Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok

Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.

A műszaki bizottságokba való belépés feltételei

A bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Az adatbázis lezárásának időpontja: 2021.11.01.


A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 804
A bizottság neve Szigetelések koordinálása
A bizottság tevékenységi területe Szigetelőrendszerek; szigetelők; túlfeszültségvédelmi eszközök; szigetelési szintek és azok egymáshozrendelése
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 263-4:1972

Nagyfeszültségű szigetelők. 1 kV-nál nem nagyobb feszültségű szigetelők. Műszaki követelmények és vizsgálati előírások

MSZ EN 50180-1:2016

1 kV feletti, legfeljebb 52 kV feszültségű és 250 A – 3,15 kA áramerősségű átvezetőszigetelők folyadéktöltésű transzformátorokhoz. 1. rész: Átvezetőszigetelők általános követelményei

MSZ EN 50180-2:2016

1 kV feletti, legfeljebb 52 kV feszültségű és 250 A – 3,15 kA áramerősségű átvezetőszigetelők folyadéktöltésű transzformátorokhoz. 2. rész: Átvezetőszigetelők alkatrészeinek követelményei

MSZ EN 50180-3:2015/A1:2017

1 kV feletti, legfeljebb 52 kV feszültségű és 250 A – 3,15 kA áramerősségű átvezetőszigetelők folyadéktöltésű transzformátorokhoz. 3. rész: Átvezetőszigetelők rögzítőinek követelményei

MSZ EN 50180-3:2016

1 kV feletti, legfeljebb 52 kV feszültségű és 250 A – 3,15 kA áramerősségű átvezetőszigetelők folyadéktöltésű transzformátorokhoz. 3. rész: Átvezetőszigetelők rögzítőinek követelményei

MSZ EN 50181:2011

1 kV feletti, legfeljebb 52 kV feszültségű és 250 A - 2,5 kA áramerősségű, dugaszolható típusú átvezetőszigetelők villamos berendezésekhez, a folyadéktöltésű transzformátorok kivételével

MSZ EN 50243:2003

Szabadtéri átvezetőszigetelők a 24 kV és 36 kV feszültségű, illetve az 5 kA és 8 kA áramerősségű, folyadéktöltésű transzformátorokhoz

MSZ EN 50336:2002

A legfeljebb 36 kV-os transzformátorok és fojtótekercsek kábelcsatlakozó dobozainak átvezető szigetelői

MSZ EN 50336:2021

Átvezetőszigetelők a legfeljebb 36 kV feszültségű transzformátorok és fojtótekercsek kábelcsatlakozó dobozaihoz

MSZ EN 50386:2010/A1:2014

Folyadéktöltésű transzformátorok legfeljebb 1 kV-os és 250 A – 5 kA-es átvezetőszigetelői

MSZ EN 50386:2011

Folyadéktöltésű transzformátorok legfeljebb 1 kV-os és 250 A – 5 kA-es átvezetőszigetelői

MSZ EN 50387:2003

Folyadéktöltésű transzformátorok legfeljebb 1 kV-os és 1,25 kA – 5 kA-es gyűjtősín-átvezetőszigetelői

MSZ EN 50539-11:2013

Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. Túlfeszültség-levezető eszközök speciális alkalmazásokhoz, beleértve az egyenáramú alkalmazásokat. 11. rész: Fotovillamos rendszerekben alkalmazott túlfeszültség-levezető eszközök követelményei és vizsgálatai

MSZ EN 50539-11:2013/A1:2015

Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. Túlfeszültség-levezető eszközök speciális alkalmazásokhoz, beleértve az egyenáramú alkalmazásokat. 11. rész: Fotovillamos rendszerekben alkalmazott túlfeszültség-levezető eszközök követelményei és vizsgálatai

MSZ EN 50550:2011

Háztartási és hasonló jellegű használatra szánt, hálózati frekvenciás túlfeszültség-védelmi eszközök

MSZ EN 50673:2020

72,5 kV feszültségű, 630 A és 1250 A áramerősségű, dugaszolható típusú átvezetőszigetelők villamos berendezésekhez

