSZ EN 16091:2012

Folyékony ásványolajtermékek. Középpárlat és zsírsav-metil-észter (FAME) gépjármű-hajtóanyagok és elegyeik. Az oxidációs stabilitás meghatározása gyors, kis mennyiségű mintán végzett oxidációs módszerrel

MSZ EN 16135:2012

Gépjármű-hajtóanyagok. Az ólmozatlan benzin mangántartamának meghatározása. Láng-atomabszorpciós spektrometriás (FAAS) módszer

MSZ EN 16136:2015

Gépjármű-hajtóanyagok. Az ólmozatlan motorbenzin mangán- és vastartalmának meghatározása. Induktív csatolású plazmagerjesztésű optikai emissziós spektrometriás (ICP OES) módszer

MSZ EN 16143:2013

Ásványolajtermékek. A benz[a]pirén (BaP) és a különböző többgyűrűs aromás szénhidrogének (PAH) tartalmának meghatározása lágyítóolajokban. Dupla LC-tisztításos és GC/MS elemzéses eljárás

MSZ EN 16144:2012

Folyékony ásványolajtermékek. Középpárlat-hajtóanyagok gyulladási késedelmének és származtatott cetánszámának (DCN) meghatározása. Állandó térfogatú égetőkamrába való, rögzített periódusú injektálásos módszer

MSZ EN 16270:2015

Gépjármű-hajtóanyagok. A magas forráspontú komponensek meghatározása, beleértve a benzin és az etanolalapú (E85) gépjármű-hajtóanyagban lévő zsírsav-metil-észtereket. Gázkromatográfiás módszer

MSZ EN 16294:2013

Ásványolajtermékek, valamint zsír- és olajszármazékok. A foszfortartalom meghatározása zsírsav-metil- észterekben (FAME). Induktív csatolású plazma sugárforrású optikai emissziós spektrumanalízis (ICP OES)

MSZ EN 16300:2013

Gépjármű-hajtóanyagok. A zsírsav-metil-észterek (FAME) jódszámának meghatározása. Számítási módszer gázkromatográfiás adatokból

MSZ EN 16329:2013

Dízelgázolaj és háztartási tüzelőolajok. A hidegszűrhetőségi határhőmérséklet meghatározása. Lineáris hűtőfürdős módszer

MSZ EN 16476:2014

Folyékony ásványolajtermékek. A nátrium-, kálium-, kalcium-, foszfor-, réz- és cinktartalom meghatározása a dízelgázolajban. Induktív csatolású plazma sugárforrású optikai emissziós spektrometriás (ICP OES) módszer

MSZ EN 16568:2015

Gépjármű-hajtóanyagok. Zsírsav-metil-észter (FAME) dízelgépjármű-hajtóanyaggal alkotott elegyei. Az oxidációs stabilitás meghatározása gyorsított oxidációs módszerrel 120 °C-on

MSZ EN 16576:2015

Gépjármű-hajtóanyagok. A dízelgázolaj mangán- és vastartalmának meghatározása. Induktív csatolású plazmagerjesztésű optikai emissziós spektrometriás (ICP-OES) módszer

MSZ EN 16709:2015+A1:2019

Gépjármű-hajtóanyagok. Nagy FAME-tartalmú dízelgépjármű-hajtóanyag (B20 és B30). Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 16715:2016

Folyékony ásványolajtermékek. Középpárlat-hajtóanyagok gyulladási késleltetésének és származtatott cetánszámának (DCN) meghatározása. A gyulladási és az égési késleltetés meghatározása állandó térfogatú égetőkamrás, közvetlen injektálásos módszerrel

MSZ EN 16734:2016+A1:2019

Gépjármű-hajtóanyagok. Dízelgépjármű-hajtóanyag (B10). Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 16761-1:2016

Gépjármű-hajtóanyagok. Metanol meghatározása etanoltartalmú gépjármű-hajtóanyagokban (E85) gázkromatográfiával. 1. rész: Egyoszlopos módszer

MSZ EN 16761-2:2016

Gépjármű-hajtóanyagok. Metanol meghatározása etanoltartalmú gépjármű-hajtóanyagokban (E85) gázkromatográfiával. 2. rész: „Heart cut” módszer

