Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2021.01.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 412
A bizottság neve Hegesztés és rokon eljárásai
A bizottság tevékenységi területe A különböző hegesztési és rokon (pl. forrasztás) eljárások fogalommeghatározásai, általános követelményei, berendezései és anyagai. A hegesztett kötések rendszerezése és követelményei. A hegesztés minőségügyi követelményei, a hegesztő személyzettel szembeni követelmények, valamint a hegesztés munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági követelményei.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ CEN ISO/TS 17845:2005

Hegesztés és rokon eljárásai. Az eltérések jelölési rendszere (ISO/TS 17845:2004)

MSZ EN 1011-1:2009

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 1. rész: Általános irányelvek ívhegesztéshez

MSZ EN 1011-2:2001

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 2. rész: Ferrites acélok ívhegesztése

MSZ EN 1011-2:2001/A1:2004

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 2. rész: Ferrites acélok ívhegesztése

MSZ EN 1011-3:2019

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 3. rész: Korrózióálló acélok ívhegesztése

MSZ EN 1011-4:2000/A1:2004

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 4. rész: Alumínium és ötvözetei ívhegesztése

MSZ EN 1011-4:2001

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 4. rész: Alumínium és ötvözetei ívhegesztése

MSZ EN 1011-5:2003

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 5. rész: Plattírozott acélok hegesztése

MSZ EN 1011-6:2019

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 6. rész: Lézersugaras hegesztés

MSZ EN 1011-7:2004

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 7. rész: Elektronsugaras hegesztés

MSZ EN 1011-8:2018

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 8. rész: Öntöttvasak hegesztése

MSZ EN 1045:1999

Keményforrasztás. Folyósítószerek keményforrasztáshoz. Osztályba sorolás és műszaki szállítási feltételek

MSZ EN 12074:2000

Hegesztőanyagok. A hegesztéshez és rokon eljárásaihoz használt anyagok gyártásának, szállításának és elosztásának minőségügyi követelményei

MSZ EN 1256:2006

Gázhegesztő berendezések. A gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásaikhoz alkalmazott tömlővégek követelményei

MSZ EN 12797:2005

Keményforrasztás. A keményforrasztott kötések roncsolásos vizsgálatai

MSZ EN 12799:2000

Keményforrasztás. A keményforrasztással készített kötések roncsolásmentes vizsgálata

MSZ EN 12799:2000/A1:2004

Keményforrasztás. A keményforrasztással készített kötések roncsolásmentes vizsgálata

MSZ EN 13134:2002

Keményforrasztás. A technológia jóváhagyása

MSZ EN 1326:1999

Gázhegesztő eszközök. Kis felszerelések gázforrasztáshoz és -hegesztéshez

MSZ EN 1327:1999

Gázhegesztő eszközök. Hőre lágyuló műanyag tömlők hegesztéshez és rokon eljárásokhoz

MSZ EN 13479:2017

Hegesztőanyagok. A fémek ömlesztőhegesztésére használt hozaganyagok és fedőporok általános termékszabványa

MSZ EN 14324:2005

Keményforrasztás. Útmutató a keményforrasztott kötések alkalmazásához

MSZ EN 14532-1:2005

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek és minőségi követelmények. 1. rész: Az acél, a nikkel és a nikkelötvözetek hegesztőanyagainak elsődleges vizsgálati módszerei és megfelelőségértékelése

MSZ EN 14532-2:2005

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek és minőségi követelmények. 2. rész: Az acél, a nikkel és a nikkelötvözetek hegesztőanyagainak kiegészítő vizsgálati módszerei és megfelelőségértékelése

MSZ EN 14532-3:2005

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek és minőségi követelmények. 3. rész: Az alumíniumötvözet-hegesztés huzalelektródáinak, hegesztőhuzalainak és -pálcáinak megfelelőségértékelése

MSZ EN 14700:2014

Hegesztőanyagok. Hegesztőanyagok keményfelrakó hegesztéshez

MSZ EN 14717:2005

Hegesztés és rokon eljárásai. Környezetvédelmi ellenőrző lista

MSZ EN 1708-1:2010

Hegesztés. Acélok alapvető hegesztett kötései. 1. rész: Nyomástartó berendezések elemei

MSZ EN 1708-2:2019

Hegesztés. Acélok alapvető hegesztett kötései. 2. rész: Belső nyomással nem terhelt elemek

MSZ EN 1708-3:2012

Hegesztés. Acélok alapvető hegesztett kötései. 3. rész: Nyomástartó berendezések plattírozott, felrakóhegesztéssel előkészített és bélelt elemei

MSZ EN 1792:2003

Hegesztés. A hegesztés és rokon eljárásai többnyelvű szakkifejezés-jegyzéke

MSZ EN 20693:1994

Vonalhegesztő elektródatárcsák méretei

MSZ EN 20865:2000

Ellenállás-dudorhegesztő gépek szerszámfelfogó lapjainak hornyai (ISO 865:1981)

MSZ EN 21089:1994

Ponthegesztő berendezések tartozékainak kúpos kötései. Méretek

MSZ EN 25184:1995

Egyszerű ellenállás-ponthegesztő elektródák (ISO 5184:1979)

MSZ EN 25822:1994

Ponthegesztő berendezések. Kúpos dugós és gyűrűs idomszerek

MSZ EN 25827:1994

Ponthegesztés. Elektródatámaszok és rögzítőelemek

MSZ EN 27931:1994

Szigetelősapkák és -hüvelyek ellenállás-hegesztő berendezésekhez

MSZ EN 28167:2000

Dudorkialakítások ellenállás-hegesztéshez (ISO 8167:1989)

MSZ EN 28206:1996

Lángvágó gépek megfelelőségi vizsgálatai. Reprodukálható pontosság. Működési jellemzők (ISO 8206:1991)

MSZ EN 29313:1994

Ellenállás-ponthegesztő berendezések. Hűtőcsövek

MSZ EN 29455-1:2000

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 1. rész: A nem elgőzölgő anyag meghatározása gravimetriás eljárással (ISO 9455-1:1990)

MSZ EN 29455-8:1999

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálatok. 8. rész: A cinktartalom meghatározása (ISO 9455-8:1991)

MSZ EN 560:2019

Gázhegesztő eszközök. Hegesztéshez, vágáshoz és rokon eljárásokhoz használt tömlőcsatlakozások

MSZ EN 561:2002

Gázhegesztő eszközök. Zárószelepes gyorscsatlakozó hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz

MSZ EN ISO 10042:2018

Hegesztés. Alumínium és ötvözetei ívhegesztéssel készített kötései. Az eltérések minőségi szintjei (ISO 10042:2018)

MSZ EN ISO 10447:2015

Ellenállás-hegesztés. Hegesztett kötések vizsgálata. Az ellenállás-ponthegesztéssel és -dudorhegesztéssel készített kötések lefejtési és feszítővizsgálata (ISO 10447:2015)

MSZ EN ISO 10675-1:2017

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 1. rész: Acél, nikkel, titán és ötvözeteik (ISO 10675-1:2016)