MSZ EN 60071-1:2006

Szigeteléskoordináció. 1. rész: Fogalommeghatározások, elvek és szabályok (IEC 60071-1:2006)

MSZ EN 60071-1:2006/A1:2010

Szigeteléskoordináció. 1. rész: Fogalommeghatározások, elvek és szabályok (IEC 60071-1:2006/A1:2010)

MSZ EN 60071-5:2015

Szigeteléskoordináció. 5. rész: Eljárások nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC) áramátalakító-állomások számára (IEC 60071-5:2014)

MSZ EN 60076-6:2009

Teljesítménytranszformátorok. 6. rész: Fojtótekercsek (IEC 60076-6: 2007)

MSZ EN 60085:2008

Villamos szigetelés. Termikus értékelés és osztályozás (IEC 60085:2007)

MSZ EN 60099-4:2015

Túlfeszültség-levezetők. 4. rész: Szikraköz nélküli fém-oxid túlfeszültség-levezetők váltakozó áramú rendszerekhez (IEC 60099-4:2014)

MSZ EN 60099-9:2015

Túlfeszültség-levezetők. 9. rész: Szikraköz nélküli fém-oxid túlfeszültség-levezetők nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC) áramátalakító-állomásokhoz (IEC 60099-9:2014)

MSZ EN 60112:2003

Szilárd szigetelőanyagok ellenőrző és összehasonlító kúszóáram-szilárdsági indexeinek meghatározási módszere (IEC 60112:2003)

MSZ EN 60112:2003/A1:2010

Szilárd szigetelőanyagok ellenőrző és összehasonlító kúszóáram-szilárdsági indexeinek meghatározási módszere (IEC 60112:2003/A1:2009)

MSZ EN 60137:2018

1000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű átvezetőszigetelők (IEC 60137:2017)

MSZ EN 60168:1994/A1:1999

Az 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű rendszerek porcelán vagy üveg, belső téri és külső téri támszigetelőinek vizsgálatai

MSZ EN 60168:1994/A2:2001

Az 1000 V-nál nagyobb feszültségű rendszerek porcelán vagy üveg, belső téri és külső téri támszigetelőinek vizsgálatai (IEC 60168:1994/A2:2000)

MSZ EN 60168:1999

Az 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű rendszerek porcelán vagy üveg, belső téri és külső téri támszigetelőinek vizsgálatai (IEC 168:1994)

MSZ EN 60212:2011

Szabványos feltételek szilárd villamos szigetelőanyagok vizsgálata előtt és alatt (IEC 60212:2010)

MSZ EN 60216-1:2002

Villamos szigetelőanyagok. Hőállósági tulajdonságok. 1. rész: Öregítési eljárások és a vizsgálati eredmények értékelése (IEC 60216-1:2001)

MSZ EN 60216-1:2013

Villamos szigetelőanyagok. Hőállósági tulajdonságok. 1. rész: Öregítési eljárások és a vizsgálati eredmények értékelése (IEC 60216-1:2013)

MSZ EN 60216-2:2006

Villamos szigetelőanyagok. Hőállósági tulajdonságok. 2. rész: Villamos szigetelőanyagok hőállósági tulajdonságainak meghatározása. A vizsgálati feltételek kiválasztása (IEC 60216-2:2005)

MSZ EN 60216-3:2006

Villamos szigetelőanyagok. Hőállósági tulajdonságok. 3. rész: Hőállósági jellemzők számítási utasításai (IEC 60216-3:2006)

MSZ EN 60216-4-1:2006

Villamos szigetelőanyagok. Hőállósági tulajdonságok. 4-1. rész: Öregítőkemencék. Egykamrás kemencék (IEC 60216-4-1:2006)

MSZ EN 60216-4-2:2001

Villamos szigetelőanyagok. Hőállósági tulajdonságok. 4-2. rész: Öregítőkemencék. 300 °C-ig használható precíziós öregítőkemencék (IEC 60216-4-2:2000)

