Energiairányítási belső auditor (EIR BA)

Az MSZ EN ISO 19011:2018 és az MSZ EN ISO 50001:2019 alapján

A képzés célja: az energiairányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők széles körű felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, az irányítási rendszerért felelős vezető munkájának hatékony támogatására.

Ajánljuk: az MSZ EN ISO 50001 szerinti minőségirányítási rendszert kiépítő, működtető vagy fejleszteni kívánó szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és belső auditálásába bevont, illetve azért felelős személyek számára.

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Energiairányítási belső auditor – oklevél, valamint nemzetközi elismerést adó, angol nyelvű – ISO 50001 Internal Auditor – IQNet-oklevél. 

Témakörök:

1. modul: Az energiairányítási rendszer                                   (1 nap/22 000 Ft/fő +áfa)

 • A műszaki jogi szabályozás alapjai, megfelelőségértékelés, tanúsítás, auditálás
 • Az irányítási rendszerek kialakulása, szerepe, integrált bevezetésük előnyei,
 • Az EIR alapelvei, az  MSZ EN ISO 50001:2019 szerinti követelmények
 • Az EIR kiépítése, stratégia és versenyképesség
 • Energia-előirányzatok, célok és programok
 • Rendszerépítési, rendszerfejlesztési és mérési módszerek
 • Jogszabályi kötelezettségek (nemzetközi, európai és nemzeti)

2. modul: Az energiairányítási rendszer belső auditálása     (2 nap/42 000 Ft/fő +áfa)

 • Az MSZ EN ISO 19011:2018 szabvány előírásainak értelmezése
 • Az auditorral szemben támasztott követelmények
 • Az auditálás tervezése, az auditra való felkészülés
 • Az audit levezetése, eredménye, dokumentumai, záróértékelése, az auditot követő intézkedések
 • Tárgyalástechnikai gyakorlat, belső audit végzésével kapcsolatos szituációs gyakorlatok (MIR)
 • Csoportmunka, szituációs játékok, gyakorlatok (a módszerek alkalmazása)

Hivatkozási szám: 16/2019
Időtartam: 3 nap + vizsga
Időpont: 2019. április 8–10.
Részvételi díj: 75 000 Ft/fő + áfa
Vizsgadíj: 12 000 Ft/fő + áfa

Jelentkezési lap