Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2022.06.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 324
A bizottság neve Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és gépek
A bizottság tevékenységi területe Mezőgazdasági gépek és berendezések általános előírásai /jelképek, ülés ellenörzési pont stb./,mező- és erdőgazdasági traktorok, valamint gépek, talajmegmunkáló berendezések, műtrágyatároló, -előkészítő és -szoró berendezések, vető és ültetőberendezések, öntöző- és cvsatornázó berendezések, növényápoló berendezések,szölőtermelés és borrkészítés berendezései, erdészeti berendezések
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 11117-1:1976

Mezőgazdasági termelés és gépeinek fogalommeghatározásai. Szántóföldi művelés

MSZ 11117-10:1986

Mezőgazdasági termelés és gépeinek fogalommeghatározásai. Növény- és terményjellemzők

MSZ 11117-2:1976

Mezőgazdasági termelés és gépeinek fogalommeghatározásai. Traktoros gépcsoportok

MSZ 11117-3:1976

Mezőgazdasági termelés és gépeinek fogalommeghatározásai. Traktorok

MSZ 11117-4:1977

Mezőgazdasági termelés és gépeinek fogalommeghatározásai. Mezőgazdasági pótkocsik

MSZ 11117-5:1977

Mezőgazdasági termelés és gépeinek fogalommeghatározásai. Szántóföldi művelés munkagépei

MSZ 11117-6:1977

Mezőgazdasági termelés és gépeinek fogalommeghatározásai. Szántóföldi betakarítógépek

MSZ 11117-7:1978

Mezőgazdasági termelés és gépeinek fogalommeghatározásai. Szárítás

MSZ 11124:1983

Mezőgazdasági traktorok felső vonószerkezete

MSZ 11125:1983

Mezőgazdasági traktorok vonószerkezeteinek típusai, fő méretei, követelményei és elhelyezése

MSZ 11130:1984

Traktorok és függesztett mezőgazdasági gépek védőburkolatos kétcsuklós kardántengelye szabadtérzónájának meghatározási módszere

MSZ 13505:1987

Mezőgazdasági vontatók rögzítőöveinek követelményei, vizsgálata és minősítése

MSZ 17223:1987

Mezőgazdasági traktorok és gépek munkazónája láthatóságának és megvilágításának követelményei

MSZ 17225:1987

Mezőgazdasági traktorok és gépek kezelőelemeinek és műszereinek általános műszaki követelményei

MSZ 19099-1:1986

Ketreces baromfitartó rendszerek. Az itatóberendezés műszaki követelményei

MSZ 19099-2:1986

Ketreces baromfitartó rendszerek. A takarmánykiosztó berendezés műszaki követelményei

MSZ 19099-3:1988

Ketreces baromfitartó rendszerek. A trágyaeltávolító berendezés műszaki követelményei

MSZ 19099-4:1988

Ketreces baromfitartó rendszerek. A ketrecek fő jellemzői és műszaki követelményei

MSZ 19099-5:1988

Ketreces baromfitartó rendszerek. A tojásgyűjtő berendezés műszaki követelményei

MSZ 19103-1:1978

Mezőgazdasági szárítóberendezések. Csoportosítás

MSZ 19103-2:1989

Mezőgazdasági szárítóberendezések. Általános telepítési és üzembe helyezési követelmények

MSZ 19103-3:1988

Mezőgazdasági szárítóberendezések. A hőellátó egység biztonságtechnikai és energiagazdálkodási követelményei

MSZ 19104-1:1979

Vetőgépek műszaki és agrotechnikai követelményei. Szántóföldi szemenkéntvető gép

MSZ 19104-2:1979

Vetőgépek műszaki és agrotechnikai követelményei. Sorbavető gép

MSZ 19104-3:1979

Vetőgépek műszaki és agrotechnikai követelményei. Kertészeti szemenkéntvető gép

MSZ 19159-1:1984

Traktorok és mezőgazdasági gépek kardántengelyei. K 1/6 és K 2/6 típusú külső villák fő méretei

MSZ 19159-2:1984

Traktorok és mezőgazdasági gépek kardántengelyei. K 1/20, K 1/21, K 2/20 és K 2/21 típusú külső villák fő méretei

