Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2022.07.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 339
A bizottság neve Vízgazdálkodás
A bizottság tevékenységi területe Épületeken belüli, emberi fogyasztásra szánt vizet szállító vezetékek, Épületekben használt csőszerelvények, Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez, Szerkezeti anyagok hatása az emberi felhasználásra szánt vízre, Egészségügyi szerelvények, Épületen belül elhelyezett vízminőség-javító egység, Vízépítési műtárgyak, Árvízvédelmi töltések, Vízügyi létesítmények, Vízgazdálkodás, Vízépítés
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 11447:1979

Hidak és átereszek hidraulikai számítása

MSZ 15219:1978

Vízépítési műtárgyak osztóhézagai

MSZ 15221:1969

Vízépítés. Szivárgások vizsgálata építményeket határoló talajrétegekben

MSZ 15285:1998

Termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítő berendezéseinek általános műszaki követelményei

MSZ 15286:1999

Ivóvízellátás. Csővezetékek tisztítása és fertőtlenítése

MSZ 15287:2000

Településekről származó szennyvizek tisztítótelepei. Szennyvíztisztító kisműtárgyak és kisberendezések

MSZ 15290:1999

Vízépítési földművek tömörségi előírásai

MSZ 15291:1999

Az árvízvédelmi gátak vizsgálata árvíz idején

MSZ 15292:1999

Árvízvédelmi gátak biztonsága

MSZ 15293:2000

Az ipari üzemek vízgazdálkodási alapfogalmainak meghatározása és jelölése

MSZ 15295:1999

Árvízvédelmi töltések talajának és építési anyagának vizsgálata

MSZ 15296:1999

Árvízvédelmi töltések talajának és építési anyagának vizsgálati eszközei, mérése és minősítése

MSZ 15298:2002

Vízföldtani napló tartalmi és formai követelményei

MSZ 15303:2001

Vízrajzi mérések műszaki követelményei. A vízállás, a vízhozam és a vízhőmérséklet mérése

MSZ 15304:2002

Felszíni vizek vízhozama. Vízhasználatok mérése

MSZ 15305-1:2000

Vízépítési műtárgyak elzárószerkezetei. 1. rész: Általános műszaki követelmények

MSZ 15305-2:2000

Vízépítési műtárgyak elzárószerkezetei. 2. rész: Árvízvédelmi töltésbe épített zsilipek elzárószerkezeteinek sajátos műszaki követelményei

MSZ 15316:2002

Hullámtéri véderdő telepítése, felújítása és állománynevelése

MSZ 15317-1:2002

Vízi biotechnika. 1. rész: Vízügyi rendeltetésű fásítás és erdőállomány-kialakítás

MSZ 15317-2:2002

Vízi biotechnika. 2. rész: Gyepburkolatok

MSZ 15320:2004

Földművek tömörségének meghatározása radioizotópos módszerrel

MSZ 15321:2008

Felszíni vizek vízhozamának mérése Szigyártó-csatornával

MSZ 15355:1979

Vízépítési tervek rajzjelei

MSZ 15355:1979/1M:1984

Vízépítési tervek rajzjelei

MSZ 21855-1:2002

Vízi létesítmények rendszeres műszaki ellenőrzése és vizsgálata. Víz- és csatornaművek műtárgyai

MSZ 21855-2:2002

Vízi létesítmények rendszeres műszaki ellenőrzése és vizsgálata. 2. rész: Csővezetékek

MSZ 22115:2002

Fogyasztói vízbekötések

MSZ 22116:2002

Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások

MSZ 787:1979

Közcélú vízellátás víznyerőhelyeinek kiválasztása és értékelése

MSZ EN 1017:2014+A1:2017

Emberi fogyasztásra szánt vizek kezeléséhez használt vegyszerek. Félig kiégetett dolomit

MSZ EN 1018:2021

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt ivóvíz kezelésére. Kalcium-karbonát

