Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2022.07.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 862
A bizottság neve Vasúti villamos berendezések
A bizottság tevékenységi területe A helyhez kötött és a gördülőállományon alkalmazott, vontatási, távjelző, biztonsági és más segédüzemi célú vasúti villamos berendezések; trolibuszok és egyéb villamos meghajtású járművek villamos berendezései
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ CLC/TR 50646:2022

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Kétirányú egyenáramú áramátalakító alállomások előírásai

MSZ CLC/TS 50152-4:2022

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek kiegészítő követelményei. 4. rész: Váltakozó áramú fémtokozott vontatási kapcsolókészülékek

MSZ CLC/TS 50238-3:2022

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány és a szerelvényérzékelő rendszerek közötti összeférhetőség. 3. rész: Tengelyszámlálókkal való összeférhetőség

MSZ CLC/TS 50459-1:2022

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS). A vezető-gép interfész. 1. rész: Az ERTMS/ETCS/GSM-R információk bemutatásának általános elvei

MSZ CLC/TS 50459-2:2022

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS). A vezető-gép interfész. 2. rész: A GSM-R információk ergonomikus elrendezése

MSZ CLC/TS 50459-3:2022

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS). A vezető-gép interfész. 3. rész: A nem ETCS információk ergonomikus elrendezése

MSZ CLC/TS 50537-1:2022

Vasúti alkalmazások. Vontatási transzformátor és hűtőrendszerének szerelt részei. 1. rész: Vontatási transzformátorok nagyfeszültségű (HV) átvezetőszigetelői

MSZ CLC/TS 50537-2:2022

Vasúti alkalmazások. Vontatási transzformátor és hűtőrendszerének szerelt részei. 2. rész: Vontatási transzformátorok és fojtótekercsek szigetelőfolyadék-szivattyúi

MSZ CLC/TS 50537-3:2022

Vasúti alkalmazások. Vontatási transzformátor és hűtőrendszerének szerelt részei. 3. rész: Vontatási áramátalakítók vízszivattyúi

MSZ CLC/TS 50537-4:2022

Vasúti alkalmazások. Vontatási transzformátor és hűtőrendszerének szerelt részei. 4. rész: Buchholz-relé vasúti járművek tágulóedényes, folyadéktöltésű transzformátoraihoz és fojtótekercseihez

MSZ CLC/TS 50701:2021

Vasúti alkalmazások. Kiberbiztonság

MSZ EN 50119:2009/A1:2013

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos vontatási felső munkavezeték

MSZ EN 50119:2010

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos vontatási felső munkavezeték

MSZ EN 50119:2020

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos vontatási felső munkavezetékek

MSZ EN 50121-1:2017

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 50121-2:2017

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 2. rész: A teljes vasúti rendszer zavarkibocsátása a külvilág felé

MSZ EN 50121-3-1:2017

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-1. rész: Gördülőállomány. Szerelvény és a teljes jármű

MSZ EN 50121-3-1:2017/A1:2020

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-1. rész: Gördülőállomány. Szerelvény és a teljes jármű

MSZ EN 50121-3-2:2016/A1:2020

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-2. rész: Gördülőállomány. Készülékek

MSZ EN 50121-3-2:2017

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-2. rész: Gördülőállomány. Készülékek

MSZ EN 50121-4:2016/A1:2020

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 4. rész: A jelző- és távközlő készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ EN 50121-4:2017

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 4. rész: A jelző- és távközlő készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ EN 50121-5:2017

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 5. rész: Helyhez kötött energiaellátó berendezések és készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ EN 50121-5:2017/A1:2020

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 5. rész: Helyhez kötött energiaellátó berendezések és készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ EN 50122-1:2011

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni védőintézkedések

MSZ EN 50122-1:2011/A1:2011

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni védőintézkedések

MSZ EN 50122-1:2011/A2:2016

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni védőintézkedések

MSZ EN 50122-1:2011/A3:2017

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni védőintézkedések

MSZ EN 50122-1:2011/A4:2017

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni védőintézkedések

MSZ EN 50122-2:2011

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 2. rész: Egyenáramú vontatási rendszerek okozta kóboráramok hatása elleni védőintézkedések

