Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2022.05.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 824
A bizottság neve Villamos szigetelőanyagok, védőcsövek és vezetékcsatornák
A bizottság tevékenységi területe Szabványosítás a villamos szigetelőanyagok és szerelési anyagok területén. Vezetékcsatorna- és alagútcsatorna-rendszerek villamos szerelésekhez. Kábelfedlapok és kábeljelző szalagok. Villamos szigetelőanyagok (öregítési eljárások, vizsgálati feltételek). Csillámalapú szigetelőanyagok. Védőcsőrendszerek vezetékszerelésekhez, kábelfektetéshez. Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra. Gyantaalapú reaktív keverékek villamos szigetelési célokra. Villamos szigetelőlakkok. Sajtolt lemez és papír villamos célokra. Kerámia és üveg szigetelőanyagok. Villamos ipari műanyag fóliák. Hajlékony szigetelőcsövek. Sajtolt, rétegelt lemezek villamos célokra. Nem cellulózalapú papírok villamos célokra. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. Nem impregnált, tömörített, rétegelt fa, villamos célokra. Sajtolt hullámlemez és hullámpapír villamos célokra. Kábelszerelvény-rendszerek, kábelbilincsek.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 11830:1989

Alátéttábla műszaki követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ 13206-1:1977

Kábelszerelvények kiöntőanyagai. Természetes alapú kiöntőanyagok műszaki követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ 4857:1983

Szilárd villamos szigetelőanyagok permittivitásának és veszteségi tényezőjének meghatározása

MSZ 7254:1986

Szilárd villamosszigetelő anyagok ívállóságának meghatározása nagyfeszültségű, kis áramerősségű ívvel

MSZ CLC/TR 50503:2022

Útmutató a villamos berendezések és a poliklórozott bifenileket (PCB-ket) tartalmazó szigetelőfolyadékok készletezésére, kezelésére, tisztítására és/vagy ártalmatlanítására

MSZ CLC/TR 50659:2022

Lineáris kábelszerelvény-rendszerek (CMS) elektromágneses jellemzői

MSZ EN 50085-1:2016

Vezetékcsatorna- és alagútcsatorna-rendszerek villamos szerelésekhez. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50085-2-1:2016

Vezetékcsatorna- és alagútcsatorna-rendszerek villamos szerelésekhez. 2-1. rész: Vezetékcsatorna- és alagútcsatorna-rendszerek falra és mennyezetre való szereléshez

MSZ EN 50085-2-2:2009

Vezetékcsatorna- és alagútcsatorna-rendszerek villamos szerelésekhez. 2-2. rész: Vezetékcsatorna- és alagútcsatorna-rendszerek egyedi követelményei padló alatti, padlóba süllyesztett vagy padlóra való szereléshez

MSZ EN 50085-2-3:2011

Vezetékcsatorna- és alagútcsatorna-rendszerek villamos szerelésekhez. 2-3. rész: Perforált vezetékcsatorna-rendszerek egyedi követelményei kapcsolószekrényekben való szerelésekhez

MSZ EN 50085-2-4:2010

Vezetékcsatorna- és alagútcsatorna-rendszerek villamos szerelésekhez. 2-4. rész: Kiszolgálóoszlopok és kiszolgáló-féloszlopok követelményei

MSZ EN 50353:2002

Szigetelőolaj. A szálas szennyeződés meghatározása számolásos módszerrel, mikroszkóppal

MSZ EN 50369:2006

Folyadékzáró burkolatrendszerek kábellétesítményekhez

MSZ EN 50375:2002

Villamos szigetelőolajhoz alkalmazott törlők vizsgálati módszertana

MSZ EN 50520:2010

Kábelfedlapok és kábeljelző szalagok földbe fektetett védőcsövek és földkábelek védelmére és figyelmeztető helyzetjelzésére

MSZ EN 50520:2020/A1:2022

Kábelfedlapok és kábeljelző szalagok földbe fektetett védőcsövek és földkábelek védelmére, valamint figyelmeztető helyzetjelzésére

MSZ EN 50520:2021

Kábelfedlapok és kábeljelző szalagok földbe fektetett védőcsövek és földkábelek védelmére, valamint figyelmeztető helyzetjelzésére

MSZ EN 50642:2018

Kábelszerelvény-rendszerek. Halogéntartalom vizsgálati módszere

MSZ EN 60156:2000

Szigetelőfolyadékok. Az ipari frekvenciás átütési feszültség meghatározása. Vizsgálati módszer (IEC 156:1995)

MSZ EN 60247:2004

Szigetelőfolyadékok. A relatív permittivitás, a dielektromos veszteségi tényező (tan [delta]) és az egyenáramú fajlagos ellenállás mérése (IEC 60247:2004)

MSZ EN 60296:2012

Folyadékok elektrotechnikai használatra. Transzformátorok és kapcsolóberendezések ásványolaj-alapú, használatlan szigetelőolajai (IEC 60296:2012)

MSZ EN 60343:1999

Ajánlott vizsgálati módszerek szigetelőanyagok felületi kisülések által okozott átütéssel szembeni relatív ellenállásának meghatározására (IEC 343:1991)

MSZ EN 60371-1:2003

Csillámalapú szigetelőanyagok előírásai. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános követelmények (IEC 60371-1:2003)

MSZ EN 60371-2:2005

Csillámalapú szigetelőanyagok előírásai. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60371-2:2004)

MSZ EN 60371-3-1:2007

Csillámalapú szigetelőanyagok előírásai. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Kommutátorszeparátorok és –anyagok (IEC 60371-3-1:2006)

MSZ EN 60371-3-2:2006

Csillámalapú szigetelőanyagok. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 2. lap: Csillámpapír (IEC 60371-3-2:2005)

MSZ EN 60371-3-3:1999

Csillámalapú szigetelőanyagok előírásai. 3. rész: Egyedi anyagok előírásai. 3. lap: Fűtőberendezésekhez használt merev csillámanyagok előírásai (IEC 371-3-3:1983)

MSZ EN 60371-3-4:1995/A1:2007

Csillámalapú szigetelőanyagok előírásai. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 4. lap: Poliészterfólia hátoldalú csillámpapír, B-állapotú epoxigyanta kötőanyaggal (IEC 60371-3-4:1992/A1:2006)

MSZ EN 60371-3-4:1999

Csillámalapú szigetelőanyagok előírásai. 3. rész: Egyedi anyagok előírásai. 4. lap: Poliészterfólia hátoldalú csillámpapír, B-állapotú epoxigyanta kötőanyaggal (IEC 371-3-4:1992)

MSZ EN 60371-3-5:2006

Csillámalapú szigetelőanyagok. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 5. lap: Üvegszövet hátoldalú csillámpapír, epoxigyanta kötőanyaggal utóimpregnáláshoz (VPI) (IEC 60371-3-5:2005)

MSZ EN 60371-3-6:1995/A1:2007

Csillámalapú szigetelőanyagok előírásai. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 6. lap: Üvegszövet hátoldalú csillámpapír, B-állapotú epoxigyanta kötőanyaggal (IEC 60371-3-6:1992/A1:2006)

MSZ EN 60371-3-6:1999

Csillámalapú szigetelőanyagok előírásai. 3. rész: Egyedi anyagok előírásai. 6. lap: Üvegszövet hátoldalú csillámpapír, B-állapotú epoxigyanta kötőanyaggal (IEC 371-3-6:1992)

