Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2021.12.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 838
A bizottság neve Világítástechnika
A bizottság tevékenységi területe Fényforrások (volfrámszálas izzólámpák, halogén izzólámpák, kisülőlámpák, úgymint két végükön fejelt fénycsövek, egy végükön fejelt fénycsövek, nagynyomású higanylámpák, kisnyomású nátriumlámpák). Lámpafejek és -foglalatok, lámpatartozékok. Lámpatestek. Lámpatestek általános követelményei és vizsgálataik, A lámpatestek működési jellemzői, lámpatestek fotometriai adatainak mérése és ábrázolása, lámpatestek különféle elektronikus áramköreinek egyedi követelményei, lámpatestek csatlakozóeszközei. Fénytechnikai terminológia: lámpatestek és alkatrészeik. Alkalmazott világítástechnika. Fény és világítás (munkahelyi világítás, útvilágítás, tartalékvilágítás). A nem koherens optikai sugárzás személyi expozíciójának mérése és becslése. Repülőterek világításának és irányfényeinek villamos létesítményei. Útvilágítás. Biztonsági világítási rendszerek. Közúti forgalomjelző rendszerek. Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 9620-1:1990

Fénytechnikai terminológia. A sugárzás alapfogalmai, mennyiségei és egységei

MSZ 9620-10:1989

Fénytechnikai terminológia. Lámpatestek és alkatrészeik

MSZ 9620-11:1990

Fénytechnikai terminológia. Közlekedési világítás és fényjelzések

MSZ 9620-12:1990

Fénytechnikai terminológia. Tárgymutató és jelmagyarázat

MSZ 9620-2:1990

Fénytechnikai terminológia. Látás, színvisszaadás

MSZ 9620-3:1990

Fénytechnikai terminológia. Színmérés

MSZ 9620-4:1990

Fénytechnikai terminológia. Emisszió, az anyag optika tulajdonságai

MSZ 9620-5:1989

Fénytechnikai terminológia. Radiometria, fotometria, kolorimetria és fizikai érzékelők

MSZ 9620-6:1989

Fénytechnikai terminológia. Az optikai sugárzás aktinikus hatásai

MSZ 9620-7:1989

Fénytechnikai terminológia. Fényforrások

MSZ 9620-8:1989

Fénytechnikai terminológia. Lámpák alkatrészei és tartozékai

MSZ 9620-9:1990

Fénytechnikai terminológia. Mesterséges és természetes világítás

MSZ 9827:2011

Jelzőfények színei

MSZ 9828:2011

Megvilágításmérők és fénysűrűségmérők jellemzői. Működési követelmények, jellemzők és előírások

MSZ CEN/TR 13201-1:2015

Útvilágítás. 1. rész: Irányelvek a világítási osztályok kiválasztásához

MSZ CEN/TS 17623:2021

BIM-tulajdonságok a világításhoz. Lámpatestek és érzékelőeszközök

MSZ EN 12193:2019

Fény és világítás. Sportlétesítmények világítása

MSZ EN 12464-1:2012

Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek

MSZ EN 12464-2:2014

Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 2. rész: Szabadtéri munkahelyek

MSZ EN 12665:2018

Fény és világítás. A világítási követelmények előírásához szükséges alapfogalmak és kritériumok

MSZ EN 13032-1:2004+A1:2012

Fény és világítás. Fényforrások és lámpatestek fotometriai adatainak mérése és ábrázolása. 1. rész: Mérés és az adatfájl formátuma

MSZ EN 13032-2:2018

Fény és világítás. Fényforrások és lámpatestek fotometriai adatainak mérése és ábrázolása. 2. rész: Külső és belső téri munkahelyek adatainak ábrázolása

MSZ EN 13032-3:2008

Fényforrások és lámpatestek fotometriai adatainak mérése és ábrázolása. 3. rész: Munkahelyek tartalékvilágítási adatainak ábrázolása

MSZ EN 13032-4:2015+A1:2020

Fény és világítás. Fényforrások és lámpatestek fotometriai adatainak mérése és ábrázolása. 4. rész: LED-lámpák, -modulok és -lámpatestek

MSZ EN 13032-5:2019

Fény és világítás. Fényforrások és lámpatestek fotometriai adatainak mérése és ábrázolása. 5. rész: Útvilágításra használt lámpatestek adatainak közlése

MSZ EN 13201-2:2016

Útvilágítás. 2. rész: A világítási jellemzők követelményei

MSZ EN 13201-3:2016

Útvilágítás. 3. rész: A világítási jellemzők számítása

MSZ EN 13201-4:2016

Útvilágítás. 4. rész: A világítási jellemzők mérési módszerei

MSZ EN 13201-5:2016

Útvilágítás. 5. rész: Energiahatékonysági jellemzők

MSZ EN 14255-1:2005

A nem koherens optikai sugárzás személyi expozíciójának mérése és becslése. 1. rész: Mesterséges források által kibocsátott ultraibolya sugárzás a munkahelyen

MSZ EN 14255-2:2006

A nem koherens optikai sugárzás személyi expozíciójának mérése és becslése. 2. rész: Mesterséges források által kibocsátott látható és infravörös sugárzás a munkahelyen

MSZ EN 14255-3:2008

A nem koherens optikai sugárzás személyi expozíciójának mérése és becslése. 3. rész: A Nap által kibocsátott UV-sugárzás

MSZ EN 14255-4:2007

A nem koherens optikai sugárzás személyi expozíciójának mérése és értékelése. 4. rész: Az UV-, a látható és az IR-expozició méréseinek során alkalmazott terminológia és mennyiségek

MSZ EN 15193-1:2017+A1:2021

Épületek energetikai teljesítőképessége. A világítás energetikai követelményei. 1. rész: Előírások, M9 modul

MSZ EN 16237:2013

A nem koherens optikai sugárzás nem villamos forrásainak osztályozása

MSZ EN 16268:2013

A lámpatestek fényvisszavető felületeinek jellemzői

MSZ EN 16276:2013

Kiürítési világítás a közúti alagutakban

MSZ EN 17037:2019

Természetes világítás épületekben

MSZ EN 1837:2021

Gépek biztonsága. Gépek beépített világítása

MSZ EN 1838:2014

Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás

MSZ EN 50107-1:2002/A1:2004

Legalább 1 kV, de legfeljebb 10 kV névleges üresjárási feszültségről működő jelzők és világító kisülőcsövek létesítményei. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50107-1:2003

Legalább 1 kV, de legfeljebb 10 kV névleges üresjárási feszültségről működő jelzők és világító kisülőcsövek létesítményei. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50107-2:2005

Legalább 1 kV, de legfeljebb 10 kV névleges üresjárási feszültségről működő jelzők és világító kisülőcsövek létesítményei. 2. rész: Földszivárgóáram és üresjárási áram elleni védelmi eszközök követelményei

MSZ EN 50172:2005

Biztonsági világítási rendszerek

MSZ EN 50293:2013

Közúti forgalomirányító rendszerek. Elektromágneses összeférhetőség

MSZ EN 50490:2009

Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihez. A légiforgalmi földi világítás vezérlő- és megfigyelőrendszereinek műszaki követelményei. Egyes lámpák szelektív kapcsoló- és megfigyelőegységei

MSZ EN 50512:2009

Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihez. Továbbfejlesztett vizuális dokkolásirányító rendszerek (A-VDGS)

MSZ EN 60061-1:1993/A21:1999

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A21:1998)

MSZ EN 60061-1:1993/A22:2000

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A22:1999)

MSZ EN 60061-1:1993/A23:2000

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A23:1999)

MSZ EN 60061-1:1993/A24:2001

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A24:2000)

MSZ EN 60061-1:1993/A25:2001

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A25:2001)

MSZ EN 60061-1:1993/A26:2001

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A26:2001)

MSZ EN 60061-1:1993/A27:2015

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A27:2001, módosítva)

MSZ EN 60061-1:1993/A28:2002

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A28:2002)

MSZ EN 60061-1:1993/A29:2002

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A29:2002)

MSZ EN 60061-1:1993/A30:2003

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A30:2002)

MSZ EN 60061-1:1993/A31:2003

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A31:2003)

MSZ EN 60061-1:1993/A32:2004

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A32:2003)

MSZ EN 60061-1:1993/A33:2004

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A33:2003)

MSZ EN 60061-1:1993/A34:2005

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A34:2004)

MSZ EN 60061-1:1993/A35:2005

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A35:2004)

MSZ EN 60061-1:1993/A36:2006

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A36:2005)

MSZ EN 60061-1:1993/A37:2007

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A37:2006)