MSZ EN 50122-3:2011

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 3. rész: Egyen- és váltakozó áramú vontatási rendszerek egymásra hatása

MSZ EN 50123-1:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 50123-2:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 2. rész: Egyenáramú megszakítók

MSZ EN 50123-3:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 3. rész: Belső téri egyenáramú szakaszolók, terhelésszakaszolók és földelőszakaszolók

MSZ EN 50123-3:2003/A1:2014

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 3. rész: Belső téri egyenáramú szakaszolók, terhelésszakaszolók és földelőszakaszolók

MSZ EN 50123-4:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 4. rész: Külső téri egyenáramú szakaszolók, terhelésszakaszolók és földelőszakaszolók

MSZ EN 50123-4:2003/A1:2014

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 4. rész: Külső téri egyenáramú szakaszolók, terhelésszakaszolók és földelőszakaszolók

MSZ EN 50123-6:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 6. rész: Egyenáramú kapcsolóberendezések

MSZ EN 50123-6:2003/A1:2015

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 6. rész: Egyenáramú kapcsolóberendezések

MSZ EN 50123-7-1:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 7-1. rész: Mérő-, vezérlő- és védelmi berendezések sajátos használatra egyenáramú vontatási rendszerekben. Alkalmazási irányelvek

MSZ EN 50123-7-2:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 7-2. rész: Mérő-, vezérlő- és védelmi berendezések sajátos használatra egyenáramú vontatási rendszerekben. Leválasztó áramátalakítók és más árammérő eszközök

MSZ EN 50123-7-3:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 7-3. rész: Mérő-, vezérlő- és védelmi berendezések sajátos használatra egyenáramú vontatási rendszerekben. Leválasztó feszültségátalakítók és más feszültségmérő eszközök

MSZ EN 50124-1:2017

Vasúti alkalmazások. Szigeteléskoordináció. 1. rész: Alapkövetelmények. Légközök és kúszóáramutak az összes villamos és elektronikus berendezéshez

MSZ EN 50124-2:2017

Vasúti alkalmazások. Szigeteléskoordináció. 2. rész: Túlfeszültségek és a vonatkozó védelem

MSZ EN 50125-1:2014

Vasúti alkalmazások. A berendezések környezeti feltételei. 1. rész: Gördülőállomány és a fedélzeti berendezés

MSZ EN 50125-2:2003

Vasúti alkalmazások. A berendezések környezeti feltételei. 2. rész: Telepített villamos berendezések

MSZ EN 50125-3:2003

Vasúti alkalmazások. A berendezések környezeti feltételei. 3. rész: Jelző- és távközlő berendezések

MSZ EN 50126-1:2018

Vasúti alkalmazások. A megbízhatóság, az üzemkészség, a karbantarthatóság és a biztonság (RAMS) előírása és bizonyítása. 1. rész: Az általános RAMS-folyamat

MSZ EN 50126-2:2018

Vasúti alkalmazások. A megbízhatóság, az üzemkészség, a karbantarthatóság és a biztonság (RAMS) előírása és bizonyítása. 2. rész: Rendszerek biztonsági megközelítése

MSZ EN 50128:2011

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Szoftverek vasúti vezérlő- és védelmi rendszerekhez

MSZ EN 50128:2011/A1:2020

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Szoftverek vasúti vezérlő- és védelmi rendszerekhez

MSZ EN 50128:2011/A2:2021

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Szoftverek vasúti vezérlő- és védelmi rendszerekhez

MSZ EN 50129:2019

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Biztonsági elektronikai rendszerek biztosítóberendezésekhez

MSZ EN 50149:2013

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos vontatás. Hornyolt munkavezeték rézből és rézötvözetből

