Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2020.09.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 132
A bizottság neve Útépítési anyagok
A bizottság tevékenységi területe Szabványosítás az útépítésben használt aszfaltkeverékek, felületi bevonatok, vékony rétegekhez való hidegaszfaltok, betonburkolatok, hézagkitöltő szalagok és anyagok, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek és az utak felületi jellemzői területén.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 15846:2015

Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű ejtősúlyos berendezéssel

MSZ 2509-3:1989

Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. Tárcsás vizsgálat

MSZ EN 12271:2007

Felületi bevonat. Követelmények

MSZ EN 12272-1:2003

Felületi bevonat. Vizsgálati módszerek. 1. rész: A kötőanyag és a zúzottkő szórási mennyisége és szórási pontossága

MSZ EN 12272-2:2004

Felületi bevonat. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Hibák szemrevételezéses értékelése

MSZ EN 12272-3:2003

Felületi bevonat. Vizsgálati módszer. 3. rész: A kötőanyag és a zúzottkő tapadóképességének meghatározása Vialit-lemezes ütővizsgálattal

MSZ EN 12273:2008

Hidegaszfalt vékony rétegek. Követelmények

MSZ EN 12274-1:2018

Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 1. rész: A hidegaszfalt-keverék mintavétele

MSZ EN 12274-2:2018

Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 2. rész: A visszamaradt kötőanyag-tartalom meghatározása a minták előkészítésével együtt

MSZ EN 12274-3:2018

Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 3. rész: Konzisztencia

MSZ EN 12274-4:2018

Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 4. rész: A keverék kohéziójának meghatározása

MSZ EN 12274-5:2018

Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 5. rész: A legkisebb kötőanyag-tartalom és a kopási ellenállás meghatározása

MSZ EN 12274-6:2018

Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 6. rész: A terítési mennyiség meghatározása

MSZ EN 12274-7:2005

Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 7. rész: Rázatásos koptatási vizsgálat

MSZ EN 12274-8:2006

Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 8. rész: A hibák szemrevételezéses értékelése

MSZ EN 12697-1:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Oldhatókötőanyag-tartalom

MSZ EN 12697-10:2018

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 10. rész: Tömöríthetőség

MSZ EN 12697-11:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 11. rész: A bitumen tapadóképességének meghatározása kőanyaghalmazon

MSZ EN 12697-12:2018

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 12. rész: Aszfalt próbatestek vízérzékenységének meghatározása

MSZ EN 12697-13:2018

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 13. rész: A hőmérséklet mérése

MSZ EN 12697-14:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 14. rész: Víztartalom

MSZ EN 12697-15:2003

Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 15. rész: A szétosztályozódási hajlam meghatározása

MSZ EN 12697-16:2016

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 16. rész: Szöges gumiabroncsok koptató hatása

MSZ EN 12697-17:2017

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 17. rész: Porózus aszfalt próbatestek szemvesztesége

MSZ EN 12697-18:2017

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 18. rész: Kötőanyag-lefolyás

MSZ EN 12697-19:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 19. rész: A próbatest vízáteresztő képessége

MSZ EN 12697-2:2015+A1:2019

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása

MSZ EN 12697-20:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 20. rész: Benyomódás kockákon vagy Marshall-próbatesteken

MSZ EN 12697-21:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 21. rész: Benyomódás lap próbatesteken

MSZ EN 12697-22:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 22. rész: Keréknyomképződés

MSZ EN 12697-23:2018

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 23. rész: Aszfalt próbatestek hasító-húzó szilárdságának meghatározása

MSZ EN 12697-24:2018

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 24. rész: Fáradási ellenállás

MSZ EN 12697-25:2016

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 25. rész: Ismételt terhelésű összenyomódási vizsgálat

MSZ EN 12697-26:2018

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 26. rész: Merevség

MSZ EN 12697-27:2017

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 27. rész: Mintavétel

MSZ EN 12697-28:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 28. rész: Minták előkészítése a kötőanyag-tartalom, a víztartalom és a szemmegoszlás meghatározásához

MSZ EN 12697-29:2003

Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 29. rész: Az aszfalt próbatest méreteinek meghatározása

MSZ EN 12697-3:2013+A1:2019

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 3. rész: A bitumen visszanyerése: forgó bepárló

MSZ EN 12697-30:2019

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 30. rész: Próbatest készítése döngölővel

MSZ EN 12697-31:2019

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 31. rész: Próbatest készítése zsirátorral

MSZ EN 12697-32:2019

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 32. rész: Próbatest készítése vibrációs tömörítővel

