Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2022.07.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 309
A bizottság neve Gázkészülékek
A bizottság tevékenységi területe Háztartási és nem háztartási gáztüzelésű berendezések és részegységeik (röviden gázkészülékek) tervezéséhez, gyártásához, tanúsításához, forgalomba hozatalához, fel-, be- ill. leszereléséhez, javításához, átállításához szükséges előírások
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 11423-3:1986

Gázfűtőkészülékek. Infrasugárzó

MSZ 11423-4:1986

Gázfűtőkészülékek. Szivattyús vízmelegítő fűtésre

MSZ 11423-6:1986

Gázfűtőkészülékek. Kombinált, szivattyús fűtő-vízmelegítő készülék

MSZ 11427-1:1988

Gázégők. Fogalommeghatározások és csoportosítás

MSZ 11428-2:1976

Gáztüzelésű kazánok. Természetes levegőellátású gázégővel üzemelő kazán

MSZ 11647-1:1988

Általános rendeltetésű ipari gázégők. Követelmények

MSZ 11647-2:1984

Általános rendeltetésű ipari gázégők. Vizsgálati módszerek

MSZ 12623:1985

Gáz- és olajtüzelésű berendezések kezelési osztályba sorolása

MSZ 12627:1984

Gáz- és olajtüzelésű berendezések tetőtéri telepítése

MSZ 14122:1969

Biztonságtechnikai felszerelés használati melegvíztermelő berendezésekhez

MSZ 2393-1:1984

Gáztüzelésű kempingkészülékek. Általános követelmények és vizsgálatok

MSZ 7041:2003

Gázfogyasztó készülékek fogalommeghatározásai

MSZ 7045-3:1986

Gáz- és olajtüzelésű tárolórendszerű vízmelegítő. Természetes levegőellátású olajégővel üzemelő vízmelegítő

MSZ CR 1404:2000

Gázkészülékek égéstemék-kibocsátásának meghatározása a típusvizsgálat során. Alapszabvány

MSZ CR 1472:2000

Gázkészülékek megjelölésének általános útmutatója

MSZ EN 1106:2010

Kézi működtetésű csapok gázkészülékekhez

MSZ EN 12067-2:2004

A gáz-levegő arány szabályozói gázégőkhöz és gázkészülékekhez. 2. rész: Elektronikus típusok

MSZ EN 12309-1:2015

Gáztüzelésű, legfeljebb 70 kW fűtőértékre számolt hőterhelésű szorpciós készülékek hűtéshez és/vagy fűtéshez. 1. rész: Szakkifejezések és meghatározásuk

MSZ EN 12309-2:2015

Gáztüzelésű, legfeljebb 70 kW fűtőértékre számolt hőterhelésű szorpciós készülékek hűtéshez és/vagy fűtéshez. 2. rész: Biztonság

MSZ EN 12309-3:2015

Gáztüzelésű, legfeljebb 70 kW fűtőértékre számolt hőterhelésű szorpciós készülékek hűtéshez és/vagy fűtéshez. 3. rész: Vizsgálati feltételek

MSZ EN 12309-4:2015

Gáztüzelésű, legfeljebb 70 kW fűtőértékre számolt hőterhelésű szorpciós készülékek hűtéshez és/vagy fűtéshez. 4. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 12309-5:2015

Gáztüzelésű, legfeljebb 70 kW fűtőértékre számolt hőterhelésű szorpciós készülékek hűtéshez és/vagy fűtéshez. 5. rész: Követelmények

MSZ EN 12309-6:2015

Gáztüzelésű, legfeljebb 70 kW fűtőértékre számolt hőterhelésű szorpciós készülékek hűtéshez és/vagy fűtéshez. 6. rész: A szezonális hatékonyság számítása

MSZ EN 12309-7:2015

Gáztüzelésű, legfeljebb 70 kW fűtőértékre számolt hőterhelésű szorpciós fűtő- és/vagy hűtőkészülékek. 7. rész: Különleges előírások hibrid készülékek számára

MSZ EN 125:2010+A1:2016

Lángellenőrző berendezések gázkészülékekhez. Termoelektromos gyújtásbiztosítók

MSZ EN 126:2012

Kombinált gázszelep gáztüzelésű berendezésekhez

MSZ EN 1266:2002/A1:2006

Egyedi, gáztüzelésű, égéslevegő- és/vagy égéstermék-szállító ventilátoros, konvekciós fűtőkészülékek