MSZ EN 60061-1:1993/A38:2007

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A38:2006)

MSZ EN 60061-1:1993/A39:2007

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A39:2007)

MSZ EN 60061-1:1993/A40:2009

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A40:2008)

MSZ EN 60061-1:1993/A41:2010

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A41:2009)

MSZ EN 60061-1:1993/A42:2010

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A42:2009)

MSZ EN 60061-1:1993/A43:2011

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A43:2010)

MSZ EN 60061-1:1993/A44:2011

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A44:2010)

MSZ EN 60061-1:1993/A45:2012

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A45:2011)

MSZ EN 60061-1:1993/A46:2012

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A46:2011)

MSZ EN 60061-1:1993/A47:2012

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A47:2011)

MSZ EN 60061-1:1993/A48:2013

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A48:2012)

MSZ EN 60061-1:1993/A49:2013

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A49:2013)

MSZ EN 60061-1:1993/A50:2014

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A50:2014)

MSZ EN 60061-1:1993/A51:2015

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A51:2014)

MSZ EN 60061-1:1993/A52:2016

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A52:2015, módosítva)

MSZ EN 60061-1:1993/A53:2016

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A53:2015, módosítva)

MSZ EN 60061-1:1993/A54:2017

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A54:2016)

MSZ EN 60061-1:1993/A55:2017

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A55:2016)

MSZ EN 60061-1:1993/A56:2018

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A56:2017)

MSZ EN 60061-1:1993/A57:2018

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A57:2017)

MSZ EN 60061-1:1993/A58:2019

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A58:2018)

MSZ EN 60061-1:1993/A60:2020

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A60:2020)

MSZ EN 60061-1:1993/A61:2021

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1:1969/A61:2020)

MSZ EN 60061-1:1993/A7:1999

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 60061-1V:1997)

MSZ EN 60061-1:1997

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC 61-1:1969 + A:1970....N:1992 kiegészítések, módosítva)

MSZ EN 60061-2:1993/A18:1999

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A18:1998)

MSZ EN 60061-2:1993/A19:2000

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A19:1999)

MSZ EN 60061-2:1993/A20:2000

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A20:1999)

MSZ EN 60061-2:1993/A21:2001

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpa-foglalatok (IEC 60061-2:1969/A21:2000)

MSZ EN 60061-2:1993/A22:2001

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A22:2001)

MSZ EN 60061-2:1993/A23:2001

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A23:2001)

MSZ EN 60061-2:1993/A24:2002

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A24:2001)

MSZ EN 60061-2:1993/A25:2002

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A25:2002)

MSZ EN 60061-2:1993/A26:2002

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A26:2002)

MSZ EN 60061-2:1993/A27:2003

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A27:2002)

MSZ EN 60061-2:1993/A28:2003

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A28:2003)

MSZ EN 60061-2:1993/A29:2004

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A29:2003)

MSZ EN 60061-2:1993/A30:2004

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A30:2003)

MSZ EN 60061-2:1993/A31:2005

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A31:2004)

MSZ EN 60061-2:1993/A32:2005

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A32:2004)

MSZ EN 60061-2:1993/A33:2006

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A33:2005)

MSZ EN 60061-2:1993/A34:2007

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A34:2006)

MSZ EN 60061-2:1993/A35:2007

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A35:2006)

MSZ EN 60061-2:1993/A36:2007

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A36:2007)

MSZ EN 60061-2:1993/A37:2009

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A37:2008)

MSZ EN 60061-2:1993/A38:2010

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A38:2009)

MSZ EN 60061-2:1993/A39:2010

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A39:2009)

MSZ EN 60061-2:1993/A40:2011

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A40:2010)

MSZ EN 60061-2:1993/A41:2011

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A41:2010)

MSZ EN 60061-2:1993/A42:2012

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A42:2011)

MSZ EN 60061-2:1993/A43:2012

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A43:2011)

MSZ EN 60061-2:1993/A44:2012

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A44:2011)

MSZ EN 60061-2:1993/A45:2013

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A45:2012)

MSZ EN 60061-2:1993/A46:2013

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A46:2013)

MSZ EN 60061-2:1993/A47:2014

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A47:2014)

MSZ EN 60061-2:1993/A48:2015

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A48:2014)

MSZ EN 60061-2:1993/A49:2016

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A49:2015)

MSZ EN 60061-2:1993/A50:2016

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A50:2015)

MSZ EN 60061-2:1993/A51:2017

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A51:2016)

MSZ EN 60061-2:1993/A52:2018

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A52:2017)

MSZ EN 60061-2:1993/A53:2018

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A53:2017)

MSZ EN 60061-2:1993/A54:2019

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A54:2018)

MSZ EN 60061-2:1993/A55:2020

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A55:2020)

MSZ EN 60061-2:1993/A56:2021

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A56:2020)

MSZ EN 60061-2:1993/A57:2021

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2:1969/A57:2020)

MSZ EN 60061-2:1993/A7:1999

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 60061-2S:1997)

MSZ EN 60061-2:1997

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC 61-2:1969 + A:1970....K:1992 kiegészítések, módosítva)

MSZ EN 60061-3:1993/A20:1999

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A20:1998)

MSZ EN 60061-3:1993/A21:2000

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A21:1999)

MSZ EN 60061-3:1993/A22:2000

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A22:1999)

MSZ EN 60061-3:1993/A23:2001

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A23:2000)

MSZ EN 60061-3:1993/A24:2001

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A24:2001)

MSZ EN 60061-3:1993/A25:2001

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A25:2001)

MSZ EN 60061-3:1993/A26:2002

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A26:2001)

MSZ EN 60061-3:1993/A27:2002

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A27:2002)

MSZ EN 60061-3:1993/A28:2002

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A28:2002)

MSZ EN 60061-3:1993/A29:2003

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A29:2002)

MSZ EN 60061-3:1993/A30:2003

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A30:2003)

MSZ EN 60061-3:1993/A31:2004

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A31:2003)

MSZ EN 60061-3:1993/A32:2004

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A32:2003)

MSZ EN 60061-3:1993/A33:2005

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A33:2004)

MSZ EN 60061-3:1993/A34:2005

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A34:2004)

MSZ EN 60061-3:1993/A35:2006

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A35:2005)

MSZ EN 60061-3:1993/A36:2007

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A36:2006)

MSZ EN 60061-3:1993/A37:2007

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A37:2006)

MSZ EN 60061-3:1993/A38:2007

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A38:2007)

MSZ EN 60061-3:1993/A39:2010

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A39:2009)

MSZ EN 60061-3:1993/A40:2010

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A40:2009)

MSZ EN 60061-3:1993/A41:2011

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A41:2010)

MSZ EN 60061-3:1993/A42:2011

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A42:2010)

MSZ EN 60061-3:1993/A43:2012

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A43:2011)

MSZ EN 60061-3:1993/A44:2012

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A44:2011)

MSZ EN 60061-3:1993/A45:2012

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A45:2011)

MSZ EN 60061-3:1993/A46:2013

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A46:2012)

MSZ EN 60061-3:1993/A47:2013

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A47:2013)

MSZ EN 60061-3:1993/A48:2014

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A48:2014)

MSZ EN 60061-3:1993/A49:2015

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A49:2014)

MSZ EN 60061-3:1993/A50:2016

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A50:2015)

MSZ EN 60061-3:1993/A51:2016

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A51:2015)

MSZ EN 60061-3:1993/A52:2017

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A52:2016)

MSZ EN 60061-3:1993/A53:2017

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A53:2017)

MSZ EN 60061-3:1993/A54:2018

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A54:2017)

MSZ EN 60061-3:1993/A55:2019

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A55:2018)

MSZ EN 60061-3:1993/A56:2020

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A56:2019)

MSZ EN 60061-3:1993/A57:2020

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A57:2020)

MSZ EN 60061-3:1993/A58:2021

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3:1969/A58:2020)

MSZ EN 60061-3:1993/A7:1999

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 60061-3U:1997)

MSZ EN 60061-3:1997

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC 61-3:1969 + A:1970....M:1992 kiegészítések, módosítva)

MSZ EN 60061-4:1992/A10:2007

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 4. rész: Útmutató és általános irányelvek (IEC 60061-4:1990/A10:2006)

MSZ EN 60061-4:1992/A11:2008

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 4. rész: Útmutató és általános irányelvek (IEC 60061-4:1990/A11:2007)

MSZ EN 60061-4:1992/A12:2010

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 4. rész: Útmutató és általános irányelvek (IEC 60061-4:1990/A12:2009)

