Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2022.05.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 108
A bizottság neve Falazat
A bizottság tevékenységi területe -a különböző fajtájú falazóelemek követelményei és vizsgálati módszerei -a habarcsok (kültéri és beltéri) követelményei és vizsgálati módszerei -a falazatkiegészítő elemek követelményei és vizsgálati módszerei -a külső és belső vakolás tervezése és kivitelezése -falazatok hőszigetelés tervezési értékeinek meghatározása
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ EN 1015-1:1998/A1:2007

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 1. rész: A szemcseméret-eloszlás meghatározása (szitavizsgálattal)

MSZ EN 1015-1:1999

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 1. rész: A szemcseméret-eloszlás meghatározása (szitavizsgálattal)

MSZ EN 1015-10:1999/A1:2007

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 10. rész: A megszilárdult habarcs testsűrűségének meghatározása

MSZ EN 1015-10:2000

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 10. rész: A megszilárdult habarcs testsűrűségének meghatározása

MSZ EN 1015-11:2020

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 11. rész: A megszilárdult habarcs hajlító- és nyomószilárdságának meghatározása

MSZ EN 1015-12:2016

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 12. rész: Szilárd vakolóhabarcsok tapadószilárdságának meghatározása hordozóanyagon

MSZ EN 1015-17:2000

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 17. rész: A friss habarcs vízoldható kloridtartalmának meghatározása

MSZ EN 1015-17:2000/A1:2005

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 17. rész: A friss habarcs vízoldható kloridtartalmának meghatározása

MSZ EN 1015-18:2003

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 18. rész: A megszilárdult habarcs kapilláris-vízfelvételi együtthatójának meghatározása

MSZ EN 1015-19:1998/A1:2005

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 19. rész: A megszilárdult vakolóhabarcsok páraáteresztő képességének meghatározása

MSZ EN 1015-19:2000

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 19. rész: A megszilárdult vakolóhabarcsok páraáteresztő képességének meghatározása

MSZ EN 1015-2:1998/A1:2007

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 2. rész: Összesített minta vétele habarcsokból és a vizsgálati habarcsok elkészítése

MSZ EN 1015-2:1999

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 2. rész: Összesített minta vétele habarcsokból és a vizsgálati habarcsok elkészítése

MSZ EN 1015-21:2003

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 21. rész: Az egyrétegű vakolóhabarcsok hordozókkal való összeférhetőségének meghatározása

MSZ EN 1015-3:1999/A1:2004

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 3. rész: A friss habarcs konzisztenciájának meghatározása (ejtőasztallal)

MSZ EN 1015-3:1999/A2:2007

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 3. rész: A friss habarcs konzisztenciájának meghatározása (ejtőasztallal)

MSZ EN 1015-3:2000

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 3. rész: A friss habarcs konzisztenciájának meghatározása (ejtőasztallal)

MSZ EN 1015-4:1999

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 4. rész: A friss habarcs konzisztenciájának meghatározása (besüllyedésmérővel)

MSZ EN 1015-6:1998/A1:2007

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 6. rész: A friss habarcs testsűrűségének meghatározása

MSZ EN 1015-6:1999

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 6. rész: A friss habarcs testsűrűségének meghatározása

MSZ EN 1015-7:1999

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 7. rész: A friss habarcs levegőtartalmának meghatározása

MSZ EN 1015-9:1999/A1:2007

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 9. rész: A friss habarcs bedolgozhatósági és korrigálhatósági idejének meghatározása

MSZ EN 1015-9:2000

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 9. rész: A friss habarcs bedolgozhatósági és korrigálhatósági idejének meghatározása

MSZ EN 1052-1:2000

Falazatok vizsgálati módszerei. 1. rész: A nyomószilárdság meghatározása

MSZ EN 1052-2:2016

Falazatok vizsgálati módszerei. 2. rész: A hajlítószilárdság meghatározása 

MSZ EN 1052-3:2008

Falazatok vizsgálati módszerei. 3. rész: A kezdeti nyírószilárdság meghatározása

MSZ EN 1052-4:2000

Falazatok vizsgálati módszerei. 4. rész: A nyírószilárdság meghatározása a nedvességszigetelő réteggel együtt

MSZ EN 1052-5:2005

Falazatok vizsgálati módszerei. 5. rész: A kötési szilárdság meghatározása hajlító-húzó módszerrel

MSZ EN 13914-1:2016

A kültéri és beltéri vakolás tervezése, előkészítése és kivitelezése. 1. rész: Kültéri vakolás 

