Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2022.05.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 850
A bizottság neve Multimédia és távközlés
A bizottság tevékenységi területe Audio-, video- és audiovizuális készülékek, berendezések, továbbá elektroakusztikai jellemzők és vizsgálatok szabványosítása.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 16683:1994

A PAL színes televíziórendszer jeleinek fő jellemzői

MSZ 16683:1994/1M:1997

A PAL színes televíziórendszer jeleinek fő jellemzői

MSZ 17030-3:2002

Távközlőhálózat létesítése épületben. 3. rész: Megközelítési és keresztezési előírások

MSZ 17030-4:2002

Távközlőhálózat létesítése épületben. 4. rész: Lakóépületek

MSZ 17128-1:1997

Távközlőhálózatok és távközlési szolgáltatások védettsége. Fogalommeghatározások, általános követelmények

MSZ 17128-2:1997

Távközlőhálózatok és távközlési szolgáltatások védettsége. Vezetékes előfizetői hálózatok védelme

MSZ 17128-3:1997

Távközlőhálózatok és távközlési szolgáltatások védettsége. Épületen belüli vezetékes hálózatok védelme

MSZ 17200-2:1999

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 2. rész: Vasutak

MSZ 17200-3:1999

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 3. rész: Utak, hidak, felüljárók, aluljárók, alagutak

MSZ 17200-4:1999

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 4. rész: Vizek, vízi létesítmények

MSZ 17200-5:2000

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 5. rész: Távközlő létesítmények

MSZ 17200-6:2002

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 6. rész: Erősáramú kábelek és szabadvezetékek, villámhárító berendezések, földelési rendszerek

MSZ 17200-7:2000

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 7. rész: Csővezetékek

MSZ 17200-8:2003

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 8. rész: Épületek, műtárgyak, sajátos építmények

MSZ 17203:2002

Analóg televízió-átjátszóberendezések műszaki követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ 2082:2020

Elektroakusztika. Beszédérthetőségi követelmények

MSZ 25001:1998

Csatlakozási követelmények vonalkapcsolt adathálózatokhoz és bérelt áramkörökhöz csatlakoztatott végberendezések számára, amelyek CCITT X.21 ajánlás szerinti interfészt alkalmaznak, vagy a CCITT X.21 ajánlás szerinti interfésszel fizikailag, funkcionálisan és villamosan összeférő (kompatibilis) interfészt, de amelyek legnagyobb üzemi adatátviteli sebessége 1984 kbit/s

MSZ 25002:2000

Csatlakozási követelmények csomagkapcsolt, közcélú adathálózatokhoz (PSPDN-ekhez) csatlakoztatott adatvégberendezések (DTE-k) számára a CCITT X.25 ajánlás szerinti interfészekhez 1920 kbit/s adatátviteli sebességig a CCITT X.21 és X.21 bis ajánlásnak megfelelő interfészek felhasználásával

MSZ 25003:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). ISDN-alaphozzáférést használó végberendezések ISDN-hez való csatlakoztatásának követelményei

MSZ 25004:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). ISDN primer hozzáférésű végberendezések ISDN-hez való csatlakoztatásának követelményei

MSZ 25005:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer. Globális rendszer mobil kommunikációhoz (GSM) mobil állomásainak csatlakoztatási követelményei. Hozzáférés

MSZ 25006:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Általános végberendezés-csatlakoztatási követelmények

MSZ 25007:1998

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Európai, rádiós üzenettovábbító rendszer (ERMES). Vevőkészülékek követelményei

MSZ 25008:1998

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 3,1 kHz-es távbeszélő-távszolgálat. Kézibeszélős végberendezések csatlakoztatási követelményei

MSZ 25009:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer. A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM) mobil állomásainak csatlakoztatási követelményei. Távbeszélés

MSZ 25010:1998

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Európai, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Általános végberendezés-csatlakoztatási követelmények: távbeszélő-alkalmazások

MSZ 25011:1998

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Végberendezés-csatlakoztatási követelmények nyilvános hozzáférési profilú (PAP), európai, zsinór nélküli digitális távközlési (DECT) alkalmazásokhoz

MSZ 25012:1998

Üzleti távközlés (BT). A nyílt hálózati hozzáférés (ONP) műszaki követelményei. 2048 kbit/s-os digitális, strukturálatlan bérelt vonal (D2048U). A végberendezés-interfész csatlakozási követelményei

MSZ 25013:1998

Üzleti távközlés (BTC). 2048 kbit/s-os digitális strukturált bérelt vonalak (D2048S). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei

MSZ 25014:1998

Üzleti távközlés (BTC). 64 kbit/s-os digitális, korlátozás nélküli bérelt vonal oktetsértetlenséggel (D64U). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei

MSZ 25015:1999

Üzleti távközlés (BTC). Közönséges és különleges hangfrekvenciás minőségű, kéthuzalos, bérelt, analóg átviteli vonalak (A2O és A2S). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei

MSZ 25017:1999

Üzleti távközlés (BTC). Közönséges és különleges hangfrekvenciás minőségű, négyhuzalos, bérelt, analóg átviteli vonalak (A4O és A4S). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei

MSZ 25019:1998

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). GSM mobil állomások csatlakoztatási követelményei. Hozzáférés

MSZ 25020:1998

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). GSM mobil állomások csatlakoztatási követelményei. Távbeszélő-technika

MSZ 25021:1999

Végberendezések (TE). Az analóg, közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN-hez) csatlakozó azon végberendezések (kivéve a beszédátviteli szolgáltatást támogató végberendezéseket) páneurópai jóváhagyáshoz szükséges csatlakoztatási követelményei, amelyeknél a hálózati címzés, ha azt alkalmazzák, kéthangú, többfrekvenciás (DTMF) kóddal történik

MSZ 25022:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT) "hozzáférési alapprofil (GAP)"- alkalmazásainak végberendezés-csatlakoztatási követelményei

MSZ 25023:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi repülési távközlőrendszer (TFTS). A TFTS műszaki követelményei

MSZ 25024:1999

Üzleti távközlés (BTC). 34 Mbit/s-os, digitális, strukturálatlan és strukturált bérelt vonalak (D34U és D34S). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei

MSZ 25025:1999

Üzleti távközlés (BTC). 140 Mbit/s-os, digitális, strukturálatlan és strukturált bérelt vonalak (D140U és D140S). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei

MSZ 25026:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5/1,6 GHz-es frekvenciasávokban működő, kis adatsebességű, mobil, műholdas földi állomások (LMES)

MSZ 25027:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, kis adatsebességű, mobil, műholdas földi állomások (LMES)

MSZ 25028:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Igen kis apertúrájú végberendezés (VSAT). A 11/12/14 GHz-es sávokban működő, csak adás, adás-vétel, vagy csak vétel céljára szolgáló műholdas földi állomások

MSZ 25030:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A műholdas hírgyűjtés (SNG) 11-12/13-14 GHz-es frekvenciasávokban működő, hordozható, földi állomásai (TES)

MSZ 25031:1999

Digitális cellás távközlőrendszer (2. fázis). Mobil állomások csatlakoztatási követelményei a DCS 1800-as sávban és a 900 MHz-es kiegészítő GSM sávban. Hozzáférés

MSZ 25032:1999

Digitális cellás távközlőrendszer (2. fázis). Mobil állomások csatlakoztatási követelményei a DCS 1800-as sávban és a 900 MHz-es kiegészítő GSM sávban. Távbeszélés

MSZ 25033:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az ISDN-hez alaphozzáférésen csatlakozó, csomagmódú végberendezések csatlakoztatási követelményei

MSZ 25034:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az ISDN-hez primer hozzáférésen csatlakozó, csomagmódú végberendezések csatlakoztatási követelményei

MSZ 25035:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Hozzáférés szükséghelyzetben

MSZ 25036:1999

Továbbfejlesztett, zsinórnélküli, digitális távközlés (DECT). A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). 3,1 kHz-es DECT beszédalkalmazások hozzáférése a GSM közcélú földi mobil hálózathoz (PLMN)

MSZ 25038:1999

Közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). Csatlakoztatási követelmények Európában a PSTN analóg interfészéhez csatlakoztatott, az indokolt eset szolgáltatásának támogatására alkalmas, analóg, kézibeszélős funkciót tartalmazó végberendezés számára

MSZ 25040:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködési profilalkalmazások végberendezéseinek csatlakoztatási követelményei

MSZ 25041:1999

Műholdas személyi távközlőhálózat (S-PCN). Az 1,6/2,4 GHz-es sávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működő S-PCN mobil földi állomások (MES), beleértve a kézi földi állomásokat is. Lényeges végberendezés-követelmények

MSZ 25042:1999

Műholdas személyi távközlőhálózat (S-PCN). A 2 GHz-es sávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működő S-PCN mobil földi állomások (MES), beleértve a kézi földi állomásokat is. Lényeges végberendezés-követelmények

MSZ 25043:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 4 GHz-es és 6 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak adás, adás-vétel, vagy csak vétel céljára szolgáló, igen kis apertúrájú végberendezést (VSAT) tartalmazó műholdas földi állomások

MSZ 25044:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5 és 1,6 GHz-es sávokban működő, beszéd- és/vagy adatközlést ellátó mobil földi állomások (LMES)

MSZ 7812:1995

Vezetékes távközlőhálózathoz csatlakozó központok túlfeszültség-védelmének műszaki követelményei és vizsgálati előírásai

MSZ CLC/TR 50607-10:2022

Műholdas jelek egyedi koaxiális kábeles elosztása. 10. rész: Megvalósítási útmutató

MSZ EG 201 722:2005

Intelligens hálózat (IN). Szolgáltatói hozzáférési követelmények. Továbbfejlesztett távbeszélő-szolgáltatások

MSZ EG 201 769-1:2004

Beszédfeldolgozás, átviteli és minőségi szempontok (STQ). A QoS paraméter meghatározása és mérése. 1. rész: Beszédátviteli távbeszélő-szolgáltatás paraméterei az ONP beszédátviteli távbeszélő-szolgáltatásra vonatkozó 98/10/EC irányelvnek megfelelően

MSZ EG 201 807:2005

Hálózati szempontok (NA). Intelligens hálózat (IN). Hálózatüzemeltetők szolgáltatói hozzáférésének átadási követelményei

MSZ EG 201 897:2005

Fejlett hálózatok szolgáltatásai és protokolljai (SPAN). Szolgáltatói hozzáférés. Szolgáltatói hozzáférési követelmények helyhez kötött és mobil technika környezetében

MSZ EG 201 916:2005

Fejlett hálózatok szolgáltatásai és protokolljai (SPAN). Szolgáltatói hozzáférés. Nyílt hálózatközi interfészeket és szolgáltatói hozzáférést támogató szabványok kidolgozása

MSZ EN 300 001:1999

Csatlakozások a közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN). A PSTN analóg előfizetői interfészéhez kapcsolódó berendezések általános műszaki-követelményei. 1. fejezet: Általános tudnivalók

MSZ EN 300 008-1:2003 2.

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Üzenettovábbító egység (MTP) nemzetközi összekapcsolás támogatására. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.701, Q.702, Q.703, Q.704, Q.705, Q.706, Q.707 és Q.708 ajánlások, módosítva]

MSZ EN 300 009-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Jelzésátviteli összeköttetés-vezérlő rész (SCCP) (összeköttetés-mentes és összeköttetéshez igazodó) a nemzetközi összekapcsolás támogatására 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.711 – Q.716 (1996), módosított ajánlások]

MSZ EN 300 009-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). Jelzésátviteli összeköttetés-vezérlő rész (SCCP) nemzetközi összeköttetések ellátására (összeköttetés-mentes és összeköttetés-alapú, 2-es osztályú). 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 011-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Primer sebességű, használó-hálózat közötti interfész (UNI). 1. rész: Az 1. réteg előírása

MSZ EN 300 012-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Alapsebességű, használó-hálózat közötti interfész (UNI). 1. rész: Az 1. réteg előírása

MSZ EN 300 019-1-0:2003

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-0. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Bevezetés

MSZ EN 300 019-1-1:2014

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-1. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Tárolás

MSZ EN 300 019-1-2:2014

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-2. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Szállítás

MSZ EN 300 019-1-3:2014

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-3. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Helyhez kötött használat időjárástól védett helyeken

MSZ EN 300 019-1-4:2014

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-4. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Helyhez kötött használat időjárástól nem védett helyeken

MSZ EN 300 019-1-5:2003

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-5. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Szárazföldi járművekre telepített berendezések

MSZ EN 300 019-1-6:2003

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-6. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Hajózási környezet

MSZ EN 300 019-1-7:2003

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-7. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Hordozható és helyhez nem kötött berendezések használata

MSZ EN 300 019-1-8:2003

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-8. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Helyhez kötött, föld alatti berendezések használata

MSZ EN 300 019-2-0:2003

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-0. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Bevezetés

MSZ EN 300 019-2-1:2018

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-1. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Raktározás

MSZ EN 300 019-2-2:2018

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-2. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Szállítás

MSZ EN 300 019-2-3:2021

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-3. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Helyhez kötött használat időjárástól védett helyeken

MSZ EN 300 019-2-4:2018

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-4. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírása. Helyhez kötött használat időjárástól nem védett helyeken

MSZ EN 300 019-2-5:2003

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-5. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Szárazföldi járművekre telepített berendezések

MSZ EN 300 019-2-5:2022

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. 5. alrész: Szárazföldi járművek berendezései

MSZ EN 300 019-2-6:2003

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-6. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Hajózási környezet

MSZ EN 300 019-2-7:2003 2.

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-7. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Hordozható és helyhez nem kötött berendezések használata

MSZ EN 300 019-2-8:2020

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-8. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírása. Helyhez kötött használat föld alatti helyszíneken

MSZ EN 300 052-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Többszörös előfizetői hívószám (MSN)"-többletszolgáltatás."1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 052-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Többszörös előfizetői hívószám (MSN)"-többletszolgáltatás."1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 052-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Többszörös előfizetői hívószám (MSN)"-többletszolgáltatás."1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 052-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Többszörös előfizetői hívószám (MSN)”-többletszolgáltatás. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 300 052-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Többszörös előfizetői hívószám (MSN)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: "Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 052-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Többszörös előfizetői hívószám (MSN)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 055-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Végberendezés-hordozhatóság (TP) "-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 055-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Végberendezés-hordozhatóság (TP) "-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 058-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívásvárakoztatás (CW)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 058-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívásvárakoztatás (CW)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 058-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívásvárakoztatás (CW)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 058-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Hívásvárakoztatás (CW)”-többletszolgáltatás. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 300 058-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívásvárakoztatás (CW)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 058-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Hívásvárakoztatás (CW)”-többletszolgáltatás. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 061-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Alácímzés (SUB)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 061-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Alácímzés (SUB)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 061-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Alácímzés (SUB)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 061-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Alácímzés (SUB)-többletszolgáltatás."1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"- protokoll. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 061-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Alácímzés (SUB)-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 061-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Alácímzés (SUB)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 064-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen beválasztás (DDI)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 064-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen beválasztás (DDI)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 064-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen beválasztás (DDI)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 064-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen beválasztás (DDI)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 4. Rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 064-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen beválasztás (DDI)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 064-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Közvetlen beválasztás (DDI)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 065:2016

Keskeny sávú távgépíró-berendezés meteorológiai vagy navigációs információk vételére (NAVTEX). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének és 3. cikke (3) bekezdése g) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 066:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 406,0 MHz – 406,1 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, szabadon úszó, műholdas, tengeri vészhelyzetjelző rádió-irányadók (EPIRB). Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 086:2016

Földi mozgószolgálat. Elsősorban analóg beszéd céljára szánt, belső vagy külső RF-csatlakozóval ellátott rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 089:2003

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívóvonal-azonosság közlése (CLIP)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 090:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívóvonal azonossága közlésének tiltása (CLIR)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 092-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívóvonal azonosságának közlése (CLIP)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 300 092-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal azonosságközlése (CLIP)"- többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 092-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal azonosságközlése (CLIP)"- többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 092-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Hívóvonal-azonosság közlése (CLIP)”-többletszolgáltatás. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 300 092-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal-azonosság közlése (CLIP)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 092-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Hívóvonal-azonosság közlése (CLIP)”-többletszolgáltatás 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 093-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal azonossága közlésének tiltása (CLIR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 300 093-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal azonossága közlésének tiltása (CLIR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 093-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal azonosságközlésének tiltása (CLIR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 093-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Hívóvonal-azonosság közlésének tiltása (CLIR)”-többletszolgáltatás. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 300 093-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal-azonosság közlésének tiltása (CLIR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 093-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Hívóvonal-azonosság közlésének tiltása (CLIR)”-többletszolgáltatás 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 094:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Felkapcsolt vonal azonosságközlése (COLP)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 097-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosságközlése (COLP)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 097-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosságközlése (COLP)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 097-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosságközlése (COLP)"-többletszolgáltatás "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 097-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kapcsolt vonal azonosságának közlése (COLP)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 097-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kapcsolt vonal azonosságának közlése (COLP)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 097-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Kapcsolt vonal azonosságközlése (COLP)”- többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 098-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 098-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 098-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 098-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 098-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 098-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Kapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)”- többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 113:2017 2.

Földi mozgószolgálat. Adat- és/vagy beszédátviteli célú, állandó vagy nem állandó burkológörbéjű modulációt használó, antennacsatlakozóval ellátott rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 113:2020

Földi mozgószolgálat. Adat- és/vagy beszédátviteli célú, állandó vagy nem állandó burkológörbéjű modulációt használó, antennacsatlakozóval ellátott rádióberendezések

MSZ EN 300 119-1:2004

Környezeti tervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezések gyakorlatához. 1. rész: Bevezetés és szakmai szókincs

MSZ EN 300 119-2:2010

Környezeti tervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezések használatához. 2. rész: Keretek és szekrények tervezési követelményei

MSZ EN 300 119-3:2010

Környezeti tervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezések használatához. 3. rész: Különböző keretek és szekrények tervezési követelményei

MSZ EN 300 119-4:2004

Környezeti tervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezések gyakorlatához. 4. rész: Különböző keretekben és szekrényekben alkalmazott fiókok tervezési követelményei

MSZ EN 300 119-5:2005

Környezeti tervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezési gyakorlathoz. 5. rész: Hőmérsékleti kérdések kezelése

MSZ EN 300 119-6:2015

Környezeti tervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezések használatához. 6. rész: Műszaki követelmények a bővített funkciójú harmonizált fiókokhoz (rackekhez) és szekrényekhez

MSZ EN 300 119-7:2015

Környezeti tervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezések használatához. 7. rész: Műszaki követelmények a bővített funkciójú harmonizált fiókok (rackek) és szekrények rekeszeihez (subrackjeihez)

MSZ EN 300 121:2003

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az ITU-T 7-es számú jelzésrendszer ISDN használói részének (ISUP) alkalmazása nemzetközi ISDN-ek összekapcsolásához (Az ISUP 1. változata). 1. módosítás: „Nemzetközi szükséghelyzet-elsőbbségi rend (IEPS)”-szolgáltatás [ITU-T Q.767 ajánlás 1. módosítása (2002), módosítva]

MSZ EN 300 122-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános billentyűzetprotokoll a többletszolgálatok támogatására. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 122-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános billentyűzetprotokoll a többletszolgálatok támogatására. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 127:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Nagyméretű távközlő rendszerek által kibocsátott sugárzás vizsgálata

MSZ EN 300 130-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 130-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 130-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 130-4:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 130-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 130-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Rosszakaratú hívás azonosítása (MCID)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 132-1:2019

Környezeti tervezés (EE). Információs és kommunikációs technológiai (IKT-) berendezések bemeneti tápegységinterfésze. 1. rész: Váltakozó áram (AC)

MSZ EN 300 132-2:2019

Környezeti tervezés (EE). Információs és kommunikációs technológiai (IKT-) berendezések bemeneti tápegységinterfésze. 2. rész: –48 V egyenáram (DC)

MSZ EN 300 132-3:2021

Környezeti tervezés (EE). Információs és kommunikációs technológiai (IKT-) berendezések bemeneti tápegységinterfésze. 3. rész: Legfeljebb 400 V egyenáram (DC)

MSZ EN 300 132-3-0:2012

Környezeti tervezés (EE). Távközlő és adatkommunikációs (ICT) berendezések bemeneti tápegység-interfésze. 3. rész: Egyenirányított áramforrásról, váltakozó áramú forrásról vagy egyenáramú forrásról működő berendezések legfeljebb 400 V-ig. 0. alrész: Áttekintés

MSZ EN 300 132-3-1:2012

Környezeti tervezés (EE). Távközlő és adatkommunikációs (ICT) berendezések bemeneti tápegység-interfésze. 3. rész: Egyenirányított áramforrásról, váltakozó áramú forrásról vagy egyenáramú forrásról működő berendezések, legfeljebb 400 V-ig. 1. alrész: Egyenáramú forrásról működő berendezések, legfeljebb 400 V-ig

MSZ EN 300 138-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Zárt használói csoport (CUG)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 138-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Zárt használói csoport (CUG)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 138-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Zárt használói csoport (CUG)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 138-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Zárt használói csoport (CUG)”-többletszolgáltatás. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 138-5:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Zárt használói csoport (CUG)”-többletszolgáltatás. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 138-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Zárt használói csoport (CUG)”-többletszolgáltatás. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 141-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívástartás (HOLD)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 141-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívástartás (HOLD)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 141-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívástartás (HOLD)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 141-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívástartás (HOLD)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 141-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívástartás (HOLD)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 141-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívástartás (HOLD)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 147:2002

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkron digitális hierarchia (SDH). Nyalábolási szerkezet

MSZ EN 300 152-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 121,5 MHz-en vagy 121,5 MHz-en és 243 MHz-en működő, csak tájolásra használt tengeri vészhelyzetjelző rádió-irányadók (EPIRB-ek). 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 152-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 121,5 MHz-en vagy 121,5 MHz-en és 243 MHz-en működő, csak tájolásra használt, tengeri, vész esetén helyzetjelző rádióirányadók (EPIRB). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 152-3:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 121,5 MHz-en, vagy 121,5 MHz-en és 243 MHz-en működő, csak tájolásra használt, tengeri, vészhelyzetjelző rádióirányadók (EPIRB). 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.3. (e) cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 162-1:2006

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). VHF-sávokban működő, tengeri mozgószolgálati rádiótelefon-adók és -vevők. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 162-2:2007

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). VHF-sávokban működő, tengeri mozgószolgálati rádiótelefon-adók és -vevők. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 162-3:2007

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). VHF-sávokban működő, tengeri mozgószolgálati rádiótelefon-adók és -vevők. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke 3. (e) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 163:2000

Televíziós rendszerek. NICAM 728: Kétcsatornás digitális hang B, G, H, I, K1 és L földi televíziós rendszerekkel való átvitele

MSZ EN 300 166:2002

Átvitel és nyalábolás (TM). 2048 kbit/s sebességen alapuló, pleziokron vagy szinkron digitális hierarchiát használó berendezések hierarchikus digitális interfészeinek fizikai és villamos jellemzői

MSZ EN 300 167:2002

Átvitel és nyalábolás (TM). A 2048 kbit/s sebességű interfészek funkcionális jellemzői

MSZ EN 300 171:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Szolgáltatásleírás, funkcionális képességek és információfolyamok. Áramkörmódú 64 kbit/s-os hordozószolgálatok. (ISO/IEC 11574 (2000), módosítva)

MSZ EN 300 172:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Áramkörmódú alapszolgálatok (ISO/IEC 11572 (2000) módosítva)

MSZ EN 300 175-1:2020

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 1. rész: Áttekintés

MSZ EN 300 175-2:2020

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 2. rész: Fizikai réteg (PHL)

MSZ EN 300 175-3:2020

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 3. rész: Közeghozzáférési (MAC-) réteg

MSZ EN 300 175-4:2020

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 4. rész: Adatkapcsolati (DLC-) réteg

MSZ EN 300 175-5:2020

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 5. rész: Hálózati (NWK-) réteg

MSZ EN 300 175-6:2020

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 6. rész: Azonosítók és címzés

MSZ EN 300 175-7:2020

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 7. rész: Biztonsági jellemzők

MSZ EN 300 175-8:2020

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 8. rész: Beszéd és hang kódolása és átvitele

MSZ EN 300 176-1:2018

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Vizsgálati előírás. 1. rész: Rádió

MSZ EN 300 176-2:2020

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Vizsgálati előírás. 2. rész: Hang és beszéd

MSZ EN 300 182-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Díjtájékoztatás (AOC)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 300 182-2:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Díjtájékoztatás (AOC)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 182-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Díjtájékoztatás (AOC)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 182-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Díjtájékoztatás (AOC)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 182-5:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Díjtájékoztatás (AOC)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 182-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Díjtájékoztatás (AOC)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 185-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Konferenciahívás, bővítés (CONF)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 185-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Konferenciahívás, bővítés (CONF)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 185-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Konferenciahívás, bővítés (CONF)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 185-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Konferenciahívás, bővítés (CONF)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 185-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Konferenciahívás, bővítés (CONF)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 185-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Konferenciahívás, bővítés (CONF)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 188-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Három résztvevős (3PTY)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 188-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Három résztvevős (3PTY)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 188-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Három résztvevős (3PTY)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 188-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Három résztvevős (3PTY)”-többletszolgáltatás. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 300 188-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Három résztvevős (3PTY)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 188-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Három résztvevős (3PTY)”-többletszolgáltatás. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 189:2000

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Címzés (ISO/IEC 11571:1998, módosítva)

MSZ EN 300 195-1:2002 2.

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Többletszolgáltatások egymásra hatása. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 300 195-2:2002 2.

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Többletszolgáltatások egymásra hatása. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 195-3:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Többletszolgáltatások együttműködése. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 195-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Többletszolgáltatások együttműködése. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 195-5:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Többletszolgáltatások együttműködése. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 195-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Többletszolgáltatások együttműködése. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 196-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátására. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 300 196-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátására. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 196-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátásához. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használónak

MSZ EN 300 196-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátásához. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 300 196-5:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátásához. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 196-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátásához. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 197:2005

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. 38 GHz-en működő, digitális jelek átvitelére való rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 300 198:2005

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. 23 GHz-en működő, digitális jelek átvitelére való rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 300 199:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívásátirányítás foglaltság esetén (CFB)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 201:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívásátirányítás, ha a hívott nem válaszol (CFNR)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 207-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Elterelési többletszolgáltatások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 300 207-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Elterelési többletszolgáltatások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 207-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Elterelési többletszolgáltatások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 207-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Elterelési többletszolgáltatások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 300 207-5:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Elterelési többletszolgáltatások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 207-6:2003

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Elterelési többletszolgáltatások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 210-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Díjmentes beszélgetés (FPH)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 210-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Díjmentes beszélgetés (FPH)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 210-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. "Díjmentes beszélgetés (FPH)"-többletszolgáltatás. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 210-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Díjmentes beszélgetés (FPH)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 210-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. "Díjmentes beszélgetés (FPH)"-többletszolgáltatás. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 210-6:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Díjmentes beszélgetés (FPH)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1"-protokoll. 6. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 219:2017

Földi mozgószolgálat. A vevőben meghatározott választ kiváltó jeleket továbbító rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 220-1:2017

A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 220-2:2018

A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 2. rész: Az általános alkalmazású rádióberendezések rádióspektrumhoz való hozzáférésének harmonizált szabványa

MSZ EN 300 220-3-1:2017

A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 3-1. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. Kijelölt frekvenciákon (869,200 MHz-től 869,250 MHz-ig) működő, kis kitöltési tényezőjű, nagy megbízhatóságú berendezések, szociális segélykérő berendezések

MSZ EN 300 220-3-2:2017

A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 3-2. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. A 868,60 MHz-től 868,70 MHz-ig, 869,25 MHz-től 869,40MHz-ig, 869,65 MHz-től 869,70 MHz-ig terjedő kijelölt LDC/HR frekvenciasávokban működő vezeték nélküli riasztók

MSZ EN 300 220-4:2017

A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 4. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. A 169,400 MHz-től 169,475 MHz-ig terjedő kijelölt sávban működő mérőeszközök

MSZ EN 300 224:2017

Földi mozgószolgálat. A 25 MHz-től 470 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő személyhívó szolgálatban használt rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 225:2016

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Mentőjárműben használt, hordozható VHF-rádiótelefon-készülékek műszaki jellemzői és mérési módszerei

MSZ EN 300 231:2003

Televíziórendszerek. A házi videoprogram-szolgáltató vezérlőrendszer (PDC) előírása

MSZ EN 300 234:2002 2.