MSZ EN 60216-4-3:2001

Villamos szigetelőanyagok. Hőállósági tulajdonságok. 4-3. rész: Öregítőkemencék. Többkamrás öregítőkemencék (IEC 60216-4-3:2000)

MSZ EN 60216-5:2008

Villamos szigetelőanyagok. Hőállósági tulajdonságok. 5. rész: Szigetelőanyagok relatív hőállósági indexének (RTE) meghatározása (IEC 60216-5:2008)

MSZ EN 60216-6:2007

Villamos szigetelőanyagok. Hőállósági tulajdonságok. 6. rész: Szigetelőanyag hőállósági indexeinek (TI és RTE) meghatározása rögzített időkeretes módszerrel (IEC 60216-6:2006)

MSZ EN 60216-8:2013

Villamos szigetelőanyagok. Hőállósági tulajdonságok. 8. rész: Útmutatás a hosszú idejű hőállósági tulajdonságot jellemző értékek kiszámításához egyszerűsített eljárással (IEC 60216-8:2013)

MSZ EN 60243-1:2013

Szigetelőanyagok villamos szilárdsága. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Vizsgálatok hálózati frekvenciákon (IEC 60243-1:2013)

MSZ EN 60243-2:2014

Szigetelőanyagok villamos szilárdsága. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Kiegészítő követelmények egyenfeszültségű vizsgálatokhoz (IEC 60243-2:2013)

MSZ EN 60243-3:2014

Szigetelőanyagok villamos szilárdsága. Vizsgálati módszerek. 3. rész: Kiegészítő követelmények 1,2/50 µs-os impulzusvizsgálatokhoz (IEC 60243-3:2013)

MSZ EN 60305:2000

1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű távvezetékek szigetelői. Váltakozó áramú hálózatok porcelán- vagy üvegszigetelői. Egysapkás szigetelők szigetelő-egységeinek jellemzői (IEC 305:1995)

MSZ EN 60372:2005

A függőszigetelő-egységek bunkós-kosaras csatolásának záróeszközei. Méretek és vizsgálatok (IEC 60372:1984 + A1:1991 + A2:2003)

MSZ EN 60383-1:1996/A11:2000

1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek szigetelői. 1. rész:: Váltakozó áramú rendszerek porcelán- vagy üvegszigetelő egységei. Fogalommeghatározások, vizsgálati módszerek és átvételi követelmények

MSZ EN 60383-1:1999

1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek szigetelői. 1. rész: Váltakozó áramú rendszerek porcelán- vagy üvegszigetelő egységei. Fogalommeghatározások, vizsgálati módszerek és átvételi követelmények (IEC 383-1:1993)

MSZ EN 60383-2:2000

1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek szigetelői. 2. rész: Váltakozó áramú rendszerek szigetelőláncágai és szigetelőláncai. Fogalommeghatározások, vizsgálati módszerek és átvételi követelmények (IEC 383-2:1993)

MSZ EN 60426:2007

Villamos szigetelőanyagok. Szigetelőanyagok által okozott elektrolitikus korrózió meghatározása. Vizsgálati módszerek (IEC 60426:2007)

MSZ EN 60433:1999

Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek szigetelői. Váltakozó áramú rendszerek porcelánszigetelői. A hosszúrúd-szigetelőtagok jellemzői (IEC 60433:1998)

MSZ EN 60437:2000

Nagyfeszültségű szigetelők rádiózavar-vizsgálata (IEC 60437:1997)

MSZ EN 60450:2004

Új és öregített, cellulóztartalmú villamos szigetelőanyagok átlagos viszkozimetrikus polimerizálódási fokának mérése (IEC 60450:2004)

MSZ EN 60505:2012

Villamos szigetelőrendszerek értékelése és minősítése (IEC 60505:2011)

MSZ EN 60507:2014

Váltakozó áramú rendszerek nagyfeszültségű szigetelői mesterséges szennyezettségének vizsgálata (IEC 60507:2013)

MSZ EN 60544-1:2014

Villamos szigetelőanyagok. Ionizáló sugárzás hatásainak meghatározása. 1. rész: Sugárzási kölcsönhatás és dozimetria (IEC 60544-1:2013)

