Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora (ÉBIR BA)

(MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ ISO 22004:2015, HACCP)

Az MSZ EN ISO 19011:2012 alapján

A biztonságos élelmiszerek iránti fokozott igényekre, valamint a világot behálózó ellátórendszerekre reagálva készült el az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerre vonat­kozó nemzetközi szabvány, az ISO 22000:2005. A szabvány mindenre kiterjedően, de az ésszerűség határain belül foglalkozik az élelmiszer-biztonsággal. Az élelmiszerek előállításával foglalkozó, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységet folytató szervezeteknek számos alapkövetelményt kell teljesíteniük ahhoz, hogy erre a tevékenységre alkalmassá váljanak. Az ISO 22000:2005 magában foglalja a HACCP alapelveit és azok megvalósításának lépéseit, ugyanakkor követi az ISO 9001:2008 felépítését, ami lehetővé teszi a két rendszer harmonizálását. A szabvány kellően rugalmas ahhoz, hogy azt bármely szervezet sikerrel alkalmazza méretétől, tevékenységének bonyolultságától és fejlettségi szintjétől függetlenül.

A képzés célja: az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a vezető munkájának hatékony támogatására.

Ajánljuk: élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek ellenőrzésében, belső auditjában és működtetésében közreműködő szakembereknek.

A jelentkezés feltétele: középfokú végzettség és 2 év szakterületi gyakorlat.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora – oklevél.

Témakörök:

  • általános élelmiszer-biztonsági ismeretek;
  • az MSZ EN ISO 22000 előírásainak értelmezése az MSZ ISO 22004:2015 segítségével, az ÉBIR-dokumentáció, az MSZ EN ISO 19011:2012 előírásai;
  • az auditorokkal szemben támasztott követelmények;
  • az auditra való felkészülés, az auditot követő intézkedések;
  • az auditok fajtái és célja, az audit megtervezése, levezetése, eredménye, dokumentációja, záróértékelése;
  • szituációs gyakorlatok (ÉBIR)

Hivatkozási szám: 12/2018
Időtartam: 3 nap + vizsga
Időpontok: 2018. április 16–18.
Részvételi díj: 65 000 Ft/fő
Vizsgadíj: 12 000 Ft/fő

Jelentkezési lap