MSZ EN 1266:2003

Egyedi, gáztüzelésű, égéslevegő- és/vagy égéstermék-szállító ventilátoros, konvekciós fűtőkészülékek

MSZ EN 13090:2001

Tömítőanyagok az épületekben alkalmazott gázvezetékek menetes kötéseinek újratömítéséhez

MSZ EN 13203-1:2016

Gáztüzelésű, használati meleg vizet előállító készülékek. 1. rész: A melegvíz-előállítás teljesítményértékelése

MSZ EN 13203-2:2019

Gáztüzelésű, használati meleg vizet előállító készülékek. 2. rész: Az energiahasznosítás értékelése

MSZ EN 13203-3:2011

Napenergia rásegítésével üzemelő, használati meleg vizet előállító gázkészülékek. Legfeljebb 70 kW hőterhelésű és legfeljebb 500 l víztároló térfogatú készülékek. 3. rész: Az energiafelhasználás értékelése

MSZ EN 13203-4:2017

Gáztüzelésű, háztartási meleg vizet előállító készülékek. 4. rész: Meleg vizet és villamos energiát előállító, gázzal kombinált hő- és villamosenergia-készülékek (mCHP) energiafelhasználásának értékelése

MSZ EN 13203-5:2019

Gáztüzelésű, használati meleg vizet előállító készülékek. 5. rész: Villamos hőszivattyúval kombinált gáztüzelésű készülékek energiahasznosításának értékelése

MSZ EN 13203-6:2019

Gáztüzelésű, használati meleg vizet előállító készülékek. 6. rész: A gőzkompressziós és az abszorpciós hőszivattyúk energiafogyasztásának meghatározása

MSZ EN 13278:2014

Nyílt égésterű, gáztűzelésű, egyedi fűtőberendezés

MSZ EN 13410:2001

Gáztüzelésű, felülről sugárzó fűtőkészülékek. Szellőztetési követelmények nem háztartási alkalmazáshoz

MSZ EN 13611:2019

Gáznemű és/vagy folyékony tüzelőanyaggal működő égők és készülékek biztonsági, szabályozó- és vezérlőberendezései. Általános követelmények

MSZ EN 13836:2006

Gáztüzelésű, központi fűtési kazánok. 300 kW-nál nagyobb, de legfeljebb 1000 kW névleges hőterhelésű, B típusú vízkazánok

MSZ EN 14291:2005

Habképző szivárgásjelző oldatok gázszerelésekhez

MSZ EN 14438:2007

Gáztüzelésű betétek több helyiség fűtésére

MSZ EN 14459:2022

Gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal működő égők és készülékek biztonsági és vezérlőberendezései. Elektronikai rendszerek szabályozási és vezérlési funkciói. Osztályozási és értékelési módszerek

MSZ EN 14543:2017

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek előírásai. Ernyős teraszfűtők. Égéstermék-elvezetés nélküli sugárzó fűtőberendezések kültéri vagy bőségesen átszellőztetett térben történő használatra

MSZ EN 1458-1:2012

Közvetlen gáztüzelésű, B22D és B23D típusú, legfeljebb 6 kW névleges hőterhelésű háztartási szárítógépek. 1. rész: Biztonság

MSZ EN 1458-2:2012

Közvetlen gáztüzelésű, B22D és B23D típusú, legfeljebb 6 kW névleges hőterhelésű háztartási szárítógépek. 2. rész: Hatékony energiafelhasználás

MSZ EN 14829:2008

Legfeljebb 6 kW névleges hőterhelésű egyedi, gáztüzelésű, égéstermék-elvezetés nélküli helyiségfűtő készülékek

MSZ EN 15033:2007

Járművek és vízi járművek zárt égésterű, tárolórendszerű, LPG-tüzelésű vízmelegítői használati meleg víz előállítására

MSZ EN 15181:2017+A1:2020

Gáztüzelésű sütők energiafelhasználásának mérési módszere

MSZ EN 15502-1:2022

Gáztüzelésű fűtőkazánok. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok

MSZ EN 15502-2-1:2012+A1:2017

Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. 2-1. rész: A legfeljebb 1000 kW névleges hőterhelésű C típusú, valamint B2, B3 és B5 típusú kazánok egyedi előírásai