MSZ EN 16807:2017

Folyékony ásványolajtermékek. Biokenőanyagok. Biokenőanyagok és bioalapú kenőanyagok ismérvei és követelményei

MSZ EN 16896:2017

Ásványolaj- és rokon termékek. A kinematikai viszkozitás meghatározása. Stabinger-féle viszkoziméteres módszer

MSZ EN 16900:2017

Gyors pirolízissel előállított bioolajok ipari kazánokhoz. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 16906:2018

Folyékony ásványolajtermékek. A dízelgépjármű-hajtóanyag égési tulajdonságainak meghatározása. BASF-motor-módszer

MSZ EN 16934:2018

Gépjármű-hajtóanyagok, valamint zsír- és olajszármazékok. A zsírsav-metil-észterekben (FAME) lévő szteril-glikozidok meghatározása. GC-MS módszer szilárd fázisú extrakcióval (SPE) végzett előzetes tisztítással

MSZ EN 16997:2018

Folyékony ásványolajtermékek. Ásványolajtermékek. Etanol (E85) gépjármű-hajtóanyag kéntartalmának meghatározása. Hullámhossz-diszperziós, röntgenfluoreszcenciás spektrometriás módszer

MSZ EN 17057:2018

Gépjármű-hajtóanyagok, valamint zsír- és olajszármazékok. A telítettmonoglicerid-tartalom meghatározása zsírsav-metil-észterekben (FAME). GC-FID módszer

MSZ EN 17155:2019

Folyékony ásványolajtermékek. Középpárlat-motorhajtóanyagok jelzett cetánszámának (ICN) meghatározása. Elsődleges referencia-motorhajtóanyagok kalibrálása állandó térfogatú égetőkamrás módszerrel

MSZ EN 17178:2020

Folyékony ásványolajtermékek. Cseppfolyósított szénhidrogéngázok összes illékonykén-tartalmának meghatározása ultraibolya fluoreszcenciás spektroszkópiával

MSZ EN 17181:2019

Kenőanyagok. Magasan adalékolt kenőanyagok aerob biológiai lebomlásának meghatározása vizes oldatban. COˇ2^-keletkezésen alapuló vizsgálati módszer

MSZ EN 17306:2020

Folyékony ásványolajtermékek. A desztillációs jellemzők meghatározása légköri nyomáson. Mikrodesztilláció

MSZ EN 228:2012+A1:2017

Gépjármű-hajtóanyagok. Ólmozatlan motorbenzin. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 237:2005

Folyékony ásványolajtermékek. Benzin. Kis ólomtartalom meghatározása atomabszorpciós spektrometriával

MSZ EN 238:1996/A1:2004

Folyékony ásványolajtermékek. Benzin. A benzoltartalom meghatározása infravörösspektrometriás módszerrel

MSZ EN 238:1998

Cseppfolyós ásványolajtermékek. Benzin. A benzoltartalom meghatározása infravörös spektrometriás módszerrel

MSZ EN 241:2000

Folyékony ásványolajtermékek. A nátriumtartalom meghatározása. Atomabszorpciós spektrometriás módszer

MSZ EN 589:2019

Gépjármű-hajtóanyagok. LPG. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 590:2013+A1:2017

Gépjármű-hajtóanyagok. Dízelgázolaj. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN ISO 10370:2015

Ásványolajtermékek. A kokszosodási maradék meghatározása. Mikromódszer (ISO 10370:2014)

MSZ EN ISO 12156-1:2019

Dízelgépjármű-hajtóanyag. Kenőképesség értékelése nagyfrekvenciás, alternáló mozgatóberendezéssel (HFRR). 1. rész: Vizsgálati módszer (ISO 12156-1:2018)

MSZ EN ISO 12185:1998

Ásványolaj és ásványolajtermékek. A sűrűség meghatározása. Oszcillációs U-csöves módszer (ISO 12185:1996)

MSZ EN ISO 12205:1999

Ásványolajtermékek. Középpárlatok oxidációs stabilitásának meghatározása (ISO 12205:1995)

