Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2020.08.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 107
A bizottság neve Beton és előregyártott betontermékek
A bizottság tevékenységi területe A beton készítésének és megfelelőségének műszaki feltételei, vizsgálati módszerei mind a beton, vasbeton és feszített beton esetén. A betonszerkezetek kivitelezése. Az előre gyártott nagy hézagtérfogatú beton és pórusbeton valamint az előre gyártott betontermékek szabványosítása.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 11343:1976

Gyalog- és kerékpárút csőkorlát vasbeton oszlopokkal

MSZ 15033:1979

Beton- és vasbetonszerkezeti fogalmak és meghatározások

MSZ 15958-1:1987

Üzemben gyártott vasbeton nyílásáthidalók. A minőség ellenőrzése

MSZ 15958-2:1987

Üzemben gyártott vasbeton nyílásáthidalók. 25 cm magas áthidalók

MSZ 15958-3:1988

Üzemben gyártott vasbeton nyílásáthidalók. 29 cm magas áthidalók

MSZ 16030-1:1988

Előregyártott beton-, vasbeton és feszített vasbeton elemek minőségének ellenőrzése. Vizsgálat

MSZ 17213-1:1989

Építőipari korrózióvédelem fogalommeghatározásai. Beton- és vasbeton szerkezetek

MSZ 24803-6-3:2010

Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai. 6-3. rész: Monolit beton- és vasbeton szerkezetek. A helyi alakhűség és a felületi állapot követelményei

MSZ 4715-4:1987

A megszilárdult beton vizsgálata. Mechanikai tulajdonságok roncsolásos vizsgálata

MSZ 4752-1:1983

Feszítettbeton oszlopgyámok. A minőség ellenőrzése

MSZ 4752-2:2001

Feszített vasbeton távközlési oszlopgyámok. eF jelű oszlopgyám

MSZ 4752-3:1983

Feszítettbeton oszlopgyámok. eG jelű oszlopgyám

MSZ 4781-2:1987

Vezetéktartó vasbeton és feszített vasbeton oszlopok. Kis csúcshúzású, feszített vasbeton oszlopok

MSZ 4781-3:1987

Vezetéktartó vasbeton és feszített vasbeton oszlopok. Nagy csúcshúzású, feszített vasbeton oszlopok

MSZ 4798:2016

Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon

MSZ 4798:2016/1M:2017

Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon

MSZ 4798:2016/2M:2018

Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon

MSZ 9372-4:1990

Feszített beton födémgerendák. EP jelű födémgerendák

MSZ CR 13901:2000

A betoncsaládelv alkalmazása a beton előállításakor és megfelelőségének ellenőrzésekor

MSZ CR 13902:2000

Vizsgálati módszerek a friss beton víz/cement tényezőjének meghatározására

MSZ CR 13962:2000

A LAC (könnyű adalékanyagos beton)-építőelemek szerkezetekben való alkalmazásának irányelvei

MSZ CR 1901:2000

Regionális előírások és ajánlások a beton alkáli-kovasav-reakció okozta károsodásának elkerülésére

MSZ EN 1008:2003

Keverővíz betonhoz. A betonkeverékhez szükséges víz mintavétele, vizsgálata és alkalmasságának meghatározása, beleértve a betongyártási folyamatból visszanyert vizet is

MSZ EN 1168:2005+A3:2012

Előre gyártott betontermékek. Üreges födémpanelok

MSZ EN 1169:2000

Előre gyártott betontermékek. Az üvegszál-erősítésű beton üzemi gyártásellenőrzésének általános szabályai

MSZ EN 1170-1:2000

Előre gyártott betontermékek. Az üvegszál-erősítésű beton vizsgálati módszerei. 1. rész: Az alapkeverék konzisztenciájának mérése a “roskadásvizsgálat” módszerével

MSZ EN 1170-2:2000

Előre gyártott betontermékek. Az üvegszál-erősítésű beton vizsgálati módszerei. 2. rész: Az üvegszál-erősítésű friss beton száltartalmának mérése a “kimosásvizsgálat” módszerével

MSZ EN 1170-3:2000

Előre gyártott betontermékek. Az üvegszál-erősítésű beton vizsgálati módszerei. 3. rész: Szórt eljárással készített üvegszál-erősítésű beton száltartalmának mérése

MSZ EN 1170-4:2000

Előre gyártott betontermékek. Az üvegszál-erősítésű beton vizsgálati módszerei. 4. rész: A hajlítószilárdság mérése, az “egyszerűsített hajlítóvizsgálat” módszere

MSZ EN 1170-5:2000

Előre gyártott betontermékek. Az üvegszál-erősítésű beton vizsgálati módszerei. 5. rész: A hajlítószilárdság mérése, a “teljes hajlítóvizsgálat” módszere

