Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2022.06.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 840
A bizottság neve Épületek villamos berendezései
A bizottság tevékenységi területe Kisfeszültségű villamos berendezések tervezési, létesítési és ellenőrzési követelményei. Villamos berendezések, szerkezetek áramütés elleni védelme és védelem az áram hőhatása ellen. A villamos energiaellátás feszültségjellemzői. A villamos berendezések üzemeltetési előírásai.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 1:2002

Szabványos villamos feszültségek

MSZ 10900:2009

Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése

MSZ 1585:2016

Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti kiegészítései)

MSZ 1600-11:1982

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Villamos kezelőterek és laboratóriumok

MSZ 1600-14:1983

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Közterület

MSZ 1600-16:1992

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Helyhezkötött akkumulátorok telepítése, akkumulátorhelyiségek és -töltőállomások létesítése

MSZ 18014:2019

Alapozásföldelők. Tervezés, kivitelezés és dokumentáció

MSZ 2064-2:1998

Villamos berendezések irányelvei. 52. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek. A csatlakozási határfelületek melegedésének korlátozása

MSZ 2364-450:1994

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Feszültségcsökkenés-védelem

MSZ 447:2019

Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való csatlakoztatás

MSZ 453:1987

Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára

MSZ 4851-1:1988

Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata

MSZ 4851-2:1990

Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése

MSZ 4851-3:1989

Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei

MSZ 4851-4:1989

Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzése

MSZ 4851-5:1991

Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei

MSZ 4851-6:1973

Érintésvédelmi felülvizsgálatok. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, erősáramú villamos berendezések különleges vizsgálati előírásai

MSZ 4852:1977

Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése

MSZ CLC/TR 50422:2021

Útmutató az EN 50160 európai szabvány alkalmazásához

MSZ CLC/TR 50555:2011

Kimaradási mutatók

MSZ CWA 50714:2022

A mikrohálózatok elosztási alkalmazásának referenciamodellje

MSZ EN 50110-1:2013

Villamos berendezések üzemeltetése. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50110-2:2011

Villamos berendezések üzemeltetése. 2. rész: Nemzeti mellékletek

MSZ EN 50110-2:2021

Villamos berendezések üzemeltetése. 2. rész: Nemzeti mellékletek

MSZ EN 50160:2010/A1:2015

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ EN 50160:2010/A2:2020

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ EN 50160:2010/A3:2020

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ EN 50160:2011

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ EN 50160:2021 EV

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN 50549-1:2019

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 1. rész: Kisfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő telepek

MSZ EN 50549-2:2019

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 2. rész: Középfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő telepek

MSZ EN 50699:2021

Villamos szerkezetek ismétlődő vizsgálata

MSZ EN 60038:2012

CENELEC szabványos feszültségek (IEC 60038:2009, módosítva)

MSZ EN 60059:1999/A1:2010

IEC szerinti szabványos áramértékek (IEC 60059:1999/A1:2009)

MSZ EN 60059:2000

IEC szerinti szabványos áramértékek (IEC 60059:1999)

MSZ EN 60059:2018 EV

IEC szerinti szabványos áramértékek (IEC 60059:1999 + AMD1:2009) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN 60196:2010

IEC szerinti szabványos frekvenciák (IEC 60196:2009)

MSZ EN 61140:2016

Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2016)

MSZ EN 62559-2:2015

Alkalmazási esetek módszertana. 2. rész: Az alkalmazási esetek, a szereplő- és követelménylisták sablonjainak meghatározása (IEC 62559-2:2015)

MSZ EN IEC 62559-3:2018

Alkalmazási esetek módszertana. 3. rész: Az alkalmazási eset sablonproduktumainak XML szerializált formátumba való átalakításának meghatározása (IEC 62559-3:2017)

MSZ EN IEC 62934:2021

A megújuló energiatermelés hálózati integrációja. Szakkifejezések és meghatározásuk (IEC 62934:2021)

MSZ HD 308 S2:2002

A kábelek, vezetékek és hajlékony zsínórvezetékek ereinek azonosítása

MSZ HD 60364-1:2008/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, meghatározások

MSZ HD 60364-1:2009

Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, meghatározások (IEC 60364-1:2005, módosítva)

MSZ HD 60364-4-41:2017/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem

MSZ HD 60364-4-41:2017/A12:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem

MSZ HD 60364-4-41:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva + A1:2017, módosítva)

MSZ HD 60364-4-42:2011/A11:2022

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem

MSZ HD 60364-4-42:2015

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, módosítva)

MSZ HD 60364-4-43:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008. októberi helyesbítés)