MSZ EN 15502-2-2:2014

Gáztüzelésű központi fűtésű kazánok. 2-2. rész: A B1 típusú szerkezetek egyedi előírásai

MSZ EN 1596:1998/A1:2004

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek előírásai. Nem helyhez kötött és hordozható, nem háztartási célú, kényszerkonvekciós, közvetlen tüzelésű léghevítő készülékek

MSZ EN 1596:2001

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek előírásai. Nem helyhez kötött és hordozható, nem háztartási célú, kényszerkonvekciós, közvetlen tüzelésű léghevítő készülékek

MSZ EN 161:2011+A3:2013

Gázégők és gázkészülékek automatikus zárószelepei

MSZ EN 16129:2013

Nyomásszabályozók, automatikus átkapcsolóberendezések legfeljebb 4 bar beállított nyomással, legfeljebb 150 kg/h tömegárammal, valamint a hozzájuk tartozó biztonsági berendezésekkel és adapterekkel propángázhoz, butángázhoz és ezek keverékeihez

MSZ EN 16304:2013

Gázégők és gázkészülékek automatikus lefúvatószelepei

MSZ EN 16340:2014

Gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő égők és készülékek biztonsági és vezérlőberendezései. Égéstermék-érzékelő berendezések

MSZ EN 1643:2014

Gázégők és gázkészülékek biztonsági és ellenőrző berendezései. Automatikus zárószelepek ellenőrző rendszerei

MSZ EN 16436-1:2014+A3:2020

Gumi- és műanyag tömlők, csövek és szerelvények gőzfázisú propánnal, butánnal és keverékeikkel való használatra. 1. rész: Tömlők és csövek

MSZ EN 16436-2:2019

Gumi- és műanyag tömlők, csövek és szerelvények gőzfázisú propánnal, butánnal és keverékeikkel való használatra. 2. rész: Szerelvények

MSZ EN 16678:2016

Gázégők és gázkészülékek biztonsági, szabályozó- és vezérlőberendezései. Automatikus zárószelepek 500 kPa feletti, de legfeljebb 6300 kPa üzemi nyomásig

MSZ EN 16830:2022

Gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal működő égők és készülékek biztonsági és vezérlőberendezései. Elektronikai rendszerek szabályozási és vezérlési funkciói. A hőmérséklet szabályozási és vezérlési funkciója

MSZ EN 16905-1:2017

Gáztüzelésű, endoterm motorral hajtott hőszivattyúk. 1. rész: Szakkifejezések és meghatározásuk

MSZ EN 16905-2:2020

Gáztüzelésű, endoterm motorral hajtott hőszivattyúk. 2. rész: Biztonság

MSZ EN 16905-3:2017

Gáztüzelésű, endoterm motorral hajtott hőszivattyúk. 3. rész: Vizsgálati feltételek

MSZ EN 16905-4:2017

Gáztüzelésű, endoterm motorral hajtott hőszivattyúk. 4. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 16905-5:2017

Gáztüzelésű, endoterm motorral hajtott hőszivattyúk. 5. rész: A fűtő- és hűtőmód szezonális teljesítményeinek számítása

MSZ EN 17082:2020

Legfeljebb 300 kW hőterhelésű, gáztüzelésű, kényszerkonvekciós, háztartási és nem háztartási léghevítő készülékek helyiségek fűtésére

MSZ EN 17175:2020

Gáztüzelésű, felülről sugárzó vonalfűtők és többégős, folyamatos működésű, csöves sugárzórendszerek nem háztartási célra. Biztonság és energiahatékonyság

MSZ EN 17476:2021+A1:2022

Palackozott propán-bután gázzal üzemelő gázkészülékek előírásai. A PB-gáz gőznyomásával üzemelő készülékek, vízszintesen behelyezett PB-palackkal

MSZ EN 1749:2020

Gázkészülékek osztályozása az égéslevegő-ellátás és az égéstermék-elvezetés módja (típusok) szerint