MSZ EN ISO 10675-2:2018

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 2. rész: Alumínium és ötvözetei (ISO 10675-2:2017)

MSZ EN ISO 1071:2016

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák, huzalok, pálcák és töltött hegesztőhuzalok vasöntvények ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 1071:2015)

MSZ EN ISO 10863:2020

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. A futásidő-szóródásos (TOFD-) módszer alkalmazása (ISO 10863:2020)

MSZ EN ISO 10882-1:2012

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A szálló por és a gázok mintavétele a hegesztő légzési zónájában. 1. rész: A szálló por mintavétele (ISO 10882-1:2011)

MSZ EN ISO 10882-2:2001

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és a rokon eljárások területén. A szálló por és a gázok mintavétele a hegesztő légzési zónájában. 2. rész: A gázok mintavétele (ISO 10882-2:2000)

MSZ EN ISO 11666:2018

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálat. Átvételi szintek (ISO 11666:2018)

MSZ EN ISO 12153:2012

Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák nikkel és nikkelötvözetek védőgázos és védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 12153:2011)

MSZ EN ISO 12224-1:1999

Tömör és porbeles keményforraszhuzal. Követelmények és vizsgálati eljárások. 1. rész: Osztályba sorolás és követelmények (ISO 12224-1:1997)

MSZ EN ISO 12224-2:2000

Porbeles keményforraszhuzal. Követelmények és vizsgálati eljárások. 2. rész: A folyósítószer összetételének meghatározása (ISO 12224-2:1997)

MSZ EN ISO 12224-3:2003

Tömör és porbeles keményforraszhuzal. Követelmények és vizsgálati eljárások. 3. rész: A porbeles keményforraszhuzal hatékonyságának vizsgálata nedvesítésimérleg-módszerrel (ISO 12224-3:2003)

MSZ EN ISO 12932:2013

Hegesztés. Acél, nikkel és nikkelötvözetek hibrid lézer-ívhegesztése. Az eltérések minőségi szintjei (ISO 12932:2013)

MSZ EN ISO 12996:2013

A mechanikai kötések roncsolásos vizsgálata. A próbatestek méretei és az egyes kötések húzó-nyíró vizsgálati módszere (ISO 12996:2013)

MSZ EN ISO 13585:2013

Keményforrasztás. Keményforrasztók és keményforrasztógép-kezelők minősítése (ISO 13585:2012)

MSZ EN ISO 13588:2019

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Automatikus fázisvezérelt módszer alkalmazása (ISO 13588:2019)

MSZ EN ISO 13916:2018

Hegesztés. Az előmelegítési, a sorközi és a hőntartási hőmérséklet mérése (ISO 13916:2017)

MSZ EN ISO 13918:2018

Hegesztés. Csapok és kerámia védőgyűrűk ívcsaphegesztéshez (ISO 13918:2017, 2018. májusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 13919-1:2020

Elektron- és lézersugaras eljárással hegesztett kötések. Követelmények és ajánlások az eltérések minőségszintjeire. 1. rész: Acél, nikkel, titán és ötvözeteik (ISO 13919-1:2019)

MSZ EN ISO 13919-2:2001/A1:2004

Hegesztés. Elektron- és lézersugaras eljárással hegesztett kötések. Irányelvek az eltérések besorolására. 2. rész: Alumínium és hegeszthető ötvözetei (ISO 13919-2:2001)

MSZ EN ISO 13919-2:2002

Hegesztés. Elektron- és lézersugaras eljárással hegesztett kötések. Irányelvek az eltérések besorolására. 2. rész: Alumínium és hegeszthető ötvözetei (ISO 13919-2:2001)

MSZ EN ISO 13920:2000

Hegesztés. Hegesztett szerkezetek általános tűrései. Hossz- és szögeltérések. Alak és helyzet (ISO 13920:1996)

MSZ EN ISO 14113:2014

Gázhegesztő eszközök. Gumi- és műanyag tömlők és végszerelvények ipari gázokhoz, legfeljebb 450 bar (45 MPa) nyomásig (ISO 14113:2013)

MSZ EN ISO 14114:2018

Gázhegesztő eszközök. Acetilén palackteleprendszerek hegesztéshez, vágáshoz és rokon eljárásokhoz. Általános követelmények (ISO 14114:2017)

MSZ EN ISO 14171:2016

Hegesztőanyagok. Tömör és porbeles huzalelektródák, huzalelektróda/fedőpor kombinációk ötvözetlen és finomszemcsés acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14171:2016)

MSZ EN ISO 14172:2016

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák nikkel és nikkelötvözetek kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14172:2015)

MSZ EN ISO 14174:2019

Hegesztőanyagok. Fedőporok fedett ívű hegesztéshez és villamos salakhegesztéshez. Osztályba sorolás (ISO 14174:2019)

MSZ EN ISO 14175:2008

Hegesztőanyagok. Gázok és gázkeverékek ömlesztőhegesztéshez és rokon eljárásokhoz (ISO 14175:2008)

MSZ EN ISO 14270:2016

Ellenállás-hegesztés. Hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Ellenállás-ponthegesztéssel, -vonalhegesztéssel és zömítő ellenállás-dudorhegesztéssel készített varratok gépesített lefejtővizsgálata és a próbatest méretei (ISO 14270:2016)

MSZ EN ISO 14271:2017

Ellenállás-hegesztés. Pont-, dudor- és vonalhegesztett varratok Vickers-keménységének (kis terhelésű és mikrokeménység-) vizsgálatai (ISO 14271:2017)

MSZ EN ISO 14272:2016

Ellenállás-hegesztés. Hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Ellenállás-ponthegesztéssel és zömítő ellenállás-dudorhegesztéssel készített varratok keresztirányú szakítóvizsgálata és a próbatest méretei (ISO 14272:2016, 2016. 09. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 14273:2016

Ellenállás-hegesztés. Hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Ellenállás-ponthegesztéssel és zömítő ellenállás-dudorhegesztéssel készített varratok ütve-nyíró vizsgálata és a próbatest méretei (ISO 14273:2016)

MSZ EN ISO 14323:2015

Ellenállás-hegesztés. A hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Ponthegesztett és préselve dudorhegesztett varratok ütve-nyíró és ütve-keresztszakító vizsgálatának próbatestei és módszere (ISO 14323:2015)

MSZ EN ISO 14324:2004

Ellenállás-ponthegesztés. A hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. A ponthegesztett kötés fárasztóvizsgálata (ISO 14324:2003)

MSZ EN ISO 14327:2004

Ellenálláshegesztés. Eljárások az ellenállás-ponthegesztés, -vonalhegesztés és -dudorhegesztés hegeszthetőségi tartományának meghatározására (ISO 14327:2004)

MSZ EN ISO 14329:2004

Ellenállás-hegesztés. A hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Az ellenállás-hegesztésű pont-, vonal-, és dudorvarratok törettípusai és geometriai mérései (ISO 14329:2003)

MSZ EN ISO 14341:2011

Hegesztőanyagok. Hegesztőhuzalok és hegesztési ömledékek ötvözetlen és finomszemcsés acélok fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14341:2010)

