Tájékoztatás
Az építési termékek európai és hazai szabályozásának változása

című szakmai kerekasztal-tanácskozásról

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2013. november 29-én megrendezi Az építési termékek európai és hazai szabályozásának változása című szakmai kerekasztal- tanácskozást.

A tanácskozás előzménye és célja:
Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet 2011. április 24-én lépett hatályba. Az egységes forgalomba hozatali szabályokat 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.
Ugyanebben a hónapban lépett hatályba az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet.
A szakmai kerekasztal tanácskozás célja, hogy a résztvevők a 2013. július 1-je óta eltelt időszak tapasztalatairól, a jogalkotás, a szabványosítás, a termékgyártás, a termékforgalmazás és a kijelölt szervezetek feladatainak területén felmerült gyakorlati kérdésekről gondolatot cseréljenek.

Rövid ismertetés:
Az MSZT 2013. március 5-én fórumot rendezett, amelyen a résztvevők előadásokat hallottak a 89/106/EGK tanácsi irányelv és a 305/2011/EU rendelet lényeges különbségeiről, a hazai építési termékekre vonatkozó szabályok és alkalmazásuk felülvizsgálatáról, a rendelet és a hazai szabályozás közötti összhang megteremtésével kapcsolatos feladatokról, a szükséges szabályozási területekről, továbbá, hogy milyen változások várhatók az EU-rendelettel nem szabályozott építési termékek forgalmazásában.
E fórum folytatásának szánjuk a kerekasztal-tanácskozást, amelyen a résztvevők a jogszabályok bevezetése óta eltelt időszak tapasztalatairól hallhatnak előadásokat a jogalkotás, a szabványosítás, a gyártás, a forgalmazás, valamint a kijelölt szervezetek területén, és lehetőségük lesz gondolatot cserélni a napi gyakorlatukban felmerült kérdésekről.

A tanácskozás tervezett időpontja: 2013. november 29. (péntek), 10 óra.

A tanácskozás programja és jelentkezési lapja:
Tervezett program
 
Jelentkezési lap