MSZ 19165:1977

Mezőgazdasági függesztett munkagépek teljesítményfelvevő tengelycsonkjának helye

MSZ 19197:1975

Traktorok és pótkocsik egyvezetékes légfékberendezése. Műszaki követelmények és vizsgálat

MSZ 19198:1975

Traktorok és pótkocsik légfékcsatlakozása. Kapcsolófej elhelyezése egyvezetékes légfékrendszerhez

MSZ 7728:1985

Mezőgazdasági növényvédő gépek szórófejeinek, fúvókáinak és tömlőinek csatlakozó méretei

MSZ EN 12324-1:2000

Öntözőberendezések. Csévélhető tömlős öntözőberendezések. 1. rész: Méretsorozatok

MSZ EN 12324-2:2001

Öntözőberendezések. Csévélhető tömlős öntözőberendezések. 2. rész: A csévélhető tömlős gépekhez alkalmazható polietiléntömlők jellemzői

MSZ EN 12324-3:2001

Öntözőberendezések. Csévélhető tömlős öntözőberendezések. 3. rész: Műszaki jellemzők

MSZ EN 12324-4:2001

Öntözőberendezések. Csévélhető tömlős öntözőberendezések. 4. rész: A felhasználói igények jegyzéke

MSZ EN 12325-1:2000

Öntözőberendezések. Körben járó és járva üzemelő rendszerek. 1. rész: Műszaki jellemzők

MSZ EN 12325-2:2001

Öntözőberendezések. Körben járó és járva üzemelő rendszerek. 2. rész: Minimális követelmények és műszaki jellemzők

MSZ EN 12325-3:2003

Öntözőberendezések. Körben járó és járva üzemelő rendszerek. 3. rész: Fogalommeghatározások és osztályozás

MSZ EN 12484-1:2000

Öntözőberendezések. Automata gyepöntöző rendszerek. 1. rész: A berendezés programjának meghatározása a tulajdonos által

MSZ EN 12484-2:2001

Öntözőberendezések. Automata gyepöntöző rendszerek. 2. rész: A tipikus műszaki példányok tervezése és meghatározása

MSZ EN 12484-3:2001

Öntözőberendezések. Automata gyepöntöző rendszerek. 3. rész: Automata vezérlés és rendszerszervezés

MSZ EN 12484-4:2003

Öntözőberendezések. Automata gyepöntöző rendszerek. 4. rész: Összeszerelés és átvétel

MSZ EN 12484-5:2003

Öntözőberendezések. Automata gyepöntöző rendszerek. 5. rész: A rendszerek vizsgálati módszerei

MSZ EN 12525:2000+A2:2010

Mezőgazdasági gépek. Homlokrakodók. Biztonság

MSZ EN 12733:2019

Mező- és erdőgazdasági gépek. Gyalogvezetésű motoros kaszálógépek. Biztonság

MSZ EN 12734:2001

Öntözőberendezések. Gyorscsatlakozású csövek áttelepíthető öntözőberendezésekhez. Műszaki jellemzők és vizsgálatok

MSZ EN 12965:2020

Mező- és erdőgazdasági traktorok és gépek. Teljesítményleadó tengelycsonkok és védőberendezéseik. Biztonság

MSZ EN 13080:2003

Mezőgazdasági gépek. Szervestrágyaszórók. Környezetvédelem. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13118:2000+A1:2009

Mezőgazdasági gépek. Burgonyabetakarító gépek. Biztonság

MSZ EN 13140:2000+A1:2010

Mezőgazdasági gépek. Cukorrépa- és takarmányrépa-betakarító gépek. Biztonság

MSZ EN 13406:2003

Mezőgazdasági gépek. Folyékonytrágya-szállító kocsik és -kijuttató eszközök. Környezetvédelem. A precíziós kijuttatás követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 13448:2001+A1:2010

Mező- és erdőgazdasági gépek. Oldalazókaszák. Biztonság

MSZ EN 13525:2020

Erdészeti gépek. Faaprító gépek. Biztonság

MSZ EN 13635:2001

Öntözőberendezések. Helyi öntözési rendszerek. Fogalommeghatározás és a gyártó által megadott adatok

MSZ EN 13683:2003+A2:2011

Kertészeti eszközök. Motorhajtású zúzók/aprítók. Biztonság

MSZ EN 13684:2018

Kertészeti eszközök. Gyalogvezetésű talajszellőztetők és -lazítók. Biztonság

MSZ EN 13739-1:2012

Mezőgazdasági gépek. Műtrágyaszóró gépek. Környezetvédelem. 1. rész: Követelmények