MSZ EN ISO 14343:2017

Hegesztőanyagok. Huzal-, szalagelektródák, hegesztőhuzalok és -pálcák korrózióálló és hőálló acélok ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14343:2017)

MSZ EN ISO 14344:2010

Hegesztőanyagok. Hozaganyagok és fedőporok beszerzése (ISO 14344:2010)

MSZ EN ISO 14373:2015

Ellenállás-hegesztés. A bevonat nélküli és a bevonatos, kis karbontartalmú acélok ponthegesztési technológiája (ISO 14373:2015)

MSZ EN ISO 14554-1:2014

Hegesztéssel kapcsolatos minőségkövetelmények. Fémek ellenállás-hegesztése. 1. rész: Teljes körű minőségügyi követelmények (ISO 14554-1:2013)

MSZ EN ISO 14554-2:2014

Hegesztéssel kapcsolatos minőségkövetelmények. Fémek ellenállás-hegesztése. 2. rész: Alapvető minőségügyi követelmények (ISO 14554-2:2013)

MSZ EN ISO 14555:2017

Hegesztés. Fémek ívcsaphegesztése (ISO 14555:2017)

MSZ EN ISO 14731:2019

Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség (ISO 14731:2019)

MSZ EN ISO 14732:2014

Hegesztési személyzet. Hegesztőgép-kezelők és -beállítók minősítése fémek gépesített és automatizált hegesztésére (ISO 14732:2013)

MSZ EN ISO 14744-1:2008

Hegesztés. Az elektronsugaras hegesztőgépek átvételi ellenőrzése. 1. rész: Alapelvek és az átvétel feltételei (ISO 14744-1:2008)

MSZ EN ISO 14744-2:2000

Hegesztés. Az elektronsugaras hegesztőgépek megfelelőségi ellenőrzése. 2. rész: A gyorsítófeszültség jellemzőinek mérése (ISO 14744-2:2000)

MSZ EN ISO 14744-3:2000

Hegesztés. Az elektronsugaras hegesztőgépek megfelelőségi ellenőrzése. 3. rész: Az elektronsugár villamos jellemzőinek mérése (ISO 14744-3:2000)

MSZ EN ISO 14744-4:2000

Hegesztés. Az elektronsugaras hegesztőgépek megfelelőségi ellenőrzése. 4. rész: A hegesztési sebesség mérése (ISO 14744-4:2000)

MSZ EN ISO 14744-5:2000

Hegesztés. Az elektronsugaras hegesztőgépek megfelelőségi ellenőrzése. 5. rész: A kifutási pontosság mérése (ISO 14744-5:2000)

MSZ EN ISO 14744-6:2000

Hegesztés. Az elektronsugaras hegesztőgépek megfelelőségi ellenőrzése. 6. rész: A ponthely állandóságának mérése (ISO 14744-6:2000)

MSZ EN ISO 15011-1:2010

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A hegesztési füst és gáz laboratóriumi mintavételi módszere. 1. rész: Az ívhegesztés során kibocsátott hegesztési füst meghatározása és összegyűjtése elemzés céljára (ISO 15011-1:2009)

MSZ EN ISO 15011-2:2010

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A hegesztési füst és gáz laboratóriumi mintavételi módszere. 2. rész: Az ívhegesztés, a vágás és a gyalulás során kibocsátott szén-monoxid (CO), szén-dioxid (COˇ2^), nitrogén- monoxid (NO) és nitrogén-dioxid (NOˇ2^) mértékének meghatározása (ISO 15011-2:2009)

MSZ EN ISO 15011-3:2010

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A hegesztési füst és gáz laboratóriumi mintavételi módszere. 3. rész: Az ívhegesztés során kibocsátott ózon meghatározása (ISO 15011-3:2009)

MSZ EN ISO 15011-4:2018

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A füst és a gázok laboratóriumi mintavétele. 4. rész: Füstelemzési adatlap (ISO 15011-4:2017)

MSZ EN ISO 15011-5:2012

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A füst és a gázok laboratóriumi mintavétele. 5. rész: A részben vagy teljesen szerves anyagokból álló termékek hegesztése vagy vágása során a hő hatására keletkező bomlástermékek azonosítása pirolízissel, gázkromatográfiával, tömegspektometriával (ISO 15011-5:2011)

MSZ EN ISO 15296:2018

Gázhegesztő eszközök. Szótár (ISO 15296:2017)

MSZ EN ISO 15607:2020

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Általános szabályok (ISO 15607:2019)

MSZ EN ISO 15609-1:2020

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 1. rész: Ívhegesztés (ISO 15609-1:2019)

MSZ EN ISO 15609-2:2020

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 2. rész: Gázhegesztés (ISO 15609-2:2019)

MSZ EN ISO 15609-3:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 3. rész: Elektronsugaras hegesztés (ISO 15609-3:2004)

MSZ EN ISO 15609-4:2009

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 4. rész: Lézersugaras hegesztés (ISO 15609-4:2009)

MSZ EN ISO 15609-5:2012

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 5. rész: Ellenállás-hegesztés (ISO 15609-5:2011, 2011. 12. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 15609-6:2013

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 6. rész: Hibrid lézerhegesztés (ISO 15609-6:2013)

MSZ EN ISO 15610:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés ellenőrzött hegesztőanyag alapján (ISO 15610:2003)

MSZ EN ISO 15611:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés előzetes hegesztési jártasság alapján (ISO 15611:2003)

MSZ EN ISO 15612:2018

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés sztenderd hegesztéstechnológia átvételével (ISO 15612:2018)

MSZ EN ISO 15613:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés gyártás előtti hegesztési próbával (ISO 15613:2004)

MSZ EN ISO 15614-1:2017

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és lánghegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-1:2017, 2017. 10. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 15614-1:2017/A1:2020

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és lánghegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése. 1. módosítás (ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019)

MSZ EN ISO 15614-10:2005

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 10. rész: Túlnyomásos száraz hegesztés (ISO 15614-10:2005)

MSZ EN ISO 15614-11:2002

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 11. rész: Elektron- és lézersugaras hegesztés (ISO 15614-11:2002)

MSZ EN ISO 15614-12:2014

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 12. rész: Pont-, vonal- és dudorhegesztés (ISO 15614-12:2014)

MSZ EN ISO 15614-13:2013

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 13. rész: Zömítő és leolvasztó (ellenállás) tompahegesztés (ISO 15614-13:2012)

MSZ EN ISO 15614-14:2013

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 14. rész: Acél, nikkel és nikkelötvözetek hibrid lézer-ívhegesztése (ISO 15614-14:2013)

MSZ EN ISO 15614-2:2005

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 2. rész: Az alumínium és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-2:2005)

MSZ EN ISO 15614-3:2008

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 3. rész: Az ötvözetlen és gyengén ötvözött öntöttvasak ömlesztőhegesztése (ISO 15614-3:2008)

MSZ EN ISO 15614-4:2005

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 4. rész: Alumíniumöntvények készre hegesztése (ISO 15614-4:2005)

MSZ EN ISO 15614-5:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 5. rész: Titán, cirkónium és ötvözeteik ívhegesztése (ISO 15614-5:2004)