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. 30 MHz körüli, váltakozó csatornaosztású frekvenciasávokban működő, 1 × STM-1 jeleket hordozó, nagy kapacitású, digitális rádiórendszerek

MSZ EN 300 236:1999

Végberendezések (TE). Szintaxisalapú videotex protokoll. A végberendezés megfelelőségvizsgálata

MSZ EN 300 237:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. Névazonosító többletszolgáltatások (ISO/IEC 13864 (1995), módosítva)

MSZ EN 300 238:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Névazonosító többletszolgáltatás [ISO/IEC 13868 (2003), módosítva]

MSZ EN 300 239:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátására (ISO/IEC 11582 (2002), módosítva)

MSZ EN 300 247:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 2048 kbit/s-os, digitális, strukturálatlan bérelt vonal (D2048U). Összeköttetési jellemzők

MSZ EN 300 248:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 2048 kbit/s-os, digitális, strukturálatlan bérelt vonal (D2048U). Végberendezés-interfész

MSZ EN 300 253:2015

Környezeti tervezés (EE). -48 V egyenfeszültséggel táplált ICT-berendezések földelési és kötési módjai távközlő- és adatközpontokban

MSZ EN 300 256:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Híváselterelés-többletszolgáltatás [ISO/IEC 13872 (2003), módosítva]

MSZ EN 300 257:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Híváselterelés-többletszolgáltatás [ISO/IEC 13873 (2003), módosítva]

MSZ EN 300 258:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. Hálózati többletjellemző: útvonal-helyettesítés (ISO/IEC 13863 (1998), módosítva)

MSZ EN 300 259:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Útvonal-helyettesítő járulékos hálózatjellemző [ISO/IEC 13874 (2003), módosítva]

MSZ EN 300 260:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Hívásátadás-többletszolgáltatás [ISO/IEC 13865 (2003), módosítva]

MSZ EN 300 261:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Hívásátadás-többletszolgáltatás [ISO/IEC 13869 (2003), módosítva]

MSZ EN 300 267-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz-es távbeszélő-, videotelefon-, audiografikus konferencia- és videokonferencia-távszolgálatok. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 300 267-2:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz sávszélességű távbeszélő-, videotelefon-, audiografikus konferencia- és videokonferencia-távszolgálatok. „1 -es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 267-3:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz-es távbeszélő-, videotávbeszélő-, audiografikus konferencia- és videokonferencia-távszolgálatok. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 267-4:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz-es távbeszélő-, videotávbeszélő-, audiografikus konferencia- és videokonferencia-távszolgálatok. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 267-5:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz-es távbeszélő-, videotelefon-, audiografikus konferencia- és videokonferencia-távszolgálatok. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 267-6:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz-es távbeszélő-, videotávbeszélő-, audiografikus konferencia- és videokonferencia-távszolgálatok. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 279:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). A mobil földi magánrádió (PMR) és a segédberendezések (beszéd és/vagy nem beszéd) elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ EN 300 286-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 286-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 286-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Használó - használó közötti jelzésátvitel (UUS)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 286-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”- protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 286-5:2003

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 286-6:2003

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 288:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 64 kbit/s-os, digitális, korlátozatlan bérelt vonal oktett integritással (D64U). A hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 289:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 64 kbit/s-os, digitális, korlátozatlan bérelt vonal oktett integritással (D64U). Összeköttetési jellemzők

MSZ EN 300 290:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 64 kbit/s-os, digitális, korlátozatlan bérelt vonal oktett integritással (D64U). Végberendezés-interfész

MSZ EN 300 291-1:1999

Távközlésmenedzselő hálózat (TMN). Az előfizetői nyilvántartás (CA) funkcionális előírása a működtető rendszer/hálózati elem (OS/NE) interfészen. 1. rész: Egyvonalas elrendezések

MSZ EN 300 291-2:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Az előfizetői nyilvántartás (CA) funkcionális előírása a működtető rendszer / hálózati elem (OS/NE) interfészen. 2. rész: Többvonalas elrendezések

MSZ EN 300 292:1999

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). A hívásirányítási információ menedzselésének funkcionális előírása a működtető rendszer - hálózati elem (OS/NE) közötti interfészen

MSZ EN 300 294:2003

Televíziórendszerek. 625 soros televízió. Széles képernyős jelzés (WSS)

MSZ EN 300 296:2016

Földi mozgószolgálat. Beépített antennákat használó, elsődlegesen analóg beszéd céljára szánt rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 299:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Cellás alapú használó– hálózati hozzáférés 155 520 kbit/s-os és 622 080 kbit/s-os bitsebességeken. A fizikai réteg interfészei B-ISDN alkalmazásokhoz

MSZ EN 300 301-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Forgalom- és torlódásszabályozás a B-ISDN-ben. A rendelkezésre álló bitsebesség (ABR) és az ATM-tömbátvitel (ABT) megfelelőségi fogalmainak meghatározásai [ITU-T I.371.1 ajánlás (1997)]

MSZ EN 300 324-1:2000

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V5.1 interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 1. rész: A V5.1 interfész előírása

MSZ EN 300 324-2:2000

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V5.1 interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 324-3:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.1-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózati réteg számára (AN-oldal)

MSZ EN 300 324-4:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.1-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózati réteg számára (AN-oldal)

MSZ EN 300 324-5:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.1-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózati réteg számára (LE-oldal)

MSZ EN 300 324-6:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.1-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózati réteg számára (LE-oldal)

MSZ EN 300 324-8:2000

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V5.1-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 8. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása az adatkapcsolati réteg számára

MSZ EN 300 328:2019

Széles sávú átviteli rendszerek. 2,4 GHz-es sávban működő adatátviteli berendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 300 330:2017

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 9 kHz-től 25 MHz-ig terjedő frekvenciatartomány rádióberendezései és a 9 kHz-től 30 MHz-ig terjedő frekvenciatartomány induktív hurkos rendszerei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 338-1:2020

A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 300 338-1:2021

A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 300 338-2:2020

A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 2. rész: A-osztályú DSC

MSZ EN 300 338-3:2020

A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 3. rész: D-osztályú DSC

MSZ EN 300 338-4:2017

A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 4. rész: E-osztályú DSC

MSZ EN 300 338-5:2020

A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 5. rész: Kézi VHF-sávú, H-osztályú DSC

MSZ EN 300 338-6:2020

A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 6. rész: M-osztályú DSC

MSZ EN 300 339:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Rádiókommunikációs berendezések általános elektromágneses összeférhetősége

MSZ EN 300 341:2016

Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, a vevőben meghatározott választ kiváltó jeleket továbbító rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 347-1:2000

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 1. rész: A V 5.2-es interfész előírása

MSZ EN 300 347-2:2000

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 347-3:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózati réteg számára (AN-oldal)

MSZ EN 300 347-4:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózati réteg számára (AN-oldal)

MSZ EN 300 347-5:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózati réteg számára (LE-oldal)

MSZ EN 300 347-6:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózati réteg számára (LE-oldal)

MSZ EN 300 347-8:2001

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V5.2 interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 8. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása az adatkapcsolati réteg számára

MSZ EN 300 356-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 1. rész: Alapszolgáltatások [Módosított ITU-T Q.761–Q764 ajánlás, (1999)]

MSZ EN 300 356-10:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 10. rész: „Alácímzés (SUB)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.731 ajánlás, 8. fejezet (1992)]

MSZ EN 300 356-11:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 11. rész: „Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.731 ajánlás, 7. fejezet (1997)]

MSZ EN 300 356-12:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 12. rész: „Konferenciahívás, bővítés (CONF)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.734 ajánlás, 1. fejezet (1993), megvalósítási útmutató (1998)]

MSZ EN 300 356-14:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 14. rész: „Közvetlen hívásátadás (ECT)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.732 ajánlás, 7. fejezet (1996), megvalósítási útmutató (1998)]

MSZ EN 300 356-15:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 15. rész: Híváselterelési többletszolgáltatások [Módosított ITU-T Q.732 ajánlás, 2–5. fejezetek (1999)]

MSZ EN 300 356-16:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 16. rész: „Hívástartás (HOLD)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.733 ajánlás, 2. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 356-17:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 17. rész: „Hívásvárakoztatás (CW)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.733 ajánlás, 1. fejezet (1992)]

MSZ EN 300 356-18:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 18. rész: „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.733 ajánlás, 3. fejezet (1997)]

MSZ EN 300 356-19:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 19. rész: „Három résztvevős (3PTY)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.734 ajánlás, 2. fejezet (1996), megvalósítási útmutató (1998)]

MSZ EN 300 356-2:2003

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 2. rész: ISDN-többletszolgáltatások [ITU-T Q.730 Ajánlás (1999), módosítva]

MSZ EN 300 356-20:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 20. rész: „Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)”-többletszolgáltatás [ITU-T Q.733 ajánlás, 5. fejezet (1999), módosítva]

MSZ EN 300 356-21:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 21. rész: „Névtelen hívás visszautasítása (ACR)”-többletszolgáltatás [ITU-T Q.731 ajánlás, 4. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 356-22:2003

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 22. rész: „Nemzetközi szükséghelyzet-elsőbbségi rend (IEPS)”-szolgáltatás [ITU-T Q.761 – Q.764 (1999) ajánlások módosításai (2002), módosítva]

MSZ EN 300 356-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 3. rész: „Hívóvonal azonosságközlése (CLIP)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.731 ajánlás, 3. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 356-31:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 3. változata. 31. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása az alapszolgáltatások számára

MSZ EN 300 356-32:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 3. változata. 32. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása az alapszolgáltatások számára

MSZ EN 300 356-33:2003

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 3. változata. 33. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása az alapszolgáltatásokhoz

MSZ EN 300 356-34:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 3. változata. 34. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”- űrlap előírása a többletszolgáltatások számára

MSZ EN 300 356-35:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 3. változata. 35. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a többletszolgáltatások számára

MSZ EN 300 356-36:2003

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 3. változata. 36. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása többletszolgáltatásokhoz

MSZ EN 300 356-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 4. rész: „Hívóvonal azonosságközlésének tiltása (CLIR)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.731 ajánlás, 4. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 356-5:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 5. rész: „Kapcsolt vonal azonosságközlése (COLP)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.731 ajánlás, 5. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 356-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 6. rész: „Kapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.731 ajánlás, 6. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 356-7:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 7. rész: „Végberendezés-hordozhatóság (TP)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.733 ajánlás, 4. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 356-8:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 8. rész: „Használó – használó közötti jelzésátvitel (UUS)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.737 ajánlás, 1. fejezet (1997)]

MSZ EN 300 356-9:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 9. rész: „Zárt használói csoport (CUG)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.735 ajánlás, 1. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 357:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 359-1:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 359-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 359-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 359-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 300 359-5:2005

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 359-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 361:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. Hívásfelajánlás-többletszolgáltatás (ISO/IEC 14841 (1996), módosítva)

MSZ EN 300 362:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Hívásfelajánlás-többletszolgáltatás [ISO/IEC 14843 (2003), módosítva]

MSZ EN 300 363:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. „Ne zavarj és ne zavarj tiltás”-többletszolgáltatás (ISO/IEC 14842 (1996), módosítva)

MSZ EN 300 364:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Ne zavarj és ne zavarj tiltás”-többletszolgáltatások [ISO/IEC 14844 (2003), módosítva]

MSZ EN 300 365:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. Hívásvégigvitel-többletszolgáltatások (ISO/IEC 13866 (1995), módosítva)

MSZ EN 300 366:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Hívásvégigvitel-többletszolgáltatások [ISO/IEC 13870 (2003), módosítva]

MSZ EN 300 367:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen hívásátadás (ECT)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 368:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Explicit hívásátadás (ECT)”-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ EN 300 369-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen hívásátadás (ECT)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 369-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen hívásátadás (ECT)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás- megfelelőségi nyilatkozat

MSZ EN 300 369-3:2003

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Explicit hívásátadás (ECT)”-többletszolgáltatás. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használónak

MSZ EN 300 369-4:2003

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Explicit hívásátadás (ECT)”-többletszolgáltatás. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 300 369-5:2003

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Explicit hívásátadás (ECT)”-többletszolgáltatás. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 369-6:2003

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Explicit hívásátadás (ECT)”-többletszolgáltatás. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 370:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). A DECT/ GSM együttműködési profil (IWP). Hozzáférés és leképezés (a 3,1 kHz-es beszédszolgálati protokoll/eljárás leírása)

MSZ EN 300 371:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Pleziokron digitális hierarchia (PDH) információs modellje a hálózati elem (NE) szempontjából

MSZ EN 300 373-1:2014

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A KH- és RH-sávokban használt tengeri mobil adók és vevők. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 373-2:2010

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A KH- és RH-sávokban használt tengeri mozgószolgálati adók és vevők. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 373-3:2010

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A KH- és RH-sávokban használt tengeri mozgószolgálati adók és vevők. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke 3. (e) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. Berendezés E-osztályú digitális szelektív hívásra (DSC) szolgáló, beépített vagy kapcsolódó berendezéssel

MSZ EN 300 376-1:2000

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Q3 interfész a hozzáférési hálózaton (AN) V5 interfészek és hozzájuk tartozó használói portok konfigurációmenedzseléséhez. 1. rész: A Q3 interfész előírása

MSZ EN 300 377-1:2000

Q3 interfész a helyi központban (LE) V5 interfészek és hozzájuk tartozó használói profilok konfigurációmenedzseléséhez. 1. rész: A Q3 interfész előírása

MSZ EN 300 378-1:2000

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Q3 interfész a hozzáférési hálózaton (AN) V5 interfészek és a hozzájuk tartozó használói portok hiba- és minőségmenedzseléséhez. 1. rész: A Q3 interfész előírása

MSZ EN 300 379-1:2000

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Q3 interfész a helyi központban (LE) V5 interfészek és hozzájuk tartozó használói profilok hiba- és minőségmenedzseléséhez. 1. rész: A Q3 interfész előírása

MSZ EN 300 385:2000

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum-ügyek (ERM). Állandó helyű rádió-összeköttetések és kiegészítő berendezéseik elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ EN 300 386:2016

Távközlőhálózati berendezések. Elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelmények. A 2014/30/EU irányelv alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 390:2016

Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, adat (és beszéd) átvitelére szolgáló rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 392-1:2020

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 1. rész: Általános hálózati kialakítás

MSZ EN 300 392-10-1:2004

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 1. alrész: Hívásazonosítás (CI)

MSZ EN 300 392-10-10:2003

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1-es fokozat. 10. alrész: Elsőbbségi hívás (PC)

MSZ EN 300 392-10-11:2004

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 11. alrész: Hívásvárakoztatás (CW)

MSZ EN 300 392-10-12:2004

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D).10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 12. alrész: Hívástartás (HOLD)

MSZ EN 300 392-10-14:2003

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 10-14. alrész: Késői belépés (LE)

MSZ EN 300 392-10-16:2007

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 16. alrész: Kiürítéses elsőbbségi hívás (PPC)

MSZ EN 300 392-10-17:2003

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1-es fokozat. 17. alrész: Harmadik fél bevonása a hívásba (IC)

MSZ EN 300 392-10-18:2003 2.

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 18. alrész: Kimenő hívások korlátozása (BOC)

MSZ EN 300 392-10-19:2003

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 10-19. alrész: Bejövő hívások korlátozása (BIC)

MSZ EN 300 392-10-21:2003 2.

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 21. alrész: Környezeti behallgatás (AL)

MSZ EN 300 392-10-22:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 22. alrész: Dinamikus csoportszám kijelölése (DGNA)

MSZ EN 300 392-10-4:2003 2.

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 4. alrész: Hívásátirányítás (CF)

MSZ EN 300 392-10-6:2007

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 6. alrész: Diszpécser által jogosított hívás (CAD)

MSZ EN 300 392-10-8:2004

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 8. alrész: Körzetválasztás (AS)

MSZ EN 300 392-11-1:2004

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 1. alrész: Hívásazonosítás (CI)

MSZ EN 300 392-11-10:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 10. alrész: Elsőbbségi hívás (PC)

MSZ EN 300 392-11-12:2003

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 12. alrész: Hívástartás (HOLD)

MSZ EN 300 392-11-14:2003

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2-es fokozat. 14. alrész: Késői belépés (LE)

MSZ EN 300 392-11-16:2004

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 16. alrész: Kiürítéses elsőbbségi hívás (PPC)

MSZ EN 300 392-11-17:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 17. alrész: Harmadik fél bevonása a hívásba (IC)

MSZ EN 300 392-11-18:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 18. alrész: Kimenő hívások tiltása (BOC)

MSZ EN 300 392-11-19:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 19. alrész: Bejövő hívások tiltása (BIC)

MSZ EN 300 392-11-21:2003

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 21. alrész: Környezeti behallgatás (AL)

MSZ EN 300 392-11-4:2003 2.

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 4. alrész: Hívásátirányítás (CF)

MSZ EN 300 392-11-6:2004

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 6. alrész: Diszpécser által jogosított hívás (CAD)

MSZ EN 300 392-11-8:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 8. alrész: Övezetválasztás (AS)

MSZ EN 300 392-12-1:2008

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 1. alrész: Hívásazonosítás (CI)

MSZ EN 300 392-12-10:2004

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 10. alrész: Elsőbbségi hívás (PC)

MSZ EN 300 392-12-12:2003

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 12. alrész: Hívástartás (CH)

MSZ EN 300 392-12-13:2012

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 13. alrész: Hívás végigvitele foglalt előfizető esetén (CCBS)

MSZ EN 300 392-12-14:2012

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 14. alrész: Késői belépés (LE)

MSZ EN 300 392-12-16:2004

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 16. alrész: Kiürítéses elsőbbségi hívás (PPC)

MSZ EN 300 392-12-17:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 17. alrész: Harmadik fél bevonása a hívásba (IC)

MSZ EN 300 392-12-18:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 18. alrész: Kimenő hívások tiltása (BOC)

MSZ EN 300 392-12-19:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 19. alrész: Bejövő hívások tiltása (BIC)

MSZ EN 300 392-12-20:2013

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 20. alrész: Diszkrét behallgatás (DL)

MSZ EN 300 392-12-21:2013

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 21. alrész: Környezeti behallgatás (AL)

MSZ EN 300 392-12-22:2015

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 22. alrész: Dinamikus csoportszám kijelölése (DGNA)

MSZ EN 300 392-12-23:2013

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 23. alrész: Hívásbefejezés „nincs válasz” esetén (CCNR)

MSZ EN 300 392-12-3:2006

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 3. alrész: A beszélgetőtárs azonosítása (TPI)

MSZ EN 300 392-12-4:2016

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 4. alrész: Hívásátirányítás (CF)

MSZ EN 300 392-12-6:2006

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 6. alrész: Diszpécser által jogosított hívás (CAD)

MSZ EN 300 392-12-8:2010

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 8. alrész: Övezetválasztás (AS)

MSZ EN 300 392-2:2016

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 2. rész: Rádióinterfész (AI)

MSZ EN 300 392-3-1:2016

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 1. alrész: Általános kialakítás

MSZ EN 300 392-3-10:2020

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 10. alrész: Általános kialakítás, PSS1 az E.1 felett

MSZ EN 300 392-3-11:2020

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 11. alrész: Általános kialakítás, SIP/IP

MSZ EN 300 392-3-12:2020

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 12. alrész: A szállítási rétegtől független „egyéni hívás” hálózati többletjellemző (ANF-ISIIC)

MSZ EN 300 392-3-13:2020

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 13. alrész: A szállítási rétegtől független „csoporthívás” hálózati többletjellemző (ANF-ISIGC)

MSZ EN 300 392-3-14:2020

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 14. alrész: A szállítási rétegtől független „rövid adatszolgáltatás” hálózati többletjellemző (ANF-ISISDS)

MSZ EN 300 392-3-15:2020

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 15. alrész: A szállítási rétegtől független „mobilitásmenedzselés” hálózati többletjellemző (ANF-ISIMM)

MSZ EN 300 392-3-2:2010

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 2. alrész: "Egyéni hívás" hálózati többletjellemző (ANF-ISIIC)

MSZ EN 300 392-3-3:2018

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 3. alrész: „Csoporthívás” hálózati többletjellemző (ANF-ISIGC)

MSZ EN 300 392-3-4:2010

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 4. alrész: „Rövid adatszolgáltatás” hálózati többletjellemző (ANF-ISISDS)

MSZ EN 300 392-3-5:2016

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 5. alrész: A mobilitásmenedzselés hálózati többletjellemzője (ANF-ISIMM)

MSZ EN 300 392-3-8:2020

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 8. alrész: Az általános beszédformátum megvalósítása

MSZ EN 300 392-3-9:2020

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 9. alrész: A szállítási rétegtől független általános kialakítás

MSZ EN 300 392-5:2020

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D) és közvetlen üzemmódú működés (DMO). 5. rész: Külső berendezési interfész (PEI)

MSZ EN 300 392-7:2019

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 7. rész: Biztonság

MSZ EN 300 392-9:2020

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 9. rész: A többletszolgáltatások általános követelményei

MSZ EN 300 394-1:2015

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 1. rész: Rádió

MSZ EN 300 394-4-11:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 11. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) a 2-es típusú mobilállomási átjátszóhoz

MSZ EN 300 394-4-12:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 12. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) a 2-es típusú átjátszóhoz

MSZ EN 300 394-4-13:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 13. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a 2-es típusú mobilállomási átjátszóhoz

MSZ EN 300 394-4-14:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 14. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a 2-es típusú átjátszóhoz

MSZ EN 300 394-4-3:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 3. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) az 1-es típusú mobilállomási (MS) átjátszóhoz

MSZ EN 300 394-4-4:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 4. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) az 1-es típusú, közvetlen módú átjátszó (DM-REP) számára

MSZ EN 300 394-4-5:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 5. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) az 1-es típusú mobilállomási (MS) átjátszóhoz

MSZ EN 300 394-4-6:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 6. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) az 1-es típusú, közvetlen módú átjátszó (DM-REP) számára

MSZ EN 300 395-1:2005

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszédkodek a teljes sebességű forgalmi csatornához. 1. rész: A beszédfunkciók általános leírása

MSZ EN 300 395-2:2005

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszédkodek a teljes sebességű forgalmi csatornához. 2. rész: TETRA-kodek

MSZ EN 300 395-3:2005

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszédkodek a teljes sebességű forgalmi csatornához. 3. rész: Egyedi működési jellemzők

MSZ EN 300 395-4:2005

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszédkodek a teljes sebességű forgalmi csatornához. 4. rész: A kodek megfelelőségvizsgálata

MSZ EN 300 396-1:2012

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 1. rész: Általános hálózati tervezés

MSZ EN 300 396-10:2003

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 10. rész: Menedzselt közvetlen módú működés (M-DMO)

MSZ EN 300 396-2:2012

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 2. rész: Rádiós szempontok

MSZ EN 300 396-3:2012

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 3. rész: A mobil állomások közötti (MS-MS) rádióinterfész (AI) protokollja

MSZ EN 300 396-4:2012

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 4. rész: Az 1-es típusú átjátszó rádióinterfésze

MSZ EN 300 396-5:2012

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 5. rész: Az átlépőközpont rádióinterfésze

MSZ EN 300 396-6:2017

Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Közvetlen üzemmódú működés (DMO). 6. rész: Biztonság

MSZ EN 300 396-7:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 7. rész: A 2-es típusú átjátszó rádióinterfésze

MSZ EN 300 396-8-2:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 8. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi (PICS)”-űrlap előírása. 2. alrész: Az 1-es típusú átjátszó rádióinterfésze (AI)

MSZ EN 300 396-8-4:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 8. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása. 4. alrész: A 2-es típusú átjátszó rádióinterfésze (AI)

MSZ EN 300 401:2017

Rádió-műsorszóró rendszerek. Digitális hangműsorszórás (DAB) mobil, hordozható és állandó helyű vevőkhöz

MSZ EN 300 402-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Adatkapcsolati réteg. 4. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása az általános protokoll számára

MSZ EN 300 402-7:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Adatkapcsolati réteg. 7. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása az általános protokoll számára

MSZ EN 300 403-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Jelzőhálózati réteg áramkörmódú alaphívás-vezérléshez. 1. rész: Protokoll-előírás [módosított ITU-T Q.931 ajánlás (1993)]

MSZ EN 300 403-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Jelzőhálózati réteg áramkörmódú alaphívás-vezérléshez. 2. rész: Előíró és leíró nyelvű (SDL) diagramok

MSZ EN 300 403-3:2003

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Jelzőhálózati réteg áramkörmódú alaphívás-vezérléshez. 3. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 403-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Jelzőhálózati réteg áramkörmódú alaphívás-vezérléshez. 6. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 403-7:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Jelzőhálózati réteg áramkörmódú alaphívás-vezérléshez. 7. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 407:2005

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. 55 GHz-en működő, digitális jelek átvitelére való digitális rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 300 408:2003

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. Összehangolt frekvenciatervezést nem igénylő, 58 GHz környékén működő, digitális jelek és analóg videojelek átvitelére való rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 300 416:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Nemzetközi, digitális útvonalak elemeinek rendelkezésre állási mutatói

MSZ EN 300 417-10-1:2004

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítóképességének általános követelményei. 10-1. rész: A szinkron digitális hierarchia (SDH) rádiófüggő alkalmassági jellemzői

MSZ EN 300 417-1-1:2002

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 1-1. rész: Általános folyamatok és működés

MSZ EN 300 417-2-1:2002

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 2-1. rész: A szinkron digitális hierarchia (SDH) és pleziokron digitális hierarchia (PDH) fizikai szakaszainak rétegfunkciói

MSZ EN 300 417-2-2:1999 2.

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 2-2. rész: A fizikai szakasz rétegfunkcióinak „Megvalósításmegfelelőségi nyilatkozat (ICS)”-űrlap előírása szinkron digitális hierarchia (SDH) és pleziokron digitális hierarchia (PDH) esetében

MSZ EN 300 417-3-1:2002

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 3-1. rész: Az N-szinkron szállítómodul (STM-N) regenerátor- és nyalábszakaszának rétegfunkciói

MSZ EN 300 417-3-2:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 3-2. rész: Az N-szinkron szállítómodul (STM-N) regenerátor- és nyalábszakaszának rétegfunkciói. „Megvalósításmegfelelőségi nyilatkozat (ICS)”-űrlap

MSZ EN 300 417-4-1:2002

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 4-1. rész: A szinkron digitális hierarchia (SDH) útvonali rétegfunkciói

MSZ EN 300 417-4-2:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak alapkövetelményei. 4-2. rész: Szinkron digitális hierarchia (SDH) útvonali rétegfunkciói. „Megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 417-5-1:2002

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 5-1. rész: A pleziokron digitális hierarchia (PDH) útvonali rétegfunkciói

MSZ EN 300 417-5-2:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak alapkövetelményei. 5-2. rész: A pleziokron digitális hierarchia (PDH) útvonali rétegfunkciói. „Megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 417-6-1:1999 2.

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 6-1. rész: Szinkronizáló rétegfunkciók

MSZ EN 300 417-6-2:2001

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 6-2. rész: Szinkronizáló rétegfunkciók. „Megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 417-7-1:2001

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 7-1. rész: Berendezésmenedzselés és réteg-segédfunkciók

MSZ EN 300 417-9-1:2002

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 9. rész: A szinkron digitális hierarchia (SDH) összekapcsolt útvonali rétegfunkciói. 1. alrész: Követelmények

MSZ EN 300 418:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 2048 kbit/s-os, strukturálatlan és strukturált, digitális bérelt vonalak (D2048U és D2048S). A hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 419:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 2048 kbit/s-os, strukturált, digitális bérelt vonalak (D2048S). Összeköttetési jellemzők

MSZ EN 300 420:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 2048 kbit/s-os, strukturált, digitális bérelt vonalak (D2048S). Végberendezés-interfész

MSZ EN 300 421:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). 11/12 GHz-es műholdas szolgálatok keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja

MSZ EN 300 422-1:2017 2.

Vezeték nélküli mikrofonok. Hangfrekvenciás PMSE 3 GHz-ig. 1. rész: A-osztályú vevők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 422-1:2022

Vezeték nélküli mikrofonok. Hangfrekvenciás PMSE 3 GHz-ig. 1. rész: Hangfrekvenciás PMSE-berendezés 3 GHz-ig. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 300 422-2:2017

Vezeték nélküli mikrofonok. Hangfrekvenciás PMSE 3 GHz-ig. 2. rész: B-osztályú vevők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 422-3:2017

Vezeték nélküli mikrofonok. Hangfrekvenciás PMSE 3 GHz-ig. 3. rész: C-osztályú vevők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 422-4:2017

Vezeték nélküli mikrofonok. Hangfrekvenciás PMSE 3 GHz-ig. 4. rész: 3 GHz alatt működő hallássegítő készülékek, beleértve a személyi hangerősítőket és az induktív rendszereket. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 425:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. „Behatoló hívás”-többletszolgáltatás [ISO/IEC 14845 (1996), módosítva]

MSZ EN 300 426:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Behatoló hívás”-többletszolgáltatás [ISO/IEC 14846 (2003), módosítva]

MSZ EN 300 429:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Kábeles rendszerek keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja

MSZ EN 300 430:2005

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. A 18 GHz-es frekvenciasávban működő, 55 MHz és 27,5 MHz csatornaosztású, digitális STM-1 jelek átvitelére való rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 300 431:2003 2.

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. A 24,50 GHz – 29,50 GHz közötti frekvenciatartományban működő, digitális jelek átvitelére használt rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 300 433:2016

A polgári (CB-) sávban működő rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 434-1:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN-együttműködés végrendszer- konfigurációhoz. 1. rész: Együttműködési előírás

MSZ EN 300 434-2:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN-együttműködés végrendszer-konfigurációhoz. 2. rész: Hozzáférési profil

MSZ EN 300 436-1:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Jelzésátviteli ATM-illesztőréteg (SAAL). Szolgáltatásfüggő, összeköttetés-orientált protokoll (SSCOP). 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2110 ajánlás, módosítva]

MSZ EN 300 440:2018

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az 1 GHz-től 40 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádióberendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 300 443-1:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A B-ISDN használó – hálózat interfész 3. rétegének előírása alaphívás/hordozó vezérléshez. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2931 ajánlás (1995), módosítva]

MSZ EN 300 443-2:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A B-ISDN használó – hálózat interfész 3. rétegének előírása alaphívás/hordozó vezérléshez. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 443-3:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A B-ISDN használó – hálózat interfész 3. rétegének előírása alaphívás/hordozó vezérléshez. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 443-4:2003

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A B-ISDN használó – hálózat közötti interfész 3. rétegének előírása alaphívás/hordozó-vezérléshez. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 300 443-5:2005

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. A B-ISDN használó – hálózat közötti interfész 3. rétegének előírása alaphívás-/hordozóvezérléshez. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 443-6:2005

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A B-ISDN használó – hálózat közötti interfész 3. rétegének előírása alaphívás-/hordozóvezérléshez. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 300 444:2018

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP)

MSZ EN 300 448:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Közönséges hangfrekvenciás minőségű, kéthuzalos, analóg bérelt vonalak (A2O). Összeköttetési jellemzők és a hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 449:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Különleges hangfrekvenciás minőségű, kéthuzalos, analóg bérelt vonalak (A2S). Összeköttetési jellemzők és a hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 450:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Közönséges és különleges hangfrekvenciás minőségű, kéthuzalos, analóg bérelt vonalak (A2O és A2S). Végberendezés-interfész

MSZ EN 300 451:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Közönséges hangfrekvenciás minőségű, négyhuzalos, analóg bérelt vonalak (A4O). Összeköttetési jellemzők és a hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 452:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Különleges hangfrekvenciás minőségű, négyhuzalos, analóg bérelt vonalak (A4S). Összeköttetési jellemzők és a hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 453:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Közönséges és különleges hangfrekvenciás minőségű, négyhuzalos, analóg bérelt vonalak (A4O és A4S). Végberendezés-interfész

MSZ EN 300 454-1:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Széles sávú hangfrekvenciás kapcsolatok. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek

MSZ EN 300 454-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Széles sávú hangkapcsolatok. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 462-1-1:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 1-1. rész: Szinkronizáló hálózatok fogalommeghatározásai és szóhasználata

MSZ EN 300 462-2-1:2003

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 2-1. rész: SDH-hálózatokon alapuló szinkronizáló hálózatok felépítése

MSZ EN 300 462-3-1:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 3-1. rész: A dzsitter és a vándorlás szabályozása szinkronizáló hálózatokon belül

MSZ EN 300 462-4-1:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 4-1. rész: "Szinkron digitális hierarchia (SDH)"- és "Aszinkron digitális hierarchia (PDH)"-berendezésekben használható, alárendelt szinkronizáló órák időzítési jellemzői

MSZ EN 300 462-4-2:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 4-2. rész: Szinkron digitális hierarchia (SDH) és pleziokron digitális hierarchia (PDH)-berendezések szinkronizációs táplálására alkalmas alárendelt szinkronizáló órajeleinek időzítési jellemzői. „Megvalósítás-megfelelőségi (ICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 462-5-1:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 5-1. rész: "Szinkron digitális hierarchia (SDH)"-berendezésekben használható, alárendelt szinkronizáló órák időzítési jellemzői

MSZ EN 300 462-6-1:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 6-1. rész: Elsődleges referencia-órák időzítési jellemzői

MSZ EN 300 462-6-2:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 6-2. rész: Elsődleges referenciaórák időzítési jellemzői. „Megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 462-7-1:2002

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok alapkövetelményei. 7-1. rész: Helyi csomópontokban szinkronizálásra használható segédórák időzítési jellemzői

MSZ EN 300 463:2001

Átvitel és nyalábolás (TM). Passzív optikai hozzáférési hálózatok (OAN) követelményei, amelyek 2 Mbit/s-ig terjedő hordozókapacitású szolgáltatásokat nyújtanak

MSZ EN 300 466:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). DECT / GSM együttműködési profil (IWP). A szolgáltatási követelmények általános leírása. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ EN 300 468:2019

Digitális televízió-műsorszórás (DVB). A szolgáltatási információ (SI) előírása DVB-rendszerekben

MSZ EN 300 471-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Az EN 300 113 követelményeit teljesítő berendezések által közösen használt csatornák hozzáférésének és megosztásának szabályai. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 471-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Az EN 300 113 követelményeit teljesítő berendezések által közösen használt csatornák hozzáférésének és megosztásának szabályai. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 472:2017

Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Az ITU-R B-rendszerű teletextje DVB-bitfolyamokban történő közvetítésének előírása

MSZ EN 300 473:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Műholdas, mesterantennás, televíziós (SMATV) szétosztó rendszerek

MSZ EN 300 474-1:2003 2.