MSZ EN 13739-2:2012

Mezőgazdasági gépek. Műtrágyaszóró gépek. Környezetvédelem. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 1374:2000+A1:2010

Mezőgazdasági gépek. Hengeres silókba telepíthető kitárolószerkezetek. Biztonság

MSZ EN 13740-1:2003

Mezőgazdasági gépek. Sorműtrágyázó gépek. Környezetvédelem. 1. rész: Követelmények

MSZ EN 13740-2:2003

Mezőgazdasági gépek. Sorműtrágyázó gépek. Környezetvédelem. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 13742-1:2005

Öntözőberendezések. Állandó telepítésű esőztető berendezések. 1. rész: Kiválasztás, elrendezés, tervezés és telepítés

MSZ EN 13742-2:2005

Öntözőberendezések. Állandó telepítésű esőztető berendezések. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 13997:2004

Öntözőberendezések. Csatlakoztatási és vezérlési tartozékok öntözőrendszerekben való használathoz. Műszaki jellemzők és vizsgálatok

MSZ EN 14049:2003/A1:2006

Öntözőberendezések. A vízadagolás intenzitása. Számítási elvek és mérési módszerek

MSZ EN 14049:2004

Öntözőberendezések. A vízadagolás intenzitása. Számítási elvek és mérési módszerek

MSZ EN 14267:2005

Öntözőberendezések. Öntözővíztűzcsapok

MSZ EN 14268:2005

Öntözőberendezések. Öntözővízmennyiség-mérő

MSZ EN 14910:2007+A1:2009

Kertészeti eszközök. Gyalogvezetésű, belső égésű motoros fűnyírók. Biztonság

MSZ EN 14930:2007+A1:2009

Mezőgazdasági és erdészeti gépek, valamint kertészeti eszközök. Gyalogvezetésű és kézben tartott gépek. A forró felületek hozzáférhetőségének meghatározása

MSZ EN 15097:2007

Öntözőberendezések. Helyi öntözés. Hidraulikai értékelés

MSZ EN 15099-1:2007

Öntözőberendezések. Öntözőrendszerek távellenőrzése és -vezérlése. 1. rész: Általános elvek

MSZ EN 15503:2009+A2:2016

Kertészeti eszközök. Kerti fúvókészülékek, szívókészülékek és fúvó/szívó készülékek. Biztonság

MSZ EN 15694:2009+A1:2016

Mező- és erdőgazdasági traktorok. Pótülés. Követelmények és vizsgálati eljárások

MSZ EN 15695-1:2018

Mezőgazdasági traktorok és önjáró permetezőgépek. A kezelő (vezető) veszélyes anyagok elleni védelme. 1. rész: A kezelőfülkék osztályozása, követelmények és vizsgálati eljárások

MSZ EN 15695-2:2018

Mezőgazdasági traktorok és önjáró permetezőgépek. A kezelő (vezető) veszélyes anyagok elleni védelme. 2. rész: Szűrők, követelmények és vizsgálati eljárások

MSZ EN 15811:2015

Mezőgazdasági gépek. Mozgó hajtásátviteli részek rögzített védőburkolatai és reteszelt védőburkolatai burkolatzáró szerkezettel vagy anélkül (ISO/TS 28923:2012, módosítva)

MSZ EN 16246:2013

Mezőgazdasági gépek. Kotrógépek. Biztonság

MSZ EN 16517:2022

Mező- és erdőgazdasági gépek. Fakitermeléshez használt mobil sodronyköteles közelítőberendezések. Biztonság

MSZ EN 16831:2017

Mező- és erdőgazdasági traktorok és gépek. Biztonság. Balesetek adatrögzítési formátuma

MSZ EN 16944:2018

Mezőgazdasági gépek és traktorok. A javítási és karbantartási információk (RMI) szabványosított elérhetősége. Követelmények

MSZ EN 16952:2018+A1:2022

Mezőgazdasági gépek. Terepjáró mozgó munkaállványok gyümölcsösben való üzemeltetésre (WPO). Biztonság