MSZ EN 1170-6:2000

Előre gyártott betontermékek. Az üvegszál-erősítésű beton vizsgálati módszerei. 6. rész: A vízfelvétel meghatározása bemerítéssel és a testsűrűség meghatározása száraz állapotban

MSZ EN 1170-7:2000

Előre gyártott betontermékek. Az üvegszál-erősítésű beton vizsgálati módszerei. 7. rész: A nedvességtartalom miatti méretváltozások szélső értékeinek meghatározása

MSZ EN 1170-8:2009

Az üvegszál-erősítésű beton vizsgálati módszerei. 8. rész: A tartósság vizsgálata ciklikus klimatikus vizsgálattal

MSZ EN 12188:2000

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Az acél-acél tapadás meghatározása a szerkezeti ragasztóanyagok jellemzésére

MSZ EN 12189:2000

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A nyitott idő meghatározása

MSZ EN 12190:2000

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A javítóhabarcsok nyomószilárdságának meghatározása

MSZ EN 12192-1:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. A szemmegoszlás meghatározása. 1. rész: Az előkevert habarcs száraz alkotóanyagainak vizsgálati módszere

MSZ EN 12192-2:2000

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Szemcseméret-elemzés. 2. rész: Vizsgálati módszer polimer ragasztóanyagok töltőanyagainak jellemzésére

MSZ EN 12269-1:2000

A tapadási viselkedés meghatározása az acélbetétek és az autoklávolt pórusbeton között „gerendavizsgálattal”. 1. rész: Rövid idejű vizsgálat

MSZ EN 12269-2:2010

Az acélbetét és az autoklávolt pórusbeton közötti tapadás meghatározása gerendavizsgálattal. 2. rész: Hosszú idejű vizsgálat

MSZ EN 12350-1:2019

A friss beton vizsgálata. 1. rész: Mintavétel és vizsgálóberendezések

MSZ EN 12350-10:2010

A friss beton vizsgálata. 10. rész: Öntömörödő beton. L szekrényes vizsgálat

MSZ EN 12350-11:2010

A friss beton vizsgálata. 11. rész: Öntömörödő beton. Az ülepedési stabilitás szitás vizsgálata

MSZ EN 12350-12:2010

A friss beton vizsgálata. 12. rész: Öntömörödő beton. Fékezőgyűrűs vizsgálat

MSZ EN 12350-2:2019

A friss beton vizsgálata. 2. rész: Roskadásvizsgálat

MSZ EN 12350-3:2019

A friss beton vizsgálata. 3. rész: Vebe-vizsgálat

MSZ EN 12350-4:2019

A friss beton vizsgálata. 4. rész: Tömörödési tényező

MSZ EN 12350-5:2019

A friss beton vizsgálata. 5. rész: Terülésmérés

MSZ EN 12350-6:2019

A friss beton vizsgálata. 6. rész: Testsűrűség

MSZ EN 12350-7:2019

A friss beton vizsgálata. 7. rész: Levegőtartalom. Nyomásmódszerek

MSZ EN 12350-8:2019

A friss beton vizsgálata. 8. rész: Öntömörödő beton. A roskadási terülés vizsgálata

MSZ EN 12350-9:2010

A friss beton vizsgálata. 9. rész: Öntömörödő beton. Tölcséres kifolyási vizsgálat

MSZ EN 12390-1:2013

A megszilárdult beton vizsgálata. 1. rész: A próbatestek és sablonok alak-, méret- és egyéb követelményei

MSZ EN 12390-10:2019

A megszilárdult beton vizsgálata. 10. rész: A beton karbonátosodási hajlamának meghatározása a szén-dioxid légköri koncentrációja mellett

MSZ EN 12390-11:2016

A megszilárdult beton vizsgálata. 11. rész: A beton kloridállóságának meghatározása, egyirányú diffúzió

MSZ EN 12390-12:2020

A megszilárdult beton vizsgálata. 12. rész: A beton karbonátosodási hajlamának meghatározása. Gyorsított karbonátosodási módszer

MSZ EN 12390-13:2014

A megszilárdult beton vizsgálata. 13. rész: A nyomási rugalmassági húrmodulus meghatározása

MSZ EN 12390-14:2019

A megszilárdult beton vizsgálata. 14. rész: Féladiabatikus módszer a beton szilárdulása során keletkező hő meghatározására

MSZ EN 12390-15:2019

A megszilárdult beton vizsgálata. 15. rész: Adiabatikus módszer a beton szilárdulási folyamata közbeni hőfelszabadulásának meghatározására