MSZ EN 60371-3-7:1995/A1:2007

Csillámalapú szigetelőanyagok előírásai. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 7. lap: Poliészterfólia csillámpapír, epoxigyanta kötőanyaggal, egyedi vezetők szigeteléséhez (IEC 60371-3-7:1995/A1:2006)

MSZ EN 60371-3-7:1999

Csillámalapú szigetelőanyagok előírásai. 3. rész: Egyedi anyagok előírásai. 7. lap: Poliészterfólia csillámpapír, epoxigyanta kötőanyaggal, egyedi vezetők szigeteléséhez (IEC 371-3-7:1995+helyesbítés:1995)

MSZ EN 60371-3-8:1995/A1:2008

Csillámalapú szigetelőanyagok előírásai. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 8. lap: Csillámpapír szalagok lángálló biztonsági kábelekhez (IEC 60371-3-8:1995/A1:2007)

MSZ EN 60371-3-8:1999

Csillámalapú szigetelőanyagok előírásai. 3. rész: Egyedi anyagok előírásai. 8. lap: Csillámpapír szalagok, lángálló biztonsági kábelekhez (IEC 371-3-8:1995+1995. évi helyesbítés)

MSZ EN 60371-3-9:1995/A1:2008

Csillámalapú szigetelőanyagok előírásai. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 9. lap: Öntőmikanit (IEC 60371-3-9:1995/A1:2007)

MSZ EN 60371-3-9:1999

Csillámalapú szigetelőanyagok előírásai. 3. rész: Egyedi anyagok előírásai. 9. lap: Öntőmikanit (IEC 371-3-9:1995+1995. évi helyesbítés)

MSZ EN 60422:2013

Ásványolaj-alapú szigetelőolajok villamos berendezésekben. Ellenőrzési és kezelési útmutató (IEC 60422:2013)

MSZ EN 60423:2008

Védőcsőrendszerek vezetékszerelésekhez. Villamos létesítések védőcsöveinek külső átmérői, valamint a védőcsövek és tartozékaik menetei (IEC 60423:2007)

MSZ EN 60450:2004/A1:2008

Új és öregített, cellulóztartalmú villamos szigetelőanyagok átlagos viszkozimetrikus polimerizálódási fokának mérése (IEC 60450:2004/A1:2007)

MSZ EN 60454-1:2000

Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra. 1. rész: Általános követelmények (IEC 454-1:1992)

MSZ EN 60454-2:2008

Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60454-2:2007)

MSZ EN 60454-3-1:1998/A1:2001

Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra. 3-1. rész: Az egyes anyagok előírásai. Öntapadó PVC-fóliaszalagok (IEC 60454-3-1:1998/A1:2001)

MSZ EN 60454-3-1:2000

Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: PVC-fólia-alapú szigetelőszalagok öntapadó ragasztóval (IEC 60454-3-1:1998)

MSZ EN 60454-3-11:2008

Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 11. lap: Poliészterfólia-kombi-nációk üvegszállal, kreppelt cellulózpapírral, nemszőtt poliészterrszalaggal, epoxival és öntapadó ragasztókkal (IEC 60454-3-11:2007)

MSZ EN 60454-3-12:2006

Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 12. lap: Öntapadó ragasztós polietilénfólia és polipropilénfólia szigetelőszalagok követelményei (IEC 60454-312:2006)

MSZ EN 60454-3-14:2002

Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 14. lap: Poli(tetrafluor-etilén) fóliaszalagok öntapadó ragasztóval (IEC 60454-3-14:2001)

MSZ EN 60454-3-19:2003

Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 19. lap: Különböző hordozóanyagokból készült szalagok, mindkét oldalukon öntapadó ragasztóval (IEC 60454-3-19:2003)

MSZ EN 60454-3-2:2006

Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 2. lap: Hőre keményedő kaucsuk-, hőre lágyuló kaucsuk- vagy térhálós akrilbázisú ragasztós poliészterfólia szigetelőszalagok követelményei (IEC 60454-3-2:2006)

MSZ EN 60454-3-4:2008

Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 4. lap: Kreppelt és nem kreppelt, cellulózpapír-alapú szigetelőszalagok, hőre keményedő, kaucsukalapú ragasztóval (IEC 60454-3-4:2007)

MSZ EN 60454-3-6:2000

Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 6. lap: Polikarbonátfólia-alapú szigetelőszalagok hőre lágyuló, akrilbalapú ragasztóval (IEC 60454-3-6:1998)

MSZ EN 60454-3-7:2000

Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 7. lap: Poliimidfólia-alapú szigetelőszalagok öntapadó ragasztóval (IEC 60454-3-7:1998)

MSZ EN 60454-3-8:2006

Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 8. lap: Üvegszövet-alapú, cellulóz-acetát-szövetalapú vagy viszkózszállal kombinált cellulóz-acetát-szövetalapú szigetelőszalagok öntapadó ragasztóval (IEC 60454-3-8:2006)

MSZ EN 60455-1:1999

Gyantaalapú reaktív keverékek villamos szigetelési célokra. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános követelmények (IEC 60455-1:1998)

MSZ EN 60455-2:2016

Gyantaalapú reaktív keverékek villamos szigetelési célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60455-2:2015)

MSZ EN 60455-3-1:2003

Gyantaalapú reaktív keverékek villamos szigetelési célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Töltőanyagot nem tartalmazó epoxigyanta-keverékek (IEC 60455-3-1:2003)

MSZ EN 60455-3-2:2003

Gyantaalapú reaktív keverékek villamos szigetelési célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 2. lap: Kvarccal töltött epoxigyanta-keverékek (IEC 60455-3-2:2003)

MSZ EN 60455-3-3:2003

Gyantaalapú reaktív keverékek villamos szigetelési célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 3. lap: Töltőanyagot nem tartalmazó poliuretánkeverékek (IEC 60455-3-3:2003)

MSZ EN 60455-3-4:2003

Gyantaalapú reaktív keverékek villamos szigetelési célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 4. lap: Töltőanyagot tartalmazó poliuretánkeverékek (IEC 60455-3-4:2003)

MSZ EN 60455-3-5:2006

Gyantaalapú reaktív keverékek villamos szigetelési célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 5. lap: Telítetlenpoliészter-alapú impregnálógyanták (IEC 60455-3-5:2006)

MSZ EN 60455-3-8:2014

Gyantaalapú reaktív keverékek villamos szigetelési célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 8. lap: Gyanták kábelszerelvényekhez (IEC 60455-3-8:2013)

MSZ EN 60464-1:1999

Villamos szigetelőlakkok. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános követelmények (IEC 60464-1:1998)

MSZ EN 60464-1:1999/A1:2006

Villamos szigetelőlakkok. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános követelmények (IEC 60464-1:1998/A1:2006)

MSZ EN 60464-2:2001/A1:2006

Villamos szigetelőlakkok. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60464-2:2001/A1:2006)

MSZ EN 60464-2:2002

Villamos szigetelőlakkok. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60464-2:2001)

MSZ EN 60464-3-1:2001/A1:2006

Villamos szigetelőlakkok. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Környezeti hőmérsékleten keményedő bevonólakkok (IEC 60464-3-1:2001/A1:2006)