MSZ EN 17067:2019

Erdészeti gépek. A rádió-távirányítási rendszer biztonsági követelményei

MSZ EN 17344:2020

Mezőgazdasági gépek. Önjáró mezőgazdasági és erdészeti gépek. A fékezésre vonatkozó követelmények

MSZ EN 1853:2017+AC:2019

Mezőgazdasági gépek. Pótkocsik. Biztonság

MSZ EN 609-1:2017

Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Fahasító gépek biztonsága. 1. rész: Ékes hasítógépek

MSZ EN 609-2:1999+A1:2010

Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Fahasító gépek biztonsága. 2. rész: Csavaros hasítógépek

MSZ EN 690:2014

Mezőgazdasági gépek. Szervestrágya-szórók. Biztonság

MSZ EN 703:2021

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. Silótöltő, -keverő és/vagy -aprító és -elosztó gépek

MSZ EN 706:1996+A1:2009

Mezőgazdasági gépek. Szőlőlombmetsző eszközök. Biztonság

MSZ EN 707:2019

Mezőgazdasági gépek. Hígtrágya-tartálykocsik. Biztonság

MSZ EN 709:1997+A4:2010

Mező- és erdőgazdasági gépek. Egytengelyes traktorok rászerelt talajmaróval, motoros kapák, hajtott kerekű kapák. Biztonság

MSZ EN 908:1999+A1:2009

Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Csévélhetőtömlős öntözőberendezések. Biztonság

MSZ EN 909:1998+A1:2009

Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Körben járó és járva üzemelő öntözőberendezések. Biztonság

MSZ EN ISO 10517:2019

Hordozható, motoros sövénynyírók. Biztonság (ISO 10517:2019)

MSZ EN ISO 11545:2010

Mezőgazdasági öntözőberendezések. Körben járó és járva üzemelő öntözőberendezések szórófejekkel és permetező szórófejjel. A vízelosztás egyenletességének meghatározása (ISO 11545:2009)

MSZ EN ISO 11680-1:2022

Erdészeti gépek. Rúdra szerelt motoros gallyazók biztonsági követelményei és vizsgálatai. 1. rész: Beépített belső égésű motoros gépek (ISO 11680-1:2021)

MSZ EN ISO 11680-2:2022

Erdészeti gépek. Rúdra szerelt motoros gallyazók biztonsági követelményei és vizsgálatai. 2. rész: Háton hordott hajtóegységű gépek (ISO 11680-2:2021)

MSZ EN ISO 11681-1:2012

Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek biztonsági követelményei és vizsgálatai. 1. rész: Erdészeti láncfűrészek (ISO 11681-1:2011)

MSZ EN ISO 11681-2:2011/A1:2017

Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek biztonsági követelményei és vizsgálatai. 2. rész: Gallyazó láncfűrészek (ISO 11681-2:2011/Amd 1:2017)

MSZ EN ISO 11681-2:2012

Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek biztonsági követelményei és vizsgálatai. 2. rész: Gallyazó láncfűrészek (ISO 11681-2:2011)

MSZ EN ISO 11806-1:2012

Mező- és erdőgazdasági gépek. Hordozható, kézi, gépi hajtású bozótirtók és fűnyírók biztonsági követelményei és vizsgálatai. 1. rész: Belső égésű motoros hajtású gépek (ISO 11806-1:2011)

MSZ EN ISO 11806-2:2022

Mező- és erdőgazdasági gépek. Hordozható, kézi, gépi hajtású bozótirtók és fűnyírók biztonsági követelményei és vizsgálatai. 2. rész: Háton hordott hajtóegységű gépek (ISO 11806-2:2022, 2022. áprilisi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 11850:2011/A1:2016

Erdőgazdasági gépek. Általános biztonsági követelmények (ISO 11850:2011/Amd 1:2016)

MSZ EN ISO 11850:2012

Erdészeti gépek. Általános biztonsági követelmények (ISO 11850:2011)

MSZ EN ISO 13693-1:2017

Öntözőberendezések. A vegyszeres öntöző biztonsági eszközei. 1. rész: Kis méretű műanyag szelepek a vegyszeres öntözőhöz (ISO 13693-1:2013)

MSZ EN ISO 14982:2009

Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Elektromágneses összeférhetőség. Vizsgálati módszerek és átvételi feltételek (ISO 14982:1998)

