Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2022.07.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 609
A bizottság neve Élelmiszer-mikrobiológia
A bizottság tevékenységi területe Élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálatai (ICS 07.100.30)
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 3640-13:1976

Húsok és húsalapú élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata. Enterokokkuszok számának meghatározása

MSZ 3640-14:1976

Húsok és húsalapú élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata. Clostridium botulinum kimutatása

MSZ 3640-15:1977

Húsok és húsalapú élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata. Botulinumtoxin kimutatása

MSZ 3640-16:1978

Húsok és húsalapú élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata. A mezofil szulfitredukáló összes klosztridium és klosztridiumspóra számának meghatározása

MSZ 3640-17:1979

Húsok és húsalapú élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata. Koliform baktériumok számának meghatározása 30 °C hőmérsékleten folyékony táptalajban

MSZ 3640-18:1979

Húsok és húsalapú élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata. Koliform baktériumok számának meghatározása 30 °C hőmérsékleten telepszámlálással

MSZ 3640-26:1987

Húsok és húsalapú élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata. Kvantitatív és szemikvantitatív közvetlen vizsgálati gyors módszerek

MSZ 6367-1:1983

Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények vizsgálata. Előkészítés és mintavétel

MSZ CEN ISO/TR 6579-3:2014

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Salmonella kimutatására, számlálására és szerotipizálására. 3. rész: A Salmonella spp. szerotipizálásának irányelvei (ISO/TR 6579-3:2014)

MSZ CEN ISO/TS 17728:2019

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Mintavételi technikák az élelmiszertermékek és takarmányfélék mintáinak mikrobiológiai vizsgálatához (ISO/TS 17728:2015)

MSZ EN ISO 10272-1:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Campylobacter spp. kimutatására és számlálására. 1. rész: Kimutatási módszer (ISO 10272-1:2017)

MSZ EN ISO 10272-2:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Campylobacter spp. kimutatására és számlálására. 2. rész: Telepszámlálásos módszer (ISO 10272-2:2017)

MSZ EN ISO 10273:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a patogén Yersinia enterocolitica kimutatására (ISO 10273:2017)

MSZ EN ISO 11133:2014/A1:2018

Élelmiszer, takarmány és víz mikrobiológiája. A táptalajok készítése, előállítása, tárolása és ellenőrzése. 1. módosítás (ISO 11133:2014/Amd 1:2018)

MSZ EN ISO 11133:2014/A2:2020

Élelmiszer, takarmány és víz mikrobiológiája. A tápközegek előkészítése, előállítása, tárolása és teljesítményvizsgálata. 2. módosítás (ISO 11133:2014/Amd 2:2020)

MSZ EN ISO 11133:2015

Élelmiszer, takarmány és víz mikrobiológiája. A táptalajok készítése, előállítása, tárolása és ellenőrzése (ISO 11133:2014, 2014.11.01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 11133:2019 EV

Élelmiszer, takarmány és víz mikrobiológiája. A tápközegek előkészítése, előállítása, tárolása és teljesítményvizsgálata (ISO 11133:2014, 2014. 11. 01-jei helyesbített változat + Amd 1:2018) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN ISO 11290-1:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Listeria monocytogenes és a Listeria spp. kimutatására és számlálására. 1. rész: Kimutatási módszer (ISO 11290-1:2017)

MSZ EN ISO 11290-2:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Listeria monocytogenes és a Listeria spp. kimutatására és számlálására. 2. rész: Számlálási módszer (ISO 11290-2:2017)

MSZ EN ISO 13307:2013

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Elsődleges termelési szakasz. Mintavételi módszerek (ISO 13307:2013)

MSZ EN ISO 15216-1:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Hepatitis A és a norovírus meghatározására valós idejű RT-PCR-rel. 1. rész: Mennyiségi meghatározási módszer (ISO 15216-1:2017)

MSZ EN ISO 15216-1:2017/A1:2021

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Hepatitis A és a norovírus meghatározására valós idejű RT-PCR-rel. 1. rész: Mennyiségi meghatározási módszer. 1. módosítás (ISO 15216-1:2017/Amd 1:2021)

MSZ EN ISO 16140-1:2016

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A módszervalidálás. 1. rész: Szakszótár (ISO 16140-1:2016)