MSZ EN 60464-3-1:2002

Villamos szigetelőlakkok. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Környezeti hőmérsékleten keményedő bevonólakkok (IEC 60464-3-1:2001)

MSZ EN 60464-3-2:2001/A1:2006

Villamos szigetelőlakkok. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 2. lap: Hőre keményedő impregnálólakkok (IEC 60464-3-2:2001/A1:2006)

MSZ EN 60464-3-2:2002

Villamos szigetelőlakkok. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 2. lap: Hőre keményedő impregnálólakkok (IEC 60464-3-2:2001)

MSZ EN 60465:2002

Olajcsatornás kábelekhez alkalmazott, használatlan, ásványolaj-alapú szigetelőolajok követelményei (IEC 465:1988)

MSZ EN 60475:2012

A szigetelőfolyadékok mintavételi módszere (IEC 60475:2011)

MSZ EN 60554-2:2002

Cellulózpapírok villamos célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60554-2:2001)

MSZ EN 60567:2012

Olajtöltésű villamos berendezések. Gázok mintavétele, szabad és oldott gázok analízise. Irányelvek (IEC 60567:2011)

MSZ EN 60599:2016

Ásványolajtöltéssel üzemelő villamos berendezések. Irányelvek az oldott és a szabad gázok vizsgálatának kiértékeléséhez (IEC 60599:2015)

MSZ EN 60626-1:2013

Összetett horonyszigetelők villamos szigetelésre. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános követelmények (IEC 60626-1:2009)

MSZ EN 60626-2:2010

Összetett, hajlékony villamos szigetelőanyagok. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60626-2:2009)

MSZ EN 60626-3:2008/A1:2013

Összetett, hajlékony villamos szigetelőanyagok. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai (IEC 60626-3:2008/A1:2012)

MSZ EN 60626-3:2009

Összetett, hajlékony villamos szigetelőanyagok. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai (IEC 60626-3:2008)

MSZ EN 60641-1:2008

Sajtolt lemez és papír villamos célokra. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános követelmények (IEC 60641-1:2007)

MSZ EN 60641-2:2005

Sajtolt lemez és papír villamos célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60641-2:2004)

MSZ EN 60641-3-1:2009

Sajtolt lemez és papír villamos célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: B0.1, B0.3, B2.1, B2.3, B3.1, B3.3, B4.1, B4.3, B5.1, B5.3, és B6.1 típusú sajtolt lemezek követelményei (IEC 60641-3-1:2008)

MSZ EN 60641-3-2:2008

Sajtolt lemez és papír villamos célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 2. lap: P2.1, P4.1, P4.2, P4.3 és P6.1 típusú sajtolt papírok követelményei (IEC 60641-3-2:2007)

MSZ EN 60666:2010

Megadott adalékok kimutatása és meghatározása ásványi szigetelőolajokban (IEC 60666:2010)

MSZ EN 60672-1:1999

Kerámia és üveg szigetelőanyagok. 1. rész: Fogalommeghatározások és osztályba sorolás (IEC 672-1:1995)

MSZ EN 60672-2:2000

Kerámia és üveg szigetelőanyagok. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60672-2:1999)

MSZ EN 60672-3:1999

Kerámia és üveg szigetelőanyagok. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai (IEC 60672-3:1997)

MSZ EN 60674-1:1999

Villamos ipari műanyag fóliák előírásai. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános követelmények (IEC 60674-1:1980)

MSZ EN 60674-2:2017

Villamos ipari műanyag fóliák előírásai. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60674-2:2016)

MSZ EN 60674-2:2017/A1:2020

Villamos ipari műanyag fóliák előírásai. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60674-2:2016/A1:2019)

MSZ EN 60674-3-1:1998/A1:2012

Műanyag fóliák villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Biaxiálisan orientált polipropilén- (PP-) fólia kondenzátorokhoz (IEC 60674-3-1:1998/A1:2011)

MSZ EN 60674-3-1:1999

Villamos ipari műanyag fóliák előírásai. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Biaxiálisan orientált polipropilén- (PP-) fólia kondenzátorokhoz (IEC 60674-3-1:1998)

MSZ EN 60674-3-2:1999

Villamos ipari műanyag fóliák előírásai. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 2. lap: Feszültségmentesített, villamos szigetelésekhez használt biaxiálisan orientált poli(etilén-tereftalát) (PET) fólia követelményei (IEC 60674-3-2:1992)

MSZ EN 60674-3-3:1999

Villamos ipari műanyag fóliák előírásai. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 3. lap: Villamos szigetelésekhez használt polikarbonát- (PC-) fólia követelményei (IEC 60674-3-3:1992)

MSZ EN 60674-3-4-6:1999

Villamos ipari műanyag fóliák előírásai. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 4-6. lap: Villamos szigetelésekhez használt poliimidfólia követelményei (IEC 674-3-4-6:1993)

MSZ EN 60674-3-7:1999

Villamos ipari műanyag fóliák előírásai. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 7. lap: Villamos szigetelésekhez használt fluor-etilén-propilén (FEP-) fólia követelményei (IEC 60674-3-7:1992)

MSZ EN 60674-3-8:2011/A1:2017

Villamos ipari műanyag fóliák. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 8. lap: Villamos szigetelésekhez használt, feszültségmentes, biaxiálisan orientált poli(etilén-naftalát) (PEN-) fólia (IEC 60674-3-8:2011/A1:2016)

MSZ EN 60674-3-8:2012

Villamos ipari műanyag fóliák. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 8. lap: Villamos szigetelésekhez használt, biaxiálisan orientált poli(etilén-naftalát) (PEN-) fólia (IEC 60674-3-8:2011)

MSZ EN 60684-1:2003

Hajlékony szigetelőcsövek. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános követelmények (IEC 60684-1:2003)

MSZ EN 60684-2:2012

Hajlékony szigetelőcsövek. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60684-2:2011)

MSZ EN 60684-3-100-105:2002

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Egyedi csőtípusok követelményei. 100–105. lapok: Extrudált PVC-csövek (IEC 60684-3-100–105:2001)

MSZ EN 60684-3-116:2012

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok előírásai. 116–117. lapok: Extrudált polikloroprén, általános célra (IEC 60684-3-116:2010)

MSZ EN 60684-3-121-124:2002

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Egyedi csőtípusok követelményei. 121–124. lapok: Extrudált szilikoncsövek (IEC 60684-3-121–124:2001)

MSZ EN 60684-3-136:1999

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 136. lap: Extrudált fluorszilikon csövek. Általános célra (IEC 60684-3-136:1997)

MSZ EN 60684-3-145-147:2002

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Egyedi csőtípusok követelményei. 145–147. lapok: Extrudált PTFE-csövek (IEC 60684-3-145–147:2001)

MSZ EN 60684-3-151:1999

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 151. lap: Extrudált PVC/nitril elasztomer csövek. Általános célra (IEC 60684-3-151:1998)

MSZ EN 60684-3-165:2005

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 165. lap: Csökkentett éghetőségű, behatárolt tűzveszélyességű, extrudált poliolefin csövek (IEC 60684-3-165:2004)