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP). "Profilkövetelmények listája és profilfüggő megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)"-űrlap. 1. rész: Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 474-2:2003 2.

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP). "Profilkövetelmények listája és profilfüggő megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)"-űrlap. 2. rész: Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 476-1:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap. 1. rész: Hálózati (NWK) réteg. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 476-2:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap. 2. rész: Adatkapcsolati (DLC) réteg. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 476-3:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap. 3. rész: Közeg-hozzáférési (MAC) réteg. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 476-4:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap. 4. rész: Hálózati (NWK) réteg. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 476-5:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap. 5. rész: Adatkapcsolati (DLC) réteg. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 476-6:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap. 6. rész: Közeg-hozzáférési (MAC) réteg. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 476-7:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap. 7. rész: Fizikai réteg

MSZ EN 300 477:1999

Univerzális személyi távközlés (UPT). 2-es fázisú UPT. Az UPT integrált áramkörös kártya (ICC) és a kártyaelfogadó eszköz (CAD) interfészének funkcionális előírása. UPT-kártyát elfogadó kéthangú, többfrekvenciás (DMTF)-eszköz

MSZ EN 300 481:1999

Végberendezések (TE). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). B-csatornás gyűjtőegység (CAU). Eljárások és követelmények a végberendezéssel szemben

MSZ EN 300 485:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az ok és a hely meghatározása és használata az 1-es digitális előfizetői jelzésrendszerben (DSS1) és a 7-es jelzésrendszer (SS7) ISDN használói részében (ISUP) [ITU – T Q.850 ajánlás (1998), módosított függelékkel]

MSZ EN 300 487:2017

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Harmonizált szabvány az 1,5 GHz-es frekvenciasávban működő, adatkommunikációt megvalósító, csak vételre szolgáló mozgó földi állomások (ROMES) számára. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, rádiófrekvenciás (RF-) előírások

MSZ EN 300 494-1:2002 2.

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP). Profilvizsgálati előírás (PTS). 1. rész: Összefoglalás

MSZ EN 300 494-2:2002 2.

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP). Profilvizsgálati előírás (PTS). 2. rész: Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS). Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 494-3:2002 2.

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP). Profilvizsgálati előírás (PTS). 3. rész: Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS). Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 497-1:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet (TSS) és vizsgálati célok (TP) a közeg-hozzáférési (MAC) réteghez

MSZ EN 300 497-2:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 2. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a közeg-hozzáférési (MAC) réteghez. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 497-3:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 3. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a közeg-hozzáférési (MAC) réteghez. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 497-4:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 4. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet (TSS) és vizsgálati célok (TP) az adatkapcsolati (DLC) réteghez

MSZ EN 300 497-5:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 5. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) az adatkapcsolati (DLC) réteghez

MSZ EN 300 497-6:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 6. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet (TSS) és vizsgálati célok (TP) a hálózati (NWK) réteghez. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 497-7:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 7. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a hálózati (NWK) réteghez. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 497-8:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 8. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet (TSS) és vizsgálati célok (TP) a hálózati (NWK) réteghez. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 497-9:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 9. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a hálózati (NWK) réteghez. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 523:2005

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Számozás, címzés és azonosítás (GSM 03.03, 4.10.1. változat)

MSZ EN 300 607-1:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A mobil állomás (MS) megfelelőségi előírása. 1. rész: Megfelelőségi előírás (GSM 11.10-1, 8.1.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 607-3:2005

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A mobil állomás (MS) megfelelőségi előírása. 3. rész: A 3. réteg absztrakt vizsgálósorozata (ATS) (GSM 11.10-3, 5.0.1. változat, 1996)

MSZ EN 300 607-4:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A mobil állomás (MS) megfelelőségi előírása. 4. rész: A SIM alkalmazási eszközkészlet megfelelőségi előírása (GSM 11.10-4, 5.1.1. változat, 1996)

MSZ EN 300 630:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. Kis kapacitású, pont–pont közötti digitális rádiórendszerek az 1,4 GHz-es frekvenciasávban

MSZ EN 300 631:2000

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti antennák. Pont–pont közötti, helyhez kötött rádiórendszerek antennái az 1 GHz – 3 GHz közötti sávban

MSZ EN 300 632:2003 2.

Átvitel és nyalábolás (TM). A 24,25 GHz – 29,50 GHz és a 31,0 GHz – 31,8 GHz közötti frekvenciatartományban működő, analóg videojelek átvitelére szolgáló, helyhez kötött rádiólánc-berendezések

MSZ EN 300 633:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. Kis és közepes kapacitású, pont–pont közötti digitális rádiórendszerek a 2,1 GHz – 2,6 GHz közötti frekvenciasávban

MSZ EN 300 636:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. Időosztásos, többszörös hozzáférés (TDMA). Pont–több pont közötti, digitális rádiórendszerek az 1 GHz – 3 GHz közötti tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 300 639:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. A 13 GHz-es, 15 GHz-es és 18 GHz-es frekvenciasávokban üzemelő, 28 MHz körüli közös és 14 MHz körüli keresztpolarizációs csatornaosztású, STM-1 alatti digitális rádiórendszerek

MSZ EN 300 645:1999

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Szinkron digitális hierarchiájú (SDH) rádiórelé-berendezés. A Q-interfészen használandó információs modell

MSZ EN 300 646-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Az ISDN használói rész (ISUP) 2. változatának alkalmazása az ISDN közcélú földi mobil hálózat (PLMN) jelzésinterfészhez. 1. rész: Protokoll-előírás (GSM 09.12, 4.2.2. változat)

MSZ EN 300 647-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Jelzésátviteli ATM-illesztőréteg (SAAL). A SAAL rétegmenedzselése a hálózati csomóponti interfészen (NNI). 1. rész: Szolgáltatásfüggő, összeköttetés-orientált protokoll (SSCOP) és szolgáltatásfüggő mellérendelt működés (SSCF) [ITU-T Q.2144 ajánlás (1995), módosítva]

MSZ EN 300 650:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Várakozási üzenet jelzése (MWI)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 652:1999

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). Különleges minőségű helyi rádióhálózat (HIPERLAN), 1-es típus. Funkcionális előírás

MSZ EN 300 659-1:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Analóg hozzáférés a közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN-hez). Előfizetői vonali protokoll a helyi hurokban a megjelenítési (és ehhez társult) szolgáltatásokhoz. 1. rész: Adatátvitel a kézibeszélő letett állapotában

MSZ EN 300 659-2:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Analóg hozzáférés a közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN-hez). Előfizetői vonali protokoll a helyi hurokban a megjelenítési (és ehhez társult) szolgáltatásokhoz. 2. rész: Adatátvitel a kézibeszélő felemelt állapotában

MSZ EN 300 659-3:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Analóg hozzáférés a közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN-hez). Előfizetői vonali protokoll a helyi hurokban a megjelenítési (és ehhez társult) szolgáltatásokhoz. 3. rész: Adatkapcsolati üzenet és paraméterkódolások

MSZ EN 300 673:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabvány a helyhez kötött műholdas szolgálat (FSS) 4 GHz – 30 GHz közötti sávban működő nagyon kis apertúrájú végberendezés (VSAT), műholdas hírgyűjtés (SNG), műholdas interaktív végberendezések (SIT) és műholdas használói végberendezések (SUT) földi állomásaihoz

MSZ EN 300 674-1:2004

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közúti szállítási és forgalmi telematika (RTTT). Az 5,8 GHz-es ipari, tudományos és orvosi (ISM) sávban működő, speciális célú, rövid hatótávolságú adatátvitel (DSRC) átviteli berendezései (500 kbit/s / 250 kbit/s). 1. rész: Az útmenti egységek (RSU) és a fedélzeti egységek (OBU) általános jellemzői és vizsgálati módszerei

MSZ EN 300 674-2-1:2017

Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). Az 5795 MHz-től 5815 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, speciális célú, kis hatótávolságú adatátvitel (DSRC) átviteli berendezései (500 kbit/s / 250 kbit/s). 2. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. alrész: Útmenti egységek (RSU)

MSZ EN 300 674-2-2:2019

Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). Az 5795 MHz-től 5815 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, speciális célú, kis hatótávolságú adatátvitel (DSRC) átviteli berendezései (500 kbit/s / 250 kbit/s). 2. rész: A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 2. alrész: Fedélzeti egységek (OBU)

MSZ EN 300 676-1:2011

A légiforgalmi, URH-ás mobil szolgálat földi telepítésű, kézi, mobil és állandó helyű, amplitúdómodulált rádióadói, -vevői és adó-vevői. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 676-2:2016

A VHF-sávú légi mozgószolgálat amplitúdómodulációt használó földi telepítésű kézi, mobil és állandó helyű VHF-rádióadói, -vevői és adó-vevői. 2. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 686:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 34 Mbit/s-os és 140 Mbit/s-os, digitális bérelt vonalak (D34U, D34S, D140U, D140S). A hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 687:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 34 Mbit/s-os, digitális bérelt vonalak (D34U és D34S). Összeköttetési jellemzők

MSZ EN 300 688:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 140 Mbit/s-os, digitális bérelt vonalak (D140U és D140S). Összeköttetési jellemzők

MSZ EN 300 689:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 34 Mbit/s-os, digitális bérelt vonalak (D34U és D34S). Végberendezés-interfész

MSZ EN 300 690:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 140 Mbit/s-os, digitális bérelt vonalak (D140U és D140S). Végberendezés-interfész

MSZ EN 300 698:2019

A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, belföldi vízi utakon használt rádiótelefon-adói és -vevői. A rádióspektrumhoz való hozzáférés és a vészhelyzeti szolgálatok jellemzőinek harmonizált szabványa

MSZ EN 300 700:2019

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Vezeték nélküli átjátszóállomás (WRS)

MSZ EN 300 703:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Globális rendszere mobil kommunikációhoz (GSM). DECT/GSM együttműködési profil (IWP). A GSM 2-es fázisú többletszolgáltatásainak megvalósítása

MSZ EN 300 706:2003

Továbbfejlesztett teletext előírása

MSZ EN 300 707:2003

Elektronikus műsorkalauz (EPG). Elektronikus adatátvitelt használó TV-kalauz protokollja

MSZ EN 300 708:2003

Televíziórendszerek. Adatátvitel a teletexten belül

MSZ EN 300 718-1:2018

457 kHz-en működő lavina-vészjeladók. Adó-vevő rendszerek. 1. rész: A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 300 718-1:2021

457 kHz-en működő lavina-vészjeladók. Adó-vevő rendszerek. 1. rész: A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 300 718-2:2018

457 kHz-en működő lavina-vészjeladók. Adó-vevő rendszerek. 2. rész: A vészhelyzeti szolgálatok jellemzőinek harmonizált szabványa

MSZ EN 300 718-3:2004

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Lavina-irányadók. Adó-vevő rendszerek. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.3. (e) cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 720:2017

Hajófedélzeti UHF-távközlőrendszerek és berendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 300 721:2000

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). 1 GHz alatti frekvenciasávban működő, alacsony pályán keringő (LEO) műholdat használó, kis sebességű adatkommunikációt (LBRDC) megvalósító mobil földi állomások (MES)

MSZ EN 300 723:2002 4.

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédfeldolgozási funkciók. Általános leírás (GSM 06.51, 8.1.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 724:2005

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). ANSI-C kód a továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) GSM beszédkodekhez (GSM 06.53, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 725:2005

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Vizsgálósorozatok a továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) GSM beszédkodekhez (GSM 06.54, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 726:2003

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédátkódolás (GSM 06.60, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 727:2005

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornák elveszett kereteinek helyettesítése és némítása (GSM 06.61, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 728:2005

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornák komfortzaj-szempontjai. (GSM 06.62, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 729:2003

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornák nem folytonos adása (DTX) (GSM 06.81, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 730:2005

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornák hangtevékenység-érzékelője (VAD) (GSM 06.82, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 733:1999

Műholdas, személyi távközlőhálózatok (S-PCN). Az 1,6 / 2,4 GHz-es sávokban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében hang- és/vagy adat- és hangkommunikációt biztosító mobil földi állomások (MES) S-PCN céljára - beleértve a kézi készülékeket is

MSZ EN 300 734:1999

Műholdas, személyi távközlőhálózatok (S-PCN). A 2,0 GHz-es sávokban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében hang- és/vagy adatkommunikációt biztosító mobil földi állomások (MES) S-PCN céljára - beleértve a kézi készülékeket is

MSZ EN 300 737:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Teljes sebességű beszédforgalmi csatornák távátkódolóinak és sebességillesztőinek sávon belüli vezérlése (GSM 08.60, 7.2.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 743:2019

Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Feliratozó rendszerek

MSZ EN 300 744:2016

Digitális televízió-műsorszórás (DVB). A digitális földfelszíni televízió keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja

MSZ EN 300 745-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Várakozó üzenet jelzése (MWI)"-többletszolgáltatás."1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 745-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Várakozó üzenet jelzése (MWI)"-többletszolgáltatás."1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás- megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 745-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Várakozó üzenet jelzése (MWI)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 745-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Várakozó üzenet jelzése (MWI)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 745-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Várakozó üzenet jelzése (MWI)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 745-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Várakozó üzenet jelzése (MWI)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 748:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). 10 GHz-es és e feletti többpontos, videoszétosztó rendszerek (MVDS)

MSZ EN 300 749:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). 10 GHz alatti többpontos mikrohullámú szétosztó rendszerek (MMDS)

MSZ EN 300 751:2003

Rádió-műsorszóró rendszerek. Rádiós adatcsatorna (DARC). Vezeték nélküli információtovábbító és távelosztó rendszer

MSZ EN 300 753:2012

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések által kibocsátott akusztikus zaj

MSZ EN 300 757:2005

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). „Rövid üzenet (SMS)”-szolgáltatást magában foglaló kis sebességű üzenőszolgálat (LRMS)

MSZ EN 300 761-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök (SRD). A 2,45 GHz-es frekvenciasávban működő vasúti, automatikus járműazonosító (AVI). 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 761-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök (SRD). A 2,45 GHz-es sávban működő vasúti, automatikus járműazonosító (AVI). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 765-1:2005

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Rádiós helyi hurok (RLL) hozzáférési profilja (RAP). 1. rész: Távbeszélő-alapszolgáltatások

MSZ EN 300 765-2:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Rádiós helyi hurok (RLL) hozzáférési profilja (RAP). 2. rész: Továbbfejlesztett távbeszélő-szolgáltatások

MSZ EN 300 766:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Egyik vagy mindkét végén strukturált, 2048 kbit/s-os interfészen megjelenő, többször 64 kbit/s-os, oktett integritású, digitális, korlátozatlan bérelt vonalak (D64M). Összeköttetési jellemzők és a hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 771-1:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. A B-ISDN használó-hálózat interfésze 3. rétegének előírása pont–több pont hívás/hordozó vezérléshez. 1. rész: Protokollelőírás [módosított ITU-T Q.2971 ajánlás (1995)]

MSZ EN 300 771-6:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A B-ISDN használó és hálózat közötti interfész 3. rétegének előírása „pont-többpont hívás/hordozó”-vezérléshez. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 786:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. A 13 GHz-es, 14 GHz-es és 15 GHz-es frekvenciasávokban üzemelő, 14 MHz körüli csatornaosztású, közös polarizációs, STM-1 alatti digitális rádiórendszerek

MSZ EN 300 789:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi repülési távközlőrendszer (TFTS). A repülőn lévő végződés rádióvizsgálati előírása

MSZ EN 300 793:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Berendezések típusvizsgálatra történő benyújtása

MSZ EN 300 797:2018

Digitális hangműsorszórás (DAB). Szétosztó interfészek. Szolgálati szállítóinterfész (STI)

MSZ EN 300 798:1999

Digitális hangműsorszórás (DAB). Szétosztó interfészek. Digitális, alapsávi, azonos fázisú és kvadratúra interfész (DIQ)

MSZ EN 300 805-1:2000

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Áramkörmódú alapszolgáltatások. Hálózati réteg (NL). 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 300 805-2:2000

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Áramkörmódú alapszolgáltatások. Hálózati réteg (NL). 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS)” előírása

MSZ EN 300 812:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Biztonsági szempontok. Az előfizetői azonosító modul és a mobil berendezés (SIM-ME) közötti interfész

MSZ EN 300 812-3:2006

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Az előfizetői azonosító modul és a mobil berendezés (SIM-ME) közötti interfész. 3. rész: Integrált áramkör (IC). Fizikai, logikai és TSIM-alkalmazások jellemzői

MSZ EN 300 820-1:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Virtuális útvonalon (VP) vagy virtuális csatornán (VC) keresztül rendezett hálózatok működtető rendszerei (OS-ek) közötti X típusú interfész aszinkron átviteli módú (ATM) információmenedzselési modellje. 1. rész: Konfigurációmenedzselés

MSZ EN 300 820-2:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Virtuális útvonalon (VP) vagy virtuális csatornán (VC) keresztül rendezett hálózatok működtető rendszerei (OS-ek) közötti X típusú interfész aszinkron átviteli módú (ATM) információmenedzselési modellje. 2. rész: Riasztásmenedzselés

MSZ EN 300 820-3:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Virtuális útvonalon (VP) vagy virtuális csatornán (VC) keresztül rendezett hálózatok működtető rendszerei (OS-ek) közötti X típusú interfész aszinkron átviteli módú (ATM) információmenedzselési modellje. 3. rész: VP-minőségmenedzselés

MSZ EN 300 822:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN-együttműködés közbenső rendszerkonfigurációhoz. Együttműködési és profilelőírás

MSZ EN 300 823:1999

Univerzális személyi távközlés (UPT). 2-es fázisú UPT. Az UPT integrált áramkörös kártya (ICC) és a közcélú kapcsolt távbeszélőhálózat (PSTN), az integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN) és a mobil kommunikáció globális rendszere (GSM) végberendezés-interfészeinek funkcionális előírása (egylépéses és többlépéses hitelesítés)

MSZ EN 300 824:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). CTM hozzáférési profil (CAP)

MSZ EN 300 827:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi nyalábolt rádió (TETRA) és segédberendezései elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ EN 300 828:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF sávokban működő rádiótelefon adóinak és -vevőinek elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ EN 300 829:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). A globális tengeri vészjelző- és biztonsági rendszer (GMDSS) 1,5/ 1,6 GHz-es sávban üzemelő, kis sebességű adatközlést ellátó (LBRDC) tengeri mobil állomásainak (MMES) elektromágneses összeférhetősége (EMC)

MSZ EN 300 830:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Az 1,5 GHz-es sávban működő, adatközlést biztosító, csak vételre szolgáló, mobil földi állomások (ROMES) elektromágneses összeférhetősége (EMC)

MSZ EN 300 831:2000

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum-ügyek (ERM). Az 1,5/1,6/2,4 GHz-es és a 2 GHz-es sávban működő, a műholdas személyi távközlő-hálózatokban (S-PCN) használatos földi mozgó állomások (MES) elektromágneses összeférhetősége (EMC)

MSZ EN 300 832:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Az 1 GHz alatti frekvenciasávokban üzemelő, alacsony pályán keringő műholdat (LEO) használó, kis sebességű adatközlést (LBRDC) biztosító mobil földi állomások (MES) elektromágneses összeférhetősége (EMC)

MSZ EN 300 833:2005

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti antennák. A 3 GHz – 60 GHz közötti frekvenciasáv helyhez kötött, pont-pont közötti rádiórendszereinek antennái

MSZ EN 300 899-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Együttműködés az ISDN használói részének (ISUP) 2. változata és az 1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) között. 1. rész: Protokollelőírás (Módosított ITU-T Q.699 ajánlás)

MSZ EN 300 899-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Együttműködés az ISDN használói részének (ISUP) 2. változa és az 1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) között. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 300 899-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Együttműködés az ISDN használói részének (ISUP) 2. változa és az 1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) között. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 903:2003 2.

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A beszédszolgálat átviteltervezési szempontjai a GSM közcélú földi mobil hálózat (PLMN) rendszerében (GSM 03.50, 8.1.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 904:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A GSM földi mozgószolgálat (PLMN) által támogatott hordozószolgálatok (BS) (GSM 02.02, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 300 908:2003 3.

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Nyalábolás és többszörös hozzáférés a rádióútvonalon (GSM 05.02, 8.4.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 909:2003 3.

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Csatornakódolás (GSM 05.03, 8.4.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 910:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Rádióadás és -vétel (GSM 05.05, 8.5.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 911:2003 3.

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A rádióalrendszer összeköttetés-vezérlése (GSM 05.08, 8.4.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 912:2005 3.

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A rádióalrendszer szinkronizálása (GSM 05.10, 8.3.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 918:2003

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Többletszolgáltatások általános ismertetése. (GSM 02.04, 7.1.2. változat, 1998)

MSZ EN 300 919:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobil állomások (MS) típusai (GSM 02.06; 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 920:2003 2.

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Biztonsági szempontok (GSM 02.09, 7.1.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 923:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A díjtájékoztatási információ (CAI) leírása (GSM 02.24, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 924:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). „Továbbfejlesztett, többszintű megelőzési és kiürítéses (eMLPP)”-szolgáltatás. 1. fokozat (GSM 02.67, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 925:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). „Hangcsoporthívás”-szolgáltatás (VGCS), 1-es fokozat (GSM 02.68, 7.0.2. változat,1998)

MSZ EN 300 926:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Hangszórás-szolgáltatás (VBS). 1-es fokozat (GSM 02.69, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 927:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Számozás, címzés és azonosítás (GSM 03.03, 5.4.1. változat, 1996)

MSZ EN 300 928:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Többletszolgáltatások műszaki megvalósítása (GSM 03.11, 7.0.1. változat,1998)

MSZ EN 300 931:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A 3-as csoportú, átlátszó távmásoló műszaki megvalósítása (GSM 03.45, 7.0.1. változat,1998)

MSZ EN 300 935:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). „Díjtájékoztatás (AOC)”-többletszolgáltatások. 2. fokozat (GSM 03.86, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 937:2003 2.

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Adatkapcsolati (DL) réteg. Általános szempontok (GSM 04.05, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 938:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A mobil állomás – bázisállomás rendszer (MS-BSS) interfésze. Az adatkapcsolati (DL) réteg előírása (GSM 04.06, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 940:2003 4.

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobilrádió-interfész 3. rétegének előírása (GSM 04.08, 7.7.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 943:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A rövidüzenet-szolgáltatás cellás szórásának (SMSCB) támogatása a mobil rádióinterfészen (GSM 04.12; 7.0.1 változat, 1998)

MSZ EN 300 944:2003

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Működési követelmények a mobil rádió interfészén (GSM 04.13, 6.0.1. változat, 1997)

MSZ EN 300 945:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Sebességillesztés a mobil állomás-bázisállomás-rendszer (MS-BSS) interfészen (GSM 04.21, 7.0.3. változat,1998)

MSZ EN 300 947:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Továbbfejlesztett, többszintű megelőzési és kiürítéses szolgáltatás (eMLPP). 3. fázis (GSM 04.67, 7.0.0. változat, 1998)

MSZ EN 300 948:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Csoportos hívás vezérlési (CGC) protokollja (GSM 04.68, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 949:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Az adatszórás hívásvezérlő (BCC) protokollja (GSM 04.69, 8.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 951:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Vonalazonosító többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.81, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 952:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Hívásátirányítási (CF) többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.82, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 300 953:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Hívásvárakoztatási (CW) és hívástartási (HOLD) többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.83, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 954:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Több résztvevős (MPTY) többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.84, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 955:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Díjtájékoztatási (AoC) többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.86, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 957:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Strukturálatlan többletszolgáltatási adatok (USSD). 3. fokozat (GSM 04.90, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 958:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Explicit hívásátadási (ECT) többletszolgáltatás. 3. fokozat (GSM 04.91, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 959:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Moduláció (GSM 05.04, 8.1.2. változat, 1999)

MSZ EN 300 960:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Teljes sebességű beszéd. Feldolgozási funkciók (GSM 06.01, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 961:2003 2.

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+fázis). Teljes sebességű beszéd. Átkódolás (GSM 06.10, 8.1.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 962:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Teljes sebességű beszéd. Teljes sebességű beszédforgalmi csatornák elveszett kereteinek helyettesítése és némítása (GSM 06.11, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 963:2003 2.