MSZ EN 1854:2010

Gázégők és gázkészülékek nyomásérzékelő eszközei

MSZ EN 1949:2011+A1:2013

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő gázberendezések emberi tartózkodás céljára szolgáló szabadidő-lakójárművekbe és egyéb járművekbe való beszerelési előírásai

MSZ EN 1949:2022

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő gázberendezések szabadidő-lakójárművekbe és egyéb járművekbe való beszerelési előírásai

MSZ EN 203-1:2022

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 1. rész: Általános biztonsági követelmények

MSZ EN 203-2-1:2015

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 2-1. rész: Egyedi követelmények. Nyitott főzőégők és wok-égők

MSZ EN 203-2-1:2022

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 2-1. rész: Egyedi követelmények. Nyitott főzőégők és vokégők

MSZ EN 203-2-10:2007

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 2-10. rész: Sajátos követelmények. Faszéngrillek

MSZ EN 203-2-11:2006

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 2-11. rész: Sajátos követelmények. Tésztafőzők

MSZ EN 203-2-2:2006

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 2-2. rész: Sajátos követelmények. Sütők

MSZ EN 203-2-2:2022

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 2-2. rész: Egyedi követelmények. Sütők

MSZ EN 203-2-3:2015

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 2-3. rész: Egyedi követelmények. Főzőüstök

MSZ EN 203-2-4:2006

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 2-4. rész: Sajátos követelmények. Olajsütők

MSZ EN 203-2-4:2022

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 2-4. rész: Egyedi követelmények. Olajsütők

MSZ EN 203-2-6:2006

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 2-6. rész: Sajátos követelmények. Vízmelegítők italkészítéshez

MSZ EN 203-2-7:2014

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 2-7. rész: Sajátos követelmények. Grillek és nyársas forgógrillek

MSZ EN 203-2-8:2006

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 2-8. rész: Sajátos követelmények. Sütőedények és paellaserpenyők

MSZ EN 203-2-9:2006

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 2-9. rész: Sajátos követelmények. Zárt főzőlapok, melegentartók és lapsütők

MSZ EN 257:2010

Mechanikus hőmérséklet-szabályozók gázkészülékekhez

MSZ EN 26:2015

Gáztüzelésű, háztartási átfolyórendszerű vízmelegítők

MSZ EN 298:2012

Automatikus égőellenőrző rendszerek gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal működő égőkhöz és készülékekhez

MSZ EN 30-1-1:2008+A3:2013

Háztartási gáztűzhelyek. 1-1. rész: Biztonság. Általános követelmények

MSZ EN 30-1-1:2022

Háztartási gáztűzhelyek. 1-1. rész: Biztonság. Általános követelmények

MSZ EN 30-1-2:2012

Háztartási gáztűzhelyek. Biztonság.1-2. rész: Légkeveréses sütőjű és/vagy grillezős készülékek

MSZ EN 30-1-3:2003+A1:2007

Háztartási gáztűzhelyek. 1-3. rész: Biztonság. Üvegkerámia főzőlapos készülékek

MSZ EN 30-1-4:2015

Háztartási gáztűzhelyek. 1-4. rész: Biztonság. Egy- vagy többégős készülékek automatikus égőellenőrző rendszerrel

MSZ EN 30-2-1:2015

Háztartási gáztűzhelyek. 2-1. rész: Hatékony energiafelahsználás. Általános követelmények

MSZ EN 30-2-2:2000

Háztartási gáztűzhelyek. 2-2. rész: Hatékony energiafelhasználás. Légkeveréses sütőjű és/vagy grillezős készülékek

MSZ EN 303-3:1998/A2:2004

Fűtőkazánok. 3. rész: Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. Kazántest blokkégővel

MSZ EN 303-3:2000

Fűtőkazánok. 3. rész: Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. Kazántest blokkégővel

MSZ EN 303-7:2007

Fűtőkazánok. 7. rész: Legfeljebb 1000 kW névleges hőteljesítményű, blokkégős, gáztüzelésű központi fűtési kazánok

MSZ EN 377:1997

Kenőanyagok éghető gázzal működő készülékekhez és azok szabályozóeszközeihez, kivéve az ipari folyamatokban használatos készülékeket

