Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2021.01.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 314
A bizottság neve Felvonók és mozgólépcsők
A bizottság tevékenységi területe Villamos és hidraulikus üzemű személy-és teherfelvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák személy és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere, szerkezetének és beépítésének biztonsági előírtásai, felvók épülettüzzel kapcsolatos előírásai, biztonsági felvonók követelményei,a felvonók és mozgólépcsők karbantartása.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 15695:2008

Felvonók és mozgólépcsők létesítése. Építmények függőleges forgalomellátásának követelményei

MSZ 15698:2013

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák egyes kiegészítő követelményei

MSZ 15699:2009

Mozgólépcsők és mozgójárdák helyszíni vizsgálatai

MSZ 15700:2005

Mozgólépcsők és mozgójárdák karbantartása

MSZ 6734:1963

Teherszállító sodronykötélpálya tartozékok. Tartókötél. Zárt szerkezet, valamint zárt szerkezet ékhuzalokkal

MSZ 6738:1985

Teherszállító kötélpálya tartókötelének összekötő karmantyúja

MSZ 6748:1975

Teherszállító függőpálya tervezése

MSZ 6858:1983

Személyszállító kötélpálya gyártásának és szerelésének ellenőrzése

MSZ 6863-1:1984

Személyszállító kötélpálya. Villamos berendezések, hírközlő és jelzőrendszerek biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-10:1989

Személyszállító kötélpálya. A kötélfeszítő szerkezet műszaki követelményei

MSZ 6863-11:1989

Személyszállító kötélpálya. Grafikus jelek

MSZ 6863-2:1984

Személyszállító kötélpálya. Biztonsági berendezések

MSZ 6863-3:1984

Személyszállító kötélpálya. Mentőeszközök biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-4:1984

Személyszállító kötélpálya. Gépkönyv

MSZ 6863-5:1984

Személyszállító kötélpálya. A hajtás biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-6:1986

Személyszállító kötélpálya. Állványok és állomások biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-7:1989

Személyszállító kötélpálya. Sodronykötelek üzemeltetésének biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-8:1989

Személyszállító kötélpálya. A jármű biztonságtechnikai követelményei

MSZ 9113:2003

Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei

MSZ CEN/TS 115-4:2020

Mozgólépcsők és mozgójárdák biztonsága. 4. rész: Az EN 115 szabványcsalád értelmezése

MSZ EN 115-1:2018

Mozgólépcsők és -járdák biztonsága. 1. rész: Szerkezet és beépítés

MSZ EN 115-2:2010

Mozgólépcsők és –járdák. 2. rész: Meglévő mozgólépcsők és mozgójárdák biztonságnövelésének követelményei

MSZ EN 12015:2014

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás

MSZ EN 12015:2020

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás

MSZ EN 12016:2013

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavartűrés

MSZ EN 12158-1:2000+A1:2010

Építkezési teheremelők. 1. rész: Ráléphető rakfelületű teheremelők

MSZ EN 12158-2:2000+A1:2010

Építkezési teheremelők. 2. rész: Ferde pályás emelők személyek szállítására nem használható teherszállító eszközökkel

MSZ EN 12159:2013

Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók

MSZ EN 12397:2019

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Üzemelés

MSZ EN 12408:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Minőségbiztosítás

MSZ EN 12927:2019

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek

MSZ EN 12929-1:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 1. rész: Valamennyi létesítményre vonatkozó követelmények

MSZ EN 12929-2:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 2. rész: Tartókötélfék nélküli kétköteles függőpályák biztonsági követelményei

MSZ EN 12930:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Számítások

MSZ EN 13015:2001+A1:2009

Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei

MSZ EN 13107:2016

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Építési munkák

MSZ EN 13223:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Hajtásrendszerek és egyéb mechanikus berendezések

MSZ EN 13243:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Villamos berendezések a hajtásrendszerek kivételével

MSZ EN 13796-1:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 1. rész: Rögzítők, futóművek, fogókészülékek, utasfülkék, székek, kocsik, karbantartó járművek, vonóhorgok

MSZ EN 13796-2:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 2. rész: A rögzítők csúszásgátlás-vizsgálata

MSZ EN 13796-3:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 3. rész: Fárasztóvizsgálat

MSZ EN 15700:2012

Téli sporthoz vagy szabadidős használatra való szállítószalagok biztonsága

MSZ EN 1570-2:2017

Emelőasztalok biztonsági követelményei. 2. rész: Terhek emelésére szolgáló, 0,15 m/s függőleges emelési sebességet meg nem haladó emelőasztalok, az épület több mint két rögzített szintjének kiszolgálására

MSZ EN 16719:2018

Szállítóállványok

MSZ EN 17064:2019

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. A tűz megelőzése és oltása

MSZ EN 1709:2019

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Próbaüzemelés, valamint a karbantartásra, a működés közbeni vizsgálatra és az ellenőrzésre vonatkozó utasítások

MSZ EN 1907:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Terminológia

MSZ EN 1908:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Feszítőberendezések

MSZ EN 1909:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Felújítás és kimentés

MSZ EN 627:2000

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák adatrögzítésének és távfelügyeletének szabályai