MSZ EN 60061-4:1992/A13:2012

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 4. rész: Útmutató és általános irányelvek (IEC 60061-4:1990/A13:2010)

MSZ EN 60061-4:1992/A14:2012

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 4. rész: Útmutató és általános irányelvek (IEC 60061-4:1990/A14:2011)

MSZ EN 60061-4:1992/A15:2018

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 4. rész: Útmutató és általános irányelvek (IEC 60061-4:1990/A15:2017)

MSZ EN 60061-4:1992/A16:2018

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 4. rész: Útmutató és általános irányelvek (IEC 60061-4:1990/A16:2018)

MSZ EN 60061-4:1992/A5:2000

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 4. rész: Útmutató és általános irányelvek (IEC 60061-4:1990/A5:1998)

MSZ EN 60061-4:1992/A6:2001

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 4. rész: Útmutató és általános irányelvek (IEC 60061-4:1990/A6:2000)

MSZ EN 60061-4:1992/A7:2002

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 4. rész: Útmutató és általános irányelvek (IEC 60061-4:1990/A7:2001)

MSZ EN 60061-4:1992/A8:2003

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 4. rész: Útmutató és általános irányelvek (IEC 60061-4:1990/A8:2003)

MSZ EN 60061-4:1992/A9:2005

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 4. rész: Útmutató és általános irányelvek (IEC 60061-4:1990/A9:2004)

MSZ EN 60061-4:1997

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 4. rész: Útmutató és általános irányelvek (IEC 61-4:1990, módosítva)

MSZ EN 60064:1995/A11:2008

Volfrámszálas izzólámpák háztartási és hasonló általános világítási célra. Működési követelmények

MSZ EN 60064:1995/A2:2003

Volfrámszálas izzólámpák háztartási és hasonló általános világítási célra. Működési követelmények (IEC 60064:1993/A2:2002, módosítva)

MSZ EN 60064:1995/A3:2006

Volfrámszálas izzólámpák háztartási és hasonló általános világítási célra. Működési követelmények (IEC 60064:1993/A3:2005, módosítva)

MSZ EN 60064:1995/A4:2008

Volfrámszálas izzólámpák háztartási és hasonló általános világítási célra. Működési követelmények (IEC 60064:1993/A4:2007, módosítva)

MSZ EN 60064:1995/A5:2010

Volfrámszálas izzólámpák háztartási és hasonló általános világítási célra. Működési követelmények (IEC 60064:1993/A5:2009, módosítva)

MSZ EN 60064:1997

Volfrámszálas izzólámpák háztartási és hasonló általános világítási célra. Működési követelmények (IEC 64:1993, módosítva)

MSZ EN 60081:1998/A1:2002

Két végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 60081:1997/A1:2000, módosítva)

MSZ EN 60081:1998/A11:2018

Két végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények

MSZ EN 60081:1998/A2:2004

Két végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 60081:1997/A2:2003)

MSZ EN 60081:1998/A3:2006

Két végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 60081:1997/A3:2005)

MSZ EN 60081:1998/A4:2011

Két végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 60081:1997/A4:2010)

MSZ EN 60081:1998/A5:2014

Két végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 60081:1997/A5:2013)

MSZ EN 60081:1998/A6:2018

Két végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 60081:1997/A6:2017, módosítva)

MSZ EN 60081:2000

Két végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 60081:1997)

MSZ EN 60155:1995/A2:2007

Fénycsőgyújtók (IEC 60155:1993/A2:2006)

MSZ EN 60155:1997

Fénycsőgyújtók (IEC 155:1993)

MSZ EN 60188:2001

Nagynyomású higanylámpák. Működési előírások (IEC 60188:2001)

MSZ EN 60188:2001/A11:2020

Nagynyomású higanylámpák. Működési előírások

MSZ EN 60192:2001

Kisnyomású nátriumlámpák. Működési előírások (IEC 60192:2001)

MSZ EN 60240-1:1998

Ipari fűtésre szánt villamos infravörös sugárzók jellemzői. 1. rész: Rövidhullámú infravörös sugárzók (IEC 240-1:1992)

MSZ EN 60357:2003

Halogén izzólámpák (gépjárműlámpák kivételével). Működési előírások (IEC 60357:2002)

MSZ EN 60357:2003/A1:2008

Halogén izzólámpák (gépjárműlámpák kivételével). Működési előírások (IEC 60357:2002/A1:2006, módosítva)

MSZ EN 60357:2003/A11:2016

Halogén izzólámpák (a gépjárműlámpák kivételével). Működési előírások

MSZ EN 60357:2003/A2:2009

Halogén izzólámpák (a gépjárműlámpák kivételével). Működési előírások (IEC 60357:2002/A2:2008)

MSZ EN 60357:2003/A3:2012

Halogén izzólámpák (a gépjárműlámpák kivételével). Működési előírások (IEC 60357:2002/A3:2011)

MSZ EN 60360:1999

A lámpafej melegedésének szabványos mérési módszere (IEC 60360:1998)

MSZ EN 60399:2004/A1:2009

Ernyőtartó gyűrűs lámpafoglalatok menetei (IEC 60399:2004/A1:2008)

MSZ EN 60399:2005

Ernyőtartó gyűrűs lámpafoglalatok menetei (IEC 60399:2004)

MSZ EN 60400:2017/A1:2021

Fénycsőfoglalatok és gyújtófoglalatok (IEC 60400:2017/A1:2020)

MSZ EN 60400:2018

Fénycsőfoglalatok és gyújtófoglalatok (IEC 60400:2017)

MSZ EN 60432-1:2000/A1:2005

Izzólámpák. Biztonsági előírások. 1. rész: Volfrámszálas izzólámpák háztartási és hasonló, általános világítási célokra (IEC 60432-1:1999/A1:2005)

MSZ EN 60432-1:2000/A2:2013

Izzólámpák. Biztonsági előírások. 1. rész: Volfrámszálas izzólámpák háztartási és hasonló, általános világítási célokra (IEC 60432-1:1999/A2:2011)

MSZ EN 60432-1:2001

Izzólámpák. Biztonsági előírások. 1. rész: Volfrámszálas izzólámpák háztartási és hasonló, általános világítási célokra (IEC 60432-1:1999, módosítva)

MSZ EN 60432-2:2000/A1:2006

Izzólámpák. Biztonsági előírások. 2. rész: Volfrámszálas halogénlámpák háztartási és hasonló, általános világítási célokra (IEC 60432-2:1999/A1:2005, módosítva)

MSZ EN 60432-2:2000/A2:2013

Izzólámpák. Biztonsági előírások. 2. rész: Volfrámszálas halogénlámpák háztartási és hasonló, általános világítási célokra (IEC 60432-2:1999/A2:2012)

MSZ EN 60432-2:2001 1.

Izzólámpák. Biztonsági előírások. 2. rész: Volfrámszálas halogénlámpák háztartási és hasonló, általános világítási célokra (IEC 60432-2:1999, módosítva)

MSZ EN 60432-3:2013

Izzólámpák. Biztonsági előírások. 3. rész: Volfrámszálas halogénlámpák (a gépjárműlámpák kivételével) (IEC 60432-3:2012)

MSZ EN 60570:2003

Sínrendszerek a lámpatestek villamos táplálására (IEC 60570:2003, módosítva)

MSZ EN 60570:2003/A1:2018

Sínrendszerek a lámpatestek villamos táplálására (IEC 60570:2003/A1:2017)

MSZ EN 60570:2003/A2:2020

Sínrendszerek a lámpatestek villamos táplálására (IEC 60570:2003/A2:2019)

MSZ EN 60598-1:2015

Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 60598-1:2014, módosítva)

MSZ EN 60598-1:2015/A1:2018

Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 60598-1:2014/A1:2017)

MSZ EN 60598-1:2018 EV

Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 60598-1:2014, módosítva + AMD1:2017) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN 60598-2-1:1990

Lámpatestek. Általános célú, helyhezkötött lámpatestek

MSZ EN 60598-2-10:2004

Lámpatestek. 2-10. rész: Egyedi követelmények. Hordozható lámpatestek gyermekeknek (IEC 60598-2-10:2003)

MSZ EN 60598-2-11:2014

Lámpatestek. 2-11. rész: Egyedi követelmények. Akvárium-lámpatestek (IEC 60598-2-11:2013)

MSZ EN 60598-2-12:2014

Lámpatestek. 2-12. rész: Egyedi követelmények. Hálózati csatlakozóaljzatba helyezhető éjszakai lámpatestek (IEC 60598-2-12:2013)