MSZ EN ISO 15614-6:2006

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 6. rész: Réz és ötvözetei ív- és gázhegesztése (ISO 15614-6:2006)

MSZ EN ISO 15614-7:2020

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 7. rész: Felrakóhegesztés (ISO 15614-7:2016)

MSZ EN ISO 15614-8:2016

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 8. rész: Csövek hegesztése cső-csőfal kötés esetén (ISO 15614-8:2016)

MSZ EN ISO 15615:2013

Gázhegesztő eszközök. Központi acetilénellátó rendszer gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz. A nagynyomású alkatrészek biztonsági követelményei (ISO 15615:2013)

MSZ EN ISO 15616-1:2003

Minőségi hegesztésre és vágásra való COˇ2^-lézersugaras gépek átvételi vizsgálatai. 1. rész: Általános alapelvek, átvételi feltételek (ISO 15616-1:2003)

MSZ EN ISO 15616-2:2003

Minőségi hegesztésre és vágásra való COˇ2^-lézersugaras gépek átvételi vizsgálatai. 2. rész: A statikus és dinamikus pontosság mérése (ISO 15616-2:2003)

MSZ EN ISO 15616-3:2003

Minőségi hegesztésre és vágásra való COˇ2^-lézersugaras gépek átvételi vizsgálatai. 3. rész: A gázáramlás- és gáznyomásmérő berendezések kalibrálása (ISO 15616-3:2003)

MSZ EN ISO 15618-1:2017

A hegesztők minősítése víz alatti hegesztésre. 1. rész: Túlnyomásos nedveshegesztés (ISO 15618-1:2016)

MSZ EN ISO 15618-2:2002

A hegesztők minősítése víz alatti hegesztésre. 2. rész: Hegesztőbúvárok és hegesztőgép-kezelők túlnyomásos száraz hegesztésre (ISO 15618-2:2001)

MSZ EN ISO 15620:2019

Hegesztés. Fémek dörzshegesztése (ISO 15620:2019)

MSZ EN ISO 15626:2019

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Futásidő-szóródásos eljárás (TOFD). Átvételi szintek (ISO 15626:2018)

MSZ EN ISO 15653:2018

Fémek. Vizsgálati módszer hegesztési varratok kvázisztatikus törési szívósságának meghatározására (ISO 15653:2018)

MSZ EN ISO 15792-1:2008

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Vizsgálati módszerek az acél, a nikkel és a nikkelötvözetek hegesztési ömledékének próbatesteihez (ISO 15792-1:2000)

MSZ EN ISO 15792-1:2008/A1:2012

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Vizsgálati módszerek az acél, a nikkel és a nikkelötvözetek hegesztési ömledékének próbatesteihez (ISO 15792-1:2000/Amd 1:2011)

MSZ EN ISO 15792-2:2008

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Próbadarabok készítése az acélok egy-, illetve kétoldali varratainak vizsgálatához (ISO 15792-2:2000)

MSZ EN ISO 15792-3:2011

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 3. rész: A hegesztőanyagok hegesztési helyzetre való alkalmasságának és gyökbeolvadásának osztályba sorolási vizsgálata sarokvarratos próbával (ISO 15792-3:2011)

MSZ EN ISO 16432:2007

Ellenállás-hegesztés. A bevonat nélküli és a bevonatos, kis karbontartalmú acélok zömítő dudorhegesztésének technológiája (ISO 16432:2006)

MSZ EN ISO 16433:2007

Ellenállás-hegesztés. A bevonat nélküli és a bevonatos, kis karbontartalmú acélok vonalhegesztési technológiája (ISO 16433:2006)

MSZ EN ISO 16834:2012

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák, hegesztőhuzalok, hegesztőpálcák és hegesztési ömledék nagy szilárdságú acélok védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 16834:2012)

MSZ EN ISO 17279-1:2019

Hegesztés. A 2. generációs nagy hőmérsékletű szupravezetők mikrocsatlakozása. 1. rész: A technológia általános követelményei (ISO 17279-1:2018)

MSZ EN ISO 17279-2:2019

Hegesztés. A 2. generációs nagy hőmérsékletű szupravezetők mikrocsatlakozása. 2. rész: A hegesztést és a vizsgálatot végző személyzet minősítése (ISO 17279-2:2018)

MSZ EN ISO 17632:2016

Hegesztőanyagok. Töltött hegesztőhuzalok ötvözetlen és finomszemcsés acélok fogyóelektródás, védőgázos és védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 17632:2015)

MSZ EN ISO 17633:2018

Hegesztőanyagok. Portöltetű elektródák és pálcák korrózióálló és hőálló acélok védőgázos vagy védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 17633:2017)

MSZ EN ISO 17634:2016

Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák melegszilárd acélok védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 17634:2015)

MSZ EN ISO 17635:2017

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Fémek általános előírási (ISO 17635:2016)

MSZ EN ISO 17637:2017

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ömlesztőhegesztéssel készített kötések szemrevételezéses vizsgálata (ISO 17637:2016)

MSZ EN ISO 17638:2017

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálatok (ISO 17638:2016)

MSZ EN ISO 17639:2014

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. A varratok makro- és mikrovizsgálata (ISO 17639:2003)

MSZ EN ISO 17640:2019

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Eljárások, vizsgálati szintek és értékelés (ISO 17640:2018)

MSZ EN ISO 17641-1:2004

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hegesztett alkatrészek melegrepedés-vizsgálata. Ívhegesztési eljárások. 1. rész: Általános követelmények (ISO 17641-1:2004)

MSZ EN ISO 17641-2:2016

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hegesztett alkatrészek melegrepedés-vizsgálata. Ívhegesztési eljárások. 2. rész: Akadályozott zsugorodású próbatest vizsgálata (ISO 17641-2:2015)

MSZ EN ISO 17642-1:2004

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hegesztett alkatrészek hidegrepedés-vizsgálata. Ívhegesztési eljárások. 1. rész: Általános követelmények (ISO 17642-1:2004)

MSZ EN ISO 17642-2:2005

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hegesztett alkatrészek hidegrepedés-vizsgálata. Ívhegesztési eljárások. 2. rész: Akadályozott zsugorodású próbatest vizsgálata (ISO 17642-2:2005)

MSZ EN ISO 17642-3:2005

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hegesztett alkatrészek hidegrepedés-vizsgálata. Ívhegesztési eljárások. 3. rész: Külső terhelésű próbatest vizsgálata (ISO 17642-3:2005)

MSZ EN ISO 17643:2016

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett kötések örvényáramú vizsgálata vektorelemzéssel (ISO 17643:2015)

MSZ EN ISO 17652-1:2003

Hegesztés. Az üzemi alapozóbevonatok vizsgálata a hegesztéssel és rokon eljárásokkal kapcsolatban. 1. rész: Általános követelmények (ISO 17652-1:2003)

MSZ EN ISO 17652-2:2003

Hegesztés. Az üzemi alapozóbevonatok vizsgálata a hegesztéssel és rokon eljárásokkal kapcsolatban. 2. rész: Az üzemi alapozóbevonatok hegesztési tulajdonságai (ISO 17652-2:2003)