MSZ EN 1019:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Kén-dioxid

MSZ EN 1111:2017

Szaniterszerelvények. Hőfokszabályzós keverőszelepek (PN 10). Általános műszaki előírások

MSZ EN 1112:2008

Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek egészségügyi szerelvényeinek zuhanycsatlakozói. Általános műszaki követelmények

MSZ EN 1113:2015

Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek egészségügyi szerelvényeinek zuhanytömlői. Általános műszaki követelmények

MSZ EN 1197:2014

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Monocink-foszfát-oldat

MSZ EN 1198:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-dihidrogén-ortofoszfát

MSZ EN 1199:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Dinátrium-hidrogén-ortofoszfát

MSZ EN 1200:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Trinátrium-ortofoszfát

MSZ EN 1201:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Kálium-dihidrogén-ortofoszfát

MSZ EN 1202:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Dikálium-hidrogén-ortofoszfát

MSZ EN 1203:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Trikálium-ortofoszfát

MSZ EN 1204:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Kalcium-tetrahidrogén-di(ortofoszfát)

MSZ EN 1205:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Dinátrium-dihidrogén-pirofoszfát

MSZ EN 1206:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Tetranátrium-pirofoszfát

MSZ EN 1207:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Tetrakálium-pirofoszfát

MSZ EN 1208:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-kalcium-polifoszfát

MSZ EN 1209:2004

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-szilikát

MSZ EN 1210:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-tripolifoszfát

MSZ EN 1211:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Kálium-tripolifoszfát

MSZ EN 1212:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-polifoszfát

MSZ EN 12120:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-hidrogén-szulfit

MSZ EN 12121:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-diszulfit

MSZ EN 12122:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Ammóniaoldat

MSZ EN 12123:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Ammónium-szulfát

MSZ EN 12124:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-szulfit

MSZ EN 12125:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-tioszulfát

MSZ EN 12126:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Cseppfolyós ammónia

MSZ EN 1213:2000

Épületekben használt szelepek. Épületek ivóvízellátásához használt, rézötvözetekből készült tömítőszelepek. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 12173:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-fluorid

MSZ EN 12174:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-hexafluoro-szilikát

MSZ EN 12175:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Hexafluorokovasav

MSZ EN 12386:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Réz-szulfát

MSZ EN 12485:2017

Emberi fogyasztásra szánt vizek kezeléséhez használt vegyszerek. Kalcium-karbonát, égetett mész, félig kiégetett dolomit, magnézium-oxid, kalcium-magnézium-karbonát és dolomitmész. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 12518:2014

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Égetett mész

MSZ EN 12541:2003

Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep

MSZ EN 12671:2016

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. A helyszínen előállított klór-dioxid

MSZ EN 12672:2016

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Kálium-permanganát

MSZ EN 12678:2016

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Kálium-peroxo-monoszulfát

MSZ EN 12729:2003

Szerelvények az ivóvíz fordított irányú áramlása okozta szennyezések megakadályozására. Fordított irányú vízáramlást megakadályozó szabályozóegység a redukált nyomású zónában. B-család. A-típus

MSZ EN 1278:2010

Vegyi anyagok az emberi fogyasztásra szánt víz kezeléséhez. Ózon

MSZ EN 1286:2000

Egészségügyi szerelvények. Kisnyomású, mechanikus keverő csaptelepek. Általános műszaki előírások

MSZ EN 1287:2017

Szaniterszerelvények. Kisnyomású, hőfokszabályzós keverőszelepek. Általános műszaki előírások

MSZ EN 12873-1:2014

Szerkezeti anyagok hatása az emberi felhasználásra szánt vízre. A migráció hatása. 1. rész: Szerves vagy üvegszerű (porcelán/zománc) anyagból készült, vagy ezeket tartalmazó, gyárilag előállított termékek vizsgálati módszere

MSZ EN 12873-2:2022

Anyagok hatása az emberi felhasználásra szánt vízre. A migráció hatása. 2. rész: A helyszínen alkalmazott nemfémes és nem cementalapú anyagok vizsgálati módszere