MSZ EN 12390-16:2020

A megszilárdult beton vizsgálata. 16. rész: A beton zsugorodásának meghatározása

MSZ EN 12390-17:2020

A megszilárdult beton vizsgálata. 17. rész: A beton nyomás hatására keletkező kúszásának meghatározása

MSZ EN 12390-2:2019

A megszilárdult beton vizsgálata. 2. rész: Szilárdságvizsgálati próbatestek készítése és tárolása

MSZ EN 12390-3:2019

A megszilárdult beton vizsgálata. 3. rész: A próbatestek nyomószilárdsága

MSZ EN 12390-4:2020

A megszilárdult beton vizsgálata. 4. rész: Nyomószilárdság. Előírások a vizsgálóberendezésekre

MSZ EN 12390-5:2019

A megszilárdult beton vizsgálata. 5. rész: A próbatestek hajlító-húzó szilárdsága

MSZ EN 12390-6:2010

A megszilárdult beton vizsgálata. 6. rész: A próbatestek hasító-húzó szilárdsága

MSZ EN 12390-7:2019

A megszilárdult beton vizsgálata. 7. rész: A megszilárdult beton testsűrűsége

MSZ EN 12390-8:2019

A megszilárdult beton vizsgálata. 8. rész: A nyomás alatti vízbehatolás mélysége

MSZ EN 12504-1:2019

A beton vizsgálata szerkezetekben. 1. rész: Fúrt próbatestek. Mintavétel, vizsgálat és a nyomószilárdság meghatározása

MSZ EN 12504-2:2013

A beton vizsgálata szerkezetekben. 2. rész: Roncsolásmentes vizsgálat. A visszapattanási érték meghatározása

MSZ EN 12504-3:2005

A beton vizsgálata szerkezetekben. 3. rész: A kihúzási erő meghatározása

MSZ EN 12504-4:2005

A beton vizsgálata. 4. rész: Az ultrahang terjedési sebességének meghatározása

MSZ EN 12602:2017

Előre gyártott, vasalt, autoklávolt pórusbeton építőelemek

MSZ EN 12614:2005

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Polimerek üvegesedési hőmérsékletének meghatározása

MSZ EN 12615:2000

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A ferde nyírószilárdság meghatározása

MSZ EN 12617-1:2003

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Polimerek és felületvédő rendszerek (FVR) lineáris zsugorodásának meghatározása

MSZ EN 12617-2:2005

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Polimer kötőanyagú, repedésinjektáló termékek zsugorodása: térfogati zsugorodás

MSZ EN 12617-3:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. 3. rész: Szerkezeti ragasztóanyagok korai lineáris zsugorodásának meghatározása

MSZ EN 12617-4:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. 4 rész: A zsugorodás és a duzzadás meghatározása

MSZ EN 12618-1:2004

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Korlátozott nyújthatóságú injektáló termékek tapadási és nyúlási képessége

MSZ EN 12618-2:2005

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Az injektálótermékek tapadásának meghatározása hőkezelési ciklusokkal vagy anélkül. Tapadó-húzó szilárdság

MSZ EN 12618-3:2005

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. 3. rész: Az injektálótermékek tapadásának meghatározása hőkezelési ciklusokkal vagy anélkül. Ferdenyírásos módszer

MSZ EN 12636:2000

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A beton-beton tapadás meghatározása

MSZ EN 12637-1:2005

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Az injektálótermékek összeférhetősége. 1. rész: Összeférhetőség a betonnal

MSZ EN 12637-3:2004

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Injektálótermékek összeférhetősége. 3. rész: Az injektálótermékek hatása az elasztomerekre

MSZ EN 12737:2004+A1:2008

Előre gyártott betontermékek. Padlóelemek állattartáshoz

MSZ EN 12794:2005+A1:2007

Előre gyártott betontermékek. Alapozási cölöpök

MSZ EN 12839:2012

Előre gyártott betontermékek. Kerítéselemek

MSZ EN 12843:2005

Előre gyártott betontermékek. Oszlopok

MSZ EN 13057:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A kapillárisvíz-felszívás meghatározása

MSZ EN 13062:2003

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszer. A vasalás védelmére való termékek tixotrópiájának meghatározása

MSZ EN 13198:2003

Előre gyártott betontermékek. Utcai berendezési tárgyak és kerti termékek

MSZ EN 13224:2012

Előre gyártott betontermékek. Bordás födémelemek

MSZ EN 13225:2013

Előre gyártott betontermékek. Lineáris szerkezeti elemek

MSZ EN 13263-1:2005+A1:2009

Szilikapor betonhoz. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 13263-2:2005+A1:2009