MSZ EN 60544-2:2013

Villamos szigetelőanyagok. Ionizáló sugárzás hatásainak meghatározása szigetelőanyagokban. 2. rész: Eljárások. Besugárzás és vizsgálat (IEC 60544-2:2012)

MSZ EN 60544-4:2004

Villamos szigetelőanyagok. Ionizáló sugárzás hatásainak meghatározása. 4. rész: Sugárzó környezetekben folyó üzemelés osztályozási rendszere (IEC 60544-4:2003)

MSZ EN 60544-5:2013

Villamos szigetelőanyagok. Ionizáló sugárzás hatásainak meghatározása. 5. rész: Eljárások az üzem közbeni öregedés értékelésére (IEC 60544-5:2011)

MSZ EN 60587:2008

Nehéz környezeti feltételek mellett használt villamos szigetelőanyagok. Vizsgálati módszerek a kúszóárammal és erózióval szembeni ellenállás értékelésére (IEC 60587:2007)

MSZ EN 60660:2000

1 kV-nál nagyobb és 300 kV-nál kisebb névleges feszültségű rendszerek belső téri, szerves anyagú támszigetelőinek vizsgálata (IEC 60660:1999)

MSZ EN 60664-1:2008

Kisfeszültségű rendszerek villamos szerkezeteinek szigeteléskoordinációja. 1. rész: Alapelvek, követelmények és vizsgálatok (IEC 60664-1:2007)

MSZ EN 60664-3:2017

Kisfeszültségű rendszerek villamos szerkezeteinek szigeteléskoordinációja. 3. rész: Szennyeződés elleni védelem bevonat, beágyazás vagy kiöntés alkalmazásával (IEC 60664-3:2016)

MSZ EN 60664-4:2006

Kisfeszültségű rendszerek villamos szerkezeteinek szigeteléskoordinációja. 4. rész: A nagyfrekvenciás feszültség okozta igénybevétel figyelembevétele (IEC 60664-4:2005)

MSZ EN 60664-5:2008

Kisfeszültségű rendszerek villamos szerkezeteinek szigeteléskoordinációja. 5. rész: A legfeljebb 2 mm méretű légközök és kúszóáramutak meghatározásának átfogó jellegű módszere (IEC 60664-5:2007)

MSZ EN 61006:2004

Villamos szigetelőanyagok. Az üvegesedési hőmérséklet meghatározásának vizsgálati módszerei (IEC 61006:2004)

MSZ EN 61109:2009

Szabadvezetékek szigetelői. 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű, váltakozó áramú rendszerek kompozit függő- és feszítőszigetelői. Fogalommeghatározások, vizsgálati módszerek és átvételi követelmények (IEC 61109:2008)

MSZ EN 61211:2005

Az 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek porcelán- vagy üvegszigetelői. Átütési vizsgálat lökőfeszültséggel, levegőben (IEC 61211:2004)

MSZ EN 61234-2:1999

Villamos szigetelőanyagok hidrolitikus stabilitásának vizsgálati módszere. 2. rész: Sajtolt, hőre keményedő műanyagok (IEC 601234-2:1997)

MSZ EN 61251:2016

Villamos szigetelőanyagok és rendszerek. Váltakozó áramú igénybevételek kiértékelése (IEC 61251:2015)

MSZ EN 61325:1999

Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek szigetelői. Egyenáramú rendszerek porcelán- vagy üvegszigetelői. Fogalommeghatározások, vizsgálati módszerek és átvételi követelmények (IEC 1325:1995)

MSZ EN 61462:2008

Üreges kompozitszigetelők. Túlnyomásos és túlnyomás nélküli szigetelők 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villamos berendezésekben való használatra. Fogalommeghatározások, vizsgálati módszerek, átvételi követelmények és tervezési ajánlások (IEC 61462:2007)

MSZ EN 61466-1:2017

1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetéki kompozit függőszigetelő-egységek. 1. rész: Szabványos szilárdsági osztályok és végszerelvények (IEC 61466-1:2016)