MSZ EN 50152-1:2012/A1:2014

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Váltakozó áramú kapcsolóberendezések egyedi követelményei. 1. rész: 1 kV feletti névleges feszültségű egyfázisú megszakítók

MSZ EN 50152-1:2013

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Váltakozó áramú kapcsolóberendezések egyedi követelményei. 1. rész: 1 kV feletti névleges feszültségű egyfázisú megszakítók

MSZ EN 50152-2:2013

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek egyedi követelményei. 2. rész: 1 kV feletti névleges feszültségű egyfázisú szakaszolók, földelőkapcsolók és kapcsolók

MSZ EN 50152-3-1:2017

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek kiegészítő követelményei. 3-1. rész: Váltakozó áramú vontatási rendszerekben egyedi célokra használt mérő-, vezérlő- és védőkészülékek. Készülékek

MSZ EN 50152-3-2:2016

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek kiegészítő követelményei. 3-2. rész: Váltakozó áramú vontatási rendszerekben egyedi célokra használt mérő-, vezérlő- és védőkészülékek. Áramváltók

MSZ EN 50152-3-3:2016

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek kiegészítő követelményei. 3-3. rész: Váltakozó áramú vontatási rendszerekben egyedi célokra használt mérő-, vezérlő- és védőkészülékek. Feszültségváltók

MSZ EN 50153:2014

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A villamos veszélyek elleni védőintézkedések

MSZ EN 50153:2014/A1:2018

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A villamos veszélyek elleni védőintézkedések

MSZ EN 50153:2014/A2:2020

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A villamos veszélyek elleni védőintézkedések

MSZ EN 50155:2018

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Elektronikus berendezések

MSZ EN 50155:2021

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Elektronikus berendezések

MSZ EN 50159:2010/A1:2020

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Biztonsági távközlés átviteli rendszerekben

MSZ EN 50159:2011

Vasúti alkalmazások. Távközlő-, jelző- és adatfeldolgozó rendszerek. Biztonsági távközlés átviteli rendszerekben

MSZ EN 50162:2004

Korrózió elleni védelem az egyenáramú rendszerekből származó kóborárammal

MSZ EN 50163:2004/A2:2020

Vasúti alkalmazások. A vontatási rendszerek tápfeszültségei

MSZ EN 50163:2013

Vasúti alkalmazások. A vontatási rendszerek tápfeszültségei

MSZ EN 50206-1:2010

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Áramszedők: Jellemzők és vizsgálatok. 1. rész: Áramszedők nagyvasúti járművekhez

MSZ EN 50206-2:2010

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Áramszedők: Jellemzők és vizsgálatok. 2. rész: Áramszedők föld alatti és közúti villamosvasúti járművekhez

MSZ EN 50215:2010

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A gördülőállományon végzendő, gyártás utáni és forgalomba helyezés előtti vizsgálatok

MSZ EN 50238-1:2003

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány és a szerelvényérzékelő rendszerek közötti összeférhetőség

MSZ EN 50238-1:2020

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány és a szerelvényérzékelő rendszerek közötti összeférhetőség. 1. rész: Általános rész

MSZ EN 50239:2018

Vasúti alkalmazások. Rádió-távvezérlési rendszer tolatásra alkalmazott vontató járművekhez

MSZ EN 50317:2012

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti dinamikus kölcsönhatás méréseinek követelményei és érvényesítése (validálása)

MSZ EN 50318:2019

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti dinamikus kölcsönhatás szimulálásának érvényesítése (validálása)

MSZ EN 50327:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Az áramátalakító-csoportok névleges értékeinek és vizsgálatainak összehangolása

MSZ EN 50327:2003/A1:2005

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Az áramátalakító-csoportok névleges értékeinek és vizsgálatainak összehangolása

MSZ EN 50328:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Alállomások teljesítményelektronikai áramátalakítói

MSZ EN 50329:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Vontatási transzformátorok

MSZ EN 50329:2003/A1:2010

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Vontatási transzformátorok

MSZ EN 50343:2014

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A vezetékhálózat létesítési szabályai

