Szakmai fórum

A hatékony energetikai audit

2015. szeptember 29.

Az MSZT 2015. szeptember 1-jén magyar nyelven is megjelenteti az energetikai auditokra vonatkozó szabványsorozat újabb három részét, amelyekkel segíteni kívánja az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvének és az azt bevezető magyar jogi szabályozásnak való megfelelést. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (2015. 05. 22.) előírja a nagyvállalatok energiaauditálási kötelezettségét. A szakterület iránt érdeklődő, illetve az energiaaudit által érintett szakemberek és szervezetek képviselői számára, a jogszabályok és szabványok kapcsolata és értelmezése céljából, az MSZT 2015. szeptember 29-én szakmai fórumot rendez. Az energiaauditálásnak eleget lehet tenni a 4 évenként elvégeztetett energiaaudittal, amelynek részleteit az MSZ EN 16247 szabványsorozat írja le, illetve az EN ISO 50001 szerinti energiairányítási rendszer tanúsíttatásával.

A fórum témái – a jogi szabályozás mellett – az alábbi, a résztvevők számára kedvezménnyel megvásárolható magyar nyelvű szabványok köré csoportosíthatók:

  • MSZ EN 16247-1:2013 Energiaauditok. 1. rész: Általános követelmények;
  • MSZ EN 16247-2:2014 Energiaauditok. 2. rész: Épületek;
  • MSZ EN 16247-3:2014 Energiaauditok. 3. rész: Folyamatok;
  • MSZ EN 16247-4:2014 Energiaauditok. 4. rész: Szállítás;
  • MSZ EN 16247-5:2015 Energiaauditok. 5. rész: Az energiaauditorok kompetenciája (magyar nyelvű kiadás várható időpontja 2015. 10.);
  • MSZ EN ISO 50001:2012 Energiairányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató (ISO 50001:2011).

A fórumot energetikai auditorok, létesítményvezetők, energiaauditra kötelezett vállalatok döntéshozói, energiagazdálkodási mérnökök, energetikai tanácsadók, energiapolitikai fejlesztők és menedzserek, építészek és műszaki vezetők, ellenőrök részére ajánljuk.

Amennyiben a szakmai fórum felkeltette az érdeklődését, a jelentkezési lap megküldésével szíveskedjen jelezni részvételi szándékát. A szakmai fórumhoz kapcsolódó kedvezményes szabványmegrendelő lap később lesz elérhető.

Tervezett program 
Jelentkezési lap 
Szabványmegrendelő lap