MSZ EN 12873-3:2019

Szerkezeti anyagok hatása az emberi felhasználásra szánt vízre. Hatás a migráción keresztül. 3. rész: Ioncserélő és adszorbeálógyanták vizsgálati módszere

MSZ EN 12873-4:2022

Anyagok hatása az emberi felhasználásra szánt vízre. A migráció hatása. 4. rész: Vízkezelő membránok vizsgálati módszere

MSZ EN 12876:2015

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezelésére. Oxigén

MSZ EN 12897:2016+A1:2020

Vízellátás. Nem közvetlenül melegített, nem szellőztetett (zárt) melegvíz-tárolók előírásai

MSZ EN 12901:2001

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Szervetlen adalék és szűrőanyagok. Meghatározások

MSZ EN 12902:2005

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Szervetlen hordozó- és szűrőanyagok. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 12903:2009

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Por alakú aktív szén

MSZ EN 12904:2005

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Kvarchomok és kvarckavics

MSZ EN 12905:2013

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Expandált alumínium-szilikátok

MSZ EN 12906:2013

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Horzsakő

MSZ EN 12907:2009

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Hőkezelt szénféleségek

MSZ EN 12909:2013

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Antracit

MSZ EN 12910:2013

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Gránáthomok

MSZ EN 12911:2013

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Mangán-zöldhomok

MSZ EN 12912:2013

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Barit

MSZ EN 12913:2013

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Por alakú diatomaföld

MSZ EN 12914:2013

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Por alakú perlit

MSZ EN 12915-1:2009

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Szemcsés aktív szén. 1. rész: Eredeti szemcsés aktív szén

MSZ EN 12915-2:2009

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Szemcsés aktív szén. 2. rész: Regenerált szemcsés aktív szén

MSZ EN 12926:2015

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezelésére. Nátrium-peroxo-diszulfát

MSZ EN 12931:2015

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezelésére. A sürgősségi beavatkozás vegyi anyagai. Vízmentes nátrium-diklór-izocianurát

MSZ EN 12932:2015

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezelésére. A sürgősségi beavatkozás vegyi anyagai. Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát

MSZ EN 12933:2015

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezelésére. A sürgősségi beavatkozás vegyi anyagai. Triklór-izocianursav

MSZ EN 1302:2000

Vegyi anyagok az ivóvíz kezeléséhez. Alumíniumalapú pelyhesítőszerek. Analitikai módszerek

MSZ EN 13052-1:2002

Szerkezeti anyagok hatása az ivóvízre. Szerves anyagok. A víz színének és zavarosságának meghatározása csővezetékrendszerekben. 1. rész: Vizsgálati módszer

MSZ EN 13076:2003

Szerelvények az ivóvíz fordított irányú áramlása okozta szennyezések megakadályozására. Túlfolyásos megszakítótartály, A-csoport. A-típus

MSZ EN 13077:2018

Eszközök az ivóvíz visszaáramlása okozta szennyezések megakadályozására. Légrés nem visszatérő (korlátlan) túlfolyással. A-család, B típus

MSZ EN 13078:2004

Eszközök az ivóvíz visszaáramlása okozta szennyezések megakadályozására. Légrés elárasztott táplálással, beépített levegőbemenettel és túlfolyóval. A-család. C-típus

MSZ EN 13079:2004

Eszközök az ivóvíz visszaáramlása okozta szennyezések megakadályozására. Injektoros légrés. A-család. D-típus

MSZ EN 13176:2015

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezelésére. Etanol

MSZ EN 13177:2010

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Metanol

MSZ EN 13194:2015

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezelésére. Ecetsav

MSZ EN 13433:2022

Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Mechanikus, közvetlen működésű csőmegszakító. G család, A típus

MSZ EN 13434:2022

Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződés megakadályozására. Mechanikus, hidraulikus működésű csőmegszakító. G család, B típus

