CEN-CENELEC Workshop az autonóm mobilitásról

2018. november 21-én a CEN és a CENELEC egynapos összejövetelt tartott Brüsszelben az alábbi témakörben: „Városi autonóm mobilitás: Milyen szerepe van a szabványoknak?”. E rendezvény fő témája az ágazatközi megközelítés szükségességének megvitatása volt, mely nélkülözhetetlen a városi közlekedésben az automatizált mobilitás által okozott kihívások kezeléséhez.

A különböző közlekedési ágazatok (légi, vasúti, közúti, tömegközlekedési, közlekedési szolgáltatók), az ipar (járművek és infrastruktúra), a döntéshozók, a technológiai szolgáltatók és az önkormányzatok képviselői a szabványosítókkal közösen megvitatták a várható fejlesztéseket és a kapcsolódó kihívásokat, az iparágak jövőbeli törekvéseit akadályozó tényezők megelőzését, valamint azt, hogy hogyan járulhatnak hozzá a szabványok a célok eléréséhez.

Az automatizált mobilitás az egyik módja lesz a mai társadalmi kihívások – mint például a dugó, a légszennyezés, az öregedő társadalom és az elvárosiasodás – megoldásának, amely nyilvánvaló a városokban. A dugók elkerülésére megoldást jelenthet a megosztott mobilitás (közös autóhasználat, tömegközlekedés, e-kerékpárok). Ennek megvalósításához azonban együttműködésre van szükség a hatóságok, a tömegközlekedés irányítói és a harmadik fél szereplői között. A fogyasztók szokásaira így a városi mobilitás forradalma jelentős hatással lesz.

A szabványosítás nagy szerepet játszhat a multimodális megoldásokban, elsősorban a technológia, az infrastruktúra, a szolgáltatások, az adatkezelés és a biztonság tekintetében.

Az Európai Bizottság hivatalosan is elismerte a szabványok kiemelt szerepét. A Bizottság 2018. májusi közleményében – Az automatizált mobilitás felé vezető úton: Az Európai Unió jövőbeli mobilitási stratégiája – megemlíti, hogy „annak érdekében, hogy az automatizált mobilitás társadalmilag elfogadottá váljon, csak a legmagasabb biztonsági szabványok lesznek kielégítőek. Kezelni kell az új kockázatokat mint a technológiára való túlzott hagyatkozás, és annak helytelen használata. Továbbá az újabb kérdésekkel is foglalkozni kell, úgymint a vezető nélküli járművek infrastrukturális támogatásának szintje és az infrastruktúra kölcsönhatása a járművekkel.

E meggyőződés alapján a rendezvény során a résztvevők a szabványosítás következő elsődleges céljait azonosították:

  • az összes érdekelt fél összehívása;
  • az interoperabilitás megoldása;
  • a közös nyelv meghatározása és annak biztosítása, hogy a specifikációkat mindenki megértse;
  • a megoldások és szolgáltatások méretezése;
  • a biztonság biztosítása;
  • a felhasználói bizalom fenntartása;
  • a fogyasztók általi elfogadás elősegítése.

Ezek a célok a későbbiekben a CEN/TC 278 Intelligens közlekedési rendszerek, a CEN/TC 301 Közúti járművek és a CENELEC TC 9X Vasúti villamos és elektronikus berendezések mindennapi munkáját fogják képezni.

A CEN és a CENELEC gondoskodik arról, hogy valamennyi érdekelt fél együttműködve és közmegegyezéssel részt vegyen a közös célok elérésében és fejlesztésében.

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/PublishingImages/scribing.jpg


Forrás: https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/pages/tn-2018-081.aspx

Szalay Anna
Nagy Gábor
2019. március