MSZ EN 13914-2:2016

A kültéri és beltéri vakolás tervezése, előkészítése és kivitelezése. 2. rész: Beltéri vakolás 

MSZ EN 15824:2017

Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok előírásai

MSZ EN 1745:2020

Falazatok és falazati termékek. A hőtechnikai tulajdonságok meghatározásának módszerei

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015

Falazóelemek követelményei. 1. rész: Égetett agyag falazóelemek

MSZ EN 771-2:2011+A1:2015

Falazóelemek követelményei. 2. rész: Mészhomok falazóelemek

MSZ EN 771-3:2011+A1:2016

Falazóelemek követelményei. 3. rész: Adalékanyagos beton falazóelemek (tömör és pórusos adalékanyagokkal)

MSZ EN 771-4:2011+A1:2015

Falazóelemek követelményei. 4. rész: Pórusbeton falazóelemek

MSZ EN 771-5:2011+A1:2016

Falazóelemek követelményei. 5. rész: Műkő falazóelemek

MSZ EN 771-6:2011+A1:2016

Falazóelemek követelményei. 6. rész: Természetes kő falazóelemek

MSZ EN 772-1:2011+A1:2015

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 1. rész: A nyomószilárdság meghatározása

MSZ EN 772-10:2000

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 10. rész: Mészhomok és pórusbeton falazóelemek nedvességtartalmának meghatározása

MSZ EN 772-11:2011

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 11. rész: Adalékanyagos beton, pórusbeton, műkő és természetes kő falazóelemek kapilláris-vízfelvételének meghatározása és az égetett agyag falazóelemek vízfelvétele kezdeti értékének meghatározása

MSZ EN 772-13:2000

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 13. rész: A falazóelemek nettó és bruttó száraz testsűrűségének meghatározása (a természetes kő kivételével)

MSZ EN 772-14:2002

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 14. rész: Az adalékos beton és műkő falazóelemek nedvességmozgásának meghatározása

MSZ EN 772-15:2000

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 15. rész: Pórusbeton falazóelemek páravezetési tényezőjének meghatározása

MSZ EN 772-16:2011

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 16. rész: A méretek meghatározása

MSZ EN 772-18:2011

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 18. rész: Mészhomok falazóelemek fagyállóságának meghatározása

MSZ EN 772-19:2000

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 19. rész: Nagyméretű, vízszintes üregű, égetett agyag falazóelemek nedvességtágulásának meghatározása

MSZ EN 772-2:1998/A1:2005

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 2. rész: Falazóelemek százalékos üregtérfogatának meghatározása (papírlenyomatos eljárással)

MSZ EN 772-2:2000

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 2. rész: Beton falazóelemek üregtérfogatának százalékos meghatározása (papírlenyomatos eljárással)

MSZ EN 772-20:2000

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 20. rész: Adalékos beton, műkő és természetes kő falazóelemek felületi síklapúságának meghatározása

MSZ EN 772-20:2000/A1:2005

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 20. rész: Falazóelemek felületi síklapúságának meghatározása

MSZ EN 772-20:2021 EV

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 20. rész: Falazóelemek felületi síklapúságának meghatározása EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN 772-21:2011

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 21. rész: Égetett agyag és mészhomok falazóelemek hideg vízben bekövetkező vízfelvételének meghatározása

MSZ EN 772-22:2019

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 22. rész: Égetett agyag falazóelemek fagyállóságának meghatározása

MSZ EN 772-3:2000

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 3. rész: Az égetett agyag falazóelemek nettó térfogatának és az üregek százalékos arányának meghatározása hidrosztatikus tömegméréssel (víz alatti mérés)

MSZ EN 772-4:2000

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 4. rész: Természetes kő falazóelemek sűrűségének, testsűrűségének, valamint összes és nyílt porozitásának meghatározása

MSZ EN 772-5:2016

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 5. rész: Az égetett agyag falazóelemek aktív oldható sótartalmának meghatározása

MSZ EN 772-6:2002

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 6. rész: Adalékos beton falazóelemek szakítószilárdságának meghatározása

MSZ EN 772-7:2000

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 7. rész: A nedvességszigetelő rétegként alkalmazott égetett agyag falazóelemek vízfelvételének meghatározása vízben való forralással

MSZ EN 772-9:1998/A1:2005

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 9. rész: Égetett agyag és mészhomok falazóelemek üreg- és nettó térfogatának, valamint százalékos üregarányának meghatározása homokkitöltéssel

