Design for all – Egyetemes tervezés

A CEN 2019 márciusában közzétette az EN 17161:2019 Egyetemes tervezés. Termékek, áruk és szolgáltatások hozzáférhetősége az „egyetemes tervezés (Design for All)” szemléletmód alapján. A használók körének kiterjesztése című európai szabványt. Ez a szabvány az Európai Bizottság M/473 számú szabványosítási mandátuma alapján készült annak érdekében, hogy releváns dokumentum foglalkozzon az „egyetemes tervezés” szemléletével.

A szabvány meghatározza azokat a követelményeket, amelyeket a szervezeteknek alkalmazniuk kell, amikor termékeket és szolgáltatásokat terveznek, fejlesztenek és nyújtanak a használók széles körének, beleértve a fogyatékossággal élő személyeket is. A szabvány által alkalmazott „egyetemes tervezés” szemléletmód mind a magán-, mind az állami szervezetek számára alkalmazható.

Az „egyetemes tervezés” alapja és célja az, hogy a környezet, a termékek és a szolgáltatások kialakításakor bárki, a jövő generációit is beleértve, kortól, nemtől, képességtől vagy kulturális háttértől függetlenül egyenlő lehetőségekkel vehessen részt különféle szociális, gazdasági, kulturális és szabadidős tevékenységekben.

Az „egyetemes tervezés” az élet minden területén létfontosságú, mivel különbözőek vagyunk és mindenkinek megvan a vágya, a szükséglete és a joga ahhoz, hogy független legyen, illetve saját életét élhesse fizikai és szociális korlátok nélkül.
Az „egyetemes tervezés” alkalmazásának elterjesztését az Európai Bizottság szorgalmazta Európában, melynek célkitűzése egy felhasználóbarát társadalom létrejötte. A tervezés jelentősége megnőtt a népesség idősödése és a társadalmak etnikai sokszínűségének növekedése miatt. A könnyen használható, hozzáférhető és olcsó termékek és szolgáltatások növelik az életszínvonalat, valamint szélesebb felhasználói kör számára válnak elérhetővé. Az egyetemes tervezés költséghatékonyabb, mint az utólagos átalakítások.

Az EN 17161 oly módon határozza meg a követelményeket, mely konzisztens a szervezeti tervezéssel és folyamatmenedzsmenttel, azaz:

  • A szervezet kontextusának, az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése, figyelmet fordítva a fogyatékossággal élőkre is, és az „egyetemes tervezés” szemléletmód alkalmazása a létrehozott rendszereken és folyamatokon belül (4. fejezet);
  • Vezetés, politika és felelősség az „egyetemes tervezés” szemléletmód támogatása érdekében (5. fejezet);
  • Az „egyetemes tervezés” céljainak és megvalósíthatóságának tervezése (6. fejezet);
  • Hozzáférhető eredmények elérése érdekében a támogatás és egyéb források megszervezése, beleértve az „egyetemes tervezés” megvalósításához szükséges humán erőforrást és információt (7. fejezet);
  • A használók igényeinek felmérése, beleértve a fogyatékossággal élő személyeket is, és hozzáférhető termékek és szolgáltatások fejlesztése a tervtől a megvalósításig az „egyetemes tervezés” jegyében (8. fejezet);
  • Az „egyetemes tervezés” szemléletmód és eredményei hatásának és megfelelősségének monitorozására, mérésére, elemzésére és értékelésére szolgáló folyamatok kialakítása (9. fejezet);
  • Az „egyetemes tervezés” szemléletmód és eredményének folyamatos fejlesztése (10. fejezet).

A folyamatok menedzsmentje és a szemléletmód egésze megvalósítható a PDCA- (Plan-Do-Check-Act, azaz Tervezés-Megvalósítás-Ellenőrzés-Intézkedés) vagy hasonló módszer segítségével. E dokumentum normatív fejezetei megközelítőleg tükrözik a széles körben alkalmazott PDCA-modellt. A PDCA-ciklus a folyamatos fejlesztés módja az üzleti, fejlesztési és gyártási folyamatokban.

Az EN 17161:2019 segíti a szervezeteket, hogy betartsák a nemrégiben elfogadott európai akadálymentesítési irányelvet, és az állami hatóságoknak közbeszerzéskor kiválasztási szempontként szolgál. Ez azt jelenti, hogy minél több termékeket és szolgáltatásokat nyújtó céget ösztönöznek arra, hogy az „egyetemes tervezés” szemléletmódját kövessék, mely végül a fogyasztók összességének, így a fogyatékossággal élő emberek részére is előnyös lesz.

A szabvány segíti a fent említett szemléletmód alkalmazását, amint ezt a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény kimondja: „egyetemes tervezésen a termékek, a környezet, a programok és szolgáltatások oly módon történő tervezését értjük, hogy azok minden ember számára a lehető legnagyobb mértékben hozzáférhetőek legyenek: adaptálás vagy speciális tervezés szükségessége nélkül.”

Az EN 17161 szabványt a CEN/CLC/JTC 12 Design for All CEN-CENELEC közös műszaki bizottság dolgozta ki, melynek titkárságát a Holland Szabványügyi Testület látja el.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Zajdon Anna
2019. május