MSZ EN 81-20:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók

MSZ EN 81-20:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók

MSZ EN 81-21:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületben

MSZ EN 81-22:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 22. rész: Villamos üzemű ferdepályás felvonók

MSZ EN 81-28:2018+AC:2019

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

MSZ EN 81-3:2000+A1:2009

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók

MSZ EN 81-31:2010

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Kizárólag teherszállításra használt felvonók. 31. rész: Járható fülkéjű teherfelvonók

MSZ EN 81-40:2009

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára

MSZ EN 81-40:2021

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára

MSZ EN 81-41:2011

Felvonók szerkezetének és beépítésének előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 41. rész: Függőleges pályájú emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára

MSZ EN 81-43:2009

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt különleges felvonók. 43. rész: Darukezelő-felvonók

MSZ EN 81-50:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai

MSZ EN 81-50:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai

MSZ EN 81-58:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata

MSZ EN 81-70:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékossággal élők által is igénybe vehető felvonók

MSZ EN 81-71:2018+AC:2019

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 81-72:2015

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

MSZ EN 81-72:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

MSZ EN 81-73:2016

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

MSZ EN 81-73:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

MSZ EN 81-77:2019

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 77. rész: Felvonók földrengésnek kitett környezetben

MSZ EN 81-80:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 80. rész: Meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsági szintje emelésének követelményei

MSZ EN 81-80:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 80. rész: Meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsági szintje emelésének követelményei

MSZ EN 81-82:2015

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 82. rész: Követelmények a meglévő felvonók fogyatékkal élők általi igénybevehetőségének javítására

MSZ EN ISO 10535:2007

Emelőszerkezetek fogyatékkal élő személyek áthelyezéséhez. Követelmények és vizsgálati módszerek. (ISO 10535:2006)

MSZ EN ISO 14798:2013

Liftek (felvonók), mozgólépcsők és mozgójárdák. A kockázatértékelés és -csökkentés módszertana (ISO 14798:2009)

MSZ EN ISO 25745-1:2013

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 1. rész: Fogyasztásmérés és igazoló ellenőrzés (ISO 25745-1:2012)

MSZ EN ISO 25745-2:2015

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 2. rész: Felvonók energiaszámítása és osztályozása (emelők) (ISO 25745-2:2015, 2015. 12. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 25745-3:2015

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 3. rész: Mozgólépcsők és mozgójárdák energiaszámítása és osztályozása (ISO 25745-3:2015)

MSZ ISO 4190-1:2013

Felvonók (emelők) létesítése. 1. rész: I., II., III. és VI. osztályba tartozó felvonók

MSZ ISO 4190-2:2006

Felvonók létesítése. 2. rész: IV. osztályba tartozó felvonók

MSZ ISO 4190-3:2006

Felvonók létesítése. 3. rész: V. osztályba tartozó kisteher-felvonók

MSZ ISO 8100-32:2020

Személy- és teherszállításra használt felvonók. 32. rész: Iroda- és lakóépületekben, valamint szállodákban létesítendő személyfelvonók tervezése és kiválasztása

MSZ-04-11-4:1985

Felvonók létesítése. Körforgó személyfelvonók műszaki követelményei

MSZ-04-76:1990

Felvonók létesítési szabványaiban előírt egyes műszaki követelmények vizsgálati módszerei

MSZ-04-77:1988

Felvonók üzembehelyezési vizsgálata

MSZ-04-78:1988

Felvonók ellenőrző vizsgálata

MSZ-04-79:1988

Felvonók évenkénti fővizsgálata

MSZ-04-80:1984

A felvonó karbantartás szakszerűségének ellenőrzése

MSZ-04-81:1980

Felvonók karbantartása

MSZ-04-91:1988

Építkezési személy-teheremelő berendezések. Létesítés, telepítés, üzemeltetés

MSZ-04-93:1990

Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések biztonságtechnikai kiegészítő követelményei

MSZ-14-01018:1984

Bányabeli függőpályák műszaki követelményei

MSZ-14-01020:1985

Hevederes személyszállító berendezés műszaki követelményei

MSZE 9116:2012

Felvonók létesítése. Kis sebességű, személy- és személy-teher felvonók műszaki követelményei

Elnök
Elnök munkahelye
Elnökhelyettes
Elnökhelyettes munkahelye
Titkár Szabó József

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 10/SC 1Building hoists
CEN/TC 242Személyszállító kötélpályák biztonsági követelményeiSafety requirements for passenger transportation by rope
CEN/TC 10Személy- és teherfelvonók és mozgójárdákLifts, escalators and moving walks

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
ISO/TC 105Acél sodronykötelekSteel wire ropes
ISO/TC 178Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdákLifts, escalators and moving walks

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemDr. Frank Jenő
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságSzász Béla
ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.Gyökér Imre
Innovációs és Technológiai MinisztériumDr. Cseh Gábor
Marton Szakértő Kft.Csongrádi Béla
MULTIKRAN Tervező, Oktató és Kereskedelmi Kft.Dr. Kása László
Országos Emelőgépes EgyesületMagyari László
TÜV Rheinland InterCert Kft.Kovács Zoltán