A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és a szabványosítás

Az akkreditálás és a megfelelőségértékelés tudásalapjának és minőségének meghatározó részét képezik az ISO Megfelelőségértékelés bizottsága (Committee on conformity assessment, ISO/CASCO) által kidolgozott szabványok. Ezek a szabványok teszik lehetővé az akkreditációk kölcsönös elfogadását világszerte. Magyarországon az ISO/CASCO 31 szabványából és útmutatójából 22 van bevezetve nemzeti szabványként, közülük 18 elérhető magyar nyelven is. Ez más szakterületekhez képest nagyon jó aránynak mondható, azonban a megfelelőségértékelés és akkreditálás jelentősége miatt indokolt, a többi szabvány magyar nyelvű változatának megjelentetése is, hiszen csak magyar nyelven válhatnak a hazai tudásalap részévé.

A szabványosítás szerves része a szabványok rendszeres felülvizsgálata és korszerűsítése, így a szabványok bevezetetésén túl elengedhetetlen a szabványosítási tevékenységben az állandó részvétel és az ehhez szükséges források biztosítása.

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG HATÓSÁGI ELJÁRÁSAINAK TUDÁSALAPÚ ÁTALAKÍTÁSA című, a NAH által vezetett konzorcium projektje feltehetően olyan fejlődést eredményez az akkreditálás területén, aminek következtében lehetőség lesz a szükséges szabványok magyar nyelvű kiadására és az e-akkreditálás támogatására alkalmas digitális szabvány-tartalomszolgáltatási eljárások kialakítására is.