MSZ EN 60598-2-13:2006/A1:2012

Lámpatestek. 2-13. rész. Egyedi követelmények. Földbe süllyesztett lámpatestek (IEC 60598-2-13:2006/A1:2011)

MSZ EN 60598-2-13:2006/A11:2021

Lámpatestek. 2-13. rész: Kiegészítő követelmények. Földbe süllyesztett lámpatestek

MSZ EN 60598-2-13:2006/A2:2017

Lámpatestek. 2-13. rész. Kiegészítő követelmények. Földbe süllyesztett lámpatestek (IEC 60598-2-13:2006/A2:2016)

MSZ EN 60598-2-13:2007

Lámpatestek. 2-13. rész. Egyedi követelmények. Földbe süllyesztett lámpatestek (IEC 60598-2-13:2006)

MSZ EN 60598-2-14:2010

Lámpatestek. 2-14. rész: Egyedi követelmények. Hidegkatódos, cső alakú kisülőlámpák (neoncsövek) és hasonló készülékek lámpatestjei (IEC 60598-2-14:2009)

MSZ EN 60598-2-18:1994/A1:2012

Lámpatestek. 2. rész: Egyedi követelmények. 18. főfejezet: Úszómedencék és hasonló létesítmények lámpatestjei (IEC 60598-2-18:1993/A1:2011)

MSZ EN 60598-2-18:1995

Lámpatestek. 2. rész: Egyedi követelmények. 18. főfejezet: Úszómedencék és hasonló létesítmények lámpatestjei

MSZ EN 60598-2-19:1989/A2:2000

Lámpatestek. 2. rész: Egyedi követelmények. 19. főfejezet: Szellőztetett lámpatestek biztonsági követelményei (IEC 60598-2-19:1981/A2:1997)

MSZ EN 60598-2-19:1992

Lámpatestek. Szellőztetett lámpatestek biztonsági követelményei

MSZ EN 60598-2-2:2012

Lámpatestek. 2-2. rész: Egyedi követelmények. Süllyesztett lámpatestek (IEC 60598-2-2:2011)

MSZ EN 60598-2-20:2015

Lámpatestek. 2-20. rész: Kiegészítő követelmények. Díszvilágítási füzérek (IEC 60598-2-20:2014)

MSZ EN 60598-2-21:2015

Lámpatestek. 2-21. rész: Kiegészítő követelmények. Zárt díszvilágítási füzérek (IEC 60598-2-21:2014)

MSZ EN 60598-2-22:2014/A1:2020

Lámpatestek. 2-22. rész: Kiegészítő követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (IEC 60598-2-22:2014/A1:2017)

MSZ EN 60598-2-22:2015

Lámpatestek. 2-22. rész: Kiegészítő követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (IEC 60598-2-22:2014)

MSZ EN 60598-2-23:1996/A1:2001

Lámpatestek. 2-23. rész: Egyedi követelmények. Törpefeszültségű, izzólámpás világítási rendszerek (IEC 60598-2-23:1996/A1:2000)

MSZ EN 60598-2-23:1999

Lámpatestek. 2. rész: Különleges követelmények. 23. főfejezet: Törpefeszültségű, izzólámpás világítási rendszerek (IEC 598-2-23:1996)

MSZ EN 60598-2-24:2014

Lámpatestek. 2-24. rész: Egyedi követelmények. Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek (IEC 60598-2-24:2013)

MSZ EN 60598-2-25:1994/A1:2005

Lámpatestek. 2-25. rész: Különleges követelmények. Kórházak és egészségügyi létesítmények klinikai területein használt lámpatestek (IEC 60598-2-25:1994/A1:2004)

MSZ EN 60598-2-25:1999

Lámpatestek. 2. rész: Különleges követelmények. 25. főfejezet: Kórházak és egészségügyi létesítmények klinikai területein használt lámpatestek (IEC 598-2-25:1994+ 1994. évi helyesbítés)

MSZ EN 60598-2-3:2016

Lámpatestek. 2-3. rész: Kiegészítő követelmények. Közvilágítási lámpatestek (IEC 60598-2-3:2002)

MSZ EN 60598-2-4:2018

Lámpatestek. 2-4. rész: Kiegészítő követelmények. Általános célú, hordozható lámpatestek (IEC 60598-2-4:2017, módosítva)

MSZ EN 60598-2-5:2016

Lámpatestek. 2-5. rész: Kiegészítő követelmények. Fényvetők (IEC 60598-2-5:2015)

MSZ EN 60598-2-8:2014

Lámpatestek. 2-8. rész: Egyedi követelmények. Kézilámpák (IEC 60598-2-8:2013)

MSZ EN 60598-2-9:1995

Lámpatestek. 2. rész: Kiegészítő követelmények. 9. főfejezet: Fényképészeti és filmtechnikai (nem professzionális) lámpatestek

MSZ EN 60630:1998/A3:2000

Izzólámpák legnagyobb körvonalai (IEC 60630:1994/A3:1999)

MSZ EN 60630:1998/A4:2003

Izzólámpák legnagyobb körvonalai (IEC 60630:1994/A4:2002, módosítva)

MSZ EN 60630:1998/A5:2005

Izzólámpák legnagyobb körvonalai (IEC 60630:1994/A5:2005)

MSZ EN 60630:1998/A6:2010

Izzólámpák legnagyobb körvonalai (IEC 60630:1994/A6:2009, módosítva)

MSZ EN 60630:1998/A7:2015

Izzólámpák legnagyobb körvonalai (IEC 60630:1994/A7:2014, módosítva)

MSZ EN 60630:2000

Izzólámpák legnagyobb körvonalai (IEC 60630:1994+A1:1997+A2:1998, módosítva)

MSZ EN 60634:1999

Vizsgáló hőforráslámpák (HTS-lámpák) lámpatestek melegedésvizsgálatához (IEC 634:1993)

MSZ EN 60662:2012/A11:2020

Nagynyomású nátriumlámpák. Működési előírások

MSZ EN 60662:2013

Nagynyomású nátriumlámpák. Működési követelmények (IEC 60662:2011, módosítva)

MSZ EN 60682:1993/A2:2000

Kvarcüveglámpák lapított részének hőmérséklet-mérési módszere (IEC 60682:1980/A2:1997)

MSZ EN 60682:2000

Kvarcüveglámpák lapított részének hőmérséklet-mérési módszere (IEC 682:1980+A1:1987)

MSZ EN 60809:2015

Közúti járművek lámpái. Méretek, villamos és fénytechnikai követelmények (IEC 60809:2014)

MSZ EN 60809:2015/A1:2017

Közúti járművek lámpái. Méretek, villamos és fénytechnikai követelmények (IEC 60809:2014/A1:2017)

MSZ EN 60809:2015/A3:2020

Közúti járművek lámpái. Méretek, villamos és fénytechnikai követelmények (IEC 60809:2014/A3:2019)

MSZ EN 60825-1:2014/A11:2021

Lézergyártmányok biztonsága. 1. rész: Készülékosztályozás és követelmények

MSZ EN 60825-1:2015

Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 1. rész: Készülékosztályozás és követelmények (IEC 60825-1:2014)

MSZ EN 60825-12:2004

Lézergyártmányok biztonsága. 12. rész: Információátvitelhez használt szabadtéri optikai távközlési rendszerek biztonsága (IEC 60825-12:2004)

MSZ EN 60825-2:2004/A2:2011

Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 2. rész: Optikai szálas távközlési rendszerek (OFCS-ek) biztonsági előírásai (IEC 60825-2:2004/A2:2010)

MSZ EN 60825-2:2011

Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 2. rész: Fényvezető szálas távközlési rendszerek (OFCS) biztonsági előírásai (IEC 60825-2:2004)

MSZ EN 60825-4:2006/A1:2009

Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 4. rész: Lézervédelmek (IEC 60825-4:2006/A1:2008)

MSZ EN 60825-4:2006/A2:2011

Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 4. rész: Lézervédelmek (IEC 60825-4:2006/A2:2011)

MSZ EN 60825-4:2007

Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 4. rész: Lézervédelmek (IEC 60825-4:2006)

MSZ EN 60838-1:2017

Különféle lámpafoglalatok. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 60838-1:2016)

MSZ EN 60838-1:2017/A1:2018

Különféle lámpafoglalatok. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 60838-1:2016/A1:2017)

MSZ EN 60838-1:2017/A11:2021

Különféle lámpafoglalatok. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok

MSZ EN 60838-1:2017/A2:2021

Különféle lámpafoglalatok. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 60838-1:2016/A2:2020)