MSZ EN 61466-2:1998/A1:2002

1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetéki kompozit függőszigetelő-egységek. 2. rész: Méretek és villamos jellemzők (IEC 61466-2:1998/A1:2002)

MSZ EN 61466-2:1998/A2:2019

1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetéki kompozit függőszigetelő-egységek. 2. rész: Méretek és villamos jellemzők (IEC 61466-2:1998/A2:2018)

MSZ EN 61466-2:1999

1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetéki kompozit függőszigetelő-egységek. 2. rész: Méretek és villamos jellemzők (IEC 61466-2:1998)

MSZ EN 61467:2009

Szabadvezetékek szigetelői. 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű vezetékek szigetelőláncai és -láncágai. Vizsgálat nagy teljesítményű váltakozó áramú ívvel (IEC 61467:2008)

MSZ EN 61621:1999

Száraz, szilárd szigetelőanyagok. Nagyfeszültségű, kisáramú ívállósági vizsgálat (IEC 61621:1997)

MSZ EN 61643-11:2012/A11:2018

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök. 11. rész: Kisfeszültségű hálózatra csatlakozó túlfeszültség-védelmi eszközök. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 61643-11:2013

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök. 11. rész: Kisfeszültségű hálózatra csatlakozó túlfeszültség-védelmi eszközök. Követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61643-11:2011, módosítva)

MSZ EN 61643-21:2001

Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: Távközlési és jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető eszközök. Működési követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61643-21:2000 + 2001. évi helyesbítés)

MSZ EN 61643-21:2001/A1:2009

Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: Távközlési és jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető eszközök. Működési követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61643-21:2000/A1:2008, módosítva)

MSZ EN 61643-21:2001/A2:2013

Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: Távközlési és jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető eszközök. Működési követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61643-21:2000/A2:2012)

MSZ EN 61643-31:2020

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök. 31. rész: Fotovillamos berendezésekben használt túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD-k) követelményei és vizsgálati módszerei (IEC 61643-31:2018, módosítva)

MSZ EN 61643-311:2014

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök alkatrészei. 311. rész: Gáztöltésű csövek (GDT) üzemi teljesítőképességére vonatkozó előírások és vizsgálóáramkörök (IEC 61643-311:2013)

MSZ EN 61643-312:2014

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök alkatrészei. 312. rész: Gáztöltésű levezetők kiválasztása és alkalmazási elvei (IEC 61643-312:2013 + 2013. július helyesbítés)

MSZ EN 61643-321:2002

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök alkatrészei. 321. rész: Lavina-kisülésű diódák (ABD) előírásai (IEC 61643-321:2001)

MSZ EN 61643-341:2002

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök alkatrészei. 341. rész: Tirisztoros túlfeszültség-levezetők (TSS) előírásai (IEC 61643-341:2001)

MSZ EN 61643-351:2017

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök alkatrészei. 351. rész: Távközlési és jelzőhálózatok túlfeszültség-szigetelőtranszformátorainak (SIT) működési követelményei és vizsgálati módszerei (IEC 61643-351:2016)

MSZ EN 61857-1:2009

Villamos szigetelőrendszerek. A termikus kiértékelés eljárásai. 1. rész: Általános követelmények. Kisfeszültség (IEC 61857-1:2008)

MSZ EN 61857-21:2009

Villamos szigetelőrendszerek. A termikus kiértékelés eljárásai. 21. rész: Az általános célú modell különleges követelményei. Huzaltekercseléses alkalmazások. (IEC 61857-21:2009)

MSZ EN 61857-22:2009

Villamos szigetelőrendszerek. A termikus kiértékelés eljárásai. 22. rész: A tokba zárt tekercses modell követelményei. Huzaltekercseléses villamos szigetelőrendszer (EIS) (IEC 61857-22:2008)

MSZ EN 61857-31:2017

Villamos szigetelőrendszerek. A termikus kiértékelés eljárásai. 31. rész: Az 5000 órára vagy annál rövidebb élettartamra tervezett alkalmazások (IEC 61857-31:2017)

