Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2022.05.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 725
A bizottság neve Környezetirányítási rendszerek
A bizottság tevékenységi területe Környezetirányítási rendszerek (KIR), környezet és környezetvédelem, környezetgazdálkodás, környezeti hatás értékelése, környezetszennyezés mérséklése és fenntartása, ökológiai címkézés és a termék életciklusai, életcikluselemzés
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ EN ISO 14001:2015

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval (ISO 14001:2015)

MSZ EN ISO 14002-1:2021

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Útmutató az ISO 14001 alkalmazásához a környezeti tényezők és körülmények kezelésére egy környezeti témakörön belül. 1. rész: Általános előírások (ISO 14002-1:2019)

MSZ EN ISO 14004:2016

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Általános irányelvek a bevezetéshez (ISO 14004:2016)

MSZ EN ISO 14005:2020

Környezetközpontú irányítási rendszerek. A szakaszos bevezetés rugalmas megközelítésének irányelvei (ISO 14005:2019)

MSZ EN ISO 14006:2020

Környezetközpontú irányítási rendszerek. A környezetbarát tervezés integrálásának irányelvei (ISO 14006:2020)

MSZ EN ISO 14007:2021

Környezetközpontú irányítás. Útmutató a környezeti költségek és hasznok meghatározásához (ISO 14007:2019)

MSZ EN ISO 14008:2020

A környezeti hatások és a kapcsolódó környezeti szempontok pénzügyi értékelése (ISO 14008:2019)

MSZ EN ISO 14015:2010

Környezetközpontú irányítás. Helyszínek és szervezetek környezeti értékelése (HSZKÉ) (ISO 14015:2001)

MSZ EN ISO 14020:2002

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Általános elvek (ISO 14020:2000)

MSZ EN ISO 14021:2016

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II. típusú környezeti címkézés) (ISO 14021:2016)

MSZ EN ISO 14021:2016/A1:2021

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II. típusú környezeti címkézés). 1. módosítás: Karbonlábnyom, karbonsemlegesség (ISO 14021:2016/Amd 1:2021)

MSZ EN ISO 14024:2018

Környezeti címkék és nyilatkozatok. I. típusú környezeti címkézés. Alapelvek és eljárások (ISO 14024:2018)

MSZ EN ISO 14025:2010

Környezetvédelmi címkék és nyilatkozatok. III. típusú környezetvédelmi nyilatkozatok. Alapelvek és eljárások (ISO 14025:2006)

MSZ EN ISO 14026:2019

Környezeti címkék és nyilatkozatok. A lábnyom-információ közlésének alapelvei, követelményei és irányelvei (ISO 14026:2017)

MSZ EN ISO 14031:2021

Környezetközpontú irányítás. A környezeti teljesítmény értékelése. Útmutató (ISO 14031:2021)

MSZ EN ISO 14034:2019

Környezetközpontú irányítás. Környezeti technológia igazolása (verifikálása) (ETV) (ISO 14034:2016)

MSZ EN ISO 14040:2006

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretek (ISO 14040:2006)

MSZ EN ISO 14040:2006/A1:2021

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretrendszer. 1. módosítás (ISO 14040:2006/Amd 1:2020)

MSZ EN ISO 14040:2022 EV

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretrendszer (ISO 14040:2006 + Amd 1:2020) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN ISO 14044:2006

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók (ISO 14044:2006)

MSZ EN ISO 14044:2006/A1:2018

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók. 1. módosítás (ISO 14044:2006/Amd 1:2017)

MSZ EN ISO 14044:2006/A2:2021

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók. 2. módosítás (ISO 14044:2006/Amd 2:2020)

MSZ EN ISO 14044:2022 EV

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és irányelvek (ISO 14044:2006 + Amd 1:2017 + Amd 2:2020) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN ISO 14045:2012

Környezetközpontú irányítás. Termékrendszerek ökológiai hatékonyságának értékelése. Alapelvek, követelmények és útmutató (ISO 14045:2012)

MSZ EN ISO 14046:2016

Környezetközpontú irányítás. Vízlábnyom. Alapelvek, követelmények és irányelvek (ISO 14046:2014)

MSZ EN ISO 14050:2020

Környezetközpontú irányítás. Szakszótár (ISO 14050:2020)

MSZ EN ISO 14051:2012

Környezetközpontú irányítás. Anyagfolyamköltségek számítása. Általános keretek (ISO 14051:2011)

MSZ EN ISO 14052:2018

Környezetközpontú irányítás. Az anyagáramlás költségének elszámolása. Útmutatás az ellátási láncba való gyakorlati bevezetéshez (ISO 14052:2017)

MSZ EN ISO 14063:2020

Környezetközpontú irányítás. Környezettel kapcsolatos kommunikáció. Irányelvek és példák (ISO 14063:2020) 

MSZ EN ISO 14064-1:2019

Üvegházhatású gázok. 1. rész: Előírások és útmutatás üvegházhatású gázok kibocsátására és kivonására irányuló, szervezeti szintű számszerűsítésre és jelentéstételre (ISO 14064-1:2018)

MSZ EN ISO 14064-2:2019

Üvegházhatású gázok. 2. rész: Előírások útmutatóval az üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentésére vagy kivonásuk fokozására irányuló projektszintű számszerűsítésre, figyelemmel kísérésre és jelentéskészítésre (ISO 14064-2:2019)

MSZ EN ISO 14064-3:2019

Üvegházhatású gázok. 3. rész: Előírások útmutatóval az üvegházhatású gázokra vonatkozó állítások verifikálására és validálására (ISO 14064-3:2019)

MSZ EN ISO 14065:2022

A környezeti információkat validáló és verifikáló szervezetekre vonatkozó általános alapelvek és követelmények (ISO 14065:2020)

MSZ EN ISO 14067:2019

Üvegházhatású gázok. Termékek szénlábnyoma. Követelmények és irányelvek a számszerűsítéshez (ISO 14067:2018)

MSZ EN ISO 14090:2020

Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz. Alapelvek, követelmények és irányelvek (ISO 14090:2019)

MSZ EN ISO 14091:2021

Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz. A sérülékenységgel, a környezeti hatásokkal és a kockázatfelméréssel kapcsolatos irányelvek (ISO 14091:2021)

Elnök
Elnök munkahelye
Elnökhelyettes
Elnökhelyettes munkahelye
Titkár Czimer Gáborné

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CEN/SS S26Környezetközpontú irányításEnvironmental Management

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
ISO/TC 207Környezetközpontú irányításEnvironmental management

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
AgrárminisztériumGál Anna Mária
ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.Szalai Lívia
EMT Első Magyar Tanúsító Zrt.Bujtás Gyula
Hulladékgazdálkodók Országos SzövetségeHéjja Eszter
Magyar vas- és Acélipari Egyesülés, Kohászati Szabványosítási KözpontKun Zoltán
MERT-CERT Tanúsító Kft.Sándor János
Nemzeti Akkreditáló HatóságIspány Judit
Szent István EgyetemDr. Sipos László
SZENZOR Gazdaságmérnöki Kft.Ugrayné Litauszki Erzsébet
Szilikátipari Tudományos EgyesületTóth István
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt.Balogh Rita
Vaszkó Csaba Egyéni VállalkozóVaszkó Csaba