MSZ EN ISO 16119-1:2013

Mező- és erdőgazdasági gépek. Permetezők környezetvédelmi követelményei. 1. rész: Általános követelmények (ISO 16119-1:2013)

MSZ EN ISO 16119-2:2013

Mező- és erdőgazdasági gépek. Permetezők környezetvédelmi követelményei. 2. rész: Vízszintes permetezőkeretek (ISO 16119-2:2013, 2017. márciusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 16119-3:2013

Mező- és erdőgazdasági gépek. Permetezők környezetvédelmi követelményei.3. rész: Bokor- és faállomány-permetező gépek (ISO 16119-3:2013)

MSZ EN ISO 16119-4:2015

Mező- és erdőgazdasági gépek. Permetezők környezetvédelmi követelményei. 4. rész: Helyhez kötött és részben mozgatható permetezők (ISO 16119-4:2014)

MSZ EN ISO 16122-1:2015

Mező- és erdőgazdasági gépek. Használatban lévő permetezőgépek ellenőrzése. 1. rész: Általános előírások (ISO 16122-1:2015)

MSZ EN ISO 16122-2:2015

Mező- és erdőgazdasági gépek. Használatban lévő permetezőgépek ellenőrzése. 2. rész: Vízszintes keretű permetezőgépek (ISO 16122-2:2015)

MSZ EN ISO 16122-3:2015

Mező- és erdőgazdasági gépek. Használatban lévő permetezőgépek ellenőrzése. 3. rész: Bokor- és faállomány-permetező gépek (ISO 16122-3:2015)

MSZ EN ISO 16122-4:2015

Mező- és erdőgazdasági gépek. Használatban lévő permetezőgépek ellenőrzése. 4. rész: Helyhez kötött és részben mozgatható permetezők (ISO 16122-4:2015)

MSZ EN ISO 16122-5:2021

Mező- és erdőgazdasági gépek. Használatban lévő permetezőgépek ellenőrzése. 5. rész: Repülőgépes permetezőrendszerek (ISO 16122-5:2020)

MSZ EN ISO 16230-1:2016

Mezőgazdasági gépek és traktorok. Nagyfeszültségű elektromos és elektronikus alkatrészek és rendszerek biztonsága. 1. rész: Általános követelmények (ISO 16230-1:2015)

MSZ EN ISO 16231-1:2013

Önjáró mezőgazdasági gépek. Stabilitásértékelés. 1. rész: Alapelvek (ISO 16231-1:2013)

MSZ EN ISO 16231-2:2016

Önjáró mezőgazdasági gépek. Stabilitásértékelés. 2. rész: A statikus stabilitás és a vizsgálati eljárások meghatározása (ISO 16231-2:2015)

MSZ EN ISO 17962:2015

Mezőgazdasági gépek. Vetőgépek. Környezeti hatások minimalizálása a pneumatikus rendszerek ventilátorainak működése esetén (ISO 17962:2015)

MSZ EN ISO 17962:2015/A1:2022

Mezőgazdasági gépek. Vetőgépek. Környezeti hatások minimalizálása a pneumatikus rendszerek ventilátorainak működése esetén. 1. módosítás (ISO 17962:2015/Amd 1:2021)

MSZ EN ISO 17989-1:2016

Mező- és erdőgazdasági traktorok és gépek. Fenntarthatóság. 1. rész: Alapelvek (ISO 17989-1:2015)

MSZ EN ISO 18497:2019

Mezőgazdasági gépek és traktorok. Nagymértékben automatizált mezőgazdasági gépek. Tervezési alapelvek (ISO 18497:2018)

MSZ EN ISO 19472-2:2022

Erdészeti gépek. Csörlők. 2. rész: Vontatási segédcsörlők (ISO 19472-2:2022)

MSZ EN ISO 19932-1:2013

Növényvédelmi eszközök. Hátipermetezők. 1. rész: Biztonsági és környezetvédelmi követelmények ISO 19932-1:2013)

MSZ EN ISO 19932-2:2013

Növényvédelmi eszközök. Hátipermetezők 2. rész: Vizsgálati módszerek (ISO 19932-2:2013)

MSZ EN ISO 22867:2022

Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű, motoros, hordozható, kézi gépek rezgésvizsgálati előírásai. A fogantyúk rezgése (ISO 22867:2021)