MSZ EN 60684-3-205:2012

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 205. lap: Csökkentett éghetőségű, 1,7: 1 és 2:1 névleges arányban hőre zsugorodó klórozott poliolefin csövek (IEC 60684-3-205:2011)

MSZ EN 60684-3-209:2011

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 209. lap: Általános rendeltetésű, csökkentett éghetőségű, 2:1 arányban hőre zsugorodó poliolefin csövek (IEC 60684-3-209:2010)

MSZ EN 60684-3-211:2007

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 211. lap: 2:1 arányban hőre zsugorodó, félmerev poliolefincsövek (IEC 60684-3-211:2007)

MSZ EN 60684-3-212:2006

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 212. lap: Hőre zsugorodó poliolefincsövek (IEC 60684-3-212:2005)

MSZ EN 60684-3-214:2014

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 214. lap: Hőre zsugorodó, nem csökkentett éghetőségű poliolefincsövek, vastag és közepes falúak (IEC 60684-3-214:2013)

MSZ EN 60684-3-216:2005/A2:2014

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 216. lap: Hőre zsugorodó, csökkentett éghetőségű, korlátozott tűzveszélyességű csövek (IEC 60684-3-216:2001/A2:2013)

MSZ EN 60684-3-216:2006

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 216. lap: Hőre zsugorodó, csökkentett éghetőségű, korlátozott tűzveszélyességű csövek (IEC 60684-3-216:2001 + 2003. évi helyesbítés + A1:2005)

MSZ EN 60684-3-228:2005

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 228. lap: Csökkentett éghetőségű, félmerev, folyadékálló, 2:1 arányban hőre zsugorodó, poli(vinilidén-fluorid) csövek (IEC 60684-3-228:2004)

MSZ EN 60684-3-229:2003

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 229. lap: Csökkentett éghetőségű, félhajlékony, folyadékálló, 2:1 arányban hőre zsugorodó poli(vinilidén-fluorid) csövek (IEC 60684-3-229:2003)

MSZ EN 60684-3-233:2006

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 233. lap: Csökkentett éghetőségű, vegyszerálló, 2:1 arányban hőre zsugorodó fluorelasztomer csövek (IEC 60684-3-233:2006)

MSZ EN 60684-3-240-243:2003

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok előírásai. 240–243. lapok: Hőre zsugorodó PTFE-csövek (IEC 60684-3-240–243:2002)

MSZ EN 60684-3-246:2007

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 246. lap: Hőre zsugorodó, kettős falú, nem csökkentett éghetőségű poliolefincsövek (IEC 60684-3-246:2007)

MSZ EN 60684-3-247:2011/A1:2017

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 247. lap: Nem csökkentett éghetőségű, hőre zsugorodó, kettős (vastag és közepes) falú poliolefincsövek (IEC 60684-3-247:2011/A1:2016)

MSZ EN 60684-3-247:2012

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 247. lap: Nem csökkentett éghetőségű, hőre zsugorodó, kettős (vastag és közepes) falú poliolefincsövek (IEC 60684-3-247:2011)

MSZ EN 60684-3-248:2007

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 248. lap: Általános célú, 2:1, 3:1, 4:1 arányban hőre zsugorodó, csökkentett éghetőségű, kettős falú poliolefincsövek (IEC 60684-3-248:2007)

MSZ EN 60684-3-271:2012

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 271. lap: Csökkentett éghetőségű, folyadékálló, 2:1 arányban hőre zsugorodó elasztomer csövek (IEC 60684-3-271:2011)

MSZ EN 60684-3-280:2010/A1:2014

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 280. lap: Kúszóáramálló, hőre zsugorodó poliolefin csövek (IEC 60684-3-280:2010/A1:2013)

MSZ EN 60684-3-280:2011

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 280. lap: Kúszóáramálló, hőre zsugorodó poliolefin csövek (IEC 60684-3-280:2010)

MSZ EN 60684-3-281:2011

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 281. lap: Félvezetőképes, hőre zsugorodó poliolefin csövek (IEC 60684-3-281:2010)

MSZ EN 60684-3-282:2011

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 282. lap: Hőre zsugorodó poliolefin csövek. Igénybevételi ellenőrzés (IEC 60684-3-282:2010)

MSZ EN 60684-3-283:2011

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 283. lap: Hőre zsugorodó poliolefin csövek gyűjtősín-szigetelésre (IEC 60684-3-283:2010)

MSZ EN 60684-3-283:2011/A1:2014

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 283. lap: Hőre zsugorodó poliolefin csövek gyűjtősín-szigetelésre (IEC 60684-3-283:2010/A1:2013)

MSZ EN 60684-3-284:2015

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 284. lap: Hőre zsugorodó csövek olajgát-alkalmazásokra (IEC 60684-3-284:2014)

MSZ EN 60684-3-285:2015

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 285. lap: Hőre zsugorodó poliolefin csövek középfeszültségű összekötők szigetelésére (IEC 60684-3-285:2014)

MSZ EN 60684-3-300:2003

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok előírásai. 300. lap: Szőtt, bevonatlan, üvegtextil szálas csövek (IEC 60684-3-300:2002)

MSZ EN 60684-3-320:2003

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok előírásai. 320. lap: Poli(etilén-tereftalát)-szövetű, enyhén impregnált csövek (IEC 60684-3-320:2002)

MSZ EN 60684-3-340-342:2003

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok előírásai. 340–342. lapok: Tágítható, szövött, poli(etilén-tereftalát) textilcsövek (IEC 60684-3-340–342:2003)

MSZ EN 60684-3-343-345:2003

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok előírásai. 343–345. lapok: Tágítható, szövött, bevonatlan, etilén–klór-trifluor-etilén (E-CTFE) textilcsövek (IEC 60684-3-343–345:2002)

MSZ EN 60684-3-400-402:2003

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok előírásai. 400–402. lapok: Szilikon elasztomer bevonatú üvegtextil csövek (IEC 60684-3-400–402:2002)

MSZ EN 60684-3-403-405:2002

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 403—405. lap: Akrilbázisú bevonatú üvegtextil csövek (IEC 60684-3-403—405:2002)

MSZ EN 60684-3-409:1999

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Egyedi csőtípusok követelményei. 409. lap: Üvegtextil csövek, poliuretán (PUR) alapú bevonattal (IEC 60684-3-409:1999)

MSZ EN 60684-3-420-422:2002

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 420—422. lap: Akrilbázisú bevonatú poli(etilén-tereftalát)-szövet csövek (IEC 60684-3-420—422:2002)

MSZ EN 60763-1:2011

Sajtolt, rétegelt lemezek villamos célokra. 1. rész: Fogalommeghatározások, osztályozás és általános követelmények (IEC 60763-1:2010)

MSZ EN 60763-2:2007

Sajtolt rétegelt lemezek előírásai. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60763-2:2007)

MSZ EN 60763-3-1:2011

Sajtolt, rétegelt lemezek villamos célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Forrón sajtolt, rétegelt lemez követelményei, LB 3.1A.1 és 3.1A.2 típusok (IEC 60763-3-1:2010)

MSZ EN 60814:2000

Szigetelőfolyadékok. Olajjal impregnált papír és szigetelőlemez. A víz meghatározása automata coulombmetriás titrálással (IEC 60814:1997)

MSZ EN 60819-1:2012

Nem cellulózalapú papírok villamos ipari célokra. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános követelmények (IEC 60819-1:2009)