MSZ HD 60364-4-442:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-442. rész: Biztonság. A kisfeszültségű berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszer földzárlata és a kisfeszültségű rendszer hibája miatt keletkező átmeneti túlfeszültségek ellen (IEC 60364-4-44:2007, 442. fejezet, módosítva)

MSZ HD 60364-4-443:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási tranziens túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, módosítva)

MSZ HD 60364-4-444:2011

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-444. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem [IEC 60364-4-44:2007 (444. fejezet), módosítva]

MSZ HD 60364-4-46:2016/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-46. rész: Biztonság. Leválasztás és kapcsolás

MSZ HD 60364-4-46:2017

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-46. rész: Biztonság. Leválasztás és kapcsolás

MSZ HD 60364-5-51:2009/A11:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások

MSZ HD 60364-5-51:2009/A12:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások

MSZ HD 60364-5-51:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC 60364-5-51:2005, módosítva)

MSZ HD 60364-5-52:2011

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:2009, módosítva + 2011. februári helyesbítés)

MSZ HD 60364-5-52:2011/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek

MSZ HD 60364-5-53:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kapcsoló- és vezérlőkészülékek

MSZ HD 60364-5-534:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Tranziens túlfeszültségek elleni védelmi eszközök (IEC 60364-5-53:2001/A2:2015, módosítva)

MSZ HD 60364-5-537:2016/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. A védelem, leválasztás, kapcsolás, vezérlés és ellenőrzés eszközei. 537. fejezet: Leválasztás és kapcsolás

MSZ HD 60364-5-537:2017

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. A védelem, leválasztás, kapcsolás, vezérlés és ellenőrzés eszközei. 537. fejezet: Leválasztás és kapcsolás

MSZ HD 60364-5-54:2011/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések és védővezetők

MSZ HD 60364-5-54:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések és védővezetők (IEC 60364-5-54:2011)

MSZ HD 60364-5-551:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-55. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek. 551. fejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (551. fejezet))

MSZ HD 60364-5-551:2010/A11:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-55. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek. 551. fejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők

MSZ HD 60364-5-557:2013/A11:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-557. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Segédáramkörök

MSZ HD 60364-5-557:2014

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-557. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Segédáramkörök [IEC 60364-5-55:2011/A1:2012 (557. fejezet)]

MSZ HD 60364-5-559:2012/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-559. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Lámpatestek és világítási berendezések

MSZ HD 60364-5-559:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-559. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Lámpatestek és világítási berendezések (IEC 60364-5-55:2011, módosítva)

MSZ HD 60364-5-56:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések (IEC 60364-5-56:2018)

MSZ HD 60364-6:2016/A12:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés

MSZ HD 60364-6:2017

Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2016)

MSZ HD 60364-7-701:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal (IEC 60364-7-701:2006, módosítva)

MSZ HD 60364-7-701:2007/A11:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal

MSZ HD 60364-7-701:2007/A12:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal

MSZ HD 60364-7-702:2011

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-702. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Úszómedencék és szökőkutak (IEC 60364-7-702:2010, módosítva)

MSZ HD 60364-7-703:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-703. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék (IEC 60364-7-703:2004)

MSZ HD 60364-7-704:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései (IEC 60364-7-704:2017, módosítva)

MSZ HD 60364-7-705:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-705. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mezőgazdasági és kertészeti építmények (IEC 60364-7-705:2006, módosítva)

MSZ HD 60364-7-705:2007/A11:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-705. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mezőgazdasági és kertészeti építmények

MSZ HD 60364-7-705:2007/A12:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-705. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mezőgazdasági és kertészeti építmények

MSZ HD 60364-7-706:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-706. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vezetőanyagú szűk helyek (IEC 60364-7-706:2005, módosítva)

MSZ HD 60364-7-706:2007/A1:2021

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-706. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vezetőanyagú szűk helyek (IEC 60364-7-706:2005/A1:2019)

MSZ HD 60364-7-708:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-708. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Lakókocsiparkok, kempingek és hasonló helyek villamos berendezései (IEC 60364-7-708:2017)

MSZ HD 60364-7-709:2009/A1:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-709. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kishajókikötők és hasonló helyek (IEC 60364-7-709:2009/A1:2012, módosítva)

MSZ HD 60364-7-709:2009/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-709. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kishajókikötők és hasonló helyek

MSZ HD 60364-7-709:2009/A12:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-709. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kikötők, kishajókikötők és hasonló helyek. Különleges követelmények a hajók part menti ellátására

MSZ HD 60364-7-709:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-709. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kishajókikötők és hasonló helyek (IEC 60364-7-709:2009, módosítva)