MSZ EN ISO 22868:2021

Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű motoros, hordozható, kézi gépek zajvizsgálati előírásai. Műszaki módszer (2. pontossági osztály) (ISO 22868:2021)

MSZ EN ISO 25119-1:2019

Mező- és erdőgazdasági traktorok és gépek. Vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő szerkezeti részei. 1. rész: A tervezés és a fejlesztés általános alapelvei (ISO 25119-1:2018)

MSZ EN ISO 25119-3:2019

Mező- és erdőgazdasági traktorok és gépek. Vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő szerkezeti részei. 3. rész: Sorozatfejlesztés, hardver és szoftver (ISO 25119-3:2018)

MSZ EN ISO 25119-4:2019

Mező- és erdőgazdasági traktorok és gépek. Vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő szerkezeti részei. 4. rész: Termelés, üzemeltetés, módosítás és támogató eljárások (ISO 25119-4:2018)

MSZ EN ISO 28139:2010

Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Belső égésű motoros, ködfúvó háti permetezőgépek. Biztonsági követelmények (ISO 28139:2009)

MSZ EN ISO 28139:2021

Növényvédelmi eszközök. Belső égésű motoros, légfúvó háti permetezőgépek. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 28139:2019)

MSZ EN ISO 4254-1:2015/A1:2022

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények. 1. módosítás (ISO 4254-1:2013/Amd 1:2021)

MSZ EN ISO 4254-1:2016

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények (ISO 4254-1:2013)

MSZ EN ISO 4254-10:2010

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 10. rész: Rotációs szénaforgatók és szénagyűjtők (ISO 4254-10:2009)

MSZ EN ISO 4254-11:2010/A1:2020

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 11. rész: Rendfelszedő bálázók. 1. módosítás (ISO 4254-11:2010/Amd 1:2020)

MSZ EN ISO 4254-11:2011

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 11. rész: Rendfelszedő bálázók (ISO 4254-11:2010)

MSZ EN ISO 4254-12:2012/A1:2018

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 12. rész: Tárcsás és dobos kaszálógépek és lengőkéses szárzúzók (ISO 4254-12:2012/Amd 1:2017)

MSZ EN ISO 4254-12:2013

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 12. rész: Tárcsás- és dobos kaszálógépek és szárzúzók. (ISO 4254-12:2012)

MSZ EN ISO 4254-14:2016

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 14. rész: Bálacsomagolók (ISO 4254-14:2016)

MSZ EN ISO 4254-5:2018

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 5. rész: Motoros hajtású talajművelő gépek (ISO 4254-5:2018)

MSZ EN ISO 4254-6:2020

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 6. rész: Permetező- és folyékonytrágya-kijuttató gépek (ISO 4254-6:2020)

MSZ EN ISO 4254-6:2020/A11:2022

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 6. rész: Permetező- és folyékonytrágya-kijuttató gépek

MSZ EN ISO 4254-7:2018

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 7. rész: Arató-cséplő, járvaszecskázó, gyapot- és cukornád-betakarító gépek (ISO 4254-7:2017, 2019. márciusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 4254-8:2018

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 8. rész: Szilárd műtrágyát kijuttató gépek (ISO 4254-8:2018)

MSZ EN ISO 4254-9:2019

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 9. rész: Vetőgépek (ISO 4254-9:2018)

MSZ EN ISO 5353:2000

Földmunkagépek, traktorok, mezőgazdasági és erdészeti gépek. Az ülés ellenőrzési pontja (ISO 5353:1995)

MSZ EN ISO 5395-1:2013

Kertészeti eszközök. Belső égésű motoros fűnyírók biztonsági követelményei. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános vizsgálatok (ISO 5395-1:2013)

MSZ EN ISO 5395-1:2013/A1:2018

Kertészeti eszközök. Belső égésű motoros fűnyírók biztonsági követelményei. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános vizsgálatok. 1. módosítás: G melléklet (Rezgésvizsgálati kód. A kéz-kar rezgése és az egész test rezgése) (ISO 5395-1:2013/Amd 1:2017)

MSZ EN ISO 5395-2:2013

Kertészeti eszközök. Belső égésű motoros fűnyírók biztonsági követelményei. 2. rész: Gyalogos működtetésű fűnyírók (ISO 5395-2:2013)

