IQNet-tagságunk 15. évfordulóját ünnepeljük

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) a nemzeti rendszertanúsítók együttműködésére alapított szervezetbe, az IQNet-be (IQNet, The International Certification Network — Nemzetközi Tanúsító Hálózat) 1998. június 12-én nyert felvételt és azóta teljes jogú tagként, a szervezet elfogadott szabályzata szerint jogosult IQNet-okirat kiadására a következő területeken:

 • Minőségirányítási rendszerek (MIR) tanúsítása az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint,
 • Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) tanúsítása az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerint,
 • Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek (MEBIR) tanúsítása az MSZ 28001   (BS OHSAS 18001) szabvány szerint,
 • Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 22000 szabvány szerint,
 • Információbiztonsági irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány szerint,
 • Informatikai szolgáltatási irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO/IEC 20000-1 szabvány szerint.

A tagságunk 15 éve alatt  kiadott IQNet-okiratok száma meghaladja az 1500-at.
A svájci székhelyű szervezet jelenleg 34 európai és Európán kívüli országból 37 tagszervezetet tudhat soraiban, amelyek megközelítőleg 200 leányvállalattal rendelkeznek a világ országaiban. Akkreditált partnereinek közreműködésével mintegy 17000 auditort és szakértőt foglalkoztatva szolgálják a nemzeti és nemzetközi ügyfeleket. Az IQNet-tagokat több mint 50 akkreditáló testület akkreditálta.

A teljes jogú IQNet-tagság elnyerése hozta meg az MSZT számára a nemzetközi és ennek eredményeként a hazai elismertséget is az irányítási rendszerek tanúsítása terén.
Ez a tagság nagy lehetőségeket és szigorú kötelezettségeket jelent. Lehetőség a tanúsított számára, hogy egyetlen audittal akár harmincnégy országban érvényes tanúsítványhoz jusson, és ezzel költséget és egyéb erőforrásokat takarítson meg. Másrészt kötelezettsége a tanúsító irányában, hogy tevékenységét a nemzetközi elvárások szerint végezze, folyamatosan követve a tanúsítási eljárások és módszerek fejlődését. Ehhez szolgálnak alapul a harmonizált auditokra, tanúsítási eljárásokra, valamint az auditorok képzettségére és egységes továbbképzésére vonatkozó követelmények, valamint a tagszervezetek rendszeres időszakonként esedékes szakmai értékelései. Az MSZT tagságától kezdve valamennyi IQNet-felülvizsgálaton kiválóan megfelelt és felkészült az idén szeptemberben esedékes következő értékelésre is.
A tanúsítási eljárások harmonizálására, a nemzetközi szintű szakmai tapasztalatcserére a jó tanúsítási gyakorlat partnerek közötti megosztására a tagok kötelező részvételével tartott éves IQNet-közgyűlések és a bizottsági ülések adnak lehetőséget.

Az IQNet állandó bizottságai:

 • Alkotmány és Politika Állandó Bizottság
 • Szakmai Értékelés és Tagság Állandó Bizottság
 • Marketing és Fejlesztési Állandó Bizottság
 • Harmonizációs Állandó Bizottság

Az egyes bizottságokba a tagokat szakértelmük, tapasztalatuk alapján választják. Az MSZT képviselője a Harmonizációs Állandó Bizottságban vállalt elnökhelyettesi szerepet. E tevékenység révén mód nyílik a készülő rendszerszabványok változásainak okait is alaposabban megismerni, a partnerek változásokra való felkészítését időben elkezdeni, illetve a tagok közötti benchmarking tevékenység kapcsán tanúsítási eljárásainkat fejleszteni.
Az MSZT nemzetközi elismertségét jelzi, hogy 2003-ban az IQNet Budapesten, az MSZT szervezésében tartotta közgyűlését és a hozzá kapcsolódó IQNet Fórumot. A rendezvény lehetőséget adott arra, hogy az akkor 33 országot képviselő IQNet-családot a vendéglátó MSZT tájékoztassa célkitűzéseiről, szolgáltatásairól, stratégiájáról, valamint eredményeiről.

Az MSZT – a kizárólagos hazai IQNet-tag – által tanúsított cégek számos előnyt élvezhetnek:

 • Globális tanúsítás – egységes nemzetközi elvek szerint, helyben lefolytatott tanúsítási eljárás a széles körű partneri hálózat támogatásával;
 • IQNet-tanúsítvány megszerzése: a hazai tanúsítvány mellett a nemzetközi tanúsítvány megszerzése, eszköz a nemzetközi elismeréshez és a világpiacra jutáshoz;
 • Növekvő üzleti teljesítmény a harmonizált tanúsítási eljárások alapján végzett szakszerű és minden fontos részletre kiterjedő folyamatszemléletű értékelési eljárás eredményeként;
 • A nemzetközi kereskedelembe való bekapcsolódás könnyebbé válása az IQNet-tagok tanúsítványainak kölcsönös elismerése által, valamint társtanúsítási eljárások lefolytatásával;
 • Innováció és piaci specializálódás: könnyebb hozzáférés az egyedi és a különleges termékekhez és szolgáltatásokhoz.
 •  

  I5 003
  Az IQNet által 2005-ben kiállított,
  az MSZT partnerségét elismerő okirat     
  Az IQNet fennállásának 20. évfordulója alkalmából
  2010-ben kiadott, az MSZT tevékenységét
  elismerő plakett