ISO 35001 Biológiai kockázatok — Új nemzetközi irányítási rendszerszabvány készül a laboratóriumok számára

A biológiai kockázat a bizonytalanság hatása, amelyet egy esemény (beleértve a körülmények változását is) következményeinek és az előfordulás kapcsolódó valószínűségének kombinációjával fejeznek ki, ahol a kockázat forrása a biológiai anyag.

Az ISO/DIS 35001:2018 Laboratóriumok és más hasonló szervezetek biológiai kockázatainak menedzselése nemzetközi szabványtervezet folyamatot határoz meg a veszélyes biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatok azonosítására, felmérésére, felügyeletére és figyelemmel kísérésére. A szabvány minden olyan laboratóriumra vagy egyéb szervezetre alkalmazható, amely veszélyes biológiai anyagokkal dolgozik, tárolja, szállítja és/vagy ártalmatlanítja azokat. Ezt a dokumentumot arra szánták, hogy kiegészítse a laboratóriumokra vonatkozó egyéb regionális és nemzetközi szabványokat, pl. az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018-at.

Az ISO/DIS 35001:2018 nem olyan laboratóriumok számára készült, amelyek mikroorganizmusok és/vagy toxinok élelmiszerekben vagy takarmányokban való előfordulását vizsgálják. Nem foglalkozik a mezőgazdaságban felhasznált, géntechnológiával módosított növények kockázataival sem.

A szabvány szerkezete az irányítási rendszerszabványok egységes szerkezetét követi, 10 fejezetre tagolódik. A tartalomjegyzék áttekintésekor hamar feltűnik, hogy külön szakasz foglalkozik a munkavállalók egészségügyi programjával (pl. védőoltások), viselkedésével, a személyes biztonsági, információbiztonsági kérdésekkel. A működés (8. fejezet) követelményei magukban foglalják többek között a szokásos laboratóriumi felügyeleti tevékenységeket (pl. karbantartás, validálás), a biológiai anyagok leltárának (inventory) létrehozását és fenntartását, a jó mikrobiológiai technikák alkalmazását, a személyi védőeszközök biztosítását, valamint a szennyeződésmentesítést és a hulladékkezelést.

A nemzetközi szabványtervezet szavazása 2018. október 24-én ellenszavazat nélkül zárult, ezért az ISO eljárási rendjét figyelembe véve abban bízunk, hogy a végső szabvány 2019 első negyedévében megjelenik. Kiadását követően, ha az anyagi erőforrások rendelkezésre állnak, az MSZT tervezi magyar nyelvű megjelentetését is.

A nemzetközi szabványtervezet megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Czimer Gáborné
2018. december