MSZ EN 61858-1:2014

Villamos szigetelőrendszerek. Már elfogadott, villamos szigetelőrendszerek (EIS) módosításainak termikus kiértékelése 1. rész: Huzaltekercseléses villamos szigetelőrendszerek (IEC 61858-1:2014)

MSZ EN 61858-2:2014

Villamos szigetelőrendszerek. Már elfogadott, villamos szigetelőrendszerek (EIS) módosításainak termikus kiértékelése 2. rész: Formázott tekercseléssel megvalósított villamos szigetelőrendszerek (IEC 61858-2:2014)

MSZ EN 61952:2009

Szabadvezetékek szigetelői. 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű, váltakozó áramú rendszerek kompozit támszigetelői. Fogalommeghatározások, vizsgálati módszerek és átvételi követelmények (IEC 61952:2008)

MSZ EN 62068:2014

Villamos szigetelőanyagok és rendszerek. Ismétlődő impulzusok által okozott villamos igénybevételek kiértékelésének általános módszere (IEC 62068-1:2013)

MSZ EN 62155:2004

Üreges, túlnyomásos és túlnyomás nélküli, kerámia- és üvegszigetelők 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villamos berendezésekben való használatra (IEC 62155:2003, módosítva)

MSZ EN 62217:2013

Nagyfeszültségű polimer szigetelők belső téri és külső téri használatra. Általános fogalommeghatározások, vizsgálati módszerek és átvételi követelmények (IEC 62217:2012)

MSZ EN 62223:2010

Szigetelők. Szakkifejezések és meghatározásuk gyűjteménye (IEC 62223:2009)

MSZ EN 62231:2007

1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 245 kV váltakozó feszültségű, alállomási kompozit támszigetelő. Fogalommeghatározások, vizsgálati módszerek és átvételi követelmények (IEC 62231:2006)

MSZ EN 62231-1:2016

1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 245 kV váltakozó feszültségű, alállomási kompozit támszigetelők. 1. rész: Méretek, mechanikai és villamos jellemzők (IEC 62231-1:2015)

MSZ EN 62631-1:2011

Szilárd szigetelőanyagok dielektromos és fajlagos ellenállásának jellemzői. 1. rész: Általános előírások (IEC 62631-1:2011)

MSZ EN 62631-3-1:2016

Szilárd szigetelőanyagok dielektromos és fajlagos ellenállásának jellemzői. 3-1. rész: A fajlagos ellenállás jellemzőinek meghatározása (egyenáramú módszerek). Térfogati ellenállás és fajlagos térfogati ellenállás, Általános módszer (IEC 62631-3-1:2016)

MSZ EN 62631-3-2:2016

Szilárd szigetelőanyagok dielektromos és fajlagos ellenállásának jellemzői. 3-2. rész: A fajlagos ellenállás jellemzőinek meghatározása (egyenáramú módszerek). Felületi ellenállás és fajlagos felületi ellenállás (IEC 62631-3-2:2015)

MSZ EN 62631-3-3:2016

Szilárd szigetelőanyagok dielektromos és fajlagos ellenállásának jellemzői. 3-3. rész: A fajlagos ellenállás jellemzőinek meghatározása (egyenáramú módszerek). Szigetelési ellenállás (IEC 62631-3-3:2015)

MSZ EN 62772:2017

1000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű és 1500 V-nál nagyobb egyenfeszültségű, alállomási, üreges magú, kompozit támszigetelők. Fogalommeghatározások, vizsgálati módszerek és átvételi követelmények (IEC 62772:2016)

MSZ EN IEC 60071-2:2018

Szigeteléskoordináció. 2. rész: Alkalmazási irányelvek (IEC 60071-2:2018)

MSZ EN IEC 60099-5:2018

Túlfeszültség-levezetők. 5. rész: Kiválasztási és alkalmazási ajánlások (IEC 60099-5:2018)

