Akkreditálás új alapokon!

A 2019. február 1-jén magyarul megjelent MSZ EN ISO/IEC 17011:2018 Megfelelőségértékelés. Megfelelőségértékelést végző szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 17011:2017) című szabvány megteremti a bizalmat az akkreditáló testületek működése iránt, valamint alkalmazható a regionális és nemzetközi szinten létrejött szakértői értékelési mechanizmusok támogatására is.

A szabvány szövegében az akkreditálás által lefedett tevékenységekbe beletartozik, de nem kizárólagosan, a vizsgálat, a kalibrálás, az ellenőrzés, továbbá az irányítási rendszerek, a személyek, a termékek, a folyamatok és szolgáltatások tanúsítása, a jártassági vizsgálatok szervezése, a referenciaanyagok előállítása, a validálás és az igazolás (verifikálás). A szabvány követelményeket határoz meg az akkreditáló testületek kompetenciájára, működésére és pártatlanságára vonatkozóan.

Az érdekelt feleknek tudniuk kell arról, hogy a megfelelőségértékelést végző szervezetek felkészültek feladataik ellátására. Ez célszerűen kompetenciájuk pártatlan igazolásával biztosítható. Itt kapcsolódnak be az igazolást kibocsátó akkreditáló testületek, amelyeknek függetlenül és pártatlanul kell végezniük munkájukat. Az akkreditáló testületek a megfelelőségértékelést végző szervezetek (pl. tanúsítók, vizsgálólaboratóriumok, referenciaanyag-gyártók stb.) akkreditálásakor azt bizonyítják, hogy e szervezetek működése megfelel az adott nemzetközi szabványoknak és esetenként más rendelkező dokumentumoknak.

A megfelelőségértékelést végző szervezetek akkreditálását ellátó rendszer célja a megfelelőségértékelés következetes alkalmazása a nemzetközi konszenzuson alapuló szabványokra és a megfelelőségértékelő alrendszerekre vonatkozóan a közegészségügy, a biztonság, a környezet és a jólét javára, valamint a jogalkotók és a végfelhasználók támogatására. Ez elősegítheti a nemzeti és a határokon átnyúló kereskedelmet, összhangban a kereskedelmi hatóságok és a szervezetek törekvéseivel.

Az előző kiadáshoz képest a legfontosabb változások a következők:

  • a CASCO közös szabványfelépítésével való összehangolás, illetve a CASCO „közös elemeinek” beépítése a pártatlansággal, a bizalmassággal, a panaszokkal és a fellebbezéssel, valamint az irányítási rendszerrel kapcsolatos szakaszokba;
  • a jártassági vizsgálat szervezésének akkreditálási tevékenységként való elismerése;
  • új meghatározások: „akkreditálási alrendszer”, „rugalmas akkreditálás”, „távértékelés” és „értékelési program”;
  • bevezetésre került a kockázat koncepciója;
  • kompetenciakritériumok beépítése a megfelelő szakaszokba, beleértve az ismeretekről és készségekről szóló tájékoztató mellékletet is.

A szabvány magyar nyelvű kiadását a Nemzeti Akkreditáló Hatóság támogatta.

A témában megjelent további magyar nyelven elérhető szabvány:
MSZ EN ISO/IEC 17000 Megfelelőségértékelés. Szakszótár és általános elvek

A szabványalkalmazók az ISO/IEC 17011:2017-ről a linkre kattintva egy online kérdőívet is kitölthetnek, ahol megoszthatják tapasztalataikat, segítséget nyújtva ezzel a szabvány későbbi korszerűsítéséhez.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Forrás: MSZ EN ISO/IEC 17011:2018

Szalay Anna
2019. február