MSZ EN 12697-33:2019

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 33. rész: Próbatest készítése hengeres tömörítővel

MSZ EN 12697-34:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 34. rész: Marshall-vizsgálat

MSZ EN 12697-35:2016

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 35. rész: Laboratóriumi keverés

MSZ EN 12697-36:2003

Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 36. rész: Az aszfaltburkolat vastagságának meghatározása

MSZ EN 12697-37:2003

Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 37. rész: Az ÉHA-hoz (érdesített homokaszfalthoz) használatos bevont zúzalék kötőanyaga tapadóképességének forró homokos vizsgálata

MSZ EN 12697-38:2005

Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 38. rész: Alapeszközök és kalibrálás

MSZ EN 12697-39:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 39. rész: Izzításos kötőanyag-tartalom

MSZ EN 12697-4:2015

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 4. rész: A bitumen visszanyerése: lepárlóoszlop

MSZ EN 12697-40:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 40. rész: Helyszíni vízvezető képesség

MSZ EN 12697-41:2014

Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 41. rész: Jégmentesítő folyadékokkal szembeni ellenállás

MSZ EN 12697-42:2013

Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 42. rész: Az idegen anyag mennyisége visszanyert aszfaltban

MSZ EN 12697-43:2014

Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 43. rész: Üzemanyag-állóság

MSZ EN 12697-44:2019

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 44. rész: A repedésterjedés meghatározása félhengeres hajlítóvizsgálattal

MSZ EN 12697-45:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 45. rész: A húzási merevség vizsgálata telítéses kondicionálás után (SATS)

MSZ EN 12697-46:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 46. rész: Termikus repedésképződés és a hidegviselkedési tulajdonságok vizsgálata alacsony hőmérsékleten egytengelyű húzással

MSZ EN 12697-47:2010

Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 47. rész: Természetes aszfaltok hamutartalmának meghatározása

MSZ EN 12697-49:2014

Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 49. rész: Csúszásellenállás meghatározása polírozás után

MSZ EN 12697-5:2019

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 5. rész: A hézagmentes testsűrűség meghatározása

MSZ EN 12697-53:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 53. rész: A kohézió növekedésének mérése a teríthetőség meghatározásának módszerével

MSZ EN 12697-54:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 54. rész: Próbatest kezelése bitumenemulzió kötőanyagú keverékek vizsgálatához

MSZ EN 12697-55:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 55. rész: Bitumenemulzió kötőanyagú keverékek érzékszervi értékelése

MSZ EN 12697-56:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 56. rész: Próbatest készítése statikus tömörítéssel

MSZ EN 12697-6:2020

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 6. rész: Aszfalt próbatestek testsűrűségének meghatározása

MSZ EN 12697-7:2014

Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 7. rész: Aszfalt próbatestek testsűrűségének meghatározása gamma-sugarakkal

MSZ EN 12697-8:2019

Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 8. rész: Aszfalt próbatestek hézagjellemzőinek meghatározása

MSZ EN 13036-1:2010

Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 1. rész: A burkolatfelület makroérdesség-mélységének mérése térfogatmódszerrel

MSZ EN 13036-3:2003

Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 3. rész: A burkolatfelület vízszintes vízvezető képességének mérése

MSZ EN 13036-4:2012

Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 4. rész: A felület csúszásellenállásának mérési módszere. Az ingás vizsgálat

MSZ EN 13036-5:2020

Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 5. rész: A hosszirányú egyenetlenség mérőszámainak meghatározása

MSZ EN 13036-6:2008

Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 6. rész: Hossz- és keresztirányú profilmérés az egyenletesség és a megaszerkezet hullámhossztartományában

MSZ EN 13036-7:2004

Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 7. rész: A pályaszerkezeti rétegek egyenetlenségének mérése: mérőléces vizsgálat

MSZ EN 13036-8:2008

Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 8. rész: A keresztirányú egyenetlenség mérőszámainak meghatározása

MSZ EN 13108-1:2016

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 1. rész: Aszfaltbeton

MSZ EN 13108-2:2016

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 2. rész: Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez (BBTM)

MSZ EN 13108-20:2016

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 20. rész: Típusvizsgálat

MSZ EN 13108-21:2016

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 21. rész: Üzemi gyártásellenőrzés

MSZ EN 13108-3:2016

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 3. rész: Lágyaszfalt

MSZ EN 13108-31:2020

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 31. rész: Bitumenemulzió kötőanyagú aszfaltbeton

MSZ EN 13108-4:2016

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 4. rész: Érdesített homokaszfalt

