Energetikai auditor/auditorjelölt (ENA)

A képzés célja: a korábban megszerzett energetikai ismeretekre épülő felkészítés az MSZ EN 16247 szabványsorozat szerinti (a 27/2012 energiahatékonysági irányelvnek megfelelő) energiaaudit előkészítésére, elvégzésére és dokumentálására.

Ajánljuk: ajánljuk azoknak, akik jól ismerik az energetikai rendszereket, gyakorlottak az energiahatékonysági szolgáltatások és energiaauditok területén, és az energiaauditok MSZ EN 16247 szabványsorozat szerinti végrehajtására kívánnak felkészülni.

A jelentkezés feltétele: energetikai szakirányú felsőfokú végzettség és továbbképzés, pl. a BM MTI EU-rendszerű energia auditori bizonyítványa, és energetikai auditban szerzett legalább két éves gyakorlat vagy legalább három energetikai auditban való részvétel igazolása.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető:

  • Igazolt gyakorlat esetén az MSZT által kiállított – Energetikai auditor épületek/folyamatok/szállítás területén – tanúsítvány.
  • Igazolt auditori gyakorlat hiánya esetén az MSZT által kiállított – Energetikai auditorjelölt – tanúsítvány.

Az általános 1. rész mellett a kiválasztott témakörre vonatkozó képzési részt kell elvégezni, tehát az épületek energetikai auditori tanúsítványának elnyerése érdekében az 1. és a 2. témakörhöz tartozó képzés és sikeres vizsga szükséges. A tanúsítványon fel lesz tüntetve a jelölt által átadott bizonyítványok alapján az energiaforma (villamos, sűrített levegős stb.) is, amelyre vonatkozóan a jelölt elégséges tapasztalattal és ismeretekkel rendelkezik az auditok végrehajtásához.  A jelentkezéskor meg kell adni a témaköröket, amikre tanúsítvány kívánnak szerezni.

A tanúsítvány érvényessége 5 év, amely többször meghosszabbítható a vizsgaszabályzat szerinti feltételek teljesítése esetén.

Témakörök:

1. nap:   Az energiaauditok fogalmai, általános követelményei és elemei, az energetikai auditorokra vonatkozó követelmények, valamint az energiahatékonysághoz kapcsolódó szabványok
2. nap:  Az EN 16247-2 ismertetése, követelmények, eljárások, az audit elemei és dokumentumai, esetpélda az épületek energiaauditjára.
3. nap: Az EN 16247-3 ismertetése, követelmények, eljárások, az audit elemei és dokumentumai, esetpélda a folyamatok energiaauditjára.
4. nap: Az EN 16247-4 ismertetése, követelmények, eljárások, az audit elemei és dokumentumai, esetpélda a szállítás energiaauditjára.

Hivatkozási szám: 23/2015
Időtartam: 4 nap (32 óra) + 1 vizsganap
Időpont: egyeztetés alatt
Részvételi díj: 100 000 Ft/fő+ áfa (25 000 Ft/fő/nap + áfa)
Vizsgadíj: 35 000 Ft/fő+ áfa

Jelentkezési lap