Beszámoló a CEN és CENELEC 2019. februári Műszaki Igazgatósági üléseiről

A Műszaki Igazgatóság (BT) üléseit rendszeresen Brüsszelben szervezik a CEN és a CENELEC ülésközpontban. A korábban meghozott döntés értelmében a két ülés közös helyszínen zajlott, egymás utáni napokon. Az első napon a CLC/BT csak a CENELEC-re vonatkozó kérdéseket vitatta meg, a második napon a közös témákat a két szervezet együtt tárgyalta, majd az utolsó napra maradt a CEN/BT ülése. A 2019-es év első ülésén számos fontos döntés született, melyek közül néhányat az alábbiakban ismertetünk.

 • A CENELEC egy elektronikus alapú bizottsági ülésregisztrációs rendszer bevezetését kezdeményezte évekkel ezelőtt a nemzetközi partnerszervezet, az IEC felé, de ez eddig nem valósult meg; az IEC visszajelzése szerint a rendszert jelenleg külső szervezet nem tudja használni. A BT kérte a folyamat felgyorsítását.
 • Az Európai Bizottság figyelmét felhívták arra, hogy a harmonizált szabványok listáinak közzététele az OJ-ben (Official Journal, az Európai Unió hivatalos lapja) igencsak elmaradt, így ezt mielőbb fontos lenne megoldani. A tavaly bevezetett új tanácsadói értékelések rendszere is lassítja a folyamatot, ezeknek a 2/3-a későn érkezik, és az Ernst&Young késve továbbítja ezeket a Bizottság felé. Ehhez még hozzátesz a Bizottság lassú munkamenete. A korábbi elmaradások nagy részét sikerült csökkenteni 600-ról 60 körülire, de az idei publikációk nagy része még nem jelent meg. Az utóbbi fél évben a publikálásra megküldött szabványokból gyakorlatilag semmi sem lett még közzétéve. A Bizottság dolgozik egy új útmutatón is, idővel erről is lesz konzultáció, de ezt jelenleg belső dokumentumként kezelik.
 • A Közös Elnöki Csoport (JPG) fő témái között tárgyalták a Brexit következményeit, a tagsági kritériumok alakulását, az e-számlázás körüli ügyeket, valamint a lehetséges finanszírozási modellek alakulását is.
 • Hamarosan megjelenik a Joint Initiative on Standardisation című bizottsági kezdeményezés eredményeként kialakított dokumentum, amely útmutatást ad a közbeszerzésben való szabványhivatkozásokhoz. Ebben a munkában az MSZT is aktívan részt vett. Valószínűsíthetően a kiadványból CEN/CLC Guide lesz.
 • Beszámoltak a folyamatban lévő informatikai projektekről is. Ezek közül kiemelhető a CENELEC új munkafelületének megjelenése (Collaboration Platform). Kialakítás alatt van a szabványkidolgozás új közös módszere is, amellyel online módon, egyidőben, közösen lehet majd a szabványok szövegét alakítani. Erre a Fonto-XML technikai módszerét találták a legalkalmasabbnak. Nemzeti szintű bevezetése is lehetséges lesz, licencealapon. Folyamatban van az ISO-IEC-CEN-CLC adatainak az egymáshoz hangolt, közös adatszolgáltatása is a tagok felé, mely nagyban segítheti az informatikai kollégák munkáját. A holnapok működéséhez szükséges technológia is elavult, át kell térni új megoldásokra, ez a fejlesztés a harmadik negyedévre várható. A belépési jelszavak egységesítése is megtörtént, itt mindenki elvileg a rendszerben hozzárendelt szerepek alapján kap hozzáférést a megfelelő dokumentumokhoz.
 • A porszívószabványok között észlelt átfedést megpróbálták feloldani. A CENELEC felkérte a CEN-t, hogy a porszívószabványok elektromos ATEX biztonságra vonatkozó (robbanásbiztos) szakaszát módosítsa.
 • Az IEC beszámolója szerint ők is, az ISO-val karöltve, a gépek által automatikusan értelmezhető szabványokon dolgoznak, melyek használatához nem szükséges emberi felhasználó közreműködése.