MSZ EN 13108-5:2016

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 5. rész: Zúzalékvázas masztixaszfalt

MSZ EN 13108-6:2016

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 6. rész: Öntött aszfalt

MSZ EN 13108-7:2016

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 7. rész: Porózus aszfalt

MSZ EN 13108-8:2016

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 8. rész: Visszanyert aszfalt

MSZ EN 13108-9:2016

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 9. rész: Aszfalt ultravékony rétegekhez (AUTL)

MSZ EN 13285:2018

Kötőanyag nélküli keverékek. Előírások

MSZ EN 13286-1:2003

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 1. rész: A laboratóriumi viszonyítási térfogatsűrűség és a víztartalom vizsgálati módszerei. Bevezetés, általános követelmények és mintavétel

MSZ EN 13286-2:2011

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 2. rész: A laboratóriumi viszonyítási térfogatsűrűség és a víztartalom meghatározási módszerei. Proctor-tömörítés

MSZ EN 13286-3:2003

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 3. rész: A laboratóriumi viszonyítási térfogatsűrűség és a víztartalom vizsgálati módszerei. Vibrosajtolás szabályozott paraméterekkel

MSZ EN 13286-4:2003

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 4. rész: A laboratóriumi viszonyítási térfogatsűrűség és a víztartalom vizsgálati módszerei. Vibrokalapács

MSZ EN 13286-40:2003

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 40. rész: Vizsgálati módszer a hidraulikus kötőanyagú keverékek tiszta húzószilárdságának meghatározására

MSZ EN 13286-41:2003

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 41. rész: Vizsgálati módszer a hidraulikus kötőanyagú keverékek nyomószilárdságának meghatározására

MSZ EN 13286-42:2003

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 42. rész: Vizsgálati módszer a hidraulikus kötőanyagú keverékek hasító-húzó szilárdságának meghatározására

MSZ EN 13286-43:2003

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 43. rész: Vizsgálati módszer a hidraulikus kötőanyagú keverékek rugalmassági modulusának meghatározására

MSZ EN 13286-44:2003

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 44. rész. Vizsgálati módszer granulált kohósalak alfa-tényezőjének meghatározására

MSZ EN 13286-45:2004

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 45. rész: Vizsgálati módszerek a hidraulikus kötőanyagú keverékek bedolgozhatósági időtartamának meghatározására

MSZ EN 13286-46:2003

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 46. rész: Vizsgálati módszer a nedvességállapoti érték meghatározására

MSZ EN 13286-47:2012

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 47. rész: Vizsgálati módszer a kaliforniai teherbírási (CBR-) érték, a közvetlen teherbírási index és a lineáris duzzadás meghatározására

MSZ EN 13286-48:2005

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 48. rész: Vizsgálati módszer az aprítási fok meghatározására

MSZ EN 13286-49:2004

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 49. rész: Mésszel és/vagy hidraulikus kötőanyaggal stabilizált talaj gyorsított duzzadásvizsgálata

MSZ EN 13286-5:2003

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 5. rész: A laboratóriumi viszonyítási térfogatsűrűség és a víztartalom vizsgálati módszerei. Vibroasztal

MSZ EN 13286-50:2005

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 50. rész: Hidraulikus kötőanyagú keverékek vizsgálati próbatesteinek előállítási módszere Proctor-berendezéssel vagy vibroasztalos tömörítéssel

MSZ EN 13286-51:2005

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 51. rész: Hidraulikus kötőanyagú keverékek vizsgálati próbatesteinek előállítási módszere vibrokalapácsos tömörítéssel

MSZ EN 13286-52:2005

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 52. rész: Hidraulikus kötőanyagú keverékek vizsgálati próbatesteinek előállítási módszere vibrosajtolással

MSZ EN 13286-53:2005

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 53. rész: Hidraulikus kötőanyagú keverékek vizsgálati próbatesteinek előállítási módszere tengelyirányú sajtolással

MSZ EN 13286-7:2004

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 7. rész: Kötőanyag nélküli keverékek ciklusos terheléses, triaxiális vizsgálata

MSZ EN 13863-1:2004

Betonburkolatok. 1. rész: Vizsgálati módszer a betonburkolat vastagságának geodéziai módszerrel való meghatározására

MSZ EN 13863-2:2004

Betonburkolatok. 2. rész. Vizsgálati módszer két réteg közötti kötés meghatározására

MSZ EN 13863-3:2005

Betonburkolatok. 3. rész: Vizsgálati módszerek a betonburkolatok vastagságának meghatározására magmintákból