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Teljes sebességű beszéd. Teljes sebességű beszédforgalmi csatornák komfortzaj-szempontjai (GSM 06.12, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 964:2005

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Teljes sebességű beszéd. Teljes sebességű beszédforgalmi csatornák nem folytonos adása (DTX) (GSM 06.31, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 965:2005

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Teljes sebességű beszéd. Teljes sebességű beszédforgalmi csatornák hangtevékenység-érzékelője (VAD) (GSM 06.32, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 966:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Félsebességű beszéd. Félsebességű beszédfeldolgozási funkciók (GSM 06.02, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 967:2005

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Félsebességű beszéd. ANSI-C kód a GSM félsebességű beszédkodekhez. (GSM 06.06, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 968:2005

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Félsebességű beszéd. Vizsgálósorozatok a GSM félsebességű beszédkodekhez (GSM 06.07, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 969:2005

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Félsebességű beszéd. A félsebességű beszéd átkódolása (GSM 06.20, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 970:2005

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Félsebességű beszéd. A félsebességű beszédforgalmi csatornák elveszett kereteinek helyettesítése és némítása (GSM 06.21; 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 971:2005

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Félsebességű beszéd. A félsebességű beszédforgalmi csatornák komfortzaj-szempontjai (GSM 06.22, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 972:2005

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Félsebességű beszéd. Félsebességű beszédforgalmi csatornák nem folytonos adása (DTX) (GSM 06.41, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 973:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Félsebességű beszéd. Hangtevékenység-érzékelő (VAD) félsebességű beszédforgalmi csatornákhoz (GSM 06.42, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 979:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Félsebességű beszédforgalmi csatornák távátkódolóinak és sebességillesztőinek sávon belüli vezérlése (GSM 08.61, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 301 001-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kimenő hívás tiltása (OCB)"-többletszolgáltatások. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 301 001-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kimenő hívás tiltása (OCB)"-többletszolgáltatások. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás- megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 301 001-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kimenő hívás tiltása (OCB)"-többletszolgáltatások. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 001-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kimenő hívás tiltása (OCB)"-többletszolgáltatások. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 001-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kimenő hívás tiltása (OCB)"-többletszolgáltatások. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 001-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kimenő hívás tiltása (OCB)"-többletszolgáltatások. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 6. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 002-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Biztonsági eszköz (SET)”-eljárások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 301 002-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Biztonsági eszköz (SET)”-eljárások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 002-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Biztonsági eszköz (SET)”-eljárások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használónak

MSZ EN 301 002-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Biztonsági eszköz (SET)”-eljárások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 301 002-5:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Biztonsági eszköz (SET)”-eljárások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 002-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Biztonsági eszköz (SET)”-eljárások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 003-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Cella-csúcssebesség módosítása az összeköttetés fenntartója által. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2963.1 ajánlás (1996), módosítva]

MSZ EN 301 003-2:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Cellacsúcssebesség módosítása az összeköttetés fenntartója által. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 003-3:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. Összeköttetési jellemzők. Cella-csúcssebesség módosítása az összeköttetés fenntartója által. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 003-4:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. Összeköttetési jellemzők. Cella-csúcssebesség módosítása az összeköttetés fenntartója által. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 003-5:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. Összeköttetési jellemzők. Cella-csúcssebesség módosítása az összeköttetés fenntartója által. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 003-6:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. Összeköttetési jellemzők. Cella-csúcssebesség módosítása az összeköttetés fenntartója által. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 004-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. Az üzenettovábbító rész (MTP) 3-as szintű funkciói és üzenetei a nemzetközi összeköttetések támogatására. 1. rész: Protokollelőírás (Módosított ITU-T Q.2210 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 004-2:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. Az üzenettovábbító egység (MTP) 3. szintű funkciói és üzenetei a nemzetközi összeköttetés támogatására. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 005-1:1999

V interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Széles sávú vagy kombinált keskeny- és széles sávú hozzáférési hálózatokat (AN) támogató interfészek a VB5.1 referenciaponton. 1. rész: Az interfész előírása

MSZ EN 301 005-2:1999

V interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Széles sávú vagy kombinált keskeny- és széles sávú hozzáférési hálózatokat (AN) támogató interfészek a VB5.1 referenciaponton. 2. rész: "Protokollmegvalósítás- megfelelőségi nyilatkozat (PICS) "-űrlap előírása

MSZ EN 301 005-3:2000

V-interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Széles sávú vagy kombinált keskeny- és széles sávú hozzáférési hálózatokat (AN) támogató interfészek a VB5.1 referenciaponton. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 005-4:2000

V-interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Széles sávú vagy kombinált keskeny és széles sávú hozzáférési hálózatokat (AN) támogató interfészek a VB5.1 referenciaponton. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 006-1:1999

Q3 interfész a helyi központban (LE) analóg- és integrált szolgálatú digitális hálózati (ISDN) előfizetői vonalak és áramkörök vizsgálatához. 1. rész: A Q3 interfész előírása

MSZ EN 301 007-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Működtetési, fenntartási és nyilvántartási rész (OMAP) 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 301 007-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Működtetési, fenntartási és nyilvántartási rész (OMAP). 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 008:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A jelzésátviteli kapcsolat vezérlőrésze (SCCP). Az együttműködési képesség vizsgálati előírása

MSZ EN 301 011:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálatnál működő, keskeny sávú, közvetlenül nyomtató (NBDP) NAVTEX vevők elektromágneses összeférhetősége (EMC)

MSZ EN 301 021:2003

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. Időosztásos, többszörös hozzáférés (TDMA). Pont-több pont közötti digitális rádiórendszerek a 3 GHz-11 GHz közötti tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 025:2017

Általános kommunikációs célú VHF-rádiótelefon-berendezések és az ezekhez tartozó, D-osztályú digitális szelektív hívóberendezések (DSC). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének és 3. cikke (3) bekezdése g) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 025:2022

Általános kommunikációs célú VHF-rádiótelefon-berendezések és az ezekhez tartozó, D-osztályú digitális szelektív hívóberendezések (DSC). A rádióspektrumhoz való hozzáférés és a vészhelyzeti szolgálatok jellemzőinek harmonizált szabványa

MSZ EN 301 029-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 1. rész: A B-ISDN hálózati csomóponti interfésze 2-es jelzésátviteli képességkészletének áttekintése, 1. lépés (ITU-T Q.2721.1 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 029-10:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 10. rész: A keretismétlés ellátása (ITU-T Q.2727 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 029-2:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 2. rész: A hálózati csomópont interfészének előírása pont-több pont közötti hívás- vagy összeköttetés-vezérléshez (ITU-T Q.2722.1 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 029-3:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 3. rész: A fenntartható cellasebesség és a szolgáltatásminőség forgalmi paramétereinek támogatása (ITU-T Q.2723.1, Q.2723.2, Q.2723.3 és Q.2723.4 ajánlások (1996)

MSZ EN 301 029-4:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 4. rész: A hálózati csomóponti interfész állapotváltozás nélküli felkészülése (ITU-T Q.2724.1 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 029-5:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 5. rész: Az egyezkedés támogatása az összeköttetés felépítése folyamán (ITU-T Q.2725.1 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 029-6:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 6. rész: Módosítási eljárások (ITU-T Q.2725.2 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 029-7:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 7. rész: A hívó és a hívott fél ATM végrendszercíme (ITU-T Q.2726.1 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 029-9:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 9. rész: Hálózat által előállított viszonyazonosító (ITU-T Q.2726.3 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 033:2014

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri KH-, KH/RH és URH-sávokban, digitális szelektív hívás (DSC) vételére szolgáló, hajófedélzeti figyelővevők műszaki jellemzői és mérési módszerei

MSZ EN 301 039:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). 64 kbit/s-os, 16 kbit/s résznyalábolású, áramkörmódú összeköttetések alkalmazásának leképezési funkciói (ISO/IEC 17310 (2000), módosítva)

MSZ EN 301 040:2006

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Biztonság. Törvényes befigyelési (LI) interfész

MSZ EN 301 047:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN. Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Hálózati többletjellemző: átmeneti számláló [Módosított ISO/IEC 15055 (1997)]

MSZ EN 301 048:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Hálózati többletjellemző: átmeneti számláló [Módosított ISO/IEC 15056 (1997)]

MSZ EN 301 049:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Áramkörmódú, többsebességű hordozószolgálatok [Módosított ISO/IEC 11584 (1996)]

MSZ EN 301 055:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. Közvetlen sorrendű, kódosztásos, többszörös hozzáférés (DS-CDMA). Pont-több pont közötti digitális rádiórendszerek az 1 GHz-3 GHz közötti tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 060-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Alap-hívásvezérlés. Virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások továbbfejlesztése a "b" szolgáltatásbelépési ponton 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 301 060-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Alaphívás-vezérlés. Továbbfejlesztés a „b” szolgáltatáselérési ponton, virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazásokhoz. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 060-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Alaphívás-vezérlés. Továbbfejlesztés a „b” szolgáltatáselérési ponton, virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazásokhoz. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 060-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) protokoll. Alaphívás-alkalmazások továbbfejlesztése a „b” szolgáltatáselérési ponton, virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazásokhoz. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és PIXIT”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 060-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Alaphívás-vezérlés. Továbbfejlesztések a „b” szolgáltatáselérési ponton, virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazásokhoz. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 061-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Általános funkcionális protokoll virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások többletszolgáltatásainak támogatására a "b" szolgáltatásbelépési ponton. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 301 061-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Általános funkcionális protokoll virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások többletszolgáltatásainak támogatására a "b" szolgáltatásbelépési ponton. 2. rész: "Protokollmegvalósítás- megfelelőségi nyilatkozat (PICS) "-űrlap előírása

MSZ EN 301 061-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Általános funkcionális protokoll virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások többletszolgáltatásainak támogatására a "b" szolgáltatásbelépési ponton. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 061-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Funkcionális alapprotokoll a „b” szolgáltatáselérési ponton, virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazásokhoz. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 061-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Általános funkcionális protokoll virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások többletszolgáltatásainak támogatására a "b" szolgáltatásbelépési ponton. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 061-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Funkcionális alapprotokoll a „b” szolgáltatáselérési ponton, virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazásokhoz. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 062-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások támogatása a magánhálózati Q-referenciaponti 1-es jelzésrendszer (PSS1) információfolyamaival. 1. rész: Protokoll-előírás [módosított ITU-T Q.765.1 és Q.699.1 ajánlások]

MSZ EN 301 062-2:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások támogatása a magánhálózati Q-referenciaponti 1-es jelzésrendszer (PSS1) információfolyamaival. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 062-3:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások támogatása a magánhálózati Q-referenciaponti 1-es jelzésrendszer (PSS1) információfolyamaival. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 062-4:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). Virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások támogatása a magánhálózati Q-referenciaponti 1-es jelzésrendszer (PSS1) információfolyamaival. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 064-1:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Az aszinkron átviteli módú (ATM) hálózati kapcsolóelem menedzselésének és vezérlésének információs modelljei és protokolljai. 1. rész: A Q3 interfész előírása

MSZ EN 301 065-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 301 065-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS) "-űrlap előírása

MSZ EN 301 065-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)"- többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 065-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)”-többletszolgáltatás. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 301 065-5:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)”-többletszolgáltatás. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 065-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)”-többletszolgáltatás. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 067-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Egyezkedés a hívás/összeköttetés felépítése folyamán. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2962 ajánlás (1996), módosítva]

MSZ EN 301 067-2:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Egyezkedés a hívás/összeköttetés felépítése folyamán. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 067-3:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Egyezkedés a hívás/összeköttetés felépítése folyamán. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 067-4:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Egyezkedés a hívás/összeköttetés felépítése folyamán. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 067-5:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Egyezkedés a hívás/összeköttetés felépítése folyamán. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 067-6:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Egyezkedés a hívás/összeköttetés felépítése folyamán. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 068-1:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2) protokoll. Összeköttetési jellemzők. Az ATM átviteli képessége és a forgalmi paraméterek jelzése. 1. rész: Protokoll-előírás (ITU-T Q.2961.1 (1995), Q.2961.2 (1997), Q.2961.3 (1997), Q.2961.4 (1997) és Q.2961.6 (1997) ajánlás, módosítva)

MSZ EN 301 068-2:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Az ATM átviteli képessége és a forgalmi paraméterek jelzése. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 068-3:2003

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. ATM átviteli képesség és forgalmi paraméterek jelzése. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használónak

MSZ EN 301 068-4:2003

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. ATM átviteli képesség és forgalmi paraméterek jelzése. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 301 068-5:2003

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. ATM átviteli képesség és forgalmi paraméterek jelzése. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 068-6:2003

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. ATM átviteli képesség és forgalmi paraméterek jelzése. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 069-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). ISDN használói rész (ISUP). Alkalmazásszállító mechanizmus. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.765 ajánlás, módosítva]

MSZ EN 301 069-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. ISDN használói rész (ISUP). Alkalmazásszállító mechanizmus. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 069-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. ISDN használói rész (ISUP). Alkalmazásszállító mechanizmus. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 070-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Az ISDN használói rész (ISUP) 3. változatának kölcsönhatása az intelligens hálózat alkalmazási részével (INAP). 1. rész: Protokollelőírás (Módosított ITU-T Q.1600 ajánlás (1997))

MSZ EN 301 070-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Az ISDN használói része (ISUP) 3. változatának és az intelligens hálózat alkalmazási részének (INAP) kölcsönhatásai. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 070-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Az ISDN használói része (ISUP) 3. változatának és az intelligens hálózat alkalmazási részének (INAP) kölcsönhatásai. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 070-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Az ISDN használói része (ISUP) 3. változatának és az intelligens hálózat alkalmazási részének (INAP) kölcsönhatásai. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 080:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. Frekvenciaosztásos, többszörös hozzáférés (FDMA). Pont–több pont közötti digitális rádiórendszerek a 3 GHz – 11 GHz közötti tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 082:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Állandóan tiltott kimenő hívás (OCB-F)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 084:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Használó által tiltott kimenő hívás (OCB-UC)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 086:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Az előfizetői azonosítómodul (SIM) megfelelőségvizsgálati előírása (GSM 11.17, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 301 087:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. és 2+ fázis) (GSM). „Bázisállomás-rendszer (BSS)”-berendezés előírása. Rádiós szempontok (GSM 11.21, 8.2.1. változat, 1999)

MSZ EN 301 090:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). 2182 kHz-en működő, tengeri rádiótelefon megfigyelővevők elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ EN 301 091-1:2017

Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 76 GHz-től 77 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. rész: Földön mozgó járművön elhelyezett radar

MSZ EN 301 091-2:2017

Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 76 GHz-től 77 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 2. rész: Helyhez kötött infrastruktúra-radarberendezések

MSZ EN 301 091-3:2017

Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 76 GHz-től 77 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 3. rész: Vasút/közút kereszteződések akadályérzékelő rendszerének alkalmazásai

MSZ EN 301 098:1999

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Időbeosztó funkció. Támogatott objektumosztályok

MSZ EN 301 102:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Az áramkörmódú alapszolgáltatás és a "használók közötti jelzésátvitel"-többletszolgáltatás - mint igényalapú, PINX-ek közötti összeköttetés-pár - alkalmazásának leképezési funkciói (Leképezés/UUS)

MSZ EN 301 104:1999

Emberi tényezők (HF). Az európai távbeszélő-számozási övezet (ETNS) emberi tényezőkkel kapcsolatos követelményei

MSZ EN 301 113:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Általános csomagrádió-szolgáltatás (GPRS). Szolgáltatásleírás. 1. fokozat (GSM 02.60, 6.3.1. változat, 1997)

MSZ EN 301 117:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Az ATM illesztőréteg (AAL). Alrétegek: Szolgáltatásfüggő, koordinációs funkció (SSCF) az összeköttetésalapú szállítószolgálat (COTS) ellátására [ITU-T I.365.3 ajánlás (1995)]

MSZ EN 301 124:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. Közvetlen sorrendű, kódosztásos, többszörös hozzáférésű (DS-CDMA) pont–több pont közötti digitális rádiórendszerek a 3 GHz-11 GHz közötti tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 126-1:2000

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 1. rész: Pont–pont típusú berendezések. Meghatározások, általános követelmények és vizsgálati eljárások

MSZ EN 301 126-2-1:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 2-1. rész: Pont–több pont közötti berendezések. Meghatározások és általános követelmények

MSZ EN 301 126-2-2:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 2-2. rész: Pont–több pont közötti berendezések. FDMA-rendszerek vizsgálati eljárásai

MSZ EN 301 126-2-3:2005

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 2-3. rész: Pont–több pont közötti berendezések. TDMA-rendszerek vizsgálati eljárásai

MSZ EN 301 126-2-4:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 2-4. rész: Pont–több pont közötti berendezések. FH-CDMA-rendszerek vizsgálati eljárásai

MSZ EN 301 126-2-5:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 2-5. rész: Pont–több pont közötti berendezések. DS-CDMA-rendszerek vizsgálati eljárásai

MSZ EN 301 126-2-6:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 2-6. rész: Pont-több pont közötti berendezések. Több vivős, időosztásos, többszörös hozzáférésű (MC-TDMA) rendszerek vizsgálati eljárásai

MSZ EN 301 126-3-1:2003

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 3-1. rész: Pont-pont közötti antennák. Meghatározások, általános követelmények és vizsgálati eljárások

MSZ EN 301 126-3-2:2004

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 3-2. rész: Pont-több pont közötti antennák. Meghatározások, általános követelmények és vizsgálati eljárások

MSZ EN 301 127:2003

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. 30 MHz körüli csatornaosztású frekvenciasávokban azonos polarizációjú elrendezéseket vagy közös csatornás, kétszeresen polarizált (CCDP) üzemmódot használó, nagy kapacitású, SDH (2 × STM-1) jeleket továbbító, digitális rádiórendszerek

MSZ EN 301 128:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. Pleziokron digitális hierarchia (PDH). A 13, 15 és 18 GHz-es frekvenciasávokban működő kis és közepes kapacitású digitális rádiórendszerek

MSZ EN 301 129:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Digitális rádiórelé-rendszerek (DRRS). Szinkron digitális hierarchia (SDH). SDH DRRS-ek rendszerminőség-ellenőrzési paraméterei

MSZ EN 301 131:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Távművelet-távszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 132:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Integrated Services Digital Network (ISDN). Biztonsági eszközök (SET) a távközlési szolgáltatásokon belüli használat céljára

MSZ EN 301 133:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Szelektív hívásátirányítás (SCF)"-többletszolgáltatások (feltétel nélküli, foglalt és nem válaszol). Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 134:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)"- többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 140-1:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 301 140-2:2003

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 140-3-1:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 3. rész: A szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) vizsgálósorozat-szerkezetének és vizsgálati céljainak (TSS&TP) előírása. 1. alrész: A CS1 képességi alapkészlete a CS2 kiegészítésekkel együtt

MSZ EN 301 140-3-2:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 3. rész: A szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) vizsgálósorozat-szerkezetének és vizsgálati céljainak (TSS&TP) előírása. 2. alrész: A hívó partner kezelése (CPH)

MSZ EN 301 140-3-3:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 3. rész: A szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) vizsgálósorozat-szerkezetének és vizsgálati céljainak (TSS&TP) előírása. 3. alrész: A különleges erőforrás-funkciók (SRF)

MSZ EN 301 140-4-1:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 4. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS)-előírás és "részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap a szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) számára. 1. alrész: A CS-1 képességi alapkészlete a CS-2 kiegészítésekkel együtt

MSZ EN 301 140-4-2:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 4. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS)-előírás és "részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap a szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) számára. 2. alrész: A hívó partner kezelése (CPH)

MSZ EN 301 140-4-3:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 4. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS)-előírás és "részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap a szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) számára. 3. alrész: Különleges erőforrás-funkciók (SRF)

MSZ EN 301 140-5:2000

Intelligens hálózat (IN). Intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 5. rész: Elosztott funkcionális sík (DFP) [módosított ITU-T Q.1224 ajánlás (1997)]

MSZ EN 301 141-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Keskeny sávú, többszolgáltatású kézbesítőrendszer (NMDS). 1. rész: Az NMDS-interfész előírása

MSZ EN 301 141-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Keskeny sávú, többszolgáltatású kézbesítőrendszer (NMDS). 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 141-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Keskeny sávú, többszolgáltatású kézbesítőrendszer (NMDS). 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása az adatkapcsolati réteghez (NTN oldal)

MSZ EN 301 141-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Keskeny sávú, többszolgáltatású kézbesítőrendszer (NMDS). 4. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózati réteghez (NTN oldal)

MSZ EN 301 141-5:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Keskeny sávú, többszolgáltatású kézbesítőrendszer (NMDS). 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózati réteghez (LE oldal)

MSZ EN 301 141-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Keskeny sávú, többszolgáltatású kézbesítőrendszer (NMDS). 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-előírás az NMDS 2. rétegű PSTN-GW funkcióhoz (NTN oldal)

MSZ EN 301 141-7:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Keskeny sávú, többszolgáltatású kézbesítőrendszer (NMDS). 7. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-előírás a PSTN-NMDS interfész 3. rétegéhez (NTN oldal)

MSZ EN 301 141-8:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Keskeny sávú, többszolgáltatású kézbesítőrendszer (NMDS). 8. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-előírás a PSTN-NMDS interfész 3. rétegéhez (LE oldal)

MSZ EN 301 143:2000

Intelligens hálózat (IN). Intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). Zsinór nélküli végberendezés mobilitása (CTM). A szolgálati vezérlési funkció (SCF) 3-as fokozatú előírásai. SCF és hívással nem kapcsolatos funkció (CUSF)/szolgálati kapcsolási funkció (SSF). SCF-interfész

MSZ EN 301 144-1:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) és 7-es jelzésrendszer (SS7)”- protokollok. Jelzési alkalmazás a mobilitás-menedzselési szolgáltatás számára az alfa-interfészen. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 301 144-2:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) és 7-es jelzésrendszer (SS7)”- protokollok. Jelzési alkalmazás a mobilitás-menedzselési szolgáltatás számára az alfa-interfészen. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 144-3:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) és 7-es jelzésrendszer”-protokollok. Jelzési alkalmazás a mobilitás-menedzselési szolgáltatáshoz az alfa-interfészen. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 144-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) és 7-es jelzésrendszer”-protokollok. Jelzési alkalmazás a mobilitás-menedzselési szolgáltatáshoz az alfa-interfészen. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 144-5:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) és 7-es jelzésrendszer”-protokollok. Jelzési alkalmazás a mobilitás-menedzselési szolgáltatáshoz az alfa-interfészen. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 144-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) és 7-es jelzésrendszer (SS7)”-protokollok. Jelzési alkalmazás a mobilitásmenedzselési szolgáltatáshoz az alfa-interfészen. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 145-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Távművelet-szolgáltatás. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 301 145-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Távművelet-szolgáltatás. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 145-3:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Távművelet-szolgáltatás. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a véghasználó készüléke (EUT) számára

MSZ EN 301 145-5:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Távművelet-szolgáltatás. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a szolgáltatói készülék (SPT) számára

MSZ EN 301 145-7:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Távművelet-szolgáltatás. 7. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a távművelet-menedzselési funkció (TMF) számára

MSZ EN 301 152-1:1999

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat képességi készletének (CS1) kiterjesztése. Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). A mobil hálózat továbbfejlesztett logikájának testreszabott alkalmazásai (CAMEL). 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 301 152-2:1999

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat képességi készletének (CS1) kiterjesztése. Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). A mobil hálózat továbbfejlesztett logikájának testreszabott alkalmazásai (CAMEL). 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 301 155:1999

Szinkron digitális hierarchia (SDH). A minőség minden irányban történő figyelése a hálózati elem szempontjából

MSZ EN 301 160:2002

Hívások irányítása az európai távbeszélő-számozási övezet (ETNS) szolgáltatásaihoz

MSZ EN 301 161:2002

Az európai távbeszélő-számozási övezet (ETNS) menedzselése

MSZ EN 301 163-1-1:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Az aszinkron átviteli mód (ATM) berendezésen belüli szállítófunkcióinak általános követelményei. 1-1. rész: Funkcionális jellemzők és berendezésműködés

MSZ EN 301 163-2-1:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Az aszinkron átviteli mód (ATM) berendezésen belüli szállítófuncióinak alapkövetelményei. 2-1. rész: Az átviteli és a rétegmenedzselési sík funkcionális modellje

MSZ EN 301 164:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkron digitális hierarcha (SDH). Bérelt SDH vonalak. Összeköttetési jellemzők

MSZ EN 301 165:2003

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkron digitális hierarchia (SDH). Bérelt SDH vonalak. Hálózati és végberendezés-interfész bemutatása

MSZ EN 301 166:2017

Földi mozgószolgálat. Keskeny sávú csatornákon működő, antennacsatlakozóval ellátott, analóg és/vagy digitális (beszéd és/vagy adat) kommunikációs rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 167:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkron digitális hierarchiájú (SDH) átviteli berendezések menedzselése. Hibamenedzselés és minőségellenőrzés. Funkcionális előírás

MSZ EN 301 169-1:1999

Berendezések gyakorlati kérdései. Tervezési követelmények szabadtéri burkolatokhoz. 1. rész: Felszereléssel ellátott burkolatok

MSZ EN 301 169-2:1999

Berendezések gyakorlati kérdései. Tervezési követelmények szabadtéri burkolatokhoz. 2. rész: Felszereléssel el nem látott burkolatok

MSZ EN 301 171:1999

Kis bitsebességű kommunikáció videokódolása [ITU-T H.263 ajánlás(1996)]

MSZ EN 301 172:1999

Mozgóképek és a kísérő hanginformáció általános kódolása [ITU-T H.262 (1995) és H.222.0 (1995) ajánlások]

MSZ EN 301 174-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2) protokoll. A keretismétlő szolgálat jelzésátviteli előírása. 1. rész: Protokollelőírás [Módosított ITU-T Q.2933 ajánlás (1996)]

MSZ EN 301 174-2:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Jelzési előírás keretismétlő szolgálatokhoz. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 175:1999

Zsinór nélküli, végződés mobilitása (CTM). 1-es fázis. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 178:2017

A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, hordozható VHF-rádiótelefon-berendezései (kizárólag nem GMDSS-alkalmazásokhoz). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 179:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. Frekvenciaugratásos, kódosztásos, többszörös hozzáférés (FH-CDMA). Pont–több pont közötti digitális rádiórelé-rendszerek (DRRS) az 1 GHz – 3 GHz tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 192:2015

Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Az adatszórás DVB-előírása

MSZ EN 301 192:2022

Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Az adatszórás DVB-előírása

MSZ EN 301 193:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Interaktív csatorna a digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli, távközlésen (DECT) keresztül

MSZ EN 301 195:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Interaktív csatorna a mobil kommunikáció globális rendszerén (GSM) keresztül

MSZ EN 301 199:2000

Digitális videoműsorszórás (DVB). Interaktív csatorna többpontos, helyi szétosztó rendszerek (LMDS) számára

MSZ EN 301 210:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). A digitális, műholdas hírgyűjtés (DSNG) és egyéb, műholdas közreműködési alkalmazások keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja

MSZ EN 301 213-1:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. A 24,25 GHz – 29,5 GHz frekvenciatartomány sávjaiban működő, különböző hozzáférési módszereket alkalmazó, pont-több pont közötti digitális rádiórendszerek. 1. rész: Alapparaméterek

MSZ EN 301 213-2:2005

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. A 24,25 GHz – 29,5 GHz frekvenciatartomány sávjaiban működő, különböző hozzáférési módszereket alkalmazó, pont-több pont közötti digitális rádiórendszerek. 2. rész: Frekvenciaosztásos, többszörös hozzáférési (FDMA) módszerek

MSZ EN 301 213-3:2003

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. A 24,25 GHz – 29,5 GHz frekvenciatartomány sávjaiban működő, különböző hozzáférési módszereket használó, pont-több pont közötti digitális rádiórendszerek. 3. rész: Időosztásos, többszörös hozzáférési (TDMA) módszerek

MSZ EN 301 213-4:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. A 24,25 GHz – 29,5 GHz frekvenciatartomány sávjaiban működő, különböző hozzáférési módszereket használó, pont–több pont közötti digitális rádiórendszerek. 4. rész: Közvetlen sorrendű, kódosztásos, többszörös hozzáférési (DS-CDMA) módszerek

MSZ EN 301 213-5:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. A 24,25 GHz – 29,5 GHz frekvenciatartomány sávjaiban működő, különböző hozzáférési módszereket alkalmazó, pont-több pont közötti digitális rádiórendszerek. 5. rész: Több vivős, időosztásos, többszörös hozzáférésű (MC-TDMA) módszerek

MSZ EN 301 215-1:2005

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti antennák. A 11 GHz – 60 GHz közötti sáv pont-több pont közötti, helyhez kötött rádiórendszereinek antennái. 1. rész: Általános szempontok

MSZ EN 301 215-2:2003 2.

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti antennák. A 11 GHz – 60 GHz közötti sáv pont-több pont közötti, helyhez kötött rádiórendszereinek antennái. 2. rész: A 24 GHz – 30 GHz közötti sáv

MSZ EN 301 215-3:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti antennák. A 11 GHz – 60 GHz közötti sávban működő, pont–több pont közötti, helyhez kötött rádiórendszerek antennái. 3. rész: Vezeték nélküli, többpontos multimédia-rendszer 40,5 GHz – 43,5 GHz között

MSZ EN 301 215-4:2004

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti antennák. A 11 GHz – 60 GHz közötti sávban működő, több pont közötti, helyhez kötött rádiórendszerek antennái. 4. rész: A 30 GHz – 40,5 GHz közötti sáv

MSZ EN 301 216:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. Pleziokron digitális hierarchia (PDH). A 3 GHz – 11 GHz frekvenciatartomány sávjaiban működő, kis és közepes kapacitású, digitális STM-0 rádiórendszerek

MSZ EN 301 217-1:2000

V-interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Interfészek a VB5.2 referenciaponton a széles és kombinált keskeny és széles sávú hozzáférési hálózatok (AN) ellátására. 1. rész: Interfész-előírás

MSZ EN 301 217-2:2000

V-interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Interfészek a VB5.2 referenciaponton a széles és kombinált keskeny és széles sávú hozzáférési hálózatok (AN) ellátására. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 301 217-3:2002

V-interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Interfészek a VB5.2 referenciaponton a széles vagy kombinált keskeny és széles sávú hozzáférési hálózatok (AN-ek) ellátására. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP)

MSZ EN 301 217-4:2002

V-interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Interfészek a VB5.2 referenciaponton a széles vagy kombinált keskeny és széles sávú hozzáférési hálózatok (AN-ek) ellátására. 4. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)

MSZ EN 301 222:2000

Digitális videoműsorszórás (DVB). A digitális, műholdas hírgyűjtéshez (DSNG) társított koordinációs csatornák

MSZ EN 301 234:2006

Digitális hangműsorszórás (DAB). Multimédia-objektumok átviteli (MOT) protokollja

MSZ EN 301 238:2002

Digitális. továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Adatszolgálati profil (DSP). Izokron adathordozó szolgálatok vándorlási mobilitással (D típusú szolgálat, 2-es mobilitási osztály)

MSZ EN 301 239:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profi (DSP). Zárt használói csoportok izokron adat-hordozószolgálata (D-típus, 1-es mobilitási osztály)

MSZ EN 301 240:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profi (DSP). "Pont-pont közötti protokoll (PPP)"-együttműködés internet-hozzáféréshez és általános, többprotokollos datagram-szállításhoz

MSZ EN 301 241-1:1999

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködés közbenső rendszer-konfigurációhoz. Profilmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS). 1. rész: Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 301 241-2:1999

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködés közbenső rendszer-konfigurációhoz. Profilmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS). 2. rész: Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 301 242:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). Kettős üzemmódú végberendezéseken alapuló DECT/GSM integráció

MSZ EN 301 243:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis) (GSM). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédfeldolgozási funkciók. Általános leírás (GSM 06.51, 4.1.1. változat)

MSZ EN 301 244:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). ANSI-C kód a továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) GSM beszédkodekhez (GSM 06.53, 4.0.1 változat)

MSZ EN 301 245:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis) (GSM). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédátkódolás (GSM 06.60, 4.1.1. változat)

MSZ EN 301 246:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornák elveszett kereteinek helyettesítése és némítása (GSM 06.61, 4.0.1 változat)

MSZ EN 301 247:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornák komfortzaj-szempontjai (GSM 06.62, 4.0.1 változat)

MSZ EN 301 248:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornák nem folytonos adása (DTX) (GSM 06.81, 4.1.1. változat)

MSZ EN 301 249:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Hangtevékenység-érzékelő (VAD) továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornákhoz (GSM 06.82, 4.0.1 változat)

MSZ EN 301 250:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Vizsgálósorozatok a továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) GSM beszédkodekhez (GSM 06.54, 4.0.1 változat)

MSZ EN 301 251:1999 2.

Digitális, cellás távközlő rendszer (2. fázis). A bázisállomás-rendszer (BSS) hibamenedzselése (GSM 12.11, 4.2.1 változat)

MSZ EN 301 253:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. Frekvenciaugratásos, kódosztásos, többszörös hozzáférés (FH-CDMA). Pont–több pont közötti digitális rádiórendszerek a 3 GHz-11 GHz tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 254:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. Díjtájékoztatási többletszolgáltatások (ISO/IEC 15049 (1997), módosítva)

MSZ EN 301 255:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Várakozó üzenet jelzése”-többletszolgáltatás [ISO/IEC 15506 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 256:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Hívásbefigyelési hálózati többletjellemző (ANF) [ISO/IEC 15053 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 257:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Újrahívás-többletszolgáltatás [ISO/IEC 15051 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 258:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Újrahívás-többletszolgáltatás [ISO/IEC 15052 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 259:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Az integrált szolgálatú magánhálózati központ (PINX) órajel-szinkronizálása [Módosított ISO/IEC 15507 (1997)]

MSZ EN 301 260:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. „Várakozó üzenet jelzése”-többletszolgáltatás. [ISO/IEC 15505 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 261-3:1999

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Biztonság. 3. rész: Biztonsági szolgáltatások. Használók és entitások hitelesítése TMN-környezetben

MSZ EN 301 264:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Díjtájékoztatás-többletszolgáltatások [ISO/IEC 15050 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 265:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Hálózati többletjellemző: Hívásbefigyelési hálózati többletjellemző (ANF) [ISO/IEC 15054 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 268:2000

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). A lineáris nyalábszakasz védelmi konfigurációjának információs modellje a hálózati elem (NE) szempontjából

MSZ EN 301 271:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). A VB5.1 referenciaponttal kapcsolatos menedzselési interfészek

MSZ EN 301 273:2000

Zsinór nélküli végberendezés mobilitása (CTM). 2. fázis. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 276-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Fenntartható cellasebességi paraméterek módosítási eljárásai. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2963.2 ajánlás (1997), módosítva]

MSZ EN 301 276-2:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Fenntartható cellasebességi paraméterek módosítási eljárásai. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 276-3:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Fenntartható cellasebességi paraméterek módosítási eljárásai. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használónak

MSZ EN 301 276-4:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Fenntartható cellasebességi paraméterek módosítási eljárásai. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 301 276-5:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Fenntartható cellasebességi paraméterek módosítási eljárásai. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 276-6:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Fenntartható cellasebességi paraméterek módosítási eljárásai. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 277:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. Nagy kapacitású, STM-4 vagy 4 × STM-1 jeleket továbbító, 40 MHz-es rádiófrekvenciás csatornán közös csatornás, kétszeresen polarizált (CCDP) üzemmódot használó digitális rádiórendszerek

MSZ EN 301 344:2003

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Általános csomagrádió-szolgáltatás (GPRS). Szolgáltatásleírás. 2. fokozat (GSM 03.60, 7.4.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 347:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Általános csomagrádió-szolgáltatás (GPRS). GPRS alagútprotokoll (GTP) a Gn és Gp interfészeken át (GSM 09.60, 6.8.1. változat, 1997)

MSZ EN 301 349:2003 3.