MSZ EN ISO 16140-2:2016

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A módszervalidálás. 2. rész: A választható (saját) módszerek validálásának protokollja a referencia-módszerekkel szemben (ISO 16140-2:2016)

MSZ EN ISO 16140-3:2021

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Módszervalidálás. 3. rész: A referencia-módszerek és a validált alternatív módszerek verifikálásának protokollja egyetlen laboratóriumban (ISO 16140-3:2021)

MSZ EN ISO 16140-4:2021

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Módszervalidálás. 4. rész: A módszer validálásának protokollja egyetlen laboratóriumban (ISO 16140-4:2020)

MSZ EN ISO 16140-5:2021

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Módszervalidálás. 5. rész: A nem szabadalmaztatott (saját) módszerek laboratóriumok közötti, faktoriális validálásának protokollja (ISO 16140-5:2020)

MSZ EN ISO 16140-6:2020

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Módszervalidálás. 6. rész: A választható (saját) módszerek validálásának protokollja mikrobiológiai megerősítési és tipizálási eljárások esetében (ISO 16140-6:2019)

MSZ EN ISO 16649-3:2015

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a ß-glükuronidáz-pozitív Escherichia coli megszámlálására. 3. rész: Kimutatás és a legvalószínűbb szám technika 5-bróm-4-klór-3-indolil-ß-D-glükuroniddal (ISO 16649-3:2015, 2016. 12. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 16654:2001

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer az Escherichia coli O 157 kimutatására (ISO 16654:2001)

MSZ EN ISO 16654:2001/A1:2017

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer az Escherichia coli O157 kimutatására. 1. módosítás: B melléklet: A laboratóriumi körvizsgálatok eredményei (ISO 16654:2001/Amd 1:2017)

MSZ EN ISO 17468:2016

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Egy szabványos referencia-módszer kidolgozására vagy felülvizsgálatára vonatkozó műszaki követelmények és útmutató (ISO 17468:2016)

MSZ EN ISO 17604:2015

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A hasított állati test mintavétele mikrobiológiai vizsgálatokhoz (ISO 17604:2015)

MSZ EN ISO 18465:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Az emetikus toxin (cereulid) mennyiségi meghatározása LC-MS/MS-sel (ISO 18465:2017)

MSZ EN ISO 18593:2018

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszerek a felületi mintavételre (ISO 18593:2018)

MSZ EN ISO 18743:2015

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A Trichinella lárvák kimutatása húsból mesterséges emésztési módszerrel (ISO 18743:2015)

MSZ EN ISO 18744:2016

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A Cryptosporidium és a Giardia kimutatása, valamint számlálása friss leveles zöldségekben és bogyós gyümölcsökben (ISO 18744:2016)

MSZ EN ISO 19020:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Staphylococcus enterotoxinok immunenzimatikus kimutatására élelmiszerekben (ISO 19020:2017)

MSZ EN ISO 19036:2020

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A mérési bizonytalanság becslése mennyiségi meghatározásokhoz (ISO 19036:2019)

MSZ EN ISO 19343:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A hisztamin kimutatása és mennyiségi meghatározása halakban és halászati termékekben. HPLC-módszer (ISO 19343:2017)

MSZ EN ISO 20836:2022

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Polimeráz-láncreakció (PCR) a mikroorganizmusok kimutatására. A termikus ciklusok hőteljesítményének vizsgálata (ISO 20836:2021)

MSZ EN ISO 20837:2006

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Polimeráz-láncreakció (PCR) az élelmiszer-eredetű patogén mikroorganizmusok kimutatására. A minőségi kimutatás minta-előkészítésének követelményei (ISO 20837:2006)

MSZ EN ISO 20838:2006

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Polimeráz-láncreakció (PCR) az élelmiszer-eredetű patogén mikroorganizmusok kimutatására. A minőségi módszerek kibővítésének és kimutatásának követelményei (ISO 20838:2006)

MSZ EN ISO 20976-1:2019

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Az élelmiszertermékek és takarmányfélék "challenge" tesztjeire vonatkozó követelmények és irányelvek. 1. rész: "Challenge" tesztek a növekedési potenciál, a lappangási idő és a maximális növekedési sebesség vizsgálatára (ISO 20976-1:2019)