MSZ EN 60819-2:2002

Nem cellulózalapú papírok villamos célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60819-2:2001)

MSZ EN 60819-3-1:2002

Nem cellulózalapú papírok villamos célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Töltött üvegpapír (IEC 60819-3-1:2001)

MSZ EN 60819-3-2:2002

Nem cellulózalapú papírok villamos célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 2. lap: Szervetlen-szerves hibrid papír (IEC 60819-3-2:2001)

MSZ EN 60819-3-3:2012

Nem cellulózalapú papírok villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 3. lap: Töltőanyagot nem tartalmazó aramid- (aromás poliamid) papírok (IEC 60819-3-3:2011)

MSZ EN 60819-3-4:2014

Nem cellulózalapú papírok villamos célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 4. lap: Legfeljebb 50% csillámot tartalmazó aramidszálas papír (IEC 60819-3-4:2013)

MSZ EN 60836:2016

Elektrotechnikai felhasználású, használatlan, szilikonbázisú szigetelőfolyadékok jellemzői (IEC 60836:2015)

MSZ EN 60867:2000

Szigetelőfolyadékok. A felhasználás előtti szintetikus aromás szénhidrogén-folyadékok minőségi követelményei (IEC 6087:1993)

MSZ EN 60893-1:2004

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 1. rész: Fogalommeghatározások, jelölések és általános követelmények (IEC 60893-1:2004)

MSZ EN 60893-2:2004

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek. (IEC 60893-2:2003)

MSZ EN 60893-3-1:2013

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-1. rész: Az egyes anyagok előírásai. Merev, rétegelt, ipari lemezek típusai (IEC 60893-3-1:2012)

MSZ EN 60893-3-2:2004

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-2. rész: Az egyes anyagok előírásai. Epoxigyanta-alapú, merev, rétegelt lemezek követelményei (IEC 60893-3-2:2003)

MSZ EN 60893-3-2:2004/A1:2012

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-2. rész: Az egyes anyagok előírásai. Epoxigyanta-alapú, merev, rétegelt lemezek követelményei (IEC 60893-3-2:2003/A1:2011)

MSZ EN 60893-3-3:2004

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-3. rész: Az egyes anyagok előírásai. Melamingyanta-alapú, merev, rétegelt lemezek követelményei (IEC 60893-3-3:2003)

MSZ EN 60893-3-3:2004/A1:2013

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-3. rész: Az egyes anyagok előírásai. Melamingyanta-alapú, merev, rétegelt lemezek követelményei (IEC 60893-3-3:2003/A1:2011)

MSZ EN 60893-3-4:2004

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-4. rész: Az egyes anyagok előírásai. Fenolgyanta-alapú, merev, rétegelt lemezek követelményei (IEC 60893-3-4:2003)

MSZ EN 60893-3-4:2004/A1:2013

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-4. rész: Az egyes anyagok előírásai. Fenolgyanta-alapú, merev, rétegelt lemezek követelményei (IEC 60893-3-4:2003/A1:2012)

MSZ EN 60893-3-5:2004

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-5. rész: Az egyes anyagok előírásai. Poliésztergyanta-alapú, merev, rétegelt lemezek követelményei (IEC 60893-3-5:2003)

MSZ EN 60893-3-5:2004/A1:2010

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-5. rész: Az egyes anyagok előírásai. Poliésztergyanta-alapú, merev, rétegelt lemezek követelményei (IEC 60893-3-5:2003/A1:2009)

MSZ EN 60893-3-6:2004

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-6. rész: Az egyes anyagok előírásai. Szilikongyanta-alapú, merev, rétegelt lemezek követelményei (IEC 60893-3-6:2003)

MSZ EN 60893-3-6:2004/A1:2010

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-6. rész: Az egyes anyagok előírásai. Szilikongyanta-alapú, merev, rétegelt lemezek követelményei (IEC 60893-3-6:2003/A1:2009)

MSZ EN 60893-3-7:2004

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-7. rész: Az egyes anyagok előírásai. Poliimidgyanta-alapú, merev, rétegelt lemezek követelményei (IEC 60893-3-7:2003)

MSZ EN 60893-3-7:2004/A1:2010

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-7. rész: Az egyes anyagok előírásai. Poliimidgyanta-alapú, merev, rétegelt lemezek követelményei (IEC 60893-3-7:2003/A1:2009)

MSZ EN 60970:2007

Szigetelőfolyadékok. Módszerek a részecskék számlálására és méreteloszlásának meghatározására (IEC 60970:2007)

MSZ EN 61033:2007

Vizsgálati módszerek impregnálószerek kötési szilárdságának meghatározásához, zománchuzal-felületeken (IEC 61033:1991 + A1:2006)

MSZ EN 61039:2009

Szigetelőfolyadékok osztályozása (IEC 61039:2008)

MSZ EN 61061-1:2007

Nem impregnált, tömörített, rétegelt fa, villamos célokra. 1. rész: Fogalommeghatározások, jelölés és általános követelmények (IEC 61061-1:2006)

MSZ EN 61061-2:2001/A1:2002

Nem impregnált, tömörített, rétegelt fa, villamos célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 61061-2:1992/A1:2001)

MSZ EN 61061-2:2002

Nem impregnált, tömörített, rétegelt fa, villamos célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 61061-2:1992)

MSZ EN 61061-3-1:1999

Nem impregnált, tömörített, rétegelt fa, villamos célokra. 3. rész: Egyedi anyagok előírásai. 1. lap: Bükkfából készült furnérlemez (IEC 60061-3-1:1998)

MSZ EN 61061-3-2:2002

Nem impregnált, tömörített, rétegelt fa, villamos célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 2. lap: Bükk furnérlemezből készült gyűrűk (IEC 61061-3-2:2001)

MSZ EN 61065:2000

Módszer az ásványi szigetelőolajok kis hőmérsékletű folyási tulajdonságainak becslésére öregítés után (IEC 1065:1991)

MSZ EN 61067-1:1999

Üveg és üveg-poliészter szövetszalagok. 1. rész: Fogalommeghatározások, osztályozás és általános követelmények (IEC 61067-1:1991)

MSZ EN 61067-2:1999

Üveg és üveg-poliészter szövetszalagok. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 61067-2:1992)

MSZ EN 61067-3-1:1999

Üveg és üveg-poliészter szövetszalagok. 3. rész: Egyedi anyagok előírásai (IEC 61067-3-1:1995)

MSZ EN 61068-1:1999

Poliészter szövetszalagok előírásai. 1. rész: Fogalommeghatározások, jelölés és általános követelmények (IEC 61068-1:1991)

MSZ EN 61068-2:1999

Poliészter szövetszalagok előírásai. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 61068-2:1991)

MSZ EN 61068-3-1:1999

Poliészter szövetszalagok előírásai. 3-1. rész: Egyedi anyagok előírásai. 1. lap: Hagyományos vagy vetélő nélküli szövőgépen szőtt szalagok (IEC 1068-3-1:1995)

MSZ EN 61099:2011

Szigetelőfolyadékok. Villamos ipari célú, használatlan, szintetikus, szerves észterek minőségi előírásai (IEC 61099:2010)

