A tisztaszobákra vonatkozó legjobb gyakorlatokat tükrözi az EN ISO 14644 szabványsorozat 2015-ben megjelent két tagja

A tisztaszoba olyan helyiség, amelyet úgy alakítottak ki és úgy működtetnek, hogy a levegőjében lévő részecskék koncentrációja szigorúan ellenőrzött legyen. A tisztaszoba vagy tiszta tér lehetővé teszi a gyártási és a kutatási folyamatokhoz elengedhetetlen szennyezés-ellenőrzést és -szabályozást. A tisztaszobák és terek használata nagy jelentőségű többek között az élelmiszer- és gyógyszergyártásban, az autóiparban, valamint az űrhajózásban.

Az ISO 14644 sorozat leírja azokat a gyakorlatokat és eljárásokat, amelyeket alkalmazva a szervezetek eredményesen kezelhetik a szennyeződéssel kapcsolatos kockázatokat. A sorozat első két felülvizsgált része 2015 decemberében jelent meg. Ezek a szabványok a legújabb műszaki fejlesztéseket és a piac által elvárt követelményeket tükrözik.

Az ISO 14644-1:2015 Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 1. rész: A levegőtisztaság osztályozása részecskekoncentráció alapján meghatározza a levegőtisztasági osztályokat a levegőben lévő részecskék száma alapján, valamint előírja a meghatározásukra vonatkozó szabványos módszert, beleértve a mintavételi helyek kiválasztását is. Az új kiadásban a legfontosabb változás egy következetesebb statisztikai megközelítés alkalmazása a mintavételi helyek számának megállapításához és kiválasztásához, valamint az összegyűjtött adatok értékeléséhez.

Az ISO 14644-2:2015 Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 2. rész: Monitorozás a tisztaszobák részecskekoncentráció alapján megállapított levegőtisztasági teljesítőképességének bizonyítására azt kívánja hangsúlyozni, hogy a tisztaszobák és terek kezdeti és időszakos osztályozásának elvégzése mellett szükség van egy monitorozási stratégiára is. A folyamatos adatforgalmat biztosító monitorozásból származó előnyök, pl.: gyorsabb reagálás a nemkívánatos eseményekre, az irányok kialakításának képessége, a folyamatról több ismeret megszerzése az eredményesebb kockázatfelmérés érdekében, a működési költségek és a veszteségek fokozottabb felügyelete.

David Ensor, a szabványokat kidolgozó ISO/TC 209 műszaki bizottság elnöke szerint a tisztaszobák lehetővé teszik számos modern, fejlett technológiát igénylő iparág létrejöttét. Emiatt a bizottság tevékenysége több területet is érint.

Mivel a korszerűsített két szabványt az Európai Szabványügyi Bizottság európai szabványként átvette, ezért a Magyar Szabványügyi Testület nemzeti szabványrendszerébe a közeljövőben beillesztésre kerülnek. Az MSZT által bevezetett szabványok e témában:

MSZ EN ISO 14644-3:2006

3. rész: Vizsgálati módszerek (ISO 14644-3:2005)

MSZ EN ISO 14644-4:2001

4. rész: Tervezés, szerkezeti kialakítás és beindítás (ISO 14644-4:2001)

MSZ EN ISO 14644-5:2005

5. rész: Üzemeltetés (ISO 14644-5:2004)

MSZ EN ISO 14644-7:2005

7. rész: Térelválasztó eszközök [tiszta levegős fülkék, kesztyűs munkakamrák (boxok), izolátorok és minikörnyezetek] (ISO 14644-7:2004)

MSZ EN ISO 14644-8:2013

8. rész: A levegőtisztaság osztályozása kémiai koncentráció alapján (ACC) (ISO 14644-8:2013)

MSZ EN ISO 14644-9:2013

9. rész: A felületek tisztaságának osztályozása részecskekoncentráció alapján (ISO 14644-9:2012)

MSZ EN ISO 14644-10:2013

10. rész: A felületi tisztaság osztályozása kémiai koncentráció alapján (ISO 14644-10:2013)

 Forrás: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2041

Czimer Gáborné
2016. február