Szilikapor betonhoz. 2. rész: Megfelelőségértékelés

MSZ EN 13294:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Az eltarthatósági idő meghatározása

MSZ EN 13295:2004

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A karbonizációval szembeni ellenálló képesség meghatározása

MSZ EN 13369:2013

Előre gyártott betontermékek általános szabályai

MSZ EN 13369:2018

Előregyártott betontermékek általános szabályai

MSZ EN 13395-1:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A bedolgozhatóság meghatározása. 1. rész: Tixotrop habarcsok folyósságának vizsgálata

MSZ EN 13395-2:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A bedolgozhatóság meghatározása. 2. rész: Injektálóhabarcs vagy a habarcs folyósságának vizsgálata

MSZ EN 13395-3:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A bedolgozhatóság meghatározása. 3. rész: A javítóbeton folyósságának vizsgálata

MSZ EN 13395-4:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A bedolgozhatóság meghatározása. 4. rész: Javítóhabarcs fej feletti alkalmazása

MSZ EN 13396:2004

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A kloridion-behatolás mérése

MSZ EN 13412:2007

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A nyomási rugalmassági modulus meghatározása

MSZ EN 1351:1999

Autoklávolt pórusbeton hajlítószilárdságának meghatározsa

MSZ EN 1352:1999

Autoklávolt pórusbeton vagy könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú beton nyomás alatti statikus rugalmasági modulusának meghatározása

MSZ EN 13529:2004

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Ellenálló képesség erős vegyi hatással szemben

MSZ EN 1353:1999

Autoklávolt pórusbeton nedvességtartalmának meghatározása

MSZ EN 1354:2005

Könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú beton nyomószilárdságának meghatározása

MSZ EN 1355:1999

A nyomó igénybevételnek kitett, autoklávolt pórusbeton vagy könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú beton kúszási alakváltozásának meghatározása

MSZ EN 1356:1999

Autoklávolt pórusbetonból vagy könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú betonból készült, előre gyártott vasbeton elemek teljesítőképességi vizsgálata keresztirányú terhelés alatt

MSZ EN 13577:2007

Vegyi hatásnak kitett beton. A víz agresszív szén-dioxid-tartalmának meghatározása

MSZ EN 13578:2004

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszer. Összeférhetőség a nedves betonnal

MSZ EN 13579:2003

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Szárítási vizsgálat a hidrofób impregnáláshoz

MSZ EN 13580:2003

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Vízfelvétel és alkáli-ellenállás a hidrofób impregnáláshoz

MSZ EN 13581:2003

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszer. A hidrofób impregnált beton tömegveszteségének meghatározása sóoldatos fagyasztás-kiolvasztás hatása után

MSZ EN 13584:2004

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Javító termékek nyomásakor keletkező kúszás meghatározása

MSZ EN 13670:2010

Betonszerkezetek kivitelezése

MSZ EN 13687-1:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A hőmérséklet-változással kapcsolatos tűrőképesség (összeférhetőség) meghatározása. 1. rész: Fagyasztási-olvasztási ciklusok olvasztósóoldatba merítéssel

MSZ EN 13687-2:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A hőmérséklet-változással kapcsolatos tűrőképesség (összeférhetőség) meghatározása. 2. rész: A záporciklusok hatása (hőlökés)

MSZ EN 13687-3:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A hőmérséklet-változással kapcsolatos tűrőképesség (összeférhetőség) meghatározása. 3. rész: Hőmérséklet-változási ciklusok olvasztósóoldat hatása nélkül

MSZ EN 13687-4:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A hőmérséklet-változással kapcsolatos tűrőképesség (összeférhetőség) meghatározása. 4. rész: Hőmérséklet-változási ciklusok szárazon

MSZ EN 13687-5:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A hőmérséklet-változással kapcsolatos tűrőképesség (összeférhetőség) meghatározása. 5. rész: Hőlökésállóság

MSZ EN 13693:2004+A1:2009

Előre gyártott betontermékek. Különleges tetőelemek

MSZ EN 13733:2002

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A szerkezeti ragasztóanyagok tartósságának meghatározása

MSZ EN 13747:2005+A2:2010

Előre gyártott betontermékek. Födémrendszerek födémlemezei

MSZ EN 13748-1:2004

Mozaiklapok. 1. rész: Mozaiklapok beltéri használatra

MSZ EN 13748-1:2004/A1:2005

Mozaiklapok. 1. rész: Mozaiklapok beltéri használatra

MSZ EN 13748-2:2004

Mozaiklapok. 2. rész: Mozaiklapok kültéri használatra

MSZ EN 13791:2019

Betonszerkezetek és előregyártott betonelemek építéshelyi nyomószilárdságának értékelése