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Általános csomagrádió-szolgáltatás (GPRS). A mobil állomás (MS) és a bázisállomás-rendszer (BSS) közötti interfész. A rádiókapcsolati vezérlés/közeghozzáférés-vezérlés (RLC/MAC) protokollja (GSM 04.60, 8.4.1. változat, 1999)

MSZ EN 301 357:2017

A 25 MHz-től 2000 MHz-ig terjedő tartományban működő, zsinór nélküli hangfrekvenciás eszközök. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 358:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 19,7 20,2 GHz (űr-föld) és 29,5 30 GHz (föld-űr) frekvenciasávokban működő, geostacionárius műholdat használó műholdas használói végberendezések (SUT)

MSZ EN 301 359:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11 12 GHz (űr-föld) és 29,5 30 GHz (föld-űr) frekvenciasávokban működő, geostacionárius műholdat használó műholdas interaktív végberendezések (SIT)

MSZ EN 301 360:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a geostacionárius pályán keringő műholdak felé sugárzó, a 27,5 GHz-től 29,5 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, műholdas interaktív földi állomások (SIT) és műholdas végfelhasználói állomások (SUT) számára

MSZ EN 301 361-1:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az ISDN mobilitási protokoll együttműködési előírási profilja (IMIP). 1. rész: DECT/ISDN együttműködés a zsinór nélküli végződés mobilitásának (CTM) támogatására

MSZ EN 301 361-2:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az ISDN mobilitási protokoll együttműködési előírási profilja (IMIP). 2. rész: DECT/ISDN együttműködés a mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) támogatására

MSZ EN 301 363:2000

Univerzális személyi távközlés (UPT). 2-es fázisú UPT. Az UPT integrált áramkörös kártya (ICC) és a közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN), az integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN) és a mobil kommunikáció globális rendszere (GSM) végberendezései interfészének funkcionális előírása (egylépéses és többlépéses hitelesítés). Megfelelőségvizsgálati előírás

MSZ EN 301 366:2000

Univerzális személyi távközlés (UPT). 2-es fázisú UPT. Az integrált áramkörös UPT kártya (ICC) és a kártyaelfogadó eszköz (CAD) közötti interfész funkcionális előírása. Kéthangú, többfrekvenciás (DTMF) eszközt elfogadó UPT kártya. Megfelelőségvizsgálati előírás

MSZ EN 301 371-1:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). CTM hozzáférési profil (CAP). Profilvizsgálati előírás (PTS). 1. rész: Összefoglalás

MSZ EN 301 371-2:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). CTM hozzáférési profil (CAP). Profilvizsgálati előírás (PTS). 2. rész: Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS). Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 301 371-3:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). CTM hozzáférési profil (CAP). Profilvizsgálati előírás (PTS). 3. rész: Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS). Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 301 373:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. Frekvenciaosztásos, többszörös hozzáférés (FDMA). Pont–több pont közötti digitális rádiórendszerek az 1 GHz – 3 GHz tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 384:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). A pleziokron digitális hierarchia (PDH) interfészeinek minőségfigyelése. Információs modell a hálózati elem (NE) szempontjából

MSZ EN 301 387:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. Pleziokron digitális hierarchia (PDH). Kis és közepes kapacitású digitális rádiórendszerek a 48,5 GHz – 50,2 GHz közötti frekvenciasávban

MSZ EN 301 390:2013

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont és pont–több pont közötti rendszerek. Helyhez kötött digitális rádiórendszerek hamis sugárzásai és vevőinek zavartűrési határértékei a berendezés/antenna kapun

MSZ EN 301 390:2022

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú és többpontos rendszerek. Digitális, állandó helyű rádiórendszerek nem kívánt sugárzásai a mellékhullám-tartományban és vevőinek zavartűrési határértékei a berendezés/antenna csatlakozási ponton

MSZ EN 301 391:2000

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum-ügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközöket használó adatkommunikációk. Az adatátvitel hozzáférési protokollja, foglaltsági szabályai és megfelelő műszaki jellemzői

MSZ EN 301 401:2000

Csatlakozási követelmények a nyilvános hálózatokhoz csatlakoztatott olyan adat-végberendezések (DTE) számára, amelyek ITU-T V-sorozatú ajánlásain alapuló fizikai és villamos hálózatcsatlakozási jellemzőket mutatnak

MSZ EN 301 403:2003

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az 1,5 GHz-es és 1,6 GHz-es sávokban működő, a globális tengeri vészjelző és biztonsági rendszer (GMDSS) számára hang- és közvetlen nyomtatási szolgáltatást nyújtó tengerészeti, mobil földi állomások (MMES). Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 301 406:2017

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 419-1:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) csatlakoztatási követelményei. 1. rész: Mobil állomások a GSM 900 és a DCS 1800 sávban. Hozzáférés (GSM 13.01, 4.1.1. változat)

MSZ EN 301 419-2:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) csatlakoztatási követelményei. Nagy sebességű, áramkörkapcsolt adatok (HSCSD), több időrést használó mobil állomások. Hozzáférés (GSM 13.34, 5.1.1. változat, 1996)

MSZ EN 301 419-3:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) csatlakoztatási követelményei. Továbbfejlesztett beszédhívási tételek (ASCI). Mobil állomások. Hozzáférés (GSM 13.68, 5.0.2. változat, 1996)

MSZ EN 301 419-7:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) csatlakoztatási követelményei. Vasúti sáv (R-GSM). Mobil állomások. Hozzáférés (GSM 13.67, 5.1.1. változat, 1996)

MSZ EN 301 420:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) csatlakoztatási követelményei. Mobil állomások a DCS 1800 sávokban és a GSM 900 kiegészítő sávokban. Távbeszélés (GSM 13.02, 4.0.1. változat)

MSZ EN 301 423:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált szabvány a földi repülési távközlőrendszerekhez

MSZ EN 301 426:2017

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1,5 GHz/1,6 GHz-es frekvenciasávokban működő, nem vész- és biztonsági összeköttetések céljára szánt, kis adatsebességű műholdas, földi mozgó földi állomások (LMES) és műholdas, tengeri mozgó földi állomások (MMES) számára

MSZ EN 301 427:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, kis adatsebességű műholdas mozgó földi állomások (MES) számára, kivéve a műholdas légi mozgó földi állomásokat

MSZ EN 301 428:2017

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Kis apertúrájú végfelhasználói állomások (VSAT) harmonizált szabványa. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit teljesítő, a 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak adásra, adásra/vételre vagy csak vételre szolgáló műholdas földi állomások

MSZ EN 301 430:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a műholdas hírcsere 11 GHz-től 12 GHz-ig / 13 GHz-től 14 GHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő, változó telephelyű földi állomásai (SNG TES) számára

MSZ EN 301 435-1:2004

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A TETRA végberendezések csatlakoztatási követelményei. 1. rész: Polgári hozzáférés

MSZ EN 301 437:2000

Végberendezések (TE). A végberendezésnek a közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN-hez) való, páneurópai jóváhagyáshoz szükséges csatlakozási követelményei, amelyeknek a hálózati címzését, ha azt alkalmazzák, kéthangú, többfrekvenciás (DTMF) kóddal valósítják meg

MSZ EN 301 439:1999

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). Kettős üzemmódú DECT/GSM végberendezések csatlakoztatási követelményei

MSZ EN 301 440:1999

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Végberendezések csatlakoztatási követelményei DECT/ISDN együttműködési profilalkalmazásokhoz

MSZ EN 301 441:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1,6/2,4 GHz-es frekvenciasávban, a műholdas mozgószolgálat (MSS) keretében működő műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) mozgó földi állomásai (MES) számára, beleértve a kézi földi állomásokat is

MSZ EN 301 442:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1980 MHz-től 2010 MHz-ig (Föld-űr irány) és a 2170 MHz-től 2200 MHz-ig (űr-Föld irány) terjedő frekvenciasávokban, a műholdas mozgószolgálat (MSS) keretében működő műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) NGSO mozgó földi állomásai (MES) számára, beleértve a kézi földi állomásokat is

MSZ EN 301 443:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Kis apertúrájú végfelhasználói állomások (VSAT) harmonizált szabványa. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit teljesítő, a 4 GHz-es és 6 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak adásra, adásra és vételre vagy csak vételre szolgáló műholdas földi állomások

MSZ EN 301 444:2017

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1,5 GHz-es és 1,6 GHz-es frekvenciasávokban működő, beszéd- és/vagy adatkommunikációt megvalósító földi mozgó földi állomások (LMES) számára

MSZ EN 301 444:2021

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5 GHz-es és 1,6 GHz-es frekvenciasávokban működő, beszéd- és/vagy adatkommunikációt megvalósító földi mozgó földi állomások (LMES) és tengeri mozgó földi állomások (MMES). A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 301 447:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a műholdas állandó helyű szolgálat (FSS) számára felosztott 4/6 GHz-es frekvenciasávokban működő, hajók fedélzetén elhelyezett műholdas földi állomások (ESV-k) számára

MSZ EN 301 449:2007

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 450 MHz-es cellás sávon (CDMA 450) és a 410, 450 és 870 MHz-es PAMR-sávokon (CDMA-PAMR) működő, szórt spektrumú bázisállomásokra vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 301 451-1:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). Központok közötti jelzésprotokoll. A VPN-b szolgáltatásbelépési pont „Zsinór nélküli végberendezés kimenő hívása hálózati többletjellemzője (ANF-CTMO)”. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 451-2:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). Központok közötti jelzésprotokoll. A VPN-b szolgáltatásbelépési pont „Zsinór nélküli végberendezés kimenő hívása" hálózati többletjellemzője. 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 452-1:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. A VPN-b szolgáltatásbelépési pont „Hívás-végigvitel”-többletszolgáltatása. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 452-2:2005

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. A VPN „b” szolgáltatásbelépési pont „Hívás-végigvitel”-többletszolgáltatása. 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap

MSZ EN 301 453-1:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Elterelési többletszolgáltatások [ISO/IEC 13873 (1995), módosítva]. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 453-2:2002 2.

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Elterelési többletszolgáltatások. 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 454-1:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Zsinór nélküli végberendezés helyzetének nyilvántartása (CTLR)”-többletszolgáltatás. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 454-2:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Zsinór nélküli végberendezés helyzetének nyilvántartása (CTLR)”-többletszolgáltatás. ECMA-QSIG-CTLR. 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 455-1:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. A VPN-b szolgáltatásbelépési pont „Zsinór nélküli végberendezés bejövő hívása hálózati többletjellemzője (ANF-CTMI)”. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 455-2:2002 2.

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). A VPN „b” szolgáltatásbelépési pont „Bejövő hívás” hálózati többletjellemzője. 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 459:2017

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a geostacionárius pályán keringő műholdak felé sugárzó, a 29,5 GHz-től 30,0 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, műholdas interaktív földi állomások (SIT) és műholdas végfelhasználói állomások (SUT) számára

MSZ EN 301 460-1:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. 1. rész: Pont-több pont közötti, 1 GHz alatti digitális rádiórendszerek. Közös paraméterek

MSZ EN 301 460-2:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. 2. rész: Pont-több pont közötti, 1 GHz alatti digitális rádiórendszerek. TDMA-rendszerek kiegészítő paraméterei

MSZ EN 301 460-3:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. 3. rész: Pont-több pont közötti, 1 GHz alatti digitális rádiórendszerek. FH-CDMA rendszerek kiegészítő paraméterei

MSZ EN 301 460-4:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. 4. rész: Pont-több pont közötti, 1 GHz alatti digitális rádiórendszerek. FDMA-rendszerek kiegészítő paraméterei

MSZ EN 301 460-5:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. 5. rész: Pont-több pont közötti, 1 GHz alatti digitális rádiórendszerek. DS-CDMA rendszerek kiegészítő paraméterei

MSZ EN 301 461:2003

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. Nagy kapacitású, SDH-jeleket (2 × STM-1) hordozó, 40 MHz-es csatornaosztású frekvenciasávokban közös csatornás, kétszeresen polarizált (CCDP) üzemmódot használó, helyhez kötött rádiórendszerek

MSZ EN 301 462:2000

Emberi tényezők (HF). Távközlési szolgáltatások azonosító jelképei hallássérültek számára

MSZ EN 301 464:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). Az ISDN használói része (ISUP) 4. változatának és az intelligens hálózat alkalmazási részének (INAP) kölcsönhatásai. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.1601 ajánlás (1999), módosítva]

MSZ EN 301 465:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Áramkör-emulációs előírások. ATM-hálózatok alaphozzáférés-emulációja

MSZ EN 301 466:2016

Mentőjárműben rögzítetten felszerelt, kétirányú VHF-rádiótelefon-készülékek műszaki jellemzői és mérési módszerei

MSZ EN 301 469-1:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet (TSS) és vizsgálati célok (TP). Közeg-hozzáférési (MAC) réteg

MSZ EN 301 469-2:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 2. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS). Közeg-hozzáférési (MAC) réteg. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 301 469-3:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 2. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS). Közeg-hozzáférési (MAC) réteg. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 301 469-4:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 4. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet (TSS) és vizsgálati célok (TP). Adatkapcsolati (DLC) réteg

MSZ EN 301 469-5:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 5. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS). Adatkapcsolati (DLC) réteg. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 301 469-6:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 6. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS). Adatkapcsolati (DLC) réteg. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 301 469-7:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 7. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet (TSS) és vizsgálati célok (TP). Hálózati (NWK) réteg

MSZ EN 301 469-8:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 8. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS). Hálózati (NWK) réteg. Hordozható rádióvégződés (FT)

MSZ EN 301 469-9:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás. (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 9. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS). Hálózati (NWK) réteg. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 301 473:2017

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a műholdas légi mozgószolgálat (AMSS)/műholdas mozgószolgálat (MSS) és/vagy a műholdas, légi mozgószolgálat [AMS(R)S]/műholdas mozgószolgálat (MSS) keretében 3 GHz alatti frekvenciasávban működő légi járművek földi állomásai (AES) számára

MSZ EN 301 479:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Vonalkereső (LH)-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 483-1:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Díjtájékoztatás (AoC)-többletszolgáltatások. [ISO/IEC 15049 (1997), módosítva]. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 483-2:2002 2.

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Díjtájékoztatás (AoC)”-többletszolgáltatások. 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 484-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Vonalkereső (LH) többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 301 484-2:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Vonalkereső (LH) többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 484-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1). Vonalkereső (LH) többletszolgáltatás. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használónak

MSZ EN 301 484-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)-protokoll. Vonalkereső (LH) többletszolgáltatás. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlapelőírása a használónak

MSZ EN 301 484-5:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1). Vonalkereső (LH) többletszolgáltatás. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 484-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)-protokoll. Vonalkereső (LH) többletszolgáltatás. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 485-1:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. Az ATM-végrendszercímzés támogatása a számazonosító többletszolgáltatásokkal. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2951.9 ajánlás (1999), módosítva]

MSZ EN 301 486-1:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Az ATM forgalomleíró módosítása az összeköttetés birtoklója által folytatott egyezkedéssel. 1. rész: Protokollelőírás (ITU-T Q.2963.3 módosított ajánlás)

MSZ EN 301 486-2:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Az ATM forgalomleíró módosítása az összeköttetés birtoklója által folytatott egyezkedéssel. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 486-3:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Az ATM forgalomleíró módosítása az összeköttetés birtoklója által folytatott egyezkedéssel. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 486-4:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. ATM forgalomleíró módosítása az összeköttetés birtoklója által folytatott egyezkedéssel. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 301 486-5:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Az ATM forgalomleíró módosítása az összeköttetés birtoklója által folytatott egyezkedéssel. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 486-6:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. ATM forgalomleíró módosítása az összeköttetés birtoklója által folytatott egyezkedéssel. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 487-1:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. Kapcsolt, virtuális útvonali képesség. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2934 ajánlás (1999), módosítva]

MSZ EN 301 487-2:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. A kapcsolt, virtuális útvonali képesség B-ISDN használó-hálózat közötti interfésze 3. rétegének előírása. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 487-3:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Kapcsolt, virtuális útvonali képesség. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 487-4:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Kapcsolt, virtuális útvonali képesség. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 301 487-5:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Kapcsolt, virtuális útvonali képesség. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 487-6:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Kapcsolt, virtuális útvonali képesség. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 489-1:2020

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 1. rész: Közös műszaki követelmények. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa

MSZ EN 301 489-10:2003

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 10. rész: Első (CT1 és CT1+) és második (CT2) generációs, zsinór nélküli távbeszélő-készülékek sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-11:2006

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 11. rész: A földi hangműsorszóró szolgálat adóinak sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-12:2019

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 12. rész: A 4 GHz és 30 GHz közötti frekvenciatartományokban, a műholdas állandó helyű szolgálat (FSS) keretében működő kis apertúrájú végfelhasználói állomások, műholdas interaktív földi állomások sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa

MSZ EN 301 489-12:2022

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 12. rész: A 4 GHz és 30 GHz közötti frekvenciatartományokban, a műholdas állandó helyű szolgálat (FSS) keretében működő kis apertúrájú végfelhasználói állomások, műholdas interaktív földi állomások sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa

MSZ EN 301 489-13:2003

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 13. rész: A polgári sávban (CB) működő rádiók és segédberendezéseik sajátos feltételei (beszéd és nem beszéd)

MSZ EN 301 489-14:2003

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 14. rész: Analóg és digitális, földi TV-műsorszóró szolgálat adóinak sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-15:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 15. rész: A kereskedelmi forgalomban kapható rádióamatőr-berendezések sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-16:2003

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 16. rész: A mobil és hordozható, analóg, cellás rádió-távközlési berendezések sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-17:2017

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 17. rész: A széles sávú adatátviteli rendszerek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-17:2021

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 17. rész: A széles sávú adatátviteli rendszerek sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa

MSZ EN 301 489-18:2003

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 18. rész: A földi, nyalábolt rádió (TETRA) berendezéseinek sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-19:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 19. rész: Az 1,5 GHz-es sávban működő, adatkommunikációt megvalósító, csak vételre szolgáló mozgó földi állomások (ROMES) és az RNSS-sávban működő, helymeghatározási, navigációs és időzítési adatokat szolgáltató, csak vételre szolgáló GNSS-vevőkészülékek (ROGNSS) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-2:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 2. rész: Rádiós személyhívó berendezések sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-20:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 20. rész: A műholdas mozgószolgálatban (MSS) használt mozgó földi állomások (MES) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-20:2022

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 20. rész: A műholdas mozgószolgálatban (MSS) használt mozgó földi állomások (MES) sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa

MSZ EN 301 489-22:2004

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 22. rész: A földi telepítésű, mobil és helyhez kötött, légiforgalmi VHF-rádióberendezések sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-22:2021

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 22. rész: A földi telepítésű, mobil és helyhez kötött légi forgalmi rádióberendezések sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa

MSZ EN 301 489-23:2012

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 23. rész: Az IMT-2000 CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA és E-UTRA), bázisállomási (BS) rádió-, átjátszó- és segédberendezések sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-24:2011

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 24. rész: Az IMT-2000 CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA és E-UTRA), mobil és hordozható (UE) rádió- és segédberendezések sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-25:2005

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 25. rész: A CDMA 1x szórt spektrumú mobil állomások és segédberendezések sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-26:2005

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 26. rész: A CDMA 1x szórt spektrumú bázisállomások, ismétlők és segédberendezések sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-27:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 27. rész: A 402 MHz-től 405 MHz-ig terjedő sávban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és a hozzájuk tartozó perifériaeszközök (ULP-AMI-P) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-28:2004

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 28. rész: A vezeték nélküli digitális video-összeköttetések sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-29:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 29. rész: A 401 MHz-től 402 MHz-ig és a 405 MHz-től 406 MHz-ig terjedő sávokban működő orvosi adatszolgáltató készülékek (MEDS) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-3:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 3. rész: A 9 kHz és 246 GHz közötti frekvenciákon működő kis hatótávolságú eszközökre (SRD) vonatkozó sajátos feltételek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-31:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 31. rész: A 9 kHz-től 315 kHz-ig terjedő sávban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és a hozzájuk tartozó perifériaeszközök (ULP-AMI-P) berendezéseinek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-32:2005

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 32. rész: Talaj- és falvizsgáló radaralkalmazások sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-33:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 33. rész: Az ultraszéles sávú (UWB-) eszközök sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-34:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 34. rész: Mobiltelefonok külső tápegységeinek (EPS) sajátos feltételei. A 2014/30/EU irányelv 6. cikkének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-35:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 35. rész: A 2483,5 MHz-től 2500 MHz-ig terjedő sávban működő, kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (LP-AMI) sajátos követelményei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-4:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 4. rész: Állandó helyű rádió-összeköttetések és segédberendezéseik sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-4:2021

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 4. rész: Állandó helyű rádió-összeköttetések és segédberendezéseik sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa

MSZ EN 301 489-5:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 5. rész: A földi mozgó magánrádió (PMR) és (beszéd- és nem beszédcélú) segédberendezéseinek, valamint a földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-50:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 50. rész: Cellás kommunikációs bázisállomások (BS-ek), átjátszók és segédberendezéseinek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-50:2021

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 50. rész: Cellás kommunikációs bázisállomások (BS-ek), átjátszók és segédberendezéseik sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa

MSZ EN 301 489-51:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 51. rész: A 24,05 GHz-től 24,25 GHz-ig, 24,05 GHz-től 24,5 GHz-ig, 76 GHz-től 77 GHz-ig és 77 GHz-től 81 GHz-ig terjedő frekvenciatartományokat használó, gépjárművön, földön mozgó járművön elhelyezett és felügyeleti radarkészülékek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-52:2022

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 52. rész: Cellás kommunikációs felhasználói berendezés (UE) rádió- és kiegészítő berendezéseinek sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa

MSZ EN 301 489-53:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 53. rész: A földfelszíni hangműsorszóró és digitális televízió-műsorszóró szolgálat adóinak és a hozzájuk kapcsolódó segédberendezések sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-6:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 6. rész: A digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlő (DECT-) berendezések sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 489-7:2006

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 7. rész: A digitális, cellás rádió-távközlési rendszerek (GSM és DCS) mobil és hordozható berendezéseinek és segédberendezéseinek sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-8:2003

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 8. rész: A GSM-bázisállomások sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-9:2019

Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 9. rész: Vezeték nélküli mikrofonok, hasonló rádiófrekvenciás (RF) hangkapcsolati berendezések, zsinór nélküli hangfrekvenciás készülékek és fülbe helyezhető figyelőkészülékek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 490-1:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. A VPN-b szolgáltatásbelépési pont hívásátadási többletszolgáltatása. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 490-2:2002 2.

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. A VPN „b” szolgáltatásbelépési pont hívásátadási többletszolgáltatása. 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap

MSZ EN 301 491-1:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Hívásfelajánlás-többletszolgáltatás. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 491-2:2002 2.

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Hívásfelajánlás-többletszolgáltatás. 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 492-1:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Zsinór nélküli végződés hitelesítése”-többletszolgáltatások. 1. rész: A VPN-b szolgáltatásbelépési pontra vonatkozó vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 492-2:2002 2.

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Zsinór nélküli végződés hitelesítése”-többletszolgáltatások. 2. rész: A VPN „b” szolgáltatásbelépési pontra vonatkozó „absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 502:2017 2.

Világméretű mobil hírközlő rendszer (GSM). Bázisállomási (BS-) berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 503:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A mobilrádió-interfész 3. rétegének előírása. Rádióerőforrás-vezérlő protokoll (GSM 04.18, 8.4.1. változat, 1999)

MSZ EN 301 511:2017

Világméretű mobil hírközlő rendszer (GSM). Mozgóállomási (MS) berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 515:2018

Világméretű mobil hírközlő rendszer (GSM). A GSM vasúti működési követelményei

MSZ EN 301 525:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti antennák. Az 1 GHz – 3 GHz közötti sáv pont-több pont közötti, helyhez kötött rádiórendszereinek antennái

MSZ EN 301 526:2007

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 450 MHz-es cellás sávon (CDMA 450) és a 410, 450 és 870 MHz-es PAMR-sávokon (CDMA-PAMR) működő, szórt spektrumú mobil állomásokra vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 301 545-2:2020

Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Második generációs DVB-s interaktív műholdas rendszerek (DVB-RCS2). 2. rész: Alsó rétegek a műholdas előíráshoz

MSZ EN 301 549:2020

IKT-termékek és -szolgáltatások akadálymentességi követelményei

MSZ EN 301 549:2021

IKT-termékek és -szolgáltatások akadálymentességi követelményei

MSZ EN 301 559:2017

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2483,5 MHz-től 2500 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (LP-AMI) és az ezekhez tartozó perifériák (LP-AMI-P). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 575:2013

Környezeti tervezés (EE). Épületen belüli, előfizető-oldali berendezés (CPE) energiafogyasztásának mérési módszere

MSZ EN 301 598:2018

Fehérfolt-berendezések (WSD). A 470 MHz-től 790 MHz-ig terjedő televízió-műsorszóró sávban működő vezeték nélküli hozzáférési rendszerek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 605:2014

Környezetállósági tervezés (EE). 400 V egyenfeszültségű adat- és telekommunikációs (ICT) eszköz földelése és fémes összefűzése

MSZ EN 301 614-1:1999

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködés közbenső rendszer-konfigurációhoz. 1. rész: A profilvizsgálati előírás (PTS) összefoglalása

MSZ EN 301 614-2:1999

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködés közbenső rendszer-konfigurációhoz. 2. rész: Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS) hordozható rádióvégződéshez (PT)

MSZ EN 301 614-3:1999

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködés közbenső rendszer-konfigurációhoz. 3. rész: Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS) helyhez kötött rádióvégződéshez (FT)

MSZ EN 301 649:2015

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). DECT-csomagrádiószolgáltatás (DPRS)

MSZ EN 301 650:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). DECT multimédia-hozzáférési profil (DMAP). Alkalmazásfüggő hozzáférési profil (ASAP)

MSZ EN 301 655:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. „Hívási elsőbbség gátlása és hívási elsőbbség gátlásvédelme”-többletszolgáltatás [ISO/IEC 15991 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 656:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Hívási elsőbbség gátlása és hívási elsőbbség gátlásvédelme”-többletszolgáltatások [ISO/IEC 15992 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 657:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. A magánhasználó mobilitása (PUM). Híváskezelési hálózati többletjellemzők (ANF-ek) [ISO/IEC 17877 (2000), módosítva]

MSZ EN 301 668-1:2001

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat képességi készletének (CS1) kiterjesztése. Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 1. rész: A CAMEL 2. fázisának protokoll előírása

MSZ EN 301 668-2:2001

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat képességi készletének (CS1) kiterjesztése. Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)” űrlap előírása

MSZ EN 301 669:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. Nagy kapacitású, két 40 MHz-es csatornán STM-4 vagy egy 40 MHz-es csatornán 2 x STM-1 jeleket továbbító, váltakozó csatornaelrendezésű digitális rádiórendszerek

MSZ EN 301 681:2017

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1,5 GHz-es és 1,6 GHz-es frekvenciasávokban, a műholdas mozgószolgálat (MSS) keretében működő műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) geostacionárius műholdas mozgószolgálati rendszereinek mozgó földi állomásai (MES) számára, beleértve a kézi földi állomásokat is

MSZ EN 301 682:2002

Műholdas, személyi távközlőhálózatok (S-PCN). Az 1,5/1,6 GHz-es sávokban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében hang- és/vagy adatkommunikációt biztosító S-PCN mobil földi állomások (MES-ek) hálózatvezérlő szolgáltatásai (NCF), beleértve a kézi készülékeket is

MSZ EN 301 688:2016

121,5 MHz-en és 123,1 MHz-en működő, állandó helyű és hordozható VHF-berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei

MSZ EN 301 691:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Távkezelési (RC) szolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 692:2000

A zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). 2+ fázis. A jellemző tulajdonságok 1. csomagja (FP1). Áramkörkapcsolt adatok. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 700:2000

Digitális hangműsorszórás (DAB). VHF FM-műsorszórás: Az RDS-ODA 147 utalásai a párhuzamosan, egy időben sugárzott DAB-szolgáltatásokra

MSZ EN 301 701:2001

Digitális videoműsorszórás (DVB). A mikrohullámú, digitális földi televízió OFDM-modulációja

MSZ EN 301 702:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS). Szolgáltatásleírás, 1-es fokozat (GSM 02.87, 7.1.2. változat, 1998)

MSZ EN 301 703:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Adaptív, többsebességű (AMR) beszédfeldolgozási funkciók. Általános leírás (GSM 06.71, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 301 704:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Adaptív, többsebességű (AMR) beszédátkódolás (GSM 06.90, 7.2.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 705:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Adaptív, többsebességű (AMR) beszédforgalmi csatornák elveszett kereteinek helyettesítése és némítása (GSM 06.91, 7.1.1. változat,1998)

MSZ EN 301 706:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Adaptív, többsebességű (AMR) beszédforgalmi csatornák komfortzaj-szempontjai (GSM 06.92, 7.1.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 707:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Adaptív, többsebességű (AMR) beszédforgalmi csatornák nem folytonos adása (DTX) (GSM 06.93, 7.3.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 708:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Adaptív, többsebességű (AMR) beszédforgalmi csatornák hangtevékenység-érzékelése. Általános leírás (VAD) (GSM 06.94, 7.1.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 709:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Kapcsolatillesztés (GSM 05.09, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 301 710:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS). 2-es fokozat (GSM 03.87, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 301 711:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS). 3-as fokozat (GSM 04.87, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 301 712:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Adaptív, többsebességű (AMR) beszéd. ANSI-C kód az AMR beszédkodek számára (GSM 06.73, 7.4.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 713:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Vizsgálósorozatok az adaptív, többsebességű (AMR) beszédkodek számára (GSM 06.74, 7.0.3. változat, 1998)

MSZ EN 301 715:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobilszám hordozhatóságának (MNP) támogatása. Szolgáltatásleírás. 1-es fokozat (GSM 02.66, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 301 716:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobil szám hordozhatóságának (MNP) támogatása. Műszaki megvalósítás. 2. fokozat (GSM 03.66, 7.3.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 721:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1 GHz alatti frekvenciasávban működő, alacsony pályán keringő (LEO-) műholdakat használó, kis bitsebességű adatkommunikációt (LBRDC) megvalósító mozgó földi állomások (MES) számára

MSZ EN 301 744:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. Közvetlen sorrendű, kódosztásos/időosztásos, többszörös hozzáférés (DS-CD/TDMA). Pont-több pont közötti digitális csomagrádió-rendszerek a 3 GHz – 11 GHz közötti tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 751:2003

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések és antennák. A pont-pont közötti, helyhez kötött digitális rádiórendszereknek és antennáknak az 1999/5/EC irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált alapszabványa

MSZ EN 301 753:2004

Helyhez kötött rádiórendszerek. Több pontos berendezések és antennák. Az 1999/5/EC-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált alapszabvány a többpontos, digitális, helyhez kötött rádiórendszerekhez és antennákhoz

MSZ EN 301 754:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). A VB5.2 referenciaponttal kapcsolatos menedzselési interfészek

MSZ EN 301 765:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Statikus, áramkörmódú, PINX-ek közötti összeköttetések funkcionális követelményei [ISO/IEC 14474 (1998), módosítva]

MSZ EN 301 775:2003

Digitális videoműsorszórás (DVB). A függőleges kioltási információra (VBI) vonatkozó adat DVB-bitfolyamban való szállításának előírása

MSZ EN 301 776:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Elkülönített hordozóvezérlés (SBC)

MSZ EN 301 783:2016

Kereskedelmi forgalomban kapható rádióamatőr-berendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 785:2002 2.

