Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2022.07.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 601
A bizottság neve Növényi szaporítóanyagok
A bizottság tevékenységi területe Növénytermesztés (ICS 65.020.20), tájrendezés és erdőművelés (ICS 65.020.40), szántóföldi növények, gyümölcsök és szőlőszaporító anyagok
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 11862:1996

A szőlő fajtafenntartása és klónszelektálása

MSZ 11935:2008

Vöröshagyma-dughagyma

MSZ 12042:2019

Fák védelme építési területeken

MSZ 12170:1997

Díszfaiskolai termékek követelményei

MSZ 12172:2019

Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein

MSZ 12174:1996

Szabadföldi rózsák

MSZ 15481:2001

Vetőmagvak és egyes szaporítóanyagok fogalommeghatározásai

MSZ 17638:1998

Gyümölcsfa-iskola

MSZ 17639:1998

Gyümölcsfajták fajtafenntartása

MSZ 17646:1996

Gyümölcsfa-iskolai vegetatív szaporítóanyagok

MSZ 20208-1:1976

Erdőművelési terminológia. Általános alapfogalmak

MSZ 20208-2:1975

Erdőművelési terminológia. Magtermesztés

MSZ 20208-3:1982

Erdőművelési terminológia. Csemetetermesztés

MSZ 20208-4:1975

Erdőművelési terminológia. Erdősítés

MSZ 20208-5:1975

Erdőművelési terminológia. Erdőfelújítás

MSZ 20208-6:1976

Erdőművelési terminológia. Erdőnevelés

MSZ 20208-7:1975

Erdőművelési terminológia. Erdővédelem

MSZ 20208-8:1976

Erdőművelési terminológia. Betűrendes mutató

MSZ 20210-1:1982

Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára. Általános előírások

MSZ 20210-2:1982

Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára. Fenyőcsemeték

MSZ 20210-3:1982

Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára. Lombos fafajok csemetéi

MSZ 20210-4:1983

Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára. Cserjecsemeték

MSZ 20210-5:1983

Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára. Suhángok és sorfák

MSZ 20210-6:1983

Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára. Dugványok

MSZ 20476:2008

Kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat

MSZ 20476:2008/1M:2019

Kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat

MSZ 6354-2:2001

Vetőmagvizsgálati módszerek. 2. rész: A tisztaság és az idegenmag-tartalom vizsgálata, valamint az ezermagtömeg, a magdarabszám, a csíraszám és az osztályozottság meghatározása

MSZ 6354-3:2008

Vetőmag-vizsgálati módszerek. 3. rész: A csírázóképesség meghatározása

MSZ 6354-4:2009

Vetőmag-vizsgálati módszerek. 4. rész: Az életképesség biokémiai vizsgálata

MSZ 6354-5:2002

Vetőmag-vizsgálati módszerek. Az egészségi állapot vizsgálata

MSZ 6354-6:2001

Vetőmag-vizsgálati módszerek. A faj- és fajtaazonosság laboratóriumi vizsgálata

MSZ 6354-7:2001

Vetőmagvizsgálati módszerek. 7. rész: A nedvességtartalom meghatározása

MSZ 6354-9:2016

Vetőmagvizsgálati módszerek. 9. rész: Csíranövények értékelése

MSZ 7134-2:2009

Erdészeti szaporítóanyag-termelő ültetvények és állományok. 2. rész: Erdészeti fajták fenntartása

MSZ 7145:2007

A szántóföldi, kertészeti és faiskolai növényfajok vetőmagvai

Elnök Polgár Gábor
Elnök munkahelye Vetőmag Szövetség és Terméktanács
Elnökhelyettes Ertseyné Dr. Peregi Katalin
Elnökhelyettes munkahelye Szent István Egyetem
Titkár Kurucz Csilla

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
AgrárminisztériumVértes Csabáné
Cukorrépatermesztők Országos SzövetségeKelemen István
Gabonatermesztők Országos SzövetségePetőházi Tamás
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési KamaraGörög Róbert
Magyar Díszkertészek SzövetségeCsikor Julianna
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos SzövetségeDr. Máhr András
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataldr. Ripka Gézáné
Soproni EgyetemDr. Frank Norbert
Szent István EgyetemErtseyné Dr. Peregi Katalin
Vetőmag Szövetség és TerméktanácsPolgár Gábor