MSZ EN ISO 21528-1:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer az Enterobacteriaceae kimutatására és számlálására. 1. rész: Az Enterobacteriaceae kimutatása (ISO 21528-1:2017)

MSZ EN ISO 21528-2:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer az Enterobacteriaceae kimutatására és számlálására. 2. rész: Telepszámlálásos módszer (ISO 21528-2:2017, 2018. 06. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 21567:2005

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a Shigella spp. kimutatására (ISO 21567:2004)

MSZ EN ISO 21871:2006

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a kis számú, feltételezhetően Bacillus cereus baktériumok meghatározására. Legvalószínűbbszám-technika és kimutatási módszer (ISO 21871:2006)

MSZ EN ISO 21872-1:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Vibrio spp. meghatározására. 1. rész: A potenciálisan enteropatogén Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae és Vibrio vulnificus kimutatása (ISO 21872-1:2017)

MSZ EN ISO 22117:2019

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A jártassági vizsgálat specifikus követelményei és útmutatója a laboratóriumok közötti összehasonlítás során (ISO 22117:2019)

MSZ EN ISO 22174:2005

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Polimeráz-láncreakció (PCR) az élelmiszer-eredetű patogének kimutatására. Általános követelmények és meghatározások (ISO 22174:2005)

MSZ EN ISO 22964:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Cronobacter spp. kimutatására (ISO 22964:2017)

MSZ EN ISO 23036-1:2021

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Módszerek az Anisakidae L3 lárvák kimutatására halakban és halászati termékekben. 1. rész: UV-nyomásos módszer (ISO 23036-1:2021)

MSZ EN ISO 23036-2:2021

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Módszerek az Anisakidae L3 lárvák kimutatására halakban és halászati termékekben. 2. rész: Mesterséges emésztéses módszer (ISO 23036-2:2021)

MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a mikroorganizmusok számlálására. 1. rész: Telepszámlálás 30 °C-on lemezöntéses módszerrel. 1. módosítás: Az alkalmazási terület pontosítása (ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022)

MSZ EN ISO 4833-1:2014

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a mikroorganizmusok számlálására. 1. rész: Telepszámlálás 30 °C-on lemezöntéses módszerrel (ISO 4833-1:2013)

MSZ EN ISO 4833-2:2013/A1:2022

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a mikroorganizmusok számlálására. 2. rész: Telepszámlálás 30 °C-on felületi szélesztéses módszerrel. 1. módosítás: Az alkalmazási terület pontosítása (ISO 4833-2:2013/Amd 1:2022)

MSZ EN ISO 4833-2:2014

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a mikroorganizmusok számlálására. 2. rész: Telepszámlálás 30 °C-on felületi szélesztéses módszerrel (ISO 4833-2:2013)

MSZ EN ISO 6579-1:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Salmonella kimutatására, számlálására és szerotipizálására. 1. rész: A Salmonella spp. kimutatása (ISO 6579-1:2017)

MSZ EN ISO 6579-1:2017/A1:2020

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Salmonella kimutatására, számlálására és szerotipizálására. 1. rész: A Salmonella spp. kimutatása. 1. módosítás: Az inkubálási hőmérséklet szélesebb tartománya, a D melléklet státuszának módosítása, valamint az MSRV és az SC összetételének helyesbítése (ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020)

MSZ EN ISO 6887-1:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták előkészítése, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 1. rész: Az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítésének általános szabályai (ISO 6887-1:2017)

MSZ EN ISO 6887-2:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták előkészítése, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 2. rész: A hús és a húskészítmények előkészítésének specifikus szabályai (ISO 6887-2:2017)

MSZ EN ISO 6887-3:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták előkészítése, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 3. rész: A halak és a halászati termékek előkészítésének specifikus szabályai (ISO 6887-3:2017)

MSZ EN ISO 6887-3:2017/A1:2021

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 3. rész: A halak és a halászati termékek előkészítésének specifikus szabályai. 1. módosítás: Minta-előkészítés nyers tengeri csigák esetén (ISO 6887-3:2017/Amd 1:2020)

MSZ EN ISO 6887-4:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták előkészítése, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 4. rész: Különféle termékek előkészítésének specifikus szabályai (ISO 6887-4:2017)

MSZ EN ISO 6887-5:2020

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 5. rész: A tej és tejtermékek előkészítésének specifikus szabályai (ISO 6887-5:2020)

