HACCP és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora

(HACCP, MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ EN ISO 19011:2012)

A biztonságos élelmiszerek iránti fokozott igényekre, valamint a világot behálózó ellátórendszerekre reagálva készült el az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerre vonat­kozó nemzetközi szabvány, az ISO 22000:2005. A szabvány mindenre kiterjedően, de az ésszerűség határain belül foglalkozik az élelmiszer-biztonsággal. Az ISO 22000:2005 magában foglalja a HACCP alapelveit és azok megvalósításának lépéseit, ugyanakkor követi az ISO 9001:2008 felépítését, ami lehetővé teszi a két rendszer harmonizálását. A szabvány kellően rugalmas ahhoz, hogy azt bármely szervezet sikerrel alkalmazza méretétől, tevékenységének bonyolultságától és fejlettségi szintjétől függetlenül.

A képzés célja: a HACCP és az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a vezető munkájának hatékony támogatására.

Ajánljuk: HACCP és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek ellenőrzésében, belső auditjában és működtetésében közreműködő szakembereknek.

A jelentkezés feltétele: középfokú végzettség és 2 év szakterületi gyakorlat.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: a teljes témakörre: Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora oklevél, az utolsó két nap témakörére: HACCP belső auditor oklevél.

Témakörök:

1. nap:

  • az MSZ EN ISO 22000:2005 előírásai;
  • az ÉBIR-dokumentáció.

2. nap:

  • általános élelmiszer-biztonsági ismeretek, HACCP.

3. nap:

  • az MSZ EN ISO 19011:2012 előírásai;
  • az auditorokkal szemben támasztott követelmények;
  • az auditra való felkészülés, az auditot követő intézkedések;
  • az auditok fajtái és célja, az audit megtervezése, levezetése, eredménye, dokumentációja, záróértékelése;
  • szituációs gyakorlatok (HACCP, ÉBIR).

Hivatkozási szám: 28/2015
Időtartam: 3 nap + vizsga
Időpont: 
Részvételi díj: 63 000,- Ft/fő + áfa
Vizsgadíj: 12 000,- Ft/fő + áfa

Ennek a modulnak a sikeres elvégzése szükséges az ÉBIR-vezetők igény esetén megtartott képzésének elvégzéséhez. Ha azonban csak ÉBIR-vezetői képesítést kíván szerezni, az ÉBIR belső auditori vizsgát nem szükséges letenni.

Jelentkezési lap