Élelmiszer-mikrobiológia

Az MSZT 2019. április 1-jén az Agrárminisztérium támogatásával és az MSZT/MB 609 Élelmiszer-mikrobiológia nemzeti szabványosító műszaki bizottság szakértőinek aktív közreműködésével öt nemzetközi szabvány magyar nyelvű változatát adta ki.

E szabványok magyar nyelvű kiadását a szakemberek régóta sürgették, mivel az ilyen területen működő laboratóriumok számára minden mikrobiológiai vizsgálathoz nélkülözhetetlenek. Ha az ISO 6887 nemzetközi szabványsorozat 5. része is megjelenik várhatóan májusban, akkor 15 év óta előszőr lesz az egész sorozat magyar nyelven is elérhető. A szabványok a következők:

  •  MSZ EN ISO 11133:2019 Élelmiszer, takarmány és víz mikrobiológiája. A tápközegek előkészítése, előállítása, tárolása és teljesítményvizsgálata (ISO 11133:2014, 2014. 11. 01-jei helyesbített változat + Amd 1:2018) EGYESÍTETT VÁLTOZAT
  •  MSZ EN ISO 6887-1:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták előkészítése, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 1. rész: Az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítésének általános szabályai (ISO 6887-1:2017)
  •  MSZ EN ISO 6887-2:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták előkészítése, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 2. rész: A hús és a húskészítmények előkészítésének specifikus szabályai (ISO 6887-2:2017)
  •  MSZ EN ISO 6887-3:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták előkészítése, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 3. rész: A halak és a halászati termékek előkészítésének specifikus szabályai (ISO 6887-3:2017)
  •  MSZ EN ISO 6887-4:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták előkészítése, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 4. rész: Különféle termékek előkészítésének specifikus szabályai (ISO 6887-4:2017)

A 116 oldalas MSZ EN ISO 11133:2019 tartalmazza az ISO 11133:2014, 2014. 11. 01-jei helyesbített változatát és a 2018-ban kiadott 1. módosítását. A szabvány szakkifejezéseket határoz meg a tápközegek minőségbiztosításával kapcsolatban és részletezi azoknak a tápközegeknek az elkészítésével kapcsolatos követelményeket, amelyeket az élelmiszer és takarmány gyártási környezetéből származó minták éppúgy, mint emberi fogyasztásra szánt vagy élelmiszergyártásban használt bármilyen típusú víz mikrobiológiai vizsgálatára akarnak használni. E követelmények a mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratóriumokban a használatra előkészített tápközegek minden kategóriájára alkalmazhatók. Továbbá követelményeket állít és módszereket határoz meg a tápközegek teljesítményvizsgálatára vonatkozóan (produktivitás és szelektivitás).

A szabványt a kész tápközegek végfelhasználói és a gyártók is alkalmazhatják, pl.:

  • kész tápközegeket vagy félkész tápközegeket előállító és/vagy forgalmazó kereskedelmi társaságok,
  • harmadik felet tápközegekkel ellátó nem kereskedelmi társaságok, és
  • saját részre tápközegeket készítő mikrobiológiai laboratóriumok.

Az MSZ EN ISO 6887szabványsorozat első része általános szabályokat ír elő az emberi vagy állati fogyasztásra szánt termékek mikrobiológiai vizsgálatához szükséges alapszuszpenzió és a decimális hígítások aerob elkészítéséhez. A szabványsorozat többi részét pedig az előszavukban említett specifikus termékcsoportokra kell alkalmazni.

A szabványok részletes ismertetésére az MSZT 2019. május 28-án a szakemberek számára neves előadókat felkérve egy szakmai fórumot szervez, ahol a résztvevők a felsorolt szabványokat kedvezményesen vásárolhatják meg. További információt a bizottság titkárától a cs.kurucz@mszt.hu e-mail-címen kaphat.

Kurucz Csilla
2019. április