Élelmiszer-biztonság

HACCP-rendszergazda

A biztonságos élelmiszerek iránti fokozott igényekre, valamint a világot behálózó ellátórendszerekre reagálva készült el az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó nemzetközi szabvány, az ISO 22000:2005. A szabvány mindenre kiterjedően, de az ésszerűség határain belül foglalkozik az élelmiszer-biztonsággal. Az élelmiszerek előállításával foglalkozó, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységet folytató szervezeteknek számos alapkövetelményt kell teljesíteniük ahhoz, hogy tevékenységükre alkalmassá váljanak. Az ISO 22000:2005 magában foglalja az Élelmiszerkönyv Bizottság (Codex Alimentarius Commission) által kidolgozott Veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok (HACCP) rendszerének alapelveit és alkalmazásának lépéseit, amelyet a Magyar Élelmiszerkönyv 2-1/1969 számú irányelve tartalmaz. A szabvány az auditálható követelmények segítségével kombinálja a HACCP-tervet az előfeltételi programokkal és összhangban van a HACCP-re épülő vevői (FSSC, IFS, BRC, TESCO) követelményrendszerekkel. Ugyanakkor követi az ISO 9001 felépítését, ami lehetővé teszi a két rendszer integrálását. A szabvány kellően rugalmas ahhoz, hogy azt bármely szervezet sikerrel alkalmazza méretétől, tevékenységének bonyolultságától és fejlettségi szintjétől, valamint a vevői követelményektől függetlenül.
A nemzetközi szabványt átvevő európai szabványt az MSZ EN ISO 22000:2005 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO 22000:2005) című, magyar-angol kétnyelvű magyar nemzeti szabvány vezette be.

A képzés célja: a résztvevők átfogó felkészítése az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszeren belül más szabványt (MSZ ISO/TS 22002-1:2011 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 1. rész: Élelmiszergyártás) vagy bármely vevői követelményrendszert (pl. FSSC, IFS, BRC, TESCO) is kielégítő HACCP-veszélyelemzés alkalmazására, a kritikus szabályozási pontok meghatározására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására az irányítási rendszer kiépítése, működtetése, fejlesztése és a rendszer irányítása során.

Ajánljuk: az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtető vagy kiépíteni szándékozó vállalatok, intézmények, szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és irányításába bevont, különösen az azért felelős személyek számára, illetve azoknak, akiket az élelmiszer-biztonság kérdése érint.

A jelentkezés feltétele: középfokú végzettség és 2 év szakterületi gyakorlat.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – HACCP rendszergazda (HACCP RG) – oklevél.

Témakörök:

  • a HACCP-elvek, a kiépítés és a rendszerbe foglalás menete;
  • az élelmiszer-biztonsági elvárások, az élelmiszer-biztonság jogi szabályozása;
  • a rendszer bevezetése, működtetése, felülvizsgálata, igazolása, fejlesztése;
  • gyakorlatok, esettanulmányok, szituációs játék, csoportmunka.

Hivatkozási szám: 11/2018
Időtartam: 2 nap + vizsga
Időpont: 2018. március 27–28.
Részvételi díj: 60 000 Ft/fő + áfa
Vizsgadíj: 11 000 Ft/fő + áfa

Jelentkezési lap