Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2022.05.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 336
A bizottság neve Gázellátás
A bizottság tevékenységi területe Az országos ellátóhálózatban lévő nyomásszabályozó állomások és berendezéseik, illetve az elosztóvezetékek és szerelvényeik szabványosítási feladatainak ellátása. országos és európai szinten.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 11411:1974

Gyújtóláng-égő

MSZ 11413-1:1977

Gáztömörség és vizsgálata. Általános előírások

MSZ 11413-2:1979

Gáztömörség és vizsgálata. Gázfogyasztó készülék

MSZ 11413-3:1979

Gáztömörség és vizsgálata. Gázipari zárószerelvény

MSZ 11413-4:1977

Gáztömörség és vizsgálata. Kisnyomású csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések

MSZ 11413-5:1981

Gáztömörség és vizsgálata. Gázelosztó vezetékek

MSZ 11413-6:1978

Gáztömörség és vizsgálata. Gázipari szerelvények

MSZ 11414-1:1984

Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Éktolózárak beépítési követelményei

MSZ 11414-2:1982

Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Közterületi nyomásszabályozó állomások

MSZ 11414-3:1987

Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Vízgyűjtők és vízzsákok

MSZ 11414-4:1980

Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Rugós gömbszelep

MSZ 11414-5:1982

Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Házi és egyedi nyomásszabályozó állomások

MSZ 11418-1:1982

Gáz- és olajtüzelésű berendezések szerelvényei. Nyomáskapcsoló

MSZ 11418-2:1982

Gáz- és olajtüzelésű berendezések szerelvényei. Hőmérséklet-kapcsoló

MSZ 11425-1:1982

Ipari gázellátó rendszerek. Általános követelmények

MSZ 11425-2:1982

Ipari gázellátó rendszerek. Gázvezetékek és szerelvények követelményei és vizsgálata

MSZ 11425-3:1982

Ipari gázellátó rendszerek. Biztonsági és szabályozóberendezések követelményei

MSZ 2394-1:1979

Gázellátás szerelvényei. Gyorszár

MSZ 2394-2:1979

Gázellátás szerelvényei. Mágnesszelep

MSZ 2887-1:1984

Gumizárású tolózár vasöntvényből. Karimás tolózár NNy 10-re

MSZ 2887-2:1986

Gumizárású tolózár vasöntvényből. Karimás tolózár PN 16-ra

MSZ 7040:1987

Hajlékony kötőelem éghető gázok továbbítására

MSZ 7048-1:1983

Körzeti gázellátó rendszerek. Fogalommeghatározások, csoportosítás, általános követelmények

MSZ 7048-2:1983

Körzeti gázellátó rendszerek. Fogyasztói és csatlakozóvezetékek

MSZ 7048-3:1983

Körzeti gázellátó rendszerek. Elosztóvezetékek védőtávolságai

MSZ 7050-1:1986

Gázüzemű berendezések létesítése. Elgőzölögtető berendezés telepítése

MSZ 7050-2:1977

Gázüzemű berendezések létesítése. Turistagázpalack töltőberendezés

MSZ 7050-3:1986

Gázüzemű berendezések létesítése. Lakókocsi pébégázos fogyasztói berendezése

MSZ 7050-4:1978

Gázüzemű berendezések létesítése. Felépítményes ponton pébégáz fogyasztói berendezése

MSZ 7050-5:1985

Gázüzemű berendezések létesítése. Kistartályos gázellátás

MSZ EN 12007-1:2013

Gázinfrastruktúra. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek. 1. rész: Általános üzemeltetési követelmények

MSZ EN 12007-2:2013

Gázinfrastruktúra. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek. 2. rész: A polietilén különleges üzemeltetési követelményei (MOP legfeljebb 10 bar-ig)

MSZ EN 12007-3:2015

Gázinfrastruktúra. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek. 3. rész: Az acélra vonatkozó különleges műszaki előírások

MSZ EN 12007-4:2013

Gázinfrastruktúra. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek. 4. rész: A javítás különleges funkcionális követelményei

MSZ EN 12007-5:2014

Gázinfrastruktúra. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek. 5. rész: Csatlakozóvezetékek. Különleges működési követelmények

MSZ EN 12065:1999

Cseppfolyósított földgázhoz használt szerelvények és berendezések. Tűz esetén használt közepes és nagy habkiadósságú habok képzéséhez kialakított habkoncentrátumok és oltóporok vizsgálata

MSZ EN 12066:1999

Cseppfolyósított földgázhoz használt szerelvények és berendezések. Cseppfolyósított földgáz tárolására használt tartályok szigetelőbéléseinek vizsgálata

MSZ EN 12186:2015

Gázinfrastruktúra. Gáznyomás-szabályozó állomások gázszállításhoz és gázelosztáshoz. Műszaki követelmények

MSZ EN 12279:2000/A1:2006

Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályozók a csatlakozóvezetékben. Műszaki követelmények

MSZ EN 12279:2002

Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályozók a csatlakozóvezetékben. Műszaki követelmények

MSZ EN 12327:2013

Gázinfrastruktúra. Nyomáspróba, üzembe helyezési és üzemen kívül helyezési eljárások. Üzemeltetési követelmények