MSZ EN 13863-4:2012

Betonburkolatok. 4. rész: Vizsgálati módszerek a betonburkolatok szöges abroncsokkal szembeni kopási ellenállásának meghatározására

MSZ EN 13877-1:2013

Betonburkolatok. 1. rész: Anyagok

MSZ EN 13877-2:2013

Betonburkolatok. 2. rész: Betonburkolatok rendeltetésnek megfelelő követelményei

MSZ EN 13877-3:2005

Betonburkolatok. 3. rész: A betonburkolatokban használt teherátadó acélbetétek előírásai

MSZ EN 13880-1:2004

Meleg hézagkitöltő anyagok. 1. rész: Vizsgálati módszer a sűrűség meghatározására 25 °C-on

MSZ EN 13880-10:2018

Melegen alkalmazott hézagkitöltő anyagok. 10. rész: Vizsgálati módszer a tapadás és a kohézió meghatározására folytonos nyújtás és összenyomás után

MSZ EN 13880-11:2004

Meleg hézagkitöltő anyagok. 11. rész: Vizsgálati módszer aszfalt próbahasábok készítésére funkcióvizsgálathoz és az aszfaltburkolatokkal való összeférhetőség meghatározásához

MSZ EN 13880-12:2004

Meleg hézagkitöltő anyagok. 12. rész: Vizsgálati módszer beton próbahasábok előállítására tapadás- és kohézióvizsgálathoz (receptmódszer)

MSZ EN 13880-13:2018

Melegen alkalmazott hézagkitöltő anyagok. 13. rész: Vizsgálati módszer a szakaszos nyúlás meghatározására (tapadásvizsgálat)

MSZ EN 13880-2:2004

Meleg hézagkitöltő anyagok. 2. rész: Vizsgálati módszer a kúppenetráció meghatározására 25 °C-on

MSZ EN 13880-3:2004

Meleg hézagkitöltő anyagok. 3. rész: Vizsgálati módszer a golyópenetráció és a rugalmas visszaalakulás meghatározására

MSZ EN 13880-4:2004

Meleg hézagkitöltő anyagok. 4. rész: Vizsgálati módszer a hőállóság meghatározására. A kúppenetrációs érték változása

MSZ EN 13880-5:2005

Meleg hézagkitöltő anyagok. 5. rész: Vizsgálati módszer a megfolyási ellenállás meghatározására

MSZ EN 13880-6:2019

Melegen alkalmazott hézagkitöltő anyagok. 6. rész: Módszer a minták vizsgálathoz való előkészítésére

MSZ EN 13880-7:2019

Melegen alkalmazott hézagkitöltő anyagok. 7. rész: Hézagkitöltő anyagok funkcióvizsgálata

MSZ EN 13880-8:2019

Melegen alkalmazott hézagkitöltő anyagok. 8. rész: Vizsgálati módszer üzemanyagálló hézagkitöltő anyagok tömegváltozásának meghatározására, üzemanyagba merítés után

MSZ EN 13880-9:2004

Meleg hézagkitöltő anyagok. 9. rész: Vizsgálati módszer az aszfaltburkolatokkal való összeférhetőség meghatározására

MSZ EN 14187-1:2017

Hideg hézagkitöltő anyagok. Vizsgálati módszerek. 1. rész: A kikeményedés mértékének meghatározása

MSZ EN 14187-2:2017

Hideg hézagkitöltő anyagok. Vizsgálati módszerek. 2. rész: A ragadósság időtartamának meghatározása

MSZ EN 14187-3:2017

Hideg hézagkitöltő anyagok. Vizsgálati módszerek. 3. rész: Az önterülő tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 14187-4:2017

Hideg hézagkitöltő anyagok. Vizsgálati módszerek. 4. rész: A tömeg- és térfogatváltozás meghatározása vizsgálati üzemanyagokba és folyékony vegyszerekbe merítés után

MSZ EN 14187-5:2019

Hidegen alkalmazott hézagkitöltő anyagok. Vizsgálati módszerek. 5. rész: A hidrolízissel szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 14187-6:2017

Hideg hézagkitöltő anyagok. Vizsgálati módszerek. 6. rész: Az adhéziós/kohéziós tulajdonságok meghatározása vizsgálati üzemanyagokba és folyékony vegyszerekbe merítés után

MSZ EN 14187-7:2019

Hidegen alkalmazott hézagkitöltő anyagok. Vizsgálati módszerek. 7. rész: A lángállóság meghatározása