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti csomagadat-berendezések. A 7, 8, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 52–55 GHz-es frekvenciatartományban működő, digitális jeleket átvivő, csomagadat-interfészekkel rendelkező rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 301 786:2005

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. Az 52 GHz-en működő, digitális jelek átvitelére való digitális rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 301 787:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. A 18 GHz-es frekvenciasávban működő, STM-0 alatti digitális jeleket átvivő rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 301 790:2009

Digitális video-műsorszórás (DVB). Műholdas szétosztórendszerek interaktív csatornája

MSZ EN 301 796:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A CT1 és CT1+ zsinór nélküli távbeszélő-készülékeknek az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabványa

MSZ EN 301 797:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A CT2 zsinór nélküli távbeszélő-készülékeknek az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabványa

MSZ EN 301 798:2001

Fejlett hálózatok szolgáltatásai és protokolljai (SPAN). „Névtelen hívás visszautasítása (ACR)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 810:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. A magánhasználó mobilitása (PUM). „Híváskezelés” hálózati többletjellemző (ANF) [ISO/IEC 17878 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 811-1-1:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. A csomagalapú konvergenciaréteg megfelelőségvizsgálata. 1. rész: Közös rész. 1. alrész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap

MSZ EN 301 811-1-2:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. A csomagaalapú konvergenciaréteg megfelelőségvizsgálata. 1. rész: Közös rész. 2. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 811-1-3:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. A csomagaalapú konvergenciaréteg megfelelőségvizsgálata. 1. rész: Közös rész. 3. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) előírása

MSZ EN 301 813-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN) és széles sávú integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Általános címző- és szállítóprotokoll (GAT). 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.860 ajánlás (2000), módosítva]

MSZ EN 301 813-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Általános címző- és szállítóprotokoll (GAT). 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 813-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Általános címző- és szállítóprotokoll (GAT). 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 813-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Általános címző- és szállítóprotokoll (GAT). 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 814:2002

Az ATM-hálózatok közötti interfész (AINI) jelzési előírásának jóváhagyása az ETSI által. [Az ATM-fórum F-CS-0125.000 (1999) jelzetű előírása az ATM-hálózatok közötti interfészről (AINI), módosítva]

MSZ EN 301 814-1:2002

Az ATM-hálózatok közötti interfész (AINI) jelzési előírásának jóváhagyása az ETSI által. 1. rész: Protokoll-előírás [Az ATM-fórum F-CS-0125.000 (1999) jelzetű előírása az ATM-hálózatok közötti interfészről (AINI), módosítva]

MSZ EN 301 815-1:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A szolgáltatásminőségi osztály és paraméterek jelzése a hívás/összeköttetés felépítésekor. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2965.1 (1999) és Q.2965.2 (1999) ajánlások, módosítva]

MSZ EN 301 815-2:2003

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A szolgáltatásminőségi osztály és paraméterek jelzése a hívás/összeköttetés felépítésekor. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása [ITU-T Q.2965.1B (2000) és Q.2965.2B (2000) ajánlások, módosítva]

MSZ EN 301 815-3:2003

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A szolgáltatásminőségi osztály és paraméterek jelzése a hívás/összeköttetés felépítésekor. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használónak

MSZ EN 301 815-4:2003

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A szolgáltatásminőségi osztály és paraméterek jelzése a hívás/összeköttetés felépítésekor. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 301 815-5:2003

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A szolgáltatásminőségi osztály és paraméterek jelzése a hívás/összeköttetés felépítésekor. 5. rész: „Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP)” előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 815-6:2003

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A szolgáltatásminőségi osztály és paraméterek jelzése a hívás/összeköttetés felépítésekor. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 816-1:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es típusú AAL-jelzésprotokoll. 1-es képességi készlet. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2630.1 ajánlás (1999), módosítva]

MSZ EN 301 816-2:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es típusú AAL-jelzésprotokoll. 1-es képességi készlet. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 816-3:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es típusú AAL-jelzésprotokoll. 1-es képességi készlet. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 816-4:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es típusú AAL-jelzésprotokoll. 1-es képességi készlet. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 819:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. „Közös információ” hálózati többletjellemző (ANF) [ISO/IEC 15771 (1998), módosítva]

MSZ EN 301 820:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Közös információ” hálózati többletjellemző (ANF) [ISO/IEC 15772 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 821:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. A magánhasználó mobilitása (PUM). Nyilvántartás-többletszolgáltatás [ISO/IEC 17876 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 822:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. A magánhasználó mobilitása (PUM). Nyilvántartási többletszolgáltatás [ISO/IEC 17875 (2000), módosítva]

MSZ EN 301 823-1-1:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. Az adatkapcsolati (DLC) protokoll megfelelőségvizsgálata. 1. rész: Alapvető adatszállítási funkciók. 1. alrész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap

MSZ EN 301 823-1-2:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. Az adatkapcsolati (DLC) protokoll megfelelőségvizsgálata. 1. rész: Alapvető adatszállítási funkciók. 2. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 823-1-3:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. Az adatkapcsolati (DLC) protokoll megfelelőségvizsgálata. 1. rész: Alapvető adatszállítási funkciók. 3. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) előírása

MSZ EN 301 823-2-1:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. Az adatkapcsolati (DLC) protokoll megfelelőségvizsgálata. 2. rész: Rádiókapcsolat-vezérlési (RLC) alréteg. 1. alrész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap

MSZ EN 301 823-2-2:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. Az adatkapcsolati (DLC) protokoll megfelelőségvizsgálata. 2. rész: Rádiókapcsolat-vezérlési (RLC) alréteg. 2. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 823-2-3:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. Az adatkapcsolati (DLC) protokoll megfelelőségvizsgálata. 2. rész: Rádiókapcsolat-vezérlési (RLC) alréteg. 3. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) előírása

MSZ EN 301 824:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. „Vezeték nélküli végberendezés helyzetnyilvántartása”-többletszolgáltatás és vezeték nélküli végberendezés információcseréjének hálózati többletjellemzője [ISO/IEC 15428 (1999), módosítva]

MSZ EN 301 825:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Vezeték nélküli végberendezés helyzetnyilvántartása”-többletszolgáltatás és „Vezeték nélküli végberendezés információcseréje” hálózati többletjellemző (ANF) [ISO/IEC 15429 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 826:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. Vezeték nélküli végberendezés híváskezelési hálózati többletjellemzői [ISO/IEC 15430 (1999), módosítva]

MSZ EN 301 827:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Vezeték nélküli végberendezés híváskezelése” hálózati többletjellemező (ANF) [ISO/IEC 15431 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 828:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. Vezeték nélküli végberendezés hitelesítő többletszolgáltatásai [ISO/IEC 15432 (1999), módosítva]

MSZ EN 301 829:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Vezeték nélküli végberendezés hitelesítése” többletszolgáltatás [ISO/IEC 15433 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 839:2016

A 402 MHz-től 405 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és az ezekhez tartozó perifériák (ULP-AMI-P). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 841-1:2015

VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolat (VDL), 2-es üzemmód. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 1. rész: Fizikai réteg és MAC-alréteg

MSZ EN 301 841-2:2019

VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolat (VDL), 2-es üzemmód. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 2. rész: Felsőbb rétegek

MSZ EN 301 841-3:2017

VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolat (VDL), 2-es üzemmód. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 3. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 842-1:2015

VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 1. rész: Földi telepítésű berendezések európai szabványa

MSZ EN 301 842-2:2015

VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 2. rész: Általános leírás és adatkapcsolati réteg

MSZ EN 301 842-3:2015

VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 3. rész: További adatszórási szempontok

MSZ EN 301 842-4:2015

VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 4. rész: Pont-pont közötti funkciók

MSZ EN 301 842-5:2017

VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 5. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 843-1:2018

Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa. 1. rész: Közös műszaki követelmények

MSZ EN 301 843-2:2018

Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa. 2. rész: VHF-rádiótelefon-adók és -vevők sajátos feltételei

MSZ EN 301 843-4:2018

Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa. 4. rész: Keskeny sávú, közvetlen nyomtatású (NBDP) NAVTEX-vevők sajátos feltételei

MSZ EN 301 843-5:2018

Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa. 5. rész: KH/RH rádiótelefon-adók és -vevők sajátos feltételei

MSZ EN 301 843-6:2018

Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa. 6. rész: 3 GHz feletti frekvenciasávokban működő, hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások sajátos feltételei

MSZ EN 301 843-7:2018

Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa. 7. rész: A tengeri széles sávú rádió-összeköttetés berendezéseinek sajátos feltételei

MSZ EN 301 846:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). A PSS1 (QSIG) légiforgalmi szolgálatok hálózataiban való használatának profilszabványa

MSZ EN 301 848-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). Hordozófüggetlen hívásvezérlés (BICC). Jelzési eljárások ATM/IP/.. gerinchálózatban. 1-es képességi készlet (CS1). 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.1901 és Q.765.5 ajánlások, módosítva]

MSZ EN 301 850-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). ISDN használói rész (ISUP). Alkalmazásszállító mechanizmus. Az általános címző- és szállítóprotokoll ellátása. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.765.4 ajánlás, módosítva]

MSZ EN 301 893:2017

5 GHz-es RLAN. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 905:2003

Vállalati távközlőhálózatok (CN). Jelzési együttműködés a QSIG és a H.323 között. A többletszolgáltatások általános funkcionális protokollja [ISO/IEC 21409 (2001), módosítva]

MSZ EN 301 906:2003

Vállalati távközlőhálózatok (CN). Jelzési együttműködés a QSIG és a H.323 között. Híváselterelési többletszolgáltatások [ISO/IEC 21411 (2001), módosítva]

MSZ EN 301 907:2004

Vállalati távközlőhálózatok (CN). Jelzési együttműködés a QSIG és a H.323 között. Hívásátadás-többletszolgáltatás [ISO/IEC 21410 (2001), módosítva]

MSZ EN 301 908-1:2020

IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 1. rész: Bevezetés és általános követelmények

MSZ EN 301 908-1:2022

IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 1. rész: Bevezetés és általános követelmények. 15. kiadás

MSZ EN 301 908-10:2017

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 10. rész: Az IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) berendezéseire vonatkozó, a 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 908-10:2022

IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 10. rész: Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE)

MSZ EN 301 908-11:2017

IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 11. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) átjátszók

MSZ EN 301 908-12:2016

IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 12. rész: Többvivős CDMA (cdma2000) átjátszók

MSZ EN 301 908-13:2020

IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 13. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) felhasználói berendezés (UE)

MSZ EN 301 908-14:2020

IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 14. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) bázisállomások (BS)

MSZ EN 301 908-14:2022

IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 14. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) bázisállomások (BS). 15. kiadás

MSZ EN 301 908-15:2020

IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 15. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA FDD) átjátszók

MSZ EN 301 908-16:2010

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 16. rész: Az IMT-2000 fejlett többvivős CDMA ultraszéles sávú mobil (UMB) felhasználói berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 301 908-17:2010

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 17. rész: Az IMT-2000 fejlett többvivős CDMA ultraszéles sávú mobil (UMB) bázisállomásaira vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 301 908-18:2020

IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 18. rész: E-UTRA, UTRA és GSM/EDGE többszabványos rádió (MSR) bázisállomása (BS)

MSZ EN 301 908-18:2022

IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 18. rész: E-UTRA, UTRA és GSM/EDGE többszabványos rádió (MSR) bázisállomása (BS). 15. kiadás

MSZ EN 301 908-19:2016

IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 19. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAXTM) TDD felhasználói berendezés (UE)

MSZ EN 301 908-2:2020

IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 2. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) felhasználói berendezés (UE)

MSZ EN 301 908-20:2016

IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 20. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAXTM) TDD bázisállomások (BS)

MSZ EN 301 908-21:2016

IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 21. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAXTM) FDD felhasználói berendezés (UE)

MSZ EN 301 908-22:2016

IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 22. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAXTM) FDD bázisállomás (BS)

MSZ EN 301 908-3:2020

IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 3. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) bázisállomások (BS)

MSZ EN 301 908-4:2013

IMT cellás hálózatok. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit lefedő, harmonizált európai szabvány. 4. rész: CDMA többvivős (cdma2000) felhasználói berendezések (UE)

MSZ EN 301 908-5:2012

IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 5. rész: CDMA többvivős (cdma2000) bázisállomás (BS)

MSZ EN 301 908-6:2012

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 6. rész: CDMA TDD (UTRA FDD) felhasználói berendezés (UE)

MSZ EN 301 908-7:2012

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 7. rész: CDMA TDD (UTRA TDD) bázisállomások (BS)

MSZ EN 301 908-8:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatának bázisállomásai (BS) és használói berendezései (UE). 8. rész: Az IMT-2000 harmonizált európai szabványa, amely tartalmazza az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit: egyvivős TDMA (UWC 136) (UE)

MSZ EN 301 908-9:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatának bázisállomásai (BS) és használói berendezései (UE). 9. rész: Az IMT-2000 harmonizált európai szabványa, amely tartalmazza az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit: egyvivős TDMA (UWC 136) (BS)

MSZ EN 301 914:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). A QSIG használata a C referenciaponton a PINX és az összekapcsoló hálózat között [ISO/IEC 20161 (2001), módosítva]

MSZ EN 301 918:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. „Egylépéses hívástovábbítás”-többletszolgáltatás [ISO/IEC 19459 (2001), módosítva]

MSZ EN 301 919:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Egylépéses hívástovábbítás”-többletszolgáltatás [ISO/IEC 19460 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 920:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. „Egyszerű párbeszéd „-többletszolgáltatás [ISO/IEC 21407 (2001), módosítva]

MSZ EN 301 921:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Egyszerű párbeszéd”-többletszogáltatás [ISO/IEC 21408 (2003), módosítva]

MSZ EN 301 922:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. Hívásazonosító és hívástársító hálózati többletjellemzők [ISO/IEC 21888 (2001), módosítva]

MSZ EN 301 923:2004

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Hívásazonosító és hívástársító hálózati többletjellemzők (ANF) [ISO/IEC 21889 (2001), módosítva]

MSZ EN 301 924:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Leképezési funkciók 64 kbit/s-os, 8 kbit/s-os résznyalábolású áramkörmódú összeköttetések alkalmazásához [ISO/IEC 17311 (2000), módosítva]

MSZ EN 301 925:2021

A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő rádiótelefon-adókészülékei és -vevőkészülékei. Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 301 926:2018

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Távközlési műholdak távméréshez, vezérléshez és távolságméréshez (TCR) alkalmazott rádiófrekvenciás és modulációs szabványa

MSZ EN 301 927:2003

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Európai, űrszabványosítási együttműködés (ECSS). Műholdas szoftver-adatkezelő interfészek (SSDHI)

MSZ EN 301 929:2017

A tengeri mozgószolgálatban GMDSS- és egyéb alkalmazások parti állomásaiként működő VHF-adók és -vevők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 931-1:2002

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 3-as képességi készlete (CS3). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). Protokoll-előírás. 1. rész: Közös szempontok

MSZ EN 301 931-2:2002

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 3-as képességi készlete (CS3). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). Protokoll-előírás. 2. rész: SCF-SSF interfész

MSZ EN 301 931-3:2002

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 3-as képességi készlete (CS3). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). Protokoll-előírás. 3. rész: SCF-SRF interfész

MSZ EN 301 931-4:2002

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 3-as képességi készlete (CS3). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). Protokoll-előírás. 4. rész: Az SCF-SSF interfész SDL-diagramjai

MSZ EN 301 933-1:2003

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 3-as képességi készlete (CS3). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). A szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) vizsgálósorozat-szerkezete és vizsgálati céljai (TSS&TP). 1. rész: A CS3 képességeinek alapkészlete

MSZ EN 301 933-2:2003

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 3-as képességi készlete (CS3). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). A szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) vizsgálósorozat-szerkezete és vizsgálati céljai (TSS&TP). 2. rész: A hívó felek kezelése (CPH)

MSZ EN 301 933-3:2003

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 3-as képességi készlete (CS3). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). A szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) vizsgálósorozat-szerkezete és vizsgálati céljai (TSS&TP). 3. rész: Speciális erőforrás-funkció (SRF)

MSZ EN 301 934-1:2003

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 3-as képességi készlete (CS3). „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása. 1. rész: A CS3 képességeinek alapkészlete

MSZ EN 301 934-2:2003

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 3-as képességi készlete (CS3). „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása. 2. rész: A hívó felek kezelése (CPH)

MSZ EN 301 937:2003

Fejlett hálózatok szolgáltatásai és protokolljai (SPAN). ETNS-szolgáltatások számhordozhatósága

MSZ EN 301 958:2002

Digitális videoműsorszórás (DVB). A digitális földi televízió (RCT) többszörös ODFM hozzáférést is magában foglaló interaktív csatornája

MSZ EN 301 989:2003

Vállalati távközlőhálózatok (CN). Jelzési együttműködés a QSIG és a H.323 között. Hívás-végigviteli többletszolgáltatások [ISO/IEC 21991 (2002), módosítva]

MSZ EN 301 990:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. „Rövid üzenet”-többletszolgáltatás [ISO/IEC 21989 (2002), módosítva]

MSZ EN 301 991:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Rövid üzenet”-szolgáltatás [ISO/IEC 21990 (2002), módosítva]

MSZ EN 301 997-1:2003

Átvitel és nyalábolás (TM). Többpontos berendezések. A 40,5 GHz – 43,5 GHz közötti sávban, vezeték nélküli multimédia-rendszerekhez (MWS) használt rádióberendezések. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 301 997-2:2003

Átvitel és nyalábolás (TM). Többpontos berendezések. A 40,5 GHz – 43,5 GHz közötti sávban, vezeték nélküli multimédia-rendszerekhez (MWS) használt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 017:2017

Az amplitúdómodulált (AM) rádió-műsorszóró szolgálat adóberendezései. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 018:2017

A frekvenciamodulált (FM) rádió-műsorszóró szolgálat adóberendezései. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 036:2003

Vállalati távközlőhálózatok (CN). Jelzési együttműködés a QSIG és a H.323 között. Alapszolgáltatások [Az ISO 23289 (2002) jóváhagyása, módosítva]

MSZ EN 302 037:2003

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). A QSIG H.323 hálózatokon való továbbításának leképezési funkciói [Az ISO 23290 (2002) jóváhagyása, módosítva]

MSZ EN 302 039-1:2003

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 4-es képességi készlete (CS4). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). Protokoll-előírás. 1. rész: Közös szempontok

MSZ EN 302 039-2:2003

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 4-es képességi készlete (CS4). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). Protokoll-előírás. 2. rész: A szolgáltatáskapcsolási funkció – kapcsolásvezérlő funkció (SSF-SCF) interfész

MSZ EN 302 054:2018 2.

Meteorológiai segédeszközök (Met Aids). A 400,15 MHz-től 406 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt, legfeljebb 200 mW teljesítményű rádiószondák. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 062:2003

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. Nagy kapacitású, STM-4, 4 × STM 1 vagy 2 × STM-1 jeleket 55/56 MHz csatornaosztású sávokban továbbító digitális rádiórelé-rendszerek

MSZ EN 302 063:2003

Helyhez kötött rádiórendszerek. Többpontos berendezések. A 31,0 GHz – 33,4 GHz közötti (32 GHz-es) frekvenciatartományban működő, többpontos digitális rádiórendszerek

MSZ EN 302 064:2017

Az 1,3 GHz-től 50 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, vezeték nélküli videoátviteli összeköttetések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 065-1:2017

Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. rész: Az általános UWB-alkalmazások követelményei

MSZ EN 302 065-2:2017

Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 2. rész: Az UWB-helyzetkövetés követelményei

MSZ EN 302 065-3:2017

Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 3. rész: A földön mozgó járművek alkalmazásaihoz használt UWB-eszközök követelményei

MSZ EN 302 065-4:2017

Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 4. rész: 10,6 GHz alatt UWB-technológiát használó anyagérzékelő eszközök

MSZ EN 302 065-5:2018

Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 5. rész: UWB-technológiát használó eszközök a légi járművek fedélzetén

MSZ EN 302 066:2020

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Talaj- és falvizsgáló rádiómeghatározó (GPR/WPR) eszközök. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 077:2018

A digitális hangműsorszóró (DAB-) szolgálat adóberendezése. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 078:2003

Helyhez kötött rádiórendszerek. Többpontos antennák. Az 1 GHz – 11 GHz közötti sávban működő, többpontos, helyhez kötött rádiórendszerek körpolarizációs antennái

MSZ EN 302 084:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). A vándorlás és a dzsitter szabályozása szállítóhálózatokban

MSZ EN 302 085:2005

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti antennák. A 3 GHz – 11 GHz közötti sáv pont–több pont közötti, helyhez kötött rádiórendszereinek antennái

MSZ EN 302 091-1:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2). Széles sávú, központok közötti jelzés (B-QSIG) és 7-es jelzésrendszer (SS7). Előzetes egyezkedés. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 302 091-2:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2). Széles sávú, központok közötti jelzés (B-QSIG) és 7-es jelzésrendszer (SS7). Előzetes egyezkedés. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 302 091-3:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2), széles sávú, központok közötti jelzés (B-QSIG) és 7-es jelzésrendszer (SS7). Előzetes egyezkedés. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 302 091-4:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2), széles sávú, központok közötti jelzés (B-QSIG) és 7-es jelzésrendszer (SS7). Előzetes egyezkedés. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 302 092-1:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2). Széles sávú, központok közötti jelzés (B-QSIG) és 7-es jelzésrendszer (SS7). Hívásvezérlés elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 302 092-2:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2). Széles sávú, központok közötti jelzés (B-QSIG) és 7-es jelzésrendszer (SS7). Hívásvezérlés elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 302 092-3:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2), széles sávú, központok közötti jelzés (B-QSIG) és 7-es jelzésrendszer (SS7). Hívásvezérlés elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 302 092-4:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)” és „Széles sávú QSIG (B-QSIG)”-protokollok. Hívásvezérlési előírás elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 302 093-1:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Pont-pont közötti, több összeköttetéses hordozóvezérlési előírás elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 302 093-2:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Pont-pont közötti, több összeköttetéses hordozóvezérlési előírás elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 302 093-3:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Pont-pont közötti, több összeköttetéses hordozóvezérlési előírás elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 302 093-4:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. Pont-pont közötti, több összeköttetéses hordozóvezérlési előírás elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 302 094-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”- és "7-es jelzésrendszer (SS7)"-protokollok. A zsinór nélküli végberendezés mobilitása (CTM) 1. fázisának „Hívás átirányítása elérhetetlenség esetén (CFNRc)”-többletszolgáltatása. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 302 094-2:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”- és „7-es jelzésrendszer (SS7)"-protokollok. A zsinór nélküli végberendezés mobilitása (CTM) 1. fázisának „Hívás átirányítása elérhetetlenség esetén (CFNRc)”-többletszolgáltatása. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 302 094-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) és 7-es jelzésrendszer (SS7)”-protokollok. A zsinór nélküli végberendezés mobilitása (CTM) 1. fázisának „Hívás átirányítása elérhetetlenség esetén (CFNRc)”-többletszolgáltatása. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 302 094-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)” és „7-es jelzésrendszer (SS7)”-protokollok. A zsinór nélküli végberendezés mobilitása (CTM) 1. fázisának „Hívás átirányítása elérhetetlenség esetén (CFNRc)”-többletszolgáltatása. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használónak

MSZ EN 302 094-5:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”- és „7-es jelzésrendszer (SS7)”-protokollok. A zsinór nélküli végberendezés mobilitása (CTM) 1. fázisának „Hívás átirányítása elérhetetlenség esetén (CFNRc)”-többletszolgáltatása. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózathoz

MSZ EN 302 094-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)” és „7-es jelzésrendszer (SS7)”-protokollok. A zsinór nélküli végberendezés mobilitása (CTM) 1. fázisának „Hívás átirányítása elérhetetlenség esetén (CFNRc)”-többletszolgáltatása. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 302 096:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). A jellemző tulajdonságok 1. csomagja (FP1). A CTM áramkörkapcsolt adatprofilja 32 kbit/s és 64 kbit/s sebességű, korlátozatlan digitális információ (UDI) esetén

MSZ EN 302 097:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). ISDN használói rész (ISUP). Továbbfejlesztés a számhordozhatóság (NP) támogatásához [ITU-T Q.769.1 ajánlás (2000), módosítva]

MSZ EN 302 099:2021

Környezeti tervezés (EE). Berendezések tápellátása hozzáférési hálózatokban

MSZ EN 302 109:2003

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Biztonság. A végpontok közötti titkosítás szinkronizálási mechanizmusa

MSZ EN 302 120:2003

Fejlett hálózatok szolgáltatásai és protokolljai (SPAN). A hordozófüggetlen hívásvezérlés (BICC) protokolljának működése a SIG.4/PNNI1.0/AINI jelzési előírással. [Az ATM Fórum AF-CS-VMOA-0146.000 (2000) előírása, módosítva]

MSZ EN 302 152-1:2004

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 406,0 MHz – 406,1 MHz közötti frekvenciasávban működő, műholdas személyi helymeghatározó irányadók (PLB-k). 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 302 186:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, műholdas, mozgó légi járművek földi állomásai (AES-ek) számára

MSZ EN 302 186:2021

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, műholdas mozgó légi járművek földi állomásai (AES-ek). A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 190:2005

Kis hatóterű kommunikáció. Interfész és protokoll (NFCIP-1) [ISO/IEC 18092 (2004), módosítva]

MSZ EN 302 194:2017

Belföldi vízi utakon használt navigációs radar. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 195:2016

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 9 kHz-től 315 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és tartozékaik (ULP-AMI-P). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 208:2017

A 865 MHz-től 868 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 2 W teljesítménnyel és a 915 MHz-től 921 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 4 W teljesítménnyel működő rádiófrekvenciás azonosító berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 208:2020

A 865 MHz-től 868 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 2 W teljesítménnyel és a 915 MHz-től 921 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 4 W teljesítménnyel működő rádiófrekvenciás azonosító berendezés. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 213:2004

Fejlett hálózatok szolgáltatásai és protokolljai (SPAN). A hordozófüggetlen hívásvezérlés (BICC) 2-es képességi készlete (CS2). Protokoll-előírás [ITU-T Q.1902.1, Q.1902.2, Q.1902.3, Q.1902.4, Q.1902.5, Q.1902.6, Q.765.5 1. módosítás, Q.1912.1, Q.1912.2, Q.1912.3, Q.1912.4, Q.1922.2, Q.1950, Q.1970, Q.1990, Q.2150.0, Q.2150.1, Q.2150.2, Q.2150.3 ajánlások, módosítva]

MSZ EN 302 217-1:2020

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 1. rész: Áttekintés, közös jellemzők és rendszerfüggetlen követelmények

MSZ EN 302 217-1:2022

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 1. rész: Áttekintés, közös jellemzők és a rádióspektrumhoz való hozzáféréshez nem kapcsolódó követelmények

MSZ EN 302 217-2:2020

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 2. rész: 1 GHz-től 86 GHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő digitális rendszerek. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 217-2:2022

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 2. rész: 1 GHz-től 86 GHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő digitális rendszerek. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 217-3:2014

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 3. rész: Olyan frekvenciasávokban működő berendezések, ahol frekvenciakoordinált vagy nem frekvenciakoordinált telepítések is alkalmazhatók. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 217-4:2017

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 4. rész: Antennák

MSZ EN 302 245:2018

A digitális világrádió (DRM) hangműsorszóró szolgálatának adóberendezése. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 248:2017

A nem SOLAS-hajókon használt navigációs radar. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 264:2017

Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 77 GHz-től 81 GHz-ig terjedő sávban működő, kis hatótávolságú radarberendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 288:2017

Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 24,25 GHz-től 26,65 GHz-ig terjedő tartományban működő ultraszéles sávú radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 291-1:2005

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). 13,56 MHz-en működő, kis távolságú, induktív adatkommunikációs berendezés. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek

MSZ EN 302 291-2:2005

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). 13,56 MHz-en működő, kis távolságú, induktív adatkommunikációs berendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 296:2017

Digitális földfelszíni tv-adók. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 296:2021

Digitális földfelszíni tv-adók. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 297:2005

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Analóg televízió-műsorszóró szolgálat adóberendezése. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 304:2005

Digitális video-műsorszórás (DVB). Átviteli rendszer kézikészülékekhez (DVB-H)

MSZ EN 302 307-1:2015

Digitális video-műsorszórás (DVB). Második generációs keretszerkezet, csatornakódolási és modulációs rendszerek műsorszóráshoz, interaktív szolgáltatásokhoz, hírgyűjtéshez és más széles sávú műholdas alkalmazásokhoz 1. rész: DVB-S2

MSZ EN 302 307-2:2021

Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Második generációs keretszerkezet, csatornakódolási és modulációs rendszerek műsorszóráshoz, interaktív szolgáltatásokhoz, hírgyűjtéshez és más széles sávú műholdas alkalmazásokhoz. 2. rész: DVB-S2 kiterjesztések (DVB-S2X)

MSZ EN 302 326-1:2007

Állandó helyű rádiórendszerek. Többpontos berendezések és antennák. 1. rész: A digitális, többpontos rádiórendszerek áttekintése és követelményei

MSZ EN 302 326-2:2007

Állandó helyű rádiórendszerek. Többpontos berendezések és antennák. 2. rész: A digitális többpontos rádióberendezésekre vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 326-2:2022

Állandó helyű rádiórendszerek. Többpontos berendezések és antennák. 2. rész: A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 326-3:2008

Állandó helyű rádiórendszerek. Többpontos berendezések és antennák. 3. rész: A többpontos rádióantennákra vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 326-3:2022

Állandó helyű rádiórendszerek. Többpontos berendezések és antennák. 3. rész: Többpontos antennák

MSZ EN 302 340:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a műholdas állandó helyű szolgálat (FSS) számára felosztott 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, hajók fedélzetén elhelyezett műholdas földi állomások (ESV-k) számára

MSZ EN 302 372:2017

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 4,5 GHz-től 7 GHz-ig, 8,5 GHz-től 10,6 GHz-ig, 24,05 GHz-től 27 GHz-ig, 57 GHz-től 64 GHz-ig, 75 GHz-től 85 GHz-ig terjedő frekvenciatartományokban működő tartályszintmérő radarberendezés (TLPR). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 403:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A GSM zsinór nélküli távbeszélő-rendszere (CTS), 1. fázis. Szolgáltatásleírás, 1. fokozat (GSM 02.56, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 302 404:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A GSM zsinór nélküli távbeszélő-rendszere (CTS), 1. fázis. A CTS-rádióinterfész alsóbb rétegei, 2. fokozat (GSM 03.52, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 302 405:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A GSM zsinór nélküli távbeszélő-rendszere (CTS), 1. fázis. A CTS szerkezeti leírása, 2. fokozat (GSM 03.56, 7.1.1. változat, 1998)

MSZ EN 302 406:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A GSM zsinór nélküli távbeszélő-rendszere (CTS), 1. fázis. A CTS-rádióinterfész 3. rétegének előírása (GSM 04.56, 7.1.1. változat, 1998)

MSZ EN 302 407:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A GSM zsinór nélküli távbeszélő-rendszere (CTS), 1. fázis. A CTS-felügyelőrendszer 3. rétegének előírása (GSM 04.57, 7.0.3. változat, 1998)

MSZ EN 302 408:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A GSM zsinór nélküli távbeszélő-rendszere (CTS), 1. fázis. A CTS-FP rádióalrendszer (GSM 05.56, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 302 409:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A zsinór nélküli távbeszélő-rendszer előfizetői azonosító moduljának előírása a helyhez kötött rész és a mobil állomás számára (GSM 11.19, 7.0.3. változat, 1998)

MSZ EN 302 426:2007

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 450 MHz-es cellás sávon (CDMA 450) és a 410, 450 és 870 MHz-es PAMR-sávokon (CDMA-PAMR) működő, szórt spektrumú ismétlőkre vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 435-1:2010

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó kis hatótávolságú eszközök műszaki jellemzői. A 2,2 GHz-től 8,5 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, építőanyagokat elemző és osztályozó készülékalkalmazások. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek

MSZ EN 302 435-2:2010

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó kis hatótávolságú eszközök műszaki jellemzői. A 2,2 GHz-től 8,5 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, építőanyagokat elemző és osztályozó készülékalkalmazások. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 448:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a 14/12 GHz-es frekvenciasávokban működő, vonatokon elhelyezett követő földi állomások (EST-k) számára

MSZ EN 302 454:2018 2.