MSZ EN 13443-1:2002+A1:2008

Épületen belüli ivóvíz-hálózati vízkezelő berendezés. Mechanikus szűrők. 1. rész: Részecskeméret-tartomány: 80 –150 µm. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények

MSZ EN 13443-2:2005+A1:2008

Épületen belüli ivóvíz-hálózati vízkezelő berendezés. Mechanikus szűrők. 2. rész: Részecskeméret-tartomány: 1 µm – kisebb mint 80 µm. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények

MSZ EN 13618:2017

Rugalmas tömlőszerelvények ivóvíz-berendezésekhez. Működési követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13752:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Mangán-dioxid

MSZ EN 13753:2009

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Szemcsés aktivált alumínium-oxid

MSZ EN 13754:2009

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Bentonit

MSZ EN 13828:2004

Épületek csőszerelvényei. Kézi működtetésű, rézötvözetű és korrózióálló acélból készült golyós csapok az épületek ivóvízellátásához. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 13959:2005

Visszaáramlás-gátló szelepek. DN 6-tól DN 250-ig, beleértve az E család A, B, C és D típusát

MSZ EN 1405:2009

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-alginát

MSZ EN 1406:2018

Vegyszerek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Módosított keményítők

MSZ EN 1407:2008

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Anionos és nem ionos poliakrilamidok

MSZ EN 1408:2008

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Poli(diallil-dimetil-ammónium-klorid)

MSZ EN 1409:2008

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Poliaminok

MSZ EN 1410:2008

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Kationos poliakrilamidok

MSZ EN 14124:2005

Belső túlfolyós öblítőtartályok töltőszelepei

MSZ EN 1420:2016

Szerves anyagok hatása az emberi fogyasztásra szánt vízre. A csővezetékrendszerekben lévő víz szagának és ízének meghatározása

MSZ EN 1421:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Ammónium-klorid

MSZ EN 14367:2006

Nem szabályozható, visszaáramlást megakadályozó elválasztóegység különböző nyomási zónákkal. C család, A-típus

MSZ EN 14368:2015

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezelésére. Mangán-dioxid-bevonatú mészkő

MSZ EN 14369:2015

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezelésére. Vasbevonatú, szemcsés, aktivált alumínium-oxid

MSZ EN 14395-1:2005

Szerves anyagok hatása az emberi felhasználásra szánt vízre. Tárolórendszerekben lévő víz érzékszervi értékelése. 1. rész: Vizsgálati módszer

MSZ EN 1444:2001

Szálerősítésű cementből készült csövek. Útmutató a fektetéshez és a helyszíni munkavégzéshez

MSZ EN 14451:2021

Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Beépített vákuummentes szelepek DN 10-től DN 50-ig. D-család, A típus

MSZ EN 14452:2005

Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Csőszakaszoló atmoszférikus szellőzővel és mozgó elemmel DN 10-től DN 20-ig. D-család, B-típus

MSZ EN 14453:2005

Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Csőszakaszoló állandó atmoszférikus szellőzővel DN 10-től DN 20-ig. D-család, C-típus

MSZ EN 14454:2005

Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Visszaáramlást gátló tömlőcsatlakozó DN 15-től DN 32-ig. H-család, A-típus

MSZ EN 14455:2005

Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Túlnyomásos levegőbemenetes szelepek DN 15-től DN 50-ig. L-család, A- és B-típus

MSZ EN 14456:2004

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Aktív szén

MSZ EN 14506:2005

Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Automatikus terelőlap. H-család, C-típus

MSZ EN 14622:2005

Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Légrés túlfolyásos keringetéssel (szűkített) A-család, F-típus

MSZ EN 14623:2005

Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Légrés túlfolyásos keringetéssel (vizsgálattal vagy méréssel igazolva) A-család, G-típus

MSZ EN 14652:2005+A1:2008

Épületen belüli ivóvíz-hálózati vízkezelő berendezés. Membránszűrős berendezések. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények

MSZ EN 14664:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Szilárd vas(III)-szulfát

MSZ EN 14718:2015

Szerves anyagok hatása az emberi felhasználásra szánt vízre. A klórszükséglet meghatározása. Vizsgálati módszer