MSZ EN 13894-1:2004

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A kifáradás meghatározása dinamikus terhelés alatt. 1. rész: A kikeményedés alatt

MSZ EN 13894-2:2003

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A kifáradás meghatározása dinamikus teher alatt. 2. rész: A kikeményedés után

MSZ EN 13978-1:2005

Előre gyártott betontermékek. Előre gyártott betongarázsok. 1. rész: Monolit vagy szobaméretű egyedi részekből álló vasbeton garázsok követelményei

MSZ EN 14068:2004

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A betonban lévő kiinjektált, nem mozgó repedések vízzáróságának meghatározása

MSZ EN 14117:2005

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Cementes injektálótermékek kifolyási idejének meghatározása

MSZ EN 14406:2005

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A tágulási arány és a tágulásfejlődés meghatározása

MSZ EN 14474:2005

Előre gyártott betontermékek. Faforgács adalékanyagos beton. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14487-1:2006

Lőtt beton. 1. rész: Fogalommeghatározások, előírások és megfelelőség

MSZ EN 14487-2:2007

Lőtt beton. 2. rész: Kivitelezés

MSZ EN 14488-1:2005

Lőtt beton vizsgálata. Mintavétel friss és megszilárdult betonból

MSZ EN 14488-2:2007

Lőtt beton vizsgálata. 2. rész: A fiatal lőtt beton nyomószilárdsága

MSZ EN 14488-3:2006

Lőtt beton vizsgálata. 3. rész: A szálerősítésű gerendapróbatestek hajlítószilárdságának (első repedési, legnagyobb és nagy lehajlásokhoz tartozó maradék szilárdságának) meghatározása

MSZ EN 14488-4:2005+A1:2008

Lőtt beton vizsgálata. 4. rész: A fúrt mag tapadószilárdsága közvetlen húzással

MSZ EN 14488-5:2006

Lőtt beton vizsgálata. 5. rész: A szálerősítésű lappróbatestek energiaelnyelő képességének meghatározása

MSZ EN 14488-6:2007

Lőtt beton vizsgálata. 6. rész: Az alapfelületre fellőtt beton vastagsága

MSZ EN 14488-7:2006

Lőtt beton vizsgálata. 7. rész: A szálerősítésű beton száltartalma

MSZ EN 14497:2005

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Injektálótermékek behatolási stabilitásának meghatározása

MSZ EN 14498:2005

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Injektálótermékek térfogat- és tömegváltozásának meghatározása levegőn való szárítási és vízben való tárolási ciklusok után

MSZ EN 14629:2007

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A megszilárdult beton kloridtartalmának meghatározása

MSZ EN 14630:2007

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A megszilárdult beton karbonátosodási mélységének meghatározása fenolftaleines módszerrel

MSZ EN 14649:2005

Előre gyártott betontermékek. A cementben és betonban lévő üvegszálak szilárdságtartásának vizsgálati módszere (SIC-vizsgálat)

MSZ EN 14650:2005

Előre gyártott betontermékek. Fémszálas beton üzemi gyártásellenőrzésének általános szabályai

MSZ EN 14651:2005+A1:2008

Fémszálas beton vizsgálati módszere. A hajlító-húzó szilárdság mérése [arányossági határ (LOP), maradó hajlító-húzó szilárdság]

MSZ EN 14721:2005+A1:2008

Fémszálas beton vizsgálati módszere. A száltartalom meghatározása friss és megszilárdult betonban

MSZ EN 14843:2007

Előre gyártott betontermékek. Lépcsők

MSZ EN 14844:2006+A2:2012

Előre gyártott betontermékek. Négyszög keresztmetszetű átereszek

MSZ EN 14845-1:2008

Betonban lévő szálak vizsgálati módszerei. 1 rész: Referenciabetonok

MSZ EN 14845-2:2007

A betonban lévő szálak vizsgálati módszerei. 2. rész: A betonra gyakorolt hatás

MSZ EN 14889-1:2007

Szálak betonhoz. 1. rész: Acélszálak. Fogalommeghatározások, előírások és megfelelőség

MSZ EN 14889-2:2007

Szálak betonhoz. 2. rész: Polimer szálak. Fogalommeghatározások, előírások és megfelelőség

MSZ EN 14991:2007

Előre gyártott betontermékek. Alapozási elemek

MSZ EN 14992:2007+A1:2013

Előre gyártott betontermékek. Falelemek

MSZ EN 15037-1:2008

Előre gyártott betontermékek. Gerendákból és béléstestekből épített födémrendszerek. 1. rész: Gerendák