MSZ EN 416:2020

Gáztüzelésű, felülről sugárzó csőfűtők és csöves sugárzórendszerek nem háztartási célra. Biztonság és energiahatékonyság

MSZ EN 417:2012

Leeresztőszelepes vagy anélküli, cseppfolyósított szénhidrogéngázokkal tölthető, nem újratölthető fémpalackok hordozható gázkészülékekhez. Kialakítás, ellenőrzés, vizsgálat és megjelölés

MSZ EN 419:2020

Gáztüzelésű, felülről sugárzó, világító fűtőkészülékek nem háztartási célra. Biztonság és energiahatékonyság

MSZ EN 437:2021

Vizsgálógázok. Vizsgálónyomások. Készülékkategóriák

MSZ EN 449:2002+A1:2008

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek előírásai. Égéstermék-elvezetés nélküli háztartási helyiségfűtő készülékek (beleértve a diffúziós katalitikus égésű fűtőkészülékeket)

MSZ EN 461:1999/A1:2004

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő gázkészülékek előírásai. Égéstermék-elvezetés nélküli, legfeljebb 10 kW hőteljesítményű, nem háztartási helyiségfűtő készülékek

MSZ EN 461:2000

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő gázkészülékek előírásai. Égéstermék-elvezetés nélküli, legfeljebb 10 kW hőteljesítményű, nem háztartási helyiségfűtő készülékek

MSZ EN 484:2019

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek előírásai. Önálló tűzhelyek és grillsütők szabadtéri használatra

MSZ EN 497:2001

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek előírásai. Többcélú főzőégők szabadtéri használatra

MSZ EN 498:2012

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek előírásai. Grillsütők szabadtéri használatra, beleértve a kontaktgrilleket is

MSZ EN 509:1999/A1:2003

Díszítési célú, kandallóhatású gázkészülékek

MSZ EN 509:1999/A2:2005

Díszítési célú, kandallóhatású gázkészülékek

MSZ EN 509:2000

Díszítési célú, kandallóhatású gázkészülékek

MSZ EN 521:2019+AC:2020

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek előírásai. Hordozható, gőznyomású, szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek

MSZ EN 613:2022

Gáztüzelésű, zárt égésterű, B11, C11, C31 és C91 típusú egyedi fűtőkészülékek

MSZ EN 624:2011

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek előírásai. Járművekbe és hajókba építhető, cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő, zárt égésterű helyiségfűtő berendezések

MSZ EN 676:2003+A2:2008

Ventilátoros, automatikus égők gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokhoz

MSZ EN 676:2020

Ventilátoros, automatikus égők gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokhoz

MSZ EN 732:2000

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő gázkészülékek előírásai. Abszorpciós hűtőkészülékek

MSZ EN 751-1:1999

Az 1., 2. és 3. gázcsalád gázaival és forró vízzel érintkező fémes menetes kötések tömítőanyagai. 1. rész: Anaerob tömítőanyagok

MSZ EN 751-2:1999

Az 1., 2. és 3. gázcsalád gázaival és forró vízzel érintkező fémes menetes kötések tömítőanyagai. 2. rész: Nem keményedő tömítőanyagok

MSZ EN 751-3:1999

Az 1., 2. és 3. gázcsalád gázaival és forró vízzel érintkező fémes menetes kötések tömítőanyagai. 3. rész: Szinterezetlen PTFE-szalagok

MSZ EN 88-1:2011+A1:2016

Gázkészülékek nyomásszabályozói és kapcsolódó biztonsági berendezései. 1. rész: Nyomásszabályozók legfeljebb 50 kPa bemenőnyomásig

MSZ EN 88-2:2008

Gázkészülékek nyomásszabályozói és kapcsolódó biztonsági berendezései. 2. rész: Nyomásszabályozók 500 mbar feletti, de legfeljebb 5 bar bemenőnyomásig

MSZ EN 89:2015

Gáztüzelésű, háztartási tárolórendszerű vízmelegítők

MSZ EN ISO 14532:2017

Földgáz. Szakszótár (ISO 14532:2014)

MSZ EN ISO 15112:2019

Földgáz. Energiameghatározás (ISO 15112:2018)