MSZ EN 50343:2014/A1:2018

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A vezetékhálózat létesítési szabályai

MSZ EN 50345:2009

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos vontatás. Szigetelő műanyag kötelek felsővezeték-rögzítéshez

MSZ EN 50367:2012/A1:2017

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti kölcsönhatás műszaki ismérvei (a szabad hozzáférés megvalósítására)

MSZ EN 50367:2013

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti kölcsönhatás műszaki ismérvei (a szabad hozzáférés megvalósítására)

MSZ EN 50367:2021

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések és gördülőállomány. Az áramszedők és a felsővezeték közötti műszaki összeférhetőség elérésének ismérvei

MSZ EN 50388:2012

Vasúti alkalmazások. Energiaellátás és a gördülőállomány. Az együttműködéshez szükséges, az energiaellátás (alállomás) és a gördülőállomány közötti koordináció műszaki ismérvei

MSZ EN 50405:2015/A1:2017

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Áramszedők, érintkezőbetétek vizsgálati módszerei

MSZ EN 50405:2016

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Áramszedők, érintkezőbetétek vizsgálati módszerei

MSZ EN 50443:2012

A nagyfeszültségű váltakozó áramú vontatási rendszerek és a nagyfeszültségű váltakozó áramú energiaellátó rendszerek által keltett elektromágneses interferencia hatásai a csővezetékeken

MSZ EN 50463-1:2018

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50463-2:2018

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 2. rész: Fogyasztásmérés

MSZ EN 50463-3:2018

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 3. rész: Adatkezelés

MSZ EN 50463-4:2018

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 4. rész: Kommunikáció

MSZ EN 50463-5:2018

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 5. rész: Megfelelőségértékelés

MSZ EN 50467:2012

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Villamos csatlakozók, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 50488:2021

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Felsővezeték-rendszeren vagy felsővezeték-rendszer közelében, és/vagy a vele összefüggő visszavezető áramkörön végzett munkák villamos védelmi intézkedései

MSZ EN 50500:2008/A1:2015

A vasúti környezetben lévő villamos és elektronikus berendezések által keltett mágneses térerősségek mérési eljárásai az emberi kitettség szempontjából

MSZ EN 50500:2009

A vasúti környezetben lévő villamos és elektronikus berendezések által keltett mágneses térerősségek mérési eljárásai az emberi kitettség szempontjából

MSZ EN 50502:2015

Vasúti alkalmazások. Gördülő-állomány. Villamos berendezések trolibuszokon. Biztonsági követelmények és áramszedő rendszerek

MSZ EN 50526-1:2012

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú túlfeszültség-levezetők és feszültséghatárolók 1. rész: Túlfeszültség-levezetők

MSZ EN 50526-2:2014

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú túlfeszültség-levezetők és feszültséghatárolók. 2. rész: Feszültséghatároló eszközök

MSZ EN 50526-3:2016

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Egyenáramú túlfeszültség-levezetők és feszültséghatárolók. 3. rész: Alkalmazási útmutató

MSZ EN 50533:2011/A1:2017

Vasúti alkalmazások. A fedélzeti háromfázisú tápfeszültség jellemzői

MSZ EN 50533:2012

Vasúti alkalmazások. A fedélzeti háromfázisú tápfeszültség jellemzői

MSZ EN 50546:2021

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Háromfázisú pálya menti (külső) tápellátó rendszer vasúti járművekhez és a csatlakozóik

MSZ EN 50547:2013

Vasúti alkalmazások. Telepek tartalék tápellátó rendszerekhez

MSZ EN 50553:2012/A1:2016

Vasúti alkalmazások. A menetképesség követelményei a gördülőállományon keletkezett tűz esetén

MSZ EN 50553:2012/A2:2020

Vasúti alkalmazások. A menetképesség követelményei a gördülőállományon keletkezett tűz esetén

MSZ EN 50553:2013

Vasúti alkalmazások. A menetképesség követelményei a vasúti kocsikon keletkezett tűz esetén