MSZ EN 12583:2014

Gázinfrastruktúra. Kompresszorállomások. Működési követelmények

MSZ EN 12732:2022

Gázinfrastruktúra. Acélcsövek hegesztése. Funkcionális követelmények

MSZ EN 13423:2021

Földgázüzemű járművek. Követelmények a földgázüzemű járművekkel (NGV) foglalkozó műhelyek számára és a sűrített földgázüzemű (CNG-) járművek karbantartása

MSZ EN 13645:2002

Cseppfolyósított földgázhoz használt szerelvények és berendezések. Az 5–200 t befogadóképességű szárazföldi tárolók szerelvényeinek szerkezeti kialakítása

MSZ EN 14382:2020

Biztonsági gázelzáró eszközök legfeljebb 10 MPa (100 bar) belépőoldali nyomásig

MSZ EN 15001-1:2010

Gázellátó rendszerek. Gázvezetékek berendezései 0,5 bar feletti üzemi nyomású ipari telepítések esetén és 5 bar feletti üzemi nyomású ipari és nem ipari telepítések esetén.1. rész: A tervezés, az anyagok, a szerkezeti kialakítás, a felügyelet és a vizsgálatok részletes funkcionális követelményei

MSZ EN 15001-2:2009

Gázellátó rendszerek. Gázvezetékek berendezései 0,5 bar feletti üzemi nyomású ipari telepítés esetén és 5 bar feletti üzemi nyomású ipari és nem ipari telepítés esetén. 2. rész: Részletes üzembehelyezési, üzemeltetési és karbantartási követelmények

MSZ EN 15399:2019

Gázinfrastruktúra. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású gázrendszerek biztonsági irányítási rendszere

MSZ EN 1594:2013

Gázinfrastruktúra. 16 bar-nál nagyobb üzemi nyomású csővezetékek. Műszaki követelmények

MSZ EN 16348:2013

Gázinfrastruktúra. Gázszállító csővezetékek gáztovábbító infrastruktúrájának biztonsági irányítási rendszere (SMS) és a csővezeték-integritás irányítási rendszere (PIMS). Működési követelmények

MSZ EN 16726:2015+A1:2018

Gázinfrastruktúra. Gázminőség. H gázcsoport

MSZ EN 17278:2021

Földgázüzemű járművek. Gépjármű-üzemanyagtöltő berendezések

MSZ EN 1775:2008

Gázellátás. Fogyasztói gázvezetékek. Legnagyobb üzemi nyomás <= 5 bar. Műszaki előírások

MSZ EN 1776:2016

Gázinfrastruktúra. Gázmérő rendszerek. Működési követelmények

MSZ EN 1918-1:2016

Gázinfrastruktúra. Föld alatti gáztárolók. 1. rész: Gyakorlati ajánlások víztároló kőzetekben való tárolásra

MSZ EN 1918-2:2016

Gázinfrastruktúra. Föld alatti gáztárolók. 2. rész: Gyakorlati ajánlások olaj- és gázmezőkben való tárolásra

MSZ EN 1918-3:2016

Gázinfrastruktúra. Föld alatti gáztárolók. 3. rész: Gyakorlati ajánlások oldással kialakított kősóüregekben való tárolásra

MSZ EN 1918-4:2016

Gázinfrastruktúra. Föld alatti gáztárolók. 4. rész: Gyakorlati ajánlások bányászati módszerekkel kialakított kőzetüregekben való tárolásra

MSZ EN 1918-5:2016

Gázinfrastruktúra. Föld alatti gáztárolók. 5. rész: Gyakorlati ajánlások a felszíni létesítmények kialakításához

MSZ EN 334:2020

Gáznyomás-szabályozók legfeljebb 10 MPa (100 bar) belépőoldali nyomásig

MSZ EN ISO 16923:2018

Földgáz-töltőállomások. CNG-töltőállomások járművek üzemanyag-ellátására (ISO 16923:2016)

MSZ EN ISO 16924:2018

Földgáz-töltőállomások. LNG-töltőállomások járművek üzemanyag-ellátására (ISO 16924:2016)

MSZ-09-96.0128:1983

Gázellátás szerelvényei. Hőmérséklethatárolók

Elnök Török Ervin
Elnök munkahelye MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Elnökhelyettes Tóth István
Elnökhelyettes munkahelye Magyar Földgáztároló Zrt.
Titkár Szabó József

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/TC 326Földgázüzemű járművek. Üzemenyagellátás és működtetésNatural Gas Vehicles – Fuelling and Operation
CEN/TC 235Gáznyomás-szabályozók és biztonsági zárószerkezetek a gázszállításban és gázelosztásbanGas pressure regulators and associated safety devices for use in gas transmission and distribution
CEN/TC 234GázszolgáltatásGas infrastructure

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Budapest Főváros KormányhivatalaJarabek Péter
FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő RészvénytársaságRobonyi András
Magyar Bányászati és Földtani SzolgálatLelkes Péter
Magyar Épületgépészek SzövetségeGyárfás Attila
Magyar Földgáztároló Zrt.Tóth István
MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő RészvénytársaságTánczos Gyula
MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.Török Ervin
Nemzeti Fejlesztési MinisztériumKecskeméti Ottó