MSZ EN 14743:2005+A1:2008

Épületen belüli ivóvíz-hálózati vízkezelő berendezés. Vízlágyítók. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények

MSZ EN 14805:2008

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-klorid a helyszíni nem membrános, elektrolízises klórozáshoz

MSZ EN 14812:2005+A1:2008

Épületen belüli ivóvíz-hálózati vízkezelő berendezés. Vegyszeradagoló rendszerek. Előre beállított adagolórendszerek. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények

MSZ EN 1487:2014

Épületekben használt csőszerelvények. Hidraulikus biztonsági csoportok. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 1488:2021

Épületszerelvények. Víztágulás elleni készülékcsoportok. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 1489:2000

Épületekben használt csőszerelvények. Biztonsági nyomáscsökkentő szerelvények. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 14897:2006+A1:2008

Épületen belüli ivóvíz-hálózati vízkezelő berendezés. Kisnyomású higanygőzös ultraibolya-sugárzókat használó eszközök. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények

MSZ EN 14898:2006+A1:2008

Épületen belüli ivóvíz-hálózati vízkezelő berendezés. Aktív szűrőközeges szűrők. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények

MSZ EN 1490:2000

Épületekben használt csőszerelvények. Hő- és nyomásveszély elleni biztonsági szerelvények. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 1491:2000

Épületekben használt csőszerelvények. Nyomásveszély ellen biztosító szerelvények. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 14944-1:2006

Cementkötésű termékek hatása az emberi felhasználásra szánt vízre. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Gyári készítésű cementkötésű termékek hatása az érzékszervi tulajdonságokra

MSZ EN 14944-3:2008

Cementkötésű termékek hatása az emberi felhasználásra szánt vízre. Vizsgálati módszerek. 3. rész: Anyagok migrációja a gyári készítésű cementkötésű termékekből

MSZ EN 15028:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-klorát

MSZ EN 15029:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Vas(III)-hidroxid-oxid

MSZ EN 15030:2012+A1:2015

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezelésére. Ezüstsók időszakos használatra

MSZ EN 15039:2014

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Szűrőkhöz való adalék a vízkőkiválás megelőzésére. Polikarbonsavak és sóik

MSZ EN 15040:2014

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Szűrőkhöz való adalék a vízkőkiválás megelőzésére. Foszfonsavak és sóik

MSZ EN 15041:2014

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Szűrőkhöz való adalék a vízkőkiválás megelőzésére. Polifoszfátok

MSZ EN 1508:2000

Vízellátás. A víztároló rendszerek és elemek követelményei

MSZ EN 15091:2014

Egészségügyi szaniterek. Az egészségügyi szaniterek elektronikus nyitása és zárása

MSZ EN 15092:2008

Épületek csőszerelvényei. A melegvíz-szolgáltatás sorba épített, hőszabályozó szerelvényei. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 15096:2021

Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Tömlőcsatlakozó vákuummentes szelepek. DN 15-től DN 25-ig, H-család, B és D típus. Általános műszaki követelmények

MSZ EN 15161:2007

Épületen belül elhelyezett vízminőség-javító egység. Beépítés, működés, karbantartás és javítás

MSZ EN 15219:2006+A1:2008

Épületen belüli ivóvíz-hálózati vízkezelő berendezés. Nitrátmentesítő eszközök. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények

MSZ EN 15482:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-permanganát

MSZ EN 15664-1:2008+A1:2014

Fémek hatása az emberi felhasználásra szánt vízre. A fémkibocsátás kiértékelése próbapados dinamikus teszttel. 1. rész: Kialakítás és működés

MSZ EN 15664-2:2010

Fémek hatása az emberi fogyasztásra szánt vízre. A fémkibocsátás kiértékelése próbapados dinamikus teszttel. 2. rész: Tesztvizek

MSZ EN 1567:2000

Épületekben használt szelepek. Víznyomást csökkentő szelepek és szelepkombinációk. Követelmények és vizsgálatok