MSZ EN 50562:2018

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos vontatási rendszerek kockázatértékelési folyamata, védelmi intézkedései és biztonságuk bizonyítása

MSZ EN 50578:2013

Vasúti alkalmazások. Egyenáramú jelzőrelék

MSZ EN 50591:2020

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Az energiafelhasználás meghatározása és igazolása

MSZ EN 50592:2017

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány tengelyszámlálókkal való elektromágneses összeférhetőségének vizsgálata

MSZ EN 50617-1:2015

Vasúti alkalmazások. Szerelvényérzékelő rendszerek műszaki jellemzői a nagysebességű transzeurópai vasúti hálózat kölcsönös átjárhatóságához. 1. rész: Vágányáramkörök

MSZ EN 50617-2:2015

Vasúti alkalmazások. Szerelvényérzékelő rendszerek műszaki jellemzői a nagysebességű transzeurópai vasúti hálózat kölcsönös átjárhatóságához. 2. rész: Tengelyszámlálók

MSZ EN 50633:2017

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Váltakozó áramú és egyenáramú villamos vontatási rendszerek védelmi alapelvei

MSZ EN 50641:2020

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos vontatási energiaellátó rendszerek tervezéséhez használt szimulációs szoftverek validálásának követelményei

MSZ EN 50657:2018

Vasúti alkalmazások. Gördülőállományi alkalmazások. A gördülőállományon alkalmazott szoftver

MSZ EN 50668:2020

Vasúti alkalmazások. Nem UGTMS városi vasúti rendszerek biztosítóberendezései és vezérlőrendszerei

MSZ EN 50702:2021

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Áramvezető sínes áramszedők (áramszedő papucs). Jellemzők és vizsgálatok

MSZ EN 60077-1:2018

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 1. rész: Általános üzemeltetési feltételek és általános szabályok (IEC 60077-1:2017)

MSZ EN 60077-2:2018

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 2. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Általános szabályok (IEC 60077-2:2017)

MSZ EN 60077-3:2002

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 3. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Szabályok egyenáramú megszakítókra (IEC 60077-3:2001)

MSZ EN 60077-4:2003

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 4. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Szabályok váltakozó áramú megszakítókra (IEC 60077-4:2003)

MSZ EN 60077-5:2004

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 5. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Szabályok nagyfeszültségű biztosítókra (IEC 60077-5:2003)

MSZ EN 60310:2016

Vasúti alkalmazások. Vontatási transzformátorok és fojtótekercsek a gördülőállományhoz (IEC 60310:2016)

MSZ EN 60322:2001

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülő állományhoz. Előírások nyitott kivitelű, nagy terhelhetőségű ellenállásokra (IEC 60322:2001)

MSZ EN 60349-1:2011

Villamos vontatás. Vasúti és közúti járművek villamos forgógépei. 1. rész: Gépek, az elektronikus átalakítóról táplált váltakozó áramú motorok kivételével (IEC 60349-1:2010)

MSZ EN 60349-2:2011

Villamos vontatás. Vasúti és közúti járművek villamos forgógépei. 2. rész: Elektronikus átalakítóról táplált váltakozó áramú motorok (IEC 60349-2:2010)

MSZ EN 60349-4:2013

Villamos vontatás. Villamos forgógépek vasúti és közúti járművekhez 4. rész: Elektronikus átalakítóról táplált állandó mágneses szinkronmotorok (IEC 60349-4:2012)

MSZ EN 61287-1:2015

Vasúti alkalmazások. A gördülőállományra szerelt áramátalakítók. 1. rész: Jellemzők és vizsgálati módszerek (IEC 61287-1:2014)

MSZ EN 61373:2011

Vasúti alkalmazások. Gördülő állomány. Ütés- és rázásállósági vizsgálatok (IEC 61373:2010)

MSZ EN 61375-1:2013

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 1. rész: Általános felépítés (IEC 61375-1:2012)