MSZ EN ISO 12922:2020

Kenőanyagok, ipari olajok és rokon termékek (L osztály). H-család (hidraulikus rendszerek). HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR és HFDU kategóriájú hidraulikafolyadékok előírásai (ISO 12922:2020)

MSZ EN ISO 12937:2001

Ásványolajtermékek. A víztartalom meghatározása. Karl Fischer szerinti coulometriás titrálási módszer (ISO 12937:2000)

MSZ EN ISO 13032:2012

Ásványolajtermékek. Kis kénkoncentrációk meghatározása gépjármű-hajtóanyagokban. Energiadiszperzív röntgenfluoreszcenciás spektrometriás módszer (ISO 13032:2012)

MSZ EN ISO 13736:2013

A lobbanáspont meghatározása. Abel-féle zárt tégelyes módszer (ISO 13736:2013)

MSZ EN ISO 13758:1996/A1:2020

Cseppfolyósított szénhidrogéngázok. A propán szárazságának értékelése. Szeleplefagyásos módszer. 1. módosítás (ISO 13758:1996/Amd 1:2020)

MSZ EN ISO 13759:1999

Ásványolajtermékek. A gázolajok alkil-nitrát-tartalmának meghatározása. Spektrometriás módszer (ISO 13759:1996)

MSZ EN ISO 14596:2007

Ásványolajtermékek. A kéntartalom meghatározása. Hullámhossz-diszperziós röntgenfluoreszcenciás spektrometria (ISO 14596:2007)

MSZ EN ISO 14597:2000

Ásványolajtermékek. A vanádium- és a nikkeltartalom meghatározása. Hullámhossz-diszperziós, röntgenfluoreszcenciás spektrometria (ISO 14597:1997)

MSZ EN ISO 14935:2020

Ásványolaj- és rokon termékek. Tűzálló folyadékok kanócláng-tartósságának meghatározása (ISO 14935:2020) 

MSZ EN ISO 15029-1:2000

Ásványolaj és ásványolajtermékek. Porlasztott, tűzálló folyadékok lobbanási tulajdonságainak meghatározása. 1. rész: A porlasztott láng megmaradása. Üreges-kúpos fúvókás módszer (ISO 15029-1:1999)

MSZ EN ISO 1516:2002

A lobban/nem lobban meghatározása. Zárt tégelyes egyensúlyi módszer (ISO 1516:2002)

MSZ EN ISO 1523:2002

A lobbanáspont meghatározása. Zárt tégelyes egyensúlyi módszer (ISO 1523:2002)

MSZ EN ISO 16591:2011

Ásványolajtermékek. A kéntartalom meghatározása. Oxidatív mikrocoulombmetriás módszer (ISO 16591:2010)

MSZ EN ISO 20623:2018

Ásványolaj és rokon termékek. Kenőanyagok EP- és kopásgátló tulajdonságainak meghatározása. Négygolyós módszer (európai körülmények) (ISO 20623:2017)

MSZ EN ISO 20763:2004

Ásványolaj- és rokon termékek. Hidraulikafolyadékok kopásgátló tulajdonságainak meghatározása. Forgólapátos szivattyús módszer (ISO 20763:2004)

MSZ EN ISO 20764:2004

Ásványolaj és rokon termékek. Nagy forráspontú folyadékok vizsgálati mintáinak elkészítése a víztartalom meghatározásához. Nitrogénkifúvatásos módszer (ISO 20764:2003)

MSZ EN ISO 20783-1:2011

Ásványolaj és rokon termékek. Tűzálló folyadékok emulzióstabilitásának meghatározása. 1. rész: HFAE-kategóriájú folyadékok (ISO 20783-1:2011)

MSZ EN ISO 20783-2:2004

Ásványolaj és rokon termékek. Tűzálló folyadékok emulzióstabilitásának meghatározása. 2. rész: HFB kategóriájú folyadékok (ISO 20783-2:2003)

MSZ EN ISO 20823:2003

Ásványolaj és rokon termékek. Forró felületekkel érintkező folyadékok égési tulajdonságainak meghatározása. Manifold gyújtási vizsgálat (ISO 20823:2003)

