A Magyar Szabványügyi Testület szabványosítási  tevékenysége

A nemzeti szabványosításról az 1995. évi XXVIII. törvény rendelkezik, amelyet az Országgyűlés annak érdekében alkotott, hogy elősegítse a nemzetgazdaság szereplőinek a piacképességhez szükséges korszerű műszaki ismeretekkel való ellátását és a Magyarország által kötött nemzetközi megállapodásokban vállalt, szabványosításra vonatkozó kötelezettségek végrehajtását.
A törvény kimondja, hogy Magyarország nemzeti szabványügyi szervezete a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), amely köztestületként a nemzeti szabványosítással összefüggő közfeladatokat kizárólagos jogkörrel látja el.

Főbb feladatai

  • A nemzeti szabványok kidolgozása, jóváhagyása és közzététele, módosítása és visszavonása.
  • Az európai szabványok nemzeti szabványként való közzététele, összhangban a kapcsolódó jogharmonizációs feladatok teljesítésével, illetve az európai szabványügyi szervezetek tagszervezetei számára előírt határidőkkel.
  • A nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való közzététele.
  • Részvétel és képviselet a nemzetközi (ISO, IEC) és az európai (CEN, CENELEC, ETSI) szabványügyi szervezetek munkájában, illetőleg más érintett szervezetek részvételének összehangolása.
  • Együttműködés az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai Unió tagállamainak nemzeti szabványügyi testületeivel.
  • Szaktanácsadás és szakvélemény készítése nemzeti szabványügyi kérdésekben
  • Felkérésre közreműködik az Európai Unió irányelvein alapuló magyar jogszabályok előkészítésében.

Felvilágosítást ad:
Szabó József főosztályvezető
Tel: 456-6840
Fax: 456-6841