MSZ EN 61375-2-1:2013

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-1. rész: Wire Train Bus (WTB) (IEC 61375-2-1:2012)

MSZ EN 61375-2-2:2013

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-2. rész: Wire Train Bus (WTB) megfelelőségvizsgálata (IEC 61375-2-2:2012)

MSZ EN 61375-2-3:2015/A11:2017

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-3. rész: TCN kommunikációs profil

MSZ EN 61375-2-3:2016

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-3. rész: TCN kommunikációs profil (IEC 61375-2-3:2015)

MSZ EN 61375-2-5:2015

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-5. rész: Ethernet-alapú vasúti gerinchálózat

MSZ EN 61375-3-1:2013

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 3-1. rész: Többfunkciós járműbusz (MVB) (IEC 61375-3-1:2012)

MSZ EN 61375-3-2:2013

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 3-2. rész: Többfunkciós járműbusz (MVB) megfelelőségvizsgálata (IEC 61375-3-2:2012)

MSZ EN 61375-3-3:2013

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 3-3. rész: Nyílt CAN-hálózat (CCN) (IEC 61375-3-2012)

MSZ EN 61375-3-4:2014

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 3-4. rész: Ethernet-alapú hálózat (ECN) (IEC 61375-3-4:2014)

MSZ EN 61375-3-4:2014/A11:2017

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 3-4. rész: Ethernet-alapú hálózat (ECN)

MSZ EN 61377:2016

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Vontatási rendszerek összetett vizsgálati módszerei (IEC 61377:2016)

MSZ EN 61881-1:2011

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány berendezései. Teljesítményelektronikai kondenzátorok. 1. rész: Papír-/műanyag film kondenzátorok (IEC 61881-1:2010)

MSZ EN 61881-2:2013

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány berendezései. Teljesítményelektronikai kondenzátorok. 2. rész: Alumínium elektrolitkondenzátorok nem szilárd elektrolittal (IEC 61881-2:2012)

MSZ EN 61881-3:2012/A1:2014

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány berendezései. Teljesítményelektronikai kondenzátorok. 3. rész: Kétrétegű kondenzátorok (IEC 61881-3:2012/A1:2013)

MSZ EN 61881-3:2013

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány berendezései. Teljesítményelektronikai kondenzátorok. 3. rész: Kétrétegű kondenzátorok (IEC 61881-3:2012)

MSZ EN 62267:2010

Vasúti alkalmazások. Automatizált városi kötöttpályás közlekedés (AUGT). Biztonsági követelmények (IEC 62267:2009)

MSZ EN 62290-1:2015

Vasúti alkalmazások. A városi kötött pályás közlekedés szervezése, valamint vezérlő- és biztosítórendszerei. 1. rész: A rendszer alapelvei és az alapvető fogalmak (IEC 62290-1:2014)

MSZ EN 62290-2:2015

Vasúti alkalmazások. A városi kötött pályás közlekedés szervezése, valamint vezérlő- és biztosítórendszerei. 2. rész: A működési követelmények meghatározása (IEC 62290-2:2014)

MSZ EN 62520:2012

Vasúti alkalmazások. Villamos vontatás. Teljesítményátalakítóról táplált rövid állórészes típusú lineáris aszinkronmotorok (LIM-ek) (IEC 62520:2011)

MSZ EN 62580-1:2016/A11:2017

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti fedélzeti multimédia- és telematikai alrendszerek. 1. rész: Általános felépítés

MSZ EN 62580-1:2017

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti fedélzeti multimédia- és telematikai alrendszerek. 1. rész: Általános felépítés (IEC 62580-1:2015)

MSZ EN 62621:2016

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos vontatás. Felsővezetékhez használt kompozit szigetelők különleges követelményei (IEC 62621:2011)

MSZ EN 62621:2016/A1:2017

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos vontatás. Felsővezetékhez használt kompozit szigetelők különleges követelményei

MSZ EN 62625-1:2013/A11:2017

Elektronikus vasúti berendezések. Fedélzeti menetíró rendszerek. 1. rész: A rendszerre vonatkozó előírások

