Képzések

Általános tájékoztató

Jelentkezési lap 

Képzések tájékoztatói

MINŐSÉG (MSZ EN ISO 9001:2015)
Megnevezés Időtartam Részvételi díj
Ft/fő + áfa
Vizsgadíj
Ft/fő + áfa
Időpont
Minőségügyi megbízott (MIR MB) 2,5 nap (20 óra)
+ vizsga
65 000,- 12 000,- 2017. 04. 24., 27–28.

Minőségügyi belső auditor (MIR BA)

IQNet-oklevél

3 nap (24 óra)
+ vizsga
70 000,- 12 000,- 2017. 04. 24–26.
Az ISO 9001:2015 szerinti változások. Összevont minőségirányítási felkészítő és szinten tartó képzés 1 nap (6 óra)
+ vizsga
29 000,- 6 000,- 2017. 03. 02.
2017. 05. 04.
Minőségügyi kockázatkezelő (MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ 13073, MSZ ISO 31000, MSZ EN 31010) 1 nap (6 óra)
+vizsga
29 000,- 6 000,- 2017. 02. 16.
KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁS (MSZ EN ISO 14001:2015)
Környezeti megbízott (KIR MB) 2,5 nap (20 óra)
+ vizsga
65 000,- 12 000,- 2017. 03. 27.,
30-31.

Környezeti belső auditor (KIR BA)

IQNet-oklevél

3 nap (24 óra)
+ vizsga
70 000,- 12 000,- 2017. 03. 27-29.
Az ISO 14001:2015 szerinti változások. Összevont környezetközpontú felkészítő és szinten tartó képzés 1 nap (6 óra)
+ vizsga
29 000,- 6 000,- 2017. 04. 06.
MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG (MSZ 28001)
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) megbízottja (MEBIR MB) 2,5 nap (20 óra)
+ vizsga
57 000,- 12 000,- 2017. 02. 27 - 03. 01.
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) belső auditora (MEBIR BA) 3 nap (24 óra)
+ vizsga
63 000,- 12 000,-  2017. 04. 03-05.
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEBIR) szinten tartó képzése (ISO/DIS 45001) 1 nap 29 000,- - 2017. 05. 18.
INFORMÁCIÓBIZTONSÁG (Az új MSZ ISO/IEC 27001:2014 alapján)
Információbiztonsági megbízott (IBIR MB) 2,5 nap (20 óra)
+ vizsga
65 000,- 12 000,-  2017. 04. 19-21.
Információbiztonsági belső auditor (IBIR BA) 3 nap (24 óra)
+ vizsga
70 000,- 12 000,- 2017. 05. 03-05.
ÉLELMISZER-BIZTONSÁG (MSZ EN ISO 22000:2005, HACCP)
HACCP-rendszergazda (HACCP RG) 2 nap (16 óra)
+ vizsga
57 000,- 11 000,- 2017. 06. 01-02.
Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek megbízottja (ÉBIR MB) 2,5 nap (20 óra)
+ vizsga
57 000,- 12 000,- 2017. 06. 27-29.
Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora
(ÉBIR BA)
(MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ ISO 22004:2015, HACCP)
3 nap (24 óra)
+ vizsga
63 000,- 12 000,- 2017. 05. 02-04.
Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek vezetője (ÉBIR V)
(MSZ EN ISO 22000:2005, HACCP)
3 nap (24 óra)
+ vizsga
67 000,- 25 000,- 2017. 06. 06-08.
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE
Egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere
EüMR-megbízott (EüMR MB)
(Minőségirányítási szakemberek továbbképzése az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszerére vonatkozó MSZ EN 15224:2013 szabvány témakörében)
3 nap (24 óra)
+ vizsga
66 000,- 12 000,- A magyar nyelvű kiadás megjelenéséig elnapolva.
SZABVÁNYOSÍTÁS
Szabványügyintéző 3 nap (24 óra)
+ vizsga
75 000,- 12 000,- 2017. 03. 29-31.
Legyen hatékonyabb a szabványok alkalmazásában és a szabványosításban Interaktív szakmai konzultáció – igény szerint
Részletek
ENERGIAIRÁNYÍTÁS, ENERGETIKA

Energiairányítási belső auditor
(EIR BA)
(MSZ EN ISO 50001:2012)

IQNet-oklevél

3 nap (24 óra)
+ vizsga
63 000,- 12 000,- 2017. 03. 08-10.
Energiairányítási rendszermenedzser
(EIR RM)
(MSZ EN ISO 50001:2012)
4 nap (32 óra)
+ vizsga
99 000,- 35 000,- 2017. 05. 15-18.
GÉPEK BIZTONSÁGA
Gépek biztonsága és a kockázat kezelése 2,5 nap (20 óra)
+ vizsga
57 000,- 12 000,- 2017. 04. 26-28.
AZ EU-PIACRA JUTÁS FELTÉTELEI, CE-JELÖLÉS
Gépek biztonsága 1 nap 22 000,- - 2017. 04. 13.
Rádiófrekvenciás mérések és eljárások (R&TTE) 1 nap 34 000,- - 2017. 05. 30.
KOCKÁZATFELMÉRÉS ÉS -KEZELÉS
Kockázati menedzser
(FMEA, SWOT, MSZ 13073, MSZ ISO 31000, MSZ EN 31010)
3 nap (24 óra)
+vizsga
73 000,- 22 000,- 2017. 05. 22-24.


Az MSZT képzéseiről, szakmai fórumairól érdeklődni a 06 1 4566 840 telefonszámon, jelentkezni a honlapunkon (www.mszt.hu) elérhető, értelemszerűen kitöltött és cégszerűen aláírt jelentkezési lap(ok) oktatas@mszt.hu címre történő megküldésével lehet.

A képzések résztvevői a vonatkozó szabványokat kedvezménnyel vásárolhatják meg.