Információbiztonsági belső auditor (IBIR BA)

Az új MSZ ISO/IEC 27001:2014 alapján

Napjainkban a műszaki tudományok közül az informatika a legdinamikusabban fejlődő szakág, amely nélkül az ipar és a többi műszaki ágazat már nem tudna hatékonyan működni. Az információbiztonság területén kiugró fellendülést hozott az adatok, információk biztonsága iránt fokozódó igény. A kormányzati mellett a gazdasági szféra szervezetei közül is egyre többen ismerik fel, hogy az információk komoly értéket képviselnek és egyben részei üzleti vagyonuknak, amelyeket felkészült szakemberek által működtetett információvédelmi irányítási rendszerekkel (IBIR) védeni kell.

A képzés célja: az információbiztonsági irányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a vezető munkájának hatékony támogatására.

Ajánljuk: vállalatok, szervezetek és intézmények információbiztonsági irányítási rendszerének fejlesztésében, ellenőrzésében és belső auditálásában részt vevők számára.

A jelentkezés feltétele: középfokú végzettség és legalább 2 éves szakterületi gyakorlat.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Információ­biztonsági belső auditor – oklevél.

Témakörök:

  • az IBIR kialakulása, kialakítása, az MSZ ISO/IEC 27001 követelményei;
  • az MSZ EN ISO 19011:2012 előírásai;
  • az auditorokkal szemben támasztott követelmények;
  • az auditálás tervezése, az auditra való felkészülés;
  • az audit levezetése, eredménye, dokumentumai, záróértékelése, az auditot követő intézkedések;
  • tárgyalástechnikai gyakorlat, belső audit végzésével kapcsolatos szituációs gyakor­latok (IBIR).

Az információbiztonsági megbízotti tanúsítvánnyal rendelkezők számára az első témakör választható.

Hivatkozási szám: 13/2018
Időtartam: 3 nap + vizsga
Időpont: 2018. május 7–9.
Részvételi díj: 70 000 Ft/fő
Vizsgadíj: 12 000 Ft/fő

Jelentkezési lap