Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek vezetője
(HACCP, MSZ EN ISO 22000:2005) (ÉBIR V)

A képzés célja: A résztvevők átfogó felkészítése az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer kiépítésére, működtetésére és fejlesztésére, a rendszer irányítására.
Ajánljuk: Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtető vagy kiépíteni kívánó vállalatok, intézmények, szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és irányításába bevont, különösen az azért felelős személyek számára, illetve azoknak, akiket az élelmiszer-biztonság kérdése érint.
A jelentkezés feltétele: középfokú végzettség és élelmiszer-biztonsági rendszerek megbízottja vagy belső auditora képzés elvégzése, illetve az ismeretek igazolása előzetes tudásszintfelméréssel vagy bizonyítvánnyal.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek vezetője – tanúsítvány.
A tanúsítvány érvényessége 5 év, amely többször meghosszabbítható a vizsga­szabályzat szerinti feltételek teljesítése esetén.

Témakörök:

  • Az MSZ EN ISO 22000 és más élelmiszer-biztonsági előírások, az élelmiszer-biztonság jogi szabályozása
  • Az ÉBIR bevezetése, kiépítése, működtetése, integrált rendszerek
  • A belső és külső audit követelményei
  • Az ÉBIR fejlesztése, értékelése
  • Esettanulmányok, szituációs játék (ÉBIR), csoportmunka

A SZAKMASPECIFIKUS IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK akkreditált képzés (PL-3024) modulja.