MSZ EN 61100:2000

Folyékony szigetelőanyagok osztályozása a gyulladáspont és a fűtőérték alapján (IEC 61100:1992)

MSZ EN 61144:2000

Vizsgálati módszer a folyékony szigetelőanyagok oxigénszámának a meghatározására (IEC 61144:1992)

MSZ EN 61181:2007

Ásványolajjal feltöltött villamos berendezés. Oldottgáz-analízis (DGA) alkalmazása villamos berendezés gyári ellenőrzésére (IEC 61181:2007)

MSZ EN 61181:2007/A1:2012

Ásványolaj-eredetű olajjal feltöltött villamos berendezés. Oldottgáz-analízis (DGA) alkalmazása villamos berendezés gyári ellenőrzésére (IEC 61181:2007/A1:2012)

MSZ EN 61197:2000

Szigetelőfolyadékok. Lineáris lángterjedés. Üvegszál szalagos vizsgálati módszer (IEC 1197:1993)

MSZ EN 61198:2000

Ásványolaj-alapú szigetelőolajok. A 2-furfurol és rokon termékei meghatározásának módszere (IEC 1198:1993)

MSZ EN 61203:2000

Szintetikus szerves észterek villamos célokra. Irányelvek a berendezésekbe töltött transzformátorészterek kezelésére (IEC 1203:1992)

MSZ EN 61212-1:2006

Villamos szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, villamos ipari, merev, kör szelvényű rétegelt csövek és rudak. 1. rész: Fogalommeghatározások, megjelölések és általános követelmények (IEC 61212-1:2006)

MSZ EN 61212-2:2007

Villamos szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, villamos ipari, merev, kör szelvényű rétegelt csövek és rudak. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 61212-2:2006)

MSZ EN 61212-3-1:2014

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, kör szelvényű rétegelt csövek és rudak villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Kör szelvényű, rétegelt, tekercselt csövek (IEC 61212-3-1:2013)

MSZ EN 61212-3-2:2014

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, kör szelvényű rétegelt csövek és rudak villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 2. lap: Kör szelvényű, rétegelt, sajtolt csövek (IEC 61212-3-2:2013)

MSZ EN 61212-3-3:2007

Villamos szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, villamos ipari, merev, kör szelvényű rétegelt csövek és rudak. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 3. lap: Kör szelvényű, rétegelt, sajtolt rudak (IEC 61212-3-3:2006)

MSZ EN 61221:2005

Ásványolajtermékek és kenőanyagok. Triaril-foszfát-észter-alapú turbinaszabályozó folyadékok (ISO-L-TCD kategória). Követelmények (IEC 61221:2004)

MSZ EN 61234-1:1999

Villamos szigetelőanyagok hidrolitikus stabilitásának vizsgálati módszere. 1. rész: Műanyag fóliák (IEC 1234-1:1994)

MSZ EN 61302:1999

Villamos szigetelőanyagok. A kúszóáram-szilárdság és a kúszóáramút értékelési módszere. Forgókerekes bemerítéses vizsgálat (IEC 1302:1995)

MSZ EN 61316:2000

Vezetékdobos hosszabbítók ipari célra (IEC 61316:1999)

MSZ EN 61386-1:2008/A1:2020

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61386-1:2008/A1:2017)

MSZ EN 61386-1:2009

Védőcsőrendszerek villamos szerelésekhez. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61386-1:2008)

MSZ EN 61386-21:2004

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 21. rész: Egyedi követelmények. Merevvédőcső-rendszerek (IEC 61386-21:2002)

MSZ EN 61386-21:2004/A11:2011

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 21. rész: Egyedi követelmények. Merevvédőcső-rendszerek

MSZ EN 61386-22:2004

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 22. rész: Egyedi követelmények. Hajlíthatóvédőcső-rendszerek (IEC 61386-22:2002)

MSZ EN 61386-22:2004/A11:2011

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 22. rész: Egyedi követelmények. Hajlíthatóvédőcső-rendszerek

MSZ EN 61386-23:2004

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 23. rész: Egyedi követelmények. Hajlékonyvédőcső-rendszerek (IEC 61386-23:2002)

MSZ EN 61386-23:2004/A11:2011

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 23. rész: Egyedi követelmények. Hajlékonyvédőcső-rendszerek

MSZ EN 61386-24:2011

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 24. rész: Egyedi követelmények. Földbe fektetett védőcsőrendszerek (IEC 61386-24:2004)

MSZ EN 61386-25:2012

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 25. rész: Egyedi követelmények. Védőcsövek rögzítőszerelvényei (IEC 61386-25:2011)

MSZ EN 61534-1:2011/A1:2015

Áramvezető sínrendszerek. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61534-1:2011/A1:2014)

MSZ EN 61534-1:2011/A11:2021

Áramvezető sínrendszerek. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 61534-1:2011/A2:2021

Áramvezető sínrendszerek. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61534-1:2011/A2:2020)

MSZ EN 61534-1:2012

Áramvezető sínrendszerek. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61534-1:2011)

MSZ EN 61534-21:2014/A1:2022

Áramvezető sínrendszerek. 21. rész: Falra és mennyezetre szerelhető áramvezető sínrendszerek kiegészítő követelményei (IEC 61534-21:2014/AMD1:2021)

MSZ EN 61534-21:2014/A11:2022

Áramvezető sínrendszerek. 21. rész: Falra és mennyezetre szerelhető áramvezető sínrendszerek kiegészítő követelményei

MSZ EN 61534-21:2015

Áramvezető sínrendszerek. 21. rész: Falra és mennyezetre szerelhető áramvezető sínrendszerek követelményei (IEC 61534-21:2014)

MSZ EN 61534-22:2014/A1:2022

Áramvezető sínrendszerek. 22. rész: Padlón vagy padló alatt szerelhető áramvezető sínrendszerek kiegészítő követelményei (IEC 61534-22:2014/AMD1:2021)

MSZ EN 61534-22:2014/A11:2022

Áramvezető sínrendszerek. 22. rész: Padlón vagy padló alatt szerelhető áramvezető sínrendszerek kiegészítő követelményei

MSZ EN 61534-22:2015

Áramvezető sínrendszerek. 22. rész: Padlón vagy padló alatt szerelhető áramvezető sínrendszerek egyedi követelményei (IEC 61534-22:2014)

MSZ EN 61537:2007

Kábelek és vezetékek fektetése. Kábeltálca- és kábellétra-rendszerek (IEC 61537:2006)

MSZ EN 61619:2000

Folyékony szigetelőanyagok. Poliklórozott bifenil (PCB) szennyeződések. Kapillároszlopos gázkromatográfiás meghatározás módszere (IEC 61619:1997)

MSZ EN 61620:2000

Folyékony szigetelőanyagok. Dielektromos veszteségi tényező meghatározása a vezetőképesség és az elektromos kapacitás mérésével. Vizsgálati módszer (IEC 61620:1998)

MSZ EN 61628-1:1999

Sajtolt hullámlemez és hullámpapír villamos célokra. 1. rész: Fogalommeghatározások, jelölések és általános követelmények (IEC 61628-1:1997)

MSZ EN 61628-2:1999

Sajtolt hullámlemez és hullámpapír villamos célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 61628-2:1998)

MSZ EN 61628-2:1999/A1:2008

Sajtolt hullámlemez és hullámpapír villamos célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 61628-2:1998/A1:2007)