MSZ EN ISO 17652-3:2003

Hegesztés. Az üzemi alapozóbevonatok vizsgálata a hegesztéssel és rokon eljárásokkal kapcsolatban. 3. rész: Termikus vágás (ISO 17652-3:2003)

MSZ EN ISO 17652-4:2003

Hegesztés. Az üzemi alapozóbevonatok vizsgálata a hegesztéssel és rokon eljárásokkal kapcsolatban. 4. rész: Füst- és gázemisszió (ISO 17652-4:2003)

MSZ EN ISO 17653:2012

Ellenállás-hegesztés. Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Az ellenállás-ponthegesztéssel készült kötés csavaróvizsgálata (ISO 17653:2012)

MSZ EN ISO 17654:2012

Ellenállás-hegesztés. A hegesztett kötések roncsolásos vizsgálatai. Ellenállás-hegesztéssel készült vonalvarratok nyomáspróbája (ISO 17654:2011)

MSZ EN ISO 17657-1:2007

Ellenállás-hegesztés. A hegesztőáram mérése ellenállás-hegesztés esetén. 1. rész: Irányelvek a méréshez (ISO 17657-1:2005)

MSZ EN ISO 17657-2:2007

Ellenállás-hegesztés. A hegesztőáram mérése ellenállás-hegesztés esetén. 2. rész: Áramérzékelő tekercses hegesztőáram-mérő (ISO 17657-2:2005)

MSZ EN ISO 17657-3:2007

Ellenállás-hegesztés. A hegesztőáram mérése ellenállás-hegesztés esetén. 3. rész: Áramérzékelő tekercs (ISO 17657-3:2005)

MSZ EN ISO 17657-4:2007

Ellenállás-hegesztés. A hegesztőáram mérése ellenállás-hegesztés esetén. 4. rész: Kalibrálórendszer (ISO 17657-4:2005)

MSZ EN ISO 17657-5:2007

Ellenállás-hegesztés. A hegesztőáram mérése ellenállás-hegesztés esetén. 5. rész: A hegesztőáram-mérő rendszer igazoló ellenőrzése (ISO 17657-5:2005)

MSZ EN ISO 17658:2015

Hegesztés. Lángvágott, lézersugárral vágott, és plazmával vágott felületek eltérései. Terminológia (ISO 17658:2002)

MSZ EN ISO 17659:2004

Hegesztés. Hegesztett kötések többnyelvű fogalommeghatározásai ábrákkal (ISO 17659:2002)

MSZ EN ISO 17660-1:2007

Hegesztés. Betonacélok hegesztése. 1. rész: Teherhordó hegesztett kötések (ISO 17660-1:2006)

MSZ EN ISO 17660-2:2007

Hegesztés. Betonacélok hegesztése. 2. rész: Nem teherhordó hegesztett kötések (ISO 17660-2:2006)

MSZ EN ISO 17662:2016

Hegesztés. A hegesztésre és a hozzátartozó tevékenységekre használt berendezések kalibrálása, igazoló és érvényesítő ellenőrzése (ISO 17662:2016)

MSZ EN ISO 17663:2009

Hegesztés. A hegesztéshez és rokon eljárásokhoz kapcsolódó hőkezelés minőségi követelményei (ISO 17663:2009)

MSZ EN ISO 17672:2017

Keményforrasztás. Keményforraszok (ISO 17672:2016)

MSZ EN ISO 17677-1:2019

Ellenállás-hegesztés. Szakszótár. 1. rész: Ellenálláspont-, ellenállásdudor- és ellenállásvonal-hegesztés (ISO 17677-1:2019)

MSZ EN ISO 17683:2016

Hajók és tengeri szerkezetek. Kerámia-gyökalátét tengeri szerkezetekhez (ISO 17683:2014)

MSZ EN ISO 17777:2016

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák réz és rézötvözetek kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 17777:2016)

MSZ EN ISO 17916:2016

Termikus vágógépek biztonsága (ISO 17916:2016)

MSZ EN ISO 18273:2016

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák, hegesztőhuzalok és hegesztőpálcák alumínium és alumíniumötvözetek hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 18273:2015)

MSZ EN ISO 18274:2011

Hegesztőanyagok. Tömör huzalok, szalagok és pálcák a nikkel és a nikkelötvözetek ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 18274:2010)

MSZ EN ISO 18275:2019

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák nagy szilárdságú acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 18275:2018)

MSZ EN ISO 18276:2017

Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák nagy szilárdságú acélok védőgázos és védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 18276:2017)

MSZ EN ISO 18278-1:2015

Ellenállás-hegesztés. Hegeszthetőség: 1. rész: Általános követelmények a hegeszthetőség értékeléséhez fémek ellenálláspont-, vonal- és dudorhegesztése esetén (ISO 18278-1:2015)

MSZ EN ISO 18278-2:2016

Ellenállás-hegesztés. Hegeszthetőség. 2. rész: A hegeszthetőség értékelési eljárásai ponthegesztés esetén (ISO 18278-2:2016)

MSZ EN ISO 18278-3:2017

Ellenállás-hegesztés. Hegeszthetőség. 3. rész: A hegeszthetőség értékelési módszerei ponthegesztett ragasztás esetén (ISO 18278-3:2017)

MSZ EN ISO 18279:2004

Keményforrasztás. A keményforrasztott kötésekben lévő eltérések (ISO 18279:2003)

MSZ EN ISO 18592:2020

Ellenállás-hegesztés. Hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Több ponton hegesztett próbatestek fárasztóvizsgálati módszerei (ISO 18592:2019)

MSZ EN ISO 18594:2007

Ellenállás-pont-, -dudor- és -vonalhegesztés. Módszer az alumínium és acél alapanyag átviteli ellenállásának meghatározására (ISO 18594:2007)

MSZ EN ISO 18595:2008

Ellenállás-hegesztés. Alumínium és ötvözetei ponthegesztése. Hegeszthetőség, hegesztés és vizsgálat (ISO 18595:2007)

MSZ EN ISO 19288:2016

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, hegesztőhuzalok és -pálcák magnézium és magnéziumötvözetek ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 19288:2016)

MSZ EN ISO 20378:2019

Hegesztőanyagok. Hegesztőpálcák ötvözetlen és melegszilárd acélok lánghegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 20387:2017)

MSZ EN ISO 20601:2019

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Automatikus fázisvezérelt módszer alkalmazása vékony falú acélok esetén (ISO 20601:2018)

MSZ EN ISO 21904-1:2020

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és leválasztó berendezések. 1. rész: Általános követelmények (ISO 21904-1:2020)

MSZ EN ISO 21904-2:2020

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és leválasztó berendezések. 2. rész: A leválasztás hatékonyságának vizsgálatára és jelölésére vonatkozó követelmények (ISO 21904-2:2020)

MSZ EN ISO 21904-3:2018

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárásai területén. A légszűrő berendezések követelményei, vizsgálatai és jelölései. 3. rész: Az égőre szerelt elszívóegység elszívási hatékonyságának meghatározása (ISO 21904-3:2018)

