Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2020.07.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 110
A bizottság neve Építmények tűzvédelme és tűzállósági vizsgálatok
A bizottság tevékenységi területe Az épületek rendeltetésétől függő tűzvédelmi követelményeknek és az épületszerkezetek tűzállósági követelményeinek a meghatározása.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 14800-16:1992

Tűzállósági vizsgálatok. Szilárd anyagok gyulladási hőmérsékletének meghatározása

MSZ 14800-6:2009

Tűzállósági vizsgálatok. 6. rész: Tűzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton

MSZ 14890:2014

Építési termékek gyújtásveszélyességének vizsgálata

MSZ 9607:2020

Égéskésleltető szerrel kezelt, fa és fa alapanyagú építési termékek vizsgálata. A kezelés hatékonyságának értékelése Lindner-módszer alapján

MSZ EN 13238:2010

Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Kondicionálási eljárások és a hordozók kiválasztásának általános szabályai

MSZ EN 13381-1:2015

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 1. rész: Vízszintes védőmembránok

MSZ EN 13381-2:2015

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 2. rész: Függőleges védőmembránok

MSZ EN 13381-3:2015

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 3. rész: Járulékos tűzvédelem betonszerkezetekhez

MSZ EN 13381-4:2013

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 4. rész: Acélszerkezetek járulékos passzív védelme

MSZ EN 13381-5:2015

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 5. rész: Járulékos tűzvédelem beton és acél profillemez együtt dolgozó szerkezetekhez

MSZ EN 13381-6:2012

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 6. rész: Járulékos tűzvédelem kibetonozott üreges acélpillérekhez

MSZ EN 13381-7:2019

Szerkezeti elemek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 7. rész: Járulékos tűzvédelem faszerkezetekhez

MSZ EN 13381-8:2013

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 8. rész: Acélszerkezetek járulékos reaktív védelme

MSZ EN 13381-9:2015

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 9. rész: Járulékos tűzvédelmi rendszerek áttört gerincű acélgerendákhoz

MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 13501-1:2019

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedés vizsgálata során kapott eredmények felhasználásával

MSZ EN 13501-2:2016

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával, a szellőzőrendszerek kivételével

MSZ EN 13501-3:2005+A1:2010

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 3. rész: Osztályba sorolás az épületgépészeti rendszerekbe beépítendő termékek és elemek tűzállósági vizsgálati eredményeinek felhasználásával: tűzálló szellőzővezetékek és tűzgátló csappantyúk

MSZ EN 13501-4:2016

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 4. rész: Osztályba sorolás a füstgátló rendszerek elemei tűzállósági vizsgálati eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 13501-5:2016

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osztályba sorolás a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 13501-6:2014

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 6. rész: Villamos kábelek tűzvédelmi osztályba sorolása a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 13501-6:2019

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 6. rész: Osztályba sorolás az erősáramú, jelző- és távközlőkábelek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálata során kapott eredmények felhasználásával

MSZ EN 1363-1:2020

Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1363-2:2000

Tűzállósági vizsgálatok. 2. rész: Alternatív és kiegészítő eljárások

MSZ EN 1364-1:2016

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak

MSZ EN 1364-2:2018

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Álmennyezetek

MSZ EN 1364-3:2014

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Függönyfalak. Teljes konfiguráció (teljes összeállítás)

MSZ EN 1364-4:2014

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Függönyfalak. Részleges konfiguráció

MSZ EN 1364-5:2017

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Szellőzőrácsok

MSZ EN 1365-1:2013

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak

MSZ EN 1365-2:2015

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Födémek és tetők

MSZ EN 1365-3:2000

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Gerendák

MSZ EN 1365-4:2000

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Oszlopok

MSZ EN 1365-5:2005

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Erkélyek, függőfolyosók és kezelőjárdák

MSZ EN 1365-6:2005

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 6. rész: Lépcsők

MSZ EN 1366-1:2015

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Szellőzővezetékek

MSZ EN 1366-10:2011+A1:2017

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 10. rész: Füstcsappantyúk

MSZ EN 1366-11:2018

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 11. rész: Kábelrendszerek és kapcsolódó elemeik tűzvédelmi rendszerei

MSZ EN 1366-12:2014+A1:2020

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 12. rész: Szellőzővezeték-rendszerek nem mechanikus tűzgátló záróelemei

MSZ EN 1366-13:2019

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 13. rész: Kémények

MSZ EN 1366-2:2015

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Tűzgátló csappantyúk

MSZ EN 1366-3:2009

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Átvezetések tömítései

MSZ EN 1366-4:2006+A1:2010

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Hézagtömítések

MSZ EN 1366-5:2010

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Szerelőcsatornák és -aknák

MSZ EN 1366-6:2005

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 6. rész: Kettős és üreges padlók

MSZ EN 1366-7:2005

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 7. rész: Konvejorrendszerek és záróelemeik

MSZ EN 1366-8:2005

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 8. rész: Füstelvezető csővezetékek

MSZ EN 1366-9:2008

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 9. rész: Önálló tűzszakaszok füstelvezető csatornái

MSZ EN 13823:2010+A1:2015

Építési termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Egy égő tárgy hőhatásának kitett építési termékek, a padlóburkolatok kivételével

