Háztartási célú fürdőkádak

Kr. e. 3300 körül keletkezett első írásos emlék szerint az Indus partján létezett egy palota, ahová ‒ a benne élők kényelme érdekében ‒ hatalmas csőrendszeren keresztül juttatták el a fürdővizet.

Az azóta eltelt évezredek/évszázadok során a fürdőzés szerepe hol jobban előtérbe került (pl. a Római Birodalom korában), hol szinte eltűnt (pl. a sokszor „sötét középkornak” nevezett időszakban, valamint a 16. századtól egyre elterjedtebbé vált, hogy fürdés helyett különféle illatszereket és parfümöket használtak Európában).

Jellemzően a 20. század elejéig, külön fürdőszobák alig léteztek, majd a modern csatornahálózat kialakítása felgyorsította a fürdés és ezzel a fürdőszobák kialakítása iránti igényt. Az elmúlt évszázad 70-es éveitől a szintetikus anyagok megjelenése (elsőként az akril, amelyből bármilyen formát el tudtak készíteni a gyártók) a kádak formavilágában hatalmas változást hozott. Ezek ma már lehetnek egyenesek, sarok- és aszimmetrikus kádak, egy- és többszemélyesek stb.

A kádak anyaga is változatos. Készülhetnek szintetikus anyagokból (tiszta szintetikus polimerből, polimerek keverékéből vagy polimerkötésű anyagokból), kerámiai anyagokból (egészségügyi kerámiából, tűzálló agyagból) és zománcozott anyagokból (öntöttvasból, acél-, rozsdamentes acéllemezből).

A CEN/TC 163 „Egészségügyi berendezések” európai műszaki bizottság kidolgozta az EN 14516:2015 Háztartási célú fürdőkádak európai szabványt, amelynek magyar nyelvű változatát, az MSZ EN 14516:2016-ot, az MSZT 2018. november 1-jén tette közzé.

Ez az európai szabvány az összes, különböző nagyságú és alakú, 1. és 2. osztályú háztartási és személyes higiéniai használatú fürdőkád tisztíthatóságára, felületi megjelenésére, a víz lefolyására, a tartósságukra ír elő követelményeket.

A „háztartási használatú” szakkifejezés vonatkozik a fenti terméknek szállodákban, kollégiumokban, kórházakban és más hasonló intézményekben való felhasználására.

A speciális, gyógyászati célú fürdőkádakra azonban ez a szabvány nem érvényes.

A szabvány A melléklete a fürdőkádak gyártása során általában felhasznált alapanyagok jellemzőit sorolja fel.

A termék mindkét osztályára az általános követelményeket leíró szakasz tartalmazza, hogy a gyártó köteles minden fürdőkádhoz beépítési és kezelési útmutatót adni. A fürdőkádak felületeire vonatkozó tájékoztatást, amelyet a gyártók figyelembe vehetnek az útmutatójuk készítéséhez, a B melléklet írja le.

A szabvány előírja továbbá a követelmények vizsgálati módszereit, valamint a minőségértékelési eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a gyártó útmutatója szerint beépített, használt és karbantartott termék megfelel a tisztíthatósági és tartóssági követelményeknek.

A szabványnak azon szakaszai, amelyek az építési termékek EU-rendeletének intézkedéseit támasztják alá a ZA mellékletben találhatók. Ez a melléklet írja le a fürdőkádak teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési eljárását és annak feladatait, a 305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat formáját, tartalmát, amelyeket példákkal támaszt alá, továbbá a CE-jelölést és címkézést.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában (a webáruház csak az MSZ kibocsátói jellel ellátott szabványokat tartalmazza).

Szendy Csabáné
2019. február