MSZ EN 60838-2-1:1996/A1:1999

Különféle lámpafoglalatok. 2. rész: Egyedi követelmények. 1. főfejezet: S14 típusú lámpafoglalatok (IEC 60838-2-1:1994/A1:1998)

MSZ EN 60838-2-1:1996/A2:2005

Különféle lámpafoglalatok. 2. rész: Egyedi követelmények. 1. főfejezet: S14 típusú lámpafoglalatok (IEC 60838-2-1:1994/A2:2004)

MSZ EN 60838-2-1:1999

Különféle lámpafoglalatok. 2. rész: Egyedi követelmények. 1. főfejezet: S14 típusú lámpafoglalatok (IEC 838-2-1:1994)

MSZ EN 60838-2-2:2006

Különféle lámpafoglalatok. 2-2. rész: Egyedi követelmények. LED-modulok csatlakozói (IEC 60838-2-2:2006)

MSZ EN 60838-2-2:2006/A1:2013

Különféle lámpafoglalatok. 2-2. rész: Egyedi követelmények. LED-modulok csatlakozói (IEC 60838-2-2:2006/A1:2012)

MSZ EN 60838-2-3:2017

Különféle lámpafoglalatok. 2-3. rész: Kiegészítő követelmények. Két végükön fejelt lineáris LED-lámpák lámpafoglalatai (IEC 60838-2-3:2016)

MSZ EN 60901:1996/A1:2000

Egy végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 60901:1996/A1:1997)

MSZ EN 60901:1996/A2:2001

Egy végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 60901:1996/A2:2000)

MSZ EN 60901:1996/A3:2005

Egy végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 60901:1996/A3:2004)

MSZ EN 60901:1996/A4:2008

Egy végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 60901:1996/A4:2007)

MSZ EN 60901:1996/A5:2013

Egy végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 60901:1996/A5:2011)

MSZ EN 60901:1996/A6:2018

Egy végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 60901:1996/A6:2014, módosítva)

MSZ EN 60901:2000

Egy végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 901:1996)

MSZ EN 60921:2004/A1:2006

Fénycsőelőtétek. Működési követelmények (IEC 60921:2004/A1:2006)

MSZ EN 60921:2005

Fénycsőelőtétek. Működési követelmények (IEC 60921:2004)

MSZ EN 60923:2005/A1:2006

Lámpatartozékok. A kisülőlámpák előtétjei (a fénycsőelőtétek kivételével). Működési követelmények (IEC 60923:2005/A1:2006)

MSZ EN 60923:2006

Lámpatartozékok. A kisülőlámpák előtétjei (a fénycsőelőtétek kivételével). Működési követelmények (IEC 60923:2005)

MSZ EN 60927:2007/A1:2014

Lámpatartozékok. Gyújtókészülékek (a parázsfénygyújtók kivételével). Működési követelmények [IEC 60927:2007/A1:2013 (34C/951/CDV)]

MSZ EN 60927:2008

Lámpatartozékok. Gyújtókészülékek (a parázsfénygyújtók kivételével). Működési követelmények (IEC 60927:2007)

MSZ EN 60929:2011/A1:2016

Váltakozó és/vagy egyenfeszültségről táplált elektronikus fénycsőelőtétek. Működési követelmények (IEC 60929:2011/A1:2015)

MSZ EN 60929:2012

Váltakozó és/vagy egyenfeszültségről táplált elektronikus fénycsőelőtétek. Működési követelmények (IEC 60929:2011)

MSZ EN 60968:2015

Beépített előtétes fénycsövek általános világítási célra. Biztonsági követelmények (IEC 60968:2015, módosítva + COR1:2015, módosítva)

MSZ EN 60969:1993

Beépített előtétes lámpák általános világítási célra. Működési követelmények

MSZ EN 60969:1993/A2:2001

Beépített előtétes lámpák általános világítási célra. Működési követelmények (IEC 60969:1988/A2:2000)

MSZ EN 60983:1996/A1:2005

Miniatűr lámpák (IEC 60983:1995/A1:2005)

MSZ EN 60983:2000

Miniatűr lámpák (IEC 983:1995)

MSZ EN 61047:2005

Váltakozó vagy egyenfeszültséggel táplált elektronikus feszültségcsökkentő konverter izzólámpákhoz. Működési követelmények (IEC 61047:2004)

MSZ EN 61048:2006

Lámpatartozékok. Kondenzátorok fénycsövekhez és egyéb kisülőlámpákhoz. Általános és biztonsági követelmények (IEC 61048:2006)

MSZ EN 61048:2006/A1:2016

Lámpatartozékok. Kondenzátorok fénycsövekhez és egyéb kisülőlámpákhoz. Általános és biztonsági követelmények (IEC 61048:2006/A1:2015)

MSZ EN 61049:1999

Kondenzátorok fénycsövek és egyéb kisülőlámpák áramköreihez. Működési követelmények (IEC 1049:1991 + 1992. évi helyesbítés)

MSZ EN 61050:1999

1000 V-ot meghaladó kimeneti üresjárási feszültségű transzformátorok (általánosan neon-transzformátorok) kisülőcsövekhez. Általános és biztonsági követelmények (IEC 1050:1991+helyesbítés:1992. március, módosítva)

MSZ EN 61167:2018/A1:2020

Fémhalogén lámpák. Működési előírás (IEC 61167:2018/A1:2018)

MSZ EN 61167:2019

Fémhalogén lámpák. Működési előírás (IEC 61167:2018, módosítva)

MSZ EN 61184:2018

Bajonett-lámpafoglalatok (IEC 61184:2017)

MSZ EN 61195:1999/A1:2013

Két végükön fejelt fénycsövek. Biztonsági előírások (IEC 61195:1999/A1:2012)

MSZ EN 61195:1999/A2:2015

Két végükön fejelt fénycsövek. Biztonsági előírások (IEC 61195:1999/A2:2014)

MSZ EN 61195:2000

Két végükön fejelt fénycsövek. Biztonsági előírások (IEC 61195:1999)

MSZ EN 61199:2011/A1:2013

Egy végükön fejelt fénycsövek. Biztonsági előírások (IEC 61199:2011/A1:2012)

MSZ EN 61199:2011/A2:2015

Egy végükön fejelt fénycsövek. Biztonsági előírások (IEC 61199:2011/A2:2014)

MSZ EN 61199:2012

Egy végükön fejelt fénycsövek. Biztonsági előírások (IEC 61199:2011)

MSZ EN 61228:2008

Barnulás céljából használt ultraibolya lámpák. Mérési és meghatározási módszerek (IEC 61228:2008)

MSZ EN 61231:2010/A1:2014

Nemzetközi lámpakódolási rendszer (ILCOS) (IEC 61231:2010/A1:2013)

MSZ EN 61231:2011

Nemzetközi lámpakódolási rendszer (ILCOS) (IEC 61231:2010)

MSZ EN 61341:2012

Reflektorlámpák központi nyalábja fényerősségének és sugárzási szögének (szögeinek) mérési módszerei (IEC/TR 61341:2010)

MSZ EN 61347-1:2015

Lámpaműködtető eszközök. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények (IEC 61347-1:2015)

MSZ EN 61347-1:2015/A1:2021

Lámpaműködtető eszközök. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények (IEC 61347-1:2015/A1:2017)

MSZ EN 61347-2-1:2001

Lámpaműködtető eszközök. 2-1. rész: Gyújtókészülékek egyedi követelményei (a parázsfénygyújtók kivételével) (IEC 61347-2-1:2000)

MSZ EN 61347-2-1:2001/A1:2006

Lámpaműködtető eszközök. 2-1. rész: Gyújtókészülékek egyedi követelményei (a parázsfénygyújtók kivételével) (IEC 61347-2-1:2000/A1:2005)

MSZ EN 61347-2-1:2001/A2:2014

Lámpaműködtető eszközök. 2-1. rész: Gyújtókészülékek egyedi követelményei (a parázsfénygyújtók kivételével) (IEC 61347-2-1:2000/A2:2013)

MSZ EN 61347-2-10:2001

Lámpaműködtető eszközök. 2-10. rész: Nagyfrekvenciás működésű, hidegen gyújtó, cső alakú kisülőlámpák (neoncsövek) elektronikus invertereinek és konvertereinek egyedi követelményei (IEC 60347-2-10:2000)