MSZ EN ISO 21904-4:2020

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és leválasztó berendezések. 4. rész: A levegő legkisebb térfogatáramának meghatározása az elszívóberendezésnél (ISO 21904-4:2020)

MSZ EN ISO 21952:2012

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák, hegesztőhuzalok, hegesztőpálcák és hegesztési ömledék melegszilárd acélok védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 21952:2012)

MSZ EN ISO 22825:2018

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Ausztenites acélok és nikkelbázisú ötvözetek hegesztett kötéseinek vizsgálata (ISO 22825:2017)

MSZ EN ISO 22827-1:2006

Nd:YAG lézersugaras hegesztőgépek átvételi vizsgálatai. Fényvezető szálas gépek. 1. rész: Lézerszerelvények (ISO 22827-1:2005)

MSZ EN ISO 22827-2:2006

Nd:YAG lézersugaras hegesztőgépek átvételi vizsgálatai. Fényvezető szálas gépek. 2. rész: Mozgatószerkezet (ISO 22827-2:2005)

MSZ EN ISO 22829:2018

Ellenállás-hegesztő berendezés. Transzformátorok. Beépített egyenirányítós transzformátorok 1000 Hz frekvencián működő hegesztőfogókhoz (ISO 22829:2017)

MSZ EN ISO 23277:2015

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Folyadékbehatolásos vizsgálat. Átvételi szintek (ISO 23277:2015)

MSZ EN ISO 23278:2015

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálat. Átvételi szintek (ISO 23278:2015)

MSZ EN ISO 23279:2017

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Hegesztett kötésekben lévő folytonossági hiányok jellemzése (ISO 23279:2017)

MSZ EN ISO 2401:2019

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák. A kihozatal, a fémkihozatal és a leolvadási tényező meghatározása (ISO 2401:2018)

MSZ EN ISO 24034:2020

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, hegesztőhuzalok és -pálcák titán és titánötvözetek ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 24034:2020)

MSZ EN ISO 24373:2019

Hegesztőanyagok. Tömör huzalok és pálcák réz és rézötvözetek ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 24373:2018)

MSZ EN ISO 24598:2019

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, porbeles elektródák és elektróda-fedőpor kombinációk melegszilárd acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 24598:2019)

MSZ EN ISO 2503:2009

Gázhegesztő eszközök. Hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz gázpalackokon használt nyomáscsökkentők és térfogatáram-mérőkkel felszerelt nyomáscsökkentők 300 bar-ig (30 MPa-ig) (ISO 2503:2009)

MSZ EN ISO 2503:2009/A1:2015

Gázhegesztő eszközök. Hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz gázpalackokon használt nyomáscsökkentők és térfogatáram-mérőkkel felszerelt nyomáscsökkentők 300 bar-ig (30 MPa-ig) (ISO 2503:2009/Amd 1:2015)

MSZ EN ISO 25239-1:2020

Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 1. rész: Szakszótár (ISO 25239-1:2020)

MSZ EN ISO 25239-2:2020

Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 2. rész: A hegesztett kötések kialakítása (ISO 25239-2:2020)

MSZ EN ISO 25239-3:2020

Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 3. rész: A hegesztőgép-kezelők minősítése (ISO 25239-3:2020)

MSZ EN ISO 25239-4:2020

Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 4. rész: A hegesztési munkarendek előírása és minősítése (ISO 25239-4:2020)

MSZ EN ISO 25239-5:2020

Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 5. rész: Minőségi és ellenőrzési követelmények (ISO 25239-5:2020)

MSZ EN ISO 2553:2019

Hegesztés és rokon eljárások. Jelképes ábrázolás rajzokon. Hegesztett kötések (ISO 2553:2019)

MSZ EN ISO 2560:2010

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák ötvözetlen és finomszemcsés acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 2560:2009)

MSZ EN ISO 25980:2015

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Fényáteresztő hegesztőfüggönyök, -szalagfüggönyök és -falak ívhegesztő eljárásokhoz (ISO 25980:2014)

MSZ EN ISO 26304:2018

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, portöltetű elektródák és elektróda/fedőpor kombinációk nagy szilárdságú acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 26304:2017)

MSZ EN ISO 3580:2017

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák melegszilárd acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 3580:2017)

MSZ EN ISO 3581:2016

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák korrózióálló és hőálló acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 3581:2016)

MSZ EN ISO 3677:2017

Forraszok kemény- és lágyforrasztáshoz. Jelölési rendszer (ISO 3677:2016)

MSZ EN ISO 3690:2019

Hegesztés és rokon eljárások. Ívhegesztéssel készített varrat hidrogéntartalmának meghatározása (ISO 3690:2018)

MSZ EN ISO 3821:2020

Gázhegesztő eszközök. Hegesztéshez, vágáshoz és rokon eljárásokhoz használt gumitömlők (ISO 3821:2019)

MSZ EN ISO 3834-1:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 1. rész: A minőségirányítási követelmények megfelelő szintjének kiválasztási feltételei (ISO 3834-1:2005)

MSZ EN ISO 3834-2:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények (ISO 3834-2:2005)

MSZ EN ISO 3834-3:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények (ISO 3834-3:2005)

MSZ EN ISO 3834-4:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények (ISO 3834-4:2005)

MSZ EN ISO 3834-5:2015

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 5. rész: Az ISO 3834-2, az ISO 3834-3 vagy az ISO 3834-4 szerinti minőségirányítási követelményeknek való megfeleléshez szükséges dokumentumok (ISO 3834-5:2015)

MSZ EN ISO 4063:2016

Hegesztés és rokon eljárások. A hegesztési eljárások megnevezése és azonosító számuk (ISO 4063:2009, 2010. 03. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 4136:2013

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Keresztirányú szakítóvizsgálat (ISO 4136:2012)

MSZ EN ISO 5171:2019

Gázhegesztő berendezés. Nyomásmérők hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz (ISO 5171:2019)

MSZ EN ISO 5172:2006

Gázhegesztő berendezések. Gázhegesztő, lángvágó és hevítőpisztolyok. Követelmények és vizsgálatok (ISO 5172:2006)

MSZ EN ISO 5172:2006/A1:2013

Gázhegesztő berendezések. Gázhegesztő, lángvágó és hevítőpisztolyok. Követelmények és vizsgálatok (ISO 5172:2006/Amd 1:2012)

MSZ EN ISO 5172:2006/A2:2015

Gázhegesztő berendezések. Gázhegesztő, lángvágó és hevítőpisztolyok. Követelmények és vizsgálatok (ISO 5172:2006/Amd 2:2015)

MSZ EN ISO 5173:2010

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hajlítóvizsgálatok (ISO 5173:2009)

MSZ EN ISO 5173:2010/A1:2012

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hajlítóvizsgálatok 1. módosítás (ISO 5173:2009/Amd 1:2011)

MSZ EN ISO 5175-1:2018

Gázhegesztő berendezések. Biztonsági eszközök. 1. rész: Lángfogó eszközök (visszacsapásgátlóval) (ISO 5175-1:2017)

MSZ EN ISO 5175-2:2018

Gázhegesztő berendezések. Biztonsági eszközök 2. rész: Lángfogó (visszacsapásgátló nélküli) eszközök (ISO 5175-2:2017, 2019. januári helyesbített változat)