MSZ HD 60364-7-710:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-710. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek (IEC 60364-7-710:2002, módosítva)

MSZ HD 60364-7-711:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok (IEC 60364-7-711:2018)

MSZ HD 60364-7-712:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV-) rendszerek

MSZ HD 60364-7-714:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri világítóberendezések (IEC 60364-7-714:2011)

MSZ HD 60364-7-715:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-715. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC 60364-7-715:2011, módosítva)

MSZ HD 60364-7-715:2012/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-715. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések

MSZ HD 60364-7-717:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC 60364-7-717:2009, módosítva)

MSZ HD 60364-7-718:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek. (IEC 60364-7-718:2011)

MSZ HD 60364-7-718:2013/A11:2017

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek

MSZ HD 60364-7-718:2013/A12:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek

MSZ HD 60364-7-721:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-721. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Lakókocsik és lakóautók villamos berendezései (IEC 60364-7-721:2017, módosítva)

MSZ HD 60364-7-722:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Villamos járművek táplálása (IEC 60364-7-722:2018, módosítva)

MSZ HD 60364-7-729:2009/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-729. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kezelési vagy karbantartási folyosók

MSZ HD 60364-7-729:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-729. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kezelési vagy karbantartási folyosók (IEC 60364-7-729:2007, módosítva)

MSZ HD 60364-7-730:2015

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-730. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Belvízi hajók szárazföldi villamos csatlakozásainak szárazföldi egységei

MSZ HD 60364-7-740:2006/A11:2018

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-740. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vásártereken, vidámparkokban és cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoztató berendezések és pavilonok ideiglenes villamos berendezései

MSZ HD 60364-7-740:2007

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-740. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vásártereken, vidámparkokban és cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoztató berendezések és pavilonok ideiglenes villamos berendezései (IEC 60364-7-740:2000, módosítva)

MSZ HD 60364-7-753:2014

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-753. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek (IEC 60364-7-753:2014)

MSZ HD 60364-8-1:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-1. rész: Működési szempontok. Energiahatékonyság (IEC 60364-8-1:2019)

MSZ HD 60364-8-2:2018/A11:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-2. rész: Termelőfogyasztók kisfeszültségű villamos berendezései

MSZ HD 60364-8-2:2018/A12:2022

Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-2. rész: Termelőfogyasztók kisfeszültségű villamos berendezései

MSZ HD 60364-8-2:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-2. rész: Termelőfogyasztók kisfeszültségű villamos berendezései (IEC 60364-8-2:2018)

MSZ IEC 60050-195:2019 EV

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 195. rész: Földelés és áramütés elleni védelem EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ IEC 60050-826:2016

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 826. rész: Villamos berendezések

Elnök Dr. Novothny Ferenc
Elnök munkahelye Óbudai Egyetem
Elnökhelyettes Arató Csaba
Elnökhelyettes munkahelye Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Titkár Nagy Gábor

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CLC/TC 8XA villamosenergia-ellátás rendszerszempontjaiSystem aspects of electrical energy supply
CLC/TC 64Villamos berendezések és áramütés elleni védelemElectrical installations and protection against electric shock

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
IEC/SC 8AMegújulóenergia-termelők hálózatba integrálásaGrid Integration of Renewable Energy Generation
IEC/SC 8BDecentralizált villamosenergia-rendszerekDecentralized Electrical Energy Systems
IEC/TC 8A villamosenergia-ellátás rendszerszempontjaiSystems aspects for electrical energy supply
IEC/TC 64Villamos berendezések és áramütés elleni védelemElectrical installations and protection against electric shock

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemDr. Tamus Zoltán Ádám
DEHN+SÖHNE Gmbh.+Co.KG magyarországi kereskedelmi képviseletedr Kovács Károly
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.Kardos Zoltán
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.Kardos Zoltán
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.Kardos Zoltán
ELECTROMÜLLERMüller Ferenc
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságDósa Zoltán József
KIPSZERES Elektromos Szolgáltató Kft.Major Gyula
LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt.Sziládi Tivadar
Magyar Elektrotechnikai EgyesületArató Csaba
Magyar Mérnöki KamaraDési Albert
Magyar Telekom Távközlési Nyrt.Janklovics Zoltán
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.Kiss József
OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Kruppa Attila
Óbudai EgyetemDr. Novothny Ferenc
PROTECTA KFTHackel Kristóf
Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.Kozma László
TETRAVILL Erősáramú Villamosságtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Knoll Sándor
VEIKI VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.Ferenczi Zoltán
VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft.Dr. Fodor István