MSZ EN 15768:2015

Szerkezeti anyagok hatása az emberi felhasználásra szánt vízre. A vízből kioldódó szerves anyagok azonosítása GC-MS módszerrel

MSZ EN 15795:2011

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Természetes, habosítatlan alumínium-szilikátok

MSZ EN 15848:2010

Épületeken belüli vízkezelő berendezés. Szabályozható vegyszeradagoló rendszerek. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények

MSZ EN 15975-1:2011+A1:2016

Az ivóvízellátás biztonsága. A kockázat- és válságkezelés irányelvei. 1. rész: Válságkezelés

MSZ EN 15975-2:2013

Az ivóvízellátás biztonsága. A kockázat- és a válságkezelés irányelvei 2. rész: Kockázatkezelés

MSZ EN 16003:2012

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Kalcium-magnézium-karbonát

MSZ EN 16004:2012

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Magnézium-oxid

MSZ EN 16037:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-hidrogén-szulfát

MSZ EN 16056:2013

Fémes anyagok hatása az emberi használatra szánt vízre. Rozsdamentes acélok passzivitásának értékelési módszere

MSZ EN 16057:2012

Fémek hatása az emberi fogyasztásra szánt vízre. A felületen maradó ólom (Pb) meghatározása. Extrakciós módszer

MSZ EN 16058:2012

Fémek hatása az emberi fogyasztásra szánt vízre. A nikkelréteges felületi bevonatok értékelése próbapados dinamikus teszttel. Hosszú időtartamú vizsgálati módszer

MSZ EN 16070:2014

Termékek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Természetes zeolit

MSZ EN 16145:2013

Egészségügyi szerelvények. Mosogató- és mosdócsaptelepek eltávolítható aljzatai. Általános műszaki követelmények

MSZ EN 16146:2012+A1:2015

Egészségügyi szerelvények. 1. és 2. típusú elosztóhálózati egészségügyi szerelvények eltávolítható zuhanytömlői. Általános műszaki követelmények

MSZ EN 16370:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-klorid a membráncellás helyszíni elektroklórozáshoz

MSZ EN 16409:2014

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Dolomitmész

MSZ EN 16421:2015

Szerves anyagok hatása az emberi felhasználásra szánt vízre. Mikrobiális növekedés fokozása (EMG)

MSZ EN 17034:2018

Vegyszerek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Vízmentes alumínium-klorid, kristályvizes alumínium-klorid, dialumínium-klorid-pentahidroxid és alumínium-klorid-hidroxid-szulfát

MSZ EN 1717:2001

Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei

MSZ EN 17215:2019

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt ivóvíz kezeléséhez. Vasalapú pelyhesítőszerek. Analitikai módszerek

MSZ EN 200:2008

Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek kifolyószelepei és keverő csaptelepei. Általános műszaki követelmények

MSZ EN 246:2022

Szaniterszerelvények. A levegőztetők általános követelményei

MSZ EN 248:2003

Egészségügyi szerelvények. Galvanizált nikkel-króm bevonatok általános követelményei

MSZ EN 512:1994/A1:2003

Szálerősítésű cementből készült termékek. Nyomócsövek és csatlakozók

MSZ EN 512:2000

Szálerősítésű cementből készült termékek. Nyomócsövek és csatlakozók

MSZ EN 639:1999

Beton nyomócsövek, kötéseik és idomaik általános követelményei

MSZ EN 640:1999

Vasbetonból és egyenletesen elosztott vasalású betonból (köpenycső nélkül) készülő nyomócsövek, kötéseik és idomaik

MSZ EN 641:1999

Köpenycsővel készülő vasbeton nyomócsövek, kötéseik és idomaik

MSZ EN 642:1999

Köpenycsővel és anélkül készülő feszített beton nyomócsövek, kötéseik és idomaik, illetve a csövek feszített acélbetéteire vonatkozó különleges követelmények

