Decembertől változik a benzin- és a gázolajszabvány

2017. december 1-jén várható az MSZ EN 228:2012+A1:2017 Gépjármű-hajtóanyagok. Ólmozatlan motorbenzin. Követelmények és vizsgálati módszerek és az MSZ EN 590:2013+A1:2017Gépjármű-hajtóanyagok. Dízelgázolaj. Követelmények és vizsgálati módszerek magyar nyelvű szabványok megjelenése, amelyek a nagy- és kiskereskedelemben forgalomba hozott üzemanyagokra vonatkoznak.

Ezek a szabványok jóváhagyó közleménnyel nem jelennek meg, közvetlenül magyar nyelven kerülnek kiadásra.

A Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 706 Ásványolajtermékek, kenőanyagok és rokon termékek nemzeti szabványosító műszaki bizottsága szükségesnek érezte a szabványalkalmazók figyelmét mielőbb felhívni a változásokra.

Az MSZ EN 228:2012+A1:2017 (ólmozatlan motorbenzin) és korábbi kiadása közötti lényeges műszaki változások a következők:

 • Újabb évjelzetű vizsgálati szabvány jelent meg a következőkre vonatkozóan:
  • EN 14275 mintavételi szabvány,
  • EN 15376 etanol-termékszabvány,
  • EN 16136 mangántartalom meghatározása ICP-OES módszerrel,
  • EN 16942 a fogyasztói tájékoztatást szolgáló grafikai jelzések előírásai,
  • EN ISO 5163 motoroktánszám,
  • EN ISO 6246 gyantatartalom meghatározása,
  • EN ISO 22854 összetétel meghatározása multidimenzionális GC-módszerrel.
 • Az EN 1601, EN 13016-1, EN ISO 4259, EN ISO 3405, EN ISO 5164, EN ISO 12185 vizsgálati szabványok jelenleg felülvizsgálat alatt állnak, így e szabványok változása várható a közeljövőben.
 • A kútoszlop megjelölésére az EN 16942 szerinti grafikai megjelenítést kell alkalmazni.
 • Biokomponensek: Az etanolon és egyéb oxigenátokon kívül más biokomponens (szénhidrogén) is hozzáadható a motorbenzinekhez, és a megújuló nyersanyagok együttes feldolgozása a finomítókban (co-processing) szintén megengedett, feltéve, ha a végtermék megfelel az EN 228 követelményeinek.
 • Figyelembe vették a 98/70/EU európai gépjármű-hajtóanyag irányelv 2009/30/EK, 2011/63/EU és a 2014/77/EU módosításait követő új követelményeket.

Az MSZ EN 590:2013+A1:2017 (dízelgázolaj) és korábbi kiadása közötti lényeges műszaki változások a következők:

 • Újabb évjelzetű vizsgálati szabvány jelent meg a következőkre vonatkozóan:
  • EN 116 CFPP-szabvány,
  • EN 12662 az összes szennyezőanyag-tartalomra vonatkozóan,
  • EN 12916 aromástartalom meghatározása HPLC-vel,
  • EN 14078 FAME-tartalom meghatározása,
  • EN 14214 FAME-termékszabvány,
  • EN 15195 gyulladási késedelem és származtatott cetánszám (DCN) meghatározása,
  • EN 15751 oxidációs stabilitás meghatározása,
  • EN 16576 mangán- és vastartalom meghatározása ICP-vel,
  • EN 16715 gyulladási és az égési késleltetés meghatározása,
  • EN 16942 a járműkompatibilitás azonosítása, a fogyasztói tájékoztatást szolgáló grafikai jelzések,
  • EN ISO 3104 kinematikai viszkozitás meghatározása,
  • EN ISO 3171 automata csővezetéki mintavétel,
  • EN 3924 forrásponteloszlás meghatározása,
  • EN ISO 10370 kokszosodási maradék meghatározása,
  • EN ISO 12156-1 kenőképesség meghatározása.
 • Az EN ISO 2719, EN ISO 3104, EN ISO 3405, EN ISO 3675, EN ISO 4259, EN ISO 12185 vizsgálati szabványok jelenleg felülvizsgálat alatt állnak, így e szabványok változása várható a közeljövőben.
 • A kútoszlop megjelölésére az EN 16942 szerinti grafikai megjelenítést kell alkalmazni.
 • A víztartalom %(m/m)-ban adandó meg mg/kg helyett.
 • Biokomponensek: FAME-n kívül más biokomponens (szénhidrogén) is hozzáadható a dízelgázolajhoz, és a megújuló nyersanyagok együttes feldolgozása a finomítókban (co-processing) szintén megengedett, feltéve, hogy a végső gépjármű-hajtóanyag megfelel az EN 590 követelményeinek.
 • Figyelembe vették a 98/70/EK európai gépjármű-hajtóanyag irányelv 2003/17/EK, 2009/30/EK, 2011/63/EU és a 2014/77/EU módosításait követő új követelményeket.

Forrás: Az MSZT/MB 706 megbízásából készítette: Geigerné Takács Ágnes, ÁMEI Zrt., Budaörs

2017. november 23.

A szabványok, megjelenésüket követően, megrendelhetők és megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.