Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a zaj és a rezgés témakörében

A zaj napjaink felgyorsult, civilizációs ártalmaktól szenvedő világában az egyik legelterjedtebb és a lakosság jelentős részét érintő környezetszennyezéssé vált.
A zaj kellemetlen, irritáló hang, precízebb meghatározása nehezen adható meg, mert nagyon szubjektív a megítélése. A zaj fogalmát tágabban értelmezve azt mondhatjuk, hogy zaj minden olyan zavaró hanghatás, amely az egyén életfunkcióit, munkáját, pihenését zavarja.

A zaj életünkre többféle hatást gyakorol:

  • 30–35 dB(A) feletti hangnyomásszint már pszichológiai mellékhatásokkal jár. Ezek küszöbértéke nagyon változó és függ az érintett személy egyéni adottságaitól, pillanatnyi tevékenységétől és a külső körülményektől. A közvetlenül átélt zavaró hatások a teljesítőképességet, a szellemi munkát és a pihenést károsan befolyásolják.
  • 55–60 dB(A) hangnyomásszint korlátozza a pihenést, a szabadidő tervezett eltöltését, zavarhat a munkában, csökkenti koncentrálóképességet, fáradékonnyá, idegessé tehet.
  • 60–70 dB(A) hangnyomásszint már gátolja a beszéd megértését és a megszokás révén a vegetatív mellékhatások küszöbértéke is megváltozik. Az ember nincs tudatában ennek a reakciónak, ezért elmarad a szubjektív védekezés is. Ennek azért van jelentősége, mert a megszokás csak igen szűk határok között lehetséges.
  • 80–90 dB(A) és ennél magasabb hangnyomásszintű, hosszabb ideig ható zaj először átmeneti, majd maradandó halláskárosodást okoz.

Rezgésről beszélünk, ha valamilyen fizikai mennyiség ismétlődően növekvő és csökkenő változást mutat az idő függvényében.
Régóta ismert, hogy közvetlenül a testünkre jutó vibráció szervezetünk számára káros hatással is lehet. Azokat a mechanikai rezgéseket, amelyek munkaeszközök, használati tárgyak, vagy akár az épületek közvetítésével átadódnak az emberi testre, összefoglaló néven humánrezgéseknek nevezzük.
Fokozottabban érzékelhető a rezgések hatása bizonyos munkahelyeken munkavégzés közben, nagy tömegű tehergépkocsik, mezőgazdasági vontatók vezetőüléseiben ülve, helyhez kötött gépek, gépcsoportok kezelőhelyein, illetve kézben tartott szerszámgépekkel való munkavégzés közben.

A jogszabályi követelmények teljesítése segíti a zaj és rezgés negatív hatásainak mérséklését.
 

Jogszabály száma

Jogszabály címe

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

 A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

 A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

 A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

22/2005. (VI. 24.) EüM
rendelet

 A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi
és munkabiztonsági követelményekről

66/2005. (XII. 22.) EüM
 rendelet

 A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és
biztonsági követelményekről

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

 A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes
szabályairól

280/2004. (X. 20.) Korm.
rendelet

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

43/2002. (VIII. 12.) HM-KvVM együttes rendelet

 Az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek
kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki
követelményeiről

29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet

Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a
zajkibocsátás mérési módszeréről

142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet

A háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről

140/2001. (VIII. 8.) Korm.
rendet

Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és
megfelelőségük tanúsításáról

49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet

A motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének,
hasznosításának és megszüntetésének szabályairól

18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének,
hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
műszaki feltételeiről


Környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével, Szalai Líviával vagy főosztályvezető-helyettesével, Kéki Zsuzsannával az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu

2015. szeptember