MSZ EN 61629-1:1999

Sajtolt aramidlemez villamos célokra. 1. rész: Fogalommeghatározások, jelölések és általános követelmények (IEC 1629-1:1996)

MSZ EN 61629-2:1999

Sajtolt aramidlemez villamos célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 1629-2:1996)

MSZ EN 61868:2000

Ásványi szigetelőolajok. A kinematikai viszkozitás meghatározása nagyon alacsony hőmérsékleteken (IEC 61868: 1998)

MSZ EN 62011-1:2002

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, négyszög vagy hatszög keresztmetszetű, ipari, merev, sajtolt, rétegelt csövek és rudak villamos célokra. 1. rész: Fogalommeghatározások, jelölések és általános követelmények (IEC 62011-1:2002)

MSZ EN 62011-2:2004

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, négyszög és hatszög keresztmetszetű, merev, sajtolt, rétegelt csövek és rudak villamos ipari célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 62011-2:2004)

MSZ EN 62011-3-1:2004

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, négyszög és hatszög keresztmetszetű, merev, sajtolt, rétegelt csövek és rudak villamos ipari célokra. 3-1. rész: Az egyes anyagok előírásai. Négyszög és hatszög keresztmetszetű csövek és rudak (IEC 62011-3-1:2003)

MSZ EN 62021-1:2003

Szigetelőfolyadékok. A savasság meghatározása. 1. rész: Automatikus potenciometriás titrálás (IEC 62021-1:2003)

MSZ EN 62021-2:2007

Szigetelőfolyadékok. A savasság meghatározása. 2. rész: Kolorimetriás titrálás (IEC 62021-2:2007)

MSZ EN 62021-3:2015

Szigetelőfolyadékok. A semlegesítési szám meghatározása. 3. rész: Nem ásványolaj-alapú szigetelőolajok vizsgálati módszerei (IEC 62021-3:2014)

MSZ EN 62275:2015

Kábelszerelvény-rendszerek. Kábelkötegelő bilincsek villamos berendezésekhez (IEC 62275:2013, módosítva)

MSZ EN 62329-1:2006

Hőre zsugorodó formadarabok. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános követelmények (IEC 62329-1:2005)

MSZ EN 62329-2:2007

Hőre zsugorodó formadarabok. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 62329-2:2006)

MSZ EN 62329-3-100:2011

Hőre zsugorodó formadarabok. 3. rész: Alakméretek előírásai, anyagkövetelmények és összeférhetőségi jellemzők. 100. lap: Hőre zsugorodó formadarabok méretei (IEC 62329-3-100:2010)

MSZ EN 62329-3-101:2011

Hőre zsugorodó formadarabok. 3. rész: Alakméretek előírásai, anyagkövetelmények és összeférhetőségi jellemzők. 101. lap: Poliolefin, félmerev, behatárolt tűzveszélyességű, hőre zsugorodó formadarabok, anyagkövetelmények és rendszerjellemzők (IEC 62329-3-101:2010)

MSZ EN 62329-3-102:2011

Hőre zsugorodó formadarabok. 3. rész: Alakméretek előírásai, anyagkövetelmények és összeférhetőségi jellemzők. 102 lap: Félmerev, hőre zsugorodó elasztomer formadarabok, anyagkövetelmények és rendszerjellemzők (IEC 62329-3-102:2010)

MSZ EN 62444:2014

Kábeltömszelencék villamos berendezésekhez (IEC 62444:2010, módosítva)

MSZ EN 62535:2009

Szigetelőfolyadékok. Vizsgálati módszer a potenciálisan korrozív kén kimutatására használt és használatlan szigetelőolajban (IEC 62535:2008)

MSZ EN 62549:2012

Ízelt tagú rendszerek és hajlékony rendszerek kábelvezetéshez (IEC 62549:2011)

MSZ EN 62697-1:2013

Vizsgálati módszerek a korrozív kénösszetevők mennyiségének meghatározására használatlan és használt szigetelőfolyadékokban. 1. rész: Vizsgálati módszer a dibenzil-diszulfid (DBDS) mennyiségének meghatározására (IEC 62697-1:2012)

MSZ EN 62752:2016/A1:2020

A 2. töltési módú közúti villamos járművek tápvezetékébe beépített szabályozó- és védelmi készülék (IC-CPD) (IEC 62752:2016/A1:2018)

MSZ EN 62770:2015

Folyadékok elektrotechnikai használatra. Használatlan, természetes észterek alkalmazása transzformátorokban és hasonló jellegű villamos berendezésekben (IEC 62770:2013)

MSZ EN IEC 60296:2021

Folyadékok elektrotechnikai használatra. Villamos berendezések ásványolaj-alapú szigetelőolajai (IEC 60296:2020)

MSZ EN IEC 60370:2018

Impregnáláshoz használt szigetelőgyanták és -lakkok hőállóságának vizsgálati eljárása. Villamos átütéses módszerek (IEC 60370:2017)

MSZ EN IEC 60376:2019

Villamos berendezésekben alkalmazott, ipari minőségű kén-hexafluorid (SFˇ6^) és a gázkeverékeiben használt komplementergázok előírásai (IEC 60376:2018)

MSZ EN IEC 60455-3-8:2022

Gyantaalapú reaktív keverékek villamos szigetelési célokra. 3-8. rész: Az egyes anyagok előírásai. Gyanták kábelszerelvényekhez (IEC 60455-3-8:2021)

MSZ EN IEC 60480:2020

Előírások a villamos berendezésekben használt kén-hexafluorid (SFˇ6^) és keverékeinek újrafelhasználására (IEC 60480:2019)

MSZ EN IEC 60667-1:2021

Vulkánfíber villamos ipari célokra. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános követelmények (IEC 60667-1:2020)

MSZ EN IEC 60667-2:2021

Vulkánfíber villamos ipari célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60667-2:2020)

MSZ EN IEC 60667-3-1:2020

Vulkánfíber villamos ipari célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Sík lemezek (IEC 60667-3-1:2020)

MSZ EN IEC 60674-3-1:2022

Villamos ipari műanyag fóliák előírásai. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Biaxiálisan orientált polipropilén- (PP-) fólia kondenzátorokhoz (IEC 60674-3-1:2021)

MSZ EN IEC 60674-3-2:2020

Villamos ipari műanyag fóliák előírásai. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 2. lap: Feszültségmentesített, villamos szigetelésekhez használt biaxiálisan orientált poli(etilén-tereftalát)- (PET-) fólia követelményei (IEC 60674-3-2:2019)

MSZ EN IEC 60684-3-214:2020

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 214. lap: Hőre zsugorodó, nem csökkentett éghetőségű, vastag és közepes falú poliolefincsövek (IEC 60684-3-214:2019)

MSZ EN IEC 60684-3-216:2020

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 216. lap: Hőre zsugorodó, csökkentett éghetőségű, korlátozott tűzveszélyességű csövek (IEC 60684-3-216:2019)

MSZ EN IEC 60684-3-247:2020

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 247. lap: Hőre zsugorodó, nem csökkentett éghetőségű, kettős (vastag és közepes) falú poliolefincsövek (IEC 60684-3-247:2019)