MSZ EN 14135:2005

Burkolatok. A tűzvédő képesség meghatározása

MSZ EN 14390:2007

Tűzveszélyességi vizsgálatok. Felületképző termékek referenciavizsgálata nagyméretű helyiségben

MSZ EN 15080-12:2011

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 12. rész: Teherhordó falazatok

MSZ EN 15080-8:2010

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 8. rész: Gerendák

MSZ EN 15254-2:2010

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 2. rész: Gipsz és más falazóelemek

MSZ EN 15254-3:2019

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 3. rész: Könnyű válaszfalak

MSZ EN 15254-4:2019

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 4. rész: Üvegezett szerkezetek

MSZ EN 15254-5:2018

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 5. rész: Fém szendvicspanelek

MSZ EN 15254-6:2014

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 6. rész: Függönyfalak

MSZ EN 15254-7:2018

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó mennyezetek. 7. rész: Fém szendvicspanelek

MSZ EN 15269-1:2019

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 15269-10:2011

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 10. rész: Gördülő acél zsaluszerkezetek tűzállósága

MSZ EN 15269-11:2018+AC:2019

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 11. rész: Működtetett függönykapuk tűzállósága

MSZ EN 15269-2:2013

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 2. rész: Forgó- vagy csuklópántos acélajtók tűzállósága

MSZ EN 15269-20:2010

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 20. rész: Füstgátló, forgó- vagy csuklópántos acél- és faajtók, fa- és fémkeretes üvegezett ajtók

MSZ EN 15269-3:2012

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 3. rész: Forgó- vagy csuklópántos faajtók és nyitható faablakok tűzállósága

MSZ EN 15269-5:2014+A1:2017

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 5. rész: Forgó- vagy csuklópántos, fémkeretes üvegezett ajtók és nyitható ablakok tűzállósága

MSZ EN 15269-7:2010

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 7. rész: Tűzgátló acél tolóajtók

MSZ EN 15725:2011

Építési termékek és épületszerkezetek tűzállósági teljesítményét igazoló vizsgálati jegyzőkönyvek kiterjesztett alkalmazása

MSZ EN 15882-1:2011+A1:2018

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: Szellőzővezetékek

MSZ EN 15882-2:2015

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 2. rész: Tűzgátló csappantyúk

MSZ EN 15882-3:2009

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 3. rész: Átvezetések tömítései

MSZ EN 15882-4:2012

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 4. rész: Hézagtömítések

MSZ EN 1634-1:2014+A1:2018

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és füstzárási vizsgálatai. 1. rész: Ajtók, redőnyök és nyitható ablakok tűzállósági vizsgálata

MSZ EN 1634-2:2009

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és füstzárási vizsgálatai. 2. rész: Vasalatok tűzállósági jellemzőinek vizsgálata

MSZ EN 1634-3:2005

Ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Füstgátló ajtók és nyílászárók

MSZ EN 16733:2016

Építési termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Az építési termékek folytonos izzásra való hajlamának meghatározása

MSZ EN ISO 1182:2010

Termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. A neméghetőség vizsgálata (ISO 1182:2010)

MSZ EN ISO 11925-2:2011

Tűzveszélyességi vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2. rész: Egylángú gyújtóforrásos vizsgálat (ISO 11925-2:2010)

MSZ EN ISO 13943:2017

Tűzbiztonság. Szakszótár (ISO 13943:2017)

MSZ EN ISO 1716:2019

Termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. A bruttó égéshő (fűtőérték) meghatározása (ISO 1716:2018)

MSZ EN ISO 9239-1:2011

Padlóburkolatok tűzveszélyességi vizsgálatai. 1. rész: Égési viselkedés meghatározása sugárzó hőforrással (ISO 9239-1:2010)

MSZ ENV 13381-7:2003

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 7. rész: Járulékos tűzvédelem faszerkezetekhez

MSZ ENV 1363-3:2000

Tűzállósági vizsgálatok. 3. rész: A vizsgálókemence működésének hitelesítése

MSZ ISO 5658-2:2011

Tűzveszélyességi vizsgálatok. Lángterjedés. 2. rész: Oldalirányú lángterjedés függőleges elrendezésű építési termékeken és közlekedési eszközök elemein

Elnök Dr. Bánky Tamás
Elnök munkahelye Gépipari Tudományos Egyesület
Elnökhelyettes
Elnökhelyettes munkahelye
Titkár Bernáth Csaba

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 127Építmények tűzbiztonságaFire safety in buildings

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
ISO/TC 92TűzbiztonságFire safety

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
AUSTROTHERM Hőszigetelőanyag Gyártó Kft.Kruchina Sándor
BM Országos Katasztrófavédelmi FőigazgatóságWagner Károly tű. alezredes
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságKiss-Sponga Tamás
Gépipari Tudományos EgyesületDr. Bánky Tamás
Honvédelmi MinisztériumFóti Zoltán
Magyar Mérnöki KamaraKruppa Attila
Magyar Téglás SzövetségOrbán Imre
OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Kruppa Attila
ROCKWOOL Hungary Kft.Lestyán Mária
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi SzövetségZellei János
WIENERBERGER Téglaipari zRt.Orbán Imre