CEN/TC 460 „Élelmiszer-hamisítás” címmel új európai műszaki bizottság kezdi meg működését

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) C 143/2018 határozatával jóváhagyta, hogy német vezetéssel egy új műszaki bizottság alakuljon meg, CEN/TC 460 „Élelmiszer-hamisítás” címmel.

Az első ülésüket 2019 közepén tervezik megtartani, amelyen a CEN/TC 275 „Élelmiszer-vizsgálatok. Horizontális módszerek” német titkárság is képviselteti magát az információcsere biztosítása érdekében és a kölcsönös érdeklődés miatt.

Az új műszaki bizottság (TC) tervezett alkalmazási területe a következő:

„Validált analitikai módszerek szabványosítása az élelmiszer-hamisítás kimutatására és szükség esetén mennyiségi vizsgálatára. Az új műszaki bizottság az élelmiszer-hamisítás kimutatásának horizontális és vertikális módszereivel fog foglalkozni. Azok a hamisításra vonatkozó vertikális módszerek, amelyekkel már más CEN/TC-k (pl. a gabonaféléket, zsírokat és olajokat, kakaót, tejtermékkört felölelők) foglalkoznak, nem tartoznak bele ebbe az alkalmazási területbe. A vertikális módszerekkel foglalkozó CEN/TC-k által lefedett specifikus mátrixokra (azaz gabonafélék, zsírok és olajok, kakaó, tej) vonatkozó új módszerek azonban csak a CEN/TC 460 „Élelmiszer-hamisítás” munkaprogramjában fognak szerepelni, miután az illetékes CEN/TC ezzel egyetértett.”

Várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az angol nyelven folyó szabványosítási munkában.

További információt Kurucz Csilla szabványosító menedzsertől a cs.kurucz@mszt.hu e-mail-címen kaphatnak.

Forrás: a CEN honlapja

Kurucz Csilla
2019. február