MSZ EN 805:2000

Vízellátás. Az épületeken kívül lévő rendszerek és elemek követelményei

MSZ EN 806-1:2000/A1:2003

Épületeken belüli, emberi fogyasztásra szánt vizet szállító vezetékek követelményei. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 806-1:2001

Épületeken belüli, emberi fogyasztásra szánt vizet szállító vezetékek követelményei. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 806-2:2005

Épületeken belüli, emberi fogyasztásra szánt vizet szállító vezetékek követelményei. 2. rész: Tervezés

MSZ EN 806-3:2006

Épületeken belüli, emberi fogyasztásra szánt vizet szállító vezetékek műszaki előírásai. 3. rész: Csőméretezés. Egyszerűsített módszer

MSZ EN 806-4:2010

Épületeken belüli, emberi fogyasztásra szánt vizet szállító berendezések műszaki előírásai. 4. rész: Létesítés

MSZ EN 806-5:2012

Épületeken belüli, emberi fogyasztásra szánt vizet szállító berendezések műszaki előírásai. 5. rész: Üzemeltetés és karbantartás

MSZ EN 816:2017

Szaniterszerelvények. Automatikus elzárószelepek, PN 10

MSZ EN 817:2008

Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírások

MSZ EN 878:2016

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Alumínium-szulfát

MSZ EN 882:2016

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-aluminát

MSZ EN 885:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Poli(alumínium-klorid-hidroxid-szilikát)

MSZ EN 886:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Poli(alumínium-hidroxid-szilikát-szulfát)

MSZ EN 887:2016

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Alumínium-vas(III)-szulfát

MSZ EN 888:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Vas(III)-klorid

MSZ EN 889:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Vas(II)-szulfát

MSZ EN 890:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Vas(III)-szulfát-oldat

MSZ EN 891:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Vas(III)-klorid-szulfát

MSZ EN 896:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-hidroxid

MSZ EN 897:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-karbonát

MSZ EN 898:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-hidrogén-karbonát

MSZ EN 899:2009

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Kénsav

MSZ EN 900:2014

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Kalcium-hipoklorit

MSZ EN 901:2013

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-hipoklorit

MSZ EN 902:2016

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Hidrogén-peroxid

MSZ EN 935:2005

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Alumínium-vas(III)-klorid (monomer) és alumínium-vas(III)-klorid-hidroxid (monomer)

MSZ EN 936:2014

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Szén-dioxid

MSZ EN 937:2016

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Klór

MSZ EN 938:2016

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-klorit

MSZ EN 939:2016

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Sósav

MSZ EN 973:2009

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-klorid ioncserélők regenerálásához

MSZ EN 974:2004

Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Foszforsav

MSZ-08-0205:1978

A talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata

MSZ-10-138:1986

Vízépítési műtárgyak elektrokémiai korrózióvédelme. Üzemeltetés, karbantartás

MSZ-10-147:1981

Vízépítési műtárgyak elzárószerkezetei. Zsilipmozgató berendezések műszaki követelményei

MSZ-10-197:1982

Vízügyi gépek, gépi berendezések, készülékek munkavédelmi minősítése

MSZ-10-2084:1983

Vízgazdálkodás. Vízellátás. Szakkifejezések és fogalommeghatározások

MSZ-10-2086:1983

Vízgazdálkodás. Hidrogeológia. Szakkifejezések és fogalommeghatározások

MSZ-10-2260:1983

Vízgazdálkodás. Vízépítés. Vízfolyások. Szakkifejezések és fogalommeghatározások

MSZ-10-2261:1983

Vízgazdálkodás. Vízépítés. Víztározók és duzzasztott bögék. Szakkifejezések és fogalommeghatározások

MSZ-10-2262:1983

Vízgazdálkodás. Vízépítés. Tározók gátjai. Szakkifejezések és fogalommeghatározások