MSZ EN ISO 20765-1:2019

Földgáz. Termodinamikai jellemzők számítása. 1. rész: Gázfázisú jellemzők gázszállításhoz és gázelosztáshoz (ISO 20765-1:2005)

MSZ EN ISO 20765-2:2019

Földgáz. Termodinamikai jellemzők számítása. 2. rész: Egyfázisú jellemzők (gáz, folyadék és sűrű folyadék) széles körű felhasználásra (ISO 20765-2:2015)

MSZ EN ISO 23874:2019

Földgáz. Gázkromatográfiai követelmények a szénhidrogének harmatpontjának kiszámításához (ISO 23874:2006)

MSZ EN ISO 6974-3:2019

Földgáz. Az összetétel és a kapcsolódó mérési bizonytalanság meghatározása gázkromatográfiával. 3. rész: Precizitás és torzítás (ISO 6974-3:2018)

MSZ EN ISO 6976:2017

Földgáz. A hőértékek, a sűrűség, a relatív sűrűség és a Wobbe-szám számítása a gázösszetételből (ISO 6976:2016)

MSZ-09-74.0009:1979

Pébégázzal működő perzselőkészülék. Fogalmak, követelmények, vizsgálatok

MSZ-09-96.0142-1:1983

Gáz- és olajtüzelésű, tárolórendszerű melegvíz-termelők. Kényszer-levegőellátású gázégővel üzemelő meleg-víztermelő

MSZ-09-96.0142-2:1983

Gáz- és olajtüzelésű, tárolórendszerű melegvíz-termelők. Porlasztásos rendszerű olajégővel üzemelő melegvíz-termelő

MSZ-09-96.0161:1990

Gázüzemű berendezések. Párhuzamosan kapcsolt, állópalackos rendszerű, pébégáz ellátórendszer

MSZE 7044:2012

Égéstermék-elvezetők és tartozékaik gázfogyasztó készülékekhez

MSZE 8840-1:2012

Égéstermék-elvezetők és tartozékaik. 1. rész: Követelmények

MSZE 8840-2:2012

Égéstermék-elvezetők és tartozékaik. 2. rész: Vizsgálat

Elnök Fazakas Miklós Ferenc
Elnök munkahelye MPF-FÉG Kft.
Elnökhelyettes
Elnökhelyettes munkahelye
Titkár Szabó József

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 180Decentralizált gázfűtésDecentralized gas heating
CEN/TC 181Propán-bután gázokkal üzemelő gázkészülékekDedicated liquefied petroleum gas appliances
CEN/TC 238Vizsgálógázok, vizsgálónyomások, készülékkategóriák és gázkézülék típusokTest gases, test pressures and categories and gas appliances types
CEN/TC 299Gáztüzelésű szorpciós berendezések, közvetett tüzelésű szorpciós berendezések, gáztüzelésű hőszivattyúk és háztartási gáztüzelésű mosó- és szárítóberendezésekGas-fired sorption appliances, indirect fired sorption appliances, gas-fired endothermic engine heat pumps and domestic gas-fired washing and drying appliances
CEN/TC 106Gáztüzelésű nagykonyhai berendezésekLarge kitchen appliances using gaseous fuels
CEN/TC 109Gáztüzelésű központi fűtésű kazánokCentral heating boilers using gaseous fuels
CEN/TC 131Légbefúvásos gázégőkGas burners using fans
CEN/TC 48Háztartási gáztüzelésű vízmelegítőkDomestic gas-fired water heaters
CEN/TC 49Gázüzemű főző-sütő készülékekGas cooking appliances
CEN/TC 58Égők és gáz- vagy folyékony halmazállapotú tüzelőanyagokat égető készülékek biztonsági és szabályozóeszközeiSafety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels
CEN/TC 62Gáztüzelésű egyedi helyiségfűtő készülékekIndependent gas-fired space heaters

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
ISO/TC 161Gáz- és/vagy olajégők és –készülékek szabályzó és védőberendezéseiControl and protective devices for gas and/or oil burners and appliances

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Budapest Főváros KormányhivatalaJarabek Péter
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemDr. Kajtár László
Magyar Mérnöki KamaraRajner János
MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.Fábián Tamás
MPF-FÉG Kft.Fazakas Miklós Ferenc
TÜV Rheinland InterCert Kft.Szabó Sándor Endre