MSZ EN IEC 60684-3-280:2020

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 280. lap: Hőre zsugorodó, kúszóáramálló poliolefincsövek (IEC 60684-3-280:2019)

MSZ EN IEC 60684-3-283:2020

Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 283. lap: Hőre zsugorodó poliolefincsövek gyűjtősín-szigetelésre (IEC 60684-3-283:2019)

MSZ EN IEC 60893-3-6:2004/A2:2018

Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-6. rész: Az egyes anyagok előírásai. Szilikongyanta-alapú, merev, rétegelt lemezek követelményei (IEC 60893-3-6:2003/A2:2017)

MSZ EN IEC 61125:2018

Szigetelőfolyadékok. Az oxidációs stabilitás vizsgálati módszerei. Vizsgálati módszer leszállított állapotban lévő szigetelőfolyadékok oxidációs stabilitásának értékelésére (IEC 61125:2018)

MSZ EN IEC 61386-21:2021

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 21. rész: Kiegészítő követelmények. Merevvédőcső-rendszerek (IEC 61386-21:2021)

MSZ EN IEC 61386-21:2021/A11:2021

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 21. rész: Kiegészítő követelmények. Merevvédőcső-rendszerek

MSZ EN IEC 61386-22:2021

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 22. rész: Kiegészítő követelmények. Hajlíthatóvédőcső-rendszerek (IEC 61386-22:2021)

MSZ EN IEC 61386-22:2021/A11:2021

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 22. rész: Kiegészítő követelmények. Hajlíthatóvédőcső-rendszerek

MSZ EN IEC 61386-23:2021

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 23. rész: Kiegészítő követelmények. Hajlékonyvédőcső-rendszerek (IEC 61386-23:2021)

MSZ EN IEC 61386-23:2021/A11:2021

Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 23. rész: Kiegészítő követelmények. Hajlékonyvédőcső-rendszerek

MSZ EN IEC 62275:2020

Kábelszerelvény-rendszerek. Kábelkötegelő bilincsek villamos berendezésekhez (IEC 62275:2018)

MSZ EN IEC 62677-1:2018

Hőre zsugorodó, kis- és középfeszültségű formadarabok. 1. rész: Általános követelmények (IEC 62677-1:2017)

MSZ EN IEC 62677-2:2018

Hőre zsugorodó, kis- és középfeszültségű formadarabok. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 62677-2:2017)

MSZ EN IEC 62677-3-101:2018

Hőre zsugorodó, kis- és középfeszültségű formadarabok. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 101. lap: Kisfeszültségű alkalmazású, hőre zsugorodó poliolefin formadarabok (IEC 62677-3-101:2018)

MSZ EN IEC 62677-3-102:2018

Hőre zsugorodó, kis- és középfeszültségű formadarabok. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 102. lap: Középfeszültségű alkalmazású, hőre zsugorodó, kúszóáramálló poliolefin formadarabok (IEC 62677-3-102:2018)

MSZ EN IEC 62677-3-103:2020

Hőre zsugorodó, kis- és középfeszültségű formadarabok. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 103. lap: Hőre zsugorodó poliolefin, vezetőképes formadarabok középfeszültségű használatra (IEC 62677-3-103:2019)

MSZ EN IEC 62961:2019

Szigetelőfolyadékok. Vizsgálati módszerek szigetelőfolyadékok határfelületi feszültségének meghatározására. Meghatározás gyűrűmódszerrel (IEC 62961:2018)

MSZ EN IEC 63012:2020

Szigetelőfolyadékok. Használatlan, módosított vagy kevert észterek elektrotechnikai használatra (IEC 63012:2019)

MSZ EN IEC 63172:2020

Villamos szerelési anyagok. Villamos szerelési anyagok energiahatékonysági osztályának meghatározási módszertana (IEC 63172:2020)

MSZ HD 307.2.2 S1:2000

Oldószermentes, polimerizálható, gyantaalapú keverékek villamos szigeteléshez. 2. rész: Vizsgálati módszerek. Vizsgálati módszerek villamos célú bevonóporokra

MSZ HD 307.3.11 S1:2000

Oldószermentes, polimerizálható, gyantaalapú keverékek villamos szigeteléshez. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 11. lap: Epoxigyanta alapú bevonóporok

MSZ HD 381 S1:2000

Vizsgálati módszerek villamos szigetelőanyagok ionos szennyeződésének meghatározására, folyadékos extrakcióval

MSZ HD 382 S1:2000

Új ásványolaj-alapú szigetelőolajok aromás szénhidrogén-tartalmának meghatározása

MSZ HD 416.1 S1:2000

Vulkánfíber villamos célokra. 1. rész: Fogalommeghatározások és általános követelmények

MSZ HD 416.2 S1:2000

Vulkánfíber villamos célokra. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ HD 416.3.1 S1:2000

Vulkánfíber villamos célokra. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Sík lemezek

MSZ HD 438 S1:2000

Szigetelőanyagok villamos ellenállásának és fajlagos ellenállásának vizsgálati módszerei emelt hőmérsékleteken

MSZ HD 488 S1:2000

Szigetelőfolyadékok elgázosodása villamos térerő és ionizáció hatására

MSZ HD 541 S1:2000

Vizsgálati módszerek szilárd villamos szigetelőanyagok gyúlékonyságának meghatározására, izzóhuzalos módszerrel (IEC 829:1988, módosítva)

MSZ HD 582 S1:2000

Használatlan polibutének követelményei (IEC 963:1988)

MSZ IEC 394-1:1992

Villamosipari varnisgyártmányok. Fogalommeghatározások és általános követelmények

MSZ IEC 394-2:1992

Villamosipari varnisgyártmányok. Vizsgálati módszerek

MSZ IEC 394-3-1:1992

Villamosipari varnisgyártmányok. Az egyes anyagokra vonatkozó előírások. Olajlakkal itatott pamutszövet

MSZ IEC 394-3-2:1992

Villamosipari varnisgyártmányok. Az egyes anyagokra vonatkozó előírások. Lakkal itatott üvegszövet

Elnök Ormay György
Elnök munkahelye Lloyd's Register MFT.
Elnökhelyettes
Elnökhelyettes munkahelye
Titkár Kosák Gábor

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CLC/TC 10Folyadékok elektrotechnikai alkalmazásokraFluids for electrotechnical applications
CEN/CLC/JWG CBUKábelek védelmére szolgáló, földbe fektetett műanyag védőcsövekUnderground plastic conduits for protection of cables
CLC/SR 15Szilárd villamos szigetelőanyagokSolid electrical insulating materials
CLC/TC 213Kábelszerelési rendszerekCable menagement systems

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
IEC/TC 10Folyadékok elektrotechnikai alkalmazásokraFluids for electrotechnical applications
IEC/TC 15Szilárd villamos szigetelőanyagokSolid electrical insulating materials
IEC/TC 23Villamos szerelési anyagokElectrical accessories
IEC/SC 23AKábelszerelési rendszerekCable management systems

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemDr. Tamus Zoltán Ádám
ELMŰ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű TársaságSzebeni Mária, Dr.
LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt.Sziládi Tivadar
Magyar Elektrotechnikai EgyesületSomorjai Lajos
SIEMENS Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.Hipszki Gyula
TPV Diagnosztikai és Kutató Kft.Bocsi Ildikó Brigitta