 • A porszívók energiacímkézésére vonatkozó rendeletet egy bírósági per eredményeként vissza kellett vonni. A Bizottság 2020-ban tervezi az új változat kiadását. Addig is, kérték, hogy a szabványosítók dolgozzanak tovább a régi változat szerint kiadott mandátum alapján, hogy ha az új rendelet megjelenik, akkor ne kelljen a szabványokra várni.
 • A közös CEN/CLC BT egy meglehetősen érdekes döntéssel kezdődött; szavazni kellett a Mesterséges intelligencia (AI) bizottság titkárságának odaítéléséről, melyért a dán, az olasz és az ír tag is versenyzett. Ezt a dán szervezet nyerte, tehát ők vezethetik majd ezt az innovatív új területet. Az AI területén érdekes vita várható az etikai kérdésekről is; készül egy terv, egy úgynevezett „roadmap” a terület szabványosításáról.
 • A gépek területén is vitára került sor az OJEU-listákkal kapcsolatban, itt a Bizottság azt kéri, hogy a szabványok ZA/ZZ mellékletében sorolják fel azokat az alapvető követelményeket is, amelyeket az irányelv előír, de a szabvány nem tartalmaz. A megközelítés hasznosságáról több álláspont is elhangzott, végső döntés nem született, további konzultáció szükséges.
 • Megkezdődött a bizottsági támogatást szabályozó keretszerződés (FPA) frissítésének vitája, mely várhatóan 2021 és 2027 között lesz érvényes.
 • A szabványosítás oktatására vonatkozó tananyagot az ETSI holnapjáról lehet letölteni, mely szabadon felhasználható. A Bizottság kérte ennek népszerűsítését. A Bizottság 2 felmérést is végzett az utóbbi évben ebben a témában.
 •  A CEN/BT beszámolójában kiemelték, hogy aránytalanul nagy teher a harmonizált szabványokkal töltött munka, miközben a szabványok csupán 25%-a készül bizottsági megrendelésre, és az elkészült szabványok csak 16%-a harmonizált.
 • Problémás terület továbbra is az új Szépségszalonok bizottság, itt a TC 403 és a TC 409 képviselőiknek kellene együttműködnie, de az érdekek nehezen összeegyeztethetők, mert a plasztikai sebészet és a kozmetikai kezelések igényei elég eltérőek. Nemzeti szinten is nehéz a közös álláspont kialakítása.
 • Az EN 81-70 szabvány ellen fellebbezést nyújtott be a fogyasztók nevében az ANEC, azt állítva, hogy a liftek kijelzőinek esztétikai szempontjai nem írhatják felül a gyengén látó személyek igényét. Kutatást folytatnak a minimális kontraszt arányáról, de a munka nagyon lassan halad, mindeközben a szabvány megjelent, és a módosítás megjelenése nem igazán látható még.
 • Az EN 206 betonszabvány továbbra sem felel meg teljes mértékben a szabályoknak, a BT megerősítette a kérését, mely szerint a semlegesség elve értelmében nem szerepelhet a követelmény és a megfelelőségértékelés ugyanabban a szabványban, ketté kell őket választani. A JTC 1 ebben segítséget nyújt.
 • A spanyol tag A-eltérést nyújtott be egy 2 éve már megjelent szabványhoz, amely az oszteopata (csontkovácsok) témában született meg. A spanyol kormány csak most tájékoztatta őket, hogy a szabvány nem felel meg a hatályos spanyol törvénynek, azonban a kidolgozó műszaki bizottság már megszűnt. A BT a kérést elutasította, a spanyol tag újra benyújthatja, ha több információt mellékel hozzá.
 • Ezenkívül az MSZT próbálta napirendre vetetni a Corrigendum-ok (+AC-k) újfajta megküldésének gyakorlatát, mely visszavonja a korábbi érvényes szabványt és ezzel bevezetési problémákat okoz. Informális beszélgetésekből kiderült, hogy ezt nem a meghozott határozat szellemében végzik. Ennek tárgyalásához sajnos nem állt elég információ rendelkezésre, viszont a következő időszakban online megbeszélést ígértek a probléma feltárására.

Krantz Domokos
állandó képviselő

2019. március