MSZ EN 61347-2-10:2001/A1:2009

Lámpaműködtető eszközök. 2-10. rész: Nagyfrekvenciás működésű, hidegen gyújtó, cső alakú kisülőlámpák (neoncsövek) elektronikus invertereinek és konvertereinek egyedi követelményei (IEC 60347-2-10:2000/A1:2008)

MSZ EN 61347-2-11:2001/A1:2020

Lámpaműködtető eszközök. 2-11. rész: Lámpatestek különféle elektronikus áramköreinek kiegészítő követelményei (IEC 61347-2-11:2001/A1:2017)

MSZ EN 61347-2-11:2003

Lámpaműködtető eszközök. 2-11. rész: Lámpatestek különféle elektronikus áramköreinek egyedi követelményei (IEC 61347-2-11:2001)

MSZ EN 61347-2-12:2005/A1:2011

Lámpaműködtető eszközök. 2-12. rész: Kisülőlámpák váltakozó vagy egyenárammal táplált elektronikus előtétjeinek követelményei (a fénycsőelőtétek kivételével) (IEC 61347-2-12:2005/A1:2010)

MSZ EN 61347-2-12:2006

Lámpaműködtető eszközök. 2-12. rész: Kisülőlámpák váltakozó vagy egyenárammal táplált elektronikus előtétjeinek követelményei (a fénycsőelőtétek kivételével) (IEC 61347-2-12:2005)

MSZ EN 61347-2-13:2014/A1:2017

Lámpaműködtető eszközök. 2-13. rész: LED-modulok egyenárammal vagy váltakozó árammal táplált elektronikus működtetőeszközeinek kiegészítő követelményei (IEC 61347-2-13:2014/A1:2016)

MSZ EN 61347-2-13:2015

Lámpaműködtető eszközök. 2-13. rész: LED-modulok egyenárammal vagy váltakozó árammal táplált elektronikus működtetőeszközeinek követelményei (IEC 61347-2-13:2014)

MSZ EN 61347-2-2:2012

Lámpaműködtető eszközök. 2-2. rész: Izzólámpák egyenárammal vagy váltakozó árammal táplált elektronikus feszültségcsökkentő konvertereinek követelményei (IEC 61347-2-2:2011)

MSZ EN 61347-2-3:2011/A1:2017

Lámpaműködtető eszközök. 2-3. rész: Váltakozó árammal és/vagy egyenárammal táplált elektronikus fénycsőelőtétek kiegészítő követelményei (IEC 61347-2-3:2011/A1:2016)

MSZ EN 61347-2-3:2012

Lámpaműködtető eszközök. 2-3. rész: Váltakozó árammal és/vagy egyenárammal táplált elektronikus fénycsőelőtétek követelményei (IEC 61347-2-3:2011)

MSZ EN 61347-2-7:2012

Lámpaműködtető eszközök. 2-7. rész: (Független) tartalékvilágításhoz használt, akkumulátorról táplált elektronikus működtető eszközök követelményei (IEC 61347-2-7:2011)

MSZ EN 61347-2-7:2012/A1:2020

Lámpaműködtető eszközök. 2-7. rész: (Független) tartalékvilágításhoz használt, akkumulátorról táplált elektronikus működtetőeszközök kiegészítő követelményei (IEC 61347-2-7:2011/A1:2017)

MSZ EN 61347-2-8:2001

Lámpaműködtető eszközök. 2-8. rész: Fénycsőelőtétek egyedi követelményei (IEC 61347-2-8:2000)

MSZ EN 61347-2-8:2001/A1:2006

Lámpaműködtető eszközök. 2-8. rész: Fénycsőelőtétek egyedi követelményei (IEC 61347-2-8:2000/A1:2006)

MSZ EN 61347-2-9:2013

Lámpaműködtető eszközök. 2-9. rész: A kisülőlámpák elektromágneses működtetőeszközeinek követelményei (a fénycsőelőtétek kivételével) (IEC 61347-2-9:2012)

MSZ EN 61547:2010

Készülékek általános világítási célokra. EMC-zavartűrési követelmények (IEC 61547:2009)

MSZ EN 61549:2003

Különféle lámpák (IEC 61549:2003)

MSZ EN 61549:2003/A1:2005

Különféle lámpák (IEC 61549:2003/A1:2005)

MSZ EN 61549:2003/A2:2011

Különféle lámpák (IEC 61549:2003/A2:2010)

MSZ EN 61549:2003/A3:2013

Különféle lámpák (IEC 61549:2003/A3:2012)

MSZ EN 61821:2012

Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihez. Légiforgalmi földi világítás állandó áramú soros áramköreinek karbantartása (IEC 61821:2011)

MSZ EN 61822:2010

Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihez. Állandó áramú szabályozók (IEC 61822:2009)

MSZ EN 61823:2003

Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihez. AGL soros transzformátorok (IEC 61823:2002, módosítva)

MSZ EN 62031:2008/A1:2013

Általános világításhoz használt LED-modulok. Biztonsági előírások (IEC 62031:2008/A1:2012)

MSZ EN 62031:2008/A2:2015

Általános világításhoz használt LED-modulok. Biztonsági előírások (IEC 62031:2008/A2:2014)

MSZ EN 62031:2009

Általános világításhoz használt LED-modulok. Biztonsági előírások (IEC 62031:2008)

MSZ EN 62034:2013

Automatikus vizsgálórendszerek akkumulátoros táplálású biztonsági világításhoz (IEC 62034:2012)

MSZ EN 62035:2014/A1:2020

Kisülőlámpák (a fénycsövek kivételével). Biztonsági előírások (IEC 62035:2014/A1:2016)

MSZ EN 62035:2015

Kisülőlámpák (a fénycsövek kivételével). Biztonsági előírások (IEC 62035:2014, módosítva)

MSZ EN 62384:2006/A1:2010

LED-modulok egyenárammal vagy váltakozó árammal táplált elektronikus előtétjei. Működési követelmények (IEC 62384:2006/A1:2009)

MSZ EN 62384:2007

LED-modulok egyenárammal vagy váltakozó árammal táplált elektronikus előtétjei. Működési követelmények (IEC 62384:2006)

MSZ EN 62386-101:2014/A1:2019

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 101. rész: Általános követelmények. Rendszerelemek (IEC 62386-101:2014/A1:2018)

MSZ EN 62386-101:2015

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 101. rész: Általános követelmények. Rendszerelemek (IEC 62386-101:2014)

MSZ EN 62386-102:2014/A1:2019

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 102. rész: Általános követelmények. Működtetőeszköz (IEC 62386-102:2014/A1:2018)

MSZ EN 62386-102:2015

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 102. rész: Általános követelmények. Működtetőeszköz (IEC 62386-102:2014)

MSZ EN 62386-103:2014/A1:2019

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 103. rész: Általános követelmények. Vezérlőberendezések (IEC 62386-103:2014/A1:2018)

MSZ EN 62386-103:2015

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 103. rész: Általános követelmények. Vezérlőberendezések (IEC 62386-103:2014)

MSZ EN 62386-201:2015

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 201. rész: A működtető eszköz egyedi követelményei. Fénycsövek (0. eszköztípus) (IEC 62386-201:2015)

MSZ EN 62386-202:2010

Digitális címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 202. rész: A működtető eszköz egyedi követelményei. Független tartalékvilágítás (1. eszköztípus) (IEC 62386-202:2009)

MSZ EN 62386-203:2010

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 203. rész: A működtető eszköz egyedi követelményei. Kisülőlámpák (a fénycsövek kivételével) (2. eszköztípus) (IEC 62386-203:2009)

MSZ EN 62386-204:2010

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 204. rész: A működtető eszköz egyedi követelményei. Kisfeszültségű halogénlámpák (3. eszköztípus) (IEC 62386-204:2009)

MSZ EN 62386-205:2010

Digitális címezhető világítástechnikai illesztőegységek (interfészek). 205. rész: Előtétek egyedi követelményei. Izzólámpák tápfeszültség-szabályozói (4. eszköztípus) (IEC 62386-205:2009)

MSZ EN 62386-206:2010

Digitális címezhető világítástechnikai illesztőegységek (interfészek). 206. rész: Előtétek egyedi követelményei. Átalakítás digitális jelről egyenfeszültségre (5. eszköztípus) (IEC 62386-206:2009)

MSZ EN 62386-208:2010

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 208. rész: A működtető eszköz egyedi követelményei. Kapcsolási funkció (7. eszköztípus) (IEC 62386-208:2009)

MSZ EN 62386-209:2012

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 209. rész: A működtető eszköz egyedi követelményei. Színvezérlés (8. eszköztípus) (IEC 62386-209:2011)