MSZ EN 15037-2:2009+A1:2012

Előre gyártott betontermékek. Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből. 2. rész: Beton béléstestek

MSZ EN 15037-3:2009+A1:2012

Előre gyártott betontermékek. Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből. 3. rész: Égetett agyag béléstestek

MSZ EN 15037-4:2010+A1:2013

Előre gyártott betontermékek. Gerendákból és béléstestekből álló födémrendszerek. 4. rész: Expandált polisztirol béléstestek

MSZ EN 15037-5:2013

Előre gyártott betontermékek. Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből. 5. rész: Könnyű béléstestek egyszerű zsaluzat céljára

MSZ EN 1504-1:2006

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. 1. rész: Fogalommeghatározások

MSZ EN 1504-10:2018

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. 10. rész: A termékek és rendszerek alkalmazása a helyszínen, és a kivitel minőség-ellenőrzése

MSZ EN 1504-2:2005

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. 2. rész: A beton felületvédelmi rendszerei

MSZ EN 1504-3:2006

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. 3. rész: Szerkezeti és nem szerkezeti javítás

MSZ EN 1504-4:2005

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. 4. rész: Szerkezeti ragasztás

MSZ EN 1504-5:2013

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. 5. rész: Betoninjektálás

MSZ EN 1504-6:2007

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. 6. rész: A betonacél rudak lehorgonyzása

MSZ EN 1504-7:2007

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. 7. rész: Betonacélok korrózióvédelme

MSZ EN 1504-8:2016

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és AVCP. 8. rész: Minőség-ellenőrzés, valamint a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP)

MSZ EN 1504-9:2009

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. 9. rész: Termékek és rendszerek alkalmazásának általános elvei

MSZ EN 15050:2007+A1:2012

Előre gyártott betontermékek. Hídelemek

MSZ EN 15167-1:2007

Őrölt, granulált kohósalak betonban, habarcsban és injektálóhabarcsban való felhasználásra. 1. rész: Fogalommeghatározások, előírások és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 15167-2:2007

Őrölt, granulált kohósalak betonban, habarcsban és injektálóhabarcsban való felhasználásra. 2. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN 15183:2007

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A korrózióvédelem vizsgálata

MSZ EN 15184:2007

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A bevonatos betonacél nyírótapadása a betonhoz (kihúzóvizsgálat)

MSZ EN 15191:2010

Előre gyártott betontermékek. Az üvegszál erősítésű beton teljesítőképességének osztályozása

MSZ EN 1520:2012

Előre gyártott, könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú beton építőelemek statikailag számításba vett vagy számításba nem vett vasalással

MSZ EN 1521:1999

Könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú beton hajlítószilárdságának meghatározása

MSZ EN 15258:2009

Előre gyártott betontermékek. Támfalelemek

MSZ EN 15304:2010

Autoklávolt pórusbeton fagyállóságának meghatározása

MSZ EN 15361:2007

A korrózióvédő bevonat hatásának meghatározása az autoklávolt pórusbetonból előre gyártott vasalt elemek lehorgonyzó keresztirányú rúdjainak lehorgonyzó erejére

MSZ EN 1542:2000

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A tapadószilárdság meghatározása leszakítással

MSZ EN 15422:2008

Előre gyártott betontermékek. Habarcsok és betonok szálerősítéséhez használt üvegszálak tulajdonságai

MSZ EN 1543:1999

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A húzószilárdság kialakulásának a meghatározása polimerek esetén

MSZ EN 15435:2008

Előre gyártott betontermékek. Közönséges és könnyűbeton zsaluzóelemek. Tulajdonságok és teljesítőképesség

MSZ EN 1544:2007

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Betonacél rudak lehorgonyzásához használt műgyanta (PC) termékek tartós húzóterhelés alatti kúszásának meghatározása

MSZ EN 15498:2008

Előre gyártott betontermékek. Cementkötésű faforgács zsaluzóelemek. Tulajdonságok és teljesítőképesség

MSZ EN 15564:2009

Előre gyártott betontermékek. Műgyanta kötésű beton. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 16502:2015

Vizsgálati módszer a talaj savassági fokának meghatározására Baumann–Gully-féle módszerrel

MSZ EN 16622:2016

Szilika-kalciumpor betonhoz. Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 16757:2017

Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A beton és a betonelemek termékkategória-szabályai

MSZ EN 1737:2000

Autoklávolt pórusbetonból vagy könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú betonból készített, előre gyártott elemekhez használt, acélbetét síkhálók vagy térhálók hegesztett kapcsolatai nyíró-szakító erejének meghatározása

MSZ EN 1738:2000

Acélfeszültségek meghatározása autoklávolt pórusbetonból készített, terheletlen vasalt elemekben