MSZ-10-2263:1983

Vízgazdálkodás. Szárazföldi hidrológia. Szakkifejezések és fogalommeghatározások

MSZ-10-272:1981

A folyószabályozás munkavédelmi követelményei

MSZ-10-278:1982

A belvízvédekezés munkavédelmi követelményei

MSZ-10-281:1984

Gáztartalmú vizek termelésének és szolgáltatásának munkavédelmi követelményei

MSZ-10-283:1987

Víztárolók létesítésének, üzemeltetésének és karbantartásának munkavédelmi követelményei

MSZ-10-284:1987

Nyomásfokozók létesítésének, üzemeltetésének és karbantartásának munkavédelmi követelményei

MSZ-10-290:1981

Vízi nagylétesítmények építése, üzemeltetése. Munkavédelmi követelmények

MSZ-10-301-1:1981

Vízügyi létesítmények. Földgátak

MSZ-10-302-1:1989

Vízügyi létesítmények. Földművek szivárgásgátlása műanyag fóliával

MSZ-10-303:1981

Vízügyi létesítmények. Beton- és vasbetonszerkezetek, műtárgyak

MSZ-10-304:1981

Vízügyi létesítmények. Rézsűburkolatok és támfalak

MSZ-10-305:1981

Vízügyi létesítmények. Kő- és vegyesművek

MSZ-10-306:1981

Vízügyi létesítmények. Ásott kutak

MSZ-10-307-1:1981

Vízügyi létesítmények. Akna- és csápos kutak

MSZ-10-307-2:1982

Vízügyi létesítmények. Kútaknák, csáposkutak, vízbeszerző tárok és galériák építésének és tisztításának munkavédelmi követelményei

MSZ-10-308:1981

Vízügyi létesítmények. Talajcsőhálózat

MSZ-10-309:1981

Vízügyi létesítmények. Acélszerkezetek

MSZ-10-317:1981

Vízépítés. Kotrás úszókotróval

MSZ-10-3544:1983

Vízhasznosítási és vízvédelmi szakkifejezések és fogalommeghatározások

MSZ-10-506:1990

Klórhordók szállítása, tárolása, üzemeltetése. Műszaki és munkavédelmi követelmények

MSZ-10-609:1986

Vízgazdálkodás. Hidromelioráció. Szakkifejezések és fogalommeghatározások

MSZ-10-610:1986

Vízgazdálkodás. Vízminőség. Szakkifejezések és fogalommeghatározások

MSZ-10-620:1988

Természetvédelem. Vízvédelem. Felszíni és felszín alatti vizek növényvédő szer szennyeződés elleni védelmének követelményei

MSZ-14-01033:1982

Vízvédelmi gátak telepítése, méretezése, építése

MSZ-14-01034:1985

Vízvédelmi biztonsági pillér kijelölése és méretezése

MSZE 12333:2010

Hegy- és dombvidéki kisvízfolyások jó ökológiai állapotának és potenciáljának kialakítása, valamint megőrzése

Elnök
Elnök munkahelye
Elnökhelyettes
Elnökhelyettes munkahelye
Titkár Csík Gabriella

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 164VízellátásWater supply

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
ISO/TC 282Víz újrahasznosításaWater re-use

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
A.P.P. Kereskedő és Szolgáltató Kft.Magyar Zoltán
Alsó- Duna-völgyi Vízügyi IgazgatóságGyurkity Zoltán
Alsó- Tisza vidéki Vízügyi IgazgatóságBarla Enikő
BelügyminisztériumDévai Henriett
Emberi Erőforrások MinisztériumaSebestyén Ágnes
Észak-magyarországi Vízügyi IgazgatóságRácz Miklós
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.Kajári Éva
Magyar Országos Fodrász, Fogtechnikus, Kozmetikus, Kéz-lábápoló, Műkörömépítő, Szikvízkészítő, Kelmefestő, Vegytisztító Szakmai IpartestületDulai István
Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség
Magyar Víziközmű Szövetség
Műanyag- Csőgyártók SzövetségeAranyi Sándor
Nyugat-dunántúli Vízügyi IgazgatóságBusa Tamás
WAVIN Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Csapó Gábor