MSZ EN 62386-210:2012

Digitális címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 210. rész: A működtető eszköz egyedi követelményei. Sorrendvezérlő (9. eszköztípus) (IEC 62386-210:2011)

MSZ EN 62386-301:2018

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 301. rész: Kiegészítő követelmények. Bemeneti készülékek. Nyomógombok (IEC 62386-301:2017)

MSZ EN 62386-302:2018

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 302. rész: Kiegészítő követelmények. Bemeneti készülékek. Meghatározott bemeneti készülékek (IEC 62386-302:2017)

MSZ EN 62386-303:2018

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 303. rész: Kiegészítő követelmények. Bemeneti készülékek. Jelenlét-érzékelő (IEC 62386-303:2017)

MSZ EN 62386-304:2018

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 304. rész: Kiegészítő követelmények. Bemeneti készülékek. Fényérzékelő (IEC 62386-304:2017)

MSZ EN 62471:2009

Lámpák és lámparendszerek fotobiológiai biztonsága (IEC 62471:2006, módosítva)

MSZ EN 62471-5:2016

Lámpák és lámparendszerek fotobiológiai biztonsága. 5. rész: Képvetítő projektorok (IEC 62471-5:2015)

MSZ EN 62493:2015

Világítóberendezések értékelése az elektromágneses tér emberi szervezetre gyakorolt hatása szempontjából (IEC 62493:2015)

MSZ EN 62504:2014/A1:2018

Általános világítás. Világítódiódás (LED-) termékek és kapcsolódó berendezések. Szakkifejezések és meghatározásuk (IEC 62504:2014/A1:2018)

MSZ EN 62504:2015

Általános világítás. Világítódiódás (LED-) termékek és kapcsolódó berendezések. Szakkifejezések és meghatározásuk (IEC 62504:2014)

MSZ EN 62532:2011/A1:2017

Indukciós lámpák. Biztonsági előírások (IEC 62532:2011/A1:2016)

MSZ EN 62532:2012

Indukciós lámpák. Biztonsági előírások (IEC 62532:2011)

MSZ EN 62554:2012

Minták előkészítése fénycsövek higanyszintjének méréséhez (IEC 62554:2011)

MSZ EN 62560:2012/A1:2015

50 V-nál nagyobb feszültségű, beépített előtétes LED-lámpák általános világítási célra. Biztonsági előírások (IEC 62560:2011/A1:2015, módosítva)

MSZ EN 62560:2012/A11:2020

50 V-nál nagyobb feszültségű, beépített előtétes LED-lámpák általános világítási célra. Biztonsági előírások

MSZ EN 62560:2013

50 V-nál nagyobb feszültségű, beépített előtétes LED-lámpák általános világítási célra. Biztonsági előírások (IEC 62560:2011, módosítva + 2012. januári helyesbítés)

MSZ EN 62612:2013/A1:2017

50 V-nál nagyobb tápfeszültségű, beépített előtétes LED-lámpák általános világítási célra. Működési követelmények (IEC 62612:2013/A1:2015)

MSZ EN 62612:2013/A11:2017

50 V-nál nagyobb tápfeszültségű, beépített előtétes LED-lámpák általános világítási célra. Működési követelmények

MSZ EN 62612:2013/A2:2019

50 V-nál nagyobb tápfeszültségű, beépített előtétes LED-lámpák általános világítási célra. Működési követelmények (IEC 62612:2013/A2:2018)

MSZ EN 62612:2014

50 V-nál nagyobb tápfeszültségű, beépített előtétes LED-lámpák általános világítási célra. Működési követelmények (IEC 62612:2013)

MSZ EN 62639:2013

Indukciós lámpák. Működési követelmények (IEC 62639:2012)

MSZ EN 62707-1:2014

LED-osztályozás. 1. rész: Általános követelmények és fehér LED osztályozási rács (IEC 62707-1:2013)

MSZ EN 62707-1:2014/A1:2019

LED-osztályozás. 1. rész: Általános követelmények és a fehér LED osztályozási rácsa gépjárműipari alkalmazásokhoz (IEC 62707-1:2013/A1:2018)

MSZ EN 62717:2017

Általános világításhoz használt LED-modulok. Működési követelmények (IEC 62717:2014, módosítva + A1:2015, módosítva)

MSZ EN 62717:2017/A2:2020

Általános világításhoz használt LED-modulok. Működési követelmények (IEC 62717:2014/A2:2019)

MSZ EN 62722-1:2016

A lámpatest működési jellemzői. 1. rész: Általános követelmények (IEC 62722-1:2014, módosítva)

MSZ EN 62722-2-1:2016

A lámpatest működési jellemzői. 2-1. rész: LED-lámpatestek kiegészítő követelményei (IEC 62722-2-1:2014, módosítva)

MSZ EN 62733:2015

Elektronikus lámpaműködtető eszközök programozható alkatrészei. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények (IEC 62733:2015)

MSZ EN 62756-1:2015

Világításvezérlés digitális adatátvitelhez. 1. rész: Alapkövetelmények (IEC 62756-1:2015)

MSZ EN 62776:2015

Fénycsövek helyettesítésére tervezett, két végükön fejelt LED-lámpák. Biztonsági előírások (IEC 62776:2014 + COR1:2015)

MSZ EN 62811:2015

Kisülőlámpák váltakozó és/vagy egyenfeszültségről táplált elektronikus működtetőeszközei (a fénycsőelőtétek kivételével). A kisfrekvenciájú négyszöghullámú üzemeltetés működési követelményei (IEC 62811:2015)

MSZ EN 62838:2016

Az 50 V effektív váltakozó vagy 120 V lüktetésmentes egyenfeszültségnél nem nagyobb tápfeszültségű, részben integrált LED-lámpák (LEDsi) általános világítási célra. Biztonsági előírások (IEC 62838:2015)

MSZ EN 62868:2016

Szerves fénykibocsátó diódás (OLED-) panelek általános világításra. Biztonsági követelmények (IEC 62868:2014)

MSZ EN 62870:2016

Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihez. Biztonsági másodlagos áramkörök soros áramkörökben. Általános biztonsági követelmények (IEC 62870:2015)

MSZ EN 62922:2017

Szerves fénykibocsátó diódás (OLED-) panelek általános világításra. Működési követelmények (IEC 62922:2016)

MSZ EN 62931:2017

GX16t-5 fejű, cső alakú LED-lámpa. Biztonsági előírások (IEC 62931:2017)

MSZ EN IEC 60238:2018

Edison-menetes lámpafoglalatok (IEC 60238:2016)

MSZ EN IEC 60238:2018/A1:2019

Edison-menetes lámpafoglalatok (IEC 60238:2016/A1:2017 + COR1:2018)

MSZ EN IEC 60598-1:2021

Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 60598-1:2020)

MSZ EN IEC 60598-2-1:2021

Lámpatestek. 2-1. rész: Kiegészítő követelmények. Általános célú, helyhez kötött lámpatestek (IEC 60598-2-1:2020)

MSZ EN IEC 60598-2-17:2018

Lámpatestek. 2-17. rész: Kiegészítő követelmények. A színpadvilágítás, a televízió- és filmstúdiók (szabadtéri és belső téri) lámpatestjei (IEC 60598-2-17:2017)

MSZ EN IEC 60598-2-23:2021

Lámpatestek. 2-23. rész: Kiegészítő követelmények. Törpefeszültségű világítási rendszerek törpefeszültségű (ELV-) fényforrások számára (IEC 60598-2-23:2020)

MSZ EN IEC 60809:2015/A2:2018

Közúti járművek lámpái. Méretek, villamos és fénytechnikai követelmények (IEC 60809:2014/A2:2017)

MSZ EN IEC 60809:2021

Közúti járművek lámpái és fényforrásai. Méretek, villamos és fénytechnikai követelmények (IEC 60809:2021)

MSZ EN IEC 60810:2018

Lámpák, fényforrások és tokozott LED-ek a közúti járművek számára. Működési követelmények (IEC 60810:2017)

MSZ EN IEC 60810:2018/A1:2020

Lámpák, fényforrások és tokozott LED-ek a közúti járművek számára. Működési követelmények (IEC 60810:2017/A1:2019)

MSZ EN IEC 60825-12:2020

Lézergyártmányok biztonsága. 12. rész: Információátvitelhez használt szabadtéri optikai távközlési rendszerek biztonsága (IEC 60825-12:2019)

MSZ EN IEC 61228:2021

Barnulás céljából használt ultraibolya fénycsövek. Mérési és meghatározási módszer (IEC 61228:2020)

