Az EU-piacra jutás feltételei, CE-jelölés

Gépek biztonsága

A képzés célja: felkészítés a gépekre vonatkozó Európai Uniós műszaki szabályozás és a CE jel alkalmazási feltételeinek megismertetésén keresztül a gépek jogszabályoknak meg­felelő, sikeres piacra juttatására és üzembe helyezésére.

Ajánljuk: a gépeket tervező, előállító, telepítő, felhasználó és forgalmazó szervezetek szakembereinek.
A képzés – az előadó felügyelete mellett – feladatok csoportos megoldásával és közös értékelésével zárul.

Megszerezhető: az MSZT által kiállított oklevél.

Témakörök:

  • Az Európai Unió műszaki szabályozása, jogszabályok és szabványok szerepe, a megfelelőségértékelés.
  • Megfelelőségtanúsítás.
  • Akkreditálás.
  • Termékfelelősség.
  • A gépekre vonatkozó 2006/42/EK európai irányelv és az azt bevezető magyar rendelet.
  • A gépek forgalomba hozatalának és/vagy üzembe helyezésének feltételei.
  • Megfelelőségértékelés.
  • EK-megfelelőségi nyilatkozat.
  • A CE megfelelőségi jel feltüntetése és annak feltételei, követelmények.
  • A gépek biztonságának és a kockázat kezelésének magyar nemzeti szabvány­rendszere.

Hivatkozási szám: 24/2019
Időtartam: 1 nap
Időpont: 2019. április 3.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő + áfa

A résztvevők az előadások anyagát megkapják.

Jelentkezési lap