MSZ EN 1739:2007

Autoklávolt pórusbetonból vagy könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú betonból készített, előre gyártott elemek közötti fugák nyírási teherbírásának meghatározása az elemek síkjában ható terheléskor

MSZ EN 1740:2000

Autoklávolt pórusbetonból vagy könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú betonból készített, előre gyártott vasalt elemek teljesítőképességének vizsgálata, főleg hosszirányban ható terheléskor (függőleges elemek)

MSZ EN 1741:2000

Autoklávolt pórusbetonból vagy könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú betonból készített, előre gyártott elemek közötti fugák nyírási teherbírásának meghatározása, az elemek síkján kívül ható terheléskor

MSZ EN 1742:2000

Autoklávolt pórusbetonból vagy könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú betonból készített, többrétegű elemek nyírószilárdságának meghatározása a különböző rétegek között

MSZ EN 1766:2017

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Referenciabetonok vizsgálathoz

MSZ EN 1767:2000

Termékek és rendszerek betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Infravörös elemzés

MSZ EN 1770:2000

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A hőtágulási együttható meghatározása

MSZ EN 1771:2005

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Az injektálhatóság meghatározása homokoszlopos vizsgálattal

MSZ EN 1799:2000

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Vizsgálatok szerkezeti ragasztóanyagok alkalmasságának mérésére, betonfelületre való alkalmazás esetén

MSZ EN 1877-1:2000

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Az epoxigyanták reaktív funkciós csoportjai. 1. rész: Az epoxiekvivalens meghatározása

MSZ EN 1877-2:2000

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Az epoxigyanták reaktív funkciós csoportjai. 2. rész: Az aminszám meghatározása a teljes lúgossági szám alkalmazásával

MSZ EN 1881:2007

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Lehorgonyzó termékek vizsgálata kihúzóvizsgálattal

MSZ EN 206:2013+A1:2017

Beton. Műszaki követelmények, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség

MSZ EN 445:2008

Injektálóhabarcs feszítőkábelekhez. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 446:2008

Injektálóhabarcs feszítőkábelekhez. Injektálási eljárások

MSZ EN 447:2008

Injektálóhabarcs feszítőkábelekhez. Alapvető követelmények

MSZ EN 450-1:2013

Pernye betonhoz. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 450-2:2005

Pernye betonhoz. 2. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN 451-1:2017

Pernyevizsgálati módszerek. 1. rész: A szabad kalcium-oxid meghatározása

MSZ EN 451-2:2017

Pernyevizsgálati módszerek. 2. rész: A finomság meghatározása vizes szitálással

MSZ EN 480-1:2015

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Referenciabeton és referenciahabarcs a vizsgálatokhoz

MSZ EN 480-10:2009

Adalékszer betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 10. rész: A vízoldható kloridtartalom meghatározása

MSZ EN 480-11:2006

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 11. rész: A megszilárdult beton légbuborék-jellemzőinek meghatározása

MSZ EN 480-12:2006

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 12. rész: Az adalékszerek alkálitartalmának meghatározása

MSZ EN 480-13:2015

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 13. rész: Referencia-falazóhabarcs habarcsadalékszerek vizsgálatához

MSZ EN 480-14:2007

Adalékszer betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 14. rész: A betonacél korrózióérzékenységére gyakorolt hatás meghatározása potenciosztatikus elektrokémiai vizsgálattal

MSZ EN 480-15:2013

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 15. rész: Referenciabeton és -módszer a viszkozitásmódosító adalékszerek vizsgálatához

MSZ EN 480-2:2007

Adalékszer betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 2. rész: A kötési idő meghatározása

MSZ EN 480-4:2006

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 4. rész: A beton vízkiválásának (vérzésének) meghatározása

MSZ EN 480-5:2006

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 5. rész: A kapilláris-vízfelszívás meghatározása

MSZ EN 480-6:2006

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 6. rész: Infravörösvizsgálat

MSZ EN 480-8:2012

Adalékszer betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 8. rész: A szárazanyag-tartalom meghatározása

MSZ EN 523:2004

Acélszalagból készült burkolócsövek feszítőkábelekhez. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés

MSZ EN 524-1:1998

Acélszalagból készült burkolócsövek feszítőkábelekhez. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Az alak és a méretek meghatározása

MSZ EN 524-2:1998

Acélszalagból készült burkolócsövek feszítőkábelekhez. Vizsgálati módszerek. 2. rész: A hajlítási viselkedés meghatározása

MSZ EN 524-3:1998

Acélszalagból készült burkolócsövek feszítőkábelekhez. Vizsgálati módszerek. 3. rész: Hajtogatóvizsgálat