MSZ EN ISO 20843:2011

Ásványolaj és rokon termékek. HFAE-, HFAS- és HFC- kategóriájú, tűzálló folyadékok pH-jának meghatározása (ISO 20843:2003)

MSZ EN ISO 20844:2016

Ásványolaj- és rokon termékek. Polimertartalmú olajok nyírásstabilitásának meghatározása dízelbefecskendező fúvóka alkalmazásával (ISO 20844:2015)

MSZ EN ISO 20846:2020

Ásványolajtermékek. Gépjármű-hajtóanyagok kéntartalmának meghatározása. Ultraibolya fluoreszcenciás módszer (ISO 20846:2019)

MSZ EN ISO 20847:2004

Ásványolajtermékek. Gépjármű-hajtóanyagok kéntartalmának meghatározása. Energiadiszperziós röntgenfluoreszcenciás spekrometria (ISO 20847:2004)

MSZ EN ISO 20884:2020

Ásványolajtermékek. Gépjármű-hajtóanyagok kéntartalmának meghatározása. Hullámhosszdiszperzív röntgenfluoreszcenciás spektrometria (ISO 20884:2019)

MSZ EN ISO 2160:2000

Ásványolajtermékek. Korróziós hatás rézen. Rézlemezpróba (ISO 2160:1998)

MSZ EN ISO 22854:2016

Folyékony ásványolajtermékek. Gépjármű-motorbenzinekben és etanol (E85) gépjármű-hajtóanyagokban lévő szénhidrogéncsoportok és oxigenátok meghatározása. Multidimenzionális gázkromatográfiás módszer (ISO 22854:2016)

MSZ EN ISO 22995:2019

Ásványolajtermékek. A zavarosodási pont meghatározása. Automatizált fokozatos hűtési módszer (ISO 22995:2019)

MSZ EN ISO 2592:2018

Ásványolaj- és rokon termékek. A lobbanás- és a gyulladáspont meghatározása. Cleveland szerinti nyitott tégelyes módszer (ISO 2592:2017)

MSZ EN ISO 2719:2016

A lobbanáspont meghatározása. Pensky–Martens zárt tégelyes módszer (ISO 2719:2016)

MSZ EN ISO 3015:2019

Természetes vagy szintetikus eredetű ásványolaj- és rokon termékek. A zavarosodási pont meghatározása (ISO 3015:2019)

MSZ EN ISO 3016:2019

Természetes vagy szintetikus eredetű ásványolaj- és rokon termékek. A folyáspont meghatározása (ISO 3016:2019)

MSZ EN ISO 3104:2021

Ásványolajtermékek. Átlátszó és átlátszatlan folyadékok. A kinematikai viszkozitás meghatározása és a dinamikai viszkozitás kiszámítása (ISO 3104:2020)

MSZ EN ISO 3170:2004

Folyékony ásványolajtermékek. Kézi mintavétel (ISO 3170:2004)

MSZ EN ISO 3171:2000

Folyékony ásványolajtermékek. Automatikus mintavétel csővezetékből (ISO 3171:1988)

MSZ EN ISO 3405:2019

Természetes vagy szintetikus eredetű ásványolaj- és rokon termékek. A desztillációs jellemzők meghatározása légköri nyomáson (ISO 3405:2019)

MSZ EN ISO 3675:2000

Ásványolajok és folyékony ásványolajtermékek. A sűrűség laboratóriumi meghatározása. Areométeres módszer (ISO 3675:1998)

MSZ EN ISO 3679:2015

A belobbanás és a be nem lobbanás, valamint a lobbanáspont meghatározása. Zárt tégelyes, gyors egyensúlyi módszer (ISO 3679:2015)

MSZ EN ISO 3696:2000

Víz, analitikai laboratóriumi használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 3696:1987)

MSZ EN ISO 3735:2000

Ásványolaj és fűtőolajok. Az üledék meghatározása. Extrakciós módszer (ISO 3735:1999)