MSZ EN IEC 61347-2-14:2018

Lámpaműködtető eszközök. 2-14. rész: Indukciós lámpák egyenárammal és/vagy váltakozó árammal táplált elektronikus működtetőeszközeinek kiegészítő követelményei (IEC 61347-2-14:2018)

MSZ EN IEC 61820-1:2020

Villamos létesítmények repülőterek légi forgalmi, földi világítási berendezéseihez. 1. rész: Alapelvek (IEC 61820-1:2019)

MSZ EN IEC 62031:2020

Általános világításhoz használt LED-modulok. Biztonsági előírások (IEC 62031:2018)

MSZ EN IEC 62384:2021

LED-modulok egyenárammal vagy váltakozó árammal táplált elektronikus működtetőeszközei. Működőképességi követelmények (IEC 62384:2020)

MSZ EN IEC 62386-104:2020

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 104. rész: Általános követelmények. Vezeték nélküli és alternatív vezetékezésű rendszer elemei (IEC 62386-104:2019)

MSZ EN IEC 62386-105:2020

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 105. rész: A működtetőeszköz és a vezérlőberendezések kiegészítő követelményei. Firmware-átvitel (IEC 62386-105:2020)

MSZ EN IEC 62386-207:2018

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 207. rész: A működtetőeszköz kiegészítő követelményei. LED-modulok (6. eszköztípus) (IEC 62386-207:2018)

MSZ EN IEC 62386-216:2018

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 216. rész: A működtetőeszköz kiegészítő követelményei. Terheléshivatkozás (15. eszköztípus) (IEC 62386-216:2018)

MSZ EN IEC 62386-217:2018

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 217. rész: A működtetőeszköz kiegészítő követelményei. Működtetőeszköz hővédelme (16. eszköztípus) (IEC 62386-217:2018)

MSZ EN IEC 62386-218:2018

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 218. rész: A működtetőeszköz kiegészítő követelményei. Fényáram-szabályozás függvénygörbéjének kiválasztása (17. eszköztípus) (IEC 62386-218:2018)

MSZ EN IEC 62386-220:2020

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 220. rész: A működtetőeszköz kiegészítő követelményei. Tartalékvilágítási működés központi táplálás esetén (19-es eszköztípus) (IEC 62386-220:2019)

MSZ EN IEC 62386-221:2019

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 221. rész: A működtetőeszköz kiegészítő követelményei. Fogyasztásváltoztatás (20. eszköztípus) (IEC 62386-221:2018)

MSZ EN IEC 62386-222:2018

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 222. rész: A működtetőeszköz kiegészítő követelményei. Lámpák hővédelme (21. eszköztípus) (IEC 62386-222:2018)

MSZ EN IEC 62386-224:2018

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 224. rész: A működtetőeszköz kiegészítő követelményei. Nem cserélhető fényforrás (23. eszköztípus) (IEC 62386-224:2018)

MSZ EN IEC 62386-332:2018

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 332. rész: Kiegészítő követelmények. Bemeneti készülékek. Visszacsatolás (IEC 62386-332:2017)

MSZ EN IEC 62386-333:2018

Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (interfész). 333. rész: A vezérlőberendezések kiegészítő követelményei. Kézi konfiguráció (33. jellemzőtípus) (IEC 62386-333:2018)

MSZ EN IEC 62442-1:2019

Lámpaműködtető eszközök energetikai követelményei. 1. rész: Fénycsőelőtétek. Mérési módszer a fénycsőelőtét-áramkörök összes teljesítményfelvételének és az előtét hatékonyságának meghatározásához (IEC 62442-1:2018)

MSZ EN IEC 62442-2:2019

Lámpaműködtető eszközök energetikai követelményei. 2. rész: A nagynyomású kisülőlámpák működtetőeszközei (a fénycsövek kivételével). Mérési módszer a működtetőeszköz hatékonyságának meghatározásához (IEC 62442-2:2018)

MSZ EN IEC 62442-3:2019

Lámpaműködtető eszközök energetikai követelményei. 3. rész: Volfrámszálas halogénlámpák és LED-fényforrások működtetőeszközei. Mérési módszer a működtetőeszköz hatékonyságának meghatározásához (IEC 62442-3:2018)

MSZ EN IEC 62554:2011/A1:2018

Minták előkészítése fénycsövek higanyszintjének méréséhez (IEC 62554:2011/A1:2017)

MSZ EN IEC 63013:2020

Tokozott LED-ek. A hosszú távú fényáramtartás és a sugárzott teljesítmény tartásának becslése (IEC 63013:2017)

MSZ EN IEC 63067:2021

Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihez. Csatlakozóelemek. Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 63067:2020)

MSZ EN IEC 63103:2021

Világítóberendezések. A villamosenergia-fogyasztás mérése nem aktív üzemmódban (IEC 63103:2020)

MSZ EN IEC 63128:2020

Világításvezérlő illesztőegység (interfész) fényáram-szabályozáshoz. Analóg feszültségszabályozó interfész elektronikus áramforrású működtetőeszközökhöz (IEC 63128:2019)

MSZ EN IEC 63129:2021

Világítástechnikai termékek bekapcsolási túlárama (áramlökése) jellemzőinek meghatározása (IEC 63129:2020)

MSZ EN IEC 63146:2020

Tokozott LED-ek általános világításra. Műszaki adatlap (IEC 63146:2019)

MSZ ENV 50230:1999

Légiforgalmi földi világítás villamos létesítményei. Vezérlő- és megfigyelő-rendszerek: Általános követelmények

MSZ ENV 50234:1998

Légiforgalmi földi világítás villamos létesítményei. Villanófények: berendezésspecifikációk és vizsgálatok

MSZ ENV 50235:1998

Légiforgalmi földi világítás villamos létesítményei. Jelzések: berendezésspecifikációk és vizsgálatok

MSZ-05-45.2501:1982

Biztonsági előírások 1000 V-nál nagyobb feszültségű fénycsőberendezések létesítésére

MSZ-07 KK 108:1973

Fénysorompó. Követelmények

MSZ-07 KK 108:1973/1M:1983

Fénysorompó. Követelmények

MSZ-07-5018:1982

Közúti vasúti és elővárosi vasúti személyszállító járművek világító és fényjelző berendezései. Követelmények

MSZ-07-5028:1988

Közúti villamosvasúti fényjelző lapok követelményei és vizsgálata

Elnök Vincze Tibor
Elnök munkahelye Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Elnökhelyettes Némethné Vidovszky Ágnes
Elnökhelyettes munkahelye Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Titkár Kosák Gábor

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CLC/BTTF 142-1Termékkövetelmények kisfeszültségű hidegkatódok és LED-ek létesítményeihezProduct requirements for low voltage cold cathode and LED installations
CLC/SR 34ALámpákLamps
CLC/TC 97Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihezElectrical installations for lighting and beaconing of aerodromes
CEN/TC 169Alkalmazott világítástechnikaLight and lighting
CLC/TC 34ALámpákLamps
CLC/SR 34BLámpafejek és -foglalatok Lamp caps and holders
CLC/SR 34CLámpatartozékok Auxiliaries for lamps
CLC/SR 97Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihezElectrical installations for lighting and beaconing of aerodromes
CLC/TC 34ZLámpatestek és kapcsolódó készülékekLuminaires and associated equipment
CLC/TC 76Optikaisugárzás-biztonság és lézerberendezésekOptical radiation safety and laser equipment

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
IEC/TC 97Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihezElectrical installations for lighting and beaconing of aerodromes
ISO/TC 274Fény és világításLight and lighting
IEC/SC 34ALámpákLamps
IEC/TC 34Lámpák és tartozékaikLamps and related equipment
IEC/SC 34BLámpafejek és -foglalatokLamp caps and holders
IEC/SC 34CLámpatartozékokAuxiliaries for lamps
IEC/SC 34DLámpatestekLuminaires
IEC/TC 76Optikaisugárzás-biztonság és lézerberendezésekOptical radiation safety and laser equipment

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemDr. Poppe András
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságDósa Zoltán József
LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt.Sziládi Tivadar
LIGHTTECH Kft.Moharos András
Magyar Elektrotechnikai EgyesületNémethné Vidovszky Ágnes
Magyar Mérnöki KamaraRajkai ferenc
MÁV Zrt.Hermesz Zsolt Sándor
MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.Varga Tibor
Nemzeti Fejlesztési MinisztériumVincze Tibor
Pannon EgyetemDr. Szabó Ferenc
Tungsram Operations KftGergely Jácint
TÜV Rheinland InterCert Kft.Klinger György