Meteorológiai segédeszközök (Met Aids). Az 1668,4 MHz-től 1690 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádiószondák. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 480:2017

Légi járművek fedélzetén működő mobil hírközlő (MCOBA-) rendszerek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 480:2022

Légi járművek fedélzetén működő mobil hírközlő (MCOBA-) rendszerek. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 498-1:2010

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó kis hatótávolságú eszközök műszaki jellemzői. A 2,2 GHz-től 8,5 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő motoros eszközök feladat szerinti megkülönböztetése és jellegzetes alkalmazásai. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek

MSZ EN 302 498-2:2010

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó kis hatótávolságú eszközök műszaki jellemzői. A 2,2 GHz-től 8,5 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő motoros eszközök feladat szerinti megkülönböztetése és jellegzetes alkalmazásai. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 500-1:2011

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó, kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 6 GHz-től 9 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, helyzetkövető berendezések. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek

MSZ EN 302 500-2:2011

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó, kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 6 GHz-től 9 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, helyzetkövető berendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 502:2017

Vezeték nélküli hozzáférési rendszerek (WAS). 5,8 GHz-es, állandó helyű, széles sávú adatátviteli rendszerek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 510:2017

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 30 MHz-től 37,5 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi membránimplantátumok (ULP-AMI-M) és perifériáik (ULP-AMI-M-P). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 536:2018

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 315 kHz-től 600 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő rádióberendezések az állatokba ültethető nagyon kis teljesítményű eszközökhöz (ULP-AID) és az ezekhez tartozó perifériákhoz. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 537:2017

A 401 MHz-től 402 MHz-ig és a 405 MHz-től 406 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, nagyon kis teljesítményű orvosi adatszolgáltató (MEDS-) rendszerek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 544-1:2010

A 2500 MHz-től 2690 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő széles sávú adatátviteli rendszerek. 1. rész: TDD-bázisállomások. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 544-2:2009

A 2 500 MHz-től 2 690 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő széles sávú adatátviteli rendszerek. 2. rész: TDD felhasználói berendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 550-1-1:2010

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas digitális rádió (SDR) rendszerei. 1. rész: A rádiós interfész fizikai rétege. 1. alrész: Külső fizikai réteg

MSZ EN 302 550-1-2:2010

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas digitális rádió (SDR) rendszerei. 1. rész: A rádiós interfész fizikai rétege. 2. alrész: Belső fizikai rétegű egyvivős moduláció

MSZ EN 302 550-1-3:2010

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas digitális rádió (SDR) rendszerei. 1. rész: A rádiós interfész fizikai rétege. 3. alrész: Belső fizikai rétegű többvivős moduláció

MSZ EN 302 561:2016

Földi mozgószolgálat. 25 kHz-es, 50 kHz-es, 100 kHz-es vagy 150 kHz-es csatorna-sávszélességgel működő, állandó vagy nem állandó burkológörbéjű modulációt használó rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 567:2017

A 60 GHz-es sávban működő több gigabit/s-os rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 567:2021

A 60 GHz-es sávban működő több gigabit/s-os rádióberendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 571:2017

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Az 5855 MHz-től 5925 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő rádiótávközlő berendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 574-1:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1980 MHz-től 2010 MHz-ig (Föld-űr irány) és a 2170 MHz-től 2200 MHz-ig (űr-Föld irány) terjedő frekvenciasávokban működő mozgó földi állomások (MES) számára. 1. rész: A széles sávú rendszerek kiegészítő földfelszíni komponense (CGC)

MSZ EN 302 574-2:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1980 MHz-től 2010 MHz-ig (Föld-űr irány) és a 2170 MHz-től 2200 MHz-ig (űr-Föld irány) terjedő frekvenciasávokban működő mozgó földi állomások (MES) számára. 2. rész: A széles sávú rendszerek felhasználói berendezése (UE)

MSZ EN 302 574-3:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1980 MHz-től 2010 MHz-ig (Föld-űr irány) és a 2170 MHz-től 2200 MHz-ig (űr-Föld irány) terjedő frekvenciasávokban működő mozgó földi állomások (MES) számára. 3. rész: A keskeny sávú rendszerek felhasználói berendezése (UE)

MSZ EN 302 583:2012

Digitális video-műsorszórás (DVB). 3 GHz alatt működő kézi készülékekhez tartozó műholdas szolgálatok (SH) keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja

MSZ EN 302 608:2018

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az Eurobalise vasúti rendszerek rádióberendezései. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 609:2017

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az Euroloop vasúti rendszerek rádióberendezései. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó harmonizált szabvány

MSZ EN 302 609:2021

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az Euroloop kommunikációs rendszerek rádióberendezései. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 617:2018 2.

Az UHF-sávú légi mozgószolgálat amplitúdómodulációt használó földi telepítésű UHF-rádióadói, -vevői és adó-vevői. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 302 623:2009

Széles sávú, vezeték nélküli hozzáférési rendszerek (BWA) a 3 400 MHz-től 3 800 MHz-ig terjedő frekvenciasávban. Mobil végberendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 625:2010

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 5 GHz-es széles sávú katasztrófaelhárító alkalmazások (BBDR). Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 636-1:2014

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Járműkommunikáció. GeoNetworking. 1. rész: Követelmények

MSZ EN 302 636-2:2014

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Közlekedési kommunikáció. Földrajzi hálózat. 2. rész: Forgatókönyvek

MSZ EN 302 636-3:2015

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Járműkommunikáció. GeoNetworking. 3. rész: Hálózati architektúra

MSZ EN 302 636-4-1:2020

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Jármű-kommunikáció. GeoNetworking. 4. rész: A pont-pont és pont–több pont kommunikáció földrajzi címzése és továbbítása. 1. alrész: Médiafüggetlen működés

MSZ EN 302 636-5-1:2019

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Jármű-kommunikáció. GeoNetworking. 5. rész: Szállító protokollok. 1. alrész: Alapvető szállító protokoll

MSZ EN 302 636-6-1:2014

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Járműkommunikáció. GeoNetworking. 6. rész: Internetintegráció. 1. alrész: IPv6 csomagok átvitele GeoNetworking-protokollokkal

MSZ EN 302 637-2:2019

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Járműkommunikáció. Alkalmazások alapkészlete. 2. rész: Az együttműködő helyzetfelismerő alapszolgáltatás követelményei

MSZ EN 302 637-3:2019

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Járműkommunikáció. Alkalmazások alapkészlete. 3. rész: A decentralizált környezeti bejelentő alapszolgáltatás követelményei

MSZ EN 302 645:2010

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Világméretű műholdas navigációs rendszerek (GNSS) átjátszó berendezései. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 646-1:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Az ISDN használói rész (ISUP) 3. változatának alkalmazása az ISDN – közcélú földi mobil hálózat (PLMN) jelzésinterfészéhez.1. rész: Protokoll-előírás (GSM 09.14, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 302 646-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Az ISDN használói rész (ISUP) 3. változatának alkalmazása az "ISDN közcélú földi mobil hálózat (PLMN)"- jelzésinterfészhez. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 302 646-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Az ISDN használói rész (ISUP) 3. változatának alkalmazása az "ISDN közcélú földi mobil hálózat (PLMN)"- jelzésinterfészhez. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 302 646-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Az ISDN használói rész (ISUP) 3. változatának alkalmazása az "ISDN közcélú földi mobil hálózat (PLMN)"- jelzésinterfészhez. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 302 663:2020

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Az 5 GHz-es frekvenciasávban működő intelligens közlekedési rendszerek ITS-G5 hozzáférési rétegének előírása

MSZ EN 302 665:2011

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Kommunikációs felépítés

MSZ EN 302 686:2011

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). A 63 GHz-től 64 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő rádiótávközlő berendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 729:2017

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 6 GHz-től 8,5 GHz-ig, 24,05 GHz-től 26,5 GHz-ig, 57 GHz-től 64 GHz-ig, 75 GHz-től 85 GHz-ig terjedő frekvenciatartományokban működő szintmérő radarberendezés (LPR). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 752:2009

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Aktív radarcéltárgy-kiemelők. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 755:2015

Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Második generációs, digitális földfelszíni televízió-műsorszóró rendszer (DVB-T2) keretszerkezetű csatornakódolása és modulációja

MSZ EN 302 769:2016

Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Kábelrendszerek második generációs digitális átviteli rendszerének (DVB-C2) keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja

MSZ EN 302 774:2012 2.

Széles sávú, vezeték nélküli hozzáférési rendszerek (BWA) a 3400 MHz-től 3800 MHz-ig terjedő frekvenciasávban. Bázisállomások. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 842-1:2015

VHF-sávú, levegő-föld és levegő-levegő közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A légi mozgó (légijármű-fedélzeti) berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 1. rész: Fizikai réteg

MSZ EN 302 842-2:2015

VHF-sávú, levegő-föld és levegő-levegő közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A légi mozgó (légijármű-fedélzeti) berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 2. rész: Általános leírás és adatkapcsolati réteg

MSZ EN 302 842-3:2015

VHF-sávú, levegő-föld és levegő-levegő közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A légi mozgó (légijármű-fedélzeti) berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 3. rész: További adatszórási szempontok

MSZ EN 302 842-4:2015

VHF-sávú, levegő-föld és levegő-levegő közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A légi mozgó (légijármű-fedélzeti) berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 4. rész: Pont-pont közötti funkciók

MSZ EN 302 858:2017

Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 24,05 GHz-től 24,25 GHz-ig vagy a 24,05 GHz-től 24,50 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 878-1:2012

Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás. Interaktív kábeltelevíziós szolgáltatás harmadik generációs átviteli rendszerei. IP-kábelmodem. 1. rész: Általános tudnivalók. DOCSIS 3.0

MSZ EN 302 878-2:2012

Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás. Interaktív kábeltelevíziós szolgáltatás harmadik generációs átviteli rendszerei. IP-kábelmodem. 2. rész: Fizikai réteg. DOCSIS 3.0

MSZ EN 302 878-3:2012

Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás. Interaktív kábeltelevíziós szolgáltatás harmadik generációs átviteli rendszerei. IP-kábelmodem. 3. rész: Letöltési rádiófrekvenciás interfész. DOCSIS 3.0

MSZ EN 302 878-4:2012

Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás. Interaktív kábeltelevíziós szolgáltatás harmadik generációs átviteli rendszerei. IP-kábelmodem. 4. rész: MAC- és felsőrétegi protokoll. DOCSIS 3.0

MSZ EN 302 878-5:2012

Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás. Interaktív kábeltelevíziós szolgáltatás harmadik generációs átviteli rendszerei. IP-kábelmodem. 5. rész: Biztonsági szolgáltatások. DOCSIS 3.0

MSZ EN 302 885:2017

A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, integrált kézi H-osztályú DSC-vel ellátott hordozható VHF-rádiótelefon-berendezései. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének és 3. cikke (3) bekezdése g) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 890-1:2019

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Létesítmények rétegfunkciói. 1. rész: A szolgáltatási közlemény (SA) előírása

MSZ EN 302 890-2:2021

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Létesítmények rétegfunkciói. 2. rész: Pozíció- és időkezelés (PoTi). 2. kiadás

MSZ EN 302 895:2014

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Járműkommunikáció. Alkalmazások alapkészlete. Helyi dinamikus térkép (LDM)

MSZ EN 302 931:2012

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Járműtávközlés. A földrajzi terület meghatározása

MSZ EN 302 961:2017

A 121,5 MHz frekvencián, kizárólag kutatás és mentés céljából használt tengeri személyi helyzetjelző rádió-irányadók. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 302 969:2018

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). Rádiós újrakonfigurálással kapcsolatos követelmények a mobil eszközökhöz

MSZ EN 302 977:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a 14/12 GHz-es frekvenciasávokban működő, járműre szerelt földi állomások (VMES) számára

MSZ EN 302 998-1:2012

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Többfajta multimédiás szolgáltatást nyújtó földi mobil TV adóberendezése. 1. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 998-2:2012

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Többfajta multimédiás szolgáltatást nyújtó földi mobil TV adóberendezése. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány; az adók OFDM-technikát használó vizsgálóelrendezései

MSZ EN 302 999:2013

Biztonság. Külső tápegységek. Külső tápegységről táplált informatikai berendezések létesítésének és üzemeltetésének biztonsági követelményei

MSZ EN 303 035-1:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány TETRA-berendezésekhez. 1. rész: Beszéd és adat (V+D)

MSZ EN 303 035-2:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány TETRA-berendezésekhez. 2. rész: Közvetlen módú működés (DMO)

MSZ EN 303 035-2:2003

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány TETRA-berendezésekhez. 2. rész: Közvetlen módú működés (DMO)

MSZ EN 303 039:2017

Földi mozgószolgálat. Többcsatornás adó specifikációja a PMR-szolgálathoz. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 084:2016

Földi telepítésű kiegészítő rendszer (GBAS), VHF-sávú föld-levegő irányú adatsugárzás (VDB). A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 095:2018

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). Rádiós újrakonfigurálással kapcsolatos architektúra a mobil eszközökhöz (MD)

MSZ EN 303 098:2019

Tengeri, kis teljesítményű, AIS-t alkalmazó személyi helymeghatározó készülékek. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 132:2017

Tengeri kis teljesítményű, digitális szelektív hívást (DSC-t) alkalmazó VHF-sávú személyi helymeghatározó jeladók. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 135:2016

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Parti felügyeleti, hajóforgalmi szolgálati és kikötői radarok (CS/VTS/HR). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 135:2021

Parti felügyeleti, hajóforgalmi szolgálati és kikötői radarok (CS/VTS/HR). A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 143:2016

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A fehérfolt-berendezések (WSD-k) működését lehetővé tevő, különböző földrajzi helymeghatározó adatbázisok (GLDB-k) közötti információcsere rendszer architektúrája

MSZ EN 303 144:2016

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A kognitív rádiórendszerek (CRS) működésének engedélyezése a földrajzi helymeghatározó adatbázisokból (GLDB-kből) nyert rádióspektrum-használati információktól függően. Különböző GLDB-k közötti információcsere paraméterei és eljárásai

MSZ EN 303 145:2016

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). Rendszer architektúra és magas szintű eljárások a TV-fehérfoltok koordinált és nem koordinált használatához

MSZ EN 303 146-1:2018

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A mobilkészülék (MD) információs modelljei és protokolljai. 1. rész: Multirádiós interfész (MURI)

MSZ EN 303 146-2:2016

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A mobilkészülék (MD) információs modelljei és protokolljai. 2. rész: Újrakonfigurálható rádiófrekvenciás interfész (RRFI)

MSZ EN 303 146-3:2018

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A mobilkészülék (MD) információs modelljei és protokolljai. 3. rész: Egységes rádiós applikációk interfésze (URAI)

MSZ EN 303 146-4:2017

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A mobilkészülék (MD) információs modelljei és protokolljai. 4. rész: Rádiós programozási interfész (RPI)

MSZ EN 303 203:2016

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2483,5 MHz-től 2500 MHz-ig terjedő tartományban működő gyógyászati célú testfelszíni hálózati rendszerek (MBANS-ek). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 204:2017

Hálózatalapú kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 870 MHz-től 876 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt, legfeljebb 500 mW teljesítményű rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 204:2021

Állandó helyű, kis hatótávolságú eszközök (SRD) adathálózatokban. 870 MHz-től 876 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt, legfeljebb 500 mW ERP-teljesítményű rádióberendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 212:2010

Repülőtéri együttműködésen alapuló döntéshozatal (A-CDM). Az egységes európai égboltra (Single European Sky) vonatkozó együttműködést szabályozó EK 552/2004 rendelet alá tartozó alkalmazás közösségi előírása

MSZ EN 303 213-1:2020

Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 1. rész: Az A-SMGCS felügyeleti szolgálat közösségi előírása, beleértve a külső interfészeket is

MSZ EN 303 213-2:2020

Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 2. rész: Az A-SMGCS repülőtéri biztonsági támogatási szolgálat közösségi előírása

MSZ EN 303 213-3:2020

Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 3. rész: Az interfészeiket is tartalmazó, telepített, együttműködő érzékelő közösségi előírása

MSZ EN 303 213-4-1:2021

Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 4. rész: Az interfészeiket is tartalmazó, telepített, nem együttműködő érzékelő közösségi előírása. 1. alrész: A nem együttműködő érzékelő általános követelményei

MSZ EN 303 213-4-2:2021

Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 4. rész: Az interfészeiket is tartalmazó, telepített, nem együttműködő érzékelő közösségi előírása. 2. alrész: A telepített gurítóradar-érzékelő egyedi követelményei

MSZ EN 303 213-5-1:2020

Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 5. rész: A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa multilaterációs (MLAT-) berendezésekhez. 1. alrész: Vevők és lekérdezők

MSZ EN 303 213-6-1:2019

Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 6. rész: A telepített gurítóradar-érzékelőkre vonatkozó, a rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 1. alrész: Impulzusjeleket használó és legfeljebb 100 kW teljesítményt sugárzó X-sávú érzékelők

MSZ EN 303 213-7:2020

Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 7. rész: Az A-SMGCS útvonalválasztási szolgálat közösségi előírása

MSZ EN 303 214:2013

Adatkapcsolati szolgáltatások (DLS) rendszere. Az egységes európai égbolt (Single European Sky) átjárhatóságát szabályozó 552/2004/EK rendelet alá tartozó alkalmazás közösségi előírása. A földi alkotóelemek és a rendszervizsgálat követelményei

MSZ EN 303 215:2015

Környezeti tervezés (EE). A széles sávú távközlő-hálózati berendezések energiafogyasztásának mérési módszerei és határértékei

MSZ EN 303 258:2020

Ipari vezeték nélküli alkalmazások (WIA). Az 5725 MHz-től 5875 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban, legfeljebb 400 mW teljesítménnyel működő berendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 276:2018

Az 5852 MHz-től 5872 MHz-ig és/vagy az 5880 MHz-től 5900 MHz-ig terjedő sávban működő tengeri széles sávú rádió-összeköttetés a koordinált tevékenységekben részt vevő hajók és part menti létesítmények számára. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 276:2021

Az 5852 MHz-től 5872 MHz-ig és/vagy az 5880 MHz-től 5900 MHz-ig terjedő sávban működő tengeri széles sávú rádió-összeköttetés a koordinált tevékenységekben részt vevő hajók és part menti létesítmények számára. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 316:2018 2.

Széles sávú közvetlen levegő-föld kommunikáció. Az 1900 MHz-től 1920 MHz-ig és az 5855 MHz-től 5875 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő berendezés. Nyalábformáló antennák. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 339:2016

Széles sávú, közvetlen levegő-föld kommunikáció. Az 1900 MHz-től 1920 MHz-ig és az 5855 MHz-től 5875 MHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő berendezések. Rögzített karakterisztikájú antennák. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 340:2017

Digitális földfelszíni tv-műsorszóró vevőkészülékek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 340:2021

Digitális földfelszíni tv-műsorszóró vevőkészülékek. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 345-1:2019

Rádió-műsorszóró vevők. 1. rész: Általános követelmények és mérési módszerek

MSZ EN 303 345-2:2020

Rádió-műsorszóró vevők. 2. rész: AM rádió-műsorszóró szolgálat. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 345-2:2022

Rádió-műsorszóró vevők. 2. rész: AM rádió-műsorszóró szolgálat. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 345-3:2021

Rádió-műsorszóró vevők. 3. rész: FM rádió-műsorszóró szolgálat. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 345-4:2021

Rádió-műsorszóró vevők. 4. rész: DAB rádió-műsorszóró szolgálat. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 345-5:2020

Rádió-műsorszóró vevők. 5. rész: DRM rádió-műsorszóró szolgálat. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 345-5:2022

Rádió-műsorszóró vevők. 5. rész: DRM rádió-műsorszóró szolgálat. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 347-1:2021

Meteorológiai radarok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 1. rész: A 2700 MHz-től 2900 MHz-ig terjedő frekvenciasávban (S-sáv) működő meteorológiai radarérzékelő

MSZ EN 303 347-2:2021

Meteorológiai radarok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 2. rész: Az 5250 MHz-től 5850 MHz-ig terjedő frekvenciasávban (C-sáv) működő meteorológiai radarérzékelő

MSZ EN 303 347-3:2021

Meteorológiai radarok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 3. rész: A 9300 MHz-től 9500 MHz-ig terjedő frekvenciasávban (X-sáv) működő meteorológiai radarérzékelő

MSZ EN 303 348:2017

Indukcióshurok-rendszerek a hallássérültek támogatására a 10 Hz-től 9 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 348:2021

Hangfrekvenciás indukciós hurokmeghajtók legfeljebb 45 amperig a 10 Hz-től 9 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 354:2017

Erősítők és aktív antennák TV-műsorszórás vételére lakóépületekben. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 360:2017

Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 76 GHz-től 77 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. Ember által vezetett forgószárnyas légi járműveken használt akadályérzékelő radarok

MSZ EN 303 364-2:2021

Elsődleges légtérellenőrző radar (PSR). A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 2. rész: A légi forgalmi irányítás (ATC) 2700 MHz-től 3100 MHz-ig terjedő frekvenciasávban (S-sávban) működő PSR-érzékelői

MSZ EN 303 364-3:2019

Elsődleges légtérellenőrző radar (PSR). A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 3. rész: A légi forgalmi irányítás (ATC) 8500 MHz-től 10000 MHz-ig terjedő frekvenciasávban (X-sávban) működő PSR-érzékelői

MSZ EN 303 372-1:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas adás vételére alkalmas berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. rész: A 10,7 GHz-től 12,75 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő kültéri vevőegység

MSZ EN 303 372-1:2021

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas adás vételére alkalmas berendezés. 1. rész: A 10,7 GHz-től 12,75 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő kültéri vevőegység. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 372-2:2016

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas adás vételére alkalmas berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 2. rész: Beltéri egység

MSZ EN 303 372-2:2021

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas adás vételére alkalmas berendezés. 2. rész: Beltéri egység. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 387:2016

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). Jelzési protokollok és információcsere a TV-fehérfoltok koordinált használatához. A kognitív rádiórendszer (CRS) és a spektrumkoordinátor (SC) közötti interfész

MSZ EN 303 396:2017

Kis hatótávolságú eszközök. Gépjármű- és felügyeleti radarberendezések mérési technikái

MSZ EN 303 402:2018

A KH- és RH-sávokban használt tengeri mozgó adók és vevők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének és 3. cikke (3) bekezdése g) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 405:2017

Földi mozgószolgálat. Analóg és digitális PMR446 berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 406:2017

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő szociális segélykérő berendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 413:2017

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A globális műholdas navigációs rendszer (GNSS) vevői. Az 1164 MHz-től 1300 MHz-ig és az 1559 MHz-től 1610 MHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 413:2021

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A globális műholdas navigációs rendszer (GNSS) vevői. 1164 MHz-től 1300 MHz-ig és 1559 MHz-től 1610 MHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő rádióberendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 417:2018

A 19-21 kHz, 59-61 kHz, 79-90 kHz, 100-300 kHz, 6765-6795 kHz tartományban működő, rádiófrekvenciás sugárnyalábtól eltérő technológiákat használó vezeték nélküli energiaátviteli rendszerek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 423:2018

Környezeti tervezés (EE). Villamos és elektronikus háztartási és irodai berendezések. A kapcsolatteremtő hálózati berendezések hálózati készenléti energiafogyasztásának mérése. A 801/2013/EU rendelettel módosított 1275/2008/EK rendelethez mérési módszert tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 423:2021

Környezeti tervezés (EE). Villamos és elektronikus háztartási és irodai berendezések. A kapcsolatteremtő hálózati berendezések hálózati készenléti energiafogyasztásának mérése

MSZ EN 303 446-1:2020

Kombinált és/vagy integrált rádió- és nem rádióberendezések elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 1. rész: Lakó-, kereskedelmi és könnyűipari helyeken való használatra szánt berendezésekre vonatkozó követelmények

MSZ EN 303 446-2:2020

Kombinált és/vagy integrált rádió- és nem rádióberendezések elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 2. rész: Ipari helyeken való használatra szánt berendezésekre vonatkozó követelmények

MSZ EN 303 447:2018

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 0 Hz-től 148,5 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő induktív hurkos rendszerek robotfűnyírók számára. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 454:2018

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az 1 kHz-től 148,5 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő fém- és tárgyérzékelők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 470:2019

Környezeti tervezés (EE). Szerverek energiahatékonysági mérési módszertana és mérőszámai

MSZ EN 303 471:2019

Környezeti tervezés (EE). A hálózati funkciók virtualizációjának (NFV) energiahatékonysági mérési módszertana és mérőszámai

MSZ EN 303 472:2019

Környezeti tervezés (EE). RAN-berendezések energiahatékonysági mérési módszertana és mérőszámai

MSZ EN 303 520:2019

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 430 MHz-től 440 MHz-ig terjedő sávban működő, nagyon kis teljesítményű (ULP), vezeték nélküli orvosi kapszulaendoszkópok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 560:2018

Digitális televízió-műsorszórás (DVB). TTML feliratozó rendszerek

MSZ EN 303 609:2016

Világméretű mobil hírközlő rendszer (GSM). GSM-átjátszók. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 303 613:2020

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Az 5 GHz-es frekvenciasávban működő intelligens közlekedési rendszerek LTE-V2X hozzáférési rétegének előírása

MSZ EN 303 641:2020

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A rádióberendezés (RE) újrakonfigurálhatóságának követelményei

MSZ EN 303 645:2020

CYBER. Kiberbiztonság a fogyasztói dolgok internetéhez: alapvető követelmények

MSZ EN 303 648:2020

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A rádióberendezés (RE) újrakonfigurációs architektúrája

MSZ EN 303 676:2021

Belvízi utakon használt navigációs radar. Működési, funkcionális és műszaki követelmények

MSZ EN 303 681-1:2020

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A rádióberendezés (RE) információs modelljei és protokolljai az általánosított szoftver-újrakonfigurációs architektúrához. 1. rész: Általánosított multirádiós interfész (gMURI)

MSZ EN 303 681-2:2020

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A rádióberendezés (RE) információs modelljei és protokolljai az általánosított szoftver-újrakonfigurációs architektúrához. 2. rész: Általánosított, újrakonfigurálható rádiófrekvenciás interfész (gRRFI)

MSZ EN 303 681-3:2020

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A rádióberendezés (RE) információs modelljei és protokolljai az általánosított szoftver-újrakonfigurációs architektúrához. 3. rész: Általánosított, egységes rádiós applikációk interfésze (gURAI)

MSZ EN 303 681-4:2020

Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A rádióberendezés (RE) információs modelljei és protokolljai az általánosított szoftver-újrakonfigurációs architektúrához. 4. rész: Általánosított rádióprogramozási interfész (gRPI)