MSZ EN ISO 3830:1996

Ásványolajtermékek. Benzinek ólomtartalmának meghatározása. Jód-monokloridos módszer (ISO 3830:1993)

MSZ EN ISO 3838:2004

Ásványolaj és folyékony vagy szilárd ásványolajtermékek. A sűrűség vagy a relatív sűrűség meghatározása. Kapillárisdugós piknométeres és osztottbikapilláris-piknométeres módszerek (ISO 3838:2004)

MSZ EN ISO 3924:2020

Ásványolajtermékek. A forrásponteloszlás meghatározása. Gázkromatográfiás módszer (ISO 3924:2019)

MSZ EN ISO 3993:2000

Cseppfolyósított szénhidrogéngázok és könnyű szénhidrogének. A sűrűség vagy a relatív sűrűség meghatározása. Nyomás alatti sűrűségmérés areométerrel (ISO 3993:1984)

MSZ EN ISO 4259-1:2017/A1:2020

Ásványolaj- és rokon termékek. Mérési módszerek és eredmények precizitása. 1. rész: A vizsgálati módszerekre vonatkozó precizitási adatok meghatározása. 1. módosítás (ISO 4259-1:2017/Amd 1:2019)

MSZ EN ISO 4259-1:2018

Ásványolaj- és rokon termékek. Mérési módszerek és eredmények precizitása. 1. rész: A vizsgálati módszerekre vonatkozó precizitási adatok meghatározása (ISO 4259-1:2017)

MSZ EN ISO 4259-2:2017/A1:2020

Ásványolaj- és rokon termékek. Mérési módszerek és eredmények precizitása. 2. rész: A vizsgálati módszerekre vonatkozó precizitási adatok értelmezése és alkalmazása. 1. módosítás (ISO 4259-2:2017/Amd 1:2019)

MSZ EN ISO 4259-2:2018

Ásványolaj- és rokon termékek. Mérési módszerek és eredmények precizitása. 2. rész: A vizsgálati módszerekre vonatkozó precizitási adatok értelmezése és alkalmazása (ISO 4259-2:2017)

MSZ EN ISO 4259-2:2020 EV

Ásványolaj- és rokon termékek. Mérési módszerek és eredmények precizitása. 2. rész: A vizsgálati módszerekre vonatkozó precizitási adatok értelmezése és alkalmazása (ISO 4259-2:2017 + Amd 1:2019) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN ISO 4259-3:2020

Ásványolaj- és rokon termékek. Mérési módszerek és eredmények precizitása. 3. rész: A vizsgálati módszerekre vonatkozó precizitási adatok figyelemmel kísérése és verifikálása (ISO 4259-3:2020)

MSZ EN ISO 4263-1:2005

Ásványolaj és rokon termékek. Inhibitált olajok és folyadékok öregedési hajlamának meghatározása. TOST-vizsgálat. 1 rész: Az ásványolajokkal kapcsolatos eljárás (ISO 4263-1:2003)

MSZ EN ISO 4263-2:2003

Ásványolajok és rokon termékek. Inhibitált olajok és folyadékok öregedési hajlamának meghatározása. TOST-vizsgálat. 2. rész: Eljárás a HFC kategóriájú hidraulikafolyadékokra (ISO 4263-2:2003)

MSZ EN ISO 4263-3:2016

Ásványolaj- és rokon termékek. Inhibitált olajok és folyadékok öregedési viselkedésének meghatározása TOST-vizsgálattal. 3. rész: Vízmentes eljárás szintetikus hidraulikafolyadékokhoz (ISO 4263-3:2015)

MSZ EN ISO 4263-4:2006

Ásványolaj és rokon termékek. Inhibitált olajok és folyadékok öregedési hajlamának meghatározása. TOST-vizsgálat. 4. rész: Fogaskerékolajokkal kapcsolatos eljárás (ISO 4263-4:2006)

MSZ EN ISO 4264:2019

Ásványolajtermékek. Középpárlat-motorhajtóanyagok cetánindexének számítása négyváltozós egyenlettel (ISO 4264:2018) 