MSZ EN ISO 5178:2019

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Ömlesztőhegesztéssel készített kötések heganyagának hosszirányú szakítóvizsgálata (ISO 5178:2019)

MSZ EN ISO 5182:2016

Ellenállás-hegesztés. Segédberendezés és elektródák anyagai (ISO 5182:2016)

MSZ EN ISO 5183-1:2000

Ellenállás-hegesztőgép. 1:10 kúposságú elektróda-közdarabok. 1. rész: 1:10 kúposságú rögzítés (ISO 5183-1:1998)

MSZ EN ISO 5183-2:2002

Ellenállás-ponthegesztés. 1:10 kúposságú elektróda-közdarabok. 2. rész: Hengeres rögzítés (ISO 5183-2:2000)

MSZ EN ISO 544:2018

Hegesztőanyagok. A hegesztő- és folyósítóanyagok műszaki szállítási feltételei. Terméktípus, méretek, tűrések és megjelölések (ISO 544:2017)

MSZ EN ISO 5817:2014

Hegesztés. Acél, nikkel, titán és ötvözeteik ömlesztőhegesztéssel készített kötései (a sugaras hegesztések kivételével). Az eltérések minőségi szintjei (ISO 5817:2014)

MSZ EN ISO 5821:2010

Ellenállás-hegesztés. Ponthegesztő sapkaelektródák (ISO 5821:2009)

MSZ EN ISO 5826:2014

Ellenállás-hegesztőgép. Transzformátorok. Minden transzformátorra érvényes általános követelmények (ISO 5826:2014)

MSZ EN ISO 5828:2001

Ellenállás-hegesztőberendezés. Vízhűtéses csatlakozóhoz kapcsolódó szekunder kábel. Méretek és jellemzők (ISO 5828:2001)

MSZ EN ISO 636:2017

Hegesztőanyagok. Pálcák, huzalok és hegesztési ömledék ötvözetlen és finomszemcsés acélok volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 636:2017)

MSZ EN ISO 6520-1:2008

Hegesztés és rokon eljárások. Fémek geometriai eltéréseinek besorolása. 1. rész: Ömlesztőhegesztés (ISO 6520-1:2007)

MSZ EN ISO 6520-2:2014

Hegesztés és rokon eljárások. Fémek geometriai eltéréseinek besorolása. 2. rész: Sajtolóhegesztés (ISO 6520-2:2013)

MSZ EN ISO 669:2016

Ellenállás-hegesztés. Ellenállás-hegesztő berendezés. Mechanikai és villamos követelmények (ISO 669:2016)

MSZ EN ISO 6847:2014

Hegesztőanyagok. Tiszta hegesztési ömledék készítése vegyelemzéshez (ISO 6847:2013)

MSZ EN ISO 6848:2016

Ívhegesztés és -vágás. Nem leolvadó volfrámelektródák. Osztályba sorolás (ISO 6848:2015)

MSZ EN ISO 6947:2020

Hegesztés és rokon eljárások. Hegesztési helyzetek (ISO 6947:2019)

MSZ EN ISO 7287:2002

Lángvágó berendezések grafikus jelképei (ISO 7287:2002)

MSZ EN ISO 7291:2010/A1:2015

Gázhegesztő eszközök. Gázhegesztés, lángvágás és rokon eljárások központi nyomáscsökkentői 300 bar bemenő üzemi nyomásig (ISO 7291:2010/Amd 1:2015)

MSZ EN ISO 7291:2011

Gázhegesztő eszközök. Gázhegesztés, lángvágás és rokon eljárások központi nyomáscsökkentői 300 bar bemenő üzemi nyomásig (ISO 7291:2010)

MSZ EN ISO 8205-1:2003

Vízhűtéses, szekunder oldali csatlakozókábelek ellenállás-hegesztéshez. 1. rész: A kétvezetős csatlakozókábel méretei és követelményei (ISO 8205-1:2002)

MSZ EN ISO 8205-2:2003

Vízhűtéses, szekunder oldali csatlakozókábelek ellenállás-hegesztéshez. 2. rész: Az egyvezetős csatlakozókábel méretei és követelményei (ISO 8205-2:2002)

MSZ EN ISO 8205-3:2013

Vízhűtéses szekunder oldali kábelek ellenállás-hegesztéshez. 3. rész: Vizsgálati követelmények (ISO 8205-3:2012)

MSZ EN ISO 8249:2019

Hegesztés. Az ausztenites és a duplex ausztenites-ferrites Cr-Ni ötvözésű, korrózióálló acél varratfém ferritszámának (FN) meghatározása (ISO 8249:2018)

MSZ EN ISO 8430-1:2016

Ellenállás-ponthegesztés. Elektródatartók. 1. rész: 1:10 kúposságú rögzítés (ISO 8430-1:2016)

MSZ EN ISO 8430-2:2016

Ellenállás-ponthegesztés. Elektródatartók. 2. rész: Morse-kúpos rögzítés (ISO 8430-2:2016)

MSZ EN ISO 8430-3:2016

Ellenállás-ponthegesztés. Elektródatartók. 3. rész: Hengeres rögzítés (ISO 8430-3:2016)

MSZ EN ISO 9012:2012

Gázhegesztő eszközök. Légbeszívásos kézi hevítőégők. Követelmények és vizsgálatok (ISO 9012:2008)

MSZ EN ISO 9013:2017

Termikus vágás. A termikusan vágott felületek osztályba sorolása. Termékek geometriai követelményei és minőségi tűrések (ISO 9013:2017)

MSZ EN ISO 9015-1:2011

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Keménységvizsgálat. 1. rész: Ívhegesztéssel készített kötések keménységvizsgálata (ISO 9015-1:2001)

MSZ EN ISO 9015-2:2016

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Keménységvizsgálat. 2. rész: Hegesztett kötések mikrokeménység-vizsgálata (ISO 9015-2:2016)

MSZ EN ISO 9016:2013

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálata. Ütővizsgálatok. A próbatest helyzete, a bemetszés iránya és a vizsgálat (ISO 9016:2012)

MSZ EN ISO 9017:2018

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Töretvizsgálat (ISO 9017:2017)

MSZ EN ISO 9018:2016

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Kereszt- és átlapolt kötések szakítóvizsgálata (ISO 9018:2015)

MSZ EN ISO 9090:2020

A gázhegesztés és rokon eljárások berendezéseinek gáztömörsége (ISO 9090:2019)

MSZ EN ISO 9312:2014

Ellenállás-hegesztőgép. Szigetelt csap elektródatámaszokhoz (ISO 9312:2013)

MSZ EN ISO 9453:2014

Lágyforraszötvözetek. Vegyi összetétel és termékalak (ISO 9453:2014)

MSZ EN ISO 9454-1:2016

Lágyforrasz-folyósítók. Osztályba sorolás és követelmények. 1. rész: Osztályba sorolás, megjelölés és csomagolás (ISO 9454-1:2016)

MSZ EN ISO 9454-2:2000

Lágyforrasz-folyósítók. Osztályba sorolás és követelmények. 2. rész: Követelmények a műszaki jellemzőkre (ISO 9454-2:1998)