MSZ EN 303 699:2021

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 20 GHz-es és a 30 GHz-es FSS-sávokban működő, nem geostacionárius műholdas rendszerekkel forgalmazó, állandó helyű földi állomások. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 746:2021

Tengeri lokációs rendszerek. A 9 GHz-es frekvenciasávban (X-sáv) működő tengeri rádiólokációs rendszerek rádió-összeköttetéseinek rádióadói és -vevői

MSZ EN 303 758:2021

25 kHz-es, 50 kHz-es, 100 kHz-es vagy 150 kHz-es csatorna-sávszélességgel működő, nem állandó burkológörbéjű modulációt használó TETRA-rádióberendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 883-1:2021

Kis hatótávolságú eszközök (SRD) és ultraszéles sáv (UWB). 1. rész: Az adóra vonatkozó követelmények mérési módszerei

MSZ EN 303 883-2:2021

Kis hatótávolságú eszközök (SRD) és ultraszéles sáv (UWB). 2. rész: A vevőre vonatkozó követelmények mérési módszerei

MSZ EN 303 978:2017

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a geostacionárius pályán keringő műholdak felé sugárzó, a 27,5 GHz-től 30,0 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, mozgó hordozóra telepített földi állomások (ESOMP) számára

MSZ EN 303 979:2017

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a nem geostacionárius pályán keringő műholdak felé sugárzó, a 27,5 GHz-től 29,1 GHz-ig és a 29,5 GHz-től 30,0 GHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő, mozgó hordozóra telepített földi állomások (ESOMP) számára

MSZ EN 303 980:2018

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a 11 GHz–től 14 GHz–ig terjedő frekvenciasávokban működő, nem geostacionárius műholdas rendszerekkel (NEST) forgalmazó, állandó helyű és mozgásban lévő földi állomások számára

MSZ EN 303 980:2021

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11 GHz-től 14 GHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő, nem geostacionárius műholdas rendszerekkel (NEST) forgalmazó, állandó helyű és mozgásban lévő földi állomások. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 303 981:2021

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Állandó helyű és mozgásban lévő, nem geostacionárius műholdas rendszerekkel forgalmazó, széles sávú földi állomások (WBES) a 11 GHz-től 14 GHz-ig terjedő frekvenciasávokban. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

MSZ EN 305 174-1:2018

Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Széles sávú telepítés és életciklus-erőforrásgazdálkodás. 1. rész: Áttekintés, közös és általános szempontok

MSZ EN 305 174-2:2018

Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Széles sávú telepítés és életciklus-erőforrásgazdálkodás. 2. rész: ICT telepítési helyszínek

MSZ EN 305 174-5-1:2018

Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Széles sávú telepítés és életciklus-erőforrásgazdálkodás. 5. rész: Előfizető-oldali hálózati infrastruktúrák. 1. alrész: Otthonok (egyszemélyes otthonok)

MSZ EN 305 174-8:2018

Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Széles sávú telepítés és életciklus-erőforrásgazdálkodás. 8. rész: Az ICT-berendezések élettartamának kezelése (ICT-hulladék/élettartam vége)

MSZ EN 305 200-1:2018

Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Energiagazdálkodás. Működési infrastruktúrák. Globális KPI-k. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 305 200-2-1:2018

Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Energiagazdálkodás. Működési infrastruktúrák. Globális KPI-k. 2. rész: Egyedi követelmények. 1. alrész: ICT telepítési helyszínek

MSZ EN 305 200-2-2:2018

Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Energiagazdálkodás. Működési infrastruktúrák. Globális KPI-k. 2. rész: Egyedi követelmények. 2. alrész: Állandó helyű széles sávú hozzáférési hálózatok

MSZ EN 305 200-2-3:2018

Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Energiagazdálkodás. Működési infrastruktúrák. Globális KPI-k. 2. rész: Egyedi követelmények. 3. alrész: Mobil széles sávú hozzáférési hálózatok

MSZ EN 305 200-3-1:2018

Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Energiagazdálkodás. Működési infrastruktúrák. Globális KPI-k. 3. rész: ICT telepítési helyszínek. 1. alrész: DCEM

MSZ EN 305 200-4-4:2018

Integrált széles sávú kábeles távközlő hálózatok (CABLE). Energiagazdálkodás. Működési infrastruktúrák. Globális KPI-k. 4. rész: Tervezési értékelések. 4. alrész: Kábeles hozzáférési hálózatok

MSZ EN 305 550-1:2015

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 40 GHz-től 246 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádióberendezések. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek

MSZ EN 305 550-2:2015

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 40 GHz-től 246 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 319 102-1:2016

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Eljárások AdES digitális aláírások létrehozásához és érvényesítéséhez. 1. rész: Létrehozás és érvényesítés

MSZ EN 319 102-1:2022

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Eljárások AdES digitális aláírások létrehozásához és érvényesítéséhez. 1. rész: Létrehozás és érvényesítés

MSZ EN 319 122-1:2016

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). CAdES digitális aláírások. 1. rész: Építőelemek és CAdES-alapprofil-aláírások

MSZ EN 319 122-1:2022

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). CAdES digitális aláírások. 1. rész: Építőelemek és CAdES-alapprofil-aláírások

MSZ EN 319 122-2:2016

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). CAdES digitális aláírások. 2. rész: Kiterjesztett CAdES-aláírások

MSZ EN 319 132-1:2016

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). XAdES digitális aláírások. 1. rész: Építőelemek és XAdES-alapprofil-aláírások

MSZ EN 319 132-2:2016

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). XAdES digitális aláírások. 2. rész: Kiterjesztett XAdES-aláírások

MSZ EN 319 142-1:2016

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). PAdES digitális aláírások. 1. rész: Építőelemek és PAdE- alapprofil-aláírások

MSZ EN 319 142-2:2016

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). PAdES digitális aláírások. 2. rész: További PAdES-aláírásprofilok

MSZ EN 319 162-1:2016

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Kapcsolódó aláírás-konténerek (ASiC). 1. rész: Építőelemek és ASiC-alapprofil-konténerek

MSZ EN 319 162-2:2016

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Kapcsolódó aláírás-konténerek (ASiC). 2. rész: További ASiC-konténerek

MSZ EN 319 401:2021

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Bizalmi szolgáltatókra vonatkozó általános szabályzati rend követelményei

MSZ EN 319 403-1:2020

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Bizalmi szolgáltatók megfelelőségértékelése. 1. rész: A bizalmi szolgáltatókat értékelő, megfelelőségértékelő testületekre vonatkozó követelmények

MSZ EN 319 411-1:2021

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványokat kibocsátó bizalmi szolgáltatókra vonatkozó szabályzati rend és biztonsági követelmények. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 319 411-2:2021

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványokat kibocsátó bizalmi szolgáltatókra vonatkozó szabályzati rend és biztonsági követelmények. 2. rész: EU-minősítésű tanúsítványokat kibocsátó bizalmi szolgáltatókra vonatkozó követelmények

MSZ EN 319 411-2:2022

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványokat kibocsátó bizalmi szolgáltatókra vonatkozó szabályzati rend és biztonsági követelmények. 2. rész: EU-minősítésű tanúsítványokat kibocsátó bizalmi szolgáltatókra vonatkozó követelmények

MSZ EN 319 412-1:2021

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványprofilok. 1. rész: Áttekintés és közös adatszerkezetek

MSZ EN 319 412-2:2020

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványprofilok. 2. rész: Tanúsítványprofil a természetes személyek számára kibocsátott tanúsítványokhoz

MSZ EN 319 412-3:2020

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványprofilok. 3. rész: Tanúsítványprofil a jogi személyek számára kibocsátott tanúsítványokhoz

MSZ EN 319 412-4:2016

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványprofilok. 4. rész: Tanúsítványprofilok a weboldalak tanúsítványaihoz

MSZ EN 319 412-4:2022

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványprofilok. 4. rész: Tanúsítványprofil a weboldalak tanúsítványaihoz

MSZ EN 319 412-5:2020

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványprofilok. 5. rész: QCStatements

MSZ EN 319 421:2016

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Időbélyegeket kibocsátó bizalmi szolgáltatókra vonatkozó szabályzati rend és biztonsági követelmények

MSZ EN 319 422:2016

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Időbélyegző protokoll és időbélyegjelkép-profilok

MSZ EN 319 521:2019

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatókra vonatkozó szabályzati rend és biztonsági követelmények

MSZ EN 319 522-1:2019

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások. 1. rész: Keretrendszer és architektúra

MSZ EN 319 522-2:2019

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások. 2. rész: Szemantikus tartalmak

MSZ EN 319 522-3:2019

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások. 3. rész: Formátumok

MSZ EN 319 522-4-1:2019 2.

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások. 4. rész: Kötelezettségek. 1. alrész: Üzenetkézbesítési kötelezettségek

MSZ EN 319 522-4-2:2019

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások. 4. rész: Kötelezettségek. 2. alrész: Bizonyítékok és azonosítási kötelezettségek

MSZ EN 319 522-4-3:2019

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások. 4. rész: Kötelezettségek. 3. alrész: Képességre/követelményekre vonatkozó kötelezettségek

MSZ EN 319 531:2019

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Regisztrált elektronikus levelezési szolgáltatókra vonatkozó szabályzati rend és biztonsági követelmények

MSZ EN 319 532-1:2019

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Regisztrált elektronikus levelezési (REM-) szolgáltatások. 1. rész: Keretrendszer és architektúra

MSZ EN 319 532-2:2019

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Regisztrált elektronikus levelezési (REM-) szolgáltatások. 2. rész: Szemantikus tartalmak

MSZ EN 319 532-3:2019 2.

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Regisztrált elektronikus levelezési (REM-) szolgáltatások. 3. rész: Formátumok

MSZ EN 319 532-4:2019

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Regisztrált elektronikus levelezési (REM-) szolgáltatások. 4. rész: Átjárhatósági profilok

MSZ EN 383 001:2007

Modern hálózatok konvergált távközlő- és internetszolgáltatásai, valamint protokolljai (TISPAN). Együttműködés a kapcsolatfelépítő protokoll (SIP) és a hordozófüggetlen hívásvezérlési (BICC) protokoll vagy az ISDN használói rész (ISUP) között. [ITU-T Q. 1912.5 ajánlás, módosítva]

MSZ EN 50049-1:2002

Házi használatú és hasonló elektronikus készülékek csatlakoztatási követelményei: peritelevízió-csatlakozó

MSZ EN 50080:1999

MAC AM-VSB kábeltelevízió-vevőkészülékek RF-jellemzői

MSZ EN 50083-2:2012

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 2. rész: Berendezések elektromágneses összeférhetősége

MSZ EN 50083-2:2012/A1:2016

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 2. rész: Berendezések elektromágneses összeférhetősége

MSZ EN 50083-2:2018 EV

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 2. rész: Berendezések elektromágneses összeférhetősége EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN 50083-2-4:2020

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 2-4. rész: A 700 MHz-es és a 800 MHz-es sávokban működő zavarcsökkentő szűrők DTT-vételhez

MSZ EN 50083-8:2014

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 8. rész: Kábelhálózatok elektromágneses összeférhetősége

MSZ EN 50083-9:2003

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 9. rész: CATV/SMATV fejállomások interfészei és hasonló professzionális berendezések DVB/MPEG-2 szállítási adatfolyamhoz

MSZ EN 50094:1992/A1:1999

A MAC/packet-család hozzáférés-vezérlő rendszere: EUROCRYPT

MSZ EN 50094:1999

A MAC/packet-család hozzáférés-vezérlő rendszere: EUROCRYPT

MSZ EN 50157-1:2002

Házi és hasonló elektronikus készülékek csatlakoztatási előírásai: AV. csatlakoztatás. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 50157-2-1:2002

Házi és hasonló elektronikus készülékek csatlakoztatási előírásai: AV. csatlakoztatás. 2-1. rész: A jelek kvalitatív összehangolása és a jelforrások önműködő kiválasztása

MSZ EN 50157-2-2:2002

Házi és hasonló elektronikus készülékek csatlakoztatási előírásai: AV. csatlakoztatás. 2-2. rész: Rendszerorientált alapvető utasítások

MSZ EN 50157-2-3:2002

Házi és hasonló elektronikus készülékek csatlakoztatási előírásai: AV. csatlakoztatás. 2-3. rész: Rendszerorientált alkalmazás

MSZ EN 50201:2002

A DVB-IRD integrált dekóder illesztőegységei

MSZ EN 50203:1996+A1:2002

Önműködő csatornatelepítés (ACI) (tartalmazza az A1:1997 módosítást)

MSZ EN 50221:1999

Feltételes hozzáférésű és egyéb, digitális videoműsorvevő-dekóderhez alkalmazott közös interfész előírásai

MSZ EN 50256:2000

DVB-vevőkészülékek jellemzői

MSZ EN 50320:2002

Digitális hangműsorszóró rendszer. Vevőkészülékek DAB vezérlő rádióállomásai (DCSR)

MSZ EN 50478:2007

Műholdon keresztüli kis adatsebességű visszirányú csatornájú, műholdas, digitális interaktív televízió-vevőkészülék funkcionális előírása. Modemréteg-előírás

MSZ EN 50494:2008

Műholdas jelek egyedi koaxiális kábeles szétosztása egyedi lakóhelyi telepítések között

MSZ EN 50563:2011/A1:2014

Külső AC/DC és AC/AC tápegységek. Az üresjárási teljesítmény és a terhelt állapotok átlagos hatásfokának meghatározása

MSZ EN 50585:2014

Az IP-hálózatokon szállított műholdas jelek kommunikációs protokollja

MSZ EN 50607:2015

Műholdas jelek egyedi koaxiális kábeles elosztása. Második generáció

MSZ EN 50643:2018

Villamos és elektronikus háztartási és irodai berendezések. Hálózati végberendezések hálózati készenléti energiafogyasztásának mérése

MSZ EN 50643:2018/A1:2020

Villamos és elektronikus háztartási és irodai berendezések. Hálózati végberendezések hálózati készenléti energiafogyasztásának mérése

MSZ EN 50672:2018

Számítógépek és a számítógépes kiszolgálók környezetbarát tervezési követelményei

MSZ EN 60094-1:1993/A1:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 1. rész: Általános feltételek és követelmények (IEC 94-1:1981/A1:1994)

MSZ EN 60094-1:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 1. rész: Általános feltételek és követelmények (IEC 94-1:1981)

MSZ EN 60094-2:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 2. rész: Beállítószalagok (IEC 94-2:1994)

MSZ EN 60094-3:1996+A3:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 3. rész: Mágneses hangrögzítéses felvevő és lejátszó készülékek jellemzőinek mérési módszerei (tartalmazza az A3:1996 módosítást) (IEC 94-3:1979+A1:1980+A2:1988+A3:1996)

MSZ EN 60094-4:1994/A1:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 4. rész: Mágnesszalagok mechanikai jellemzői (IEC 94-4:1986/A1:1994)

MSZ EN 60094-4:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 4. rész: Mágnesszalagok mechanikai jellemzői (IEC 94-4:1986)

MSZ EN 60094-5:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 5. rész: Mágnesszalagok villamos jellemzői (IEC 94-5:1988+A1:1996) (tartalmazza az A1:1996 módosítást)

MSZ EN 60094-7:1993/A1:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 7. rész: Kazetta kereskedelmi magnófelvételekhez és háztartási célra (IEC 94-7:1986/A1:1996)

MSZ EN 60094-7:1995

Mágneses hangrögzítő- és hangvisszaadó rendszerek. 7. rész: Kazetta kereskedelmi magnófelvételekhez és háztartási célra

MSZ EN 60107-1:2002

Televízió-vevőkészülékek mérési módszerei. 1. rész: Általános megfontolások. Rádió- és videofrekvenciás mérések (IEC 60107-1:1997)

MSZ EN 60107-2:2002

Televízió-vevőkészülékek mérési módszerei. 2. rész: Hangcsatornák. Általános módszerek és a monofon hang-csatornákra vonatkozó módszerek (IEC 60107-2:1997)

MSZ EN 60107-5:1992+A1:2002

Televízió-vevőkészülékek ajánlott mérési módszerei. 5. rész: Többcsatornás hangrendszert használó televízió-vevőkészülékek villamos mérései kétcsatornás NICAM digitális hangrendszerrel (tartalmazza az A1:1999 módosítást) (IEC 60107-5:1992+A1:1999)

MSZ EN 60107-7:2002

Televízió-vevőkészülékek mérési módszerei. 7. rész: HDTV-kijelzők (IEC 60107-7:1997)

MSZ EN 60107-8:2002

Televízió-vevőkészülékek mérési módszerei. 8. rész: A D2-MAC csomagrendszerű készülékek mérései (IEC 60107-8:1997)

MSZ EN 60118-0:2015

Elektroakusztika. Hallókészülékek. 0. rész: A hallókészülékek teljesítményjellemzőinek mérése (IEC 60118-0:2015)

MSZ EN 60118-12:2000

Hallókészülékek. 12. rész: Villamos csatlakozórendszerek méretei (IEC 118-12:1996)

MSZ EN 60118-13:2011

Elektroakusztika. Hallókészülékek. 13. rész: Elektromágneses összeférhetőség (EMC) (IEC 60118-13:2011)

MSZ EN 60118-14:2000

Hallókészülékek. 14. rész: Digitális illesztőegység specifikációja (IEC 60118-14:1998)

MSZ EN 60118-15:2012

Elektroakusztika. Hallókészülékek. 15. rész: Módszerek hallókészülékek jelfeldolgozásának jellemzésére beszédszerű jellel (IEC 60118-15:2012)

MSZ EN 60118-4:2015

Elektroakusztika. Hallókészülékek. 4. rész: Indukciós hurokrendszerek hallókészülékekhez. A rendszer teljesítménykövetelményei (IEC 60118-4:2014)

MSZ EN 60118-7:2006

Elektroakusztika. Hallókészülékek. 7. rész: Hallókészülékek műszaki jellemzőinek mérése gyártási, szolgáltatási és szállítási minőségbiztosítási célokra (IEC 60118-7:2005)

MSZ EN 60118-8:2006

Elektroakusztika. Hallókészülékek. 8. rész: Hallókészülékek műszaki jellemzőinek mérése szimulált természetes használati körülmények között (IEC 60118-8:2005)

MSZ EN 60268-12:2006

Hangátviteli készülékek. 12. rész: Stúdió és hasonló célú csatlakozók alkalmazása (IEC 60268-12:1987 + A1:1991+ A2:1994)

MSZ EN 60268-16:2011

Hangátviteli készülékek. 16. rész: A beszédérthetőség objektív értékelése beszédátviteli indexszel (IEC 60268-16:2011)

MSZ EN 60268-5:2003/A1:2009

Hangátviteli készülékek. 5. rész: Hangszórók (IEC 60268-5:2003/A1:2007)

MSZ EN 60268-5:2004

Hangátviteli készülékek. 5. rész: Hangszórók (IEC 60268-5:2003)

MSZ EN 60268-7:2011

Hangátviteli készülékek. 7. rész: Fej- és fülhallgatók (IEC 60268-7:2010)

MSZ EN 60268-7:2011/A1:2021

Hangátviteli készülékek. 7. rész: Fej- és fülhallgatók (IEC 60268-7:2010/A1:2020)

MSZ EN 60315-3:1999

Különféle adásrendszerek vételére szolgáló rádió-vevőkészülékek mérési módszerei. 3. rész: Rádió-vevőkészülékek amplitúdómodulált hangműsorszórás vételére (IEC 60315-3:1989+1994. évi helyesbítés)

MSZ EN 60315-3:1999/A1:1999

Különféle adásrendszerek vételére szolgáló rádió-vevőkészülékek mérési módszerei. 3. rész: Rádió-vevőkészülékek amplitúdómodulált hangműsorszórás vételére (IEC 60315-3:1989/A1:1999)

MSZ EN 60315-4:2000

Különböző adásmódok vételére szolgáló rádió-vevőkészülékek mérési módszerei. 4. rész: A frekvenciamodulált rádió-műsorszórás vevőkészülékei (IEC 60315-4:1997)

MSZ EN 60315-7:2000

Különböző adásmódok vételére szolgáló rádió-vevőkészülékek mérési módszerei. 7. rész: A digitális műholdas rádió-vevőkészülékek (DSR) mérési eljárásai (IEC 60315-7:1995)

MSZ EN 60318-1:2010

Elektroakusztika. Emberi fej- és fülszimulátorok. 1. rész: Fülszimulátor fülbe és fülre helyezhető fülhallgatók mérésére (IEC 60318-1:2009)

MSZ EN 60318-3:2015

Elektroakusztika. Emberi fej- és fülszimulátorok (műfejek és -fülek). 3. rész: Akusztikus csatoló audiometriában használatos fülre helyezhető fülhallgatók kalibrálásához (IEC 60318-3:2014)

MSZ EN 60318-4:2010

Elektroakusztika. Emberifej- és fülszimulátorok. 4. rész: Lezártfül-szimulátor a fülhöz fülillesztékkel csatolt füldugók mérésére (IEC 60318-4:2010)

MSZ EN 60318-5:2007

Elektroakusztika. Emberifej- és fülszimulátorok (műfejek és -fülek). 5. rész: 2 cm3-es csatoló a fülbe illesztett hallásjavítók és fülhallgatók méréséhez (IEC 60318-5:2006)

MSZ EN 60318-6:2009

Elektroakusztika. Emberifej- és fülszimulátorok. 6. rész: Mechanikus csatoló a csontvibrátorok méréséhez (IEC 60318-6:2007)

MSZ EN 60461:2011

Idő- és ellenőrző kódok (IEC 60461:2010)

MSZ EN 60503:1999

Szalagos stúdióképmagnók orsói (IEC 60503:1998)

MSZ EN 60510-2-5:2002

Az űrtávközlés földi állomásai rádióberendezéseinek mérési módszerei. 2. rész: Alrendszerek mérései. Ötödik fejezet: Frekvenciamodulátorok (IEC 510-2-5:1992)

MSZ EN 60510-2-6:2002

Az űrtávközlés földi állomásai rádióberendezéseinek mérési módszerei. 2. rész: Alrendszerek mérései. Hatodik fejezet: Frekvenciademodulátorok (IEC 510-2-6:1992)

MSZ EN 60510-3-4:2002

Az űrtávközlés földi állomásai rádióberendezéseinek mérési módszerei. 3. rész: Alrendszerek kombinációinak mérési módszerei. Negyedik fejezet: Frekvenciaosztásos multiplex (FDM) átvitel mérései (IEC 510-3-4:1992)

MSZ EN 60574-21:2000

Audiovizuális, video- és televízióberendezések és -rendszerek. 21. rész: Videoszalagok befutó és kifutó része oktatási és gyakorlási alkalmazásokhoz (IEC 574-21:1992)

MSZ EN 60601-2-66:2016

Gyógyászati villamos készülékek. 2-66. rész: Hallókészülékek és hallókészülék-rendszerek alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-66:2015)

MSZ EN 60645-1:2018

Elektroakusztika. Audiométerek. 1. rész: Tisztahang- és beszéd-audiométerek (IEC 60645-1:2017)

MSZ EN 60645-3:2008

Elektroakusztika. Audiométerek 3. rész: Rövid idejű vizsgálójelek (IEC 60645-3:2007)

MSZ EN 60645-5:2005

Elektroakusztika. Audiométerek. 5. rész: A fül akusztikai impedanciájának/admittanciájának mérőkészülékei (IEC 60645-5:2004)

MSZ EN 60645-6:2010

Elektroakusztika. Audiométerek. 6. rész: Készülékek otoakusztikus emissziók mérésére (IEC 60645-6:2009)

MSZ EN 60645-7:2010

Elektroakusztika. Audiométerek. 7. rész: Készülékek hangingerek agyi válaszának mérésére (IEC 60645-7:2009)

MSZ EN 60712:2002

Helikális letapogatású, 19 mm-es (3/4 hüvelykes) mágnesszalagot alkalmazó, U típusú kazettarendszer (IEC 712:1993 + 1993. évi A1 módosítás) (tartalmazza az A1:1994 módosítást)

MSZ EN 60728-1:2015

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 1. rész: Az előreirány rendszerjellemzői (IEC 60728-1:2014)

MSZ EN 60728-10:2014

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 10. rész: A visszirányú jelút rendszerjellemzői (IEC 60728-10:2014)

MSZ EN 60728-101:2017

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 101. rész: Kizárólag digitális csatornával töltött előreirányú utak rendszerjellemzői (IEC 60728-101:2016)

MSZ EN 60728-1-1:2015

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 1-1. rész: Kétirányú házi hálózatok RF-kábelezése (IEC 60728-1-1:2014)

MSZ EN 60728-11:2017

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 11. rész: Biztonság (IEC 60728-11:2016 + COR1:2016)

MSZ EN 60728-11:2017/A11:2019

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 11. rész: Biztonság

MSZ EN 60728-1-2:2014

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 1-2. rész: Az előfizetői csatlakozón szolgáltatott jelek üzemi követelményei (IEC 60728-1-2:2014)

MSZ EN 60728-13:2010

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 13. rész: Fényvezetős rendszerek műsorjelek átvitelére (IEC 60728-13:2010)

MSZ EN 60728-13-1:2018

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 13-1. rész: FTTH-rendszer sávszélességének kiterjesztése műsorjelekhez (IEC 60728-13-1:2017 + COR1:2017)

MSZ EN 60728-14:2014

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 14. rész: RFoG-technológiát alkalmazó optikai átviteli rendszerek (IEC 60728-14:2014)

MSZ EN 60728-4:2008

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 4. rész: Koaxiális kábelhálózatok passzív, széles sávú elemei (IEC 60728-4:2007)

MSZ EN 60728-5:2016

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 5. rész: Fejállomás (IEC 60728-5:2015)

MSZ EN 60728-6:2011

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai. 6. rész: Fényvezetős berendezések (IEC 60728-6:2011)

MSZ EN 60728-7-1:2005

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai. 7-1. rész: Hibrid szálas koaxiális hálózatok állapotfigyelése. A fizikai (PHY-) réteg előírásai (IEC 60728-7-1:2003)

MSZ EN 60728-7-1:2005/A1:2015

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai. 7-1. rész: Hibrid szálas koaxiális hálózatok állapotfigyelése. A fizikai (PHY-) réteg előírásai (IEC 60728-7-1:2003/A1:2015)

MSZ EN 60728-7-2:2005

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai. 7-2. rész: Hibrid szálas koaxiális hálózatok állapotfigyelése. A médiaelérést vezérlő (MAC-) réteg előírásai (IEC 60728-7-2:2003)

MSZ EN 60728-7-3:2010

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai. 7-3. rész: Hibrid, fényvezető és koaxiális kábelhálózatok telephelyen kívüli berendezéseinek állapotfigyelése. A transzponder-interfészbusz tápegysége (PSTIB) (IEC 60645-7-3:2009)

MSZ EN 60735:1994

A mágneses videoszalagok tulajdonságainak mérési módszerei

MSZ EN 60756:2002

Nem stúdióminőségű szalagos képmagnók. Időalap-stabilitás (IEC 756:1991)

MSZ EN 60774-1:2002

Helikális letapogatású, 12,65 mm-es (0,5 hüvelykes) mágnesszalagot alkalmazó, VHS típusú kazettarendszer. 1. rész: VHS és kompakt VHS videokazetta-rendszer (IEC 774-1:1994)

MSZ EN 60774-2:2002

Helikális letapogatású, 12,65 mm-es (0,5 hüvelykes) mágnesszalagot alkalmazó, VHS típusú kazettarendszer. 2. rész: FM-hangrögzítés (IEC 60774-2:1999)

MSZ EN 60774-3:2002

Helikális letapogatású, 12,65 mm-es (0,5 hüvelykes) mágnesszalagot alkalmazó, VHS típusú kazettarendszer. 3. rész: S-VHS (IEC 774-3:1993)

MSZ EN 60774-4:2003

Helikális letapogatású, 12,65 mm-es (0,5 hüvelykes) mágnesszalagot alkalmazó, VHS típusú képrögzítő kazettarendszer. 4. rész: S-VHS képrögzítő kazettarendszer. ET üzemmód (IEC 60774-4:2002)

MSZ EN 60774-5:2005

Helikális letapogatású, 12,65 mm-es (0,5 hüvelykes) mágnesszalagot alkalmazó VHS típusú kazettarendszer. 5. rész: D-VHS (IEC 60774-5:2004)

MSZ EN 60835-1-1:1993

Mikrohullámú, digitális rádióátviteli rendszerek készülékeinek mérési módszerei. A földi rádió-relé rendszerek és az űrtávközlés földi állomásainak közös mérései. Általános előírások

MSZ EN 60835-1-2:1993+A1:2002

Mikrohullámú, digitális rádióátviteli rendszerek készülékeinek mérési módszerei. 1. rész: A földi rádiórelé-rendszerek és az űrtávközlés földi állomásainak közös mérései. 2. fejezet: Alapvető jellemzők (tartalmazza az A1:1995 módosítást) (IEC 835-1- 2:1992+A1:1995)

MSZ EN 60835-1-3:1995+A1:2002

Mikrohullámú, digitális rádióátviteli rendszerek készülékeinek mérési módszerei. 1. rész: A földi rádiórelé-rendszerek és az űrtávközlés földi állomásainak közös mérései. 3. fejezet: Átviteli jellemzők (tartalmazza az A1:1995 módosítást) (IEC 835-1-3:1992+A1:1995)

MSZ EN 60835-1-4:1995+A1:2002

Mikrohullámú, digitális rádióátviteli rendszerek készülékeinek mérési módszerei. 1. rész: A földi rádiórelé-rendszerek és az űrtávközlés földi állomásainak közös mérései. 4. fejezet: Az átvitel minősége (tartalmazza az A1:1995 módosítást) (IEC 835-1-4:1992+A1:1995)

MSZ EN 60835-2-1:1993

Mikrohullámú, digitális rádióátviteli rendszerek készülékeinek mérési módszerei. A földi rádió-relé rendszerek mérései. Általános előírások

MSZ EN 60835-2-10:2002

Mikrohullámú, digitális rádióátviteli rendszerek készülékeinek mérési módszerei. 2. rész: A földi rádiórelé-rendszerek mérései. Tizedik fejezet: A teljes rendszer jellemzői (IEC 835-2-10:1992)

MSZ EN 60835-2-11:2002

Mikrohullámú, digitális rádióátviteli rendszerek készülékeinek mérési módszerei. 2. rész: A földi rádiórelé-rendszerek mérései. 11. fejezet: Keresztpolarizációszavar-elnyomó (IEC 835- 2-11:1996)

MSZ EN 60835-2-2:2002

Mikrohullámú, digitális rádióátviteli rendszerek készülékeinek mérési módszerei. 2.