MSZ EN ISO 4267-2:2000

Ásványolaj és folyékony ásványolajtermékek. Az olaj mennyiségének kiszámítása. 2. rész: Dinamikus mérés (ISO 4267-2:1988)

MSZ EN ISO 4404-2:2011

Ásványolaj- és rokon termékek. Tűzálló hidraulikafolyadékok korrózióval szembeni ellenálló képességének meghatározása. 2. rész: Nemvizes folyadékok (ISO 4404-2:2010)

MSZ EN ISO 5163:2014

Ásványolajtermékek. A motor- és repülőgép-hajtóanyagok oktánszámának meghatározása. Motormódszer (ISO 5163:2014)

MSZ EN ISO 5164:2014

Ásványolajtermékek. A motorhajtóanyagok oktánszámának meghatározása. Kísérleti módszer (ISO 5164:2014)

MSZ EN ISO 5165:2020

Ásványolajtermékek. A gázolajok gyulladási hajlamának meghatározása. Cetánmotormódszer (ISO 5165:2020)

MSZ EN ISO 6245:2003

Ásványolajtermékek. A hamu meghatározása (ISO 6245:2001)

MSZ EN ISO 6246:2017

Ásványolajtermékek. Motorhajtóanyagok gyantatartalma. Fúvatásos bepárlásos módszer (ISO 6246:2017)

MSZ EN ISO 6246:2017/A1:2020

Ásványolajtermékek. Motorhajtóanyagok gyantatartalma. Fúvatásos bepárlásos módszer. 1. módosítás: n-heptánra vonatkozó tisztasági követelmény (ISO 6246:2017/Amd 1:2019)

MSZ EN ISO 6551:2000

Folyékony ásványolajtermékek és gázok. A dinamikus mérés megbízhatósága és biztonsága. Elektromos és/vagy elektronikus impulzusadatok kábelen való átvitele (ISO 6551:1982)

MSZ EN ISO 6743-4:2016

Kenőanyagok, ipari olajok és rokon termékek (L-osztály). Osztályozás. 4. rész: H-család (hidraulikus rendszerek) (ISO 6743-4:2015)

MSZ EN ISO 7278-1:2000

Folyékony szénhidrogének. Dinamikus mérés. A térfogatmérők ellenőrző rendszerei. 1. rész: Általános irányelvek (ISO 7278-1:1987)

MSZ EN ISO 7278-2:2000

Folyékony szénhidrogének. Dinamikus mérés. A térfogatmérők ellenőrző rendszerei. 2. rész: Csőbe épített ellenőrző készülék (ISO 7278-2:1988)

MSZ EN ISO 7536:1998

Ásványolajtermékek. Benzin oxidációs stabilitásának meghatározása. Az indukciós periódus mérésének módszere (ISO 7536:1994)

MSZ EN ISO 8222:2020

Ásványolajmérési rendszerek. Kalibrálás. Térfogatmérések, referencia-mérőtartályok és terepi mérések (beleértve a folyadékok és anyagok tulajdonságaira vonatkozó képleteket) (ISO 8222:2020) 

MSZ EN ISO 8754:2003

Ásványolajtermékek. A kéntartalom meghatározása. Energiadiszperziv röntgenfluoreszcenciás spektrometria (ISO 8754:2003)

MSZ EN ISO 8973:1999/A1:2020

Cseppfolyósított szénhidrogéngázok. A sűrűség és a gőznyomás számítása. 1. módosítás (ISO 8973:1997/Amd 1:2020) 

MSZ EN ISO 8973:2000

Cseppfolyósított szénhidrogéngázok. A sűrűség és a gőznyomás számítása (ISO 8973:1997)

MSZ EN ISO 9029:1999

Ásványolaj. A víztartalom meghatározása. Desztillációs módszer (ISO 9029:1990)

MSZ ISO 2049:1999

Ásványolajtermékek. A szín meghatározása (ASTM-skála)

MSZ ISO 2176:1996

Ásványolajtermékek. Kenőzsírok. A cseppenéspont meghatározása

MSZ ISO 3012:2012

Ásványolaj termékek. A tiol- (merkaptán-) kén meghatározása könnyű- és középpárlatokból készült hajtóanyagokban. Potenciometrikus módszer