MSZ EN ISO 6887-6:2013

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. A vizsgálati minták, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 6. rész: Az elsődleges termelési szakaszban vett minták előkészítésének specifikus szabályai (ISO 6887-6:2013)

MSZ EN ISO 6888-1:2021

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a koagulázpozitív sztafilokokkuszok (Staphylococcus aureus és más fajok) számának meghatározására. 1. rész: Baird–Parker-agar táptalajos módszer (ISO 6888-1:2021)

MSZ EN ISO 6888-2:2021

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a koagulázpozitív sztafilokokkuszok (Staphylococcus aureus és más fajok) számának meghatározására. 2. rész: Nyúlplazmás fibrinogénagar táptalajos módszer (ISO 6888-2:2021)

MSZ EN ISO 6888-3:2007

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a koagulázpozitív sztafilokokkuszok (Staphylococcus aureus és más fajok) számának meghatározására. 3. rész: Kimutatás és MPN-módszer kisszámú előforduláshoz (ISO 6888-3:2003)

MSZ EN ISO 7218:2016

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. A mikrobiológiai vizsgálatok általános követelményei és irányelvei (ISO 7218:2007)

MSZ EN ISO 7932:2004/A1:2020

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a feltételezett Bacillus cereus megszámlálására. Telepszámlálásos módszer 30 °C-on. 1. módosítás: Kiegészítés választható vizsgálatokkal (ISO 7932:2004/Amd 1:2020, 2020. augusztusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 7932:2005

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a feltételezett Bacillus cereus megszámlálására. Telepszámlálásos módszer 30 °C-on (ISO 7932:2004)

MSZ EN ISO 7937:2005

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a Clostridium perfringens-szám meghatározására. Telepszámlálásos módszer (ISO 7937:2004)

MSZ ISO 15213:2006

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer az anaerob körülmények között növekedő szulfitredukáló baktériumok megszámlálására

MSZ ISO 15214:2005

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a mezofil tejsavtermelő baktériumok megszámlálására. Telepszámlálási technika 30 °C-on

MSZ ISO 16649-1:2018

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a ß-glükuronidáz-pozitív Escherichia coli megszámlálására. 1. rész: Telepszámlálási technika 44 °C-on membránszűrővel és 5-bróm-4-klór-3-indolil-ß-D-glükuroniddal

MSZ ISO 16649-2:2005

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a ß-glükuronidáz-pozitív Escherichia coli megszámlálására. 2. rész: Telepszámlálási technika 44 °C-on 5-bróm-4-klór-3-indolil-ß-D-glükuroniddal

MSZ ISO 17410:2019

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a pszichrotróf mikroorganizmusok megszámlálására

MSZ ISO 21527-1:2013

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer az élesztők és a penészek számlálására. 1. rész: Telepszámlálásos technika a 0,95-nél nagyobb vízaktivitású termékekre

MSZ ISO 21527-2:2013

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer az élesztők és a penészek számlálására. 2. rész: Telepszámlálásos technika legfeljebb 0,95 vízaktivitású termékekre

Elnök Mohácsiné Dr. Farkas Csilla
Elnök munkahelye Szent István Egyetem
Elnökhelyettes Dr. Stréterné Dr. Lancz Zsuzsanna
Elnökhelyettes munkahelye Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Titkár Kurucz Csilla

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 275/WG 6Az élelmiszerlánc mikrobiológiájaMicrobiology of the food chain

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
ISO/TC 34/SC 9Élelmiszer-mikrobiológiaMicrobiology

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
AgrárminisztériumDr. Deák Ferenc
Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.dr. Beyer Dániel Ernő
DABIC Dél-Alföldi Bio-Innovációs Centrum Nonprofit Kft.Győrfi Zsolt
Honvédelmi MinisztériumKiss Ildikó
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési KamaraDr. Szűcs Viktória
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.Hucker Attila
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalDr. Stréterné Dr. Lancz Zsuzsanna
Nemzeti Fejlesztési MinisztériumWeglárzné dr. Gasztonyi Katalin
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés - Egészségügyi IntézetZomboriné Dr. Havas Petra
SGS Hungária Kft.Czapár Mária
Szent István EgyetemMohácsiné Dr. Farkas Csilla
Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.Gasparikné dr. Reichardt Judit