MSZ EN ISO 5395-2:2013/A1:2017

Kertészeti eszközök. Belső égésű motoros fűnyírók biztonsági követelményei. 2. rész: Gyalogos működtetésű fűnyírók. 1. módosítás: OPC, vágóeszközök, nagynyomású tömlők (ISO 5395-2:2013/Amd 1:2016)

MSZ EN ISO 5395-2:2013/A2:2017

Kertészeti eszközök. Belső égésű motoros fűnyírók biztonsági követelményei. 2. rész: Gyalogos működtetésű fűnyírók. 2. módosítás: Vágóeszközök védőburkolatai (ISO 5395-2:2013/Amd 2:2017)

MSZ EN ISO 5395-3:2013

Kertészeti eszközök. Belső égésű motoros fűnyírók biztonsági követelményei. 3. rész: Ülve vezetett (vezetőüléses) fűnyírók (ISO 5395-3:2013)

MSZ EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

Kertészeti eszközök. Belső égésű motoros fűnyírók biztonsági követelményei. 3. rész: Ülve vezetett (vezetőüléses) fűnyírók (ISO 5395-3:2013/Amd 1:2017, 2017. márciusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 5395-3:2013/A2:2018

Kertészeti eszközök. Belső égésű motoros fűnyírók biztonsági követelményei. 3. rész: Ülve vezetett (vezetőüléses) fűnyírók. 2. módosítás: Vágóeszközök védőburkolatai (ISO 5395-3:2013/Amd 2:2017)

MSZ EN ISO 5674:2009

Traktorok, mezőgazdasági és erdészeti gépek. Teljesítményleadó tengelycsonkok (TLT) védőburkolatai. Szilárdság- és kopásvizsgálatok, valamint átvételi feltételek (ISO 5674:2004, 2005. 07. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 8224-1:2003

Mozgó öntözőberendezések. 1. rész: Működési jellemzők, valamint laboratóriumi és terepi vizsgálati módszerek (ISO 8224-1:2003)

MSZ EN ISO 8224-1:2003/A1:2012

Mozgó öntözőberendezések. 1. rész: Működési jellemzők, valamint laboratóriumi és üzemi vizsgálati módszerek. 1. módosítás (ISO 8224-1:2003/AMD 1:2011)

MSZ EN ISO 8437-1:2021

Hómarók. Biztonsági követelmények és vizsgálati eljárások. 1. rész: Terminológia és általános vizsgálatok (ISO 8437-1:2019)

MSZ EN ISO 8437-2:2021

Hómarók. Biztonsági követelmények és vizsgálati eljárások. 2. rész: Gyalogvezetésű hómarók (ISO 8437-2:2019)

MSZ EN ISO 8437-3:2021

Hómarók. Biztonsági követelmények és vizsgálati eljárások. 3. rész: Ülve vezetett (vezetőüléses) hómarók (ISO 8437-3:2019)

MSZ EN ISO 8437-4:2021

Hómarók. Biztonsági követelmények és vizsgálati eljárások. 4. rész: Kiegészítő nemzeti és regionális követelmények (ISO 8437-4:2019)

MSZ EN ISO 9261:2010

Mezőgazdasági öntözőberendezések. Csepegtetők és csepegtetőcső. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 9261:2004)

MSZ ISO 10726:2020

Hordozható láncfűrészek. Láncfogó szerkezet. Méretek és mechanikai szilárdság

MSZ ISO 11001-2:1995

Mezőgazdasági kerekes traktorok és munkagépek. Hárompontos gyorskapcsoló. 2. rész: A keretes gyorskapcsoló

MSZ ISO 500-2:2011

Mezőgazdasági traktorok 1., 2. és 3. típusú hátsó teljesítményleadó tengelycsonkja. 2. rész: Keskeny nyomtávú traktorok, a védőlemez és a szabad tér méretei

MSZ ISO 5676:2000

Traktorok, mezőgazdasági és erdészeti gépek. Hidraulikus csatlakozók. Fékberendezés