MSZ EN IEC 60099-8:2018

Túlfeszültség-levezetők. 8. rész: Fém-oxid túlfeszültség-levezetők külső soros szikraközzel (EGLA), 1 kV-nál nagyobb feszültségű váltakozó áramú rendszerek szabad- és elosztóvezetékeihez (IEC 60099-8:2017)

MSZ EN IEC 60112:2021

Szilárd szigetelőanyagok ellenőrző és összehasonlító kúszóáram-szilárdsági indexeinek meghatározási módszere (IEC 60112:2020)

MSZ EN IEC 60120:2021

Függőszigetelő-egységek bunkós-kosaras csatolásai. Méretek (IEC 60120:2020)

MSZ EN IEC 60216-3:2021

Villamos szigetelőanyagok. Hőállósági tulajdonságok. 3. rész: Hőállósági jellemzők számítási utasításai (IEC 60216-3:2021)

MSZ EN IEC 60305:2021

1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek szigetelői. Váltakozó áramú rendszerek porcelán- vagy üvegszigetelői. Egysapkás szigetelők szigetelőegységeinek jellemzői (IEC 60305:2021)

MSZ EN IEC 60372:2021

Függőszigetelő-egységek bunkós-kosaras csatolásának záróeszközei. Méretek és vizsgálatok (IEC 60372:2020)

MSZ EN IEC 60433:2021

1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek szigetelői. Váltakozó áramú rendszerek porcelánszigetelői. A hosszúrúd-szigetelőtagok jellemzői (IEC 60433:2021)

MSZ EN IEC 60471:2021

Függőszigetelő-egységek villa-fül csatolásai. Méretek (IEC 60471:2020)

MSZ EN IEC 60664-1:2021

Kisfeszültségű tápellátó rendszerek villamos szerkezeteinek szigeteléskoordinációja. 1. rész: Alapelvek, követelmények és vizsgálatok (IEC 60664-1:2020)

MSZ EN IEC 61643-331:2018

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök alkatrészei. 331. rész: Fém-oxid varisztorok (MOV) működőképességi követelményei és vizsgálati módszerei (IEC 61643-331:2017)

MSZ EN IEC 61643-331:2020

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelem alkatrészei. 331. rész: Fém-oxid varisztorok (MOV) működőképességi követelményei és vizsgálati módszerei (IEC 61643-331:2020)

MSZ EN IEC 61643-341:2021

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelem alkatrészei. 341. rész: Tirisztoros túlfeszültség-levezetők (TSS) működőképességi követelményei és vizsgálóáramkörei (IEC 61643-341:2020)

MSZ EN IEC 61643-352:2018

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelem alkatrészei. 352. rész: Távközlési és jelzőhálózatok túlfeszültség-szigetelőtranszformátorainak (SIT) kiválasztása és alkalmazási elvei (IEC 61643-352:2018)

MSZ EN IEC 61857-32:2020

Villamos szigetelőrendszerek. A termikus kiértékelés eljárásai. 32. rész: Többtényezős kiértékelés növelt tényezőkkel a diagnosztikai vizsgálat alatt (IEC 61857-32:2019)

MSZ EN IEC 61952-1:2020

Szabadvezetékek szigetelői. 1000 V-nál nagyobb névleges hivatkozási feszültségű, váltakozó áramú rendszerek kompozit támszigetelői. 1. rész: Fogalommeghatározások, végszerelvények és megjelölések (IEC 61952-1:2019)

MSZ EN IEC 62631-2-1:2018

Szilárd szigetelőanyagok dielektromos és fajlagos ellenállásának jellemzői. 2-1. rész: Relatív permittivitás és veszteségi tényező. Műszaki frekvenciák (0,1 Hz – 10 MHz). Egyenáramú módszerek (IEC 62631-2-1:2018)

MSZ EN IEC 62631-3-11:2018

Szilárd szigetelőanyagok dielektromos és fajlagos ellenállásának jellemzői. 3-11. rész: A fajlagos ellenállás jellemzőinek meghatározása (egyenáramú módszerek). Térfogati ellenállás és fajlagos térfogati ellenállás. Impregnálási módszer és bevonóanyagok (IEC 62631-3-11:2018)

