Információbiztonsági belső auditor (IBIR BA)

Az MSZ ISO/IEC 27001:2014 alapján

Napjainkban az informatika a legdinamikusabban fejlődő terület, amely nélkül a gazdaság már nem tudna hatékonyan működni, sőt a digitális átállás nélkül a vállalkozások nem tekinthetők versenyképesnek. Az információbiztonság területén kiugró fellendülést hozott az adatok, információk biztonsága iránt fokozódó igény, amelyet a jogszabályi követelmények (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) csak felerősítettek. A kormányzati mellett a gazdasági szféra szervezetei közül is egyre többen ismerik fel, hogy az információk komoly értéket képviselnek és egyben részei üzleti vagyonuknak, amelyeket felkészült szakemberek által működtetett, a jogszabályi követelmények teljesítésére is alkalmas információvédelmi irányítási rendszerekkel (IBIR) védeni kell.

A képzés célja: az információbiztonsági irányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a vezető munkájának hatékony támogatására.

Ajánljuk: vállalatok, szervezetek és intézmények információbiztonsági irányítási rendszerének fejlesztésében, ellenőrzésében és belső auditálásában részt vevők számára.

A jelentkezés feltétele: középfokú végzettség és legalább 2 éves szakterületi gyakorlat.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Információ­biztonsági belső auditor – oklevél.

Témakörök:

  • az IBIR kialakulása, kialakítása, az MSZ ISO/IEC 27001:2014 követelményei;
  • az MSZ EN ISO 19011:2018 előírásai;
  • az auditorokkal szemben támasztott követelmények;
  • az auditálás tervezése, az auditra való felkészülés;
  • az audit levezetése, eredménye, dokumentumai, záróértékelése, az auditot követő intézkedések;
  • tárgyalástechnikai gyakorlat, belső audit végzésével kapcsolatos szituációs gyakor­latok (IBIR).

Az információbiztonsági megbízotti tanúsítvánnyal rendelkezők számára az első témakör választható.

Hivatkozási szám: 14/2019
Időtartam: 3 nap + vizsga
Időpont: 2019. február 25–27.
Részvételi díj: 70 000 Ft/fő
Vizsgadíj: 12 000 Ft/fő

Jelentkezési lap