MSZ ISO 5680:1992

Kultivátorkapák és -kapaszárak fő rögzítési méretei

MSZ ISO 5681:2022

Növényvédelmi eszközök. Szakszótár

MSZ ISO 5690-1:1992

Műtrágyaszóró berendezések vizsgálati módszerei. Teljes felületre szóró gépek

MSZ ISO 5713:1992

Talajművelő elemek rögzítőcsavarjai

MSZ ISO 5715:1992

Takarmánybetakarító gépek technológiai csatlakoztatási méretei

MSZ ISO 6720:1994

Mezőgazdasági gépek. Vető-, ültető-, műtrágyaszóró és permetezőgépek. Ajánlott munkaszélességek

MSZ ISO 8084:2011

Erdészeti gépek. A gépkezelőt védő szerkezetek. Laboratóriumi vizsgálatok és teljesítménykövetelmények

MSZ ISO 8169:1994

Növényvédelmi berendezés. Permetezőgépek. A szórófejek és a nyomásmérők csatlakozó méretei

MSZ ISO 8759-2:2000

Mezőgazdasági kerekes traktorok. Mellső szerelvények. 2. rész: Helyhez kötött berendezések csatlakoztatása

MSZ ISO 8945:1994

Talajművelő berendezések. Forgó kultivátorkapák. Rögzítési méretek

MSZ ISO 9191:1994

Ülve vezetett (vezetőüléses) gyep- és kerti traktorok. Hárompontfüggesztő berendezés

MSZ ISO 9357:1994

Növényvédelmi berendezés. Mezőgazdasági permetezőgépek. A folyadéktartály névleges térfogata és a beöntőnyílás átmérője

MSZ ISO 9467:1995

Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek és ágvágók. A kipufogórendszer által okozott tűzveszély

MSZ-01-80014:1981

Mezőgazdasági kisgépek kereskedelmi minőségi átvétele

MSZ-05-10.0112:1991

Munkavédelem. Mezőgazdasági gépek hágcsójának, kezelőlétrájának, kezelőlépcsőjének, kezelőállásának és korlátjának biztonságtechnikai követelményei

MSZ-05-10.0120:1983

Kúpos zárószelepes tömlőkapcsoló műszaki követelményei és vizsgálata

MSZ-05-10.0122:1983

Kúpos zárószelepes tömlőkapcsoló fő méretei

MSZ-05-10.0144:1978

Mezőgazdasági traktorok. 7 sarkú dugós csatlakozók helye

MSZ-05-10.0196:1982

Mezőgazdasági munkagépek szerelt fékszerkezete. Fő méretek, műszaki követelmények

MSZ-05-10.0215:1982

Vetőmagcsávázó gépek műszaki és biztonságtechnikai követelményei

MSZ-05-10.0269:1985

Traktoros permetezőgépek műszaki követelményei

MSZ-05-10.0286:1989

Mezőgazdasági növényvédő gépek műszaki követelményei

MSZ-06-02.0211:1989

Munkavédelem. Faipari termelőberendezések egyedi biztonságtechnikai követelményei

MSZ-08-1863:1988

Cukorrépa-betakarító gépek vizsgálata

MSZ-08-1868-2:1985

Munkavédelem. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és gépek. A munkahelyi rezgés mérési módszerei

MSZ-08-1868-3:1985

Munkavédelem. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és gépek. A kezelőelemekre ható erő mérési módszerei

MSZ-08-1868-4:1985

Munkavédelem. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és gépek. A munkahelyi zaj mérési módszerei

MSZ-08-1870:1989

Mezőgazdasági és erdészeti gépek vizsgálati körülményeinek meghatározása

Elnök Dr. Walz Géza
Elnök munkahelye Szent István Egyetem
Elnökhelyettes
Elnökhelyettes munkahelye
Titkár Szabó József

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 334ÖntözéstechnikaIrrigation techniques
CEN/TC 144Traktorok, mezőgazdasági és erdészeti gépekTractors and machinery for agriculture and forestry

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
ISO/TC 293Takarmány gépekFeed machinery
ISO/TC 23/SC 18Öntözés és csatornázásIrrigation and drainage equipment and systems
ISO/TC 23/SC 19AgroelektronikaAgricultural electronics
ISO/TC 23Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és gépekTractors and machinery for agriculture and forestry

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
AgrárminisztériumDr. Gaál Györgyné
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemDr. Jóri István
CLAAS HUNGARIA Mezőgazdasági Gépgyártó Kft.Demeter Dániel István
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége
SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft.Berencsi Bence
Soproni EgyetemDr. Czupy Imre
Szent István EgyetemDr. Walz Géza