Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2019.09.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 625
A bizottság neve A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága
A bizottság tevékenységi területe A faanyagvédelem eszközei, módszerei, védőszerek és azok hatékonysága, vizsgálati eljárások.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 13342:2000

Faoszlopok telítése

MSZ 6771-1:1982

Faanyagvédelem. Fogalommeghatározások

MSZ 6771-13:1987

Faanyagvédelem. A védőszer fakorróziós hatásának vizsgálata

MSZ 6771-15:1988

Faanyagvédelem. A faanyagvédő szerek ragaszthatóságot befolyásoló hatásának vizsgálata

MSZ 6771-9:1985

Faanyagvédelem. Faanyagvédő szerek fémkorróziós hatásának meghatározása

MSZ EN 1001-1:2005

A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Szakkifejezések gyűjteménye. 1. rész: Egyenértékű szakkifejezések jegyzéke

MSZ EN 1001-2:2005

A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Szakkifejezések gyűjteménye. 2. rész: Szakszótár

MSZ EN 1014-1:2010

Faanyagvédő szerek. Kreozot és kreozottal kezelt faanyagok. Mintavétel és elemzés. 1. rész: A kreozot mintavétele

MSZ EN 1014-2:2010

Faanyagvédő szerek. Kreozot és kreozottal kezelt faanyagok. Mintavétel és elemzés. 2. rész: Mintavétel kreozottal kezelt fából utólagos elemzéshez

MSZ EN 1014-3:2010

Faanyagvédő szerek. Kreozot és kreozottal kezelt faanyagok. Mintavétel és elemzés. 3. rész: A kreozot benz(a)piréntartalmának meghatározása

MSZ EN 1014-4:2010

Faanyagvédő szerek. Kreozot és kreozottal kezelt faanyagok. Mintavétel és elemzés. 4. rész: A kreozotból vízzel kioldható fenoltartalom meghatározása

MSZ EN 113:1996/A1:2004

Faanyagvédő szerek. A farontó bazídiumos gombák elleni megelőző hatásosság meghatározásának vizsgálati módszere. A hatásosság határértékének meghatározása

MSZ EN 113:2001

Faanyagvédő szerek. A farontó bazídiumos gombák elleni megelőző hatásosság meghatározásának vizsgálati módszere. A hatásosság határértékének meghatározása

MSZ EN 117:2013

Faanyagvédő szerek. A Reticulitermes fajok (európai termeszek) elleni toxikus hatás meghatározása (laboratóriumi módszer)

MSZ EN 118:2014

Faanyagvédő szerek. A Reticulitermes fajok (európai termeszek) elleni megelőző védőhatás meghatározása (laboratóriumi módszer)

MSZ EN 12490:2011

A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Favédő szerrel kezelt tömör fa. A kreozot behatolásának és a fa felvevőképességének meghatározása

MSZ EN 1390:2006

Faanyagvédő szerek. A házicincér, Hylotrupes bajulus (Linnaeus) álcái elleni hatékonyság meghatározása. Laboratóriumi módszer

MSZ EN 14128:2004

A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A megszüntető faanyagvédő szerek biológiai vizsgálatokkal meghatározott teljesítőképessége

MSZ EN 152:2012

Faanyagvédő szerek. A feldolgozott faanyag kékülését okozó gombák elleni megelőző védőkezelés hatásosságának meghatározása. Laboratóriumi módszer

MSZ EN 16718:2016

Fa és fa alapanyagú termékek. Összes szerves széntartalom (TOC) a fában és a fa alapanyagú termékekben

MSZ EN 20-1:1999

Faanyagvédő szerek. A szijácsbogár, Lyctus Brunneus (Stephens) elleni védőhatás meghatározása. 1. rész: Felületkezelés (laboratóriumi módszer)

MSZ EN 20-2:1999

Faanyagvédő szerek. A szijácsbogár, Lyctus Brunneus (Stephens) elleni védőhatás meghatározása. 2. rész: Bemerítés (laboratóriumi módszer)

MSZ EN 212:2004

Faanyagvédő szerek. Általános útmutató a faanyagvédő szerek és a kezelt faanyagok mintavételéhez és előkészítéséhez

MSZ EN 252:2015

Talajjal érintkező faanyagvédő szerek relatív védőképességének helyszíni meghatározása

MSZ EN 275:1999

Faanyagvédő szerek. A tengeri fakárosítók elleni védőkezelés hatékonyságának meghatározása