MSZ EN 524-4:1998

Acélszalagból készült burkolócsövek feszítőkábelekhez. Vizsgálati módszerek. 4. rész: Az alakváltozás meghatározása keresztirányú terhelésre

MSZ EN 524-5:1998

Acélszalagból készült burkolócsövek feszítőkábelekhez. Vizsgálati módszerek. 5. rész: A húzó terhelhetőség meghatározása

MSZ EN 524-6:1998

Acélszalagból készült burkolócsövek feszítőkábelekhez. Vizsgálati módszerek. 6. rész: A vízáteresztés meghatározása (A vízvesztés meghatározása)

MSZ EN 678:1999

Autoklávolt pórusbeton testsűrűségének meghatározása kiszárított állapotú próbatesten

MSZ EN 679:2005

Autoklávolt pórusbeton nyomószilárdságának meghatározása

MSZ EN 680:2006

Autoklávolt pórusbeton száradási zsugorodásának meghatározása

MSZ EN 934-1:2008

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 1. rész: Közös követelmények

MSZ EN 934-2:2009+A1:2012

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 2. rész: Betonadalékszerek. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés

MSZ EN 934-3:2009+A1:2013

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 3. rész: Adalékszerek falazóhabarcshoz. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés

MSZ EN 934-4:2009

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 4. rész: Adalékszerek feszítőbetétek injektálóhabarcsához. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés

MSZ EN 934-5:2008

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 5. rész: Adalékszerek lőtt betonhoz. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés

MSZ EN 934-6:2019

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 6. rész: Mintavétel, illetve a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése

MSZ EN 989:1999

Tapadási viselkedés meghatározása acélbetétek és autoklávolt pórusbeton között. Kitolásos vizsgálat

MSZ EN 990:2003

Vizsgálati módszerek a vasalás korrózióvédelmének igazolására autoklávolt pórusbetonban és könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú betonban

MSZ EN 991:1999

Autoklávolt pórusbetonból vagy könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú betonból készült előre gyártott, vasalt építőelemek méreteinek meghatározása

MSZ EN 992:1999

Könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú beton testsűrűségének meghatározása kiszárított állapotú próbatesten

MSZ-04-904:1983

Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei

MSZ-09-10.0259:1982

Bányászati betonidomtestek

Elnök Dr. Balázs L. György
Elnök munkahelye Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Elnökhelyettes Asztalos István
Elnökhelyettes munkahelye Szilikátipari Tudományos Egyesület
Titkár Bernáth Csaba

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 177Előre gyártott elemek vasalt pórusbetonból vagy nagy hézagtérfogatú könnyűbetonbólPrefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete or light-weight aggregate concrete with open structure - Structure
CEN/TC 229Előre gyártott betontermékekPrecast concrete products
CEN/TC 104Beton és más betontermékekConcrete and related products

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
ISO/TC 71Beton, vasbeton és előfeszített betonConcrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
A-HÍD Zrt.Török Zsuzsanna
Beton Technológia Centrum Minőségfejlesztő és Vizsgáló Kft.Szegőné Kertész Éva
Betontechnológiai és Kőzetalkalmazástani Mérnökiroda Bt.Dr. Kausay Tibor PhD.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemDr. Balázs L. György
Burkolástechnika EgyesületDr. Kausay Tibor PhD.
CEMKUT Kft.Urbán Ferenc
Colas Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság.Szilágyi Zsuzsa
CRH Magyarország Kft.Migály Béla
Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi GyáraSzabó Imre
Duna-Dráva Cement Kft. Váci GyáraKovács József
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságLekics Gábor
ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.Várdai Attila
Esztrich és Ipari Padló EgyesületDr. Kausay Tibor
KK Kavics- Beton Kft.Jókainé Arnóth Helga
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.dr. Karsainé Lukács Katalin
LAFARGE Cement Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságTamási Dorottya
Látványbeton Kft.Kapu László
Magyar Betonelemgyártó SzövetségRácz Attila
Magyar Cement-, Beton- és Mészipari SzövetségKertész Márk
Magyar Közút Nonprofit Zrt.Lukács Szabolcs
Magyar Mérnöki KamaraKarkiss Balázs
Magyar Projektmenedzsment SzövetségHorváth György
MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi TársaságDr. Liptay András
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumdr. Mastala Zoltán
QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft.Körmendy Dezső
Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft.Némethné Takács Enikő
Szilikátipari Tudományos EgyesületAsztalos István
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt.Szelestey László
TPA HU KFT.Hegedűs Csaba
WIENERBERGER Téglaipari zRt.Orbán Imre