MSZ EN 772-9:2000

Falazóelemek vizsgálati módszerei. 9. rész: Mészhomok falazóelemek üreg- és nettó térfogatának, valamint százalékos üregarányának meghatározása homokkitöltéssel

MSZ EN 845-1:2013+A1:2016

Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei. 1. rész: Falkötő vasak, hevederek, függesztők, konzolok

MSZ EN 845-2:2013+A1:2016

Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei. 2. rész: Áthidalók

MSZ EN 845-3:2013+A1:2016

Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei. 3. rész: Fekvőhézagok erősítése, vasalása acélhálóval

MSZ EN 846-10:2000

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. 10. rész: Konzolok teherbírásának és lehajlási jellemzőinek meghatározása

MSZ EN 846-11:2000

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. 11. rész: Az áthidalók ívmagasságának meghatározása

MSZ EN 846-13:2002

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. 13. rész: Szerves bevonatok lökésszerű teherrel, kopással és korrózióval szembeni ellenállásának meghatározása

MSZ EN 846-14:2013

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. 14. rész: A kezdeti nyírószilárdság meghatározása az előre gyártott és az építkezés helyszínén kiegészített áthidaló és a felette lévő falazat között

MSZ EN 846-2:2000

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. 2. rész: A fekvőfuga-vasalás tapadószilárdságának meghatározása habarcsos kapcsolatban

MSZ EN 846-3:2000

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. 3. rész: A fekvőfuga előre gyártott vasalásán levő hegesztések nyírási teherbírásának meghatározása

MSZ EN 846-4:2001/A1:2005

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. 4. rész: A pántok teherbírásának és erőelmozdulás-jellemzőinek meghatározása

MSZ EN 846-4:2002

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. 4. rész: A pántok teherbírásának és erőelmozdulás-jellemzőinek meghatározása

MSZ EN 846-5:2013

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. 5. rész: A falkötő vasak húzó és nyomó teherbírási kapacitásának és teherelmozdulás-jellemzőinek meghatározása (páros vizsgálat)

MSZ EN 846-6:2013

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. 6. rész: A falkötő vasak húzó és nyomó teherbírási kapacitásának és teherelmozdulás-jellemzőinek meghatározása (egyedi végvizsgálat)

MSZ EN 846-7:2013

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. 7. rész: A nyírási kapcsolóelemek és a csúszó kapcsolóelemek nyírási teherbírásának és teherelmozdulás-jellemzőinek meghatározása (habarcsfúga-kapcsolatok páros vizsgálata)

MSZ EN 846-8:2000

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. 8. rész: Fa födémgerenda teherbírásának és erőelmozdulás-jellemzőinek meghatározása

MSZ EN 846-8:2000/A1:2006

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. 8. rész: Fa födémgerenda teherbírásának és erőelmozdulás-jellemzőinek meghatározása

MSZ EN 846-9:2016

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. 9. rész: Az áthidalók hajlítási és nyírási ellenállásának meghatározása 

MSZ EN 998-1:2017

Előírás falazati habarcsra. 1. rész: Kültéri és beltéri vakolóhabarcs

MSZ EN 998-2:2017

Előírás falazati habarcsra. 2. rész: Falazóhabarcs

MSZE 3576-1:2012

Vályog falazóelemek és szalmabála építőelemek követelményei. 1. rész: Vályog falazóelemek

MSZE 3576-2:2012

Vályog falazóelemek és szalmabála építőelemek követelményei. 2. rész: Szalmabála építőelemek

Elnök Mattyasovszky Zsolnay Eszter
Elnök munkahelye Szilikátipari Tudományos Egyesület
Elnökhelyettes Tóth Balázs
Elnökhelyettes munkahelye ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Titkár Szendy Csabáné

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 125FalazatMasonry

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
ISO/TC 179FalazatMasonry - STANDBY

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemDr. Nemes Rita
Burkolástechnika EgyesületBrassnyó László
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságTóth Balázs
Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki KamaraMárai Péter
Magyar Téglás SzövetségLadányi Ágnes
MiniszterelnökségBalogh Bence
Nemzeti Fejlesztési MinisztériumButsi István
Szilikátipari Tudományos EgyesületMattyasovszky Zsolnay Eszter
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt.Szelestey László
Wienerberger doo KanjizaBálint József
WIENERBERGER Téglaipari zRt.Orbán Imre
XELLA Magyarország Kft.Juhász Gábor