MSZ EN 62625-1:2014

Elektronikus vasúti berendezések. Fedélzeti menetíró rendszerek. 1. rész: Rendszertulajdonságok (IEC 62625-1:2013)

MSZ EN 62625-2:2017

Elektronikus vasúti berendezések. Fedélzeti menetíró rendszerek. 2. rész: Megfelelőségvizsgálat (IEC 62625-2:2016)

MSZ EN 62718:2016

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Egyenfeszültségről táplált elektronikus előtétek világítási fénycsövekhez (IEC 62718:2013 + COR1:2016)

MSZ EN 62864-1:2017

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Energiaellátás fedélzeti energiatároló rendszerrel. 1. rész: Soros hibrid rendszer (IEC 62864-1:2016)

MSZ EN 62924:2017

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Egyenáramú vontatási rendszerek helyhez kötött energiatároló rendszere (IEC 62924:2017)

MSZ EN IEC 60077-3:2020

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 3. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Szabályok egyenáramú megszakítókra (IEC 60077-3:2019)

MSZ EN IEC 60077-4:2020

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 4. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Szabályok váltakozó áramú megszakítókra (IEC 60077-4:2019)

MSZ EN IEC 60077-5:2020

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 5. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Szabályok nagyfeszültségű biztosítókra (IEC 60077-5:2019)

MSZ EN IEC 61133:2022

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A gördülőállományon végzendő, gyártás utáni és forgalomba helyezés előtti vizsgálatok (IEC 61133:2016)

MSZ EN IEC 61375-2-6:2019

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-6. rész: Fedélzeti és pályamenti rendszerek közötti kommunikáció (IEC 61375-2-6:2018)

MSZ EN IEC 61375-2-8:2022

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-8. rész: A TCN megfelelőségvizsgálata (IEC 61375-2-8:2021)

MSZ EN IEC 62290-3:2020

Vasúti alkalmazások. A városi kötöttpályás közlekedés szervezése, valamint vezérlő- és biztosítórendszerei. 3. rész: A rendszerkövetelmények meghatározásai (IEC 62290-3:2019)

MSZ EN IEC 62928:2018

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Fedélzeti vontatási lítiumion akkumulátorok (IEC 62928:2017)

MSZ-07-5017:1983

Villamos üzemű, helyi tömegközlekedés áramellátási rendszereinek érintésvédelme. Követelmények. Vizsgálatok

MSZ-07-5029:1988

Elektromos állítású közúti villamosvasúti váltójelző reteszelésjelzővel követelményei és vizsgálata

MSZ-07-5031:1986

Trolibusz váltójelző. Követelmények. Vizsgálatok. Létesítés

Elnök Dr. Héray Tibor
Elnök munkahelye Széchenyi István Egyetem
Elnökhelyettes
Elnökhelyettes munkahelye
Titkár Kosák Gábor

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CLC/SC 9XATávközlő-, jelző- és adatfeldolgozó rendszerekCommunication, signalling and processing systems
CLC/SC 9XBA gördülőállományon használt villamos, elektronikus és elektromechanikus anyagok a kapcsolódó szoftvereket is beleértveElectrical, electronic and electromechanical material on board rolling stock, including associated software
CLC/SC 9XCVillamos energiaellátó és földelőrendszerek tömegközlekedési létesítményekhez és kiegészítő berendezésekhez (Helyhez kötött berendezések)Electric supply and earthing systems for public transport equipment and ancillary apparatus (Fixed installations)
CLC/TC 9XVasúti villamos és elektronikus berendezésekElectrical and electronic applications for railways

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
IEC/TC 9Vasúti villamos berendezések és rendszerekElectrical equipment and systems for railways

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemDr. Tarnai Géza
Magyar Elektrotechnikai EgyesületNémethné Vidovszky Ágnes
MÁV Zrt.Pfeilmayer Zsolt
Széchenyi István EgyetemDr. Héray Tibor
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt.Kárpáti Marianna