MSZ EN 14187-8:2017

Hideg hézagkitöltő anyagok. Vizsgálati módszerek. 8. rész: Mesterséges öregedés meghatározása UV-besugárzással

MSZ EN 14187-9:2019

Hidegen alkalmazott hézagkitöltő anyagok. Vizsgálati módszerek. 9. rész: A hézagkitöltő anyagok funkcióvizsgálata

MSZ EN 14188-1:2005

Hézagkitöltő szalagok és anyagok. 1. rész: Meleg hézagkitöltő anyagok előírásai

MSZ EN 14188-2:2005

Hézagkitöltő szalagok és anyagok. 2. rész: Hideg hézagkitöltő anyagok előírásai

MSZ EN 14188-3:2006

Hézagkitöltő szalagok és anyagok. 3. rész: Előformázott hézagkitöltő profilok előírásai

MSZ EN 14188-4:2010

Hézagkitöltő szalagok és anyagok. 4. rész: A hézagkitöltő anyagokhoz használt kellősítő anyagok előírásai

MSZ EN 14227-1:2013

Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 1. rész: Cement kötőanyagú szemcsés keverékek

MSZ EN 14227-15:2016

Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 15. rész: Hidraulikus anyagokkal stabilizált talajok

MSZ EN 14227-2:2013

Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 2. rész: Salak kötőanyagú szemcsés keverékek

MSZ EN 14227-3:2013

Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 3. rész: Pernye kötőanyagú szemcsés keverékek

MSZ EN 14227-4:2013

Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 4. rész: Pernye a hidraulikus kötőanyagú keverékekhez

MSZ EN 14227-5:2013

Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 5. rész: Hidraulikus útépítési kötőanyagú szemcsés keverékek

MSZ EN 14840:2006

Hézagkitöltő szalagok és anyagok. Előformázott hézagkitöltő profilok vizsgálati módszerei

MSZ EN 15466-1:2010

Kellősítő anyagok hidegen és melegen alkalmazott hézagkitöltő anyagokhoz. 1. rész: A homogenitás meghatározása

MSZ EN 15466-2:2010

Kellősítő anyagok hidegen és melegen alkalmazott hézagkitöltő anyagokhoz. 2. rész: Az alkáliákkal szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 15466-3:2010

Kellősítő anyagok hidegen és melegen alkalmazott hézagkitöltő anyagokhoz. 3. rész: A szilárdanyag-tartalom és az illó anyagok párolgási viselkedésének meghatározása

MSZ EN ISO 11819-1:2003

Akusztika. Az útburkolatok közlekedési zajra gyakorolt hatásának mérése. 1. rész: Statisztikus elhaladásmérési módszer (ISO 11819-1:1997)

MSZ EN ISO 11819-2:2019

Akusztika. Az útburkolatok közlekedési zajra gyakorolt hatásának mérése. 2. rész: Közvetlen elhaladás mérési módszere (ISO 11819-2:2017)

MSZ EN ISO 13473-1:2019

A burkolat felületi textúrájának jellemzése felületprofilok felvételével. 1. rész: Átlagos profilmélység meghatározása (ISO 13473-1:2019)

MSZ EN ISO 13473-5:2010

A burkolat felületi textúrájának jellemzése felületprofilok felvételével. 5. rész: A megaszerkezet meghatározása (ISO 13473-5:2009)

MSZE 932:2018

Gumival modifikált bitumen kötőanyagú aszfaltbeton anyagelőírása

Elnök Fülöp Pál
Elnök munkahelye Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Elnökhelyettes Dr. Adorjányi Kálmán
Elnökhelyettes munkahelye Széchenyi István Egyetem
Titkár Bernáth Csaba

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 227Útépítési anyagokRoad materials

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemDr. Kausay Tibor
Colas Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság.Puchard Zoltán
Innovia Minőségellenőrzési Technológiai Kft.Tóth Szilvia
Magyar Közút Nonprofit Zrt.Fülöp Pál
MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi TársaságDr. Pallós Imre
MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.Geiger András
Nemzeti Akkreditáló HatóságDr. Szegő József
Pelso Plan Mérnökiroda Kft.Kárpáti László
QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft.Körmendy Dezső
Széchenyi István EgyetemDr. Adorjányi Kálmán
Szent István EgyetemDr. Bártfai Zoltán
Szilikátipari Tudományos EgyesületProf. Dr. Gálos Miklós
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt.Here Zsolt
TPA HU KFT.Károly Róbert
ÚTLABOR Laboratóriumi és Technológiai Kft.Szabó András László