MSZ ISO 3013:2005

Ásványolajtermékek. Repülőgép-hajtóanyagok kristályképződési hőmérsékletének meghatározása

MSZ ISO 3105:1998

Üvegkapilláris viszkoziméterek a kinematikai viszkozitás mérésére. Előírások és használati utasítások

MSZ ISO 3448:1993

Ipari kenőfolyadékok. ISO-viszkozitási osztályozás

MSZ ISO 3837:2005

Folyékony ásványolajtermékek. A szénhidrogéncsoport-összetétel meghatározása. Fluoreszcensindikátor-adszorpciós módszer

MSZ ISO 4512:2015

Ásványolaj és folyékony ásványolajtermékek. Tárolótartályokban a folyadékszint mérésére szolgáló eszközök. Kézi módszerek

MSZ ISO 6250:2005

Ásványolajtermékek. Repülőgép-hajtóanyagok vízzel való kölcsönhatásának meghatározása

MSZ ISO 6297:1999

Ásványolajtermékek. Repülőgép- és más motorhajtóanyagok, illetve tüzelőolaj. A fajlagos villamos vezetés meghatározása

MSZ ISO 6614:1996

Ásványolajtermékek. Ásványolajok és szintetikus folyadékok víztől való elválási hajlamának meghatározása

MSZ ISO 6615:2000

Ásványolajtermékek. A kokszolási maradék meghatározása. Conradson-módszer

MSZ ISO 6743-11:1992

Kenőanyagok, ipari olajok és rokon termékeik (L-osztály) osztályozása. P-család (préslégszerszámok)

MSZ ISO 6743-2:1992

Kenőanyagok, ipari olajok, és rokon termékeik (L-osztály) osztályozása. F-család (orsócsapágyak, csapágyak és kiegészítő kapcsolók)

MSZ ISO 8681:1991

Az ásványolajtermékek és a kenőanyagok osztályozása

MSZ-09-60.0133:1984

Vegyipari benzin szénhidrogén csoportösszetételének meghatározása gázkromatográfiás módszerrel

MSZ-09-60.0134:1980

Ásványolajtermékek szerkezetcsoport elemzése infravörös spektrofotometriával

MSZ-09-60.0135:1985

Mikrokristályos paraffinok cseppenéspontjának meghatározása Ubbelohde szerint

MSZ-09-60.0136:1985

Mikrokristályos paraffinok töréspontjának meghatározása Fraass szerint

MSZ-09-60.0138:1986

Ásványolajtermékek Saybolt-színszámának meghatározása

MSZE 13508:2011

Szilárd ásványi tüzelőanyagok. Nyomelemek meghatározása láng-atomabszorpciós vagy ICP- OES módszerrel

Elnök Thernesz Artur Lajos
Elnök munkahelye ÁMEI Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elnökhelyettes Szirmai László dr.
Elnökhelyettes munkahelye MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Titkár Czimer Gáborné

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 441Üzemanyag-címkézésFuel labelling
CEN/TC 19Gáz- és folyékony halmazállapotú üzemanyagok, kenőanyagok és rokon termékek kőolajból, szintetikus vagy biológiai eredetű anyagokbólGaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin.

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
ISO/TC 28Ásványolajtermékek és kapcsolódó szintetikus vagy szerves eredetű termékekPetroleum products and related products of synthetic or biological origin

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
ÁMEI Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zártkörűen Működő RészvénytársaságThernesz Artur Lajos
Honvédelmi MinisztériumOláh Gellért
Magyar Ásványolaj SzövetségGrád Ottó
Magyar Elektrotechnikai EgyesületDr. Szebeni Mária
Magyar Szeszipari Szövetség és TerméktanácsHalász Róbert
Magyar vas- és Acélipari Egyesülés, Kohászati Szabványosítási KözpontSáginé Fórizs Judit
MÁV Zrt.Csabai László
MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.Szirmai László dr.
Nemzeti Adó- és VámhivatalVirág Tünde Zsuzsa
Pannon EgyetemDr. Hancsók Jenő
Szent István EgyetemDr. Jánosi László