A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására
Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban
A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2-18

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint az alábbi célterületi, illetve fókuszterületi bontásban:

  • a felhívás 1. célterülete („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 40 milliárd Ft;
  • a felhívás 2. célterülete („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 10 milliárd Ft.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:

  1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:
    Céljuk az élelmiszeripari és borászati üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. Kizárólag már meglévő létesítmények, épületek energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.
  2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:
    Cél az önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan az élelmiszeripari és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése, megújuló energia előállításával.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

  • az 1. célterület esetében – egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft;
  • a 2. célterület esetében – egyéni beruházás esetén maximum 200 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 500 millió Ft.

A támogatott projektek várható száma az 1. célterületen 250 db, a 2. célterületen 150 db.

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától 2021. január 4. napjáig van lehetőség.

Az elbírálásnál plusz pontot jelent, ha a szervezet megfelel a pályázati kiírásban rögzített ISO 14001-re vonatkozó követelménynek.

A pályázati felhívás az alábbi linken teljes egészében elérhető: pályázat

Az irányítási rendszerek iránymutatást jelentenek, amelyek a vállalkozás méretétől, tevékenységétől, működésétől függetlenül alkalmazható a gazdasági szektor bármely területén, mind a vállalkozási szférában, mind a közigazgatásban, a kormányzati szervek, nonprofit szervezetek működésében egyaránt. Elősegítik a vállalatok működését, azok környezetének és érdekelt feleinek megértését, a jogszabályi követelményeknek való megfelelést. Segítik a cég folyamatainak racionalizálását, és a kockázatalapú gondolkodásmóddal elősegíti a szervezet céljaival kapcsolatos kockázatok és lehetőségek kezelését is.

A környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) bevezetése és működtetése elősegíti a természeti erőforrások megóvását, a szennyezések és kockázatok csökkentését, a dolgozók és a környéken lakók egészségének megőrzését. Mindenféle típusú és nagyságú szervezetben alkalmazható.

A KIR célja, hogy keretrendszert biztosítson a szervezetek számára, hogy megóvhassák a környezetet és reagálhassanak a változó környezeti körülményekre, egyensúlyban a társadalmi-gazdasági oldalról fellépő igényekkel, elősegítve ezzel a környezeti teljesítmény javítását és a szervezet megfelelési kötelezettségének teljesítését.

A környezetközpontú irányítási rendszerek harmadik fél általi auditjával végrehajtott éves ellenőrzések igazolják, hogy a szabvány alapvető követelményeit teljesítik és fejlesztési lehetőségek megadásával irányt mutatnak a szervezet teljesítményének növelésére.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével, vagy Szamosiné Dávid Izabellával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2018. december