Megjelent magyarul az
MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015

Egy igazi bestseller

Ezzel az alcímmel adtunk hírt a Szabványügyi Közlönyben hat évvel ezelőtt arról, hogy a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2009. január 1-jén magyar nyelven is megjelentette az előző év novemberében megjelent ISO 9001 negyedik kiadását, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) legnagyobb példányszámban eladott szabványát. Azóta elkészült az újabb kiadás is, amely jelentős változásokat tartalmaz. A változások most már magyarul is megismerhetők, mert az MSZT 2015 novemberében megjelenteti az MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények ötödik kiadását.

Az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerek népszerűsége nem csökkent. Az ISO 2014-es felmérése szerint 1138155  szervezet rendelkezik e szabvány szerinti tanúsítvánnyal. A szabvány főbb változásairól, amely magában foglalja az egységes 10 fejezetből álló szerkezetet, a szervezetnek és környezetének, az érdekelt feleknek a megismerését, a kockázatalapú gondolkodást, és még sok újdonságot, elismert és felkészült előadók közreműködésével 2016 folyamán több alkalommal képzést tartunk.

Könnyebb lesz a rendszerek integrálása

Az EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval magyar nyelvű kiadásának elkészítésekor egyrészt könnyebb, másrészt nehezebb dolga volt a fordítónak és a szakértői csoportnak. Ügyelni kellett arra, hogy az ISO 9001-gyel megegyező angol szövegrészek ugyanúgy legyenek lefordítva, az alapvető szándék, illetve az integrálás megkönnyítése érdekében. Mivel e szabvány esetében nagyobb mérvű a szerkezeti változás (5 fejezetből lett 10), a B melléklet a felhasználók kényelme érdekében bemutatja a régi és az új szabvány szakaszai közötti megfelelőséget.

Az MSZ EN ISO 14001:2015 kulcsfontosságú változásairól (fokozott környezetvédelem, stratégiai környezeti irányítás, a vezetőség megnövekedett szerepe, életciklus-szemlélet, eredményes kommunikáció) felkészült előadók közreműködésével 2016 folyamán több alkalommal képzést tartunk.

Köszönetnyilvánítás

Az MSZT köszönetet mond az MSZT/MCS 901 „Minőségirányítás és minőségbiztosítás" és az MSZT/MCS 725 „Környezetirányítási rendszerek" azon tagjainak és szakértőinek, akik véleményezésükkel segítették a szabványok végleges magyar szövegének kialakítását, valamint azoknak, akik anyagi támogatásukkal (is) hozzájárultak a szabványok magyar nyelvű megjelentetéséhez.

A szabványok kétnyelvű (magyar-angol) változatai 2015. november 1-től a Magyar Szabványügyi Testülettől beszerezhetők: http://www.mszt.hu

Czimer Gáborné, az MSZT/MCS 901 és az MSZT/MCS 725 titkára
2015. december

MIR Tervezett program
KIR Tervezett program
Jelentkezési lap 

Kapcsolódó képzések:

Minőségügyi megbízott (MIR MB)
Minőségügyi belső auditor (MIR BA)

Környezeti megbízott (KIR MB)

Környezeti belső auditor (KIR BA)