MSZ EN ISO 9455-10:2013

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 10. rész: A folyósítószer hatékonyságának vizsgálata, a forrasz szétterjedésén alapuló eljárás (ISO 9455-10:2012)

MSZ EN ISO 9455-11:2017

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 11. rész: A folyósítószer-maradványok oldhatósága (ISO 9455-11:2017)

MSZ EN ISO 9455-13:2017

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 13. rész: A folyósítószer fröcskölődésének meghatározása (ISO 9455-13:2017)

MSZ EN ISO 9455-14:2017

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 14. rész: A folyósítószer-maradványok tapadósságának értékelése (ISO 9455-14:2017)

MSZ EN ISO 9455-15:2017

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 15. rész: Rézkorróziós vizsgálat (ISO 9455-15:2017)

MSZ EN ISO 9455-16:2020

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 16. rész: A folyósítószer hatékonyságának vizsgálata, nedvesítési mérlegmódszer (ISO 9455-16:2019)

MSZ EN ISO 9455-17:2006

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 17. rész: A folyósítószer-maradványok felületi szigetelési ellenállásának és elektrokémiai migrációjának fésűs vizsgálata (ISO 9455-17:2002)

MSZ EN ISO 9455-2:1999

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 2. rész: A nem elgőzölgő anyag meghatározása ebulliometrikus eljárással (ISO 9455-2:1993)

MSZ EN ISO 9455-3:2020

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 3. rész: A savassági fok meghatározása potenciometriás és vizuális titrálással (ISO 9455-3:2019)

MSZ EN ISO 9455-5:2014

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálatok. 5. rész: Réztükörvizsgálat (ISO 9455-5:2014)

MSZ EN ISO 9455-6:1999

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 6. rész: A halogenidtartalom (a fluorid kivételével) meghatározása és érzékelése (ISO 9455-6:1995)

MSZ EN ISO 9455-9:1999

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 9. rész: Az ammóniatartalom meghatározása (ISO 9455-9:1993)

MSZ EN ISO 9539:2010

Gázhegesztő berendezés. Hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz használt berendezések anyagai (ISO 9539:2010)

MSZ EN ISO 9539:2010/A1:2014

Gázhegesztő berendezés. Hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz használt berendezések anyagai (ISO 9539:2010/Amd 1:2013)

MSZ EN ISO 9606-1:2017

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok (ISO 9606-1:2012, tartalmazza a 2012. évi 1. és a 2013. évi 2. helyesbítést)

MSZ EN ISO 9606-2:2005

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 2. rész: Alumínium és ötvözetei (ISO 9606-2:2004)

MSZ EN ISO 9606-3:2001

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 3. rész: Réz és rézötvözetek (ISO 9606-3:1999)

MSZ EN ISO 9606-4:2001

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 4. rész: Nikkel és nikkelötvözetek (ISO 9606-4:1999)

MSZ EN ISO 9606-5:2000

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 5. rész: Titán és titánötvözetek, cirkónium és cirkóniumötvözetek (ISO 9606-5:2000)

MSZ EN ISO 9692-1:2014

Hegesztés és rokon eljárásai. Az élkiképzés és illesztés típusai. 1. rész: Acélok kézi ívhegesztése, huzalelektródás védőgázos ívhegesztése, lánghegesztése, volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztése és nagy energiájú sugaras hegesztése (ISO 9692-1:2013)

MSZ EN ISO 9692-2:2000

Hegesztés és rokon eljárásai. Élkiképzés és illesztés. 2. rész: Acélok fedett ívű hegesztése (ISO 9692-2:1998)

MSZ EN ISO 9692-3:2016

Hegesztés és rokon eljárásai. Az élkiképzés és illesztés típusai. 3. rész: Az alumínium és ötvözetei huzalelektródos, semleges védőgázos és volfrámelektródás, semleges védőgázos ívhegesztése (ISO 9692-3:2016)

MSZ EN ISO 9692-4:2004

Hegesztés és rokon eljárásai. Élkiképzés és illesztés. 4. rész: Plattírozott acélok (ISO 9692-4:2003)

MSZ ISO/TR 18491:2020

Hegesztés és rokon eljárások. Irányelvek a hegesztési energiák mérésére

MSZ ISO/TR 18786:2015

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés területén. Útmutató a hegesztés gyártási tevékenységeinek kockázatfelméréséhez

MSZ ISO/TR 25901-1:2020

Hegesztés és rokon eljárások. Szakszótár. 1. rész: Általános kifejezések

MSZE 12804:2014 2.

Hegesztés biztonsága. Gázhegesztő felszerelések és berendezések biztonságos kezelése

MSZE 12805:2014

Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek időszakos ellenőrzése és vizsgálata

MSZE 12806:2015

Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztés

MSZE 12807:2015

Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek létesítésének biztonsági szempontjai

MSZE 12808:2014 2.

Hegesztés biztonsága. Biztonsági eszközök alkalmazása gázhegesztéshez és rokon eljárásaihoz

MSZE 12809:2014 2.

Hegesztés biztonsága. Gázhegesztés eszközeinek időszakos biztonsági ellenőrzése és vizsgálata

MSZE 12810:2014 2.

Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztő munkaeszközök ellenőrzése és vizsgálata

MSZE 12813:2014 2.

Hegesztés biztonsága. Termithegesztés

Elnök Kristóf Csaba
Elnök munkahelye Magyar Hegesztési Egyesület
Elnökhelyettes
Elnökhelyettes munkahelye
Titkár Szabó József

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 121Hegesztés és rokoneljárásaiWelding and allied processes

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
ISO/TC 44Hegesztés és rokoneljárásaiWelding and allied processes
ISO/TC 44/SC 8Gázhegesztő, lángvágó és rokon eljárások berendezéseiEquipment for gas welding, cutting and allied processes
ISO/TC 44/SC 9Egészség és biztonságHealth and safety
ISO/TC 44/SC 10Fémek hegesztési követelményeinek egységesítéseUnification of requirements in the field of metal welding
ISO/TC 44/SC 11Hegesztést és rokon eljárásait végző személyek (hegesztők) minősítéseApproval requirements for welding and allied processes personnels

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
AUTOMED- Autogéntechnikai Egészségügyi Műszergyártó és Szolgáltató Kft.Endrődy Károly
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemDobránszky János
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságBiró Mariann
ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.Wiegand Krisztina
EMT Első Magyar Tanúsító Zrt.Séra István
FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő RészvénytársaságKolumbán Krisztián
Gépipari Tudományos EgyesületPflum Károly
Honvédelmi MinisztériumBozóki János
KL-SYSTEM Környezet- és Légtechnikai Kft.Tóth László
Magyar Hegesztési EgyesületKristóf Csaba
Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati EgyesülésDr. Cselőtei István
Magyar vas- és Acélipari Egyesülés, Kohászati Szabványosítási KözpontNyuli Gábor
MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.Szabó Zoltán
Országos Atomenergia HivatalFazekas Ferenc
TÜV Rheinland InterCert Kft.Paluska Gyula