MSZ EN 330:2015

Faanyagvédő szerek. Talajjal nem érintkező, fedőbevonat alatt használt faanyagvédő szerek relatív védőképességének meghatározása. Helyszíni vizsgálat: vizsgálati módszer ollós-csapos sarokkötéssel kapcsolt elemek esetén

MSZ EN 335:2013

A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Felhasználási osztályok: fogalommeghatározások, alkalmazás tömör faanyagra és fa alapanyagú termékekre

MSZ EN 350:2016

A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A fa és a fa alapanyagú termékek biológiai anyagainak tartóssági vizsgálata és osztályozása

MSZ EN 351-1:2008

A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Védőszerrel kezelt tömör faanyag. 1. rész: A védőszer-behatolás és a védőszerfelvétel osztályozása

MSZ EN 351-2:2008

A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Védőszerrel kezelt tömör faanyag. 2. rész: Mintavételi útmutató a védőszerrel kezelt faanyag elemzéséhez

MSZ EN 370:1999

Faanyagvédő szerek. A kopogóbogár, Anobium punctatum (de Geer) előfordulását megelőző és megszűntető eljárás hatásának meghatározása

MSZ EN 460:1997

A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A tömör fa természetes tartóssága. Útmutató a faanyag tartóssági követelményeinek meghatározására a felhasználás veszélyeztetettségi osztályai szerint

MSZ EN 46-1:2016

Faanyagvédő szerek. A házicincér, Hylotrupes bajulus (Linnaeus) frissen kikelt lárvái elleni megelőző védőhatás meghatározása. 1. rész: Felületkezelés (laboratóriumi módszer)

MSZ EN 46-2:2016

Faanyagvédő szerek. A házicincér, Hylotrupes bajulus (Linnaeus) frissen kikelt lárvái elleni megelőző védőhatás meghatározása. 2. rész: Ovicid hatás (laboratóriumi módszer)

MSZ EN 47:2016

Faanyagvédő szerek. A házicincér, Hylotrupes bajulus (Linnaeus) lárvái elleni toxikus hatás meghatározása. (laboratóriumi módszer)

MSZ EN 48:2005

Faanyagvédő szerek. A kopogóbogár, Anobium punctatum (de Geer) lárvái elleni védőhatás meghatározása (laboratóriumi módszer)

MSZ EN 49-1:2016

Faanyagvédő szerek. A kopogóbogár, Anobium punctatum (De Geer) elleni hatékonyság meghatározása a peterakás és a lárvák túlélésének megfigyelésével. 1. rész: Felületkezelés (laboratóriumi módszer)

MSZ EN 49-2:2016

Faanyagvédő szerek. A kopogóbogár, Anobium punctatum (De Geer) elleni hatékonyság meghatározása a peterakás és a lárvák túlélésének megfigyelésével. 2. rész: Bemerítés (laboratóriumi módszer)

MSZ EN 599-1:2009+A1:2014

A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A megelőző faanyagvédő szerek biológiai vizsgálatokkal meghatározott hatásossága. 1. rész: Felhasználási osztályok szerinti előírások

MSZ EN 599-2:2017

A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A megelőző faanyagvédő szerek biológiai vizsgálatokkal meghatározott hatásossága. 2. rész: Címkézés

MSZ EN 73:2015

Faanyagvédő szerek. A kezelt faanyag gyorsított öregítése a biológiai vizsgálatok előtt. Párologtatásos öregítés

MSZ EN 839:2015

Faanyagvédő szerek. A farontó bazídiumos gombákkal szembeni védőhatás meghatározása. Felületkezeléses védőszer-felhasználás

MSZ EN 84:2002

Faanyagvédő szerek. A kezelt fa gyorsított öregítése a biológiai vizsgálatok előtt. Kioldási eljárás

MSZ ENV 12038:2002

A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Fa alapanyagú lemezek. Vizsgálati módszer a farontó bazídiumos gombákkal szembeni ellenállás meghatározására

MSZ ENV 807:2002

Faanyagvédő szerek. A korhadást okozó gombákkal és a talajban élő mikroorganizmusokkal szembeni védőhatás meghatározása

MSZ-08-1946:1988

A kémiai faanyagvédelem biztonságtechnikai előírásai

Elnök
Elnök munkahelye
Elnökhelyettes
Elnökhelyettes munkahelye
Titkár Bernáth Csaba

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 38A fa és a fa alapanyagú termékek tartósságaDurability of wood and wood-based products

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
AgrárminisztériumDr. Gaál Györgyné
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságPapp Imre
Soproni EgyetemDr. Horváth Norbert
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt.Szelestey László