MSZ EN IEC 62631-3-4:2020

Szilárd szigetelőanyagok dielektromos és fajlagos ellenállásának jellemzői. 3-4. rész: A fajlagos ellenállás jellemzőinek meghatározása (egyenáramú módszerek). Térfogati ellenállás és fajlagos térfogati ellenállás megnövelt hőmérsékleten (IEC 62631-3-4:2019)

MSZ EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018

Átvezetőszigetelők egyenfeszültségű alkalmazásra (IEC/IEEE 65700-19-03:2014)

MSZ HD 474 S1:1999

Függőszigetelő-egységek bunkós-kosaras csatolásának méretei (IEC 120:1984)

MSZ IEC 273:1993

1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű rendszerek belső és külső téri támszigetelőinek jellemzői

MSZ IEC 304:1995

A kisfrekvenciás kábelek, vezetékek és huzalok szigetelésének szabványos színei

MSZ IEC 50(471):1994

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 471. kötet: Szigetelők

MSZ-07-5023:1986

Védő szigeteléssel nem rendelkező trolibuszok üzemi szigetelésének ellenőrzése áramütés elleni védelem szempontjából. Követelmények. Vizsgálatok

MSZ-09-00.0248:1992

Nagyfeszültségű szabadvezetéki szigetelők villamos méretezése

MSZ-09-00.0287:1986

3-400 kV-os berendezések túlfeszültségvédelme

MSZ-09-00.0287:1986/1M:1997

3-400 kV-os berendezések túlfeszültségvédelme

MSZ-09-00.0342:1988

Nagyfeszültségű szabadvezetéki szigetelőláncok ívállóságának vizsgálata

Elnök Dr. Woynárovich Gábor
Elnök munkahelye Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.
Elnökhelyettes
Elnökhelyettes munkahelye
Titkár Kosák Gábor

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
CLC/SR 36SzigetelőkInsulators
CLC/SR 36BSzabadvezetékek szigetelőiInsulators for overhead lines
CLC/SR 36CAlállomási szigetelőkInsulators for substations
CLC/SR 37Túlfeszültség-levezetőkSurge arresters
CLC/SR 37BTúlfeszültség-levezetők és túlfeszültség-védelmi eszközök különleges alkotóelemeiSpecific components for surge arresters and surge protective devices
CLC/SR 109Kisfeszültségű berendezések szigeteléskoordinációjaInsulation co-ordination for low-voltage equipment
CLC/SR 112Villamos szigetelőanyagok és rendszerek értékelése és minősítése (meg kell határozni)Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems (to be defined)
CLC/SR 28SzigeteléskoordinációInsulation co-ordination
CLC/TC 37AKisfeszültségű, túlfeszültség-védelmi eszközökLow voltage surge protective devices
CLC/TC 36AÁtvezetőszigetelőkInsulated bushings

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
azonosító jele neve magyarul neve angolul
IEC/TC 112Villamos szigetelőanyagok és rendszerek értékelése és minősítéseEvaluation and qualification of electrical insulating materials and systems
IEC/TC 28SzigeteléskoordinációInsulation co-ordination
IEC/TC 36SzigetelőkInsulators
IEC/SC 36AÁtvezető szigetelőkInsulated bushings
IEC/TC 37Túlfeszültség-levezetőkSurge arresters
IEC/SC 37AKisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközökLow-voltage surge protective devices
IEC/SC 37BKisfeszültségű túlfeszültség-védelem alkotóelemeiComponents for low-voltage surge protection
IEC/TC 109Kisfeszültségű berendezések szigeteléskoordinációjaInsulation co-ordination for low-voltage equipment

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
DEHN+SÖHNE Gmbh.+Co.KG magyarországi kereskedelmi képviseletedr Kovács Károly
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.Gradwohl Gábor
LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt.Sziládi Tivadar
Magyar Elektrotechnikai EgyesületDr. Madarász György
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.Dr. Woynárovich Gábor
OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Kruppa Attila
SIEMENS Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.Méri András
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt.Szelestey László
VEIKI VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.Homok Csaba